vineri, 22 aprilie 2011

SIMPOZION LITERAR-ŞTIINŢIFIC „ ZBORUL NESTĂVILIT AL IMAGINAŢIEI POETULUI NICHITA STĂNESCU”

Margareta CEBOTARI,
bibliotecar principal, filiala „Ovidius”
În acest an, ediţia a XXI-a a concursului literar ”La izvoarele înţelepciunii”, organizat la nivel naţional în scopul promovării lecturii şi familiarizării elevilor cu viaţa şi activitatea personalităţilor din literatura naţională şi universală, se consacră poetului Nichita Stănescu. Pentru susţinerea informaţională a copiilor care participă la acest concurs, în ziua de 19 aprilie la biblioteca „Ovidius” s-a organizat, în colaborare cu Direcţia Generală Educaţie, Tineret şi Sport un simpozion literar-ştiinţific cu genericul „ Zborul nestăvilit al imaginaţiei poetului Nichita Stănescu”, la care au fost invitaţi elevi de la şcolile şi liceele municipiului Chişinău. Comunicări despre viaţa şi activitatea poetului au prezentat dna Ana Bantoş, dr. habilitat, conf. univ. şi Pavel Balmuş, preşedintele Societăţii Bibliofililor din Moldova.

Selecţia versurilor pentru ediţia celor două volume din „Opera poetică” a scriitorului N. Stănescu (Chişinău, Cartier, 2005) aparţine cercetătorului literar Pavel Balmuş. De aceea anume el a şi moderat simpozionul dedicat unuia din cei mai importanţi poeţi români din perioada postbelică, unul din principalele nume ale liricii româneşti contemporane. Nu toată lumea se poate apropia de poezia lui Nichita Stănescu, a remarcat Pavel Balmuş, totuşi în această ediţie, într-o prezentare poligrafică de excepţie, s-a făcut o încercare de a apropia cititorul de creaţia ramificată a poetului. Înscriindu-se printre cei împătimiţi de arta poetică a acestui autor, dl Balmuş a reprodus mai multe momente biografice interesante din viaţa acestui autor, oprindu-se mai detaliat asupra vizitei scriitorului la Chişinău (în anul 1986) şi a influenţei operei sale asupra creaţiei poeţilor din R. Moldova. Dlui a adus şi a prezentat tinerilor un facsimil al portretului în creion al lui N. Stănescu, însoţit de un autograf al poetului şi o ediţie de excepţie a unui album omagial de fotografii şi amintiri ale contemporanilor, editat la împlinirea unui an de la moartea poetului, volum din biblioteca personală a vorbitorului.

Dna Ana Bantoş, salutând prezenţa profesorilor, bibliotecarilor şi elevilor ce au interes pentru cunoaşterea mai aprofundată a literaturii române, a venit cu o caracteristică amplă a creaţiei poetului. În fiecare literatură există tendinţa spre interior, etnocentrată, dar şi spre comunicare, spre exterior. Anume în opera poetului N. Stănescu sunt vizibile ambele tendinţe. El merge pe calea redescoperii sentimentului, interiorului omului. Opera sa trebuie analizată din contextul istoric în care a activat. Reprezentat distinct al scriitorilor anilor şaizeci, el vine cu tentaţia nouă de a bulversa viziunea asupra omenirii cu o poezie incitantă, cu care a cucerit publicul. În versurile sale răzbate modul de a fi a poetului însăşi, fiind deseori caracterizat şi drept unul din cei mai controversaţi poeţi români contemporani.

Cei prezenţi în sala bibliotecii au aflat care au fost motivele de a atribui în anul 2008, la omagierea a 75 ani de la naştere, numele lui Nichita Stănescu Centrului de Cultură şi Asistenţă Didactică „Casa Limbii Române”, a cărei amfitrioană este dna Ana Bantoş. Fraza „Limba română este patria mea” – aparţine poetului Nichita Stănescu, care a glorificat în felul său limba noastră cea română şi i-a dedicat mai multe imnuri. Copiii au fost invitaţi să viziteze expoziţia permanentă de fotografii şi alte materiale informaţionale despre viaţa şi opera poetului Nichita Stănescu, vernisată la Casa Limbii Române. Îndemnul de a studia şi cunoaşte la perfecţie limba română a fost adresat de dna Ana Bantoş către cititorii noştri, deoarece limba vorbită frumos te înalţă în ochii oamenilor.

Câţiva elevi de la liceele „Minerva” , „Onisifor Ghibu”, „Univers LIONS” şi „Spiru Haret” au avut inspiraţia de a recita versuri din creaţia poetului.

Celor prezenţi le-a fost prezentată o revistă bibliografică în baza expoziţiei de carte „Nichita Stănescu – un miracol al lumii interioare şi exterioare”. Mai detaliat m-am oprit asupra ediţiilor de analiză şi critică literară, studiul cărora le va ajuta copiilor să ocupe locuri premiante în cadrul concursului literar „La izvoarele înţelepciunii”.

Poetul a aspirat mereu în versurile sale spre unitatea spiritului cu materia. În opinia criticilor literar Nichita Stănescu este prezentat drept un scriitor : suprarealist, filosofic, simbolist, liric, inventator în poezie; nobil, original, fantastic, dantesc, horaţian, esoteric, versatil, vizionarist. Chiar dacă în opera sa are motive de origine folclorică, clasică, romantică, simbolistă, poetul a reuşit să-şi formeze stilul său aparte, stil numit acum „nichitastănician”. Cu două luni înainte de moarte şi-a lăsat ca testament poezia: «Urma vieţii mele sunt cuvintele mele...»

joi, 21 aprilie 2011

DIALOGURI DESPRE CHIŞINĂU LA BIBLIOTECA «OVIDIUS»

Liuba CIOBANU,
bibliotecar, Filiala «Ovidius»

Promovarea valorilor istorice şi culturale ale oraşului Chişinău în acest an sunt o prioritate în activitatea BM «B. P. Hasdeu» şi a filialelor sale. Printre activităţile cultural-educaţionale care se organizează la biblioteca Ovidius în anul dedicat aniversării a 575 ani de la fondarea Chişinăului am planificat organizarea unui program «Dialog între generaţii». În cadrul acestui program educativ-informaţional ne-am propus întâlniri de neuitat ale tinerii generaţii cu importante personalităţi din oraşul Chişinău.

