joi, 31 martie 2011

MEDALION LITERAR ARTISTIC “ODĂ POEZIEI”

Elena VULPE, director al Filialei “O. Ghibu”


Ad initio, trebuie să recunoaştem că această acţiune nu a fost programată. De Ziua Mondială a Poeziei, biblioteca a preconizat o activitate de promovare a fondului liric prin vernisarea unei expoziţiei de carte tematică, având scopul să îndemne fiecare cititor, de a se pătrunde de profundul ei mesaj: “Poezia- sărbătoare a intelectului”- un ambient cu adevărat festiv, creat prin efortul bibliotecarilor ce au expus cele mai reprezentative poezii şi poeţi români şi universali, din care abundă colecţia bibliotecii, având cu certitudine primatul printre Filialele BM. Multe din volumele expuse poartă autograful poeţilor care şi-au lansat opera în cadrul manifestărilor organizate de filială, fiind un prilej şi argument convingător pentru demersul cultural şi de imagine al bibliotecii noastre. Totul s-ar fi redus la această activitate, dacă în momentul când prezentam expoziţia în faţa elevilor de la LT “M. Eliade” şi “M. Sadoveanu”, ghidaţi de profesorii de română V. Postolachi şi E. Baluţel, un cititor din Sala de lectură (căruia îi păstrăm confidenţialitatea), n-ar fi aruncat replica “Poezia. La ce bun ?”. Am rămas stupefiaţi. Cum?. În această zi, când inima întregii Planete este plină de poezie, iar oamenii sunt împătimiţi de versul înaripat, dând glas celor mai în vogă şi iluştri poeţi, în sufletul unui tânăr basarabean nu este loc pentru metaforă. Am rugat profesoarele şi elevii, care se aprinsese şi ei, să mai discutăm asupra anevoioasei zăbave a lecturii. Ceea ce s-a produs mai apoi a fost cu adevărat un medalion literar artistic, intitulat ad-hoc “Odă Poeziei”, în care protagoniştii au fost cei 41 de participanţi, iar publicul-un singur spectator cu sufletul gol de poezie. Ghidaţi de colecţia “Cele mai frumoase poezii”, de antologia de ”Poezie” din Basarabia în secolul XX, cu volumul poeţilor contemporani “Poezia acasă”, am parcurs itinerarul poetic, prezentând “O constelaţie a poeziei române moderne”(D. Pilat), “Poezia românească contemporană” (A. Piru), cu incursiuni în “Poezia românească în epoca romantică”, “Poezia veche românească”, “Poezia religioasă a creştinilor români”, “Poezia naturii”, finalizând cu splendida antologie “O mie şi una de poezii româneşti” de L.Ulici. Un eseu despre importanţa, menirea şi esenţa poeziei, a artei în general, a prezentat dr. V. Postolachi, invocând întrebarea metafizică a poetului german F. Holderlin “La ce bun poeţii în vremuri secetoase?”, care acoperă o multitudine de sensuri, motivând că, în aceste vremuri de restrişte, tocmai poezia ne-ar ajuta să găsim un reper, să-i dăm un sens vieţii şi existenţei noastre plenare pe acest pământ. Prof. E.Buluţă a amintit în acest context despre întrebarea retorică a lui I. Vatamanu “Ce vor scriitorii?”, aducând un pios omagiui “poeţilor ce ne-au lăsat lumina, spre a găsi şi Sufletul şi Drumul”, exprimat prin metafora sugestivă a poetului postmodernist L. Botnaru, completată de elevii care au recitat poezii din cei mai îndrăgiţi poeţi, cât şi din creaţia proprie, iar adolescentele V. Răilean, V. Brânză au intonat melodii pe versurile lui Eminescu şi Vieru. Vorbind de numărul mare de poeţi, care s-au lansat la biblioteca noastră, selecţia s-a raportat la unii scriitorii consacraţi, care au fost prezenţi în acest spaţiu sacru al cărţii, bucurând inima cititorilor cu versurile lor. Subsemnata a readus ecoul unor reverberaţii de suflet şi comuniune spirituală cu personalităţi proeminente, dezvăluind momente de neuitat ale unor impresionante întâlniri cu poetul Ioan Alexandru, care a susţinut prelegerea biblică “Ce este omul?”, cu poeta Ana Blandiana, care a a lansat antologia poetică “La cules de îngeri”, cu poetul ultrasentimentelor Adrian Păunescu şi grupul muzical “Totuşi Iubirea” care au prezentat recitaluri poetice, cu regretatul nostru poet naţional G.Vieru, care a lansat în premieră ultimul său volum din opera poetică “Taina care mă apără”. În cadrul medalionului, au fost citite şi comentate de către elevi mai multe poezii din creaţia acestor poeţi consacraţi, care au avut o relaţie aparte cu biblioteca, evocată cu admiraţie şi recunoştinţă de către bibliotecari. În final, când vibraţia versului armoniza cu sufletul fiecărui participant, a răsunat întrebarea adresată singurului nostru spectator: Acum poţi defini ce este Poezia?. Răspunsul ne-a surprins: “Da. Este vocea îngerilor”. Impactul acestui medalion literar-artistic a fost enorm. Publicul formator al bibliotecii noastre a avut marea revelaţie de a transplanta universul poeziei în inima unui tânăr văduvit de ea, care a plecat de la manifestare, ţinând strâns la piept un volumaş de poezie...

miercuri, 30 martie 2011

MIRCEA ELIADE ŞI TINEREŢEA SPIRITULUI

Elena VULPE, director al Filialei „O. Ghibu”


Conform tradiţiei, în fiecare an, la sfârşitul lunii martie, Biblioteca “O. Ghibu” găzduieşte Manifestările cultural-ştiinţifice Mircea Eliade, ajunse, acum, la ediţia a XVII-a. Într-un anturaj dominat de spiritul eliadesc, spaţiul bibliotecii a servit ca topos benefic pentru colaborarea LT “M. Eliade” din diferite localităţi: Chişinău, Nisporeni, Reşiţa (România).

Vernisajul fotografic “M. Eliade mai actual ca oricând”(din 24 martie) a întregit atmosfera iniţială, facilitând accesul participanţilor în lumea biografiei umane şi spirituale a scriitorului şi filosofului român, ceea ce a trezit interesul celor tineri, pentru a porni pe drumul lecturilor eliadeşti şi nu numai.

Microsimpozionul “M. Eliade şi educarea personalităţii” a implicat tineri pentru care creaţia eliadescă a devenit un reper în instituirea coordonatelor unei existenţe exemplare.

Referenţii s-au bucurat de un public select: profesori de română, de istorie(din diferite licee), jurnalişti (Florile Dalbe, Radio Moldova, EuroTV), oameni de cultură, care au constituit un reper moral, în escaladarea tărâmului eliadesc, pentru cei peste 86 de elevi de la Liceele “I. Vatamanu”(Străşeni), “M. Eliade” (sus- numite) şi “M. Sadoveanu” (Chişinău).Comunicările au dezvăluit diverse faţete ale operei lui Eliade: “Stilul filosofiei lui Eliade în Solilocvii”, “Mitul iubirii eterne în proza lui Eliade”, “Unitatea primordială a făpturii omeneşti: androginul”, “Durata temporală şi geniul alchimiei în interpretarea lui Eliade”, “Faţete ale personajului feminin în romanele lui Eliade”ş.a. La data de 25 martie, oaspeţii Manifestărilor au asistat la o lecţie de demnitate prin opera liu Eliade, care contribuie, substanţial, la modelarea omului nou prin universul lăuntric, nu prin apartenenţa la un sistem politic.Modelul Eliade, axat pe muncă asiduă, acribie şi creaţie, este oferit celor tineri prin străduinţa organizatoarei şi moderatoarei dr. Veronica Postolachi, o adevărată luptătoare pe baricadele culturii întru promovarea valorilor spirituale.Tuturor participanţilor li s-au oferit premii de carte(din biblioteca personală a moderatoarei, din partea Cenaclului “Clipa siderală” şi a Agenţiei pentru inspectare şi reustaurare a monumentelor).

Lansarea cărţii M. Eliade-o punte spre «timpul policronic», care include materialele celor două ediţii precedente (XV-XVI), a scos în evidenţă interesele tinerilor pentru metamorfozele timpului, arhetipul primordial, mitul cosmogonic, practicele meditative buddhiste, contribuind la regăsirea lui Eliade din perspectiva secolului XXI.

În premieră, la Manifestări, s-a organizat un concurs de eseuri pe tema “Reflecţii în baza operei eliadeşti”, la iniţiativa unei foste absolvente a Liceului ”M. Eliade”, care a oferit şi premii băneşti concurenţilor participanţi (elevii de la LT “M. Eliade” şi “Al.I .Cuza” din capitală). Evenimentul s-a încheiat cu un recital poetic în memoria lui Anatol Codru. Soţia poetului a rămas emoţionată pînă la lacrimi, pentru că elevii au depăşit toate aşteptările la declamarea unor poezii atît de dificile.Oaspeţii (Raisa Uşurelu, Nadejda Iacob, Ecaterina Baluţel, Efimia Luncaşu, Eleonora Sitnic) şi-au exprimat impresiile finale, apreciind, în cele mai frumoase cuvinte, reuşita evenimentului. Emoţiile au fost întregite prin depunerea de flori la bustul lui M. Eliade şi un reportaj în cadrul ştirilor Euro TV, iar revista “Florile Dalbe”a publicat un material despre originalitatea şi impactul benefic al Manifestărilor Mircea Eliade asupra tinerilor porniţi pe drumul cunoaşterii de sine. Importanţa acestui eveniment este incomensurabilă pentru destinul semenilor văduviţi de voinţă, deoarece Eliade propune un adevărat model şi un plauzibil exemplu de muncă şi creaţie pentru tinerele generaţii de oriunde şi oricând.

UN INEDIT VERNISAJ DE PICTURĂ LA BIBLIOTECA „TRANSILVANIA”


Ludmila CAPIŢA, B'bibliotecar principal,
Biblioteca „Transilvania”

Biblioteca „Transilvania” la 29 martie 2011, orele 16.00 a găzduit un splendid vernisaj de pictură a dnei Tatiana Miroşnicenco, profesoară de arte plastice la Centrul de Creaţie „Ghiocel”, sec. Ciocana, prilejuit de aniversarea a 50 ani de la naştere şi 30 ani de activitate în domeniu.

Pe parcursul anilor am avut o colaborare frumoasă prin desfăşurarea, organizarea a diverselor vernisaje, expoziţii de pictură, concursuri etc.

Respectiva expoziţie este un punct de totalizare, care o remarcă pe dumneaei şi discipolii săi prin talent, profesionalism şi dăruire de sine artelor plasice. S-au expus 24 de lucrări ale dnei Tatiana Miroşnicenco, Elena Bria, Sergiu Barbu, Mihail Tomuleţ, Ana Căldare. Lucrările prezentate sunt simple, efectuate în diferite tehnici de pictură, dar valoroase, fiecare lucrare are tematica sa, toate sunt făcute din suflet.

