miercuri, 31 octombrie 2012

135 ANI DE INOVARE ŞI TRADIŢIE LA BIBLIOTECA MUNICIPALĂ "B.P. HASDEU”


Lilia STAVCIUC, şef oficiu, Filiala „Alba Iulia”

       În perioada 15-21 octombrie am participat, cu toţii, la un şir de activităţi literare şi profesionale cu prilejul aniversării de 135 ani de activitate a Bibliotecii Municipale                  „B.P. Hasdeu”: conferinţe, colocvii, lansări de carte, expoziţii, concursuri, un talk-show, dezbateri profesionale, prezentarea paginei web a BM, ore de informare şi altele. Toate aceste activităţi au scos în evidenţă multitudinea de proiecte şi programe, oferta pentru comunitate de care se preocupă BM “B.P. Hasdeu”. Personal, am fost prezentă la o parte din aceste activităţi interesante, în cadrul cărora am avut ocazia de a cunoaşte personalităţi, precum: scriitorul Mihail Vakulovski, scriitorul, editorul Gheorghe Erizanu, prof. Teodora Fîntînaru, bibliograful Ion Şpac – în calitate de invitaţii speciali ai zilei. Analizând fiecare activitate, la care am participat, pot să spun că de la toate am învăţat cîte ceva nou pentru profesia mea de bibliotecar. Săptămâna aniversară a cuprins mai multe activităţi tradiţionale dar şi netradiţionale cum ar fi: Concursul de Creativitate a bibliotecarilor şi a utilizatorilor „Cartea şi biblioteca: lucruri manuale”, la care s-au prezentat lucrări minunate – creaţie proprie a utilizatorilor  şi bibliotecarilor. Aici, cred, că ar fi fost cazul să se prezinte fiecare lucrare în parte publicului prezent în sală pentru a putea fi admirate, deoarece expoziţia a fost plasată undeva, în spate, unde au mers, în special, cei care au participat nemijlocit la concurs pentru a vedea ce au făcut şi alţi participanţi, iar invitaţii la eveniment nu au fost într-atît de curioşi ca să se apropie şi să admire exponetele, de altfel, foarte interesante. Am participat şi la Talk-show Biblioteca 3.0, împreună cu participanţii concursurilor „Cel mai bun blog”, „Cel mai bun videoclip”. M-a intrigat mult această activitate, am admirat încă odată creativitaetea colegilor mei în lucrările care au fost prezentate. Cu regret, au fost prezentate doar şase videoclipuri, cele apreciate de juriu, recunoaştem, un juriu destul de competent. Oricum, din explicaţiile domnului blogger, Victor Ciobanu, fiecare dintre participanţi a înţeles greşelile şi motivul din care respectivele videoclipuri nu au fost admise în concurs. Foarte amănunţită informaţie, pentru mine, cel puţin. Cred că nu ar fi fost în detrimentul participanţilor, dacă, totuşi, s-ar fi prezentat toate filmuleţele care sau înscris la concurs. Cît despre Concursul „Cel mai bun blog”, nu au fost prea multe comentarii sau explicaţii privitor la aprecierea sau dezacordul juriului cu un blog sau altul. Analizînd cu colegii din filiale blogurile cîştigătoare şi pe cele neapreciate nu am înţeles prea multe şi ne tot întrebăm în continuare „De ce blogul de care mă ocup nu-i la nivelul cuvenit?”. Consider că avem nevoie de o dezbatere colectivă în acest sens cu specialiştii. Şi la Concursul posterelor am avut parte de o transparenţă maximă. Aici fiecare dintre noi a avut posibilitatea să admire mulţimea de lucrări realizate cu multă creativitate şi ingeniozitate, cu un design aproape profesionist. Concursul posterelor a fost interesant şi prin faptul că am văzut activitatea bibliotecarilor dintr-o altă perspectivă sau, mai bine zis, a fost prezentă o diversă activitate zi de zi a bibliotecarului. Şi aceste lucrări, ca şi, de aflfel, videoclipurile, au întrecut aşteptările experţilor.
Înmânarea trofeului „Cel mai bun partener” a fost o altă prezenţă importantă, deoarece am avut ocazia să cunoaştem partenerii colegilor noştri din reţeaua BM „B. P. Hasdeu”. Trofeele au fost foarte frumoase, originale, cred, pe placul tuturor. Dacă aşi menţiona evenimentele care mi-au plăcut cel mai mult cred că ar fi: talk-show-ul şi concursurile, poate din considerentul că, au fost organizate pentru prima dată şi a fost ceva neobişnuit pentru mine.

marți, 30 octombrie 2012

CUM SĂ SUPRAVIEŢUIEŞTI ÎN SITUAŢII DE CRIZĂ?