De curând la programul «Dialog între generaţii» a fost invitat dr. în istorie dl Veaceslav Stăvilă, care este şi locuitor al sectorului Centru al capitalei. Tema discuţiilor a fost axată pe subiectul: «Monumentele Chişinăului de ieri şi de azi»

Cei prezenţi, elevi ai claselor a noua de la liceul «Mihai Viteazul», au aflat lucruri interesante şi captivante din viaţa şi activitatea primului primar general al municipiului Chişinău de după renaşterea naţională - Nicolae Costin, primar în anii 1990-1994. D-nul Veaceslav Stăvilă a vorbit despre lupta primarului pentru renaşterea naţională, de ce a avut aşa o soartă cruntă, o moarte prematură. A fost ucis, de fapt, pentru că a derusificat capitala, străzile au căpătat denumiri noi, legate de onoarea personalităţilor adevăratei istorii a ţării noastre. Printr-un dialog interactiv au fost trecute în revistă unele monumente din oraş care mai reflectă evenimente istorice din perioada sovietică, cât şi cele care reprezintă schimbările din istoria actuală a ţării.

Dl V. Stăvilă a organizat un mini concurs de testare a cunoştinţelor istorice ale copiilor invitaţi într-un mod atractiv, utilizând jocul on-line «Ţara Istoriei», al cărui autor este însuşi dlui. Acest joc intelectual este conceput pentru consolidarea cunoştinţelor la istoria românilor şi istoria universală. Pe ecran a fost proiectat acest joc şi au fost accesate câteva întrebări. Spre cinstea elevilor, care obţin studii sub îndrumarea profesoarelor de istorie Natalia Bucătaru şi Julieta Dron, ei au reuşit să găsească răspunsuri corecte la mai multe întrebări.

La finele întâlnirii au fost adresate trei întrebări din istoria Chişinăului, câştigătorii fiind premiaţi cu câte o carte. Pentru biblioteca clasei au fost donate din partea bibliotecii «Ovidius» câteva ediţii despre Chişinău.

Dna Margareta Cebotari a prezentat elevilor blogul «Chişinău, oraşul meu», modalitatea de accesare şi varietatea conţinutului informaţional, invitându-i pe cei prezenţi să fie utilizatori activi ai acestui blog, să vină cu comentarii, cu informaţii noi despre Chişinău.

miercuri, 20 aprilie 2011

ЮБИЛЕЙНАЯ ФОТОСЕССИЯ-2011 ФИЛИАЛА «ЛЕСЯ УКРАИНКА»

Nina ŞAIDIUK, şef oficiu, filiala „Lesea Ukrainka”


Подготовка к 20-летнему юбилею библиотеки началась заранее. Еще в 2010 году, произведя отбор снимков, отпечатали их в фотоателье. Фотографии, отражающие деятельность библиотеки, были использованы и при создании красочного буклета “Biblioteca şi utilizatorii de 20 de ani cunoaştem.” и коврика для мышки “Informaţia noastră – succesul Dumneavoastră”.

Фотосессия “История и сегодняшний день библиотеки им. Леси Украинки расположилась на нескольких стендах. Истории создания украинской библиотеки посвящен первый стенд “Задокументированная память”. На фото мы видим и Генерального директора “B.P. Hasdeu” Л.Л. Куликовскую и первую заведующую украинской библиотеки Л.И. Заимову, читателей. Просматривается и интерьер библиотеки двадцатилетней давности. Библиотека далеко ушла от того времени.

Об этом свидетельствуют фотографии рубрик фотосессии “Библиотека – ступень к информационному обществу”, “Новые технологии – современным читателям”, “Библиотека – территория общения молодежи”. Хорошо оборудованная, художественно оформленная и дающая пищу для ума библиотека пользуется популярностью у читателей. Все элементы интерьера библиотеки создают определенную гармонию.

Красочные снимки на стенде “Библиотека – центр культурных коммуникаций” отражают работу библиотеки с различными общественными организациями и учебными заведениями. Яркий колорит национальных костюмов, праздничный интерьер, улыбающиеся лица.

Под рубрикой “Малыши в библиотеке” представлены и забавные фото наших читателей. Например, фото очень серьезного малыша с игрушкой и с книжкой для самых маленьких «Вот мы какие!».

На стенде «Читатель и его любимая книга» мы видим наших читателей с книжкой в руках. Это наши активисты, участники мероприятий, проводимых библиотекой. Им было очень приятно увидеть себя на стендах праздничной фотосессии.

Выдержана цветовая гамма фотосессии и всего зала. Основной заголовок фотосессии – ярко-оранжевый, с ним сочетаются оранжевые воздушные шарики по бокам стендов и поздравление с праздником на стеллажах. Заголовки рубрик выполнены в желто-голубой гамме, голубыми и желтыми шариками украшен зал. Применение элементов эстетики в оформлении является действенным способом привлечения читателей. Библиотечный дизайн – возможность эстетического самовыражения библиотеки, свидетельство ее самоуважения.

Представляя фотосессию посетителям библиотеки, мы проводим обзоры с содержательными комментариями, которые соответствуют тематике фотографий.

luni, 18 aprilie 2011

DOUĂ SURIOARE – DOUĂ LĂCRIMIOARE

Victoria CEBANU,
bibliotecar, Filiala „Ovidius”Chiar dacă zilele acestea de primăvară au fost neînsorite pentru comunitatea noastră, cu multe schimbări de vreme şi precipitaţii abundente, pentru utilizatorii bibliotecii „Ovidius” - ziua în care a fost lansată cartea pentru copii „Două surioare - două lăcrimioare”, autori Ecaterina şi Constanţa Siniţa - a fost o zi cu multă lumină, căldură şi bunăvoinţă. Astfel întîlnirea cu două fetiţe-surori, înzestrate cu mai multe talente, a atenuat această insuficienţă de căldură solară.

Lansarea de carte a avut loc într-o atmosferă amicală, pe post de moderator fiind dna Elena Butucel, directorul bibliotecii. Printre invitaţii acestei lansări de carte au fost: d-nul Trifan Miroliubov, director executiv, profesor la societatea ştiinţifică “Omul şi Universul”, scriitoarea Galina Furdui, dna Lidia Puşcaşu - reporter de la Radioul Naţional, emisiuni pentru copii, Rodica Ciobanu interpretă, copii de la Centrul Comunitar pentru Copii şi Tineret „Buburuza”, diriginţii de clasă şi colegii de liceu ale acestor două fetiţe, înzestrate cu un evantai de calităţi frumoase. Ele mînuiesc condeiul, fac pictură, gimnastică artistică, cîntă la instrumente muzicale, participă la multiple concursuri şi recitaluri de poezie, unde ocupă locuri premiante, bucurînd sufletul mamei cu diplome primite.
Întîlnirea cu aceste eleve de la liceul “Nicolae Sulac” din capitală a spulberat gîndul că „copiii noşti nu sunt talentaţi şi nu doresc nimic mai mult decît jocurile pe calculator şi distracţiile”. Dirijate şi îndrumate de maică lor Elena Siniţa - Cărăuş, Ecaterina şi Constanţa încearcă să toarne cuvintele în tipare noi, demonstrîndu-şi imaginea, talentul, bunătatea şi dragostea faţă de frumos. Cartea „Două surioare - două lăcrimioare” a fost o surpriză pentru mama lor, deoarece aceasta carte este dedicată anume ei. Această ediţie include în sine versuri şi proză pe diferite teme: mama, primăvara, prieteni, bunicul din Humuleşti, povestea despre Tîndală şi altele. Cartea a fost ilustrată cu desenele efectuate de autoarele cărţii. Creaţiile lor denotă har, sîrguinţă, tenacitate şi multă ingeniozitate.