La eveniment au fost prezenţi prieteni, colegi, profesori, elevi, părinţi, iubitori de artă, care s-au bucurat de frumoasele lucrări, au frapat, alintat privirile vizitatorilor cu frumuseţea, originalitatea, măiestria lor. A fost o încercare de a reda frumuseţea naturii şi numai prin culoare, penel.

Multe urări de bine pe plan profesional, dar şi personal i-au fost adresate talentatei pictoriţe. Printre cei care au luat cuvantul a fost şi dl Anatol Caimacan, primul director al Liceului „C. Negruzzi”, cu profil de arte plastice, unde dumneaei şi-a început activitatea sa în domeniu. Dl a fost foarte generos la aprecieri, numind-o „împărăteasa artei plastice, o doamnă rafinată, care a încercat toate tehnicile, simte culorile prin dispoziţie şi îşi dezvoltă talentul în continuu”.

O realizare este şi Cercul de Artă „Art studio” moderat de dna în cauză. Majoritatea copiilor frecventează acest cerc de mai mulţi ani. Grupele sunt completate cu copii fără preselecţie specială, având ca scop: dezvoltarea educaţiei, respectul faţă de creaţia plastică, cunoaşterea noţiunilor elementare ale artelor plastice, sensului şi funcţiei operei de artă.

Prin stăruinţa copiilor de a vrea să cunoască, să ştie, să poată crea, s-a dovedit că orice copil e în stare a percepe frumosul. Pe parcursul ocupaţiilor copii au însuşit perceperi şi deprinderi de a lucra în diferite tehnici, cu diferite materiale. Discipolii ei sunt laureaţi a diferitor concursuri. A devenit o tradiţie, ca tinerii, ce au capacităţi şi dorinţă, să-şi continuie studiile la liceul „Igor Vieru”, mai profund în domeniul artei pastice.

Expoziţia va putea fi vizitată în perioada 29 martie – 30 aprilie 2011! Vă invităm să o vedeţi, sunt sigură că nu o să regretaţi!

marți, 29 martie 2011

BIBLIOTECA „OVIDIUS”, GAZDA EXPOZIŢIEI DE PICTURĂ

Irina BULGARU, studentă la Colegiul Tehnologic


Am avut o deosebită plăcere de a debuta cu prima mea expoziţie de pictură în incinta bibliotecii "Ovidius", căreia îi mulţumesc mult pentru gazda oferită, pentru organizarea excepţională a acestui vernisaj. Îmi va rămâne pe mult timp în amintire debutul meu expoziţional, graţie doamnei Elena Butucel, directoarea acestei instituţii, care are grijă să promoveze tinerii, să-i încurajeze.

Această expunere reprezintă o părticică din mine, pictura găsind-o cea mai potrivită modalitate de a mă afirma. O conştiinţă încărcată are nevoie să se confeseze. O operă de artă reprezintă o confesiune a gândurilor şi simţurilor ce-l domină pe autor. Arta este cea care m-a inspirat cel mai mult in viaţă, tot ea m-a făcut să privesc lumea într-o manieră proprie, acordând o deosebită atenţie unor lucruri ce-mi aduc inspiraţie si-mi avantajează spiritul creativ.

De mică iubesc sa mă joc in culori, sa-mi mânuiesc creionul spre redarea chipurilor omeneşti (încă din şcoală obişnuiam la ore să desenez pe copertă şi pe ultimele foi ale caietelor chipuri de oameni, siluete, fără ca să realizez despre pasiunea mea către fiinţa umană, ce-o purtăm în subconştient. Deşi nu am o experienţă profesională atât de mare, dorinţa şi pasiunea a fost cea cu care „am colaborat” foarte mult în timpul liber, şi cu ajutorul cărora am evoluat până la etapa actuală .

Primele ore de desen le-am avut acum 3 ani la Colegiul Tehnologic unde-mi fac la moment studiile (la specialitatea „design vestimentar” ) împreuna cu profesoara de desen şi pictură Raisa Alexa. Ea mi-a fost MAMA în lumea artei, cea care m-a ajutat să fac primii paşi şi să evoluez până la moment. Dna Raisa fiind o fire inovatoare şi creativă ne surprindea mereu cu tehnici şi metode noi de desen pentru redarea unor structuri şi aspecte neobişnuite şi originale. Fără a ne sili ne-a cultivat în noi germenul artistic şi setea de frumos şi artă.

În expoziţia mea puteţi observa dominaţia portretului în majoritatea lucrărilor. Fiind adepta mişcării ideologice „Iluminismul” mă întorc spre încrederea în legile naturale şi ordinea universului, precum şi încrederea în capacităţile inovatoare şi simţul raţiunii fiinţei umane. Iar portretul fiind o modalitate de cunoaştere psihologică a personajului.

Reprezentarea portretului fiind oarecum dificilă din mai multe motive, unul dintre care fiind că fizionomia umană este unica pentru fiecare individ în parte, chiar dacă noi oameni avem aceleaşi elemente constructive în comun, trăsăturile diferă de la om la om. Poate acest lucru m-a făcut să îndrăgesc şi să mă ambiţionez în dezlegarea acestui mister, al chipului uman. Portretul vorbeşte de la sine, nu are nevoie de text sau descriere, el doar transmite gânduri şi întrebări celor care contemplează asupra tablourilor, el afişează expresia naturii umane.

Foarte mult mă inspira Bătrânii, şi mă impresionează faptul ca intr-o privire şi nişte riduri ei îşi oglindesc o viata întreagă, o înţelepciune şi o experienţă trăită uluitoare, pe care noi trebuie în veci s-o apreciem! Mă inspiră lucrurile vechi, casele risipite, chiar şi Rugina. Rugina care sub aspectul ei strigător ascunde atâta viaţă şi o valoare de neînlocuit. Frumosul există oriunde, iar noi trebuie să învăţăm a-l percepe, a-l observa şi valorifica. Arta este cea care m-a îndrumat spre a-mi căuta şi găsi „ frumosul”.

„Precum soarele colorează florile, aşa si arta colorează viata”. În viaţa mea deja a pătruns culoarea! Pentru aceasta vreau sa le mulţumesc si părinţilor mei, care mi-au fost, susţinerea şi alinarea în drumul ales. Mereu ziceau precum Confucius: ”Alege-ti o meserie care-ţi place şi nu va trebui să lucrezi nici măcar o zi din viaţă”.

Pe viitor tind spre a-mi spori experienţa profesională, spre mai multe expoziţii în urma unei munci asiduie, fiindcă: „ În faţa ta ai un elev pe care trebuie neîncetat să-l înveţi. Acela eşti chiar tu însuţi” .

Vă mulţumesc din suflet pentru toate !

luni, 28 martie 2011

COLECŢIILE BIBLIOTECILOR PUBLICE – O PREROGATIVĂ A COMUNITĂŢII

Lidia SITARU,
director al BPR „A. Donici”, Orhei


„Oamenii noştri de stat nu vor să înţeleagă ce considerabile depozite de energie reprezintă bibliotecile publice.”
Mircea Eliade


Colecţiile bibliotecilor şi resursele informaţionale se înscriu printre resursele strategice de mare importanţă a oricărui stat, de aici şi importanţa formării şi dezvoltării acestora pentru comunitate şi fondatori. Dezvoltarea şi diversificarea colecţiilor şi concordanţa lor cu interesele beneficiarilor constituie axa principală în jurul căreia se învîrte întreaga activitate bibliotecară.

Conform datelor statistice de la 1 ianuarie 2011, cele 62 de biblioteci publice din raionul Orhei deţin 530,0 mii exemplare, inclusiv 361,1 mii exemplare în limba română. Raportate la cei 116,3 mii locuitori din raion, observăm că unui locuitor îi revine 4,6 exemplare, bibliotecile din or. Orhei asigură un locuitor cu 6,5 exemplare, iar unui utilizator – 22 exemplare.

Schimbările în reorganizarea social-economică a ţării au dictat noi abordări în problema formării fondului documentar de bibliotecă.

Conform recomandărilor, colecţiile de bibliotecă trebuie să corespundă identităţii culturale şi lingvistice a comunităţii, intereselor şi cerinţelor utilizatorilor, să reflecte diversitatea politică şi culturală constituită în republică, să cuprindă lucrări pe toate categoriile de suporturi specifice societăţii informaţionale.

Conform Legii cu privire la biblioteci (1984), fondatorii-administraţiile publice locale sînt obligaţi anual să prevadă mijloace financiare pentru dezvoltarea colecţiilor.

În anii 1976-1999 completarea colecţiilor se efectua centralizat, ţinîndu-se cont, în primul rînd, de profilul economic al comunităţii şi „comunismului dezvoltat”.

Descentralizarea completării fondurilor a fost efectuată în corespundere cu Legea administraţiei publice locale (1998), care a avut aspecte pozitive, dar şi negative.

În condiţiile autogestiunii financiare, nu toţi primarii conştientizează rolul şi importanţa bibliotecii în comunitate, astfel fiind finanţată după principiul „restant”.

Evaluarea statistică ne-a demonstrat că în anii 2000-2001 din 62 de biblioteci au achiziţionat publicaţii doar BPR „A. Donici” şi cele cinci filiale orăşeneşti; în anul 2002 – 48 biblioteci comunale; în anul 2004 – 38; în anul 2005 – 37; în anul 2006 – 45; în anul 2007 – 37; în anul 2008 – 45 biblioteci comunale; în anul 2009 (anul crizei economice mondiale) – doar 8; în anul 2010 – 40 biblioteci comunale.

Cu regret, în ultimii zece ani primăria din Teleşeu abia în 2010 a alocat bani pentru achiziţia de carte. În această perioadă nu s-au găsit bani nici pentru bibliotecile din comunele (satele) Bolohani, Zahoreni, Mîrzaci, Mîrzeşti.

Pe fondul acestor dificultăţi financiare dramatice se vede clar, bunul plac sau dispreţul pentru carte al unor reprezentanţi locali care nu au nicio afinitate pentru cultură, nu înţeleg rolul şi importanţa bibliotecii în comunitate, recepţionează biblioteca ca pe o povară dată pe seama bugetului local, refuzînd finanţarea dezvoltării culturale prin carte a comunei. Finanţele preconizate nu mai ajung să fie alocate pentru achiziţia de carte, dar se utilizează la gazificarea comunei, reparaţia şcolii, grădiniţei, drumurilor etc.

Consider că în anii 2007, 2008, 2010 bibliotecile au beneficiat de mai mulţi bani pentru achiziţii. Merită să fie menţionaţi primarii comunelor (satelor) Bulăieşti, Chiperceni, Cucuruzeni, Ivancea, Susleni, Piatra, Jora de Mijloc, Peresecina, care acordă mijloace financiare şi pentru abonare la ediţii periodice. În anul 2010 unui locuitor i-au revenit cîte 2,7 lei, unui utilizator – cîte 13 lei la acest compartiment. Nu au achiziţionat publicaţii 16 biblioteci comunale (săteşti) şi nu au avut abonare la ediţii periodice – opt biblioteci comunale (săteşti); primăriile din Chiperceni, Clişova, Step-Soci, Zahoreni, Inculeţ nu au găsit bani nici pentru ziarul raional. Bibliotecarii utilizează publicaţiile abonate personal sau de prietenii acestora şi în bibliotecă.

