luni, 30 martie 2015

Ion Vatamanu – poet şi cetăţean

Jana PETROV,
bibliotecar, Filiala „Onisifor Ghibu”

Într-o zi destul de semnificativă pentru neamul românesc – 27 martie – la Biblioteca „Onisifor Ghibu” a venit un public cititor select, axat pe un deosebit eveniment – Medalionul literar „Ion Vatamanu – poet şi cetăţean”.
Orice program se învecheşte prin însuşi faptul de a fi aservit orbeşte unui moment, precum şi de a conţine o doză de naivitate afişată, dublată de pretenţiozitatea oarecum barocă, ce se opune unei imagini unice despre misiunea şi fiinţa Poeziei. Dincolo, însă, de momentele ostentativ-programatice, care ne scandalizează sau numai ne irită pe-o clipă, Poezia îşi urmează în tăcere desăvârşita lucrarea ei, pecetluită de taină şi sacră menire.
Aceste adevăruri au fost confirmate de cei prezenţi la evenimentul – Ion Vatamanu – poet şi cetăţean. În debutul medalionului literar, directorul Bibliotecii „Onisifor Ghibu”, criticul şi istoricul literar Vitalie Răileanu a menţionat marele talent şi deosebita vocaţie a scriitorului Ion Vatamanu, axată în timp pe original şi hiperoriginal, plasarea glisând şi spre o credinţă adâncă, purtată cuvântului înfiinţător de armonie, căruia i se potriveşte cel mai bine liniştea, acordul ce se stabileşte între negrul pământ al nostru şi alba lui linişte, care conturează intrarea Poetului Ion Vatamanu pe parcursul făgaşului firesc al liniştei cuvintelor, slugirii credincioase a lor şi al punerii Poeziei în slujba cunoaşterii adevărului.
Veronica Postolachi, amfitrioana acestui Medalion literar, a venit cu bunii şi foarte talentaţii săi învăţăcei de la Liceul Teoretic „Mircea Eliade”, care au prezentat un spectacol literar-artistic înfruptat din Opera literară a poetului Ion Vatamanu.
Criticul şi istoricul literar Ion Ciocanu, un bun prieten al poetului bucovinean, le-a vorbit tuturor despre un alt Vatamanu, împrumutat din amintirile sale, afirmînd, că - Ion Vatamanu a fost şi rămâne Omul omeniei, deoarece, precum spune poetul: „Căci eu deacolo din vecie,/ Mai am a spune şi a scrie”.
Impresionantă a fost şi alocuţiunea criticului, istoricului literar şi poetului Tudor Palladi care şi-a amintit şi el de câteva momente memorabile din viaţa lui Ion Vatamanu, spunând că în prezent munceşte, topind lumânări, asupra unui imens studiu despre poezia basarabeană, unde capitolul referitor la opera poetului nostru, este dominant.
Fulminantă a fost conferenţierea dnei Maria Pilchin care s-a confesat, că în prezent este antrenată într-un proiect al Institutului de Filologie al Academiei de Ştiinţe din Moldova, angajându-se să vorbească despre traducerile cele mai semnificative. Ion Vatamanu, în opinia vorbitoarei, a fost şi rămâne un excelent traducător în limba română a multor opere literare.
Pe finalul evenimentului a vorbit dna Elena Vatamanu Curicheru, soţia poetului Ion Vatamanu şi fiica scriitorului din perioada interbelică Mihail Curicheru, accentuind semnificaţia cultural-educaţională a evenimentului.
Numerosul public (Nouăzeci şi patru de cititori fideli!) a rămas impresionat de confesiunile d-nei Elena, de frumoasele amintiri ce o leagă de poetul Ion Vatamanu, evocându-le tuturor, că scriitorul şi azi ar aşterne poeme, astfel cum a scris şi până la 1992, conturând spaţiul trăirilor interioare asupra cuceririi unor noi zone de necunoscut din acest spaţiu continuu al trăirilor interioare.
Precum s-a constatat – lucrurile, oamenii, toate fiinţele intră în Universul poetic al lui Ion Vatamanu cu monologurile, discursurile, cu întreaga sa Operă literară.
Surpriza acestui Medalion literar a ţinut şi de filmul documentar – Dor de Ion Vatamanu, în regia Lionelei Vatamanu – Mărgineanu, om de artă, fiica poetului, iar poemul A fi cinstit, în lectura criticului şi istoricului literar Vitalie Răileanu a fost un deosebit îndemn de a descoperi marea vocaţie, a impulsului poetic original vatamanian, unde resursele lirismului îşi conservă forţa latentă a creaţiei poetului bucovinean.

Noi trebuie să citim şi să recitim Opera lui Ion Vatamanu , de la sfârşit spre început.

Distinsul scriitor Ion Diordiev − un prieten al copiilor

Valeria Bețivu, bibliotecar principal,
Filiala ,,Ștefan cel Mare”

Și omătul se topește, ghiocelul când zâmbește (Ion Diordiev)