Pentru a avea o instituţie puternică este nevoie de oameni competenţi, responsabili şi devotaţi muncii pe care o prestează. Vă recomandăm şase puncte de reper pentru a deveni instituţie prosperă

luni, 29 octombrie 2012

AM ACUMULAT IDEI NOI PRACTICE CARE, SPER, SĂ-MI FIE DE FOLOS ÎN VIITORUL APROPIAT LA LOCUL DE MUNCĂ


Eugenia PLĂMĂDEALĂ, bibliotecar principal, Filiala „Alba Iulia”

Programul aniversar al Bibliotecii Municipale „B.P. Hasddeu” a fost unul cu totul deosebit pentru mine. Activităţile la care am partcicipat mi-au produs o impresie foarte frumoasă, dar am avut şi lecţii de învăţat.
Conferinţa „Modelul experienţial de atragere şi loializare a utilizatorilor”, de exemplu, m-a impresionat comunicarea doamnei dr., director general Lidia Kulikovski, în care ni s-a atras atenţia, încă odată, la metodele de atragere a utilizatorilor la bibliotecă, la pregătirea, comportamentul, tactica şi strategia bibliotecarului la locul de muncă. Prin organizarea excelentă, conferinţă s-a dovedit a fi o lecţie specială de învăţătură pentru bibliotecarii care se întâlnesc zilnic faţă în faţă cu utilizatorul.
 În cadrul dezbaterii postconferinţe „Recîştigarea şi loializarea utilizatorilor” mi-au atras atenţia momentele în care s-au vorbit despre avantajele şi dezavantajele unei bibliotecii, despre cultura lecturii şi a cititorului. Cunoaştem foarte bine faptrul că, astăzi se citeşte mai puţină carte, fiind înlocuită de noi tehnici avansate, şi, totuşi, considerăm că nu este chiar atât de rău dacă pe net se citeşte o carte bună. Continuăm să ne întrebăm „se citeşte oare literatură sau doar site-uri de socializare?” Cum să aflăm? Depinde de cultura persoanei, sigur, dar oare noi, bibliotecarii, putem influienţa cumva această cultură? Cred că da. Din discuţiile celor care au fost prezenţi în sală, am înţeles că se citeşte pe net şi literatură, şi chiar de cititori mai mici, dar să nu ne întristăm, totul este temporar, să mergem cu o carte bună la copiii din grădiniţe mai des şi vom vedea rezultatul. Pentru că, cu siguranţă, o bibliotecă cu cărţi tradiţionale pe raft îşi va avea rolul său încă mult timp.
M-a impresionat şi Colocviul „Scriitorul, editorul, profesorul, societatea civilă – partenerii bibliotecii în formarea şi consolidarea deprinderilor de lectură ale cetăţenilor” la care au fost invitaţi scriitori-autoiri de cărţi, precum Dumitru Crudu, Vitalie Răileanu,  Vladimir Beşleagă, Nicolae Dabija, Emil Galaicu-Păun, Victoria Fonari pentru a se expune la subiect. Scriitorul Vladimir Beşleagă, este de părerea că, moldovenii se trag mai puţin la carte, citîndu-l pe Dimitrie Cantemir. Cineva din sală l-a înţeles altfel pe D. Cantemir, cică ar fi vorba despre oamenii bogaţi care nu prea citeau la acea vreme. Şi, totuşi, unii dintre cei prezenţi în sală susţin că încă se citeşte. Nicolae Dabija, de exemplu, a povestit despre bunicul său care, fiind stareţ al unei mănăstiri, a găzduit biblioteca mănăstirii în casă la el, iar scriitorul de astăzi, Nicolae Dabija, şi-a petrecut copilăria printre cărţi. Lectura, susţine domnia sa, este importantă pentru purificarea sufletului, iar eu sunt întru totul de acord cu această afirmaţie, pe care o aud adesea şi de la unii cititori mai cu experienţă.
Ziua de vineri, 19 octombrie, a fost una cu soare şi deosebit de frumoasă, în care bibliotecarii din reţeaua BM, dar şi din alte biblioteci universitare şi din republică, s-au întrunit în Sala Albă a Hotelului „Codru” la Conferinţă aniversară a  BM „B.P. Hasdeu”. După un şir de comunicări interesante - un apreciabil schimb de experienţă dintre bibliotecarii din republică care activează în diferite biblioteci,
a urmat totalurile concursurilor Comunicări-postere şi Proiecte-postere. Bibliotecarii din echipa Hasdeu au prezentat 48 de postere foarte ingenioase şi atractive, care au fost expuse pentru a fi admirate, căci mertitau, în Sala Roz a hotelului. Noi, cei de la Filiala „Alba Iulia” am prezentat 2 postere: „Modelul colaborativ cu comunitatea”- comunicare-poster şi „Biblioteca facilitator, mediator comunitar”- proiect-poster. Prin prima lucrare am încercat să atragem atenţia colegilor noştri asupra mulţimii de parteneri care ne sprijină în realizarea programelor de succes. Cel de-al doilea poster „Biblioteca facilitator, mediator comunitar” reprezintă un nou  proiect cu comunitatea. Este vorba despre proiectul „Caravana Cărţii”, iniţiat în 2011, în parteneriat cu Editura Gens Latina din Alba Iulia, România şi Liceul Teoretic „Petru Rareş” din cartier. Am admirat o mulţime de proiecte foarte interesante, elaborate de către colegii noştri bibliotecari, şi, am avut multe de învăţat. Tematica posterelor a fost foarte diversă: parteneriatul, lecturile estivale, lectura şi sportul, lectura şi sănătatea, sănătatea şi literatura din colecţiile bibliotecii, Chişinăul delicios şi altele. Urmărind lucrările colegilor am reuşit şi să înţelegem propriile greşeli în cadrul elaborării posterelor.
De la toate întrunirile, la care am participat cu mare plăcere şi interes, am avut multe de învăţat pentru activitatea de zi cu zi, în deosebi, pentru atragerea  cititorilor la carte, lectură, pentru a le diversifica motivaţia şi intriga să vină la bibliotecă. Am acumulat idei noi practice care, sper, să-mi fie de folos în viitorul apropiat la locul de muncă.miercuri, 24 octombrie 2012

