miercuri, 30 ianuarie 2013

FILIALA V. BIELINSKI: UN AN CU O ECHIPĂ NOUĂ DE BIBLIOTECARI


Anastasia Gudima, șef oficiu,
                                         Filiala V. Bielinski

La 1 februarie 2012 la Filiala V. Bielinski a fost creată o echipă nouă. Suntem  mîndri că destinul ne-a oferit avantajul ca să ne extindem competenţele profesionale şi să aplicăm cunoştinţele dobîndite. Inițial ne părea totul  dificil, dar ne-a ajutat organizarea și profesionalismul de bibliotecar. Situaţia respectivă ne-a obligat ca să căutăm modalităţi eficiente de atragere a copiilor la lectură, să îmbunătăţim formele şi metodele existente în oferirea serviciilor de bibliotecă copiilor. Scanarea comunităţii, promovarea  resurselor documentare ale bibliotecii au fost  primii paşi în diversificarea activităţii.

Fiecare utilizator vine la bibliotecă cu cunoştinţe deprinderi, competenţe individuale. De aceea, noi echipa de la Filiala V. Bielinski , am cercetat şi evaluat: structura, caracteristicile, aşteptările, serviciile oferite pentru a implementa elemente noi: reorganizarea colecţiilor în corespundere cu preferinţele de lectură, asigurarea accesului liber la raft mai prietenos şi mai comod pentru toate vîrstele de utilizatori.

Activităţile cu publicul cu un impact major asupra dezvoltării personalităţii. Astfel, programele  Chişinăul citeşte o carte, Copiii Chişinăului citesc o carte,  Lecturile Verii, Săptămîna Uşilor Deschise au fost regîndite. Pentru  Lecturile verii s-a confecţionat un copac pe care se plasa informaţii pe parcursul programului, ulterior el a devenit un panou de informaţie. La bibliotecă au fost aduse pentru cei mici jucării moi creînd un spaţiu prietenos.

Promovarea în reţelele a permis atragerea utilizatorilor noi, implicarea lor în diverse activităţi interactive. Blogul www.bibliotecavbielinski.blogspot.com , conturi pe Google, pe YouTube, Facebook au adăugat prestigiu filialei noastre, mediatizînd eforturile de promovare a lecturii. Parteneriatele cu instituţiile preşcolare, şcolare şi comunitate au adăugat valoare ofertelor noastre.

Pe parcursul unui an, creativitatea, inovaţia şi dorinţa pentru schimbare au fost  alături  de noi. Inima unui bibliotecar traiește în unison cu inima bibliotecii, iar destinul fiecărui utilizator a devenit destinul nostru de a le satisface necesitățile informaționale.

 Nu este ușoară, dar interesantă munca de bibliotecar, toate dificultățile le trecem cu zîmbetul pe față.

PE ARIPI DE CARTE CU ANGELA CHICU


Victoria CEBANU,
şef Oficiu, Filiala „Ovidius”


              Ce poate fi mai frumos în toi de iarnă decât o întâlnire fascinantă a cărţii  cu cititorul său, când  atmosfera şi ambianţa plăcută te adânceşte în feeria lecturii unei cărţi. Această feerie s-a produs pe parcursul a două zile în incinta Filialei „Ovidius”, în cadrul a două întâlniri cu scriitoarea Angela Chicu, care a venit către micul cititor cu prezentarea cărţilor „Cartea pentru cei mici s-o citească la bunici” şi  „După soare fug şi eu”. Prima carte prezentată de către autoare a adunat în jurul ei elevii claselor I-A şi I-B de la Gimnaziul Nr. 53. Este o carte de versuri  propusă spre lectura celor mici ce iubesc poezia. Ea  poate fi citită în cadrul orelor de lectură, cât şi în sânul familiei. Cartea include poezioare ce ţine de viaţa animalelor şi de personajele fantastice din poveşti. Pe parcursul întâlnirii copii au fost  încântaţi de mesajul autoarei ce se referea la apariţia cărţi, cât şi la emoţiile pe care le-a avut  în procesul de lucru asupra ei. O bucurie şi o surpriză pentru autoare a fost recitalul de poezie pregătit de Doamna  învăţătoare Natalia Rufanda cu elevii clasei I-A. Copii  cu emoţii şi foarte expresiv au recitat câteva poezii din cartea prezentată. Printre cei mai expresivi  vom menţiona: Victoria Pădure, Mihai Suveică, Ana-Maria Dodiţa, Cătălina Bânzari, Radu Dreglea, Ion Zlatan, Iulia Badan, Iulia Neznanova, Andreea Chicu, Alexandru Ugnenco.
            Elevii Marcu Enache, Maxim Cucrov, Cătălina Bânzari, Iulian Eremia, Sabina Cigorean, Iana Său, Dorin Oloinic, Alexandru Palamarciuc, Arina Botoşanu în semn de respect şi recunoştinţă i-au făcut o surpriză autoarei oferindu-i daruri confecţionate de ei: desene, confecţii din hârtie (origame) pe subiectele propuse din carte. Autoarea a fost plăcut surprinsă de atenţia pe care au manifestat-o copiii prezenţi. Spre finalul întâlnirii elevii au primit câte o carte în dar cu autograful scriitoarei. În cea de doua zi preconizată spre o a doua întâlnirea, autoarea a venit  către  cititorul său cu cartea „După soare fug şi eu”, această carte prezintă o călătorie în lumea naturii a plaiului nostru moldav.  Lecturând cartea micul cititor va cunoaşte mai multe fenomene ale naturii, despre lumea animală, insecte şi păsări din pădure, din lanuri şi câmpii, iazuri şi mlaştine. Va cunoaşte comportamentul celor nevorbitori din jurul nostru. Poveştile, poeziile şi ghicitorile prin care este pătrunsă autoarea, trezesc copiilor dragostea faţă de plaiul natal, de natură, de totul ce ne înconjoară în spirit de a nu distruge şi a păstra pentru cei ce ne vor urma. Placheta este destinată pentru copii, profesori, părinţi, lecţii de educaţie ecologică, de ştiinţe ale naturii. Aceasta ne-a confirmat-o şi elevii claselor a II-A, II-B a Gimnaziului Nr. 53, prezenţi la întâlnirea cu scriitoarea Angela Chicu.  Sperăm că această întâlnirea  a adus  în sufletele copiilor o satisfacţie în cea ce priveşte înariparea cu unele idei  de a păstra cea ce este frumos şi generaţiilor viitoare.
marți, 29 ianuarie 2013

