marți, 28 ianuarie 2014

Rolul produselor bibliografice în formarea cititorului activ

Liliana JUC,
şef oficiu copii,
Filiala „Târgovişte”

Biblioteca Târgovişte, Filiala BM B.P. Hasdeu, prin politica participativă şi de cooperare, este receptivă la solicitările partenerilor săi (grădiniţe, licee, centre comunitare etc.) şi participă la diferite evenimente, activităţi prin oferirea unor surse informaţionale şi bibliografice.

Lecţia bibliografică Incursiune în Universul Cărţilor: Tipuri de cărţi  planificată la început pentru clasa a IV-a „C”, Liceul Dante Alighieri, s-a transformat într-o lecţie publică pentru toate clasele a IV-a din Liceul Dante Alighieri. Ideea desfăşurării unei atare manifestări a venit din partea profesoarei Liuba Paiu. Auditoriul respectiv a fost familiarizat cu tipurile de cărţi şi tipurile de lectură. Prin conversaţia euristică am stabilit tipurile de dicţionare din domeniul filologiei (de sinonime, paronime, arhaisme, regionalisme, epitete), bilingve (roman-rus, francez-român etc.), de specialitate (dicţionar de termeni medicali, dicţionar de termeni tehnici). După trecerea în revistă a tipurilor de cărţi – atlas, enciclopedie, ghid de călătorie, monografie, roman, nuvelă, carte tridimensională, am analizat dferenţele dintre ele, bunăoară, care este deosebirea dintre enciclopedie şi atlas, dicţionar şi ghid de conversaţie, roman şi nuvelă? Pentru informaţie suplimentară a fost expusă şi teoria tipurilor de lectură: lectură hedonistă (din plăcere), din curiozitate, exploratorie, informativă.  [1]


Cu cea mai mare regularitate, organizăm diverse lecţii bibliografice pentru clasele I-II-a ce au ca scop instruirea cititorului, iar obiectivele sânt facilitarea căutarii informaţiei, însuşirea regulilor de utilizarea a documentelor din colecţiile bibliotecii. în cadrul acestor ore, discutăm despre normele de condută în bibliotecă, însemnătatea cardului de cititor, drepturile şi obligaţiile utilizatorului.

Una dintre lecţiile bibliografice deosebite a fost Prezentarea fondului oficiului copii desfăşurată pentru elevii din clasa II-a „A”, Liceul Dante Alighieri, profesor Carolina Locoman. La întrebarea ce reprezintă o bibliotecă, publicul respectiv a dat cele mai frumoase şi inedite explicaţii, de ex.: Biblioteca este o taină a cărţilor, Biblioteca e un loc, unde afli cele mai interesante lucruri, Biblioteca este casa cărţilor, În bibliotecă cărţile sunt alfabetic aranjate şi clasificate etc., ultima formulare fiind foarte originală, ţinând cont că participanţii sunt doar în clasa a II-a. Ora bibliografică s-a desfăşurat interactiv, mai bine ca oricând, prin conversaţia euristică am reuşit să descoperim lucruri noi, cu titlu de argument:: ce semnificaţie au litere dintre cărţi, ce numim expoziţie de carte sau cu ce scop sunt organizate expoziţiile tematice, aniversare, permanente; ce rol are divizionarul, (divizează, separă volumele după domenii), ce ne indică, ce conţine panoul informativ etc.? Elevii inteligenţi şi isteţi au concluzionat singuri care sunt îndrumătorii informativi şi direcţionali în bibliotecă. Cele enumărate au fost expuse într-un limbaj simplu, accesibil copiilor, iar pentru o însuşire mai bună au fost propuse exerciţii de căutare: Găseşte o carte? Unde îl vom căuta pe Mihai Eminescu? Poveştiile lui Ion Creangă? Unde găsim fabule? etc. În acest joc elevii şi-au demonstrat priceperile şi deprinderile de cititori avizaţi şi informaţi.

Prin poezia lui Petru Cărare şi a lui Vasile Romanciuc au fost transmise mesaje despre Carte şi Cărţi:
 Cartea mea-i cu multe file/ Şi cu multe poezii/ De cum o citeşti copile,/ Dă-o şi la alţi copii. (Petru Cărare)
Dragii mei copii deştepţi,/ Înţelegeţi bine, foarte:/ Una este să ai cărţi,/ Alta este să ai carte.
 Însă pe de altă parte,/ Dragii mei copii deştepţi,/ Cine vrea să aibă carte, / Trece mai întâi prin cărţi. (Câteva lucruri ştiute despre carte şi Cărţi de Vasile Romanciuc)

Pentru mai multă relevanţă, împreună am tălmăcit sintagmele să ai cărţi, să ai carte. Cât citeşti, atâta creşti./ Cât citeşti atâta eşti . [2]

În concluzie, elevii au înţeles ordinea arănjării, clasificării volumelor; însemnătatea expoziţiilor; rolul divizionarului, panoului informativ; drepturile şi obligaţiile cititorului, importanţa cardului (permisului) de cititor.

Un alt produs bibliografic frecvent organizat pentru utilizatorii bibliotecii este revista bibliografică tematică sau în cadrul expoziţiilor. Scopul desfăşurării unei reviste bibliografice este promovarea fondului de referinţă, iar obiectivele sunt valorificarea cărţii şi motivarea lecturii. Publicul respectiv primeşte şi o succintă notă informativă despre achiziţionarea cărţilor în bibliotecă, etapele de pregătire către raft. Volumele prezentate prin lecturare selectivă, prin nararea celeor mai captivante momente, provoacă interesul cititorului copiil.