UN INTERES VIU PENTRU CHIŞINĂU


Dumitru MĂMĂLIGĂ, Filiala “Liviu Rebreanu”
Pe lângă interesele de informare, de studiu, de lectură şi recreare în perioada 4-14 octombrie 2012 biblioteca Liviu Rebreanu” din capitală a adăugat un plus de educaţie în cadrul acţiunilor culturale organizate cu utilizatorii săi. Instituţia şi-a deschis larg uşile pentru oaspeţi, aceştia fiind numeroşi în cadrul Decadei “Oraşul meu!”. Astfel, pe 4 octombrie Sala pentru copii a gazduit un grup de copii de la grădiniţa 159 la Ora de lectură „Legenda Chişinăului”. Oaspeţilor mereu aşteptaţi le-a fost povestită legenda, oferindu-li-se în acelaşi timp şi date din istoria oraşului şi a neamului, cu strămoşi împovăraţi de glorie. Grupul de mici cititori, aflând despre hrisovul lui Ilie Voievod în care a fost pomenit pentru prima dată Chişinăul şi despre reconfirmarea acestuia de Ştefan cel Mare cu o “silişte cu întreaga moşie şi cu moară la Bâc, la Chişinău, la fântâna Albişoara”, s-a delectat apoi cu cărţi ilustrate.

Tot în acea zi Sala de lectură a primit un grup de elevi de la Liceul “George Călinescu” la lecţia interactivă cu genericul “Cartierul Poşta — locuri şi oameni”. Moderatoarea Irina Tutun le-a suscitat  interesul prin detalii referitoare la istoria mai puţin cunoscută a cartierului. Publicului cititor i-au fost prezentate două cărţi, una aparţinînd cunoscutului cercetător şi publicist Iurie Colesnic “Chişinăul din Amintire” şi a doua: “Chişinăul în literaură”. De asemenea, liceenii au aflat lucruri noi despre monumentul lui Ştefan cel Mare, capodoperă a lui Alexandru Plămădeală, lucrare arhitecturală-simbol pentru neamul nostru. Lecţia cu privire la cartier a fost ilustrată de imagini video care au readus în faţa celor prezenţi cadre vechi cu primul tramvai şi cu alte obiective memorabile, ceea ce i-a amuzat pe tineri.