BIBLIOTECA — SUPORT INFORMAŢIONAL ÎN ACTIVITATEA SA DE PARTENERIAT


Liliana JUC
Şef oficiu , Filiala Târgovişte

 Biblioteca contribuie substanţial la realizarea obiectivelor culturale, educaţionale şi informaţionale ale comunităţii chişinăuiene. În acest conext,   Filiala Târgovişte, prin politica participativă şi de cooperare, extinzându-şi aria de activitate, fiind receptivă la solicitările diverselor instituţii — grădiniţe, licee, centre comunitare, unitate militară etc., dezvoltă un parteneriat eficient.
 Biblioteca îşi dă concursul la buna desfăşurare a activităţilor culturale ale partenerilor ei (Centrele Comunitare Vatra, Eurica, Brigada nr. 2 de Infanterie Motorizată Ştefan cel Mare), oferind surse informaţionale, produse bibliografice,  care sânt la mare căutare.  Astfel, revistă bibliografică tematică Mihai Eminescu — Poetul Nemuririi, după expoziţia cu acelaşi nume, parte componentă a medalionului literar-muzical dedicat  omagierii lui Mihai Eminescu, a fost desfăşurată în incinta Brigăzii  nr. 2 Infanterie Motorizată Ştefan cel Mare.
 La solicitările Centrului Comunitar Vatra de a participa la lecţia deschisă Dor îmi e de Eminescu a fost organizată expoziţia de carte Luceafărul lumina-şi revarsă, revista bibliografică tematică Eminescu – Poetul Nemuririi, un compendiu boiografic (pezentat de Larisa Ungureanu, colaboratorul bibliotecii), un recital de poezie prezentat (și la  Brigada nr. 2) de cititorii fideli ai bibliotecii  – Jangă  Alex/ Criticilor mei, Jangă Andreea/ La Steaua, Găluşcă Mihaela/ Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie, Oxenti Eduard –Constantin / Călin (file din poveste)).
 Colaborarea în parteneriat este o pistă de lansare ce oferă noi oportunităţi de deschidere şi manifestare pentru a te face remarcat, util, şi o posibilitate de a promova valorile culturale perene ale acestei entități — cartea şi lectura sub toate formele şi formatele lor.

luni, 28 ianuarie 2013

MASĂ ROTUNDĂ „IDEEA UNITĂŢII NAŢIONALE ROMÂNEŞTI ÎN SPAŢIUL BASARABEAN ÎN EPOCA MODERNĂ”. LANSĂRI DE CĂRŢI ŞI REVISTE ISTORICE


Margareta CEBOTARI,
bibliotecar principal, Filiala „Onisifor Ghibu”

Activitatea desfăşurată la Filiala „Onisifor Ghibu” a avut loc în cadrul manifestărilor dedicate împlinirii a 154 de ani de la Mica Unire, organizată în parteneriat cu Asociaţia Istoricilor din Republica Moldova, Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM, Facultatea de Istorie şi Filosofie a USM, Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” din  Chişinău.
 Publicul doritor de a fi în această zi împreună cu mari personalităţi din viaţa politică şi socială, de a audia comunicările expuse de  cercetători ştiinţifici în domeniul istoriei din Republica Moldova şi România abia de încăpea în sala vastă a bibliotecii. Mesaje de salut şi felicitări cu ocazia marcării acestui eveniment istoric important au adresat asistenţei din sală mai mulţi invitaţi: dr. hab. în istorie Gheorghe Postică, viceministru al Culturii din Republica Moldova; dr. în istorie Gheorghe Cojocaru, directorul Institutului de Istorie, Stat şi Drept al AŞM; dr. în istorie Igor Şarov, decanul Facultăţii de Istorie şi Filosofie a USM;  dr. în istorie Petre Guran, directorul Institutului Cultural Român „Mihai Eminescu” din Chişinău; Nicolae Dabija, preşedintele Forului Democrat al Românilor din Moldova, membru de onoare al Academiei Române. Fiecare din ei a ţinut să reitereze că Unirea Principatelor care s-a produs la 24 ianuarie 1859 a fost un eveniment pregătit de întregul parcurs al istoriei neamului românesc, având un impact ulterior cardinal în evoluţia şi dezvoltarea statului unitar român modern, menţionând că trebuie să fim recunoscători înaintaşilor noştri care au realizat această Unire.
            Susţinerea publicului a fost acordată alocuţiunilor la tema dată expuse de moderatorii evenimentului: Alexandru Moşanu, dr. hab. în istorie, prof. univ., membru de onoare al Academiei Române, preşedinte de onoare al Asociaţiei Istoricilor din Republica Moldova;  Gheorghe Negru, dr. în istorie, preşedinte interimar, Asociaţia Istoricilor din Republica Moldova; Ion Negrei, vicepreşedinte, Asociaţia Istoricilor din Republica Moldova. Ei au prezentat o mică incursiune în istoria evenimentelor care au precedat şi urmat Unirii Principatelor din 24 ianuarie 1859, menţionând că trebuie să fie raportate corect aceste evenimente în studiile ştiinţifice efectuate.
            Adevărul istoric trebuie să fie afirmat continuu, au fost convingerile expuse în dezbaterile care au urmat pe parcursul manifestării, susţinute de: Andrei Eşanu, academician, AŞM, membru de onoare al Academiei Române; Demir Dragnev, dr. hab. în istorie, prof. univ., membru-corespondent, AŞM; Ion Agrigoroaiei, dr. în istorie, prof. univ., Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi; Valeriu Matei, poet, membru de onoare al Academiei Române; Ion Constantin, dr. în istorie, cercetător ştiinţific, Biblioteca Metropolitană Bucureşti, cercetător ştiinţific asociat, Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, Academia Română;  Vladimir Beşleagă, scriitor, Uniunea Scriitorilor din Moldova; Pavel Parasca, dr. hab. în istorie, prof. univ., ULIM ;  Gheorghe Palade, dr. în istorie, conf. univ., USM; Anatol Petrencu, dr. hab în istorie, prof. univ., USM; Nicolae Ciubotaru, dr. în istorie, conf. univ., Universitatea Pedagogică „Ion Creangă” din Chişinău.
            În final s-a specificat necesitatea unirii eforturilor cercetătorilor din Republica Moldova şi România pentru  editarea în anul 2014, la cea de a 155-a aniversare a Unirii a unei lucrări ample,  special dedicată acestui eveniment, reiterând că 24 ianuarie 1859 reprezintă momentul în care o elită politică şi culturală a demonstrat că istoria se face prin propria voinţă a poporului, la masa tratativelor.
 Rolul acestor comemorări ale unor evenimente istorice este enorm – ele întemeiază în conştiinţa tineretului de azi spiritul responsabilităţii pentru trecutul şi viitorul ţării.

