marți, 30 mai 2017

Limba maternă – sprijinul şi mândria omului

Lidia CÎSSA,
bibliotecar, Filiala „Hristo Botev”  

         
 Deja de cinci ani la Biblioteca „Hristo Botev” funcţionează Serviciul „Studiem limba bulgară” în cadrul căruia se studiează limba, literatura, istoriea, folclorul şi cultura bulgară pentru maturi şi copii, lecţiile având loc în fiecare sâmbătă şi duminică pe parcursul anului de studiu cu începere din 15 septembrie până la 28 mai, de la ora 10.00 - 14.00. Anual se formează cinci grupe. La grupa pentru maturi lecţiile de limbă bulgară sunt predate de către profesoara Nadejda Cara şi cele de literatură şi istorie – de către profesoara Elena Raţeeva. Studenţii sunt utilizatori ai bibliotecii, reprezentanţi ai etniei bulgare din RM, precum şi colaboratori ai bibliotecii, reprezentanţi ai altor etnii din RM, care doresc să cunoască limba şi cultura bulgară. Lecţiile la grupa pentru copii sunt ţinute de către profesoara Nadejda Raţeeva. Grupa mică e constituită din elevi şi preşcolari de etnie bulgară. Lecţiile de folclor, tradiţii şi obiceiuri sunt predate de către Ana Pagur.

          Scopul Serviciului menţionat este de a familiariza utilizatorii care frecventează lecţiile cu limba, literatura, istoria, obiceiurile şi tradiţiile bulgare, deci cu cultura bulgară. Unii dintre audienţi sunt de origine bulgară din Moldova, dar dorecs să păstreze legătura cu Patria srămoşilor săi – cu Bulgaria, fiindcă limba maternă este cel mai de preţ şi mai scump lucru al omului, este sprijinul lui, susţinerea lui morală şi spirituală în orice situaţii dificile.
       Biblioteca „Hristo Botev” dispune de materialele necesare pentru studiu. Drept bază de studiu al limbii bulgare a fost luat manualul „Давайте вместе учить болгарский язык” al autorilor В.Н. Гливинская, И.В. Платонова care este în bibliotecă şi cu care sunt asiguraţi toţi studenţii. Lecţiile de limbă bulgară cuprind informaţie de fonetică, 20 de lecţii ale cursului de bază, exerciţii lexico-gramaticale pentru cultivarea depriderilor de citire, vorbire, audiere şi traducere, texte-dialoguri pe teme uzuale. Materialul gramatical este prezentat în scheme şi tabele, fiecare temă e însoţită de vocabular. Lecţiile au orientare practică şi menirea de a-i ajuta pe toţi doritorii să însuşească bazele limbii bulgare. Conţinutul textelor cultivă la bulgarii din Moldova şi reprezentanţii altor naţionalităţi dragostea faţă de frumoasa ţară Bulgaria, pentru unii fiind Patria lor istorică, faţă de trecutul glorios al poporului bulgar, faţă de cultura şi civilizaţia bulgară.
      În cadrul lecţiilor sunt folosite de asemenea şi alte manuale suplimentare, ghiduri de comunicare ruso-bulgare, româno-bulgare, diverse dicţionare ruso-bulgare, bulgaro-ruse, româno-bulgare, dicţionare de sinonime, antonime, frazeologice ale limbii bugare etc. pe care biblioteca le oferă utilizatorilor cu generozitate.
      La lecţiile de literatură şi istorie bulgară studenţii iau cunoştinţă de cei mai renumiţi scriitori, reprezentanţi ai literaturii bulgare, se studiază cele mai importante opere ale scriitorilor  Hristo Botev,  Aleco Constantinov, Iordan Iovcov, Anghel Karaliicev, Pavel Vejinov, Nicolai Rainov şi alţii, de asemenea se discută despre cele mai importante evenimente din istoria Bulgariei, de exemplu războiul ruso-turc, răscoalele de eliberare naţională din Bulgaria, şi despre eroi naţionali precum sunt Hristo Botev, Vasil Levski şi alţii. 
      La finele fiecărui an de studiu al limbii şi literaturii bulgare, toţi studenţii care au studiat întreg ciclul de lecţii şi au însuşit materialul predat primesc diplome de absolvire a cursurilor respective. Tradiţional, ultima zi a anului de studiu este festivă când se înmână diplomele, se fac totalurile anului de studiu.
       Anul acesta festivitatea a avut loc în data de 21 mai, duminică. Pe lângă profesorii care predau la orele de studiere, la acivitatea în cauză au fost prezenţi ataşe al culturii de la Ambasada Bulgariei în RM dl Gheorghi Iovkov şi directorul proiectului dl Nikolai Cervenkov şi utilizatori ai bibliotecii. În discursurile sale domnii menţionaţi au apreciat rolul lecţiilor de studiu al limbii  bulgare pentru bulgarii basarabeni, precum şi aportul bibliotecii în această activitate importantă pentru comunitate, pentru valorificarea tezaurului culturii bulgare în RM, fapt ce contribuie la consolidarea relaţiilor prieteneşti  dintre Bulgaria şi RM, mai cu seamă că aceste 2 ţări sunt parteneri în integrarea europeană.
          Ansamblul  etno-folcloric „ Въгленче” , unii membri ai căruia de asemenea studiază  limba bulgară în cadrul bibliotecii, a prezentat un concert constituit din cântece şi dansuri bugăreşti. Apoi profesorii de limbă bulgară au înmânat diplomele absolvenţilor.