Pentru  preadolescenţi, adolescenţi, tineri sunt utile  Mapele tematice Cele mai frumoase poezii de toamnă, Cele mai frumoase poezii de iarnă în variantă electronică şi tradiţională. Obiectivele acestui produs bibliografic sunt următoarele: oferirea informaţiei promt şi rapid la subiectul Poezii de toamnă, Poezii de iarnă; valorificarea operei marilor scriitori; motivarea lecturii prin prezentarea inedită a mapei. Această sursă stimulează şi tentează la lectură prin imaginile şi tablourile anexate.

O modalitate mai nouă de a oferi surse informaţionale şi produse bibliografice, – cum ar fi reviste bibliografice tematice, expoziţii de carte, a devenit  participarea la lecţiile deschise susţinute de către profesorii liceelor cu care colaborăm, cu titlul ilustrativ: Cărţi despre atenţie,  Cărţi pentru copii semnate de Ion Druţă, în cadrul orei de română, Liceul Doina şi Ion Aldea-Teodorovici, clasa IV-a „B”, profesor Valentina Vărlan; Volumele lui Adrian Păunescu, în cadrul orei de română cu tema Colindul gutii, Liceul Doina şi Ion Aldea-Teodorovici, clasa IV-a „A”,  profesor Angela Ursachi. Astfel, invitaţia de a participa la orele deschise este o modalitate de a evidenţia parteneriatul dintre şcoală şi bibliotecă, de a menţiona legătura indispensabilă dintre aceste două instituţiii, şi totodată promovăm împreună cărtea şi lectura. [3], [4]

Produsele bibliografice şi anume: lecţiile bibliografice, revistele bibliografice, expoziţiile de carte, au un impact benefic în formarea unui cititor avizat şi cultivat, fidelizarea utilizatorului şi stimularea lecturii.

În imagini:
[1] Lecţie publică – Liceul Dante Alighieri, clasele a IV-a;
[2] Lecţie bibliografică – Liceul Dante Alighieri, clasa a II-a „A”, profesor Carolina Locoman;
[3] Revistă bibliografică – Liceul Doina şi Ion Aldea-Teodorovici, clasa IV-a „B”, profesor Valentina Vărlan;
[4] Revistă bibliografică – Liceul Doina şi Ion Aldea-Teodorovici, clasa IV-a „A”, profesor Angela Ursachi.


luni, 27 ianuarie 2014

Masa rotundă „Miercurea pe la chindii cu Iulian Filip: Pictură, sculptură şi dor de poezie”

Diana ŞONTEA,
şef-oficiu, Filiala „Onisifor Ghibu”

 Miercuri, 22 ianuarie, în incinta Filialei „Onisifor Ghibu”, în cadrul Cenaclului literar-artistic „Sic Cogito”,  în parteneriat cu Cenaclul Miercurea pe la chindii de la Liceul AŞM, a avut loc Masa rotundă cu genericul Miercurea pe la chindii cu Iulian Filip: Pictură, sculptură şi dor de poezie. Invitaţi de onoare au fost Cenacliştii de la Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, precum şi scriitorul Ianoş Ţurcanu, pictorul şi criticul de artă Tudor Braga dar şi elevii de la Liceul Academiei de Ştiinţe din Moldova şi de la  Liceele „Spiru Haret”, „Gaudeamus” şi „Prometeu”,  însoţiţi de profesorii lor .
Cu un cuvânt de salut a început manifestarea directorul filialei „Onisifor Ghibu”, cercetătorul literar Vitalie Răileanu, care a fost şi pe post de moderator. Pentru început,  a ţinut să precizeze că şi  anul trecut scriitorul Iulian Filip a venit în faţa utilizatorilor bibliotecii noastre cu lansarea unor volume de excepţie de poezie, deoarece: „Iulian Filip nu întârzie să vină la cititorul său pentru a se confesa „de ce  mă doare inima…”, că doar aşa este întitulat volumul apărut la editura ieşeană TipoMoldova. Este un talent aparte şi un om deosebit, care dăruieşte tuturor câte o bucăţică din bunătatea sa”.
Pictorul şi membrul Uniunii Artiştilor Plastici din Moldova, Tudor Braga, referindu-se la picturile, semnate de acelaşi Iulian Filip, expuse în sala bibliotecii,  a vorbit despre cum poate pictura îmbina poezia şi cum poezia îmbină pictura,  precizând că: „Iulian Filip trebuie înscris în cohorta oamenilor de cultură. El e talentul care a redat în pictura cărţii, poezia, ceea ce alţii nu o pot obţine”.
 Elevii clasei a 11-a de la Liceul Academiei de Ştiinţe au prezentat în PowerPoint un proiect-comunicare: „Iulian Filip – mentor al creaţiei liceene”,  realizat în baza întâlnirilor de suflet  pe care le-au avut pe parcursul şedinţelor clubului Miercurea pe la chindii, unde au discutat despre cărţile şi galeria varietăţilor de culori, nedescoperite încă pentru mulţi, în operele literare, dar şi în picturile lui Iulian Filip. Una dintre eleve a precizat că întâlnirile cu multe personalităţi din cadrul Clubului Miercurea pe la chindii sunt sufletului liceului, deoarece ştiinţa sufletului o pot învăţa numai de la maestrul Iulian Filip.
Scriitorul Ianoş Ţurcanu ia atribuit prietenului său Iulian Filip, calificativul omului bun: „Avem în faţă un om fericit, bun, care este un altruist absolut, e fericit când face bine, are simţul umorului, nu se supără şi înţelege gluma.”
Doi liceeni de la Liceul AŞM, Elena şi Vlad,  au iniţiat un dialog hipocratic, vorbind despre scriitorul Iulian Filip, dar şi despre poezia si creaţia acestuia, despre inspiraţiile sale şi  prietenii care l-au susţinut pe acest maestru al cuvântului.
Iulian Filip este unul din marii poeţi români de la începutul acestui mileniu, este poetul care n-a venit  în preajma cuiva sa scrie poezia, el o face foarte cuminte, pentru a ajunge aproape de inimile noastre, a mai precizat criticul literar Vitalie Răileanu.
Profesorul universitar Tamara Cristei a afirmat ca orele de literatură de la liceu le face altfel, mai autentice. Ea a apreciat ca fiind foarte binevenite întâlnirile scriitorilor din cadrul clubului Miercurea pe la chindii cu elevii: „avem nevoie de aceste întâlniri, deoarece ele aduc lecturile mai aproape de elevi".
Iulian Filip a constatat că această formulă conjugată între Cenaclul „Miercurea pe la chindii” şi Cenaclul literar-artistic „Sic Cogito” i-a plăcut foarte mult. 
Tinerii au iniţiat o polemică cu scriitorul, vizavi de sursele de inspiraţie, motivele creaţiei, necesitatea de a crea.
Pe final, Vitalie Răileanu, a încheiat programul într-o nota de referinţă din citatul lui Vasile Romanciuc, scriitor, dar  şi prietenul invitatului nostru: „Scriitorul Iulian Filip a ştiut să crească mic”, precizând că este scriitorul sincer,  fântânar, care te face să citeşti orice operă de-a sa.