A urmat lansarea şi prezentarea mai multor studii documentare şi reviste de istorie, parte din ele fiind donate doritorilor de a le avea în bibliotecile personale şi desigur o donaţie consistentă s-a făcut din partea Institutului de Istorie, Stat şţi Drept al AŞM pentru îmbogăţirea colecţiilor Filialei „Onisifor Ghibu”.
Prezentând volumul  Ioan Pelivan: istoric al mişcării de eliberare naţională din Basarabia (ediţie îngrijită, studiu introductiv, note, bibliografie şi indice de nume de Ion Constantin, Ion Negrei şi Gheorghe Negru, Bucureşti, 2012) – scriitorul Vladimir Beşleagă a incitat interesul publicului la maxim, adresând şi un înflăcărat îndemn: „Trecutul acestui popor este un şir întreg de martiri, trebuie să cunoaştem aceşti martiri, adevăraţi eroi ai neamului!”. Un moment inedit şi impresionat pentru public a fost prezenţa în sala bibliotecii a dnei Ileana Pelivan, strănepoata lui Ioan Pelivan. Emoţiile o copleşeau în timp ce le vorbea celor prezenţi despre această personalitate istorică, amintirile despre el fiind păstrate şi transmise cu sfinţenie, în sânul acestei familii, din generaţie în generaţie.
            Volumul de studii istorice în baza documentelor din acea perioadă Destinul românilor basarabeni sub dominaţia ţaristă (Ch., 2012), autor dr. în istorie Dinu Poştarencu a fost reflectat şi apreciat la justa valoare în comunicarea  sa de dr. în istorie  Constantin Ungureanu. Un alt volum documentar de excepţie – Documente privind istoria Moldovei sub ocupaţia militară rusă (1806-1812), alcătuitori: Alexei Agachi, Ion Varta, Valentin Constantinov, Larisa Svetlicinâi, Tatiana Varta,  editat de Institutul de Stat, Istorie şi Drept (Ch., 2012)  – a fost trecut în revistă de dr. Vlad Mischevca.
Poetul Valeriu Matei  a reiterat necesitatea cunoaşterii vieţii şi activităţii politice a titanicului Nicolae Iorga, prezentând volumul  Discursuri parlamentare, vol. II (1919-1923). Publicul a fost informat şi despre apariţia celei de a doua ediţii a studiului:  Pactul Ribbentrop-Molotov şi agresiunea sovietică împotriva României. Culegere de documente (1939-1991) – selecţia, traducerea şi îngrijirea textelor, prefaţă şi note de Valeriu Matei, apărut în anul 2012 la  Ploieşti.
În premieră  absolută, a menţionat dr. Ion Constantin (România) aici, la Chişinău, prezentăm două volume de excepţie (la Bucureşti lansarea urmează a avea loc): România (1945-1989). Enciclopedia regimului comunist. Represiunea, vol. II, F-O şi  România (1945-1989). Enciclopedia regimului comunist. Instituţii de stat, de partid, obşteşti şi cooperatiste (editate de Institutul pentru Studiul Totalitarismului de la Academia Română, Bucureşti, 2012).
Specificarea conţinutului şi a evenimentelor principale reflectate în paginile ediţiei periodice Revista de Istorie a Moldovei (nr. 2, 3-4, 2012) a prezentat dr.  Ion Jarcuţchi. Materialele publicate în Anuarul Institutului de Istorie al AŞM. 2011(Ch., 2012) au fost comunicate publicului de Demir Dragnev, membru corespondent al AŞM.
Revista Destin românesc, ediţie specială (nr. 5-6, 2012), dedicată lui Alexandru Moşanu – 80 de ani. Unitatea românească – călăuză principală în activitatea omagiatului –  a fost prezentată de acad. Andrei Eşanu, accentuând că inedit este publicarea memoriilor lui A. Moşanu, Preşedintele Primului Parlament al Republicii Moldova, menţionând că acest număr de revistă este deja un document istoric la care vor apela cercetătorii celei de a doua jumătăţi a secolului XX.
Donaţia de reviste Magazin istoric şi Destin românesc tuturor  utilizatorilor care au fost la bibliotecă în această zi va contribui la satisfacerea dorinţelor de lectură, la sporirea gradului de diseminare a informaţiilor istorice veridice.

sâmbătă, 26 ianuarie 2013

O CARTE PENTRU CEI MICI ŞI BUNICI LA FILIALA „OVIDIUS”


Natalia GHIMPU, şef-oficiu, Filiala „Ovidius”

            Filiala „Ovidiu” a găzduit prezentarea de carte a Angelei Chicu „Cartea pentru cei mici s-o citească la bunici”. Este o carte de versuri, destinată copiilor de vârstă preşcolară şi primară. Ilustraţiile din carte  bucură ochii celor ce o lecturează. În cadrul lansării scriitoarea le-a prezentat poeziile ce sunt incluse în această carte: „Bunica”, „Vrăjitorul la bal mascat”, harababuri, precum şi un şir de ghicitori, cu genericul  „Matematica”, care au fost recepţionate de copii, încurajându-i să participe cu comentarii şi răspunsuri la întrebările puse. Pentru răspunsurile corecte toţi copii au fost nominalizaţi cu cărţi poştale cu imaginea lui Ştefan cel Mare şi Sfânt. Îi aducem mulţumiri doamnelor învăţătoare Natalia Rufanda şi Ecaterinei Furtună, pentru prezenţă. Cu o stimă deosebită ţinem să-i mulţumim Nataliei Rufanda, învăţătoare clasei I – A, care a pregătit un recital de poezii din cartea prezentată şi pe copiii - Victoria Pădure, Mihai Suveică, Ana-Maria Dodiţa, Cătălina Bânzari, Radu Dreglea, Ion Zlatan, Iulia Badan, Iulia Neznanova, Andreea Chicu, Alexandru Ugnenco. Spre finele întâlnirii au fost puse un şir de întrebări de către copii scriitoarei. Printre întrebările  adresate autoarei putem accentua: care a fost prima poezie scrisă, de ce a scris harababuri, ghicitori etc., oferind copiilor răspunsuri la întrebările puse. A fost o surpiză pentru scriitoarea Angela Chicu darurile confecţionate de copii clasei I – A, ca semn de recunoştinţă şi simpatie. Autorii aceste surprize au fost: Marcu Enache, Maxim Cucrov, Cătălina Bânzari, Iulian Eremia, Sabina Cigorean, Iana Său, Dorin Oloinic, Alexandru Palamarciuc, Arina Botoşanu. S-a încheiat prezentarea de carte a Angelei Chicu „Cartea pentru cei mici s-o citească la bunici” cu oferirea  autografelor şi urări de bine pentru cei prezenţi. În spatiile funcţionale a Bibliotecii „Ovidius”  a predominat poezia, copiii dornici de a cunoaşte cat mai multe precum şi o atmosferă de sărbătoare a poeziei autohtone.