Scriitoarea Galina Furdui în prefaţa “Muguri în destăinuire” remarcă: ” Două copiliţe-surori, creative din fire, pornesc pe calea scrisului artistic. Deşi un joc mai mult, cuvîntul lor intuit se orînduieşte, precum e legea firii, în cadru de sonare, adică de leagăn, de îngînare, de rugă lîngă maica lor, de destăinuire în faţa lumii şi a Divinităţii...”.

Utilizatorii bibliotecii „Ovidius”: Dana Ciobanu - eleva la Liceul „Spiru Haret”, Daniel Mişcoi, Cristiana Cebanu şi Vlada Siviroveanu - elevi de la gimnaziul Nr 53 din capitală au venit cu o surpriză pentru tinerele domniţe-autoare, prezentînd un recital de poezie din ediţia lansată, după care au intervenit cu recital însuşi tinerele autoare.

Expoziţia de pictură a acestor două “copiliţe-surori”, cum le numeşte Galina Furdui, expusă în cadrul acestei lansări de carte, a inclus în sine desene executate în acuarelă şi creion cu tematică diversă: peisaje, portrete etc. Această dragoste de frumos le-a fost cultivată cu multă grijă de pedagogii de artă plastică de la cercurile de creaţie pe care le frecventează, prezenţi şi ei la activitate. O mare surpriză pentru cei participanţi la acest eveniment a fost prezentarea unor exerciţii din programul de gimnastică artistică, de către Ecaterina Siniţa, demonstrîndu-şi plasticitatea şi voinţa de muncă.

Piesa „Închinare mamei”, adusă în dar celor prezenţi de tînăra interpretă Rodica Ciobanu, a fost acordul final al acestei lansări de carte şi întîlniri cu două surori, de 10 şi 12 ani, diferite la înfăţişare, caracter şi suflet, dar ambele cuprinse de vraja cuvîntului şi talentului.

sâmbătă, 16 aprilie 2011

REDESCOPERIREA SĂRBĂTORILOR PASCALE ÎN SPAŢIUL BIBLIOTECII


Elena Vulpe, director al Filialei “O. Ghibu”

Un obiectiv important al Bibliotecii este promovarea şi educarea cititorilor în spiritul  tradiţiilor seculare ale neamului - izvoare nesecate de lumină şi credinţă strămoşească. În ajunul sărbătorilor de Paşti, în perioada de 14-15 aprilie, la Filiala Ghibu, s-au desfăşurat mai multe acţiuni culturale, consacrate obiceiurilor şi datinilor creştine, purtând moto-ul  versurilor  lui A. Mateevici: “Îi Paştele. Viaţă. Hristos a Înviat. Iubire între oameni şi pace să domnească”. Programul manifestărilor din 14 aprilie a început cu  prezentarea expoziţiei de carte “Credinţa - punte spre eternitate”, care dezvăluie, prin diverse documente, mărturii incontestabile despre viaţa, faptele şi învăţămintele lui Isus Hristos, reflectă mesajul luminii şi hrana duhovnicească a sărbătorilor, tradiţiilor, ritualurilor şi miturilor creştine. Pentru a ilustra plenar intensitatea trăirii revelaţiei pascale, a fost organizată o expoziţie de pictură “Învierea sufletului”. Figuri, evenimente şi locuri biblice s-au cristalizat  prin penelul iscusit al maiestrului T. Piterschi, directoarea Gimnaziului “I.L. Caragiale”, care, în prezenţa discipolilor săi, s-a bucurat de înalte aprecieri din partea prezentatorilor L. Cernomoreţ, Z. Tutunaru, L. Pâslaru. Relevând harul imagistic şi tehnica interpretării, vorbitorii au evidenţiat capacitatea autoarei de a tălmăci şi a vizualiza portretele Sfinţilor şi Călugărilor creştini, dar şi competenţa, studiul avansat al iniţierii în domeniul religiei, fiind un bun îndrumător pe calea adevărului veşnic şi un adept al predării religiei în şcoală.

Masa rotundă Semnificaţia Sărbătorii Floriilor la creştini” a potenţat impactul emotiv al expoziţiei sus - numite asupra publicului prezent. Informaţiile despre istoricul  sărbătorii au conferit atmosferei un statut cognitiv, căci fiecare creştin simte necesitatea de a cunoaşte tradiţiile legate de Sărbătoarea Floriilor. Folcloristul şi etnograful A. Tamazlâcaru ne-a amintit despre obiceiul spălatului cu apă, cu rouă, evidenţiind forţa magică a apei, care ne ajută să devenim frumoşi ca florile, amintind şi de alte tradiţii precum primenirea şi curăţatul hainelor, adunarea ierbilor de leac, scosul mărţişoarelor, prezicerea vremii. A vorbit desre expediţiile efectuate la Cahul, Ismail, Chilia, Reni, unde s-au păstrat mai viu obiceiurile creştine de primăvară, tradiţiile cântecului popular pascal, colindele de Florii. Preotul M.Balan, de la Catedrala romano-catolică, a făcut o incursiune asupra istoriei şi etimologiei cuvântului, amintind de vechea sărbătoare iudaică de primăvară, care s-a contopit cu cea romană - Floralia, festivitate consacrată zeiţei primăverii, Flora. Tot de la el cititorii au aflat că Duminica Floriilor se mai numeşte Mărţişorul sau Nunta urzicilor, deoarece atunci înfloresc aceste plante folosite în alimentaţie, că multe tradiţii s-au concentrat în jurul ramurilor de salcie, care se aduc în ajunul sărbătorii (de Sâmbăta lui Lazăr) acasă. Mărţişorii de la Florii sunt folosiţi în momente de grea cumpănă pe parcursul anului.