sâmbătă, 25 ianuarie 2014

De Ziua Națională a Culturii „Luceafărul” ne-a luminat

Larisa Ungureanu,
Filiala Târgoviște

 Ziua Națională a Culturii se sărbătorește în Republica Moldova al doilea an. A fost iniţiativa Parlamnentului Republicii Moldova. ”Considerăm că cea mai potrivită zi în acest sens pentru cultura noastră este ziua de naştere a marelui poet Mihai Eminescu”, se arată în nota informativă a iniţiativei legislative.

Filiala „Târgoviște” și-a propus o Oră de lectură: poemul Luceafărul de Mihai Eminescu. La Ora de lectură au participat elevii cl.VII c de la Liceul Teoretic de Arte Doina şi Ion Aldea Teodorovici, care au venit însoţiţi de profesoara de limbă română, doamna Frimu.

După o expunere a datelor biografice a poetului Mihai Eminescu: copilăria, anii de studii, activitatea, a avut loc şi un mic recital din poezia „Luceafărului literaturii noastre”. Au fost declamate poeziile: Ce-ţi dioresc eu ţie, dulce Românie!, O, mamă, dulce mamă, Somnoroase păsărele ş.a. Uneori doamna Frimu declama primul vers, iar elevii continuau poezia. S-a văzut că mulţi elevi cunosc şi poemul Luceafărul, declamând mai multe versuri din celebrul poem.     

Elevii au luat cunoştinţă și de un scurt istoric al poemului: originile, durata lucrului asupra acestui poem, când a fost publicat prima oară, de ce este considerat o capodoperă a literaturii române. La fel, elevii au fost informaţi că poemul „Luceafărul” fost ecranizat de către cineastul Emil Loteanu în 1986. Filmul se numeşte Luceafărul, are 2 episoade, cuprinde și multe scene din viața poetului: copilărie, adolescență, maturitate, întâlnirea cu Veronica Micle (interpretă – actrița Svetlana Toma), care va deveni Muza sa, activitatea sa de gazetar, prietenia cu Ion Creangă, nopțile nedormite când sta aplecat asupra unui vers. În film au fost incluse şi fragmente din baletul Luceafărul, muzica Eugen Doga, montat pe scena Teatrului de Operă şi Balet din Chişinău. De remarcat, că interpretul lui Eminescu în adolescență a fost actorul Vlad Ciobanu, iar la maturitate a fost jucat de actorul Vasile Zubcu.

În final, au fost citite mai multe fragmente din poemul Luceafărul şi comentate de elevi. La îndemnul profesoarei, elevii au comentat versul eminescian din Scrisoarea I „și-al meu nume o să-l poarte secolii din gură-n gură și l-or duce mai departe”, accentuând asupra ideii că poetul era conștient de valoara sa încă în timpul vieții.

Cu ocazia Zilei de naştere a lui Mihai Eminescu, copiii au pregătit şi o expoziţie de desene, care ilustrează versurile poetului. Şi biblioteca liceului, unde s-a desfăşurat Ora de lectură, a pregătit o expoziţie din creaţia marelui poet.
vineri, 24 ianuarie 2014

Biblioteca este locul unde înveți să faci de toate...

Lilia STAVCIUC,
șef, Filiala, „Al. Donici”

 Pentru mulţi dintre voi, biblioteca e un soi de meleag nestrăbătut de ani buni… asta în cazul în care faci parte din categoria celor pe care i-a uitat Dumnezeu în faţa calculatorului. Biblioteca în ziua de azi demult nu mai este un depozit de cărți, unde vii să ia-i carte, sau să da-i carte. Odată cu schimbările, transformările care au loc în jurul nostru se modifică și activitatea bibliotecii și inclusiv a bibliotecarului. Această împărăție a cărții devenind astăzi locul ideal unde poți studia, vedea pe viu personalităţi notorii, participa la diferite activități culturale, și nu în ultimul rînd biblioteca servește și ca loc pentru joacă pentru mulți copii, datorită spațiilor amenajate pentru copii cu diferite jucării. În cele din urmă, dar nu-i aşa că-i frumos, plăcut ca biblioteca să servească drept cămin familial, unde să te poți simți bine, confortabil și important. Una din aceste biblioteci este și Filiala „Al. Donici”. În diversa noastră activitate zilnică încercăm să învățăm, să facem împreună cu cititorii noștri lucruri frumoase. Așa în cît, timpul lor liber să fie înzestrat cu fapte bune, noi cunoștințe și evenimente remarcabile. În cadrul bibliotecii activează de ceva timp, clubul de creație inițial numit Origami, acum însă după ce activitatea s-a diversificat l-am intitulat Meșter faun – mîini de aur.  Aici copii învață multe lucruri, pe care nu le-ar putea cunoaște, numai dacă nu ar frecventa anumite cercuri de creație. Scopul nostru este ca copii să fie implicați în diferite activități creative, pe care le-ar putea frecventa gratis fiecare doritor. De la bun început activitatea fiind direcționată spre confecționarea lucrărilor din hîrtie color cu ajutorul tehnicii plierea hîrtiei sau origami în baza cărora au fost realizate multe lucrări foarte frumoase care pot servi drept decor pentru diferite încăperi. După o perioadă îndelungată de lucru la acest capitol, totuși ne-am gîndit să diversificăm activitatea noastră pentru a învăța și alte tehnici de creație. Îndreptîndu-ne activitatea spre o altă ramură și anume pictură pe sticlă.  Am reușit la acest capitol să elaborăm împreună cu membrii clubului o serie de tablouri multicolore pictate pe sticlă. O artă care cu adevărat place nu doar ochilor, dar și sufletului, atunci cînd vezi cu proprii ochi lucrarea care s-a primit în final. Fiind mîndru de ceea ce poți face cu propriile mîini. Dai viață unor lucrări extraordinare. 