vineri, 25 ianuarie 2013

ELENA TAMAZLÂCARU: OCHII EI DE SCRIITOR


Lilia STAVCIUC,
şef oficiu, Filiala “Alba Iulia”

Anume, ochii ei de scriitor, l-au impresionat pe părintele Viorel Cojocaru din momentul în care a cunoscut-o pe Doamna Tamazlâcaru, a recunoscut dânsul, prezentăndu-i volumul „101 poeme” în cadrul unei întâlniri cu cititorii bibliotecii. În 2013 ne-am propus să accentuăm promovarea creaţiei scriitorilor aniversari din sectorul Buiucani şi în calitate de experiment, am organizat o Decadă literară întitulată „Decada Elena Tamazlâcaru”. Pe parcursul anului, cu siguranţă, vom mai organiza activităţi în acest scop, dar  cele mai importante le-am inclus în această perioadă: 13 – 23 ianuarie. De ce s-a optat pentru acestă perioadă? Pentru că în 13 ianuarie poeta, jurnalista, eseista şi colega noastră şi-a sărbătorit o frumoasă aniversare, care a demarat sub forma unei serate literare cu genericul: “Elena Tamazlâcaru, între ieri şi mîine”. Au participat prieteni, colegi, copii şi nepoţii omagiatei. A fost o zi plină de surprize în care sărbătorita a primit, din partea invitaţilor, nenumărate mesaje de felicitare, urări de sănătate, fericire, şi multă dragoste. Sărbătoarea a continuat şi în zilele următoare, organizînd ore de lectură cu cartea “Cîntecel pentru Săndel”, la care au participat copii de la grădiniţele din cartier. Copiii au cîntat şi recitat poezii împreună cu autoarea. Pe lângă cărţuliile pentru copii, Elena Tamazlâcaru mai are şi cărţi de versuri şi proză pentru tineri şi adulţi: “Cetatea frunzei”, „Vertical într-o lume agitată”, „Eugen Simion” şi ultima apariţie „101 poeme”, care înserează cele mai frumoase şi sincere poeme de dragoste, înzestrate cu emoţii şi sentimente trăite personal. Cu acest prilej s-a organizat şi prezentat o expoziţie de carte şi o selecţie de articole din săptămânalul „Literatura şi arta”, semnate de Elena Tamazlâcaru. Decada a continuat cu prezentări de carte, lecturi lirice, discuţii – dezbateri, la care au participat grupuri de elevi de la liceele “P. Rareş” şi “O. Ghibu”. Din considerentul că, decada a coincis cu “Săptămâna Eminescu”, am decis să organizăm un medalion literar cu genericul “Eminescu şi urmaşii lui în poezia Elenei Tamazlâcaru”, la care au participat elevi din clasa a VI-a de la Liceul Municipal cu profil Sportiv, care cunoscînd opera eminesciană, au lecturat poezii despre Eminescu semnate de Elena Tamazlâcaru, apreciindu-i gândul şi meditaţia literară. Ştiind cât de mult admiră doamna copiii, am organizat un spectacol literar – artistic cu genericul “Bucuria copilăriei în creaţia E. Tamazlâcaru”, la care au participat elevii clasei a II-a de la Liceul “L. Deleanu”, însoţiţi de buna lor învăţătoare, Olga Lopatenco. Copiii  au venint şi cu surprize pentru scriitoare: au desenat fiecare cîte un globuleţ pentru Pomul de Crăciun, pe care l-au colorat întocmai, precum a făcut-o autoarea în cartea, recent apărută, “Globuleţe colorate”. Desenele au surprins-o pe autoare, lăsându-i o amintire plăcută din partea elevilor. Pe lîngă activitatea sa vastă de poetă, jurnalistă, bibliotecară, doamna Elena mai este şi o bună eseistă. Nu am putut omite această aptitudine a ei şi am organizat o discuţie-dezbatere cu genericul “Scriitorii Nicolae Dabija şi Spiridon Vangheli în eseistica Elenei Tamazlâcaru”. Întîlnirile cu poeta, prezentările şi dezbaterile de carte, lansarea cărţilor „Globuleţe colorate” şi „101 poeme” au scos în evidenţă multe din calităţile pe care le posedă poeta, acestea fiind un exemplu bun de urmat pentru noi toţi, incusiv, pentru participanţii la manifestarile din cadrul Decadei aniversare.

joi, 24 ianuarie 2013

O ÎNTÂLNIRE CU LIDIA CODREANCA


Lilia Beşan, bibliotecar

Filiala ,,Ştefan cel Mare’’


Astăzi, la Filiala ,,Ştefan cel Mare’’, dna Lidia Codreanca ne-a onorat cu o vizită, prezentându-le copiilor una dintre cărţile sale – „Sania cu Zurgălăi”. Moderatorul, d-nul Dumitru Crudu, le-a propus elevilor din clasa a III-a de la Şcoala-grădiniţă ,,Pas cu Pas’’ nr. 152, să lectureze două povestioare: „Fluturii din banca lui Ştefăniţă” şi „Brânduşa”.
Cele mai aprinse şi vesele discuţii s-au desfăşurat în urma citirii povestioarei „Brânduşa” – care descrie relaţia de prietenie dintre doi copii: Brânduşa şi Ştefăniţă, ce-l din urmă, arătându-i Brânduşei cum este viaţa la ţară, ea fiind venită de la oraş, în vizită la bunica ei. Vis-à-vis de aceasta, Lidia Codreanca a dorit să afle de la copii ceea ce i-a uimit cel mai mult, atunci când au mers în sat; la care, elevii, au fost entuziasmaţi să ne împărtăşească cele trăite de către ei: unui băiat i-a plăcut mult porcul, văzându-l ca pe un om roz; altcineva zicea că-i impresionat de faptul că sunt mulţi copaci în sat; un altul, şi-a adus aminte că atunci când bunica i-a arătat animalele de pe lângă casă, el a întrebat-o dacă n-are un lup; o fetiţă a vorbit despre oamenii care trăiesc la ţară – că se mulţumesc cu ceea ce au, în schimb cei de la oraş, vor tot mai mult şi mai mult; un băiat a spus că a legat un pui de gât şi la adus în casă, crezând că este un animal de companie.
Unul dintre elevi a întrebat autoarea de ce a intitulat astfel cartea; la care, Lidia Codreanca, vorbeşte despre faptul că ascultase cândva un cântec – „Sania cu Zurgălăi”, pe versurile lui Liviu Deleanu, şi care o inspirase în scrierea cărţii.
În final, ascultându-i pe elevi, Lidia Codreanca mărturiseşte că este impresionată de ei, spunându-le că ei deja încep să gândească ca şi cei adulţi.
Îi mulţumim dnei Lidia Codreanca, şi o invităm să mai vină pe la noi.  