 A sosit primăvara, razele ,,zâmbitorea” ale soarelui ,,aleargă” în jurul ,,prichindeilor” să le ,,lumineze inimiile”, astfel copilaşii din grupa pregătitoare de la Şcoală-Grădiniţă ,,Pas cu Pas’’ nr. 152,  au venit cu pas grăbit la Biblioteca ,,Ştefan cel Mare’’ la clubul ,,Picilor’’ să se întâlnească cu distinsul scriitor Ion Diordiev.
Dl Ion Diordiev a fost foarte convingător şi explicit, a vorbit într-un limbaj pe înţelesul copiilor, aşa încât le-a fost ușor să pătrundă în esenţa cărţilor sale. Copiii, plini de curiozitate, i-au adresat scriitorului diverse întrebări, iar apoi, cu urechile ciulite, aşteptau sa primească răspuns la ele. Unii dintre copii au reuşit concomitent cu discuția să răsfoiască cărţile de la expoziţia de carte ,,În lumea minunată a scriitorului pentru copii Ion Diordiev”, organizată de Biblioteca ,,Ștefan cel Mare”.
Pe parcursul discuției scriitorul Ion Diordiev a prezentat pe consecutiv cele 13 titluri de carte: Colorăm culorile, Floricele pentru nepoțele, Cine are aripioare, Spune-mi, câte păsări știi?, Ghicitori în culori, Grădina de legume. Ghicește-le pe nume, Desene și poezii despre profesii și meserii, Ghicitori în coluri, Ghicește mai întâi, să vezi, ce și cum să colorezi, Toții copacii au și nume însă ei nu știu a-l spune, Ghici cu ce călătorim, Cine sânt? ghiciți, vă rog... , Sportul în culori, La bunelul în livadă, Orice floare mică, mare, își alege o culoare, cu care a venit în fața copiilor, le-a vorbit despre fiecare cărțulie în parte și i-a îndrumat să le citească pe toate și să le coloreze, astfel vor memoriza mai bine informația.  
Picii de la grădiniță încă nu pot să citească, dar când dna educatoare, Irina Rebeja le-a dat vestea cea mare, că vor veni la bibliotecă să se întâlnească tet-a-tet cu un scriitor, ei și-au dorit să vină pregătiți și au învățat poezii din creația scriitorului și astfel, au dat culoare acestei întâlniri, recitând fiecare câte o poezie. Iar picilor mai ageri care au recitat câte două poezii, în schimb Dl Ion Diordiev le-a oferit câte o carte cu autograf.
Activitatea în sine, a fost plină de emoții pozitive și cu impact asupra celor prezenți prin cărțile prezentate, poeziile recitate și întrebările sincere și copilăroase adresate scriitorului.

La finele discuţiei, copiii, împreună cu dna educatoare, Irina Rebeja, i-au multumit scriitorului pentru această întâlnire și pentru bucuria sufletească pe care le-a adus-o în dar.

vineri, 27 martie 2015

Personalitățile teatrului european

Larisa Ungureanu,
Filiala Târgoviște

 Teatrul european înseamnă o multitudine de culturi, tradiții, istorie, edificii de o frumusețe rară, dar și personalități care, prin forța talentului lor, au trecut dincolo de hotarele țărilor lor de origine. Comunicarea între oamenii de teatru, în spațiul european, e mult mai lesne de făcut, dat fiind că acolo nu au existat bariere de tot felul. Grație mijloacelor mass-media, festivalurilor de teatru, a criticii de teatru care are menirea să susțină și să promoveze noile valori și talente, noile talente devin în scurt timp cunoscute, atât în mediul profesional, cât și pentru publicul larg.

De Ziua Internaţională a Teatrului, Filiala Târgoviște a participat la o manifestare unică din Chișinău, care s-a desfăşurat la Liceul Teoretic Principesa Natalia Dadiani în cadrul Săptămânii Artelor – Ziua Teatrului, completând programul zilei cu o comunicare, întitulată Personalităţile teatrului european și o expoziție virtuală Valori europene. Personalităţile teatrului european.

Audiența formată din elevi ai claselor cu profil teatral, printre care și profesorii liceului Lilia Panfilov, Asea Scorpan, Denis Dimitriu, dar și un grup de studenți de la Academia de Teatru, Muzică și Arte Plastice în frunte cu actorul, regizorul și profesorul Vlad Ciobanu, au fost nu doar receptivi la acest eveniment,ci au participat.

Numele lui Peter Brook, Jerzy Grotowski, Giorgio Strehler, dar și Andrei Șerban, Eimuntas Nekrosius, Silviu Purcărete, Saulius Varnas, Krizsztof Warlikowski, Romeo Castellucci ș.a., sunt cunoscute în mediul teatral, dar mai puțin de elevi și studenți.

Familiarizarea lor cu activtatea desfășurată pe parcursul anilor, prin exemple concrete – imagini din spectacole montate în a doua jumătate a secolului XX și primul deceniu al secolului XXI, cât și fotografiile marilor creatori de teatru a reușit să captiveze atenția acestui auditoriu select.

Astfel, au fost vizualizate imagini din spectacolul Mahabharata de Peter Brook (născut la Londra în 1925), o creație de vârf a regizorului, considerat o figură emblematică a teatrului secolului XX, care-și continuă activitatea și în prezent, montând spectacole, opere muzicale pe cele mai mari scene ale lumii, imagini din Akropolis de Jerzy Grotowski (1933-1999), nume de rezonanță internațională, care a format Teatrul-laborator 13 rânduri, dar și un Centru de Teatru experimental la Pontedere. S-a vorbit despre Giorgio Strehler (1921-1997), creatorul Piccolo Teatro din Milano – Teatro de l’Europe, care a reînviat tradițiiile Commediei dell’Arte. Cei prezenți au văzut imagini din Faust și Oidip în regia lui Silviu Purcărete (1950, București), personalitate marcantă a teatrului european, din Divina comedie a lui Eimuntas Nekrosius (1952, Lituanua), montat pe scena teatrului Meno fortas, un teatru de tip nou, format la  Vilnius în 1998; Andrei Șerban (1943, București), care fascinează o lume întreagă prin limbajul său teatral inedit (recentul său spectacol este „Troienele” după Euripide, montat în greaca veche pe scena Operei Naționale din Iași); Saulius Varvas (1948, Lituania) – imagini din Femeia mării de Ibsen, Domnișoara Iulia de Strindberg, care consideră că teatrul este o lume a mitului. S-a vorbit și despre Krizysztof Warlicowski, care s-a focalizat „pe problemele tinereții confruntate cu dezastrele și deziliziile lumii” (George Banu), Romeo Castellucci, considerat ca deschizător al avangardei teatrului contemporan.