Deja dacă am însușit  cu brio și acestă tehnică am apelat recent la alta și anume la croșetarea cu mărgele. O artă și o tehnică în vogă în ziua de azi, care este mult îndrăgită de copii, adolescenți și tineri. Majoritatea din ei, doresc să cunoască tehnica de lucru pentru a face diferite lucrări, obiecte, bijuterii unice confecționate cu ajutorul propriilor mîini și idei personale. Din start ne-am propus să realizăm o brățară, care va servi drept cadou persoanelor dragi oferite de sărbătorile Sf. Valentin și Valentina, 8 Martie, zile de naștere și altele. După finisarea lucrării respective vom mai crea și alte lucrări cercei, colier și altele. Sper să nu ne oprim aici, să continuă tot așa, pentru a face și în continuare lucruri frumoase, care dezvoltă la copii și nu numai, diferite aptitudini și capacităţi în domeniul artei. Cine știe poate peste ani, unii din ei, vor îndrăgi și vor continua acest început, ceea ce ne-ar bucura nespus de mult, că putem contribui  la dezvoltarea copiilor, ei fiind, viitorul nostru.            

joi, 23 ianuarie 2014

Biblioteca - grădină de cărţi pentru copii!

Doina Spătaru,
șef oficiu, Filiala Târgovişte
Dacă ai o grădină şi o bibliotecă,
ai tot ceea ce îţi trebuie. 
Cicero

Copiii, ca şi veşnicul copil din noi ajuns acum la maturitate, trăim prin intermediul cărţii şi al bibliotecii. Aici copiii  dispun de o diversitate de cărţi cu basme, poveşti, povestiri  şi poezii de tot felul şi pe diferite gusturi şi nevoi în dependenţă de vîrstâ. Şi noi uneori vrem să revenim pe tărâmul copilăriei, iar biblioteca să ne ofere plăcerea şi bucuria de a cunoaşte şi a exploara  minunata şi bogata lume a cărţii. Suntem mereu plăcut surprinşi că  copiii doresc să citească şi că putem să le oferim cărţi care să-i cucerească, să-i motiveze să revină mai des şi cărţile citite să le păstreze undeva în adîncul sufletului cu bucurie şi dragoste faţă de ele. Prin carte copilul devine mai bun, mai înţelept, ingenios mai educat. Biblioteca are un mare aport în a forma personalitatatea şi caracterul elevului, adolescentului şi viitorului adult. Prin intermediul bibliotecii copiii văd lumea din jur mai bogată în culori, mai frumoasă, mai dulce iar cartea îi fascinează prin conţinutul său.
 Din cea mai fragedă copilărie, copiii sunt atraşi de personajele din poveştile auzite de la bunici şi părinţi. Ei trăiesc aceste întâmplări, învaţă să deosebească binele de rău, să simtă dragostea şi prietenia faţă de eroii care îi încântă, să le formeze gusturi, convingeri şi sentimente alese. Universul copilăriei se formează treptat în familie şi bibliotecă. Este foarte important ca bibliotecarul să colaboreze cu cititorii, pentru recomandarea cărţilor adecvate vârstei.În felul acesta îi obişnuim, să coopereze cu biblioteca în realizarea sarcinilor, sarcini bazate pe deschidere, iniţiativă, creativitate şi sinceritate. Cartea oferă satisfacţii nebănuite şi contribuie la formarea personalităţii, comportamentului celui care o citeşte. Principalele texte care formează gustul pentru citit aparţin literaturii pentru copii, texte ce formează dragostea pentru limba maternă, gustul pentru frumos, sensibilitatea şi imaginaţia creatoare. Cu cît copilul se apropie mai devreme de carte, cu atît mai durabile sunt efectele ei în ceea ce priveşte comunicarea comportamentului şi socializarea lui.

Cartea va deveni una din preferinţele copiilor  dacă vom şti să le  trezim interesul pentru citit, dacă îi vom îndruma, verifica şi stimula în acest scop, vom creşte generaţii care vor simţi o „sete” permanentă pentru citit, pentru cunoaştere, pentru lărgirea orizontului cultural ceea ce se va răsfrânge pozitiv asupra vieţii şi activităţii noastre.

miercuri, 22 ianuarie 2014

„Sunt ani la mijloc şi-ncă mulţi vor trece...” (Sonet II)

Natalia DUMITRAŞCU,
 Bibliotecar, Filiala „Alba Iulia”
           
 Ziua de naştere a poetului naţional Mihai Eminescu a coincis frumos şi, de această dată, cu Ziua Culturii Naționale. Evenimentul a fost consemnat de către biblioteca noastră pe parcursul unei săptămâni, perioadă în care am organizat ore de lectură cu basme eminesciene pentru cei mai mici, prezentări de carte şi dezbateri literare, un concurs de erudiţie asupra poeziei de dragoste a lui M. Eminescu pentru liceeni, studenţi şi alţi tineri şi mai puţin tineri. Pentru cei care ne-au vizitat biblioteca am organizat trei expoziţii de carte la care am expus cele mai noi ediţii pentru copii şi adulţi.