SĂPTĂMÎNA MIHAI EMINESCU


Eugenia PLĂMĂDEALĂ,
Bibliotecar principal,   Filiala “Alba Iulia 
    
Săptămîna dedicată memoriei poetului Mihai Eminescu sau Eminesciana, a devenit o tradiţie în filialele BM. Noi, bibliotecarii, angajaţi în promovarea creaţiei literare eminesciene, considerăm că, este importantă această săptămînă, la începutul fiecarui an calendaristic. Mobilizaţi cu noi forţe fizice şi intelectuale, adunăm în sălile bibliotecii, dar şi în ale grădiniţelor şi liceelor din cartier copii, liceeni, studenţi si alţi tineri,  pentru a deschide încă odată cartea Marelui poet şi a-l reciti, a-I aprecia şi a-l cunoaşte. Poezia lui M. Eminescu a fost, este şi va rămîne ca o rază de lumină în minţile şi sufletele noastre, ne va “bîntui” ca o amintire plăcută. El, a contribuit foarte mult la dezvoltarea limbii române. Pentru Eminescu a suferi înseamnă a exista, el a căutat marea iubire, a încercat să atingă  absolutul rămînînd în neant, fără a fi auzit sau ajutat vre-odată… De aceea, noi - citiorii creaţiei eminesciene suntem obligati să-i consemnăm memoria şi să-l avem mereu în gîndurile si inimile noastre.
De această dată, inaugurarea Săptămînii “Mihai Eminescu” (15 ianuarie) a coincis cu un alt eveniment - Ziua Naţională a Culturii în Republica Moldova. Nu ştim dacă acest fapt a umbrit sărbatoarea eminesciană tradiţională, dar vrem să credem că a împlinit-o. Noi, bibliotecarii, am organizat şi desfăşurat, ca de obicei, un spectru divers de activităţi culturale, atît, în incinta bibliotecii, cît şi în afara ei – la grădiniţele nr. 164, 183, 185, 186 şi liceele din cartier: “Liviu Deleanu”, “Onisifor Ghibu”, “Petru Rareş”, Liceul Municipal cu profil Sportiv.
Cu grupurile de copiii de la Şcoala duminicală a Fundaţiei “Vasiliada” am organizat şi prezentat un spectacol literar-muzical intitulat “Legămînt”. S-au citit şi înscenat versuri din creaţia eminesciană, copiii au interpretat cîntece pe versurile lui Mihai Eminescu “Pe lîngă plopii fără soţ’; “Unde eşti copilărie”.
Dezbaterile asupra poemului “Luceafărului”, care  împlineşte în anul curent 130 ani de la publicare, ne-au convins  elevii de la Liceul Teoretic “Petru Rareş”, care au venit cu propriile opiinii, considerate de ei ca cea mai frumoasă creaţie din poezia europeană a secolului al XIX-lea, sunt capabili să înţeleagă  propria viziune asupra operei eminesciene. Geniul atinge nemurirea, dar niciodată nu poate cunoaşte norocul terestru.  
Basmele “Borta Vîntului”, “Făt-Frumos din lacrimă”, “Frumoasa lumii”, “Finul lui Dumnezeu” au atras atenţia micuţilor de la grădiniţe, care s-au implicat, împreună cu bibliotecarii şi educatorii, în lecturi şi discuţii pe marginea eroilor din basme, pe care doresc mult să-i imite. Unii copii, mai puţini la număr, cunoşteau de la părinţi sau de la educatori fragmente din basme, astfel, facilitîndu-ne discuţiile.
 Basmele cu năzbîtii şi Feţi-Frumoşi au un farmec aparte pentru picii noştri dornici de aventură. Basmele pentru copii sunt, precum un obiect de valoare, pe care-l preţuim şi-l oferim generaţiei în creştere. Aceasta este lumea lor, periodică, aici ei se simt eroi şi zîne, fericiţi, şi împliniţi şi, desigur, se simt copii. Eu consider că, poveştile,  trebuie să facă parte din viaţa micuţilor, pentru că ei sunt prezentul şi tot ei ne alcătuiesc viitorul, astfel copilul se formează intelectual şi, maturizîndu-s, se integrează în viaţa socială.
 Orele de poezie cu versuri de dragoste din creaţia poetului: “O, rămîi”, “Floarea albastră”, “Sara pe deal”, “De-aş avea”, “Atît de fragedă”, “Şi dacă”, “Revedere”, “Mai am un singur dor” şi altele au fost organizate cu grupuri de adolescenţi care, recitînd versurile şi-au deschis sufletul, dar şi-au amintit şi prin ce suferinţe a trecut geniul. În cadrul medalionului literar-artistic, cu o temă cu totul deosebită, am încercat să combinăm poezia lui M. Eminescu şi a poetei E. Tamazlâcaru. De aceea l-am intitulat “Eminescu şi urmaşii lui în poezia Elenei Tamazlâcaru”, să scoatem în evidenţă “eul” liric eminescian prezent în opera poetei noastre. Elevii de la liceele “L. Deleanu” şi “P. Rares” au avut parte de o experienţă aparte – de a descoperi geniul Mihai Eminescu în poezia Elenei Tamazlâcaru, semănat din belşug în fiecare din poeziile citite.
Viaţa noastră este o enigmă, la fel ca şi poeţii noştri geniali, care ne luminează cu farmecul lor substanţial. Nu putem compara cerul cu pamăntul, dar ştim că sunt două lucruri de valoare şi fără ele nu putem exista. Dacă e să facem o paralelă între versurile Elenei Tamazlîcaru şi poezia eminesciană, observăm că, ambele se omogenizează, formînd un “Eu” individual, substanţial trezindu-ţi trăiri, emoţii, sentimente, gînduri. Toate acestea reprezintă un veşmînt care-l îmbracă în momentele de asceză.  Eminescu rămîne a fi Marele Geniul al literaturii  care se interpătrunde în minţile şi inimile noastre ca în nişte labirinte nedesluşite.