Elevii de la Gimnaziul Teatral „Ion Luca Caragiale” au accentuat semnificaţia Sărbătorii  ce capătă valoare specială prin faptul că, în ultima Duminică a Postului Mare, se aminteşte de Intrarea triumfală a lui Hristos în Ierusalim. În acest context, purtând costumaţii adecvate rolurilor, pe fundalul unui decor superb, ei au prezentat ( în regia artistei Ludmila Pânzaru) spectacolul teatral „În noaptea Învierii”, care expune parabola unui împărat ce-şi recapătă auzul şi vorbirea pentru  faptele de milostenie săvârşite în ajunul sărbătorii pascale. Manifestările au continuat cu lansările a două volume de proză:„Potecile cerului” şi „Pe aripi de înger”, semnate de Ecaterina Hanganu, Şefa Clinicii de Hematologie din Iaşi, doctor în ştiinţe medicale, apărute la Ed. Junimea, Iaşi. Prezentatorii cărţilor – I. Ţurcanu,  C. Partole, I. Matei (Iaşi) - au evidenţiat subiectele comune, accentuând modalitatea originală a narării unor situaţii de viaţă, îmbinând armonios ştiinţa cu fantasticul. Structurate sub forma poveştii, relatările includ reflecţii meditate şi trăite asupra Evangheliei zilnice, invitându-ne pe „potecile cerului”. Textele evidenţiază vasta erudiţie a autoarei prin ecouri ale diferitor domenii de interes extraprofesional: istoria religiilor, filosofie, egiptologie, anticitatea greco-latină, psihologie. Evenimentul a culminat cu un recital muzical de „Cântece Pascale”, care i-a teleportat pe cei prezenţi în spaţiul purificator al Divinităţii, prin contribuţia tinerelor talente de la AMTAP şi a formaţiei „Ştefan-Vodă” cu interpreţii: T. Ungureanu, A. Corjan,V. Botnaru, M. Ganciu, G.Sorici, S. Tataru, V. Buruiană, S. Botez. Acordurile acestor melodii a amintit de afirmaţia: „Muzica începe acolo unde se termină cuvintele”.

joi, 14 aprilie 2011

NU POATE FI O CARTE BUNĂ FĂRĂ UN GÎND FRUMOS! FĂRĂ O CARTE BUNĂ NU POATE EXISTA O CULTURĂ ADEVĂRATĂ!

Irina BARDIŢA, studentă, Colegiul Naţional de Comerţ

Pe data de 30.03.2011, în incinta Bibliotecii Municipale “B.P. Hasdeu” s-a desfăşurat cea de-a 4-a ediţie a concursului de caligrafie “Crinii Latini”. Concursul a fost consacrat aniversarii a 575-a, a oraşului Chişinău, respectiv lucrările ce urmau a fi elaborate aveau la bază ca subiect, genericul: Chişinău-oraş al cărţilor. În ideea concursului îi aparţine dlui Valeriu Herţa, preşedintele sectiei EX-libris a Societăţii Bibliofililor. Aflîndu-se, la un moment dat, departe de baştină - în Siberia, într-o deplasare, unde se practică scrisul caligrafic, ca, de altfel, şi în ţarile europene. Se organizează diverse acţiuni culturale în scopul menţinerii magiei apariţiei scrisului în memoria generaţiilor. În Ţările Baltice, de exemplu, ca şi în UE, creativitatea manuală se apreciază la valoarea maximă, fapt ce contribuie şi la prosperarea economică. Revenind acasa, dl Valeriu Herţa încearcă să implementeze şi la noi o astfel de practică. Versul poetlui Grigore Vieru “Crinii Latini” a servit drept punct de plecare în alegerea titlului acestui proiect.

Prima ediţie a concursului a avut loc la Biblioteca Naţională a RM, iar următoarele au fost preluate, susţinute, încurajate şi promovate de către Biblioteca Municipală “B.P. Hasdeu”, director general dna dr. Lidia Kulikovski, asistată de Genoveva Scobioală, managerul Departamentului Marketing, BM şi diriguită, în continuare, de pictorul Valeriu Herţa.

Comparativ cu anul 2010, la ediţia curentă a concursului au venit mai mulţi participanţi : studenţi de la Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă", Universitatea Tehnică a Moldovei, Liceul de Arte Plastice "Igor Vieru", Colegiul Naţional de Comerţ şi alte persoane iniţiate în domeniu.

Pentru tehnică şi originalitate, juriul a apreciat pe locul I lucrarea lui Mihai Ursu, student la Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă", Facultatea Arte şi Design. Mihai s-a învrednicit de un premiu banesc în valoare de 800 lei. La vîrsta de 22 de ani, Mihai a mai participat la asemenea concursuri, iar acesta îi va servi ca o treapta în ascensiunea sa de artist, dar şi ca o frumoasă experienţă în viaţa personală, deoarece concurenţa sănătoasă este un bun însoţitor al marelor successe.

Toţi participanţii s-au ales cu daruri din partea BM. Personal am participat pentru prima dată la acest concurs, informîndu-mă şi încurajată de către bibliotecarii de la Biblioteca "Alba Iulia" şi recunosc sincer, mi-a plăcut foarte mult. Eu sunt un pictor netitular, mă ocup de pictură în timpul liber, iar acest concurs mi-a atras atenţia asupra unor accente pe care ar fi bine să le iau în seamă. Este o idee interesantă şi, cu siguranţă, voi participa şi la alte ediţii cu mai multă pregătire.

miercuri, 13 aprilie 2011

БЛОГ БИБЛИОТЕКИ ИСКУССТВ „ТУДОР АРГЕЗИ”: АНАЛИЗ ЕГО ЭФФЕКТИВНОСТИ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗА ГОД СУЩЕСТВОВАНИЯ

Natalia CIORBĂ, Filiala de arte „Tudor Arghezi”


Интернет всё прочнее входит в нашу повседневную жизнь. С приходом новых технологий и новых носителей информации изменились и потребности наших читателей, которые успешно пользуются услугами Интернет технологий. Библиотеки так же своевременно реагируют на изменяющиеся нужды пользователей. Используя сервисы Web 2.0 (социальные сети, Wiki, блоги, социальные медиасервисы, закладки, интерактивные развивающие сервисы, Rss) библиотеки выходят на новый уровень обслуживания и сотрудничества с ними.

В марте 2010 года BM „B.P. Hasdeu” организовала 9 недельные курсы по использованию этих технологий.

Итогом и экзаменом этого необычного повышения квалификации явилось „рождение” множества библиотечных блогов, регистрация библиотек в социальных сетях Интернета других сервисов Web 2.0.

Ведение блога библиотеки - это часть работы современного библиотекаря, это отличный инструмент маркетинга, отличная площадка для работы с читателями, это пиар библиотеки.

