joi, 28 iunie 2018

Ivan Zabunov – omul cu spirit enciclopedic


Angela OLĂRESCU,
Șef filială,  Filiala „Hristo Botev”

 Ivan Zabunov s-a născut la 28 iunie 1948 în satul Tvardiţa, rl Taraclia. Este bulgar de naționalitate şi ca fiecare om de la naștere are o sarcină personală în viața sa, care urmează a fi realizată doar de el însuși. Dumnealui, fiind conferențiar, savant, istoric, pe parcursul activității sale de cercetare istorică a scos în evidență personalitățile bulgare, a scris despre ei, despre viața şi activitatea poporului bulgar din diferite perioade ale timpului.

Conferențiarul universitar, dr. Ivan Zabunov permanent s-a implicat în transpunerea în viață a  multor proiecte cu menire socială şi culturală, care, conlucrând împreună cu  oamenii, îi reușeau şi realizările cărora îi aduceau satisfacție. Cu harisma sa deosebită adună în jurul său oameni politici, oameni simpli, personalități reprezentative, este comunicabil şi are multi prieteni. Prețuiește prietenia cu modeștii „dascăli” de școală de pe meleagurile străbunilor săi. Se simte fericit atunci când face bine altcuiva.
Am făcut cunoștință cu dr. Ivan Zabunov, președintele Societății bulgare „Възраждане”, în luna februarie 2016. Profesorul Nicolai Cervencov a stabilit o întâlnire  cu dumnealui aici la Biblioteca „Hristo Botev” și  m-a prezentat dlui Ivan Zabunov, care m-a privit cu atenție, mi-a zâmbit molipsitor, apoi mi-a adresat câteva întrebări, ca la finele discuției  să-mi spună că am susținut examenul de cunoștință cu brio şi speră că bulgarii basarabeni, venind la bibliotecă, se vor simți ca la ei acasă şi va fi şi o colaborare de parteneriat durabilă între bibliotecă şi acești utilizatori. Tot în acea zi am discutat  în trei (Nicolai Cervencov, Ivan Zabunov şi subsemnata) despre planul activităților pe viitor,  îndeosebi pe anul 2016. Eram în pragul  Zilei Bibliotecii şi Zilei de Eliberare a Bulgariei (3 martie), de aceea am stabilit data desfășurării Zilei Bibliotecii, care este flexibilă, deoarece coincide cu Ziua Eliberării Bulgariei, când de regulă Ambasada Republicii Bulgare în Republica Moldova organizează mai multe manifestări culturale. După un dialog rezonabil, am stabilit  data desfășurării conferinței în cadrul Zilei Bibliotecii. M-am bucurat mult că în programul Zilei Bibliotecii va avea loc o conferință științifică. Iată în aşa mod a început colaborarea noastră şi  vreau să menționez că  până în prezent este una fructuoasă, cu un impact pozitiv şi durabil. Desfășurând în parteneriat conferințe, mese rotunde, lansări și prezentări de carte, de fiecare dată  dl dr. Ivan Zabunov cu mândrie invită la activități diferite personalități notorii şi renumiți  istorici.  Pot spune că este un om al cărții şi bibliotecii: mereu ne vizitează venind cu niște personalități din străinătate, adesea cu donație de carte, participă  cu mare drag la activitățile culturale organizate la bibliotecă. Suntem mândri că dumnealui însoțește unii oaspeți ce vin din Bulgaria în Republica Moldova, căci la inițiativa dumnealui ei vizitează şi biblioteca noastă. Aici, la bibliotecă, le vorbește despre colaborarea fructuoasă a noastră cu organizațiile obștești, culturale şi științifice bulgare din Republica Moldova, scoțând în evidență munca echipei bibliotecii în promovarea valorilor culturale bulgare, folclorului şi tradițiilor bulgare.
Dl Ivan Zabunov are un mod de viața specific, deoarece este reprezentant al domeniului istoriei, ce permanent se documentează şi scrie cu dragoste despre poporul bulgar. Activând mai bine de 35 de ani, este preocupat de viața bulgarilor basarabeni, precum şi de dezvoltarea bulgaristicii istorice din ţara noastră. În acest sens a publicat cărți, articole şi studii. Colecția Bibliotecii „Hristo Botev” dispune de cărțile dumnealui, ce sunt prezentate la expozițiile de carte în cadrul bibliotecii şi sunt lecturate de cititori.
Fiind în anii 1994-1998 deputat în Parlamentul Republicii Moldova, Dl Ivan Zabunov şi-a desfășurat activitatea în comisia parlamentară pentru „Drepturile omului şi minoritățile naţionale” implicându-se în soluționarea diverselor probleme de ordin civic în favoarea cetățenilor ce îi susținea mereu. În anul 1991, dumnealui cu receptivitatea sa, a participat la rezolvarea problemei ce era pusă în discuție cu privire la repartizarea unui local pentru biblioteca bulgară. În cadrul Proiectului cultural „Servicii de bibliotecă pentru minoritățile naţionale” implementat de Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” şi susținut în parteneriat de Primăria municipiului Chișinău, a contribuit la elaborarea dispozițiilor favorabile având acces direct la semnarea actelor pentru repartizarea spațiului, actualul local, în care este amplasată Biblioteca bulgară „Hristo Botev” (bd. Grigore Vieru, nr. 25). S-a bucurat nespus de mult împreună cu toată comunitatea bulgară când s-a deschis Biblioteca bulgară „Hristo Botev”, este unica în Chișinău. Şi-a adus aportul şi la completarea colecției bibliotecii cu carte în limba bulgară, dorind ca munca în bibliotecă să fie desfășurată de specialiști care vor activa cu dăruire de sine pentru comunitatea bulgară, ducând faima bibliotecii și în Bulgaria. Dlui ca istoric invită personalități din Bulgaria la diferite activități din cadrul serviciilor bibliotecii, ca conferințe, mese rotunde, lansări şi prezentări de carte, care sunt oameni ce cunosc istoria bulgarilor basarabeni şi care permanent ne susțin în diferite domenii de activitate. În prezent dl Ivan Zabunov se mândrește cu faptul că Biblioteca „Hristo Botev” a devenit un adevărat centru cultural bulgar în Republica Moldova.
 Pentru contribuție substanțială la păstrarea şi propagarea moștenirii istorico-culturale, la afirmarea valorilor spirituale şi participare activă în viața socială, aprofundând relațiile de prietenie şi colaborare dintre Republica Moldova şi Republica Bulgaria, dlui Ivan Zabunov, i s-a conferit titlul onorific Om Emerit” în anul 2001. Cu ocazia aniversării a 15 ani de la fondarea Societății culturale Възраждане şi pentru desfășurarea prodigioasă a activității acesteia,  dl Ivan Zabunov, ca președinte, a fost decorat în anul 2006 cu Ordinul de Onoare”.
La acest mijloc de vară, cunoscutul istoric, conferențiar la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova, marchează frumosul jubileu de 70 de ani. La mulţi, mulţi ani, dle Ivan Zabunov, să aveți parte de sănătate, bucurii şi împliniri frumoase, lanțul cărora să fie nesfârșit, căci permanent aţi demonstrat ce e mai scump pe lume - dragostea de neam, înțelepciunea, îngăduința şi hărnicia.