Pe 7 octombrie Biblioteca Liviu Rebreanu” a continuat Decada Oraşul meu”. De data aceasta ea a găzduit un grup de carabinieri de la unitatea nr. 1001, în frunte cu locotenentul Pavel Cabac. Şefa bibliotecii, Elena Cebotari le-a prezentat expoziţia Chişinău – oraş european”, istorisind despre elementele dezvoltării moderne ale capitalei şi îndemnându-i pe ostaşi să cunoască istoria oraşului şi să preţuiască tot ce are el mai bun. O lecţie de istorie şi de dragoste pentru oraşul în care vieţuiesc a susţinut în faţa grupului de carabineri colaboratorul bibliotecii, Dumitru Mămăligă care a reiterat importanţa urbei cu statut de capitală pentru orice cetăţean al ţării şi cu atât mai mult pentru tinerii care îşi fac studiile şi abia îşi formează personalitatea. Faptele glorioase ale strămoşilor care au făurit acest oraş prezintă un exemplu demn de urmat pentru tânăra generaţie, a subliniat vorbitorul. Şi aceste fapte se referă nu numai la cele de apărare, ci şi la faptele de înălţare a tuturor edificiilor de menire arhitecturală, culturală sau administrativă. Astfel, tot de ceea ce ne bucurăm azi e rodul muncii taţilor şi buneilor noştri şi nouă nu ne rămâne decât să demonstrăm ce putem face noi, cu ce putem contribui la înfrumuseţarea şi prosperarea Chişinăului.

Pragul bibliotecii l-au mai trecut şi alţi militari carabinieri în frunte cu locotenentul Ivan Căpăţină, beneficiind şi ei de o lecţie cu genericul “Educaţie prin cunoaştere”. Doar să asculţi şi să asimilezi! Chişinăul pe timpul lui Vasile Lupu era cunoscut ca centru economic pe drumul comercial Suceava-Iaşi-Chişinău-Tighina, Cetatea Albă; în perioada 1918-1940 a fost înălţat monumentul lui Ştefan cel Mare, pe timpul sovietic a fost construit Palatul Naţional, alte edificii de menire administrativă, socială şi culturală. Ideea este: Ce facem noi înşine pentru prosperarea Chişinăului? Publicul şi-a exprimat părerea unanimă că prin educaţie putem făuri ceva durabil pentru oraşul natal. Iar educaţia vine din cunoaştere.

Biblioteca “Liviu Rebreanu” a mai gazduit în aceiaşi zi două clase de elevi (profesor: Tamara Prodan) de la liceul teoretic “G. Călinescu”. Cei prezenţi au luat cunoştinţă cu blogul “Chişinău, oraşul meu”, în care sunt adunate diverse informaţii despre oraş, cu materialele promoţionale elaborate de CID Chişinău: Chişinăul delicios, Chişinăul în suvenire, Chişinăul în documente, Chişinăul în filatelie ş.a. Activitatea a inclus şi prezentările volumelor “Chişinăul în literatură” şi “Chişinăul din amintire”.
În cadrul Decadei au beneficiat de informaţii necesare, de filme documentare referitoare la  Chişinăul de ieri şi de azi şi profesori de la cursurile de formare continuă de pe lângă Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. După o documentare reprezentativă, dascălilor li s-au propus expoziţiile “Limba şi literatura romînă — competenţe şi performanţe”, “Noi apariţii la disciplina limba şi literatura romînă”, “Nou în ştiinţele educaţiei”. În acest sens au suscitat interesul publicaţiile: Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română, Concepte fundamentale pentru studiul literaturii române, Limba şi literatura romînă; Proză: Repere teoretice, Aplicaţii, Dicţionarul ilustrat de cuvinte şi sensuri recente în limba română. În domeniul ştiinţelor educaţiei au fost evidenţiate volumele Cunoaşterea elevului, Ghid de practică pedagogică, Relaţia profesori-elevi: blocaje şi deblocaje, Parteneriat în educaţie, Strategii didactice interactive.

Să ne iubim oraşul! Sub acest generic a mai fost organizată o acţiune dedicată celor mici. Ora poveştilor cu Legenda Chişinăului s-a desfăşurat într-o atmosferă destinsă. Picii de la grădinita 159 (educatoare Tamara Mahu) au ascultat legenda, s-au delectat cu multe cărţi destinate lor, acţiunea înscriindu-se la capitolul: Educaţie  estetică şi cognitivă.  

Pe 10 octombrie 2012 biblioteca Liviu Rebreanu şi-a propus să aducă în faţa utilizatorilor - un grup de elevi de la liceul George Călinescu (conducătoare Natalia Lachi) - noi imagini relevante despre istoria şi viaţa contemporană a Chişinăului, despre personalităţi chişinăuiene de circulaţie internaţională, personalităţi istorice şi contemporane care s-au aflat la Chişinău, de asemenea, au fost prezentate informaţii referitoare la străzile capitalei, la obiectivele arhitecturale - monumente, case de locuit, teatre, muzee.