Multe primării fie că nu alocă finanţe suficiente, fie nu le dau la timpul oportun pentru a fi valorificate eficient. Obţinînd alocaţiile bugetare abia în lunile noiembrie, decembrie, bibliotecarii sînt nevoiţi să le cheltuiască într-un interval de timp minim şi să achiziţioneze numai ceea ce se găseşte la moment în librării.

Desigur astăzi publicaţiile sînt foarte scumpe. De exemplu, în anul 2010 o publicaţie în medie a costat – 42,80 lei.

Sărăcia populaţiei a făcut imposibilă pătrunderea cuvîntului scris în majoritatea familiilor şi, mai ales, în localităţile rurale. Cine mai poate cumpăra astăzi o carte sau se mai poate abona la un ziar care valorează cît 2-3 salarii minime sau pensii. O mulţime de cărţi „zac” în librării, neputînd fi procurate de biblioteci din cauza lipsei de finanţe, dar şi de locuitorii cu venituri modeste din cauza preţurilor exagerate, unii făcînd business pe cuvîntul scris, creativitate, idei.

În Societatea Informaţională, biblioteca publică trebuie să aibă posibilitatea de a abona ziarele şi revistele locale, cel puţin două publicaţii naţionale, nu mai puţin de o publicaţie de cultură generală şi măcar o publicaţie cu informaţii de nivel internaţional.

La constituirea colecţiilor e necesar de luat în consideraţie, în primul rînd, să corespundă intereselor, necesităţilor beneficiarilor reali ai bibliotecilor, să se ia în vedere şi interesele tuturor grupurilor etnice conlocuitoare în comunitate. Se recomandă achiziţia mai multor publicaţii pentru copiii de toate vîrstele, personalităţi notorii locali din ţară şi mondiali, inclusiv dicţionare, enciclopedii, ghiduri, atlase, hărţi rutiere, cărţi de telefoane, programe în ajutor instruirii şi dezvoltării profesionale.

Desigur că, cantitatea şi calitatea colecţiilor din bibliotecile noastre nici pe departe nu corespund şi în timpul apropiat nu vor corespunde cerinţelor IFLA/UNESCO sau ţărilor europene unde tindem să ajungem cu toţii, doar prin declaraţii la televizor.

Calitatea fondurilor de publicaţii depinde şi de nivelul profesional al bibliotecarilor, de colaborarea cu administraţia publică locală, consilierii locali, pedagogii, utilizatorii activi ai bibliotecilor.

Pe măsura afirmării Societăţii Cunoaşterii, unde Cartea concurează cu internetul, bibliotecile trebuie să fie pregătite de „şocul” viitorului, unde vor oferi beneficiarilor nu numai informaţii pe suport scris, dar şi răspunsuri de-a gata. Pentru a face faţă concurenţei, este necesar de reorientat politica achiziţiilor la nivel naţional, studierea permanentă a necesităţilor de lectură şi informare a membrilor comunităţii, a utilizatorilor, autoinstruirea continuă a bibliotecarilor.

Marele bibliolog al lumii S.R. Ranganathan a menţionat în cele cinci legi ale biblioteconomiei: cărţile sînt pentru cititori; fiecărei cărţi – cititorul său; fiecărui cititor – cartea sa; salvează timpul cititorului; biblioteca este un organism în creştere.

Aceste legi şi astăzi ne demonstrează universalitatea, importanţa bibliotecii publice în comunitate.

Consider că noi, bibliotecarii, dacă vom dezvolta conceptele incluse în aceste cinci legi ale biblioteconomiei, vom contribui esenţial la micşorarea numărului de copii ai străzii, persoanelor traficate, drogate, spargeri frecvente, omoruri etc., numai în comun vom plasa biblioteca „pe masa” comunităţii.

vineri, 25 martie 2011

ОТКРЫТЫЙ ДОСТУП К ФОНДУ КАК ОДНА ИЗ ФОРМ ЕГО ПРОПАГАНДЫ

Наталия ГНИДАШ, Biblioteca de Arte „T. Arghezi”


 
Библиотечный фонд представляет собой упорядоченную совокупность документов, собираемых в библиотеке, в соответствии с ее функциями и задачами для хранения и предоставления их читателям библиотеки. Исходя из этого определения, важнейшими функциями библиотечного фонда для общедоступных библиотек как информационно- образовательных и культурно-досуговых центров являются информационная, образовательная, культурно-просветительская и социализирующая, способствующая адаптации человека в социуме. Претворить в жизнь эти социальные функции помогают технологические процессы организации библиотечного фонда, одним из которых является размещение и расстановка фонда.

 
При выработке маркетинговой концепции размещение и расстановки фонда учитываются следующие параметры:
 
1. Тематический диапазон: перечень тем, которые соответствуют задачам конкретной библиотеки и потребностям ее читателей. Для Филиала искусств это прежде всего музыка, театр, изобразительное искусство, фотография, кино, архитектура, дизайн и т.п.
 
2. Видовой аспект: печатные, аудио и электронные документы.
 
3. Типологический аспект фонда: перечень тех типов изданий , которые собираются в фонде (научные, учебные, справочные, информационно-библиографические, нотные и др.)
 
4. Языковой диапазон (издания прежде всего на румынском языке, на русском и иностранных языках).
 
5. Географический или краеведческий диапазон: издания, выпущенные в свет на территории Молдовы и Румынии; издания, посвященные искусству Молдовы и Румынии.
 
6. Потребительская ориентация фонда, предполагающая выявление основных групп пользователей библиотеки.
 
Выбор того или иного вида расстановки фонда зависит от условий каждой конкретной библиотеки. Один из простых и рациональных способов — разделение фонда на относительно автономные составные части. Это дает возможность библиотеке обеспечить максимально качественное, гибкое и быстрое обслуживание читателей, пропагандировать и заострять внимание пользователей на специализированных тематических разделах.
 
Практически весь фонд общедоступных библиотек обычно располагается на открытом доступе, где расстановка документов осуществляется по систематико-алфавитному признаку. Так как Филиал искусств является специализированной библиотекой и ее фонд содержит ряд специальных видов изданий, он разделяется на несколько уровней, и при его размещении используется метод « зонирования».
 
К первому уровню отнесена литература по искусству. Книги, периодические и продолжающиеся издания расставлены на открытом доступе в систематико-алфавитном порядке. Для раскрытия фонда при открытом доступе большое значение имеет выделение тематических разделов, полок, надписи на разделителях и стеллажах. Следуя этому принципу в каждом разделе первого уровня выделен тематический подраздел, включающий литературу о деятелях искусства Молдовы:
  •  живопись Молдовы;
  • музыка Молдовы; 
  • кино Молдовы; 
  • театр Молдовы и т.д.
 Электронные документы расставлены также на открытом доступе в алфавите названий.
 
Специальные виды изданий ( пластинки, ноты) расставлены в порядке инвентарных номеров, т.к. Филиал не располагает достаточным помещением и необходимым оборудованием для организации открытого доступа к данным видам изданий.
 
Ко второму уровню отнесена художественная литература и литература по другим отраслям знаний. В ближней зоне второго уровня расставлена справочная литература, разделы от 0 до 68 и румынская художественная литература. При открытом доступе систематико-алфавитную расстановку сочетают с тематической: организуются внутриполочные выставки, выставки новых поступлений, пропагандирующие литературу на определенную тему, произведения отдельных авторов, книги к знаменательным датам.Однако в условиях ограниченного места более целесообразно выделять тематические разделы, которые включают не только новые поступления или литературу по узкой теме, но и книги прошлых лет, незаслуженно забытые читателями. Например: пьесы для театра. В этой зоне также выделены тематические разделы и полки, позволяющие пропагандировать те части фонда, которые отражают специализацию Филиала или являются приоритетными в текущем году: 
  • фольклор;
  • пьесы для театра;
  • музыкальное воспитание;
  • издания о Кишиневе (тематическая полка) и др.
 К средней зоне второго уровня отнесена художественная универсальная и русская литература и раздел 9 - География. История. Здесь также выделены тематические направления: драматургия, география Молдовы, история Молдовы.
 
В дальней зоне второго уровня расставлены литературно-художественные и научно-популярные периодические издания прошлых лет.
 
К каждому тематическому разделу подготовлена тематическая папка, включающая информацию из прессы. Например: « Кишинев — город мой родной»; « Культура: кино, музыка, театр, танец Молдовы»; « Традиции и фольклор» и др.
 
Открытый доступ дает возможность читателям осуществлять непосредственный поиск и выбор произведений печати, а библиотеке — максимально раскрыть специфику и состав своих фондов, формировать и развивать читательский интерес.

 

joi, 24 martie 2011

ORA DE LECTURĂ ÎN SUSŢINEREA DEZVOLTĂRII INTELECTULUI LA COPII

Victoria CEBANU,
bibliotecar, filiala «Ovidius»

Întrucât lectura este un eveniment al cunoaşterii, cititul cărţilor de către copii impune organizarea, îndrumarea şi supravegherea de către cei maturi al actului de lectură. Pentru ca apropierea de carte să devină o plăcere, lectura trebuie să o transformăm într-o necesitate dorită şi trăită de fiecare copil. Bibliotecarul este dator să dea dovadă de o adevărată măiestrie în utilizarea metodelor şi procedeelor creative şi diverse în vederea stimulării dorinţei de a citi la copiii de toate vârstele.

Organizând o oră de lectură, trebuie să pornim de la ideea că copilul are nevoie de un ghid, care să îl ajute să păşească în lumea mirifică a cărţilor prin activităţi atractive. O citire fizică a unei lucrări aduce plictiseală asupra utilizatorului, de aceea este nevoie de a ne organiza ora de lectură cât mai variată utilizând: conversaţia, jocul didactic, lucrul în grup, explicaţia etc.

Recent la filiala „Ovidius” am organizat ora de lectură „Balade vesele şi triste”. Pentru copiii clasei întâi de la şcoala medie 41 din sectorul Centru, ora de lectură dedicată aniversării marelui scriitor român George Topârceanu (125 ani de la naştere), a început cu o conversaţie interactivă de descriere a anotimpului în care ne aflăm. Copiii cu mare ardoare şi interes au numit semnele venirii primăverii. Mai apoi am citit poezii despre natură din cartea «Rapsodii de primăvară», frumos şi atractiv editată, cu multe desene color. Aceste poezii au fost o punte de trecere pentru a familiariza copiii cu unele date biografice despre viaţa şi creaţia, scriitorului George Topârceanu.