          Studierea limbii bulgare în bibliotecă va continua, deoarece avem intenţia, alături de cei mai progresişti oameni din ţară, să păstrăm ce avem mai scump  - limba, istoria, tradiţiile tuturor  etniilor  din Republica Moldova.

sâmbătă, 20 mai 2017

Квесты: осваиваем новую форму работы

Людмила БАРБЭ,
Заведующая, Филиал Л.Украинкa”


Основной идеей нашей услуги Игротека является представление игр во всём их разнообразии: настольные игры, игры на планшете, интеллектуальные игры и викторины, подвижные детские игры – всем им нашлось место в нашей библиотеке. А поистине брендовым мероприятием стала квест-игра.

Ведь ни для кого не секрет, что дети – большие любители загадок, тайн, ребусов и шарад. Провести настоящее расследование со сбором улик, в котором много таинственности, интересных загадок – что может быть интереснеее для детей 5 -12 лет? А еще они не прочь получить подарок-сюрприз. Он заранее прячется в укромном месте, ребенку вручается некое послание-загадка - указание с подсказкой, где искать следующую записку. Отгадка за отгадкой, и сюрприз у вас в руках.

Все наши квесты были  продуманы до мелочей.  Да и без сценария никак. В нем были описаны все загадки, последовательность их решения, подсказки, с помощью которых их можно решить, принцип действия механизмов, расположение предметов и их внешний вид. Заглядывая за занавески, под бронзовые бюсты Леси Украинки и Тараса Шевченка, потайные панели, ребята решали интересные головоломки, находили потерянные предметы, узнавали значения загадочных ребусов.

Удивительные превращения веществ и необычные химические реакции проводились непосредственно с участием детей. Они смогли не только увидеть, но и поучаствовать в создании маленьких научных чудес. Это также входило в цепочку поиска  и являлось одной из подсказок.  

Через игровые ситуации дети лучше усваивают информацию. В ходе игры они  узнали название крупной библиотеки Кишинева, которой в 2017 году исполняется 140 лет, повторили правила пользования библиотекой, в ходе выполнения заданий разобрались в понятиях „стеллаж”, „полкa”, „панно”, стенд.