Când întreaga lume a marcat Ziua Internațională a Teatrului, viitorii oameni de teatru de la noi s-au familiarizat cu valori europene pe care trebuie să le cunoaștem și spre care ar fi bine să ne orientăm: personalitățile teatrului european.

Conferinţa literar ştiinţifică: Mark Twain - excelent psiholog al copilului şi al copilărieiLiuba MUNTEAN
Şef oficiu, Filiala „Onisifor Ghibu”În cadrul pregătirii pentru concursul „La izvoarele înţelepciunii", pe data de 24 martie 2015, la Biblioteca „Onisifor Ghibu" s-a desfăşurat o conferinţă literară cu genericul: Mark Twain - scriitorul care a înzestrat literatura cu o adevărată monografie a copilăriei.


Literatura a devenit pentru mulţi elevi o pasiune, care se manifestă şi prin participarea la concursuri literare. Unul dintre concursurile acestea este „La izvoarele înţelepciunii", competiţie care întruneşte cei mai buni elevi din întreaga republică. Anul acesta îl avem ca protagonist pe scriitorul, satiristul şi umoristul american, autorul popularelor romane - Aventurile lui Tom Sawyer, Prinț și cerșetor, Aventurile lui Huckleberry Finn și Un yankeu la curtea regelui Arthur - Mark TWAIN, ş.a.

Moderatorul conferinţei literare, criticul şi istoricul literar, directorul Bibliotecii „Onisifor Ghibu", Vitalie Răileanu a accentuat importanţa scrierilor lui Mark Twain pentru numeroasele generaţii care l-au citit, îl citesc şi îl vor citi. Deasemenea, dnul Vitalie Răileanu le-a vorbit celor prezenţi despre viaţa, activitatea literară şi concepţiile acestui mare scriitor.

Cea care a venit în faţa profesorilor, elevilor, bibliotecarilor cu un discurs despre valoarea romanelor lui Mark Twain, a fost magistrul în filologie, Maria Pilchin. Distinsa profesoară a vorbit despre pesonajele pe care le-a construit Mark Twain, despre cronotop, despre variata tematică a romanelor - vagabondajul, alcoolismul parental, escrocheria, dorinţele de libertate şi prietenie ale copilăriei. Ba mai mult, dna Pilchin a făcut o analiză detaliată a romanelor - Aventurile lui Huckleberry Finn, Viaţa pe Mississippi, Aventurile lui Tom Sawyer, Un yankeu la curtea regelui Arthur, Prinţ şi cerşetor. Toate aceste lucrări artistice au un happy end, deoarece Mark Twain s-a gândit la faptul că, indiferent de aventurile trăite de personaje, toţi copii îşi doresc ca peripeţiile lor să se termine cu bine.

Margareta Cebotari, bibliotecar principal, a prezentat expoziţia de carte Mark Twain - părintele literaturii americane, realizată cu ocazia a 180 de ani de la naşterea clasicului scriitor. Un interes aparte a trezit publicului cartea Biografia scrisă de însuşi Mark Twain. Autobiografia, jurnalul intim, memoriile şi corespondenţa privată ne ajută să descoperim individualitatea şi universul interior al marelui scriitor american Mark Twain.

Despre atmosfera caldă, despre implicarea şi aportul considerabil al Bibliotecii „Onisifor Ghibu" în activităţile culturale municipale a menţionat dna Liuba Arion, specialist principal la Direcţia Generală Educaţie, Tineret şi Sport al municipiului Chişinău. Dumneaei a invitat toţi bibliotecarii, dar şi profesorii şcolari să promoveze concursul literar „La izvoarele înţelepciunii", iar pe elevi i-a îndemnat să citească, să participe şi să câştige ...nu doar premii, dar şi cunoştinţe.joi, 26 martie 2015

IMPORTANT: Regulamentul privind modul de conferire a categoriilor de calificare personalului de specialitate din bibliotecii

Stimați membri ai ABRM!

Comisia „Formare profesională continuă” a Consiliului Biblioteconomic Național și Comisia „Management și parteneriat” & Secțiunea „Biblioteci publice” ale Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova, organizează pentru bibliotecile publice Atelierul profesional „Metodologia de aplicare a Regulamentul privind modul de conferire a categoriilor de calificare personalului de specialitate din bibliotecii". Regulamentul a fost aprobat prin ordinul Ministerului Culturii nr.17 din 05.02.2015, fiind coordonat cu Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei şi Ministerul Finanţelor.

Atelierul va avea loc la 8 aprilie 2015, începînd cu ora 10:00 în incinta Centrului Național de Excelență Profesională pentru Bibliotecari (or. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare nr. 148).


Responsabilii de atestarea personalului de specialitate din bibliotecile publice pot să se înregistreze la atelier pînă la 6 aprilie 2015 la următoarea adresă tcoseri@hasdeu.md.  

marți, 24 martie 2015

Lecturi inteligente pentru oameni inteligenţi!

Tatiana Paşcan, bibliotecar, Filiala „Onisifor Ghibu"

„Doar cei care au învăţat puterea de a oferi în mod sincer şi fără a aştepta ceva în schimb au experimentat cea mai profundă bucurie a vieţii, adevărata împlinire.”
(Tony Robbins)
           
 În sala Nuciferă a bibliotecii „Onisifor Ghibu”, membrii Clubului de lectură JCI-Chişinău au revenit pentru o nouă întâlnire. În cadrul acestei ore a fost prezentată cartea ilustrului scriitor Tony Robbins – Many, master the game.