Au urmat mai multe forme şi procedee de încurajare a spiritului activ şi creativ al copiilor, utilizate după citirea în voce a Baladei unui greier mic (din ciclul de poezii Balade vesele şi triste). Scopul urmărit: sintetizarea cunoştinţelor despre aspecte specifice anotimpului cât şi despre schimbările aduse astfel în viaţa insectelor. Copiilor le-a fost propus să descifreze ghicitori despre furnică şi greieraş. În dependenţă de răspunsul obţinut copiii au fost repartizaţi pentru a lucra în grup. S-au format două echipe - „Furnica” (copii care au fost mai harnici şi au dat primii un răspuns corect), şi „Greieraşul”. Fiecare copil a prins în piept emblema echipei sale, o furnicuţă sau un greieraş, tăiaţi din hârtie. Ambelor echipe le-au fost propuse prin metoda jocului mai multe sarcini de lucru. Ei au concurat care echipă este mai isteaţă şi ingenioasă, trebuind să descopere caracteristicile potrivite ce se referă la aceste insecte, având ca materiale didactice câte un plic cu fişe pe care erau scrise cuvinte (însuşiri) pentru eroii din baladă. Greierul este mic, jucăuş, leneş, vesel, etc; Furnica este harnică, răutăcioasă, dispreţuitoare. Complectarea cu date (cuvinte omise special) din conţinutul baladei a fost cea dea doua probă pentru echipele sus numite. Primind câte o fişă (pregătită din timp) în care erau incluse propoziţii cu unele cuvinte suspendate, micile furnicuţe şi greieraşi au fost încurajaţi să găsească aceste cuvinte-lipse, amintindu-şi conţinutul baladei citite. Proba «Colorează desenul» (după subiectul baladei), a fost cea dea treia însărcinare pentru echipele competitive, având scop formarea unor deprinderi de lucru pentru realizarea unor desene, stimularea memoriei reproductive prin colorare. Astfel în cadrul orei de lectură, se poate propune lucrul pe echipe, în vederea creşterii randamentului intelectului copiilor, prin stimularea de cooperare şi competiţie. Şi totodată această metodă favorizează susţinerea reciprocă în interiorul grupului format.

Toate aceste metode şi forme folosite în cadrul acestei ore de lectură au avut un scop bine definit: dezvoltarea capacităţii de a aprecia frumuseţea versurilor unui poet, îmbogăţirea vocabularului copiilor cu cuvinte şi expresii artistice noi, cultivarea în rândul copiilor a plăcerii de a citi şi a conştientiza importanţa pe care o are lectura în constriurea şi desăvârşirea personalităţii lor.

miercuri, 23 martie 2011

MEDALION LITERAR „GEORGE TOPÎRCEANU – POETUL MESAJELOR PROFUNDE ŞI ORIGINALE”

Margareta CEBOTARI,
bibliotecar principal, filiala „Ovidius”

La 21 martie, zi în care pretutindeni pe glob s-a sărbătorit Ziua mondială a poeziei, la biblioteca “Ovidius”, în cadrul cenaclului literar “Ovidius”, moderat de scriitorul Ianoş Ţurcanu, s-a desfăşurat un medalion literar-artistic dedicat aniversării a 125 ani de la naşterea poetului George Topîrceanu (născut la 21 martie 1886, Bucureşti, răpus de o boală grea la 7 mai 1937, Iaşi). Evenimentul a fost organizat în colaborare cu biblioteca Colegiului de Construcţii din Chişinău, biblioteca Colegiului Politehnic şi Catedra de limbă şi literatură română a liceului “Mihai Viteazul”. Activitatea a fost onorată de prezenţa mai multor personalităţi marcante: academicianul Mihai Cimpoi, directorul Institutului de filologie al AŞM dl Vasile Bahnaru, scriitorii: Iulian Filip, Andrei Strâmbeanu, Nicolae Rusu, Nina Josu, Renata Verejanu, Zina Izbaş, Isidor Doctoreanu, (România).

Mai întâi elevii şi studenţii de la instituţiile sus numite au aflat date biografice din viaţa poetului, şi principalul, au fost prezentate sursele de informare asupra operei acestui autor. Graţie colaborării cu biblioteca Judeţeană din Constanţa (România) în colecţiile bibliotecii „Ovidius” găsim ediţii mai recente dar şi opera lui Topîrceanu editată până la 1990, studii ale unor critici literari români consacraţi despre opera acestui poet (Constantin Ciopraga, G. Ibrăileanu, Dumitru Micu). Din cărţile de amintiri despre G. Topîrceanu am readus mai multe fragmente ale aprecierii operei scriitorului de către contemporanii săi. Scriitorul Demostene Botez l-a caracterizat astfel: „ ... Era un om teribil de ordonat. ...Versul lui impecabil, de mare ţinută artistică, şi scrisul lui regulat cu peniţa rondă, îşi au explicaţia în temperamentul lui, iubitor de ordine şi armonie. Topîrceanu avea şi în viaţă, ca şi în scris, o seninătate de ţinută, clasică. A fost un clasic integral, prin temperament, înainte de a fi devenit un clasic al literaturii române”.

Scriitorii invitaţi la activitate au avut fiecare un cuvânt de spus despre opera lui George Topîrceanu, referindu-se şi la influenţa benefică a poeziei în viaţa noastră.

Dl academician Mihai Cimpoi a remarcat varietatea scrisului acestui poet, aci vesel, aci trist, care a fost un parodist şi epigramist foarte puternic şi iscusit, citind şi un fragment dintr-un eseu, dedicat creaţiei autorului omagiat de către vestitul scriitor rus Constantin Paustovski încă în anul 1960, în care îl apreciază ca unul din scriitorii români de valoare, recent tradus de el în limba română. Poetul şi dramaturgul Andrei Strâmbeanu, admirând în opera lui Topîrceanu minunatele rapsodii şi balade dedicate naturii, ne-a reamintit că Poezia este un profesor pentru viaţă, ne învaţă să retrăim multe sentimente, iar tot ce e viu pe lumea asta reînvie şi se reîntregeşte mereu. Cei prezenţi au avut plăcerea de a asculta versuri proprii citite de poetul Iulian Filip, care a caracterizat Poezia ca un fenomen mirific, care trebuie degustat câte puţin.

Scriitorul George Topîrceanu este poetul care a depins de trei provincii româneşti: s-a născut în Ardeal, a copilărit în Bucureşti, mai apoi stabilindu-se cu traiul în Iaşi - a menţionat dl Vasile Bahnaru, evidenţiind faptul că în opera sa autorul a dovedit că este un bun mânuitor al limbii literare române, îmbinând bine şi armonios cuvinte arhaice şi neologisme.

Un grup de studenţi de la Colegiul de Construcţii din Chişinău (sub conducerea profesoarei de limba şi lit. română, dna Ludmila Condur) şi elevii clasei IX „M” de la liceul „Mihai Viteazul” (sub conducerea profesoarei de limba şi literatura română, dna Olga Starţun) au pregătit un formidabil recital poetic din opera scriitorului G. Topîrceanu. Foarte emoţionant pentru public a fost să asculte poezia „Pruncul” în interpretarea Irinei Bardiţa, o tânără talentată, care scrie şi poezie, studentă la Colegiul Naţional de Comerţ.

Amintirea este singura posibilitate de reînviere a celor ce nu mai sunt, iar cel despre care îşi aduce aminte cineva nu a murit de fapt. Un alt mod de a păstra în memoria noastră scriitorii cei mai valoroşi este să le citim opera, să le apreciem talentul şi devotamentul lor pentru literatură. Acest îndemn a fost adresat participanţilor la medalionul literar omagial dedicat scriitorului George Topîrceanu.

marți, 22 martie 2011

TEATRUL POPULAR – EXPRESIE VIE A TRADIŢIEI ŞI FOLCLORULUI MILENAR

consemnare de Anastasia MOLDOVANU, bibliotecar principal la Biblioteca de Arte „T.Arghezi”


În timp şi în spaţiu identitatea unui grup etnic sau a unui popor se menţine graţie a mai multor factori, dar unul din ele , cu certitudine, este factorul popular, adică datinele şi obiceiurile. Cristalizate în valurile secolelor ele devin o tradiţie de necontestat în istoria unui sau altui neam. Dacă e să luăm la modul cel mai simplu, un popor trăieşte după regili nescrise de nimeni, dar ele acţionează ca un liant între oameni: acestea sunt obiceiurile, care dau stabilitate şi individualitate, îi asigură onoarea şi continuitatea poporului dat. Populaţia dintre teritoriile munţilor Carpaţi şi Marea Neagră îşi trage rădăcinile încă de la triburile geto-dacice, care de altfel au fost supranumiţi şi lupii din cauza dorinţei de libertate şi a nesupuşeniei lor faţă de cotropitori. Documentele istorice atestă o dezvoltare economică puternică şi bogăţii imense ale acestor triburi în perioada precreştină. Dezvoltarea social-economică respectiv se oglindea atât în credinţa lor cât şi în modul de percepţie a fenomenelor naturii. Viaţa le era marcată de multe sărbători calendaristice şi obiceiuri de peste an, ecoul cărora au ajuns şi până în zilele noastre. În perioada antică, închinându-se zeilor, ei consacrau o bună parte din timpul lor pregătirii a tot felul de datine şi obiceiuri. În acest sens perioada precreştină la geto-daci s-a menţinut şi în primele secole a erei noi. Pentru a vorbi despe tradiţie şi folclor, trebuie să ne alimentăm de la începituri, să cunoaştem partea arhaică şi creştină a tradiţiei. Sărbătoarea Sfântului apostol Andrei (Biserica creştină îi mai spune şi „cel dintâiul chemat” după Hristos şi se sărbătoreşte la 13 decembrie stil vechi) se prezintă ca o punte de trecere de la păgânism la creştinism. Conform multiplelor atestări documentare, el se consideră patronul spiritual al românilor, adică a întrodus creştinismul la români şi în aceasta constă importanţa misiunii apostolice a sf. Andrei pe meleagurile noastre. De aici se deduce ideea, că există o etnogeneză între creştini şi români. Ţinând cont de specificul modului de viaţă a strămoşilor noştri, de credinţa lor şi avalanşa obiceiurilor de care nu se puteau lipsi, Biserica creştină a preluat sărbătorile păgâne de la geto-daci, dar nu înainte de a le canoniza elementele negative, forţele malefice (vrăjitorii, ursitorii, ghicitori) prin canoanele mai multor sfinţi, precum sf. Vasile cel Mare, sf. Ioan Canonizatorul şi alţii. Principala sărbătoare la geto-daci era considerată cea a Soarelui, care avea loc la 25 decembrie, adică în perioada solstiţiului de iarnă. Dacă e să o transpunem în zilele noastre, aceasta este sărbătoarea Crăciunului. Sărbătorile şi datinile populare grupate în preajma solstiţiului de iarnă (20 decembrie -7 ianuarie) poartă numele generic de sărbătorile de iarnă, care întrunesc un şir întreg de astfel de obiceiuri ca „Malanca”, „Capra”, „Căluşarii”, „Ursul”, „Baba şi vrăjitorii”, Ajunul Crăciunului, Uratul, Colindatul, Semănatul, Ajunul Bobotezei şi Boboteaza. Ele se compun dintr-un arsenal întreg de text versificat, creaţii mitice, însoţite de un bogat material colorit, de invenţii de măşti, accesorii sonore, vestimentaţie, care alcătuiesc substratul autohton strămoşesc al creaţiei populare. În aceste jocuri teatralizate se profilează primele forme teatrale arhaice la populaţia din bazinele râurilor Nistru şi Prut.

Alt izvor de inspiraţie în constituirea teatrului popular au fost unele elemente, preluate de la teatrul arhaic grec (închinare la diferite zeităţi mitice).