miercuri, 23 ianuarie 2013

EMINESCU TE FACE FAIMOS LA FILIALA ,,ȘTEFAN CEL MARE’’


Valeria Beţivu
şef oficiu, Filiala   „Ştefan cel Mare”

 Sub acest generic la Filiala  „Ştefan cel Mare” s-a sărbătorit aniversarea a 163-a de la naşterea marelui geniu al literaturii române Mihai Eminescu. Pentru a cunoaşte mai profund creaţia literară, publicistică şi filosofică a poetului Filiala „Ştefan cel Mare’’ în colaborarea cu Liceul teoretic ,,Elena Alistar’’,  Școala ,,Pas cu Pas’’ și Pretura sectorului Botanica a organizat concursul Fiind băiet, păduri cutreieram” cu sloganul „Va câştiga acela care îl ştie mai bine pe Eminescu”.
La acest concurs și-au dat întâlnire în competiţie peste o sută de elevii din clasa a IV-a din instituţiile menţionate,  care s-au confruntat între ei pentru cele 3 premii mari oferite de Pretura sectorului Botanica. Concursul a fost moderat de bibliotecarele Lilia Beșan și Aliona Mihailov care au depus o muncă enormă împreună cu directorul filialei  Dumitru Crudu la alcătuirea celor treizeci de întrebări despre opera lui Eminescu.
Desfăşurarea concursului a căpătat  ascensiuni spirituale de o maximă emoţie, atât pentru participanți, cât și pentru juriu care a fost într-o situație destul de dificilă fiindui atribuită misiunea de a  selecta  elevii cei mai buni dintre cei mai buni. Deoarece toții participanții au fost bine instruiți, au demonstrat cunoștințe deosebite asupra creației eminesciene, după primele două etape au fost aleși cei mai buni concurenți în etapa a treia pentru a analiza poezia ,,Fiind băiet păduri cutreieram’’. În cea de-a treia etapă copii au dat dovadă de multă creativitate, inspiraţie, fantezie. Diplomele meritate le-au fost înmânate de dl. Ion Popov, apreciind cu brio talentul concurenților cât și munca profesorilor și organizatorilor acestui concurs. Din partea Preturii sectorului Botanica diploma de gradul întâi a fost înmânată Mădălinei Zlatov, premiul doi lui Alexandru Sîrbu, premiul trei Tatianei Melnic, iar elevi s-au ales cu menţiuni.
La final, dl. Ion Popov preşedinte al juriului a salutat şi apreciat meritul şi efortul elevilor îndrăgostiți de opera lui Eminescu. Directorul filialei Dumitru Crudu a mulțumit celor prezenți la bibliotecă în acestă mare zi cu dublă semnificație  ziua de nașterea a marelui poet,  zi cu care începând cu acest an toată ţara sărbătoreşte Ziua Naţională a Culturii. Numai prin cunoașterea lui Eminescu vom fi mai aproape de cultură. 
Următorul concursul care va avea loc la Filiala ,,Ştefan cel Mare’’ va fi consacrat operei lui Grigore Vieru.
marți, 22 ianuarie 2013

UN NOU ATELIER ORGANIZAT DE PROGRAMUL NOVATECA

Angela OLĂRESCU, director, Bblioteca Publică Cricova
                        
Pe data de 16 ianuarie 2013 în oraşul Orhei în incinta Bibliotecii Publice Raionale ,,A. Donici” a fost organizat de către Programul Novateca atelierul: ,,Dezvoltarea politicilor de utilizare a internetului în bibliotecile publice”, formator Oleg Bursuc. Atelierul a avut următorul scop: Îmbunătăţirea accesului cetăţenilor la informaţii prin modernizarea bibliotecilor publice. Obiectivele atelierului au fost de a realiza:
1.       Analiza sistematică a proceselor de dezvoltare şi de implimentare a politicilor de utilizare a internetului în bibliotecile publice ca urmare a forumului din iunie 2012.
2.       Identificarea oportunităţilor pentru eficientizarea proceselor de implimentare a politicilor de utilizare a internetului în bibliotecile publice.
3.       Dezvoltarea designului pentru Forumul ,,Dezvoltarea politicilor de utilizare a internetului în bibliotecile publice” din iunie 2013.

La atelier au participat  32 de bibliotecari din diferite raioane. Toţi au lucrat în patru echipe de lucru, unde fiecare grup discuta, analiza şi identifica idei de implimentare a politicilor de utilizare a internetului în bibliotecile publice.

Este foarte benefic acest atelier profesional, căci în unele biblioteci lucrează cîte un singur bibliotecar, iar aici au putut să facă un schimb de idei organizaţionale şi creative cu colegii, chiar şi promovînd experienţa lor proprie. La întrunirile acestor ateliere se formează o modalitate eficientă de a stabili legături de colaborare profesională.

Fiecare atelier organizat şi petrecut de Programul Novateca, este foarte util pentru noi, căci abilităţile şi competenţele bibliotecarilor formate se răsfrîng pozitiv asupra utilizatorilor. Crearea şi implimentarea serviciilor noi este una dintre modalităţile de adaptare a bibliotecii la aceste schimbări

luni, 21 ianuarie 2013

ZIUA NAŢIONALĂ A CULTURII LA CRICOVA


Tamara LARII, şef-oficiu, Biblioteca Publică Cricova

Pentru prima dată la noi în ţară s-a sărbătorit  anul acesta Ziua Naţională a Culturii. Şi nu întîmplător a fost aleasă ziua de 15 ianuarie - Ziua naşterii lui Mihai Eminescu, pentru că vorbim limba lui Eminescu şi ne aliniem valorilor spirituale şi culturale. Cu această ocazie în instituţiile bugetare din or. Cricova au fost organizate şi petrecute un şir de evenimente culturale dedicate poetului Mihai Eminescu.
 
Astfel, la grădiniţa nr. 33 din localitate în grupele mari şi cele pregătitoare au avut loc matinee literare şi recitaluri de poezie închinate marelui poet sub denumirea ,,Eu te iubesc, poete drag”. Copiii cu mare plăcere au recitat poeziile lui Mihai Eminescu ca: „Somnoroase păsărele”, „Ce te legeni...”, „Revedere”, „La mijloc de codru des”, „Luceafărul” şi a.

La Biblioteca Publică Cricova a fost organizată o expoziţie de carte „Mihai Eminescu mereu prezent printre noi”, a fost petrecută o oră a poveştilor la poemul „Luceafărul” cu grupele pregătitoare de la grădiniţa nr. 33 din localitate. Pentru elevii de la Liceul Teoretic ,,A. Mateevici” dna Larii a prezentat cărţile  „Eminescu şi Veronica Micle” de D. Mămăligă şi „Vîrful înalt al piramidei”, o antologie de texte despre M. Eminescu. Şi mare a fost efectul pentru că chiar a doua zi de la prezentare cărţile au fost împrumutate de elevi.