            Activitatea a fost coordonată de preşedintele clubului de lectură, Ion Bărgan, iar cartea a fost prezentată de un tânăr care a participat personal la una din conferinţele scriitorului, desfăşurate la Londra.
         Tony Robbins  este cunoscut în întreaga lume datorită cărţilor, conferinţelor şi cursurilor sale de dezvoltării personală. Money, Master the Game este o carte genială, apărută după o pauza de 20 de ani, timp în care autorul s-a concentrat pe documentare şi cercetare. Cartea tratează 7 capitole, în care autorul abordează câteva teme, considerate de el cruciale pentru libertatea financiară.
            În concepţia scriitorului Tony Robbins, viaţa înseamnă emoţie, iar emoţia pozitivă, generatoare de fericire şi succes, poate fi obţinută prin implicarea corpului, atenţiei şi cuvintelor. Prin intermediul corpului (mimică, gest) putem comunica cu persoanele din jurul nostru, dar şi cu noi înşine. Maxima: o minte sănătoasă într-un corp sănătos este valabilă. De aceea, alimentaţia corectă, hidratarea, exerciţiile fizice, sunt lucruri absolut necesare pentru sănătatea fizică şi spirituală.
            „Singurul aspect care îi diferenţiază pe învingători de învinşi este că învingătorii acţionează!”, afirmă Tony Robbins. Totodată el propune câteva sfaturi, care să ne creeze o stare emoţională pozitivă şi să ne provoace să acţionăm spre binele nostru şi al celorlalţi:
·         Gândeşte-te, în fiecare zi, la lucrurile pentru care eşti mulţumitor.
·         Pune-ţi întrebarea: „Cui îi sunt mulţumitor?
·         Gândeşte-te cum ai putea să faci din ziua de azi, cea mai frumoasă zi din viaţa ta.
·         Spune-ţi în fiecare dimineaţă cuvinte motivaţionale, pentru că forţa cuvintelor este nelimitată.
            Clubul JCI Chişinău are ca scop implicarea activă a tinerilor în viaţa economică, politică şi socială a comunităţilor. Precum şi promovarea schimbărilor pozitive în societate, prin dezvoltarea abilităţilor de leadership, capacităţilor antreprenoriale, responsabilităţii sociale şi valorilor personale. Iar pentru realizarea acestor obiective, biblioteca este un spaţiu mai mult decât necesar. Henry Ward Beecher spunea: ,,O bibliotecă nu este un lux, ci una din necesităţile vieţii”.

            

joi, 19 martie 2015

Ediţia a XII-a a programului Chişinăul citeşte o carte a fost lansată

Liuba Muntean
Şef oficiu, Filiala „Onisifor Ghibu”

   
Programul de lectură Chişinăul citeşte o carte, care se află la cea de-a XII-a ediţie, a fost lansat pe 18 martie, în incinta Bibliotecii „Onisifor Ghibu”. Campania de lectură se va desfăşura pe tot parcursul anului în cele 28 de filiale ale BM „B.P. Hasdeu”, rezultatele urmând a fi oglindite în cadrul unei conferinţe de totalizare, în luna noiembrie.

    De acestă dată, cititorilor le-au fost propuse trei cărţi: romanul pentru toate vârstele Ţesut viu 10*10 de Emilian Galaicu-Păun, volumul de nuvele şi publicistică Petale de mac semnat de scriitorul Mihai Curicheru şi cartea de versuri În cămaşă de cireaşă de Arcadie Suceveanu.
    În moderarea directorului Bibliotecii „Onisifor Ghibu” Vitalie Răileanu, în prezenţa celor doi autori şi a fiicei scriitorului Mihai Curicheru, cărţile au fost prezentate unui numeros public, reprezentat de bibliotecari, scriitori, profesori, elevi şi studenţi.
    Criticul şi istoricul literar Vitalie Răileanu a menţionat importanţa campaniei de lectură, care facilitează cunoaşterea valorilor autohtone literare de ultimă oră, subliniind că acţiunile acestea nu sunt sporadice, dar se menţin pe o perioadă lungă de timp şi au un impact benefic pentru un număr considerabil de cititori.
    Scriitorul Mircea V. Ciobanu a apreciat romanul Ţesut viu 10*10 de Emilian Galaicu-Păun ca pe o carte originală, cum n-a mai fost scrisă în spaţiul cultural şi literar basarabean. Criticul literar Maria Şleahtiţchi a venit cu îndemnul de a nu pierde verticala valorilor. Întorcându-ne spre carte, participînd la un eveniment care stă bine unui oraş, revenim la valorile dintotdeauna.
    Emilian Galaicu-Păun şi-a împărtăşit bucuria că romanul său a fost ales în cadrul acestui program. Despre roman a spus că primele pagini au fost scrise la Moscova prin anii 1987-1988 (când făcea doctoratul n.a.) şi că volumul nu e doar o carte de literatură. E o realitate trivială descrisă printr-un limbaj trivial.
    Publicista Valentina Butnaru a prezentat volumul Petale de mac de Mihai Curicheru şi a recunoscut că citind volumul „a gustat” din atmosfera perioadei interbelice. Ediţia a fost îngrijită de către traducătoarea Elena Curicheru-Vatamanu, fiica scriitorului. Odată cu publicarea acestui volum, Elena Curicheru-Vatamanu şi-a propus să-l scoată din uitare pe tatăl său – Mihai Curicheru, care a fost arestat si deportat în Siberia în timpul ocupaţiei bolşevice.
    Preşedintele Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova, scriitorul Arcadie Suceveanu ne-a demonstrat că şi poeziile pentru copii pot fi puse în tiparele novizităţilor cotidiene. Volumul  În cămaşă de cireaşă întruneşte şi poeme în care e prezent jocul de cuvinte, ludicul, curiozităţi şi amuzamente.
    La sfârşitul evenimentului, prim vice directorul BM „B. P. Hasdeu” Elena Butucel a invitat toţi cititorii din Chişinău să citească şi să-şi exprime opiniile asupra acestor cărţi, iar la conferinţa de totalizare să-şi trimită delegaţi din rândul celor mai activi.
    Inedit a fost mesajul domnului Vitalie Răileanu care a îndemnat cititorii să citească cărţile bune şi să recitească cărţile foarte bune!
   


marți, 17 martie 2015

Sunt un pieton deștept

Mila Șeremet, șef serviciu,
Stela Russu, bibliotecar, Filiala „Transilvania”

        

Emoții, așteptări, jocuri și delectări, de toate acestea au avut parte familiile participante împreună cu oaspeții mult așteptați dl Bulgari Victor, ofițer de sector al SP, nr. 2 / Inspectoratul de Poliție, sec. Ciocana și dl Chiorescu Stanislav Constantin, inspector principal al serviciului Formare Profesiunală a Inspectoratului Național de patrulare, locotenent major de poliție, la cel de al 4-a Atelier „Sunt un pieton deștept” al Proiectului „Vreau să-mi citești”.