O experienţă aparte în dezvoltarea artei teatrale geto-dacii au acumulat-o şi din arta amenajării sărbătorilor romane. Romanii foloseau paralel cu calendarul oficial, recunoscut de stat, ulterior şi de biserică un alt calendar neoficial, cel popular, creat de însuşi poporul şi transmis folcloric din generaţie în generaţie. Acest calendar nu doar se limita la o simplă constatare a succesiunii zilelor, grupate în săptămâni şi luni, dar şi indica timpul optim pentru arat şi semănat, pentru peţit şi logodit, dispunea de sărbători şi obiceiuri, care aveau loc ziua ori noaptea, repetarea lor, cu dată fixă ori shimbătoare, dedicate diferitor personaje (oamenilor, animalelor, păsărilor) şi diferitor fenomene terestre şi cosmice, care au ajuns şi în zilele noastre („Caloianul”, „Paparuda”, „Dragaica”).

Un alt factor care a contribuit la constituirea teatrului popular moldovenesc a avut şi teatrul oriental, deoarece e bine cunoscut faptul, că la curţile domnitorilor Moldovei se jucau diferite reprezentaţii teatrale ale „măscăricilor”, „pehlivanilor”, „soitarilor”, „acrobaţilor”.

Pe la sfârşitul sec. XVIII la curţile şi palatele boiereşti au început să se joace alte teatre, inspirate adânc din cultura europeană: teatrele cu „umbre”, cu „marionete”, cu „păpuşi”,care au devenit în scurtă vreme foarte populare şi pentru ele au început să se scrie anumite piese. În acest context se mai poate menţiona şi ritualurile, legate de împodobirea pomului de Crăciun, care este un obicei venit din Occident (a doua jum a sec. XIX ) şi care generează mai multe obiceiuri, dar de astă dată sosite din oraş spre sat. Momentele ce au fost spuse mai sus ne vorbesc despre acel fapt, că nu era o strictă delimitare între teatrul popular şi profesionist. Perioada de timp a sec. XVIII - a doua jum şi sec. XIX pentru Moldova se caracterizează ca o perioada cu interes sporit faţă de creaţia artistică în genere. Ţara este tot mai des vizitată de trupe de actori din diferite ţări ale Europei. Spectacolele teatralizate se jucau în cadrul scenelor improvizate în diferite oraşe ale ţării. Dar acest factor împiedica la dezvoltarea continue a artei teatrale în ţară. Ideea, că teatrul naţional necesită o scenă a sa proprie, şi mai mult de atăt, că este nevoie ca reprezentaţiile să se desfăşoare în limba populaţiei autohtone, a făcut ca nobilimea, oamenii cărturari să se implice în rezolvarea acestei întrebări. Un merit considerabil aici l-au avut C.Conachi şi G.Asachi, poeţi, prozatori şi dramaturgi din Moldova (a doua jum. a sec. XVIII), piesele cărora (dar şi în prelucrare de către ei a altor piese literare) au stat în perioada imediat următoare la baza întemeerii teatrului naţional.

Anii ce au urmat după războaile mondiale (1918-1922;1941-1945) ce caracterizează prin dezvoltarea mai accentuată a teatrului popular naţional, baza fondării celorlalte teatre: dramatic, de comedie, de operă şi balet, poetic, de buznar, de umbre şi altele. Acest gen de creaţie are o mare importanţă în dezvoltarea culturii mai ales în localităţile rurale, caci după cum spune Lucian Blaga „...eternitatea vine de la sat”. Acest tezaur folcloric ne ajută să ne cunoaştem trecutul, să ne construim atât prezentul, cât şi viitorul. Frumuseţea folclorului uneşte oamenii şi formează noi familii. El se exprimă prin sărbători sau mai bine zis prin manifestaţii culturale spirituale, în care sunt implicaţi toţi acei, care au aceiaşi identitate. Orânduirea socială socialist/comunistă, pe lângă multele sale păcate, a comis o eroare enormă atunci, când în locul etnosului popular a vrut să ne impuie marea familie internaţională. Cu această inţiativă sa dorit să se lovească în rădăcinile şi obârşia de neam a popoarelor din fosta Uniune Sovietică. Consecinţele acestei politici a avut urmări nefaste. Mii de oameni au fost strămutaţi de la locurile de baştină şi impuşi să-şi ducă traiul în locuri cu totul străine lor. Dar chiar şi aşa, este vie amintirea buneilor şi părinţilor noştri, prin povestirile cărora se reconstituiesc acele perioade din viaţă, când încă vatra strămoşească era un cult şi oamenii erau legaţi de ea cu sfinţenie. Îmi amintesc cu lux de amănunte, când copii fiind, plecam la casa de cultură pentru a privi jocurile teatralizate, prezentate în timpul sărbătorilor de iarnă. Atâta patimă era în recitalurile poetice de un „kilometru”, „danţuri” şi zvârcoleli, imitaţii de draci şi strigoi, măşti caraghioase şi fioroase, ocări, pocnituri şi zurgălăi, încât nu rezistam şi adeseori ne ascundeam în spatele adulţilor. Şi când te gândeşti, că toate acestea erau dirijate pur şi simplu de amatori, mânaţi din imboldul sufletului, a dragostei faţă de moştenirea lăsată. În zilele de astăzi vatra strămoşească nu ne mai ispiteşte în mod miraculos. Au plecat în istorie horele satului, la casele de cultură nu se mai joacă acel teatru popular din simplu motiv, că aceste localuri, nemaifiind plătite de către stat, au cedat locul discotecilor şi barurilor de tot soiul. Tinerii, intelectualitatea satuluil părăsesc în masă comunitatea sătească, schimbând-o pe oraş s-au pe ţări străine. Acest fenomen devine deja îngrijorător. Dar nu este o cauză pierdută. Au existat multe, prea multe greutăţi în istorie, care au fost depăşite şi probabil, că aceste momente nu vor permite pierzania tezaurului nostru cultural. În instituţiile de învăţământ artistic tot mai des se insistă la crearea de facultăţi, unde să se poată studia arta populară, teatrul popular. Tinerii, studenţii solicită crearea de noi centre de creaţie, care le-ar permite activitatea artistică liberă, manifestarea talentelor tinere. Se solicită de asemenea şi noi teme de cercetare în domeniul creaţiei populare. În Chişinău şi în multe din raioanele Moldovei activează centre şi colective de creaţie, unde se repune în valoare teatrul popular. Ansamblurile etnofolclorice ca „Tălăncuţa”, „Florile Dalbe”, „Căluşarii”, „Plăieşii”, „Opincuţa”, „Mocăncuţa” continuă astăzi aceea, ce a fost început de strămoşii noştri. În creaţiile artiştilor popuari se respectă schema tradiţiei, care se completează desigur, cu elemente ale vieţii contemporane, ce diferă de la o zonă folclorică la alta. Populaţia satelor nu rămâne indiferentă nici faţă de şezători, o veche formă de activitate culturală, bogată în numeroase datini şi obiceiuri, care îmbină iscusit munca cu activitatea artistică. Se fac încercări de a readuce acest obicei în viaţa satului, reînviindu-se folclorul de altă dată, dar spre deosebire de vremurile trecute, atunci când şezătorile se organizau la casa gospodarilor de frunte, acum ele se desfăşoară în mod organizat, în centrele de cultură a localităţii. Important este acel fapt, ca copii noştri să realizeze continuitatea tradiţiei pentru cauza identităţii noastre. E îmbucurător că tradiţia funcţioneză şi este vădită semnificaţia folclorului, căci altfel nici nu poate fi. Ioan Paulencu, persoană notorie în cultura noastră, care şi-a păstrat energia şi curajul de a apăra românismul alături de omenie pe tot parcursul vieţii a spus în unul din interviurile sale, că „dacă moare folclorul, moare şi poporul”. Pentrtu dezvoltarea teatrului popular, oglindă vie a tradiţiei noastre strămoşeşti şi pentru a o transmite generaţiilor ce vin din urmă, nu este de ajuns numai entuziasmul. Sunt necesare alocaţii de investiţii serioase, pentru a putea ridica şi sprijini cultura satelor noastre. Şi nu numai investiţii, dar şi oameni de creaţie, cu o mare responsabilitate faţă de esenţa problemei, cu o mare iubire şi dragoste faţă de folclor şi respect faţă de tradiţie. Plaiul nostu a născut în toate timpurile asemenea talente. Ţara dispune de resurse umane puternice, fiindcă genele noastre îşi au începuturile de la geto-daci.

luni, 21 martie 2011

LUMEA PRIN OCHII COPIILOR

Oxana ANDREEV, şef oficiu, filiala “A. Mickiewicz”


Copilarie - acea lume aparte, fantastică, miraculoasă prin care trecem toţi noi.

Această vârstă a copiilor este una dintre cele mai importante ale vieţii, vârsta la care copiii au o mulţime de activităţi frumoase şi interesante. Cea mai frecventă ocupaţie penru ei este desenul. Copiii desenează mult cu entuziasm şi multă imaginaţie tot ceea ce văd, ce simt, ce trăiesc, şi o fac înt - un mod atât de firesc, dar neobişnuit totodată. Deşi pentru ei, ar părea o joacă, desenele reflectă o lume specială şi neobişnuită.

La biblioteca polonă «A. Mickiewicz», se găseşte o interesantă expoziţie de desene şi aplicaţii, a doi fraţi: Milena (7 ani) şi Daniel Russu (5 ani). Profesoara lor, cea care a insistat să organizeze această expoziţe la bibilotecă, este Tatiana Cemis, care cândva si - a expus şi ea lucrările sale în incinta bibliotecii.

În aceste desene viu colorate, descoperim o lume a lor. Fiecare din ei a dat o viaţă oricărui desen care transmite si cîte un mesaj aparte. Unele personaje de poveste au prins contur prin mânuţele sârguincioase ale Milenei şi lui Daniel. Milena cu o viziune puţin mai matură, iar frăţiorul cu o inocenţă de invidiat. Părinţii lor probabil s-au bucurat enorm când şi-au văzut chipurile desenate de fiica iubită. Toate desenele sunt realizate în culori aprinse, fără nuanţe de cenuşiu sau gri, ceea ce ne înveseleşte inimile. Un soare cald, un copac verde cu mere dulci , un curcubeu în zare, un clovn zîmbăreţ, eroi din poveşti etc..Alţi copii ce vin la bibliotecă, se uită cu admiraţie la desenele lor şi aplicaţiile neobişnuite, astfel primind o doză de voie bună şi un imbold pentru a reliza şi ei ceva la fel de frumos. Această expoziţie va fi o rampă de lansare pentru Milena şi Daniel, după care ei, vor face face un pas mai departe într-un viitor sperăm luminos, plin de succes şi frumoase relizări.

Invităm toţi doritorii sa ne viziteze biblioteca, pentru a lua o porţie de optimism şi seninătate.

vineri, 18 martie 2011

MASA ROTUNDĂ VOCEA INIMII MATERNE

Elena VULPE, director al Filialei O. Ghibu

G. Vieru, poetul care a cântat ca nimeni altul Femeia, considerând-o axa universului, scria inspirat: “Stelele sus or fi urmele-i, Toate cuvintele se topesc în numele-i”. Această metafora reflectă conturul unei realităţi şi prin auditul social al bibliotecilor, constatând prezenţa ei plenară în acest spaţiu mirific al cărţii ca şi în întreaga galaxie. În trecerea uşoară, transcendentală şi ontologică, “pe seminţele ce zboară între ceruri şi pământ”, femeia este atrasă de informaţie, de cunoaştere nelimitată.