            Dacă în deschiderea săptămânii micuţii de la grădinița nr. 183 din cartier ne-au prezentat un spectacol literar-muzical, iar noi, la rândul nostru – cărţi cu poezii eminesciene pentru cei mai mici, pe parcursul săptămânii am vizitat şi copiii de la grădiniţa 186 din vecinătate. Împreună cu ei şi educatorii lor am desfăşurat o oră de lectură în cadrul căreia am citit basmul „Borta vântului”, explicând, concomitent cuvintele mai puţin cunoscute copiilor, precum „a râşni”, „căuş”, „şumuiag”, „a dişăla” ş. a. Am dialogat cu preşcolarii asupra mesajului basmului, care vroia să spună, de fapt, că omul lacom şi viclean pierde mai mult decât cel înţelept. Copiii au fost curioşi să afle unde s-a născut Eminescu, cum se numeau părinţii, dacă a avut fraţi sau surori, ce alte basme a mai scris pentru copii şi altele, la care am încercat să răspundem pe înţelesul lor. În finalul orei câţiva copii din grupele pregătitoare au recitat poeziile lui Mihai Eminescu: „Somnoroase păsărele”; „Revedere”; „Ce te legeni, codrule”; „La mijloc de codru des” şi chiar secvenţe din poemul „Luceafărul”. Ne-a bucurat nespus faptul că copiii cunosc numele clasicului român şi-i învaţă poeziile pe de rost.
            În duminica acestei săptămâni, împreună cu un grup de elevi, mai mici şi mai mari cartier, am organizat un recital de poezie. În ziua următoare am poposit la Liceul „Liviu Deleanu” din cartier. Aici, împreună cu bibliotecara liceului, Viorica Ţurcan, am organizat un recital literar-muzical pe versurile lui Mihai Eminescu, selecţia făcând-o singuri elevii dintr-a cincea, completând recitalul eminescian cu versuri creaţie proprie despre Eminescu. Şi din nou, bibliotecarele au oferit răspunsuri la un şir de întrebări privitor la biografia poetului, membrii familiei, locul de naştere şi studii, debutul literar şi altele. Prezentările de carte Eminescu, istoric naţional de George Coandă (Târgovişte, 2012); Eminescu şi Basarabia (Sibiu, 1990) au avut ca public liceeni din clasele a VII-a de la Liceul Municipal Sportiv şi din clasele a XI-a de la Liceul Petru Rareş din cartier, unde am efectuat vizite şi, care ne-au promis că vor citi aceste volume, iar într-o eventuală altă întâlnire vom dezbate mesajul eminescian. Dezbaterile literare despre Ce crede Mihai Eminescu despre Basarabia şi asupra lecturii volumului Dulcea mea Doamnă - Eminul meu iubit. Corespondență inedită Mihai Eminescu – Veronica Micle (Iaşi, 2000) şi Scrisorilor lui Mihai Eminescu (I, II, III) au avut loc la Liceul Teoretic  “Vasile Alecsandri” cu liceeni care, în curând, vor susţine examenul de bacalaureat şi cunoştinţele noi căpătate în urma acestor lecturi şi discuţii le vor fi utile. În încheierea săptămânii concursul de erudiţie asupra poeziei de dragoste a lui Mihai Eminescu, organizat cu elevi din clasele a V-a – a VII-a de la Liceul Teoretic Liviu Deleanu” a pus în evidenţă talentul unor copii minunaţi. Atât cei mai mici, cât şi cei mai mari ne-au surprins cu versurile creaţie proprie dedicate lui Mihai Eminescu, care vin să ne convingă că elevii au citit şi au înţeles corect mesajul versului eminescian la care s-au referit în creaţia lor proprie. Aici nu am avut invingători şi nici învinşi. Toţi participanţii au fost excepţionali şi au primit Diplome de participare la concurs, ca fiind cei mai buni. Felicitări! În zilele următoare vom posta pe blog şi o parte din versurile acestora dedicate clasicului literaturii române, Mihai Eminescu.


luni, 20 ianuarie 2014

Ziua Națională a Culturii sărbătorită în sectorul Ciocana

Mila ȘEREMET,
șef oficiu, Filiala „Transilvania”