miercuri, 27 iunie 2018

ADMITEREA LA DOMENIUL DE FORMARE PROFESIONALĂ BIBLIOTECONOMIE, INFORMARE ȘI STUDII ARHIVISTICE

În luna iulie 2018 va începe admiterea la studii superioare de Licenţă (Ciclul I) şi studii superioare de Masterat (Ciclul II) la domeniul de formare profesională Biblioteconomie, informare și studii arhivistice.
Informația privind planul de admitere va fi plasate pe site-ul Universității de Stat din Moldova (http://admitere.usm.md/?page_id=901&lang=ro).
La Ciclul I (Licență) admiterea se va organiza pentru următoarele specialități:
- Biblioteconomie, asistență informațională şi arhivistică (secția cu frecvență şi secția cu frecvență redusă)
- Tehnologia comunicării în infodocumentare (secţia cu frecvenţă)
Depunerea actelor 16.07 – 20.07. 2018
Rezultate preliminare 21.07. 2018
Depunerea actelor în original 21.07 – 24.07.2018
Rezultate finale 25.07.2018
Informația despre specialități poate fi accesată la adresa: http://admitere.usm.md/?page_id=25
Pentru studii superioare de Licență pot depune dosarele doar candidaţii care au diplome de bacalaureat, diplome de studii medii de specialitate (colegii) şi diplome de studii superioare.

La Ciclul II (Masterat) admiterea se va organiza la programul de master Managementul instituției infodocumentare.
Depunerea actelor 02.07 – 24.07.2018
Rezultate preliminare 25.07.2018
Depunerea actelor în original 26.07 – 28.07.2018
Rezultate finale 30.07.2018
Informaţia despre program poate fi accesată la adresa: http://admitere.usm.md/?page_id=2082&lang=ro
Admiterea la studiile superioare de masterat se realizează pentru absolvenţii Ciclului I, deţinători ai diplomelor de licenţă şi deţinătorii diplomelor de studii superioare.