Но для того чтобы оценить функциональность блога, необходимо регулярно вести учет его показателей. Показатели успешности блога – это число его постоянных читателей, число комментариев, количество просмотров страниц, число посещений, рейтинг записей (постов), число писем с вопросами от читателей, нахождение в топе поисковых систем по тематическим вопросам, первые позиции в рейтингах блогов.

Динамика статистики блога по таким показателям, как посещения и просмотры страниц постоянно растет.

Учет посещений блога библиотеки искусств ведется с февраля 2011 года. Поэтому нет возможности провести полноценный, качественный анализ по этому показателю. В феврале блог посетили 1212 пользователя (в среднем за день 43 посещения), а в марте – 1707 (в среднем за день 57 посещения).

Количество просмотров страниц блога, начиная с марта 2010 года, постоянно растет. Это связанно с регулярным наполнением блога полезной для читателей информацией. (Диаграмма 1)


Приведенная ниже таблица – это сводный статистический отчет показателей ежемесячных просмотров и среднее количество ежедневных просмотров по месяцам. (Таблица 1)


Если в марте 2010 года в среднем в день было 15-20 просмотров страниц блога, то в марте 2011 года – до 80 просмотров в день.

Блог библиотеки искусств состоит из 8 страниц, 41 записи (постов) и 43 комментариев.

По рейтингу наиболее популярных страниц и постов блога можно определить пользовательский интерес:

Страницы:

Домашняя страница – 6,699; Activitati – 547; Expozitii de pictura – 439; Contacte – 408; Despre Biblioteca – 325; Expozitii de carte – 304; Anunturi – 292; Cotidian cultural – 164.

Статьи:

Chişinăul citeşte romanul „Tema pentru acasă” de Nicolae Dabija - 4,073; Moldova – ţară atractivă a turismului cultural – 251; Открытие клуба авторской песни "Торшер" – 183; Vernisaj la Chişinău în toiul sărbătorilor – 140; Copiii Chişinăului citesc "Grăuncioare de lumină" de Ion Hadârcă –122; Vernisaje – 118; Dor de Eminescu – 110; Andrei Burac - dialog între generaţii – 105.

По количеству комментариев (15) и по количеству просмотров (4073) можно определить, что самая популярная статья в блоге это „Chişinăul citeşte romanul „Tema pentru acasă” de Nicolae Dabija”.

Предлагаю вашему вниманию один из комментариев: „Am fost la promovarea cărtii şi chiar cuvintele autorului mi-au trezit interesul de a o citi. Am cumparat-o peste vreo cîteva zile şi nu am rămas dezamăgită. Cartea e superbă. Emoţiile m-au copleşit cu totul la sfîrşitul romanului, am plîns de parcă totul mi sa întîmplat mie. Am recomandat cartea la mai mulţi şi au spus că o vor citi. Bravo N. Dabija o lucrare de nota 10!” Doiniţa Botoşanu.

Если рассматривать количество комментариев в блоге как показатель его функциональности, то этот показатель оставляет желать лучшего.

Следующий показатель эффективности блога это нахождение в топе поисковых систем по тематическим вопросам. Исследования показали, что популярность записей приведенных выше такая же.

Благодаря общению в социальных сетях Facebook и Vkontakte с нашими пользователями и коллегами интерес к библиотеке расширяется и возрастает.

Общение в социальных сетях – это не только своеобразная реклама библиотеки (маркетинг в Интернете), но и предоставление виртуальных услуг (пользователи знакомятся с новыми публикациями в библиотечных блогах, новыми фото и видео материалами, новыми поступлениями в библиотеку). Посредством социальных сетей библиотека информирует пользователей о проведении различных культурных мероприятий

Анализ активности и хроника посещений библиотечных блогов показывает, что их страницы просматривают пока только сотни людей, а могут и тысячи, что необходимо для поддержания интереса к библиотеке.

marți, 12 aprilie 2011

LECŢIE BIBLIOGRAFICĂ: POVESTEA CĂRŢII SAU CINE FACE CĂRŢILE

Cristina MAMAISCAIA
Director, Filiala „Maramureş”

În contextul aderării Republicii Moldova la Procesul de la Bologna au fost stabilite priorităţi clare de asigurare a calităţii sistemului educaţional superior. Elementele principale, de care depinde calitatea procesului de învăţământ, sunt: conţinutul planurilor de învăţăemânt şi ale curriculelor, calitatea infrastructurii, metodica predării, formarea deprinderilor practice, precum şi evaluarea cunoştinţelor. Calitatea cadrelor didactice, a studenţilor şi a elevilor este fundamentală în sistemul educaţional.

Activitatea structurilor infodocumentare reprezintă, de asemenea, o preocupare majoră pentru comunitatea chişinăuiană. Aceasta se justifică prin faptul, că în calitatea lor de servicii publice, structurile infodocumentare au o contribuţie esenţială la construirea societăţii informaţionale, precum şi la promovarea drepturilor cetăţenilor, la conştientizarea efectelor sociale ale noilor tehnologii, la educaţie, cultură şi protecţia drepturilor de autor.

Cultura informaţională devine condiţia iniţială a profesionalismului specialistului modern: specialistul, format într-un mediu informaţional corespunzător, este puternic intelectual, competent, emancipat.

Este nevoie de extinderea activităţilor în domeniul dezvoltării abilităţilor de informare, deoarece cercetările arată, că, adesea, studenţii părăsesc universităţile fără deprinderile necesare pentru a se descurca într-o societate, bazată pe informaţie.

ETAPA I:

Grup ţintă: eleviii claselor a III-a

Locul desfăşurării: biblioteca

Metodă de desfăşurare: Prezentare PowerPoint, povestire, conversaţie, lucru în grup.


ETAPA II:

Scop: Formarea Culturii Informaţionale a elevilor la tema dată.

Obiective:

1. Să cunoască calea parcursă de carte pînă la masa lui;

2. Să numească profesiile care contribuie la apariţia cărţii;

3. Să ia o atitudine pozitivă faţă de carte, faţă de natură.

Materiale pentru instruire:

- DEX al limbii române, dicţionare de sinonime.

Scenariul lecţiei

Captarea atenţiei: De ce lecţie bibliografică? Dragi copii, voi la şcoală aveţi diferite tipuri de lecţii ca de exemplu: matematica, biologie, educaţia tehnologică, geografia ş.a. Azi veţi avea parte de o lecţie deosebită, ceva nou care la şcoală nu se predă. Vă voi prezenta o lecţie bibliografică. Ce este bibliografia cine poate să-mi spună? Bibliografia este intermediar între carte şi cititor. Cuvîntul bibliografie provine de la două cuvinte biblion (carte) şi grapho (a scrie), în traducere literală – transcrierea cărţilor. Lecţia bibliografică de azi vă va îmbogăţi cunoştinţele pentru a evalua şi utiliza o publicaţie (carte, revistă). Să cunoaşteţi calea parcursă de carte pînă la masa voastră.