Astfel, întrucât ponderea utilizatorilor noştri este reprezentată în proporţie de 65% de către femei, ele fiind mereu în topul indicatorilor noştri statistici, sensibilizarea acestora de către bibliotecă la participarea şi programarea lor nemijlocită ca protagonişti şi organizatori ai acţiunilor de ordin social, cultural şi educaţional rămâne a fi un obiectiv important al Filialei noastre.

Clubul Femeia, care activează sub egida bibliotecii Ghibu, are tradiţii consolidate de-a lungul anilor, de interacţiune cu reprezentantele sexului frumos, cu diverse organizaţii şi asociaţii pentru apărarea drepturilor lor legitime, manifestate în cadrul mai multor activităţi organizate de Filială. Interacţiunea noastră cu această categorie de utilizatori este una permanentă şi de succes. Am avut prilejul să le adresăm Diplome şi cuvinte de recunoştinţă pentru susţinerea şi fidelitatea lor şi pe data de 10 martie, în cadrul unei mese rotunde “Vocea inimii materne”, la care s-au întrunit pentru a consemna sărbătoarea, marcată în acest an de împlinirea a 100 ani de la proclamarea Zilei internaţionale de Luptă pentru Drepturile Femeii-8 martie. Manifestarea a fost organizată de Universitatea spirituală mondială, filiala Chişinău, în frunte cu preşedinta Maria Gusca, care a făcut o incursiune în istoria şi semnificaţia acestei sărbători pe mapamond. Dincolo de contextul ei politic, domnia sa a vorbit despre acest patetic simbol al Femeii, supleţea şi şarmul acelea ce poartă emblema unui nimb al nemuririi, al procreării şi continuităţii, fără de care n-ar exista viaţa pe pământ. Foarte concludentă a fost şi incursiunea preşedintei Clubului Femeia, Raisa Brăduţanu, care a opinat asupra eternului feminin, sufletul căruia este precum o floare: tandru, fragil, misterios şi poate exista doar în pace şi armonie. Poeta Marcela Mardare s-a referit la ipostaza enigmatică a femeii, invocând chipul Giocondei lui Leonardo Da Vinci şi modelul dragostei materne, care ţine pruncul în braţe, întruchipat de Madonna Sixtină a lui Rafael, cu exemple din poezia de dragoste a lui Eminescu, Vieru, recitând inspirată şi din creaţia sa. Elogiile expuse cu molipsitoarea căldură a sentimentelor personale ale celor 47 de participante au continuat cu discursuri majore, din care nu au lipsit nici temele stringente, cu care se confruntă femeile, luând în dezbatere condiţia şi statutul lor social, probleme de gender, combaterea tratamentului inegal al femeii, inegalităţii privind locul de muncă şi remunerarea egală, prezenţa în viaţa politică şi la guvernare, probleme de sănătate, ecologie, credinţă, educaţie şi multe alte aspecte. Dezbaterile s-au produs pe canavaua unor intervenţii muzicale, exscelând cu evaluarea Elenei Condurachi, participantă la concursul pentru Eurovision. Ambientul a fost adecvat sărbătorii: o expoziţie de fotografii cu genericul “Bunicuţe. Mame. Nepoţele. “, expusă de jurnalistul Sergiu Sumcă, fin observator al sufletului feminin, care reflectau atâta limină şi beatitudine, multe eroine fiind chiar membrele clubului nostru. Evident, nu a lipsit nici compartimentul informaţional al unei expoziţii tematice “Femeia- o suprafaţă care stimulează adâncimea” cu cele mai adecvate apariţii editoriale, expuse în sinteza unei reviste bibliografice ”Pentru că sunt femeie”. Astfel, înarmate cu studiu de gen din “Lexicon feminist” şi cu “Ghidul femeii independente” de J. Bawdwn, membrele clubului au aflat multe informaţii noi şi utile “Din istoria feminismului românesc” de Şt. Mihăilescu şi despre “Femei vestite din lumea antică” de D. Tudor. Alături de A. Jardin, au aflat că “Fiecare femeie este un roman” şi o “Şcoală pentru soţi”( W. Holden). Prin M.Cărtărescu, au găsit răspuns la întrebarea “De ce iubim femeile”. Până la urmă, toate problemele s-au redus la una: “N-am nimic de îmbrăcat!”-veşnica preocupare a femeii moderne de capriciul vestimentar-prin care expertul în modă J.Taggart a răspuns celor mai exigente pretenţii. Pornind de la dictonul “Spune-mi cum te -mbraci, ca să-ţi spun cine eşti”, indiferent de controversele declanşate, atmosfera s-a încărcat de magia emoţiilor şi prin muzica de calitate, umor şi public cald.

Impactul evenimentului a fost unul insolit: anturajul bibliotecii a amplificat doza de entuziasm ce a pus stăpânire pe publiculm feminin, care a constatat, cu multă fermitate, că femeia trebuie să promoveze frumosul la toate nivelurile: spirit, suflet şi aspect exterior.

joi, 17 martie 2011

БИБЛИОТЕКА – ТЕРРИТОРИЯ ПРАЗДНИКА

Людмила БАРБЭ, заведующая филиалом „Л. Украинка”


2011 год для нашой библиотеки - Библиотеки украинской литературы и культуры имени Леси Украинки города Кишинэу – юбилейный. В феврале исполнилось 20 лет со дня ее основания.

К этому празднику мы, работники библиотеки, готовились с трепетом и волнением - все должно быть безукоризненным. Ведь „юбилярка” – библиотека. Выпустили приглашения, юбилейный альбом „Читатель и библиотека: 20 лет знакомства”, подготовили экспозицию фотографий на 8 панно „История и сегодняшний день библиотеки имени Леси Украинки”, на которой практически каждый из присутствующих находил себя, потому что все гости – наши добрые друзья, постоянно готовые к сотрудничеству, для кого на протяжении 20 лет библиотека стала неотъемлемой частью жизни.

Поводом показать лучшее, достигнутое библиотекой за определённый период, стала презентация видеосюжетов с фрагментами лучших мероприятий библиотеки в разные годы „Маленькая книжная страна по улице Колумна,171”.

Мы хотели поощрить читателей, которые многие годы верны библиотеке и книгам. Героями праздника стали лучшие читатели, которые были отмечены в номинациях: „Золотые” руки переплетного дела”, „Почетный читатель”, „Связь поколений”, „Наша надежда”, „Струны украинской души”, „Проводник детей в мир книг”. Председатель украинского этнокультурного общества „Просвита” имени Т.Шевченка Галина Роговая вручила всем нашим активистам подарки.

Атмосферу праздника подчеркнуло красочное оформление читального зала. Дипломы, грамоты, фотографии – в совокупности, с яркостью, выразительностью оформления отразили основные вехи истории библиотеки, показали богатство книжных фондов, умение библиотеки действовать вместе с общественностью и читателями, подтвердили высокий уровень квалификации её сотрудников. Все было продумано до мелочей: и единое оформление в цвете и по форме, и ёмкие заголовки разделов, и логическое построение используемого материала.

Юбилей – это не просто достижения, цифры, даты. За ними люди и их труд.

Статус библиотеки, ее славу создают ее сотрудники – самое ценное, наряду с уникальным книжным фондом. Подготовка к юбилею осуществлялась нашими библиотекарями Ниной Шайдюк, Викторией Коваленко, Дарьей Галюк и Ириной Черногор – личностями увлеченными, ищущими, неравнодушными к творчеству.

Начиная от грамотно и интересно оформленного стенда для информации, обновленных и несущих определенную информационную нагрузку лозунгов и заголовков „Библиотеке имени Леси Украинки – 20 лет”, „Поздравляем с юбилеем”, „Читай и не пожалеешь” и, заканчивая подготовленными и проведенными мероприятиями, прошла „Неделя открытых дверей”.

„Неделя открытых дверей” в очередной раз стала праздником радостного общения, открытия новых имен, новых талантов и незаслуженно забытых книг и их авторов.

Наша библиотека встречает свой славный юбилей под лозунгом „Новая философия библиотеки – открытая библиотека”, который отражает новую роль библиотеки в использовании знаний, обмене информацией, ее значении в новом информационном обществе.

miercuri, 16 martie 2011

BiblioCity: MIHAI DOLGAN: „CE-A FOST, NU S-A PIERDUT!...”

BiblioCity: MIHAI DOLGAN: „CE-A FOST, NU S-A PIERDUT!...”

ВЕСЕЛЫЙ ПРАЗДНИК ПУРИМ: «…ИЗ ГОДА В ГОД, ИЗ ПОКОЛЕНИЯ В ПОКОЛЕНИЕ…»

Анна БАЦМАНОВА, директор
еврейской библиотеки им. И.Мангера

Праздник Пурим – это не обычный праздник вроде Дня Жатвы или Новолетия. Пурим слишком уникален. Пожалуй, ни у одного из современных народов нет праздника, посвященного такого рода событию.

Это не религиозный праздник. Так о нем говорит "Еврейская энциклопедия", подчеркивающая, что этот праздник "не связан ни с храмом, ни с каким-либо религиозным событием" (Еврейская Энциклопедия. Свод знаний о еврействе и его культуре в прошлом и настоящем. т. 13. М., Терра, 1991, стб. 123).

И этот праздник почитается величайшим. Среди талмудических мудрецов "существует даже мнение, что когда все книги пророков и агиографов будут забыты, книга Эсфири все-таки не забудется, а праздник Пурим не перестанут соблюдать" (Еврейская Энциклопедия. т. 13, стб. 124).

В иудаизме Пурим это прежде всего детский праздник. «Вечером и утром в синагогах читают свитки Эстер. Принято шуметь (стучать ногами по полу, кулаками по столам и крутить специальные пуримские трещетки) при упоминании имени злодея Амана. Особенно усердно исполняют этот обычай, конечно, дети» (Четыре заповеди праздника Пурим // Навстречу Мошиаху. Издание Ешивы Томхей Тмимим. М., № 4, 21 марта 1997).

Пурим — это, пожалуй, самый веселый еврейский праздник, установленный в память о спасении евреев Персидской империи от уничтожения, задуманного злодеем Аманом. Истории Пурима посвящена целая книга ТаНаХа — Свиток Эстер.

История Пурима — это обычная история антисемитизма, связанного с интригами в царском дворце. Читая об этом сегодня, мы поражаемся актуальности событий, происшедших в Древней Персии.

Во время царствования персидского царя Ахашвероша еврейская диаспора находилась главным образом в его империи. Во главе еврейской общины столицы Персии города Шушан (Сузы) стоял в то время человек по имени Мордехай.

Царь Ахашверош был человеком слабохарактерным и находился под влиянием своих министров и советников. Как восточный монарх тех времен, он имел большой гарем и устраивал грандиозные пиршества, во время которых нередко принимал сумасбродные решения. Так, царица Вашти, отказавшиеся выполнить одно из повелений царя, была изгнана, и Ахашверош, очарованный красотой воспитанницы Мордехая Адассы (Эстер), избрал ее себе в жены.