           
Cultura - pilonul trecutului, prezentului şi viitorului merită să fie marcată printr-o zi specială de 15 ianuarie! Fiecare ţară are o zi a culturii naţionale, dedicată unei personalităţi marcante din domeniul cultural, iar cea mai potrivită dată pentru cultura noastră este considerată ziua de naştere a marelui poet Mihai Eminescu.
            La 18 ianuarie 2014,  la Pretura sectorului Ciocana, a fost sărbătorită Ziua Națională a Culturii.
            Această zi este specială și prin faptul că în sfârșit și oamenii de cultură, cum spunea Anatol Latâșev: „avem și noi o sărbătoare, fiindcă țara are ziua medicului, a profesorului, ... dar a omului de cultură ….” Odată cu instituirea acestei zile însemnate fie ca și cultura noastră să renască din criza globală ca pasărea phoenix din cenușa milenară, fiindcă anume ea, cultura este cea care ne definește ca națiune. Noi, cei de azi suntem destinați să promovăm, să valorificăm acel dat cultural, ce a străbătut barierele timpului pentru a ne înzestra cu disponibilitățile corespunzătoare. Cu acest prilej pretorul sectorului Ciocana, Galina Bostan împreună cu deputatul Republicii Moldova, Ghenadie Ciobanu au deschis parada celor mai însemnați oameni de artă, locatari ai sectorului Ciocana ce stau la baza culturi: teatru - N. Caranfil, pictură – Vasile Didic, muzică – Daria Radu, Anatol Latâșev, R. Ardezianu, ansamblul instrumental de muzică populară „Trandafir de la Moldova”, condus de Dumitru Caranda, Surorile Osoianu, V. Ghimpu-Munteanu, literatură – Renata Verejanu. Nu au lipsit și (diplome de excelență) nominalizările centrelor culturale pentru aportul adus comunității în domenul culturii de bibliotecile din sector: filialele „Transilvania”, Maria Drăgan, Alecu Russo. Cu diplomă de excelență au fost premiați: Filiala „Transilvania”, D. Caranda, E. Bogataia, P. Popa, I. Patrașcu. Diploma de merit „Steliana Grama” au obținut Liceul Teoretic „Toader Bubuioc”, „Olimp”, „Ștefan Vodă”, Gimnaziul nr.35, Școala primară nr. 82.
            Este important de a transmite generațiilor ce vin sarcina de a da și păstra cea mai mare comoară spirituală  – Cultura. Nu inventăm acum istoria, ci îndrăznim o urmărire a destinului valorilor noastre culturale, încercăm o predeterminare a  culturii. Conform logicii destinului, iminent în istoria planetară, orice cultură se concretizează în mod necesar în civilizație, în sensul că moartea e hărăzită odată cu nașterea și acesta este sensul suprem. Deci, este un organism viu, complex ca și omul are durată de viață și aceleași concepte care stau  la baza oricărui organism. Este de datoria fiecărui dintre noi să o păstrăm și s-o promovăm.  Nu trebuie să o inventăm, mai curând să o redescoperim în noi și prin noi.


Știri de ultimă oră: în 2014 cadrele bibliotecare vor fi atestate conform Regulamentului din 2006

Stimaţi membri,

Va trimit acest mesaj pentru a fi distribuit către comunitatea bibliotecară: 

Prin prezentul mesajul Vă informez că pentru 2014 atestarea bibliotecarilor din Republica Moldova va fi realizată conform Regulamentului privind modul de conferire a categoriilor de calificare a cadrelor bibliotecare aprobat la 7.02.2006.

Aceasta a fost confirmat de către Ministerul Culturii în cadrul intrevederii cu reprezenții Asociaţiei Bibliotecarilor din data de 18 ianuarie, a.c.

Pe parcursul 2014, se încurajează ca comunitatea bibliotecară să mențină un dialog constructiv pentru a oferi propuneri pentru proiectul Regulamentului privind modul de conferire a categoriilor de calificare personalului de specialitate din biblioteci.

Asociația Bibliotecarilor, rămîne un garant pentru cominitatea bibliotecară, un forum al tuturor bibliotecarilor la nivel naţional de influentare a politicienilor și factorilor de decizie, un instrument ce vegheaza interesele bibliotecilor și bibliotecarilor, o platformă de integrare în comunitatea globală bibliotecară, astfel vom fi în continuare deschiși pentru a primi sugestii ce ar redacta, îmbunătăţi proiectul noului regulament, pentru ca fiecare sa se regasească, sa fie apreciat și să exceleze profesional. 

----------------- 
Cu respect,
Mariana Harjevschi, 
Director general, Biblioteca Municipală „B.P.Hasdeu”
Tel/fax 022 22 33 60
Bd. Ştefan cel Mare și Sfînt nr. 148, 
Chişinău, MD 2012, Republica Moldova
www.hasdeu.md

Preşedinte, Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova
www.abrm.md

joi, 16 ianuarie 2014

Ne redescoperim perpetuu în opera eminesciană

Margareta CEBOTARI,
bibliotecar principal, Filiala „Onisifor Ghibu”