Ни для кого не секрет, что в последнее время увеличивается время, которое дети вынуждены проводить за школьными занятиями. Поэтому нам, взрослым, очень важно найти время на игру с ребенком и подобрать такую игру, от которой будут в восторге и взрослые, и дети.


Играйте с детьми как можно чаще! А мы, библиотекари, будем разрабытывать новые квесты и просто весело проводить время с нашими читателями.

Val Butnaru deschizător de drumuri

Natalia Cojoharenco, bibliotecar, Filiala „Ovidius”

„Lupta contrariilor duce la armonia lumii”
 (citat din romanul „Negru şi Roşu”, autor Val Butnaru)

Anul 2016 a fost  marcat de un eveniment important pentru comunitatea chişinăuiană,  îndeosebi pentru amatorii de lecturi profunde.  În cadrul Programului „Chişinăul citeşte” spre lectură publicului a fost propusă cartea scriitorului basarabean Val Butnaru „Negru şi Roşu. 1930-2056”
Graţie acestui fapt am înscris în „agenda bibliotecii” trei evenimente deosebite, trei întâlniri cu scriitorul, publicistul şi dramaturgul Val Butnaru. La sfârşitul lunii martie în incinta bibliotecii a avut loc întâlnirea autorului cu colectivul bibliotecii, doritor  de a afla mai multe despre istoria apariţiei acestei cărţi. Fiind întrebat despre romanul său autorul ne-a povestit că a avut mai multe idei care l-au preocupat atunci când a început să scrie această carte. Fiind obsedat de trecutul îndepărtat care a marcat destinul  fiinţei noastre pozând în ipostaza sculpturii lui C. Brâncuşi, “Cuminţenia pământului” astfel subliniind, trăsătura specifică a neamului fără demnitate. Şi poate un ultim substrat, dar nu şi ultimul, e relaţia noastră cu timpul. Cei mai renumiţi savanţi au încercat să rezolve marea enigma a umanităţii ,natura timpului. Are el început, va avea sfârşit? La această întrebare noi toţi căutăm  un răspuns şi toţi răspundem diferit. Această temă, relaţia cu timpul  ca un fir magic l-a urmărit pe autor la toate întâlnirile cu publicul.
 La începutul lunii mai  Biblioteca „Ovidius”continuă şirul  întâlnirilor cu generaţia tânără de intelectuali de la Centru de Excelenţă în Construcţii, urmată de Centrul de Excelenţă în Energetică şi Electronică. La a doua activitate au fost prezenţi elevii interesaţi de creaţia lui Val Butnaru, majoritatea fiind  băieţi.  La ultima activitate din acest ciclu au participat doar domniţe, ele au venit pentru a cunoaşte scriitorul Val Butnaru, nu doar analist politic pe care îl ştiu din emisiuni TV. Pe tot parcursul activităţii scriitorul a fost asaltat cu întrebări filozofice, la care domnia sa a găsit răspunsuri profunde şi complexe. Iată doar câteva dintre ele: Goethe, Dostoievski, Kafka, Murakami ș.a. sunt scriitorii la care faceți referință. În ce măsură v-au influențat?, Care a fost cartea care v-a format ca cititor?, Vă consideraţi profet în această epocă, în care trăim? .La întrebarea unei tinere din sală Dacă Roşu simbolizează comunismul atunci dragostea ce culoare are? autorul ne spune că dragostea are mai multe culori şi nu putem să ne limităm la o singură culoare, ea conţine toate culorile curcubeului, iar roşu fiind o culoare convingătoare şi agresivă a fost folosită ca un simbol al comunismului.
Scriitorul a îndemnat tinerii să citească cât mai multă literatură,  care îi va  forma  ca personalităţi. Din literatura clasică au fost recomandaţi scriitorii  universali şi români: Tolstoi, Dostoievskii, Zola, Flaubert, Rebreanu, Petrescu, Călinescu dar şi literatura scrisă de autori moderni, aşa cum ar fi Haruchi Murakami, Hanya Yanagiara ş.m.a.