Verificarea cunoştinţelor la tema dată: Copiii sunt întrebaţi dacă cunosc din ce se fac cărţile. Din hîrtie. Dar hîrtia? Se face prezentarea panoului cu obiecte făcute din lemn, adică din copaci. Cartea-şi începe calea din pădure. Cum? Aceasta urmează să se afle, căci povestea cărţii sau cine face cărţile este tema lecţiei de astăzi.

Captarea atenţiei: Cărţile nu cresc pe copaci, dar vin la noi din pădure. Dimineaţa, cînd soarele se mai freacă cu pumnii pe la ochi după o noapte de somn, tăietorii de lemne păşesc în poienele dese ale pădurii, unde copacii au nişte semne. Aceşti copaci trebuie tăiaţi. Şuieră ferestrăul în mîinele tăietorilor şi copacii cad la pămînt unul cîte unul. Tăietorii leagă tulpinile copacilor în legături mari. O maşină enormă, care merge peste crengi şi buturugi, scoate aceste tulpini legate din pădure şi le duce la rîu. Pe rîu tulpinele plutesc ca nişte peşti enormi. Cîteodată ele se încurcă formînd o pană pe rîu şi nu mai pot pluti mai departe. Atunci nişte muncitori puternici, numiţi plutaşi, descurcă buştenii şi fac să se mişte mai departe pe rîu. Rîul duce buştenii pănă la fabrica de hîrtie. Aici mai întîi se taie în bucăţi şi se face rumeguş. Rumeguşul se fierbe şi se obţine o masă asemănătoare cu aluatul din care mama face plăcinte.

Bibliotecara: Ştiţi cum se numeşte maşina de fabricare a hîrtiei?

Bibliotecara: Teasc. Acesta este denumirea veche a presei de tipar care, în forma ei arhaică seamană cu teascul de struguri. Maşinile frămîntă această masă şi o toarnă în forme, o întind în foi lungi, care se deapănă în rulouri mari cît un butoi. Din aceste rulouri se fac caiete sau foi de scris.

Bibliotecara: Orice carte este scrisă de scriitor. Cine sunt scriitorii? De obicei aceştia sunt oameni care ştiu multe şi au darul de a scrie. Dar în unele cazuri cartea poate să aibă mai mulţi autori, aceştia sunt numiţi coautori. Ei, împreună cu scriitorul, îşi asumă responsabilitatea de conţinutul textului. Dar să nu încurcaţi. Pe lîngă coautor este şi coordonatorul. Sub îndrumarea căruia se realizează lucrarea. Manuscrisul este un termen care denumeşte în sens larg orice text scris de mînă. Semnificaţia lui majoră este însă aceea de carte veche scrisă sau copiată înaintea de apariţia sau răspîndirea tiparului.

Pe coperta oricărei cărţi este scris numele şi prenumele autorului. Se explică ce este coperta, şi se aduc ca exemplu cîteva modele de coperţi.

Bibliotecara: Tuturor le plac cărţile frumoase. Dar pot fi ele frumoase fără ilustraţii? Ce este ilustraţia? Textul este scris de scriitor, dar ilustraţiile sunt făcute de pictor. Cine este pictorul?

Lucru în grup: Cu ajutorul dicţionarelor oferite de bibliotecă explicaţi aceste cuvinte. (Se rezervă 10 min)

Bibliotecara: Specialistul în domeniul de activitate care formează obiectul unei anumite edituri sau redacţii este redactorul. Redactorul unei edituri este expertul în tehnica ediţiilor, purtînd răspunderea manuscrisului pentru editare. El este primul cititor al cărţii. Redactorul apreciază cele scrise şi trimite foile la tipografie.

Tipografia este un ansamblu de operaţii şi sisteme care intervin în confecţionarea unei cărţi: turnarea literelor, imprimarea, broşarea. Cu alte cuvinte, tipografia este fabrica de cărţi unde sunt multe, multe maşini. Aceste maşini fac cărţile, unele cos foile, altele pregătesc coperta. O maşină prinde foile de copertă, într-o secţie sunt maşini de tipărit. Pui o foaie curată şi de acolo iese o poezie, o poveste, o povestire.

Se explică în continuare cine verifică lectura textului pentru înlăturarea erorilor, unde mai tîrziu se demonstrează ce este macheta şi cine sunt machetatorii. Ca mai apoi să apară întrebarea: Cine este responsabil de operaţiile tehnice de imprimare a manuscrisului?. Acesta este tehnoredactorul.

În mod obişnuit, tehnoredactarea este efectuată de editură şi este comunicată tipografiei prin indicaţii notate direct pe originalul dactilografiat sau printr-un caiet de sarcini anexat la manuscris.

Încheiere: Cărţile finisate, îmbrăcate în copertă de gală, sunt încărcate în maşini şi duse la librării şi biblioteci. Iar de aici ajung în mîinele voastre. Iată aici se termină povestea cărţii. Ca s-o credeţi mai bine ascultaţi poezia lui Gr. Vieru.

Cum se face o carte


Da! Cartea a fost copac prima oară,


În zori tăietorii copacul doboară.


Fabrica, uite, preschimbă tulpina


În foile astea subţiri ca lumina.


Nu dorm scriitorii noapte întreagă,


Pe tipografi sudoarea aleargă.


Oh, cartea îmi are un miez ca de fragă!


Lucru practic: Se stabilesc două grupuri care primesc aceiaşi sarcină: Extragerea denumirea profesiilor din cărţiile oferite şi cu ajutorul dicţionarilor, observaţiei să lămurească semnificaţia acestora.

(Se rezervă 10 min.)

luni, 11 aprilie 2011

CE ÎNSEAMNĂ A FI PATRIOT?

Zinaida BILEAC,
Sef oficiu,
Filiala “Transilvania”


A fi PATRIOT înseamnă: a fi cinstit, a avea conştiinţa curată şi o inteligenţă vie, a avea un arbitraj filozofic pentru compatrioţii tăi; în fine, un criteriu, din care să reiasă principiul că viaţa ta aparţine tuturor şi că tu nu eşti decât un luptător într-un război care tinde spre fericirea şi gloria ţării tale.