Alături de aceasta a fost petrecut medalionul literar-muzical la Liceul Teoretic ,,A. Mateevici” din localitate de către profesoarele de l. română dna Tomuz Luminiţa şi Tatiana Găină ,,De-a pururi ziua cea de azi”.
Frumos, dar şi emoţionat au fost recitate poeziile de dragoste a poetului: ,,O, rămâi”, „Atât de fragedă”, „Iubind în taină”, „Adio” şi altele de către elevii cl. X-XII. La medalion în rolul de Eminescu şi Veronca au fost elevii cl.XII-A Tomuz Alexandru şi Ana-Maria Rusu, care au recitat monologuri de dragoste din scrisorile acestor doi îndrăgostiţi. S-au cîntat romanţe pe versurile poetului. Interesant a fost faptul, că au fost mulţi doritori din sală care au recitat versuri de-ale poetului, chiar şi profesori. Cei care au asistat la acest medalion au ieşit cu o dispoziţie imensă fremătînd din versurile lui Eminescu. Eminescu rămîne Geniul Nemuririi Noastre.
                                 

vineri, 18 ianuarie 2013

VIITORII MANAGERI OPTEAZA PENTRU BIBLIOTECA MUNICIPALA

În perioada 19 noiembrie - 22 decembrie 2012 nouă masteranzi au efectuat practica de master la Biblioteca Municipală "B.P. Hasdeu". Pe parcursul unei luni masteranzii au realizat următoarele sarcini: organizarea unei şedinţe de personal, analiza datelor statistice, elaborarea planului şi raportului de activitate, monitorizarea activităţii, implicarea în organizarea activităţilor pentru public etc. 

La apărarea stagiului de practică, masteranzii au menţionat că au avut o şansă de aşi testa competenţele manageriale. Cunoştinţele obţinute le-au permis să se convingă că un manager bun este o persoană cu abilităţi multidimensionale.

Biblioteca Municipală "B.P. Hasdeu" va continua bunele parteneriate cu Catedra de Biblioteconomie şi Asistenţă Informaţională (USM). La moment trei studenţi de la anul patru, frecvenţa redusă, efectuează practica finală. Profesioniştii  de la BM împărtăşesc practicile bune tinerilor, promovînd profesia şi domeniul infodocumentar.

joi, 17 ianuarie 2013

ANUL 2013 CU PRIMELE APRECIERI PENTRU ECHIPA HASDEU

La 15 ianuarie 2013 în Republica Moldova a fost marcată Ziua Naţională a Culturii. Prima ediţie a fost sărbătorită solemn la Palatul Naţional "N. Sulac". Zece reprezentanţi ai culturii au primit diplome şi premii. Printre ei este şi un bibliotecar, membru al Echipei Hasdeu -Mariana HARJEVSCHI. Premiul Ministerului Culturii în domeniul biblioteconomic şi bibliografic  "Ion Madan" pentru contribuţii deosebite sperăm că va fi o  tradiţie frumoasă. Felicitări!

Săptămînalul "Literatura şi arta" a desemnat laureaţii anului 2012.  De la Biblioteca Municipală "B.P. Hasdeu" au devenit laureaţi următorii bibliotecari: Lidia KULIKOVSKI, Elena BUTUCEL, Elena ROŞCA, Vitalie RĂILEANU . Felicitări!

miercuri, 16 ianuarie 2013

CONCURS DE RECITAL AL POEZIEI EMINESCIENE


Cu ocazia zilei de naştere a poetului Mihai Eminescu, zi din care începând cu acest an toată ţara sărbătoreşte Ziua Naţională a Culturii, în cadrul cenaclul literar-artistic ,,Sic cogito'', filiala ,,Onisifor Ghibu'' a organizat azi, 15 ianuarie 2013, un recital al poeziei eminesciene. Ne-au onorat cu prezenţa membrii Clubului liceenilor şi al Cenaclului poetic ,,Mihai Eminescu'' antrenaţi într-un concurs de poezie.
Această întrunire culturală de comemorare a Poetului a fost una complexă: a avut loc recitalul de poezie eminesciană, recital de creaţii proprii inspirate din versurile marelui Eminescu,  au răsunat şi melodii pe versuri eminesciene.
Invitaţi i-am avut pe Gârbu Victor – preşedintele Clubului Liceenilor, dar şi moderatorul acestui eveniment, Jalbă Ion – prim vicepreşedintele Clubului Liceenilor, deţinătorul a premiului mare al unui concurs naţional de poezie din republică, Ion Bargan - Directorul Librăriei on-line Bestseller în R. Moldova, masterad la facultatea de “Drept” din România şi un devorator al lecturii de calitate, Vasile Plăcintă - student în anul III, la USM, precum şi copii de la diferite licee din republică, iubitori pasionaţi ai poeziei eminesciene.
Deoarece multe din operele lui Mihai Eminescu au fost traduse în mai multe limbi, Eugen Burlacu, elev în clasa a X-a la Liceul „Dante Aligheri” din Chişinău, a venit cu o variantă în limba italiană a poeziei „Lacul”. Armonios în paleta activităţii s-a înscris interpretarea romanţei „Seara pe deal” de surorile Movilă Ana şi Lidia, eleve la Liceul „Tudor Vladimirescu” din Chişinău.
Cu creaţii proprii au venit copii de la diferite licee din republică printre care: Cebanu Viorel, elev la Liceul „Guadeamus”, mun. Chişinău, Artiom Radu elev la Liceul „M. Eminescu” Anenii Noi, cu creaţia proprie „Veşnica durere”, Clima Gabriel, elev la Liceul „Spiru Haret”, mun. Chişinău, a prezentat  două poezii, Olga Bostan elevă la Liceul Teoretic „Ion Creangă” ne-a încântat cu poeziile proprii „Tăcerea mea” şi „Tristeţe fără tine”, Corini Dumitru, elev la Liceul „Mihai Eminescu”, mun. Chişinău -  cu creaţia proprie - „Iubesc”.
Evenimentul a continuat cu concursul „Scriere fulger – pe baza numelui lui Eminescu”. Concursul a inclus două probe la care toţi participanţii au avut un termen de timp redus pentru a alcătui versuri din fiecare literă a numelui lui Eminescu, ca mai apoi să recite adevărate poezii.
În urma celor două etape, de Recital de poezie şi concurs „Scriere Fulger”, locul trei a fost obţinut de Cioban Viorel, care a primit în dar un volum de carte  de Paolo Coelhio,  şi o reducere de 75 de lei pentru a-şi alege orice carte din coşul de cumpărături de pe site-ul Librăriei on-line Bestseller.md. Locul doi a fost oferit lui Olga Bostan, unica domnişoară din concurs, care a primit cartea „101 prozatori ai lumii” şi o reducere de 100 de lei pentru a-şi alege orice carte din coşul de cumpărături de pe site-ul Librăriei on-line Bestseller.md. Locul cel mare a fost obţinut de Radu Artiom, care a primit cartea „101 poeţi ai lumii” şi o reducere 150 de lei pentru a-şi alege orice carte din coşul de cumpărături de pe site-ul Librăriei on-line Bestseller.md.
Programul dedicat Poeziei lui Eminescu, pentru o mai vastă transmitere a esenţei gândirii şi sensibilităţii poetului, a  inclus o expoziţie de amploare a colecţiei operei eminesciene, organizată de filială, fiind apreciată de toţi vizitatorii bibliotecii. Participanţilor la concurs le-au fost prezentate unele ediţii mai deosebite, valoroase după conţinut dar şi după  format editorial, din această colecţie.
Diana ŞONTEA