Absolvenții învățământului superior, deținători ai diplomelor de licență sau a diplomei echivalente, eliberate până în anul absolvirii primei promoții de studenți înscriși în ciclul I, în conformitate cu prevederile art.27 al Legii învățământului nr.547-XIII din 21 iulie 1995, au dreptul sa participe la concursul de admitere la studii superioare de masterat în aceleași condiții.

Pentru depunerea dosarelor candidaţii pot consulta Regulamentul de organizare a Admiterii 2018 (http://admitere.usm.md/?page_id=47&lang=ro)
Informaţii suplimentare despre ADMITEREA 2018 puteți afla accesând adresa: http://admitere.usm.md/
Ministerul Culturii, Educației și Cercetării al Republicii Moldova şi Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova încurajează personalul din biblioteci să depună dosarele pentru înmatriculare la studii superioare de specialitate. În mod deosebit sunt încurajați lucrătorii bibliotecilor din cadrul Sistemului Național de Biblioteci să depună dosarele la secția cu frecvență redusă. În contextul participării bibliotecilor din Republica Moldova la Programul Novateca, precum și diverse proiecte europene este destul de actuală dobândirea de noi competențe profesionale.
Atenționăm că studiile la secția cu frecvență redusă sunt o modalitate de formare continuă, iar obținerea diplomei de studii superioare de Licenţă la specialitatea Biblioteconomie, Asistență Informațională şi Arhivistică oferă posibilități nu doar de perfecționare profesională, dar, inclusiv, de obținere a gradelor de calificare.

luni, 25 iunie 2018

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” lansează campania de sensibilizare „E biblioteca mea”


Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” lansează Campania națională de sensibilizare privind modernizarea bibliotecilor publice „E biblioteca mea!” pentru comunitatea chișinăuiană.
Campania este susținută de Programul Novateca împreună cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Biblioteca Națională pentru Copii „Ion Creangă” și vine să accentueze schimbările și inovațiile bibliotecilor publice din Moldova din ultimii ani și să promoveze noua Lege cu privire la biblioteci, asigurând dezvoltarea durabilă și modernă a bibliotecilor publice, astfel încât acestea să fie mai aproape de membrii societății.

În acest context, Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” inițiază Programul CONNECT PLUS ce cuprinde mai multe servicii moderne, concentrate pe prioritatea de a oferi  asistență și instruire pentru formarea competențelor IT.

Concomitent, filiala-gazdă va prezenta serviciile Descoperă Tableta!, iCan, Să re-auzim povestea livrate comunității cu cele mai bune practici de bibliotecă, care evoluează odată cu necesitățile și solicitările utilizatorilor, în ritm cu dezvoltarea tehnologiilor moderne. 

Evenimentul se va desfășura marți, 26 iunie 2018, începând cu ora 10:00, la Filiala „Târgu-Mureș”, bd. Moscova nr. 8, mun. Chișinău cu participarea bibliotecarilor din întreaga rețea și a utilizatorilor.

miercuri, 13 iunie 2018

Biblioteca Județeană „Octavian Goga” Cluj susține literația și învățarea intergenerațională

Tatiana Coșeri, director adjunct, Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”