Manifestările de ordin cultural-educativ s-au perpetuat. Pe 11 octombrie au urmat noi acţiuni cu genericul: Interes viu pentru oraşul meu. Noi grupuri de tineri au luat cunoştinţă de informaţii sugestive cu privire la cartierul în care locuiesc şi studiază, cu privire la istoria capitalei, dezvoltarea ei, cu privire la instituţiile de învăţământ. Interes au suscitat edificiile vechi, mai ales faţă de modul de viaţă al buneilor lor. Aspectul rupt din trecut, cu case cu un singur nivel, cu felinare pe margine de drum, cu linii de tramvai şi cu tramvaiul însuşi au trezit interusul cel mai viu.
Pe 12 octombrie au urmat întâlniri cu noi şanse de parteneriate. În vizită la bibliotecă s-au aflat tineri de la Colegiul UTM din Chişinău. Însoţiţi de profesoara Lilia Mardari, aceştia s-au familiarizat cu colecţiile şi sursele de informare, au aflat mai multe despre personalitatea lui Liviu Rebreanu, celebru scriitor, părintele spirutual al instituţiei, despre operele lui cele mai importante, s-au bucurat de serviciile prestate. Venind de la o instituţie de învăţământ cu un profil mai special (tehnică), au beneficiat de documente din domeniile ce ţin de profilul lor, nefiind, desigur, neglijate şi cele de cultură generală, cum ar fi istorie, geografie, limbă şi literatură română, critică literară.

Astfel, utilizatorii bibliotecii "L. Rebreanu" s-au bucurat şi în acest an în cadrul Decadei Oraşul meu! de toată atenţia  şi cordialitatea, punându-li-se la dispoziţie serviciile prestate. 

marți, 23 octombrie 2012

CAMPANIA ,,COPIII MOLDOVEI CITESC O CARTE”


Cartea propusă spre lectură copiilor în anul 2012 este volumul ,,Fărâme de suflet” de Aurelian Silvestru editată la editura ,,Tocono în 2011. În cadrul acestui program s-au încadrat şi copiii de la Cricova. Biblioteca Publică Cricova a organizat un şir de manifestări de promovare a acestei cărţi. De către Tamara Larii, şef.oficiu-copii a Biblioteci Publice Cricova la Liceul Teoretic ,,Alexei Mateevici” din oraş a fost prezentă cartea, s-au petrecut ore de lectură, s-a prezentat expoziţia de carte.

Luni, 22 octombrie Biblioteca Publică Cricova a organizat şi a petrecut la Liceul Teoretic , Alexei Mateevici”o întîlnire de suflet cu scriitorul Aurelian Silvestru. Au participat elevi din clasele a 8-a - 12-a, profesori, cititori din localitate. Tamara Larii a făcut la început o prezentare de activitate biografică şi literară a scriitorului, menţionînd în deosebi valoarea culegerii de eseuri ,,Fărâme de suflet” pentru fiecare cititor aducînd un singur exemplu, că: „Se pare, că e mai uşor să faci bine altora, decît să răspunzi cu recunoştinţă la binele făcut de ei. Cine reuşeşte s-o facă măcar o dată poate spera că va deveni Om. Cine reuşeşte s-o facă permanent poate fi sigur că va rămîne Om.” Scriitorul le-a povestit elevilor diferite momente interesante din viaţa sa: cum a început să scrie, cine îi este muza, cînd scrie mai mult, pentru cine şi tot odată i-a îndemnat pe tineri la descoperirea talentului lor, dezvoltarea lui şi să lupte pentru a-şi atinge un scop în viaţă. Dna Tatiana Găină, profesoară de limbă română la liceul dat, a apreciat mult această carte, i-a mulţumit scriitorului şi a menţionat că cartea ,,Fărâme de suflet” ajută cititorul să înţelegă mai bine viaţa şi să i-a o poziţie corectă în situaţii de frămîntări de îndoieli. Cartea va fi folosită de profesori la orele de dirigenţie în liceu şi nu numai. Au urmat apoi o serie de întrebări din partea elevilor şi profesorilor.

Scriitorul a făcut o donaţie de carte Bibliotecii Liceului Teoretic ,,Alexei Mateevici”, Bibliotecii Publice din localitate şi cîtorva cititori mai activi printre care şi la o pensionară de 82 de ani care a citit cartea şi i-a mulţumit mult pentru această creaţie, confirmînd cele scrise de el şi a spus, că în viaţa sa s-a ciocnit cu multe din aceste exemple şi este o carte  pentru orice vîrstă, că cititorul va învăţa multe din ea.