marți, 15 ianuarie 2013

MIHAI EMINESCU LA ÎNCEPUT DE MILENIU TREI


Margareta CEBOTARI,
 bibliotecar principal, Filiala „Onisifor Ghbu”

Sub acest generic în cadrul Cenaclului Literar-Artistic „Sic  Cogito” s-a desfăşurat la Filiala „Onisifor Ghibu” o activitate excepţională de descifrare a orizonturilor cosmice ale Geniului şi Operei eminesciene. La o masă  rotundă de discuţii au fost invitaţi:  Pavel Balmuş, cercetător şi istoric literar ; scriitorul Vladimir Beşleagă ;  poeta Călina Trifan, secretar ştiinţific la Muzeul Naţional de Literatură „M. Kogălniceanu” ; Vladimir Rusnac, Om Emerit al Artei, compozitor, muzicolog, poet. Au avut dorinţa să participe la această manifestare de evocare a personalităţii şi spiritului etern eminescian elevi de la mai multe licee: „Onisifor Ghibu”, ghidaţi de directorul Elena Cernei ;  liceul „Vasile Vasilache” conduşi de Ludmila Olaru, şef-adjunct studii ;  liceul „Nicolae Sulac” veniţi împreună cu şefa Catedrei de Limbă şi literatură română dna Elena Florea. Astfel această activitate o putem considera şi o oră, mai deosebită ca amploare, de liteartură română dedicată creaţiei eminesciene, a ţinut să remarce la demararea evenimentului cercetătorul şi criticul literar Vitalie Răileanu, directorul bibliotecii. Conferenţiarii invitaţi au reuşit să captiveze şi să-i orienteze pe cei prezenţi spre noi studii şi lecturi profunde a Operei eminescene. Pavel Balmuş a vorbit elevilor despre cercetările literare vizavi de data de naştere a poetului.  Eminescu este Omul total, încă nu am ajuns să-l putem înţelege integral, a declarat scriitorul Vladimir Beşleagă. Convenind că ne-am adunat  ca să comunicăm cu Eminescu viu,  provocând publicul la o comunicare interactivă,  au fost reproduse mai multe versuri ale Poetului atât de scriitor cât şi de elevi.
Călina Trifan a reiterat faptul că  Eminescu este în inimile noastre. Îi datorăm dezvoltarea limbi române literare, versul armonios, îl percepem drept Poet Naţional, de aici şi Sărbătoarea Naţională a Culturii a fost declarată în ziua naşterii lui Eminescu. Fondurile Muzeului Naţional de Literatură „M. Kogălniceanu” sunt cele mai bogate în ediţii de carte veche şi critică literară privitor la viaţa şi opera Eminescu, a ţinut să comunice celor prezenţi,  invitând tinerii să treacă pragul acestei instituţii.
 Doar omul care ştie şi respectă valorile naţionale şi universale, este un om cu o cultură înaltă, a remarcat Constantin Rusnac. Marele Eminescu  a reuşit să facă atât de multe, dar mai ales este important că  a pus bazele unei limbi române noi, după cum a menţionat în repetate rânduri Titu Maiorescu. În versurile lui Eminescu se simte muzica, armonia versurilor sale este perfectă, ea doar trebuie auzită şi pusă pe note de către compozitori, reiterând unele melodii devenite celebre graţie versurilor eminesciene.   
A urmat un frumos medalion literar-muzical, cu genericul „Dor de Eminescu”, pregătit cu mult drag de elevii de la Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu”. Melodia romanţei pe versurile lui Eminescu „Seara pe deal” s-a revărsat duios în sunet de vioară în interpretarea unui grup de eleve de la acest liceu. Date biografice şi unele aprecieri reprezentative ale personalităţii şi activităţii acestui mare Geniu al literaturii române au fost reproduse în mod coerent, sub formă de recital,  de Aliona Iorgov, Marian Golubenco, Corina Tîlea, Nadejda Draguţan, Cornelia Ghilaşcu. Şveţ Daniel şi o micuţă elevă, dar cu mult talent, Nicoleta Ghlibiciuc, ne-au adus fiori de admiraţie interpretând cunoscuta melodie „Eminescu” de Ion Aldea-Teodorovici. Ne-a impresionat plăcut şi o altă melodie - „O serenadă”,  versuri de Anatol Ciocanu dedicate lui Eminescu, muziă de Ion Aldea Teodorovici – interpretată de Daniel în tandem cu o altă domnişoară, Corina Ţălea.
Cei prezenţi în sală au fost martorii unui dialog în versuri dintre Mihai Eminescu şi Veronica Micle,  readuse la timpul prezent de Patricia Codreanu şi Mihai Coşleţ. Pasiune şi eleganţă ne-au demonstrat prin interpretarea unor fragmente din dansuri clasice şi moderne,  alti doi adolescenţi talentaţi, Cristina Rusnac şi Valentin Vartean, integrându-se armonios în atmosfera feerică  creată în sala bibliotecii de minunatele versuri de dragoste ale poetului, recitate puţin mai înainte cu mult dramatism şi măiestrie de Mihai Coşleţ.
Biblioteca „O. Ghibu” a venit cu un prezent actual pentru fiecare liceu, tot prin Carte oferit. Îndemnul nostru pentru toţi participanţii a fost să-l readucem pe Eminescu în mileniul trei, prin lectura Operei sale nemuritoare în timp şi spaţiu.