În final pot să afirm cu certitudine că apariţia acestei cărţi este foarte importantă pentru noi toţi. Cartea este o provocare, care ne invită să căutăm diferite înţelesuri Este o carte care ne antrenează personalitatea. Este ca un joc intelectual, dar unul care trebuie să ne pună pe gânduri atunci când ne credem stăpâni pe destin. Destinul omului este creaţia. Destinul scriitorului  Val Butnaru este de a deschide drumul spre sufletul omului. 

vineri, 19 mai 2017

Jucăm șah în Negru și Roșu

Ana  Ostașevschi,
 bibliotecar, Filiala „Ovidius”
masterand, anul I,
Universitatea de Stat din Tiraspol


  Deseori  gândim, vorbim fără să medităm, uneori chiar ne pierdem între culori, astfel nu deosebim diferența Roșu și Negru sau Negru și Roșu, suntem convinși că am pronunțat corect, că ordinea e aceeași și că 100 de % ne referim la opera renumitului scriitor francez Stendhal, însă convingerea noastră își pierde din contur, atunci când percem că, de fapt, această ordine indică un alt roman, dar și aici, noi, repeziți și înfometați nu atât de literatură cât de faima că știm, că suntem informați, replicăm e opera scriitorului român, Ioan T. Morar, care a fost nominalizată la Premiul „Cartea anului 2013”.

Încrezuți în sine, încăpățânați nu schimbăm nimic și nici nu acceptăm o altă opinie decât cea invocată de noi, până în momentul când discuția se înfiripă pe contur de personaj, iar autorul e basarabean și tratează rana Basarabiei, nu atât direct, cât prin cele câteva evenimente importante ale istoriei noastre. Aceasta a fost calea de descoperire a romanului „Negru și Roșu” de Val Butnaru, apărut în 2016 și inclus în programul „Chișinăul citește”, 2017 de B.M. „B.P. Hasdeu”.

Întâlnirea cu Val Butnaru și cu romanul acestuia s-a înfiripat pe tabla de șah: Negru și Roșu, în incinta Bibliotecii „Ovidius”, confirm cele zise prin faptul că între scriitor și cititorii de la Centrul de Excelență în Construcții s-a format acea relație de joc, de interactivitate, de întrebări și răspunsuri, de opinii și argumente, încât de la o tablă de șah, utilizată ca decor pentru roman, ca dovadă a ingeniozității personajelor, ca un element reprezentativ de culoare s-a ajuns la o adevărată lecție de literatură, lecție pe care tinerii au sorbit-o ca pe o licoare, căci după cum menționa, scriitorul însuși: „Un roman bun trebuie să conțină mult mai mult decât o poveste scrisă”, căci „arta este personală, nu se face la mașină sau unealtă”.

Elevii de la Centrul de Excelență în Construcții au plecat impresionați de la întâlnirea cu Val Butnaru, autorul culorilor, fiindcă anume culoarea creează impresia, culoarea transformă viața, iar un personaj-culoare, e un personaj care oferă sens lecturii, evenimentelor.

joi, 18 mai 2017

„Politețea de zi cu zi” – un serviciu de succes

Tatiana DONȚU,
șef oficiu, Filiala „Transilvania”

           
 Curtoazia, politeţea sau bunele maniere înseamnă o caldă şi profundă consideraţie pentru ceilalţi. Manierele reprezintă cartea de vizită a fiecărui individ în societate. Îi judecăm pe cei din jurul nostru prin prisma gesturilor acestora în diferite situații: la masă, pe stradă, la teatru, acasă. Fiecărei cicumstanțe îi corespunde un set de reguli. Toate acestea au în comun diplomația și tactul. Nu trebuie să fie aglomerat copilul cu tot felul de conduite complicate, dar ar fi bine să i se explice, încă de mic, bazele comportamentului manierat în societate.