                                                          Tamara LARII, şef-oficiu, Biblioteca Publică Cricova

 

vineri, 19 octombrie 2012

CONFERINŢA ANIVERSARĂ INOVARE PENTRU VIITOR: REgândire, REdesign, REvitalizare, REinventare, REcâştigare10.00
Moderator: dr. Lidia KULIKOVSKI, director general al BM
1. Comunicări:
·    dr. Lidia KULIKOVSKI, director general al BM. Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” o zidire colectivă, o instituţie edificatoare a Chişinăului.
·         Vitalie RĂILEANU, director, Filiala „O. Ghibu”. Lectura – experienţe din care învăţăm.
·         Elena BUTUCEL, director, Filiala „Ovidius”. Fortificarea şi consolidarea sistemului comunicării „Adolescentul & cartea”.
·         Liliana JUC, şef oficiu, Filiala „Târgovişte”. Cluburile de lectură – modalitate de educare a lecturii la Filiala „Târgovişte.
·         Aliona VÎRLAN, director, Filiala de Arte „T. Arghezi”. Filiala de Arte „T. Arghezi” – platformă pentru valorificarea şi promovarea artei şi culturii basarabene.
·         Natalia MUŞET, bibliotecar, Centrul de Informare Europeană. Clubul „Euro-pragmaticii"- o cale mai simplă de integrare a tinerilor din Republica Moldova în familia europeană.
·         Tatiana ISCHIMJI, bibliotecar principal, Filiala „I. Mangher”. Cartea veche şi rară – patrimoniul cultural al poporului evreu.
·         Vlad POHILĂ, şef Serviciul editorial. Educarea culturii scrisului la bibliotecarii BM.
·         Ludmila CORGHENCI, director adjunct, DIB ULIM. Parteneriate, colaborări, comunicare profesională - motivare, interese şi impact.
·         Dr. Nelly ŢURCAN, prodecan, Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe ale comunicării, USM. Biblioteca publică în mediul digital: provocări şi strategii de supravieţuire.
·         Valentina TOPALO, şef serviciu, Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „A. Russo",  Bălţi. Colaborări creative internaţionale în beneficiul universitarilor bălţeni.

  1. Comunicări-postere
  2. Proiecte-postere

Hotelul Codru, Sala Roz
13.00
TOTALURILE concursurilor:
·         Comunicări-postere.
·         Proiecte-postere
Moderator: Genoveva SCOBIOALĂ, manager, Departamentul marketing

Pauză de cafea

14.00

CONFERINŢĂ: Cartea şi lectura. Faţa ianusciană a profesiei noastre
Conferenţiază: dr. Teodora FÎNTÎNARU, director, Biblioteca Judeţeană „Duiliu Zamfirescu”, Focşani, Vrancea (România)                                                                                                LECŢIA zilei:
Lecturi pentru manageri. Din publicaţiile aniversare ale BM. dr. Lidia KULIKOVSKI, director general al BM

INVITATUL special al zilei: dr. Teodora FÎNTÎNARU, director, Biblioteca Judeţeană „Duiliu Zamfirescu”, Focşani, Vrancea (România)    

joi, 18 octombrie 2012

18 OCTOMBRIE: BIBLIOTECA 3.0


Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”, Biblioteca Publică de Drept (str. Armenească nr.42)

11.00

1. TALK- SHOW Biblioteca 3.0.
Moderatori: Ludmila PÂNZARU, director adjunct al BM, Carolina GÎSCĂ, bibliotecar principal, Centrul de Informare şi Documentare „Chişinău”

Intervenţii:
Comunitatea biblioteconomică: dr. Lidia KULIKOVSKI, director general al BM; Vera OSOIANU, director adjunct, Biblioteca Naţională a Republicii Moldova; dr. Nelly ŢURCAN, prodecan, Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe ale comunicării, USM; Eugenia BEJAN, director adjunct, Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion Creangă”; Tatiana BALTAG, şef oficiu, CID „Chişinău”; Vera SÎRBU, şef oficiu, CAIE, Irina TUTUN, bibliotecar principal, Filiala „L. Rebreanu”; Cristina MAMAISCAIA, director, Filiala „Maramureş”; Gabriela BULDUMA, şef oficiu, CID „Chişinău”.
Comunitatea bloggerilor:
Nicolae APOSTU
Eugen LUCHIANIUC
Victor CIOBANU
Victor CHIRONDA