În ziua de 15 ianuarie Biblioteca ,,Onisifor Ghibu” a fost gazda mai multor manifestări culturale, dedicate aniversării a 164 de ani de la naşterea Marelui Geniu al poeziei române  Mihai Eminescu. Deoarece în tandem cu acest eveniment, în Republica Moldova  se marchează Ziua Naţională a Culturii,  utilizatorilor bibliotecii le-au fost propuse spre atenţie două expoziţii de carte din colecţiile bibliotecii noastre: Cultura – totalitatea valorilor spirituale ale unui popor şi Mihai Eminescu – geniul tutelar al culturii neamului românesc.
Elevii claselor superioare de la Liceul Teoretic „Minerva” au fost invitaţi la două activităţi. În cadrul unei reviste bibliografice au fost prezentate ediţii valoroase din colecţia Eminesciana. Astfel, au fost trecute în revistă cele mai reprezentative ediţii de versuri, proză, opere politice şi de publicistică eminesciană. În deosebi s-a atras atenţia asupra studiilor despre viaţa zbuciumată a poetului, cât şi asupra ediţiilor de analiză şi sinteză a operei eminesciene. Accentul principal a fost pus pe prezentarea unui studiu de proporţii, recent intrat în colecţia bibliotecii „Onisifor Ghibu”:  Mihai Eminescu – Dicţionar enciclopedic, conceput şi semnat de redutabilul critic literar şi eminiscolog – Mihai Cimpoi (apărut la Chişinău, Editura Gunivas în anul 2013, 584 pagini).
Apoi, învăţăceii de la Liceul Teoretic ,,Minerva”, alături de profesorii de limbă şi literatură română, au fost participanţi la un alt eveniment – Conferinţa literar-ştiinţifică „Universalitatea operei eminesciene”. Au conferenţiat – Dumitru Apetri, doctor în filologie, cercetător superior la institutul Academiei de Ştiinţe al Moldovei;  Pavel Balmuş, cercetător şi istoric literar,  colaborator al Muzeului de Istorie al Literaturii Române ,,Mihail Kogălniceanu”  şi Vitalie Răileanu, critic şi cercetător literar, directorul filialei ,,Onisifor Ghibu”.
Elevii, împreună cu vorbitorii, au trecut prin timp viaţa, activitatea şi opera eminesciană. Pavel Balmuş le-a vorbit despre cercetările referitoare la manuscrisele eminesciene, despre rima deosebită a versurilor „De la Nistru pân’la Tisa/ Tot Românul plânsu-mi-s-a”, ce au fost preluate şi de B. P. Hasdeu,  fiind inversate, apoi, aceleaşi versuri eminesciene fiind regăsite în  opera ,,Razvan şi Vidra sub o altă formă  –  „De la Nistru pân’la munte!”
Miracolul eminescian este pururi viu! Iar aceasta se dovedeşte prin apariţia unui şir de lucrări fundamentale dedicate lui Eminescu – bine argumentate şi documentate, a susţinut în luarea sa de cuvânt cercetătorul Dumitru Apetri –  deoarece creaţia Marelui Eminescu  întruneşte şi  existenţialismul, şi romantismul, şi lirismul specific operelor literare universale din diferite perioade istorice a celor mai renumiţi  scriitori din lume. Dumnealui a recomandat elevilor şi unele noi studii de proporţii cu referinţă la creaţia eminesciană, semnate de consacraţii eminescologi români – Dumitru Copilu şi Teodor Stefanelli.
Concursul de creaţii poetice proprii, cu genericul  „Eminescu etern”, i-a întrunit în Sala Nuciferă a Bibliotecii „Onisifor Ghibu” pe mulţi elevi şi studenţi talentaţi, membri ai Clubului Liceenilor Liberali. Fiecare din participanţi a adus în faţa juriului şi a publicului cele mai frumoase versuri pline de dor şi metafore semnificative, atât dedicate lui Eminescu, cât şi scrise în dulcele stil eminescian. A urmat un concurs- fulger de creaţie, participanţii fiind invitaţi să scrie un catren în care să se regăsească cuvintele: Eminescu, Patrie, Dragoste.
Vom menţiona şi aportul juriului, care a avut de selectat/determinat menţiunile pentru premianţi. Cel mai convingător a fost Ion Munteanu, deţinătorul premiului întâi, care i-a surprins pe cei prezenţi atât prin conţinutul poeziilor Peisaj şi Ora ezoterică, cât şi prin ţinuta scenică excelentă. Veronica Guranda a smuls premiul doi, prin structura versului tentant de ludic şi ironic, iar Olga Bostan a excelat printr-un lirism senzual: La noapte viscoleşte-n lună plină, / Şi norii cei fugari cerşesc lumină, / Iar crivăţul cel dur şi nemilos / Ne-a împietrit acum până la os... (Pustiu de iarnă). Toţi participanţii s-au ales cu mici seturi de carte şi… felicitări.

Într-adevăr, laitmotivul acestei zile a fost unul de sărbătoare la Biblioteca „Onisifor Ghibu”, deoarece un al nostru Eminescu ne face un popor fericit, demn de a scrie pagini în Istoria Culturii Europene.

miercuri, 15 ianuarie 2014

Prin lectură spre cultură (15 Ianuarie - Ziua Culturii Naționale)

Pentru iubitorii de carte lectura semnifică ceva: comunicare cu tine însuţi, o maşină a timpului, un refugiu, un loc de linişte şi desfătare, hrană pentru suflet etc..
            Cert este faptul că lectura este o plăcere şi nu-şi pierde din farmec doar atunci, când nu este impusă. Numai în acest caz ea devine interesantă şi revigorantă, plăcută şi savuroasă.
În această lume modernă, când calculatorul şi Internetul au cucerit mapamondul, cartea este ca o lumină la capătul tunelului, ca o oază în deşert. Un plus al timpului în care trăim însă, este faptul că cei îndrăgostiţi de carte o pot savura  atât în formă tradiţională, cât şi electronică. Cei pasionaţi de lectură, fie ei tineri sau adulţi, nu renunţă la acest obicei din cauza lipsei de timp ce caracterizează lumea modernă. Ei vor găsi mereu o portiţă pentru a face ceea ce le place.
            Lectura reprezintă un întreg tezaur informativ. Fiecare cuvânt sau propoziţie determină emoţii, trezindu-ne un interes pentru cele descrise. Şi apoi, o lectură variată ne stimulează imaginaţia, ne dezvoltă vocabularul, ne ajută să îmbogăţim enorm bagajul de cunoştinţe. Cititul este cel mai bun drum spre cunoaştere şi ne convingem de acest lucru zi de zi.
            Nu tot timpul însă gustul de lectură vine de la sine, mai degrabă se formează printr-o muncă educaţională în familie, în şcoală, în bibliotecă. Și astfel, uşurel, cu o atenţie deosebită, putem arăta direcţia corectă. Dacă dezvoltăm gustul de lectură începând de mici, la vârsta când creierul absoarbe orice informaţie ca un burete, avem şansa să creștem un adevărat iubitor de carte. Atunci când cartea începe să învie, când eroii cărţilor devin pentru ei prieteni, iar morala poveştilor îi face să fie mai buni,  ne-am atins scopul dorit.
            Instrumentul principal al nostru, al bibliotecarilor, este cartea şi Nu putem despărți cartea de lectură. Nu există carte dacă nu există lectură. Nu există lectură dacă nu există carte. (Gheorghe Erizanu). Fericiţi sunt cei ce citesc!
            Haideţi să ne regăsim în lectură! Prin lectură spre cultură, dragilor!

                                                                         Oxana Andreev, șef filiala „A. Mickiewicz”

marți, 14 ianuarie 2014

Programul Novateca: sondaj de opinie

Programul Novateca Vă invită să participaţi la realizarea unui sondaj de opinie ce presupune înţelegerea și cunoașterea preferinţelor cititorilor precum şi de ce resurse este nevoie în bibliotecile de pe teritoriul Republicii Moldova.