По совету Мордехая еврейка Эстер скрыла свое происхождение. Она окружила себя преданными еврейскими слугами, которые доставляли ей кошерную пищу и хранили ее тайну. Ей было нетрудно уговорить царя сделать Мордехая царским советником.

Прошло какое-то время, и однажды случайно Мордехай спас царя. Он услышал громкий разговор двух царедворцев, которые задумали отравить Ахашвероша и говорили о том не таясь. Заговорщики были уверены, что никто не поймет их родной язык. Но Мордехай знал многие языки, все понял и немедленно рассказал о преступном замысле Эстер. Молодая царица сообщила обо всем Ахашверошу, он позволил заговорщикам принести отравленный напиток, поймал их с поличным и казнил. А в царскую летопись повелел записать, что остался жив благодаря Мордехаю.

Но самый приближенный к царю, министр Аман, увидев, что Мордехай отказывается преклоняться перед ним, возненавидел и его, и вместе с ним весь еврейский народ. Он решил уничтожить еврейских подданных царя — за то, что они не были похожи ни на какой другой народ в огромной империи. Наделенный безграничной властью, Аман подготовил два указа и разослал его в провинции.

В первом — открытом — правителю каждой провинции повелевалось спешно вооружить население и подготовиться к 13 дню месяца адара. В этот день все как один должны будут выйти на улицы с оружием в руках и вырезать «определенную группу вредного народа».

Кто этот «вредный народ», извещал второй указ, который было дозволено распечатать только ранним утром 13 адара. В этот день, говорилось в нем, жители Персидской империи должны напасть и неожиданно перебить всех евреев: старых и молодых, женщин и детей.

Аман предпринял все необходимые меры, чтобы держать в тайне свой дьявольский план истребления всех евреев — малых и старых, детей и женщин, однако Мордехай узнал о нависшей над его народом угрозе.

Мордехай объяснил Эстер, что она стала царицей для того, чтобы послужить своему народу в такое роковое время. Эстер согласилась и решила обратиться к царю с просьбой отменить указ, хотя это и грозило ей смертной казнью.

Однажды ночью Ахашверошу не спалось, и он приказал почитать ему летописи. В одной из летописей было, что Мордехай помог раскрыть заговор против царя, но не был вознагражден за это. Ахашверош велел оказать Мордехаю необходимые почести и поручил сделать это… Аману. В тот же день Ахашверош и Аман пришли на пир к царице Эстер, и она открыла царю, что принадлежит к народу, который по царскому указу подлежит полному уничтожению. Разгневанный царь приказал повесить Амана, подсказавшего ему издать такой указ, на том самом дереве, на котором тот собирался повесить Мордехая. Вместо казненного злодея царь назначил своим ближайшим советником Мордехая и издал новый указ, который разрешал евреям организовать самооборону и отомстить врагам. Так и случилось. Скорбь и печаль, в которых пребывали евреи громадной империи, сменились радостью и весельем.

На следующее после 13 адара утро евреи праздновали свое чудесное спасение. И этот день — 14 адара — стал праздником пурим, днем, когда отмечается избавление нашего народа от великой опасности. Но в столице Персии бои продолжались два дня, и только 15 адара евреи Шушана смогли отдохнуть и отпраздновать чудо победы. Поэтому день 15 адара был назван «шушан-пурим».

С тех пор празднуем мы, евреи, пурим — из года в год, из поколения в поколение. Врагам Израиля, Аманам всех времен, праздник Пурим должен служить предупреждением. Для нас же с вами этот чудесный, радостный праздник служит вечным источником мужества и веры, преданности нашему великому и милостивому Б-гу и верности Ему.

Заповеди Пурима

Заповеди, которые евреи должны исполнять в Пурим, символизируют радость, охватившую спасшихся от гибели евреев. Трапеза в Пурим напоминает о веселье, царившем в еврейских домах. В этот день посылают подарки друзьям, делясь с ними своей радостью. В Пурим принято радовать бедных подарками. Чтение Свитка Эстер — символ веселья еврейских общин.

Чтение Свитка Эстер

Вечером и днем в Пурим читают Мегилат Эстер (Свиток Эстер). Содержание Свитка напоминает нам о происшедшем чуде, и есть заповедь читать его публично. Таким образом выполняют написанное в Свитке: «И дни эти будете вспоминать и отмечать из поколения в поколение… и память о них не сотрется у ваших потомков…» Учат наши мудрецы: «Как о них вспоминают ? — Читая Свиток».

Праздничная трапеза

Есть заповедь устраивать в Пурим трапезу, главная отличительная черта которой — веселье. В Свитке Эстер сказано о днях Пурима: «Дни пира и веселья». В Пурим принято пить вина больше обычного, потому что чудо Пурима связано с вином: царица Вашти была изгнана царем во время пира, когда пили много вина, и вместо нее царицей стала Эстер; также во время пира Эстер сумела убедить Ахашвероша отменить указ об уничтожении евреев. Во время праздничной трапезы нужно давать усладу своему телу в память о физическом спасении евреев в дни Пурима.

Машлоах манот

Каждый еврей должен послать два вида угощений по меньшей мере одному человеку, как написано в Свитке: «…посылание яств в дар друг другу». Смысл этой заповеди — в укреплении братства между евреями и в умножении веселья.

Подарки бедным

Существует заповедь давать подарки по меньшей мере двум бедным евреям. Подарком могут служить деньги, угощения или любой другой предмет, которому бедняк будет рад. Сказано в Свитке Эстер: «…подарки бедным». Исполнение двух последних запове дей сводит на нет слова Амана: «Есть один народ, рассеянный и разбросанный между народами». Аман хотел подчеркнуть отсутствие единства у евреев. Эстер же сказала Мордехаю: «Иди, собери всех евреев». Мы единый народ, и эти заповеди подчеркивают глубокую связь между всеми евреями.

Обычаи и символы праздника

Карнавал

С давних времен существует обычай наряжаться в Пурим в карнавальные костюмы, изображающие различные персонажи Свитка Эстер и другие. Карнавальные костюмы меняют человека до неузнаваемости, что служит напоминанием о чуде изменения судьбы евреев, происшедшем в Пурим. В Свитке Эстер сказано: «…обернулось так, что сами иудеи одолели недругов своих» и «…месяц, что обратил для них печаль в радость и скорбь в праздник» Этот обычай также напоминает о начале борьбы евреев с далеким предком Амана — Эсавом. Брат Эсава Яаков должен был одеться в одежды Эсава, чтобы получить благословение своего отца Ицхака.

Трещотка

В Пурим полагается трещать трещоткой, — этим «инструментом» пользуются, когда читающий Мегилу произносит имя Амана. Ведь Аман был потомком самого большого врага евреев — Амалека, память о котором нам заповедано стереть с лица земли. В знак этого принято заглушать имя Амана при чтении Свитка Эстер.

«Уши Амана» (гоменташен)

Существует обычай печь в Пурим пирожки с маковой начинкой, напоминающие по форме уши. Эти пирожки называются в народе гоменташен, что в переводе с идиш означает «уши Амана». Каббалисты утверждают, что подобно тому, как в пирожке есть видимая часть (тесто) и невидимая (начинка), так и в празднике Пурим есть явные события, описанные в Свитке, и завуалированное участие в них Всевышнего.

Шутки

В Пурим евреи шутят. Не то, чтобы в другие дни не шутили, просто в Пурим шутят по требованию закона, а в другие дни года — по велению сердца. Над кем смеются евреи? Над всем миром и, прежде всего, над собой.

marți, 15 martie 2011

MASA ROTUNDĂ “DIFERENDUL TRANSNISTREAN, ESTE OARE UN CONFLICT ÎNGHEŢAT?”

Elena VULPE, director al Filialei “O. Ghibu”


Cu prilejul împlinirii a 20 de ani de la declanşarea războiului de pe Nistru, la Filiala "O. Ghibu", a avut loc o acţiune de evocare a acelui tragic eveniment în care şi-au pierdut viaţa o mie de oameni, care şi-au apărat ţara, pământul, copiii, casele şi în care, o cincime din teritoriul Moldovei, 20% din populaţia ţării, a fost supusă regimului smirnovist. Organizatorii acestei acţiuni de comemorare a victimelor războiului au fost “Asociaţia Veteranilor Războiului din R.Moldova, 1992”, Institutul de Istorie Socială ”Pro Memoria”, la care au fost invitaţi analişti politici, participanţi la conflict, persoane care au avut de suferit de pe urma acestui măcel, jurnalişti, cititori ai bibliotecii. Manifestarea a început printr-un moment de reculegere în memoria celor căzuţi pe câmpul de luptă-adevăraţi eroi ai neamului, aşa cum a menţionat moderatorul A. Petrencu, preşedintele INIS ”Pro Memoria”, prin adresarea retorică, expusă în genericul mesei rotunde “Diferendul transnistrean, este oare un conflict îngheţat?” şi prin constatarea că acest război rămâne a fi şi azi o rană deschisă, mereu sângerândă. În cadrul întrunirii, colonelul în rezervă Alexandru Gorgan, ex-viceministru al Apărării (1992-1995), ex-secretarul Consiliului Suprem de Securitate al R. Moldova (1995-1997), a prezentat comunicarea “Războiul de pe Nistru: consecinţe şi probleme”, prin care a remarcat că războiul continuă sub altă formă, băştinaşii fiind supuşi unui proces de deznaţionalizare, unui genocid etno-cultural, unde se închid şcoli, scade numărul elevilor, nu li se permite să înveţe cu grafia specifică limbii materne, din cele 250 au rămas doar 25 de şcoli moldoveneşti, din care 5 licee şi 3 gimnazii. Referindu-se la cauzele şi natura războiului, A. Gorgan a acuzat Moscova în aprinderea acestui focar, acţiunile lui Gorbaciov şi Lukianov începând cu dezmembrarea URSS, plăsmuirea scenariilor mişcărilor separatiste, alegerea lui Smirnov, crearea forţelor armate din depozitele Armatei a 14-a, scenariile lui Iacovlev şi Andreeva, înscenarea uciderii şefului poliţiei de la Dubăsari. Dezbaterile asupra comunicării au stârnit discuţii aprinse, susţinute de generalul de divizie Ion Costaş, ex-ministru de Interne şi al Apărării (1990-1992), care a expus cu lux de amănunte evenimentele produse, invocând faptul că moldovenii, fără o elită politică, n-au avut capacitatea de a crea statalitatea, iar Rusia a contribuit la destrămarea acestui stat. În final, domnia sa a îndemnat forţele politice să lupte pentru scoaterea armamentului şi a muniţiilor ruseşti, aruncând sclavul din noi, pentru a ne apăra demnitatea şi onoarea. Analistul politic Anatol Ţăranu a pledat pentru constituirea unei comisii speciale, care să facă lumină asupra acestui conflict nesoluţionat, asupra acestui război straniu, provocat de Moscova ca o agresiune împotriva R. Moldova, un conflict geopolitic, care nu poate fi soluţionat doar cu forţe interne, ci şi prin implicarea marilor actori ai politicii internaţionale. Asupra subiectului s-au mai pronunţat generalul maior de justiţie Valeriu Troenco, generalul de brigadă Vasile Grosu; analistul politic Viorel Cibotaru; Vitalie Ciobanu, directorul Muzeului Naţional de Istorie; Andrei Safonov din Tiraspol; C. Valovoi, directorul radioului Novaia volna din Tighina; Vasile Toma, veteran al războiului; Eugenia Şeremet , văduvă de război, V. Meleca, doctor psihoterapeut. În consecinţă, vorbitorii au determinat că o cauză decisivă a conflictului compromiţător au fost carenţele noastre identitare, interesele elitelor politice şi a celor economice. Nu putem admite să fim lipsiţi de drepturile noastre legitime, să facem totul, ca reprezentanţii etniilor din Moldova să locuiască în armonie. Republica Moldova e vulnerabilă în acest sens. Sunt necesare negocieri şi dialog cu marile puteri - NATO şi Rusia. Este o obligaţie a noastră, a tuturor, să asigurăm oamenilor pacea şi siguranţa zilelor de mâine, excluzând indiferenţa şi egoismul din toate sferele existenţei. Acţiunea cultural-ştiinţifică de la filiala "O. Ghibu", pe lângă conotaţiile unui act de memorie şi conştiinţă civică, a imortalizat şi a adus în circuit o serie de documente, fie şi subiective, dar importante prin mărturiile unor participanţi şi analişti politici, dat fiind faptul că până în prezent nu există un studiu amplu, nu există documente de arhivă, multe din ele fiind distruse, altele fiind expuse prin ordine orale (datorită inepţiei politicienilor), ele nu s-au păstrat. Cu atât mai valoroase aceste mărturii, care dezvăluie şi amplifică dosarele istoriei noastre.