Sunt reguli care-n viață / Le știe mic și mare, / Sunt reguli ce se-nvață, / Din clasele primare! / Despre ce reguli a fost vorba participanții noștri au înțeles când am purces la competarea următorului careu:

·         Uriașul ciclop cu trei ochi.
·         Zebra este o ... pietonală.
·         Culoarea care interzice trecerea pietonilor.
·         Cele care se mișcă cu viteză mare pe șosele.
·         Culoarea care permite trecerea pietonilor.
·         Animalul care și-a lăsat haina pe șosea (pe verticală am obținut cuvântul STRADA). Deci, am discutat la acest Atelier despre regulile de circulație în stradă.
         Pentru a ne aprofunda mai bine în lumea Regulilor de Circulație fiecare familie a primit însărcinarea: Alege semnul potrivit, colorează indicatoarele primite și destăinuie enigma în fața experților în materie – dlor inspectorii Bulgari Victor și Chiorescu Stanislav. În joc a venit și Vocabularul rutier cu noțiunile: semafor, trafic, pasageri, pietoni, trotuar, stație, șină metalică, bordură, pantograf... la care participanții noștri au făcut față. Între timp Guguță care avea agățat de mână un șirag de suluri mici de hârtie i-a îndemnat pe copii să se apropie de el cu câte o foarfecă că să-și încerce norocul la ghicitori, dar și să formeze din inimioare roșii, verzi și galbene un semafor. Agenții de sector și de patrulare îi încurajau menționând cât de bine se descurcă, dorindu-le succes mai departe. Următoarea instrucție a fost de a se împărți în două grupe: pietoni și pasageri având însărcinarea de ași caracteriza echipa. De ex. „Pietonii”: La concurs venim acum „Hai la drum, dar nu oricum. Noi deja ne și pornim Pietonii ne numim. Cu replică ingenioasă a răspuns și echipa „Pasagerii”: Să mă plimbe cu mașina / M-a luat nenea Istrate, / Dar, când vrui să stau în față, / El mi-a spus ,, I-a loc în spate! / Vrei lângă șofer să stai, / Dar n-ai voie, ține minte, / Doisprezece ani nu ai. / Așa cum avem deja echipele formate de Pietoni și Pasageri ne-a rămas să parcurgem trei stații până la finalul Atelierului. Prima stație a fost „Adevărat sau Fals”. De ce? Pentru că a urmat încercarea ce îi întreba neâncetat E adevărat sau Fals? De ex., pentru a conduce bicicleta pe drumurile publice este necesar permis de conducere, ce se eliberează la vârsta de 14 ani. (A.F.)
         Orice copil are nevoie de loc protejat pentru joacă. Sper să știți să vă jucați / Fără să v-accidentați. / Următoarea-i stația: Unde ne putem juca? Coborând am desenat cu cretă colorată teracota după bunul plac indicatoarele și semnele preferate împreună cu toată familia punând accent pe ce se poate și unde se poate de jucat. Dar pe podea mai era ceva ce păreau de prisos, câteva inimi. Copiii au fost rugați să se gândească ce atribuție au ele în acest concurs? Răspunsul a fost: VIAȚA ARE PRIORITATE. Atunci când suntem pasageri cineva ne duce undeva, iar în cazul pietonului e nevoie să și mai traversezi strada uneori dar pe unde? Micuții au fost ingenioși: Mergem  în căutarea „zebrei” sau a semaforului. Dar dacă în localitate nu există nici semafor nici trecere pietonală. Trecem prin subterană.
         În ajutor ne-a venit dl. Stanislav Chioescu care demonstrat prin gesturi cum și când traversăm strada. Dar mai există ceva de menționat că am mai exersat și învățat trei numere magice 901, 902 și 903 care trebuiesc știute de la mic la mare. Am format diverse situații demonstrând întâetatea Poliției, Salvării sau Pompierilor. A fost distractiv și jocul „Veniți în țara mea” ce consta în următoarele: traversarea corectă nu oricum ci pe trecerea de pietoni:
  • cu pași de furnică (pași foarte mici);
  • cu pași de soldat (pas de defilare);
  • cu pași de melc (mers foarte lent);
  • cu pași de uriaș ( pași mari);
  • cu pași de pisică ((mers pe vârful degetelor);
Jocul a fost organizat în prima etapă fără exersarea pașilor, apoi cu exersare, după care s-a întrodus regula ca la traversare să privească mai întâi spre stânga, iar la mijlocul „trecerii de pietoni” – spre dreapta.
         În final am ajuns și la ultima stație Cât de cât ați învățat lecția de traversat? Cele două tabere s-au aranjat pe poziții fiind numai ochi și urechi la experții noștri care puneau câte o înrebare referitor la cele parcurse în timpul Atelierului aruncând mingea. Așa cum toți s-au manifestat pe nota 10 inspectorii le-au înmânat solem Permis de pieton.
         Tradiționalul Calendar al emoțiilor și-a primit mutrișoarele zâmbitoare și am trecut cu toții la un ceai fierbinte cu dulciuri ce ne îmbinau prin aroma lor.
Aducem mulțumiri oaspeților, ofițeri la datorie dlui CHIORESCU Stanislav și dlui BULGARI Victor pentru receptivitate, ingeniozitate și participare activă în timpul celui de al 4-a Atelier „Sunt un pieton deștept” al Proiectului intergenerațional „Vreau să-mi citești”.
         Pe orice vreme e prezent / În intersecție, atent / Traficul îl dirijează / Strada o supraveghează. / Vă mulțumim că existați, / Voi, polițiștii neânfricați! /.