Biblioteca Județeană „Octavian Goga” Cluj reușește cu succes să promoveze cultura lecturii între generații, dezvoltând educația deschisă și integrarea emoțională, socială, culturală. Pentru comunitatea clujeană biblioteca își are atuurile sale: ascultă utilizatorul și reacționează la problemele lui, anticipează schimbările, livrează idei și cunoștințe.
Experiențele pline cu tâlc ale Bibliotecii Județene „Octavian Goga” Cluj sunt provocatoare atât pentru bibliotecile din România, cât și pentru cele din Republica Moldova. Formarea culturii lecturii și a abilităților de a citi printr-un model inovator este evidentă pentru bibliotecă, demonstrând în așa mod preocuparea pentru identificarea soluțiilor la cele mai stringente probleme cu care se confruntă societatea.
Analfabetismul funcțional în societatea contemporană își are tot mai multe amprente. Paradoxal ca în secolul dezvoltării tehnologiilor informaționale și a accesului la informații subiectul dat să fie atât de discutat. O persoană poate fi clasată în categoria analfabetă dacă are dificultatea de a înțelege cele citite (carte, etichetele produselor, instrucțiuni de utilizare a bunurilor / serviciilor), incapacitatea de a-și formula un punct de vedere cu privire la cele citite, greutatea de a aplica cunoștințele, informațiile obținute în viața reală (completarea precară a unui formular, înțelegerea semnelor rutiere sau a indicatoarelor, reproducerea cognitivă a știrilor, abilități de scriere și citire semnificativ mai scăzute decât cele așteptate). Printre factorii care predispun apariția fenomenului putem remarca diverse contexte:
·         la nivel individual (limbaj slab dezvoltat, rezolvarea lentă a problemelor, orientarea dificilă în spațiu, memorie neconstructivă);
·         la nivel educațional (strategii de învățare precare, metodologia de învățare axată pe memorare, lipsa educației instituționalizate axate pe copil / elev);
·         la nivel socioeconomic (situația economică scăzută);
·         la nivel sociocultural (grupuri etnice, diminuarea sistemului de valori, violența în familie, conflicte).
Impactul acestor factori sunt semnificative: absența motivației de a se dezvolta, stima de sine scăzută; discriminare, integrare socială dificilă, comportament antisocial; sărăcie, șomaj.
Proiectele „Vreau să-mi citești” și „Literația pentru familie funcționează” sunt axate pe lectură intergenațională, pe transferul conținutului textului în mintea cititorului, pe interacțiune între text și cititor, pe interacțiune între copil și părinte. Scopul inițiativelor este dezvoltarea cunoașterii, creșterea motivației de lectură, sporirea comprehensiunii și formarea de competențe. Proiectele sunt un ecou al problemelor din societate privind analfabetismul, orbirea cognitivă (modele de gândire dogmatică fără analize și sinteze, o receptare pasivă) și limbajului de hârtie (redarea, povestirea celor citite fără a înțelege esența, fără reflecție).
Biblioteca a acționat ca un actor responsabil, conștientizând și afirmând rolul său în educația pe parcursul vieții. Inerent și implicit a consultat și a aplicat recomandările IFLA pentru programe de literație susținute de biblioteci - Guidelines for Library-Based Literacy Programs (https://www.ifla.org/publications/guidelines-for-library-based-literacy-programs?og=74). Documentul cuprinde recomandări cu privire la beneficiarii programelor de literatie, la pregătirea, planificarea, promovarea și evaluarea unor astfel de programe, sugestii referitor și la partenerii bibliotecii. 
Astfel, în parteneriat cu Asociaţia Learn&Vision Cluj-Napoca Biblioteca Județeană „Octavian Goga” Cluj implementează proiectul „Literația pentru familie funcționează”. Este un proiect Erasmus+ de educație a adulților în care sunt implicate instituții din Bulgaria, Macedonia, Portugalia și Slovenia. Partenerii își propun să realizeze următoarele activități și produse:
·         analiza practicilor și preocupărilor de literație în cele cinci țări;
·    elaborarea profilului ocupațional al facilitatorului de programe de literație pentru familie în corespundere cu standardele ocupaționale;
·         elaborarea materialelor de învățare.
Literația schimbă paradigma de educație prin lectura textului, înțelegerea mesajului, realizarea de conexiuni, formularea și exprimarea opiniilor prin perspectiva celor interesați – familie, copii, școală, societate care sunt deschiși la comunicare, doresc să devină competitivi și membri activi ai comunității.
Biblioteca Județeană „Octavian Goga” Cluj a reușit cu succes să realizeze prima etapă a proiectului. Experiențele au fost diseminate în cadrul Conferinței „Facilitarea programelor de literație pentru familie – un demers calitativ”, care a avut loc în data de 7 iunie 2018. Participanților de la conferință au fost prezentate:
·         scopul și impactul proiectului „Literația pentru familie funcționează” („Family literacy works!”);
·         exemple de bune practici privind literația pentru familie, definirea conceptului și scurt istoric;
·     analiza comparativă a practicilor similare în Bulgaria, Macedonia, Portugalia, România și Slovenia;
·         profilul ocupațional a facilitatorului de programe de literație pentru familie.
Informațiile obținute au fost completate în cadrul cafenelei culturale cu tema „Importanța programelor de literație pentru familie în prevenirea abandonului școlar”. Bibliotecarii au identificat grupurile-țintă, obiectivele, activitățile programului de literație și competențele necesare pentru facilitatori. În cadrul prezentărilor prin discuții și schimb de opinii s-au conturat spiritul de agilitate, pasiunea și experiențe inspirate ale bibliotecarilor. Practicile bune ale Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” au fost promovate  la conferință de Ludmila Capița (Filiala „Transilvania”), Mila Șeremet (Filiala „Transilvania”), Stela Moraru (Secția „Memoria Chișinăului”) și Tatiana Coșeri (director adjunct).
Dialogul profesional  a argumentat că bibliotecile sunt un serviciu public axat pe educația pe parcursul vieții, dezvoltă abilități și competențe. Cu siguranță ideile obținute se vor materializa în servicii intergeneraționale.