2. PREZENARE: Pagina Web a BM


3. LEGENDA spotului Alegeţi un refugiu înţelept. Biblioteca Municipală – 135 de ani de Victor CIOBANU

4. CONCURSURI:
1.       Videoclipuri Biblioteca Mnicipală „B.P. Hasdeu – Biblioteca 3.0
2.       Blogul anului în reţeaua BM
Moderator: Ludmila PÂNZARU, director adjunct al BM


Pauză de cafea


13.00
4. CONFERINŢĂ: Cărţi şi lecturi
Conferenţiază: Gheorghe ERIZANU, scriitor, editor, Editura „Cartier”


LECŢIA zilei:
Biblioteca Municipală 3.0. Ludmila PÂNZARU, director adjunct al BM

INVITATUL special al zilei: Gheorghe ERIZANU, scriitor, editor, Editura „Cartier”

miercuri, 17 octombrie 2012

17 OCTOMBRIE: ZIUA PARTENERILOR

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”, Filiala „O. Ghibu” (str. Nicolae Iorga nr. 21 a)


13.00


1. COLOCVIU: Scriitorul, editorul, profesorul, societatea civilă – partenerii bibliotecii în formarea şi consolidarea deprinderilor de lectură ale cetăţenilor

Moderatori:
dr. Vitalie RĂILEANU, director, Filiala „O. Ghibu”; Dumitru CRUDU, director, Filiala „Ştefan cel Mare ”

Pauză de cafea

15.00

2. CONFERINŢĂ: Enciclopedismul lui Mihai Eminescu

Conferenţiază: acad. Mihai CIMPOI


16.00

Înmânarea trofeului „Cel mai bun partener”

17.00

CONCURS: Creativitatea bibliotecarilor şi a utilizatorilor: Carte şi bibliotecă: lucrări manuale.

Moderator: Tatiana BORODATÎI, bibliotecar principal, Departamentul marketinghttp://hasdeu.md/informatii_profesionale/index.html  

LECŢIA zilei:

Concursuri: metode inovative de creare şi consolidare a identităţii. Genoveva SCOBIOALĂ, manager, departamentul Marketing

INVITATUL special al zilei: acad. Mihai CIMPOI

marți, 16 octombrie 2012

16 OCTOMBRIE 2012: UTILIZATORI

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”, Filiala „O. Ghibu” (str. Nicolae Iorga nr. 21 a)

14.00

1. CONFERINŢĂ: Modelul experienţial de atragere şi loializare a utilizatorilor

     Conferenţiază: dr. Lidia KULIKOVSKI, director general al BM


2. DEZBATERE postconferinţă: REcâştigarea şi loializarea şi utilizatorilor

     Moderatori:

dr. Lidia KULIKOVSKI, director general al BM

Vera OSOIANU, director adjunct, BNRM
  
Intervenţii: Lucreţia PICUI (Piteşti, România), Corina APOSTOLEANU (Bucureşti, România), Victor PETRESCU (Târgovişte, România), Elena DABIJA (CAIE), Natalia CORGHENCEA (Filiala Traian), Ana BAŢMANOV (Filiala „I. Mangher”), Margarita ŞCELICICOVA (Filiala „M. Lomonosov”), Cristina MAMAISCAIA (Filiala „Maramureş”), Elena BUTUCEL (Filiala „Ovidius”)Pauză de cafea


3. LANSAREA volumelor:

  •  Ghidul utilizatorului. Prezintă Genoveva SCOBIOALĂ, manager, Departamentul marketing.
  • Biblioteca XXI: Management & Marketing de Gheorghe BULUŢĂ, Octavian Mihail SACHELARIE. Prezintă: prof. univ. Victor PETRESCU; dr. Lidia KULIKOVSKI, director general al BM.
  • Bibliologi români: dicţionar de Gheorghe BULUŢĂ, Victor PETRESCU, Emil VASILESCU.


Prezintă: dr. Lidia KULIKOVSKI, director general al BM; Iurie COLESNIC, şef Serviciul studii şi cercetări
  

17.00


4. CONFERINŢĂ: Lectură. Cultură. Identitate

Conferenţiază: Cristian TABĂRĂ.http://hasdeu.md/informatii_profesionale/index.html  

LECŢIA zilei:

Loializarea utilizatorului. Practici ale Bibliotecii Municipale. Dr. Lidia KULIKOVSKI, director general al BMINVITATUL special al zilei: Cristian TABĂRĂ, producător TV (România)

luni, 15 octombrie 2012

BIBLIOTECA MUNICIPALA - 135 ANI DE TRADITIE SI INOVATII: BRANDING
Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”, Filiala „O. Ghibu” (str. Nicolae Iorga nr. 21 a)

14.00
COLOCVIU Imaginea bibliotecii inside şi outside
Moderator dr. Lidia KULIKOVSKI, director general al Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”

Comunicări:
1.       Genoveva SCOBIOALĂ, manager, Departamentul marketing. Preocupările de branding în activitatea BM
2.         Tatiana COŞERI, director adjunct al BM. Vizibilitatea Bibliotecii Municipale în spaţiul profesional.