luni, 16 martie 2015

Leonida Lari – poeta vie în memoria noastră

Margareta CEBOTRARI,
bibliotecar principal, Filiala „Onisifor Ghibu”


Recent, în cadrul cenaclului literar-artistic „Sic Cogito”, a avut loc o inedită lansare a volumului antologic Leonida Lari. Numai în ceruri,  apărut în colecția Antologia unui autor, inițiată de Editura „Princeps”. 
În deschiderea manifestării cercetătorul literar Vitalie Răileanu, directorul Bibliotecii „Onisifor Ghibu” a menţionat necesitatea editării unei asemenea colecții. Și nu întâmplător una din primele cărți din această colecție este dedicată poetei Leonida Lari, creația căreia este mereu vie în memoria poporului,
Leonida Lari este scriitoarea care a avut verticalitatea și curajul de a spune adevărului istoric pe nume, a ţinut să remarce  Ioan Mânăscurtă, revenind pe parcursul lansării la unele momente din procesul editării acestui volum antologic dedicat poetei, publicistei, dar şi omului politic Leonida Lari, deoarece în cuprinsul cărții se regăsesc atât poezii, cât și eseuri, epifanii, unele luări de cuvânt şi alocuţiuni rostite în cadrul Parlamentului Republicii Moldova şi în senatul României
Cei prezenți în sala Bibliotecii „Onisifor Ghibu”, cercetători și critici literari, scriitori, sau prieteni ai poetei Leonida Lari – toți au avut a surprinde publicul cu unele amintiri,  succinte analize și sinteze ale creației autoarei, exprimând admirația pentru poziția activă în viața socială din vremurile de renaștere națională a poporului nostru. 
Astfel, poezia și trăirile sufletești ale  Leonidei Lari au fost readuse în fața publicului prezent la lansare, prin alocuțiunile prezentate de criticii literari Mihai Cimpoi și Ion Ciocanu, și mai tânăra lor colegă Nina Corcinschi. De asemenea și scriitorii Ion Hadârcă,  Valeriu Matei, Vladimir Beșleagă, Iulian Filip,  Nicolae Roșca au revenit mereu, în amintirile lor despre Leonida Lari,  la aceeași concluzie – poporul aștepta cuvântul intelectualului și ea l-a spus cel mai bine, și cel mai mult. Pe cititorii anilor ’90, ani de mari schimbări sociale, i-a îndemnat, prin versurile și activitatea sa politică să fie mai curajoși, mai sinceri, mai onești. Iar poezia patriotică, a revoltei, a renașterii naționale este trecută prin latura intimă a ființei ei – și prin aceasta poeta Leonida Lari este inedită! Deoarece ea credea în forța Poeziei de a schimba lumea din jur.
            Mariana Palihovici, vice președintele Parlamentului  Republicii Moldova, s-a pronunțat asupra activității politice a scriitoarei Leonida Lari, admirând discursurile ei din perioada anilor ’80 -’90, care au contribuit din plin la formarea conștiinței civice active a poporului nostru.
A fost apreciată atât  structura reușită a volumului, cât și prezentarea atractivă a colecției  din punct de vedere editorial, acordând un cuvânt de încurajare  pentru revenirea la acest proiect al Editurii „Princeps”, susținut și de Ministerul Culturii.  Deci volumele apărute vor fi achiziționate de biblioteci și vor ajunge mai repede la cititori.
Distinsa actriță Ninela Caranfil a recitat unele versuri de neuitat ale poetei Leonida Lari, răscolind emotiv, încă o dată, sufletele celor prezenţi la manifestare.
Un cuvânt de mulțumire pentru prietenii poeziei Leonidei Lari, iar în mod special, celor care au contribuit la apariția noului volum al versurilor și eseurilor sale, a adresat celor prezenți actorul Mihai Iorga, soțul regretatei scriitoare.

În colaborare cu Biblioteca Muzeului Naţional de Literatură  „Mihail Kogălnicenu” din Chişinău a fost organizată o expoziţie a volumelor, apărute de-a lungul timpului de sub pana creaţiei poetei Leonida Lari. În Sala Nuciferă a Bibliotecii „Onisifor Ghibu” a fost vernisată o inedită expoziţie de fotografii, dedicată vieţii şi activităţii Leonidei Lari, poetei şi distinsei luptătoare pentru renaşterea naţională a neamului său, cu genericul „Şi anii ne acoperă cu amintiri…”, autor maestrul fotograf Nicolae Răileanu. 

joi, 12 martie 2015

Sănătatea mintală în dezvoltarea elevilor

Doina Spătaru, șef oficiu,
Filiala „Ștefan cel Mare”

Sănătatea este un cuvânt mare. Ea cuprinde nu numai corpul,
ci mintea si spiritul ci si perspectiva unui om (James H. West)

Un copil sănătos este acel care se conduce după dictonul latin: „O minte sănătoasă, într-un corp sănătos". Astfel în cadrul anulului promovării sănătății s-a deșfășurat o oră de lectură cu  elevii clasei a IV-M de la Școala - Grădiniță „Pas cu Pas" care au însușit noi cunoștințe despre sănătatea mintală. Copilul este mai sănătos dacă are o relație sănătoasă cu cei din jur, cu semenii săi: părinți, colegi, prieteni, vecini, cadre didactice. Elevii la rândul său au definit dictonul latin și au specificat în ce relație sunt cu cei din jur. Unii se înțeleg mai bine cu frații săi, alții cu prietenii apropiați sau cu colegii de clasă. Copiii au fost întrebați despre unele invenții ale științei ca: decoperirea focului, creara roții, mașinei, avionului, racheta cosmică, calculatorul și multe altele. Elevii au însușit că omul poate analiza, sintetiza, să tragă concluzii, să gândească cum nu poate face o altă ființă. Omul este o ființă socială, care trebuie să trăiască în colectivitate, iar această capacitate îi este dată de sănătatea sa mintală.