vineri, 11 martie 2011

OAMENII – BRANDUL BIBLIOTECII MUNICIPALE: ÎNSEMNĂRI DESPRE LIDIA KULIKOVSKI (din impresii personale)

Doamna conf. univ. dr. Lidia Kulikovski şi-a dorit dintotdeauna să lucreze într-un mediu cu oameni cultivaţi, creativi, cu personalităţi de excepţie. Când era adolescentă, visa Parisul, trăind în boemă, voia să călătorească, să aibă multe experienţe, să cunoască cât mai mulţi oameni, să scrie.

S-a născut în com. Nicoreni, raionul Drochia, a absolvit Facultatea de filologie, specialitatea biblioteconomie şi bibliografie, din cadrul Universităţii de Stat din Moldova, a început cariera sa ca bibliotecară, apoi a lucrat în diferite servicii, ca în 1990 să intre cu drepturi depline în directoratul Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”. Era foarte tânără, cu familie, avea două fiice micuţe... Nu era o ipostază prea comodă, exigenţele erau mari, dar a trebuit să se adapteze rapid, să devină mai „bărbată”, mai sigură pe sine. În fiecare zi avea de a face cu oameni şi caractere diferite. Sub conducerea dnei L. Kulikovski se formează un climat intelectual normal, dar uneori au loc şi momente de tensiune. Important însă, până la urmă, e faptul că lucrurile stau bine. Utilizatorii se bucură mult de manifestările desfăşurate, serviciile prestate, iar directorul general al BM este apreciat, respectat. În prezent BM „B.P. Hasdeu” are o bună echipă de manageri, specialişti cunoscuţi şi respectaţi în breaslă. Trebuie să menţionez că dna L. Kulikovski are încredere în tinerii specialişti, îi provoacă la competiţie, îi încurajează la fapte demne pentru un bibliotecar.

Având o natură neconflictuală, pacifistă, cu ea poţi să vorbeşti absolut despre orice, de la probleme de specialitate până la lucruri care ţin de viaţa cotidiană. Apropiaţi îi sunt mulţi dintre colaboratorii BM, oameni de spirit, prieteni statornici. Are pasiunea de a scrie, pentru că nu poate să rămână indiferentă faţă de ce se petrece în jur. Şi nu poate să nu se exprime despre evenimentele la care este martoră, pentru că e cronicar în suflet. Dacă e o lansare de carte, simte nevoia să împărtăşească şi altora din ceea ce a auzit, a văzut şi a simţit. Cărţile, articolele Domniei Sale reunesc note, impresii, recenzii, comentarii, teme la domeniul biblioteconomic, interviuri cu personalităţi. Se simte firesc în toate ipostazele, o atrage tot ce are legătură cu literatura, arta şi cultura. Pasiunea pentru teatru se explică prin faptul că acesta este o artă totală.

La oameni, în general, apreciază bunăvoinţa, sensibilitatea, creativitatea şi umorul. Cred că ar fi pus inteligenţa pe primul loc... Dar îşi dă bine seama că sunt destui indivizi cu răutate şi vanitate. Nu-i plac ipocriţii, cei care nu-şi asumă răspunderi. Respectă oamenii ce au caracter ferm, demnitate. Una dintre marile sale bucurii este prezenţa unor prieteni (puţini, dar buni), care îi simt stările sufleteşti, o susţin, o încurajează. Ei par să-i fie o fortificaţie.

Am observat că nu-i displace deloc să meargă la piaţă. Acolo observă lumea, pulsul vieţii obişnuite. Iar în după-amiezile libere mai şi găteşte. Acasă este locul în care este înconjurată de persoanele şi lucrurile dragi, de cărţi, tablouri şi multe, multe flori.

Are destule griji, dar îşi cultivă voluntar un optimism de rezistenţă, ca să nu-şi piardă cheful de a mai face ceva bun. Este o fire independentă, o personalitate fermă, deşi nu îi este uşor ca în condiţii de criză să facă faţă lucrurilor atât la serviciu, cât şi acasă. Ştiu că are o familie frumoasă. I-a fost în multe împrejurări foarte greu, dar nu a cedat. Cu cele două fiice are un fel de relaţie bazată pe o tandră camaraderie: sunt fiinţele cele mai preţioase pentru ea. Sunt deja mature şi discută cu ele despre toate, străduindu-se să rezolve toate problemele, pentru că acestea nu ocolesc pe nimeni.

Aşa este doamna dr. Lidia Kulikovski: liberală în gândire, democrată în fapte şi convingătoare că activitatea dumneaei este necesară pentru societate. Îi urez cu ocazia jubileului tradiţionalul La mulţi ani!

Svetlana VIZITIU

joi, 10 martie 2011

DEZVOLTAREA MORALĂ ŞI ESTETICĂ A COPILULUI PRIN LECTURĂ

Valeria BEŢIVU,

bibliotecar filiala «Ovidius»,

masterand anul II,

USM, catedra «Biblioteconomie şi Asistenţă Informaţională»


Copilăria este inima tuturor vârstelor
(Lucian Blaga)

La vârsta şcolară lectura constituie cea mai bună modalitate de a stabili contacte emotive cu valorile spirituale şi morale. Poveştile, povestirile având ca eroi copii de vârstă apropiată, cu care deseori copilul se poate identifica, este genul de literatură menită să încânte copilăria. Implicarea bibliotecilor constituie paşi importanţi pentru a cultiva la copii gustul pentru lectură. Astfel se formează pentru copii un mediu de viaţă social şi cultural favorabil dezvoltării lor intelectuale, morale şi estetice.

Motivarea utilizatorilor pentru lectură depinde şi de efortul pe care îl face fiecare bibliotecă în parte, inclusiv organizând lansări şi prezentări de carte. Iar întâlnirea scriitorilor cu cititorii este tot o bucurie, căci pentru ei scriu, deci îi interesează cum reacţionează ei la ceea ce scriu, ce cred despre cărţile lor. Recent la filiala ,,Ovidius'' a avut loc o astfel de activitate emoţionantă. Întâlnirea cu scriitoarea Nina Slutu-Soroceanu a adunat în incinta bibliotecii un grup de cititori din clasele a III «A» şi a III «B» de la gimnaziul nr. 53, însoţiţi de învăţătoarele Natalia Rufanda şi Ecaterina Fortună.

Înainte de a-şi prezenta cărţile - ,,Împreună cu Binuţu'' şi ,,În Papagalia'' (carte de colorat) - scriitoarea a dorit să afle mai întâi informaţii despre copiii care au venit la activitate. Astfel învăţătoarele au prezentat elevii, menţionând că sunt sârguincioşi, dornici să înveţe poezii, să participe la concursuri literare. Deosebit de harnici sunt elevii din clasa a III «A», care de multe ori au ocupat locuri premiante la olimpiadele municipale la diverse obiecte de studiu. Este bine organizată şi lectura extraşcolară: elevii duc evidenţa cărţilor citite, iar la sfârşit de an mulţi din ei au obţinut diplome ,,Cel mai bun cititor'' din clasă. Ei au obţinut aceste succese deoarece majoritatea sunt abonaţi atât la biblioteca şcolară cît şi la biblioteca ,,Ovidius'', astfel au reuşit să citească foarte multe cărţi interesante.

Neobişnuit a fost începutul dialogului interactiv al scriitoarei Nina Slutu-Soroceanu, care le-a propus copiilor din start o întrebare provocatore: când şi de ce au fost fericiţi? Răspunsurile copiilor au dovedit că au o înţelegere destul de conştientă a acestui fenomen. Ei sunt fericiţi atunci când sunt alături de părinţi, pentru că sunt sănătoşi, când primesc o notă bună sau un cadou, neuitând să menţioneze: atunci când sunt la o întâlnire cu un scriitor. Concluziile moralizatoare au venit de la sine: este minunat să avem familii unite, să ne iubim şi respectăm bunicii, părinţii, fraţii şi surorile. Anume despre aceste sentimente le vorbeşte autoarea în cărţile sale, eroii cărora sunt copii buni la suflet, deseori incluzând amintiri ale propriilor săi copii de când erau mici, ilustrate cu desenele lor naive de atunci, subtitlul cărţii «Împreună cu Binuţu» fiind foarte semnificativ: carte despre frăţie. Cu mult drag copiii au ascultat şi poeziile despre poznele ce au loc în ţara minunată şi fascinantă numită Papagalia. Pe parcurs copii au avut mai multe întrebări către autoare: la ce vârstă a început să scrie poezii (de la 11 ani), care a fost prima carte editată (,,La bunica în ogradă''), care sunt sursele de inspiraţie (copiii), care va fi subiectul următoarei cărţi (se va numi «Bujorel» şi va fi predestinată preşcolarilor) etc.

Copiii au venit cu o surpriză neaşteptată de autoare: i-au dăruit desene făcute de ei în baza povestirilor din cărţile sale şi i-au dedicat o poezie, scrisă chiar de ei, pe care au recitat-o în cor.

Scriitoarea Nina Slutu-Sorceanu a apreciat dorinţa lor şi elanul mare pentru lectură şi a îndemnat copii să citească mereu, să fie curioşi de a afla cât mai multe. Deoarece numai celui căruia i s-a insuflat în copilărie gustul pentru lumea minunată a cărţii, va căuta şi îşi va găsi timp pentru această activitate benefică pentru minte şi suflet.

Ne bucură faptul că la întrebarea «Ce este biblioteca?» ingeniozitatea copiilor nu a avut margini, remarcându-se instituţia dată ca «o taină minunată pe care o descoperim mereu». Îi invităm şi îi aşteptăm cât mai des să descopere această taină.