Răspunsurile Dvs. sunt foarte importante pentru noi și  vă asigurăm de faptul că vor fi anonime.

Vă mulţumim pentru timpul acordat. Pentru a începe completarea chestionarului, accesaţi link-ul de mai jos.

joi, 9 ianuarie 2014

Mesaj către comunitatea bibliotecară: Regulamentul privind modul de conferire a categoriilor de calificare personalului de bibliotecă


Intenţia Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova, de a propune Ministerului Culturii un proiect nou pentru Regulamentul privind modul de conferire a categoriilor de calificare personalului de bibliotecă nu a întârziat să stârnească reacţii în rândul comunităţii bibliotecarilor. Din acest motiv consider iminent de a oferi câteva explicaţii referitoare la acest document, studiind totodată şi recursurile venite în cadrul asociaţiei cu referire la acesta.  
Menţionez că prima iniţiativă din 7 februarie 2006, de a avea un astfel de regulament a fost una merituoasă, reuşind să acopere lipsa acută în sistemul biblioteconomic a unui astfel de instrument de evaluare și motivare a bibliotecarilor. Dincolo de multiplele avantaje pe care le-a oferit, beneficiul major a fost desigur, sporirea condiţiilor de salarizare a bibliotecarilor din diverse reţele finanţate de la bugetul public naţional. Totodată, recunosc, că diverse au fost și în aceeaşi măsură și reacţiile iniţiale: unii au primit cu deschidere noua provocare, alţii au împărtăşit emoţii reticente. Astfel, în primii ani de implementare, membrii comunității bibliotecare, fie instantaneu sau treptat și-au perfecționat activitățile, și-au estimat propriile competențe, chiar și au reușit să inițieze demersuri de advocacy în relația cu administrația locală sau instituțională în vederea acceptării acestui document.
Dar, dincolo de experienţele pozitive pe care comunitatea bibliotecară le-a obţinut prin acest regulament s-au identificat totuşi și unele impedimente în vederea realizării eficiente şi echitabile a evaluării cadrelor bibliotecare. Astfel, noul proiect devine mai mult decât stringent în contextul promovării schimbărilor calitative din domeniul biblioteconomic şi dezvoltării profesionalismului cadrelor bibliotecare, obiective declarate şi asumate de altfel și în primul document de a fi reformat.
Raţionamentul de la care s-a pornit în elaborarea unui nou proiect a fost asigurarea unui proces mai eficient de evaluare a personalului de bibliotecă, totodată mizând pe creşterea responsabilităţii individuale a personalului de bibliotecă pentru reuşita propriei cariere profesionale și formare profesională de specialitate[1]. Din acest motiv noul proiect include atât de detaliat procesul de evaluare, acoperind diverse activități desfășurate de personalul de bibliotecă, accentul fiind pe instruirea și formarea profesională continuă a bibliotecarului, inițiativă promovată, de altfel, în toate sferele de activitate socială, educațională etc.: formarea continuă în instituţiile specializate; formarea continuă în cadrul instituţiilor care nu sunt specializate în formarea continuă; activităţi profesionale, informaţionale, culturale, educaţionale, activităţi ştiinţifico-metodice, comunitare, de mentorat, etc.
Recunosc, că experienţele bibliotecarilor sunt diferite, acestea venind din diverse contexte sociale şi economice în care se dezvoltă biblioteca pe care o reprezintă, abilități și performanţe profesionale pe care a reuşit specialistul din cadrul bibliotecii să le obţină etc. Dar susțin totodată că, prin crearea unui cadru motivaţional echitabil pentru dezvoltarea profesională a personalului de bibliotecă, precum şi abordarea individuală în evaluarea fiecărui pretendent pentru evaluare, elemente care stau la baza acestui regulament, se va susţine şi dezvolta potenţialul intelectual, inovaţional şi creativ al fiecărui bibliotecar, fie dintr-o zonă urbană sau rurală.
Avantajele noului proiect ţin totodată și de obiectivitate şi transparenţa în procesul de evaluare a personalului de bibliotecă. Regulamentul oferă un set de criterii de evaluare, clar definite, incluse în anexele acestuia, precum şi un nivel de flexibilitate în procesul de conferire a unei sau altei categorii de calificare pentru diverse persoane angajate în cadrul bibliotecilor în funcţie de pregătirea sau experienţa profesională.
Consider, că acest regulament trebuie să aducă valoare domeniului biblioteconomic și calitate muncii prestate de bibliotecari, doar astfel putem să parcurgem calea spre standarde europene și imagine ireproșabilă în comunitate. Dar acest deziderat trebuie să fie nu doar asumat de mine ca președintă a asociației, ci mizând pe acceptarea și susținerea Dvs., dragi membri ai comunității bibliotecarilor.
Astfel, invit în continuare să acceptați de facto acest document ca pe o provocare spre îmbunătățire a domeniului și să veniți cu propuneri de iure pentru a îmbunătăți și ajusta textul pe măsura contextului în care activați. Țin să informez, mulțumind pe această cale bibliotecarilor, care deja au consimțit acordul de a testa la nivel instituțional regulamentul în vederea identificării mecanismului de implementare corectă a acestuia. 
Invitația este încă valabilă și sper personal la o colaborare constructivă cu întreaga comunitate bibliotecară.Cu respect,

Mariana Harjevschi
Director general, Biblioteca Municipala "B.P.Hasdeu"
Bd. Stefan cel Mare și Sfânt nr. 148, Chișinău
tel: 022 22 12 31 / fax: 022 22 33 60

Președinte, Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova


[1] Conform datelor statistice privind activitatea bibliotecilor publice din Republica Moldova în anii 2008-2012 din cei 2431 de bibliotecari din bibliotecile publice, doar 792 dețin studii superioare de specialitate și 645 medii de specialitate.