Ei au însușit și faptul că nu trebuie să fie izolați de cei din jur, ci să se bucure , să vorbească, să asculte, să se joace împreună cu alții ca ei, în colectivitate, în societate. Copiii trebuie să comunice cu cei din jur, să caute prieteni, să-și dezvolte disponibilitățile afective. Un scriitor rus, Șolohov, spunea: „Cine nu are prieteni se usucă ca un pesmete". Colaborarea cu colegii, cu prietenii, te pune în situația de ați verifica calitățile, părțile tale bune, la care elevii au numit : amabilitate, săritor la nevoie, sincer, coleg bun, de încredere, dar și defecte ca: a fi egoist, individualist, zgârcit, indiferent la nevoile altora.

Copiii au fost îndemnați să citească mai mult, să privească televizorul mai puțin, la calculator ochii obosesc, suferă vederea,  pe când muzica, cartea și jocurile de inteligență fac copilul mai receptiv și comunicativ fiind și dezvoltat mai mult ca ceilalți. Sunt situații care deranjează sănătatea mintală a copilului, aici m-au ajutat și copii: nerespectarea echilibrului între timpul folosit pentru învățătură și cel pentru odihnă, când nu fac activități recreative în aer liber, ci din contra stau în spații închise, la calculator, ș.a. Un climat liniștit în familie, cu certuri, violență, consumul de alcool îngreunează capacitatea mintală a copilului și sunt predispuși la un comportament asemănător și în societate, în colectiv. Programele supraîncărcate, activități suplimetare: balet, karate, limbi străine, muzică este deranjant pentru sănătatea mintală a copilului. Dragostea egală între copii, dar nu cea împărțită, recompensele și sancțiunile acasă sau la școală duc la frustrări și sentimente de vinovăție pentru ei. Din contra trebuie să facem cât mai mult posibil ca ei să se simtă confortabil din punct de vedre mintal. Copiii au fost inițiați și în ce ar trebuie să facă pentru a se simți confortabil din punct de vedere mintal: să se ajute reciproc atunci când au greutăți. O greutate se duce mai ușor în doi. Să respecte disciplina în colectivul în care trăiesc. Să se poarte cuviincios, să fie respectuoși față de colegi, frați, surori, părinți. Să evite certurile, tendința de dominație, relațiile conflinctuale, să rezolve neînțelegirile pe cale pașnică, nu cu bătaia, să evite violența verbală sau fizică și să nu uite că „Violența naște violență!!" Să fie amabili, politicoși.


La final elevii au fost împărțiți în echipe și au discutat despre tema actuală și ce ar face ei pentru a se dezvolta mintal corect și frumos, armonios și în corcodanță cu cei din jur.

miercuri, 11 martie 2015

Un concurs de lectură inedit

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” în parteneriat cu Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga” Cluj implementează un nou proiect-concurs de lectură cu genericul BĂTĂLIA CĂRŢILOR.
Lansarea proiectului-concurs va avea loc la 12 martie 2015, ora 14.00 în incinta Bibliotecii Centrale, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 148.
Scopul concursului este de a stimula lectura în rândul copiilor şi adolescenţilor, de a promova cărţile de valoare destinate acestei categorii de vârstă.
             Participând la acest concurs, copiii şi adolescenţii vor însuşi o serie de metode şi competenţe: înţelegerea textelor literare, capacitatea de a reflecta asupra acestora, de a formula opinii, argumente şi interpretări proprii în scris şi oral în cadrul dezbaterilor.
Grupuri ţintă      ·    copiii cu vârste cuprinse între 11-14 ani;
                            ·    adolescenţii cu vârste cuprinse între 15-18 ani.
Perioada de desfăşurare: martie – octombrie 2015
Concursul constă în lecturarea a câte 10 titluri pentru fiecare categorie de vârstă din literatura autohtonă şi universală, selectate de un grup de lucru din care au făcut parte bibliotecari, profesori, scriitori, editori, bloggeri şi nu include titlurile din bibliografia şcolară obligatorie.
Înscrierea la concurs se va face în baza carnetului de cititor al Bibliotecii Municipale la filialele implicate, prin completarea unui Formular de înscriere, primind în schimb pachetul de documente referitoare la organizarea concursului: regulament, semn de carte, carnet de lectură şi o fişă de lectură. Nu se stabileşte o perioadă de înscriere la concurs, condiţia intrării în finală fiind lectura tuturor cărţilor participante la Bătălia cărţilor, până la sfârşitul lunii octombrie.
Finalele concursului se vor organiza în luna noiembrie pe grupe de vârstă, pentru copii şi respectiv pentru adolescenţi şi vor cuprinde:
·    dezbaterea Convinge-mă să citesc!, în cadrul căreia participanţii vor susţine cartea preferată;
 ·    un concurs pe marginea cărţilor citite.
Lista finaliştilor va fi anunţată cu 20 de zile înainte de eveniment.
Participantul care va prezenta cel mai frumos şi argumentat cartea preferată, va răspunde cel mai bine la întrebări va deveni Cititorul anului.
Cartea care se va bucura de cele mai multe solicitări şi va obţine cel mai mare punctaj din partea cititorilor va deveni Cartea anului.

De asemenea, se vor acorda premii pentru cele mai bune fişe de lectură şi pentru cea mai bună fişă de lectură a Cărţii anului

luni, 9 martie 2015

Expoziţie de bijuterii handmade cu ocazia Zilei Internaţionale a Femeii

Liuba MUNTEAN
Şef oficiu, Filiala „Onisifor Ghibu"

Măiestrie fără limite în cadrul proiectului „Te promovezi la BibliotecaOnisifor Ghibu". În perioada 01.03.2015 - 15.03.2015, cu ocazia Zilei Internaţionale a Femeii, este organizată o expoziţie de bijuterii handmade realizată de Alisa Zanoagă.