Într-o intensitate sporită de activităţi culturale în reţeaua BM „B.P. Hasdeu”, la data de 6 aprilie în incinta Bibliotecii “Transilvania” s-a desfăşurat şedinţa Salonului de lectură Ceaiul de la ora trei, închinată zilei de 7 Aprilie, când a avut loc cel mai sumbru eveniment din istoria Republicii Moldova. Protestele paşnice a tinerilor ce se exprimau contra rezultatelor alegerilor parlamentare din 5 aprilie 2009 şi care au început în Piaţa Marii Adunări Naţionale din Chişinău s-au transformat într-o revoltă îngrozitoare, în urma căreia trei persoane au decedat, mii de tineri au fost maltrataţi, înjosiţi, şi judecaţi fără dovezi şi procese.

În memoria acelei Zile, elevii de la Liceul „Gaudeamus”, împreună cu Alexandra Tănase coordonatorul Salonului de lectură Ceaiul de la ora trei, o femeie dotată cu o inteligenţă vie, animată de înalte idealuri naţionale şi de cele mai alese sentimente patriotice, a rostit cele mai frumoase şi sufletiste cuvinte despre PATRIE, PATRIOT. Poeziile celor mai „plângători” de PATRIE, precum G. Coşbuc, N. Dabija, I. H. Rădulescu au prins viaţă pe buzele tinerilor, răscolind amintirile şi trăirile înfricoşătoare ce au avut loc pe pământul Moldav.

Considerându-se încă la început de cale, tinerii nu au iezitat să recite frumoasele lor creaţii proprii dedicate PATRIEI, Plaiului natal cu numele Moldova. La fel aceştia au aşezat pe zece foi zece porunci despre cum să fii PATRIOT!

A fi PATRIOT înseamnă:

 A nu vorbi despre PATRIE, ci în minute de tăcere să o ai în gând!

 A fi curat, fără remuşcări!

 Aţi cunoaşte identitatea!

 A fi om!

A fi PATRIOT înseamnă să nu strigi în gura mare, dar demonstrează prin FAPTE

A fi PATRIOT înseamnă:

 A sădi un pom!

 A fi PĂRINTE!

 Aţi apăra PATRIA de duşmani!

 A te ruga lui Dumnezeu pentru PATRIE!

Să fii PATRIOT înseamnă:

 Să nu fim indiferenţi de ţara noastră!

 Să lupţi pentru ceea ce-ţi aparţine cu adevărat!

A fi PATRIOT nu înseamnă să faci un zgomot PATRIOTIC. PATRIOTISMUL trebuie demonstrat prin iubirea aproapelui tău!

A fi PATRIOT înseamnă:

 A fi român ce-şi respectă PATRIA!

 A proteja valorile şi tradiţiile ţării!

Cu un mesaj de îndemn venit din partea Dnei Alexandra Tănase, şedinţa din 7 Aprilie a luat sfârşit...PRIN FAPTE SĂ DEMONSTRĂM CĂ SUNTEM PATRIOŢI.

vineri, 8 aprilie 2011

POARTA DESCHISĂ SPRE SUFLETUL OMULUI

Ala LIVADARI, bibliotecar
Filiala “Târgovişte”

Teatrul... o lume, un întreg univers.

Fenomen complex artistic, teatrul a fost din antichitate un sanctuar, un loc de comunicare cu divinitatea şi cu natura, cu oamenii şi cu societatea. Din sărbătoare de cult, teatrul devine tribuna de unde se spun marile adevăruri despre lume şi viaţă. Educaţia estetică a generaţiei în creştere nu se poate lăsa numai pe seama radioului şi a televiziunii. Vizionarea spectacolelor şi analiza lor minuţioasă , cu urmărirea valorilor textului literal, este calea spre găsirea frumosului.

Noi, bibliotecarii, suntem nişte persoane care călăuzim tinerii şi copiii pe tărîmul plin de sensibilitate al artei prin intermediul diferitor activităţi culturale.

Cu acest scop, moderatoarea Larisa Ungureanu a organizat la filiala Târgovişte un colocviu dedicat Zilei Internaţionale a Teatrului, unde au participat elevii anului I şi II de la Liceul Profesional nr.1 însoţiţi de pedagogul, dna Levinschi. Colocviul a avut ca scop promovarea teatrelor din Chişinău şi istoricul lor. Elevilor li s-a organizat o expoziţie de cărţi şi reviste din colecţia particulară. Au fost prezentate ultimele apariţii editoriale: – Steliana Grama Dramaturgia autohtonă, Nicolae Darie Actorul şi omul, două decenii cu ”Satiricus”, Dina Haţcu-Ghimpu Născut în zodia Caragiale, Pavel Proca Titus Jucov. Bobocul cel urît, Cincizeci de regizori-cheie ai secolului 20, revista Prospectus, colecţii ale publicaţiei de artă şi cultură Lanterna Magică, revista Teatru.

În prealabil, elevilor li s-a vorbit succint despre istoricul sărbătorii Ziua Internaţională a Teatrului. Apoi a urmat o discuţie în jurul vieţii teatrale din Chişinău: repertoriu, actori, regizori, amintiri, fiindcă fiecare elev a avut amintitri legate de primul spectacol vizionat. La discuţie a participat şi pedagogul Levinschi, o mare admiratoare a teatrului. Datorită dumneaei, elevii merg deseori la spectacole.

Celor mai activi participanţi la colocviu li s-au dăruit cărţi cu piesele lui William Shakespeare. Liceenii au rămas impresionaţi de această minunată întîlnire cu teatrul.

luni, 4 aprilie 2011

ПРОВЕРКА ФОНДА КАК МЕТОД ЕГО ИЗУЧЕНИЯ

Наталия Гнидаш, библиотекарь, Филиале искусств «Т. Аргези»


Библиотечный фонд как самостоятельная целостная и открытая система обладает рядом свойств:
o информативностью, характеризующейся разнообразием, глубиной и полнотой подбора документов;

o динамичностью, так как фонд постоянно находится в движении — идет как поступление, так и выбытие документов;

o статичностью, выступающей диалектической противоположностью динамичности и проявляющейся в сохранении устойчивости, которая обеспечивается четким профилированием комплектования, принятой в библиотеке системой расстановки документов, учетной документацией и т.д.;

o надежностью, т.е. способностью фонда обеспечить удовлетворение профильных запросов читателей.

Основная цель формирования фонда — достижение соответствия его состава задачам библиотеки и протребностям читателей. Достигнуть этой цели помогают технологические процессы, одним из которых является управление фондом. Для того, чтобы грамотно управлять фондом, его необходимо постоянно изучать. Всестороннее изучение фонда требует применения в едином комплексе статистических, социологических и библиографических методов. В данном контексте проверка фонда и является тем самым комплексным методом, который позволяет периодически исследовать фонд.