          Această educație începe încă din primii ani de viață și continuă pe parcursul întregii vieți.
       O vorbă din bătrâni spune că: dacă nu ai cei sapte ani de acasă”, nu-i mai poți recupera chiar dacă te străduiești. Ce reprezintă de fapt acești șapte ani, care sunt primele reguli de comportament și când trebuie ele aplicate în educația copilului? Într-o societate în continuuă schimbare, în care respectul pentru cel de lângă tine nu mai este un lucru primordial, unde scara de valori s-a inversat, devine foarte important să ne creștem copiii educându-i în spiritul bunei-cuvințe și al politeții.
          În sprijinul acestui demers am înființat Serviciul „Politețea de zi cu zi”, care s-a desfășurat cu succes la Biblioteca „Transilvania” în cadrul căruia s-au desfășurat activități, mai bine spus am învățat să fim civilizați, practicând metode nonformale, jocuri cu subiect din viața cotidiană.

Știm să ne comportăm în societate?
       Iată o întrebare definitorie asupra caracterului nostru. A fi un gentleman înseamnă să ne comportăm cuviincios cu cei din jurul nostru, indiferent de vârstă și condiție socială, să fim politicoși și agreabili, să fim capabili să ne stăpânim emoțiile și impulsurile, să dăm dovadă de încredere și onoare, să fim concilianți, să știm să aplanăm conflictele și să le evităm, să fim decenți, să ne respectăm pe noi înține, cât și pe cei din jurul nostru, să fim tolerabili cu cei din mediul nostru social, să ne stabilim propriile noastre principii morale, pe care să le respectăm cu strictețe, să avem o ținută și un limbaj impecabil, să avem în vedere lucrurile cu adevarat esențiale, să deținem simțul responsabilității, să fim diplomați, să știm să acționăm în orice situație. Despre toate acestea și încă multe altele am aflat la Serviciul „Politețea de zi cu zi”, care a cuprins activităţi interactive de însuşire a bunelor maniere, care să-i ajute ulterior să facă faţă cu umor, inteligenţă şi respect interacţiunilor sociale. 
            La, 18 mai, 2017, la Biblioteca „Transilvania”, s-a desfășurat activitatea de final a Serviciului „Politețea de zi cu zi”, participanții căruia au fost elevii cl. a III-a „E” de la școala primară nr. 83, „Gr. Vieru”, împreună cu profesoarea Ala Muntean.
            La activitățile Serviciului care s-a derulat din septembrie 2016 până în mai 2017, copiii au dobândit noi cunoștințe și deprinderi în ceea ce privește conduita, buna cuviință și politețea. Activitățile au fost structurate în mai multe tematici. „Salutul – semn al bunelor maniere”, „Cum ne comportăm în transportul public”, „Cum oferim daruri”.
            Ediția a II-a s-a bucurat de un real succes, fiiind utilă pentru toți copiii participanți, indiferent dacă aceștia au sau nu probleme de comportament în societate sau în familie și că, după absolvirea” acestei școli, copiii vor aplica cu plăcere regulile bunelor maniere în orice situație s-ar afla și vor fi mai atenți la sfaturile pe care părinții, dascălii și bibliotecarii le vor transmite. Am învățat sa folosim cuvintele magice si multe alte lucruri. În viața copilului nimic nu este neînsemnat, el este un observator atent, are spirit imitativ inegalabil, de aceea este foarte important ca și adultul să aibă un comportament civilizat. În cadrul jocurilor frecvent el joacă rolul adultului, aplicând norme de comportament civilizat și manierat. Și se joacă de-a ce va deveni. Noi i-am ajutat să înteleagă.
            Copiii au dramatizat și au fost puși în roluri, care să aplice sau sa nu aplice regula de comportament într-o situație dată, să joace rolul copilului sau rolul adultului .    Astfel ei au experimentat cum se simt fiecare dintre ei, când se respectă o regulă de comportament civilizat sau când nu se aplică.
            Sperăm că acest Serviciu a fost primit cu interes atât din partea copiilor cât şi a părinţilor, având în vedere faptul că ne propunem să completăm educaţia pe care cei mici o primesc în mediul familial, şcolar și la bibliotecă.


vineri, 12 mai 2017

Знакомьтесь - новая энциклопедия о болгарах!