Intervenţii:
Vera OSOIANU, director adjunct, Biblioteca Naţională a Republicii Moldova
Eugenia BEJAN, director adjunct, Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion Creangă”
Iulia TĂTĂRESCU, şef departament, Biblioteca Republicană Ştiinţifică Agricolă

Pauză de cafea

15.30

LANSAREA volumului Biblidioteca de Mihail Vakulovski.
Prezintă:
dr. Lidia KULIKOVSKI, director general al BM
Dumitru CRUDU, director, Filiala „Ştefan cel Mare”;
Cristian COSMA,  scriitor, editor, Editura „Casa de Pariuri Literare”


LANSAREA volumului Casa Verde: 16 tineri poeţi şi prozatori basarabeni
Prezintă:
Dumitru CRUDU, director, Filiala „Ştefan cel Mare”
Alexandru VAKULOVSKI
Moni STĂNILĂ

LANSĂRI: Morţii mă-tii (Cristian Cosma), Melopee pentru mileniul trei (Vitalie Răileanu)

Scuarul de la monumentul domnitorului Ştefan cel Mare şi Sfânt

EXPOZIŢIE de fotografii: Biblioteca Municipală "B.P. Hasdeu" - 135 ani de la fondare de Vasile ŞOIMARU.  CONCURS pentru utilizatori pe Facebook Cunoaşteţi Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”?


 LECŢIILE zilei:
1. Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” 135 ani – inovare, dezvoltare, viitor. Dr. Lidia KULIKOVSKI, director general al BM
2. Logoul Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” – ce şi cum? Genoveva SCOBIOALĂ, manager, Departamentul marketing

INVITATUL special ai zilei: Mihail VAKULOVSKI, scriitor

luni, 8 octombrie 2012

Saptamana Accesului Deschis 2012


Open Access Week 2012 - un eveniment global, acum la ediţia a şasea, promovând Accesul Deschis ca o nouă normă în instruire şi cercetare - va avea loc în toată lumea, între 22 şi 28 octombrie. Tema acestui an este „Setaţi implicit Accesul Deschis”.

Participarea la Săptămâna Accesului Deschis este o oportunitate pentru comunitatea academică şi de cercetare pentru a continua să înveţe despre beneficiile potenţiale ale Accesului Deschis, să împărtăşească ceea ce au învăţat cu colegii, şi pentru a inspira o participare mai largă.

Participarea la Săptămâna Accesului Deschis poate fi o simplă implicare sau aşa cum doriţi şi cum vă place. Săptămâna Open Access este o şansă de nepreţuit pentru a conecta un impuls la nivel mondial spre împărtăşirea deschisă şi avansarea unor schimbări de politicii la nivel local. Universităţile, colegiile, institutele de cercetare, agenţiile de finanţare, bibliotecile au folosit Săptămâna Accesului Deschis ca o platformă pentru a găzdui voturile facultăţilor universitare pentru politicile OA, pentru a discuta despre beneficiile sociale şi economice ale Accesului Deschis, pentru a promova iniţiativele de publicare în Acces Deschis şi altele.

Aveţi nevoie de unele idei? Pentru a vedea ceea ce au planificat alţii – bifează.
·        Evenimentele EIFL-OA

În cazul în care evenimentele dumneavoastră nu sunt încă enumerate acolo, vă rugăm să le adăugaţi.

Aveţi posibilitatea, de asemenea, să vă conectaţi la Pagina Facebook a Conferinţei a 10-a OA de la Berlin.

Vă rugăm, de asemenea, să nu uitaţi să postaţi fotografiile de la aceste evenimente. Am căutat întotdeauna fotografii interesante şi inspirate pentru a le include în materialele de informare (site-uri web, materiale publicitare, raportul anual etc.).

Aveţi nevoie de unele descărcări? Sunt foarte multe materiale promoţionale şi informative consacrate OA. Caută aici.

Locaţie
Peste tot în lume. Peste tot în lume

Vom fi bucuroşi să vă ajutăm la pregătirea evenimentului dvs., lăsaţi-ne să ştim ce este în lista dorinţelor dvs.!Programul EIFL-OA Moldova
Coordonator
Natalia Cheradi