В ходе проверки фонда выявляется состояние учета, правильность списания литературы, задолженность, недочеты в работе по сохранности фонда, корректируются принципы расстановки в соответствии с читательской потребностью и техническими возможностями библиотеки. Проверка фонда позволяет проанализировать спрос на литературу: уточнить наиболее спрашиваемые тематические разделы, виды изданий, языки, определить оптимальные хронологические рамки.

Проверка фонда, проведенная в Филиале искусств «Т. Аргези» дала возможность изучить состав фонда по видам изданий, языкам, хронологии, тематике, его наполняемость и обновляемость.

В данной статье речь пойдет только о фонде по основной специализации Филиала — литературе по искусству. Издания по искусству составляют 64 % от общего количества фонда. По видовому составу фонд достаточно наполнен. В нем представлены следующие виды документов:

 книги;

 нотные издания;

 аудиовизуальные и электронные документы;

 периодические издания.

Больше половины от общего количества документов по искусству (58%) приходится на нотные издания; четверть — книги, пьесы и периодические издания; аудиовизуальные и электронные документы составляют 17%.

Изучив пополнение фонда по искусству за последние три года ( 2008 — 2010) необходимо констатировать, что его обновляемость очень низка. В среднем Филиал получает в год лишь 6% изданий по искусству от общего количества поступлений. На книги и периодические издания приходится 60% поступлений, нотные издания — 11%, электронные документы — 29%. Для пополнения фонда это крайне незначительные показатели, тем более, что они отражают количество экземпляров, а не названий. Половину поступающих новых изданий Филиал получает в 10-20 экземплярах на одно название. С одной стороны это позволяет выдавать литературу на дом, не ограничивая срок пользования 10 днями, а с другой — является крайне недостаточным.

При изучении фонда по языкам изданий выяснилось следующее: литература на русском языке составляет 85%, на румынском — 10%, на других языках — 5%. Такая ситуация объясняется тем, что в хронологическом аспекте основная масса фонда получена Филиалом до 90-х годов. Незначительное поступление литературы по основной специальности за последние 10-15 лет, не может пока существенно изменить ни языковой, ни хронологический аспекты фонда.

Что касается тематической наполняемости фонда, то она тоже не может достаточно полно удовлетворить читательскую потребность. Такие тематические разделы как история искусства, живопись, музыка, кино, театр укомплектованы более чем удовлетворительно. В последние три года в эти разделы поступают книги, периодические издания и ноты, отражающие искусство в целом и отдельные его направления в Молдове, что соотвествует читательской потребности. Однако существует ряд разделов, которые комплектуются недостаточно, или не комплектуются совсем. К ним относятся: дизайн, архитектура ( история, архитектурные стили и направления); ландшафтная архитектура; художественная обработка металла, дерева, камня; керамика; стекло; флористика; батик и др. Запросы же читателей по вышеозначенной тематике составляют 20-25% от общего обращения к фонду по искусству.

Таким образом, проверка фонда позволила без дополнительных затрат времени и кадровых ресурсов исследовать имеющийся в Филиале искусств «Т. Аргези» фонд основной специализации по видивому, языковому, хронологическому и тематическому признакам; определить наиболее проблемные разделы; совершенствовать расстановку фонда, исходя из условий открытого доступа к основной его части; искать пути и источники увеличения и качественного улучшения комплектования.

vineri, 1 aprilie 2011

O ÎNTÎLNIRE CU LIMBA FRANCEZĂ LA FILIALA "TÂRGOVIŞTE"

Natalia MUSTEAŢĂ, bibliotecar, Filiala "Târgovişte"

În această perioadă a lunii martie în Republica Moldova se marchează Săptămîna Francofoniei. Şi în acest an, la filiala Târgovişte s-a organizat o manifestare culturală, dedicată acestui eveniment. De data aceasta, a fost vorba de o serată literar-artistică, avînd ca scop promovarea literaturii franceze.

La activitate au participat reprezentanţi de la Centrul comunitar pentru copii și tineri "Vatra", care au venit însoţiţi de pedagogul Maria Sandileac. De remarcat, că aceşti copii provin din familii modeste, unii din ei au un singur părinte sau sunt lăsaţi în grija buneilor, părinţii fiind plecaţi peste hotare. Copiii sunt de vîrste diferite, cîţiva au venit însoţiţi de mame, fiindcă sunt abia în cl. I sau chiar merg la grădiniţă, ceilalţi din clasele a III - a şi V - a.

Serata a început la ora 15:30, cu mare bucurie copiii au acceptat o întîlnire cu ”limba franceză” şi chiar s-au salutat cu ”Bonjour!”. Unii din ei încă nu învaţă nici o limbă străină,  iar alţii studiază limba engleză, erau chiar şi din cei care au început să înveţe la şcoală limba franceză.

Moderatoarea Larisa Ungureanu i-a întrebat, pentru început, dacă ştiu care este capitala Franţei. Răspunsul a fost: Paris. (în locul celor de la grădiniţă, au răspuns mamele). Copiii au mai răspuns şi la alte întrebări despre scriitorii francezi şi geografia Franţei. Serata a continuat cu prezentările de carte franceză: Jules Verne Les indes noires, Cinq semaines en ballon, Le château des Carpathes etc., dar şi tradusă din franceză în română: Victor Hugo Mizerabilii - vol.I, II, III, A. Dumas Laleaua neagra, Cezar, Vicontele de Bragelonne etc., H. de Balzac Comedia umană, Moş Goriot, Preotul de ţară etc., cărţi care poate fi găsite în fondurile biliotecii şi se află pe rafturi la compartimentul respectiv.

Cu regret, doar o singură elevă a ştiut cine este D'Artanian şi cei Trei muşchetari, restul copiilor nici nu au auzit de cuvîntul muşchetar, iar de aventurile lor nici atît! Cu atît mai benefică este o asemenea serată!

Copiii au citit fragmente în limba franceză din romanul lui Jules Verne Le tour du monde en quatre-vingts joursOcolul Pămîntului în 80 de zile, din poeziile lui Baudlaire şi Apolinaire (ultimul din colecţia particulară a dnei L. Ungureanu). Împreună cu moderatoarea, copiii au întreţinut mici dialoguri în limba franceză, folosind cele mai uzuale expresii: de la Buna ziua pînă La revedere şi de la Mulţumesc pînă la Poftim.

Cînd a fost anunţat concursul de desene Motanul încălţat din povestea cu acelaşi titlu de Ch. Perrot, toţi au participat cu entuziasm, fiindcă cunoşteau isprăvile faimosului Motan.

Aici fantezia lor nu a avut margini! Probabil, nici cei mai inventivi pictori n-ar fi găsit formele şi culorile potrivite pentru a ilustra înfăţişarea acestui Motan din poveste!