Larisa Barabaș,
șef oficiu, Filiala Hristo Botev"

        Станчев, Михаил. Болгары в Российской империи, СССР, странах Балтии и СНГ. В 2-х т. Т. 2 / Михаил Станчев. Биографическая энциклопедия. -  Харьков: ИПП "Контракт", 2016. - 592 с.
  
 В апреле текущего года в Библиотеке „Христо Ботев" состоялась презентация нового издания - „Болгары в Российской империи, СССР, странах Балтии и  СНГ" - т. 2, автором которой является известный историк и краевед Михаил Станчев. Книга представляет собой биографическую энциклопедию, содержащую на своих страницах массу новой и важной информации относительно истории болгарского народа. Первый том данного проекта (к сожалению, отсутствует в нашей Библиотеке) издан в виде статистического сборника о болгарах, населявших вышеуказанные территории и составлен по данным ревизских сказок  XVIII - XIX веков, а также по многочисленным национальным переписям населения России, Молдовы, Украины, Казахстана и стран Балтии вплоть до начала XXI века.
    Второй том является научной просопографией (от др.-греч. "лицо, личность" и "пишу"), цель которой заключается в том, чтобы представить известных деятелей болгарского происхождения, историю болгарской диаспоры соответствующего периода через призму личностей, внесших существенный вклад в развитие и процветание государств или регионов, в которых они жили и работали.
     В фондах нашей Библиотеки имеется уже немало изданий, посвященных городам и селам, в которых компактно проживают болгары Молдовы, здесь же можно ознакомиться с некоторыми болгарскими династиями или знаменитыми представителями этих семей, можно найти схемы родословных древ, списки живущих в разное время нескольких поколений известных в своих кругах фамилий. Все эти издания, увидевшие свет благодаря скрупулезной работе краеведов и историков, имеют колоссальное значение для грядущих поколений, для исследовательской работы ученых различных областей и для всех тех, кто интересуется славным прошлым своей Родины, кто способствует дальнейшему развитию своего края, используя накопленный опыт предков.
    Второй том биографической энциклопедии, представленный Михаилом Станчевым, является более масштабным по охвату материала и содержит более 1700 биографий. В процессе работы автор использовал в качестве источников, прежде всего, архивные материалы перечисленных государств и Болгарии. Далее, широко были использованы национальные энциклопедии, биографические словари, тематические и академические словари отдельных регионов и местностей, электронные версии энциклопедий.
    В статьи включена информация биографического характера: фамилия, имя, отчество, псевдонимы, даты жизни и смерти, место рождения, сведения о семье, основные этапы жизни и трудовой деятельности, почетные звания, основные научные труды или литературные произведения. Национальность, в силу тематики энциклопедии, не указывалась. Исключения имеют место быть, когда личность имела смешанное происхождение или была носителем не болгарской фамилии, но имела оные корни. Географический охват обусловлен тем, что исторически существуют регионы компактного проживания болгар.
    Автор выразил горячую благодарность всем тем, кто оказал незамедлительную и действенную поддержку в изыскании материала и, в первую очередь, историкам Молдовы, так как собрание подобного плана информации для единого издания всегда являлось трудом кропотливым и коллективным.

    Знать и чтить историю своих предков - непреложный закон и задача для каждого поколения. На примере свои предков, своих отцов строить и претворять в жизнь их мечты, вот первостепенная цель грядущих поколений, приумножать достигнутое и идти вперед, чтобы славить свой род и гордиться своей национальной принадлежностью в прошлом и будущем.