Bijuterii din perle, cristale, pietre naturale, piele, mărgele decorate cu panglici şi flori din ceramică. Toate acestea au fost expuse într-o inedită expoziţie, care se desfăşoară în premieră la biblioteca noastră.

Creatoarea acestor produse, Alisa Zanoagă, ne-a mărturisit că încă din facultate s-a îndrăgostit de lumea handmade-ului. Chiar dacă a studiat la Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Economie, lumea artei şi a manufacturii a captivat-o cu desăvârşire. La început făcea doar bijuterii. A experimentat. Astfel, a început a crea şi alte tipuri de accesorii: genţi, portmonee, accesorii pentru păr. Într-un cuvânt, imaginaţia nu are limite!

În prezent, tânăra creatoare şi-a lansat propriul brand - Hello Bianca Aceccesoriess care vine cu o abordare diferită, inedită, netradiţională şi aproape de sufletul şi preferinţele publicului.

Creaţiile Alisei Zanoagă înseamnă în primul rând originalitate şi creativitate. Cu siguranţă, bijuteriile pun în valoare atât personalitatea, cât şi evenimentul deosebit la care le putem purta.


Sperăm că cititoarele Bibliotecii „Onisifor Ghibu" vor găsi lucruri interesante pentru sine şi vor fi unice şi speciale nu doar de Ziua Internaţională a Femeii, dar pe parcursul întregii vieţi.

Călăuzirea tinerilor la clubul de spiritualitate creștină ,,De la suflet la suflet”

Valeria Beţivu, bibliotecar principal
Lilia Beșan, șef oficiu
Filiala ,,Ştefan cel Mare’’


Ce-i va folosi omului dacă va câștiga lumea întreagă,
 iar sufletul său îl va pierde?
(MATEI 16, 26)


În societatea de astăzi, ultramodernă, în care suntem înconjuraţi de tehnologii informaţionale atât la serviciu cât şi acasă, suntem mereu în viteză, mereu nu reuşim, mereu.... nu avem timp pentru îngrijirea sufletului, sufletele noastre se zbuciumă, fiind însetate după pace şi liniştea unei vieţi simple şi naturale.
Pornind de la această problemă, Biblioteca ,,Ştefan cel Mare’’, şi-a propus ca în anul 2015, să organizeze un club de spiritualitate creştină, unde ar putea veni toţii doritorii, de la mic la mare, pentru a asculta cuvântul Domnului. Scopul acestui club: insuflarea valorilor moral-spirituale tinerilor. Periodicitatea: lunar. Grupul ţintă: tineri cu vârsta între 12-18 ani. Forme şi metode: Discuţii/dezbateri, sfaturi duhovniceşti, prezentări de carte religioasă.
Astfel, fiind în căutarea unui preot, care ne-ar îndruma și sfătui în cele sufletești - cum să ne curăţim sufletul de păcate şi a-l putea hrăni cu ,,pâinea vieţii” celei veşnice,  am apelat la părintele Octavian Moşin – parohul Bisericii ,,Întâmpinarea Domnului’’ din incinta Universităţii de Stat din Republica Moldova, care este mereu alături de cei tineri. D-lui a venit cu ideea de a numi clubul  de spiritualitate creştină ,,De la Suflet la Suflet’’.
Creștinii din întreaga lume, se pregătesc de întâmpinarea uneia dintre cele mai importante sărbători creștine - Învierea Domnului nostru Isus Hristos. În lumina acestui eveniment, creştinii sunt îndemnați să respecte ,,Postul cel Mare”. Cu această ocazie, am decis să organizăm prima şedinţă a clubului ,,De la Suflet la Sufet’’, cu tema: ,,Postul în viaţa tinerilor’’.
Invitatul de onoare, a fost  părintele Nicolae Ciobanu, consilier cultural al Mitropoliei Chişinăului, paroh la Biserica ,,Minunea Sfântului Arhanghel Mihail’’  din satul Cruglic, raionul Criuleni.
Părintele a venit tocmai de la Criuleni, pentru a purta o discuție ,,de la suflet la suflet” cu studenții de la Colegiul Cooperatist din Moldova, care au venit însoţiţi de dna profesoară de limbă şi literatură română - Anişoara Brăguţă.
Sala de lectură a bibliotecii, s-a umplut de lumină la venirea părintelui Nicolae, toţi cei prezenţi în sală ,,ardeau de nerăbdare” să adreseze diverse întrebări: ,,Care sunt rugăciunile potrivite în perioada de post?”; ,,În care zile este indicat postul negru?”; ,,Dacă nu se respectă întocmai postul alimentar, am putea spune că am postit?” ş.a. Părintele Nicolae, cu multă îngăduință, a răspuns la fiecare întrebare şi ne-a oferit și câteva sfaturi despre importanţa postului în viaţa fiecărui creştin. A fost o întâlnire ,,de la suflet la suflet”.
În încheiere, Părintele Nicolae, a sfătuit tinerii cum să dea o mână de ajutor celor din jurul lor, și atunci, atât ei, cât și noi, vom fi fericiți. Ajutarea celor din jur are un efect domino. Dacă ajuți pe cineva, acea persoană va simți nevoia să ajute, la rândul ei, pe altcineva, și așa mai departe.

Părinte Nicolae Ciobanu, echipa Bibliotecii ,,Ştefan cel Mare’’ Vă mulţumeşte pentru bunăvoinţa cu care aţi acceptat  invitația de a oferi călăuzire studenților de la Colegiul Cooperatist din Republica Moldova,

 şi vă dorim mult succes în continuare!!!