duminică, 12 aprilie 2009

CONFERINŢA GLOBALĂ EIFL-IP, ISTANBUL, TURCIA, 26-28 APRILIE, 2009


Mariana HARJEVSCHI,
director, Biblioteca Publică de Drept,
coordonator eIFL-IP

Circa 48 participanţi, membri ai Consorţiului eIFL.net, au participat în cadrul celei de-a 2-a ediţii a Conferinţei Globale organizate de eIFL-IP, pentru a obţine cunoştinţe în domeniul dreptului de autor, politicii de acces la conţinutul electronic, excepţii şi limitări fundamentate în legislaţia internaţională şi a împărtăşi experienţa naţională privind promovarea accesului echitabil şi imparţial la informaţie în cadrul bibliotecilor prin prisma respectării dreptului de autor. Republica Moldova a fost prezentă la această conferinţă, reprezentată de Mariana Harjevschi, coordonator eIFL-IP şi Nadejda Caraulean, coordonator în cadrul Secţiei Înregistrare şi Expertiză al Departamentului Drept de Autor şi Drepturi Conexe al Agenţiei de Stat pentru Proprietate Intelectuală.
Teresa Hackett, managerul de program eIFL-IP, a menţionat că „acest eveniment, deşi întruneşte bibliotecari din mai multe ţări şi dezbate diverse legislaţii naţionale cu privire la dreptul de autor, totuşi bibliotecarii au un motto comun – promovarea accesului la informaţe”. Invitatul special al conferinţei a fost Becky Hogge, jurnalistă, nuvelistă şi ex-director al Grupului Drepturi deschise, care a prezentat câteva iniţiative internaţionale ale societăţii civile privind promovarea accesului la informaţie, printre acestea: A codifica nu este o crimă! (acţiune de eliberare a programatorului rus Dmitrii Sklyarov care a făcut public în cadrul unei conferinţe în domeniul tehnologiilor informaţionale la Las Vegas, NV, despre posibilităţile de copiere din The Advanced eBook Processor în PDF, 2001), Defectuos prin design (campanie împotriva DRM (Digital Rights Management), 2007), A multiplica e un drept (mişcare în Brazilia ce a anulat reformele legislative care interziceau multiplicarea oricăror materiale didactice în cadrul universităţilor, 2005).
„Administrarea unei arhive electronice reprezintă promovarea unui drept de autor echitabil” a comentat consultantul juridic al Fundaţiei SURF, Wilma Mossink. Comunicarea autoarei s-a axat pe susţinerea acţiunilor privind accesul deschis, prin crearea arhivelor electronice şi aplicarea reglementărilor dreptului de autor şi a licenţelor. În continuare, dna Mossink a prezentat şi a analizat comparativ situaţia lucrărilor „orfane” în SUA, Canada, precum şi în ţările nordice. Imposibilitatea identificării sau localizării autorilor individuali sau instituţionali impune un cadru legislativ eficient şi mecanisme de asistenţă raţionale: expertiză, tehnologii etc. Prezentarea Digiti©E, instituţie olandeză ce monitorizează proiectele de digitizare de către instituţiile culturale a fost apreciată de către participanţi, deoarece oferă posibilităţi eficiente de a pune la dispoziţie diverse publicaţii în scop didactic şi educativ.Kevin L. Smith, coordonatorul programului Comunicare ştiinţifică din cadrul Universităţii Duke, SUA, a relatat despre necesitatea elaborării unei politici interne a bibliotecilor cu privire la respectarea dreptului de autor, aceasta fiind utilă în evaluarea utilizării operelor protejate de drept de autor de către bibliotecari şi utilizatori şi reducerea încălcărilor juridice în cadrul diverselor activităţi de bibliotecă: proiecte de digitizare, împrumut interbibliotecar, multiplicări de documente pentru utilizatori, descărcări de documente electronice etc. Participanţii au sprijinit ideea că implementarea politicilor în domeniul dreptului de autor trebuie urmate de instruiri continue a bibliotecarilor şi activităţi de advocacy. În cadrul aceleaşi sesiuni privind dreptul de autor şi digitizarea materialelor imprimate, Kevin L. Smith, bibliotecar şi avocat, s-a referit la Proiectul Google cu privire la digitizarea colecţiilor, lansând potenţialele probleme pe care le poate aduce proiectul: cenzurarea unor materiale propuse de către biblioteci spre digitizarea, încălcarea dreptului la confidenţialitate prin înregistrarea datelor cu privire la preferinţele de lectură electronică / accesare a informaţiei, inclusiv monopolizarea digitizării cărţilor.
Comunicarea dnei Janice T. Pilch, şefa Serviciului achiziţia literaturii slave şi est europene, din cadrul Universităţii Illinois, Urbana-Champaign, SUA, despre cultura popoarelor indigene a provocat interes participanţilor din Africa. Autoarea a menţionat despre cadrul cultural, politic şi legislativ privind drepturile popoarelor indigene, ce necesită a fi considerat cu atenţie în derularea proiectelor de digitizare a moştenirii culturale. Valorile biblioteconomice promovate de către asociaţiile profesionale: libertatea de expresie, accesul la informaţie, diseminarea cunoştinţelor, trebuie să respecte tradiţiile popoarelor indigene: menţinerea identităţii colective, protejarea simbolurilor şi semnelor autohtone etc.
Mesajul dlui Christopher Friend: „Fiecare carte tipărită trebuie să fie editată în format Braille în aceeaşi zi şi la acelaşi preţ”, formulat în proiectul Tratatului OMPI (Organizaţia Mondială pentru Proprietate Intelectuală) vine să demonstreze despre necesitatea îmbunătăţirii accesului la lectură persoanelor cu dizabilităţi de vedere. La fel şi proiectul Creative Commons, la care au aderat diverse ţări, prezentat de către Maja Bogataj din cadrul Institutului de Propritatea Intelectuală din Ljubljana, Slovenia, a suscitat curiozitatea bibliotecarilor. Creative Commons este un instrument electronic ce oferă gratuit licenţe pentru utilizarea operelor (format textual, video etc.), permiţând remixarea, descărcarea şi utilizarea acestora fără atenţionarea deţinătorilor de drepturi de autor.
În final participanţii şi-au împărtăşit şi alte probleme cu care se confruntă bibliotecile în mediul electronic vis-à-vis de reglementările cadrului dreptului de autor, care au inclus: ajustarea legislaţiei naţionale conform acquisului comunitar (Mongolia), promovarea culturii juridice pentru bibliotecari (Federaţia Rusă), crearea unui mecanism juridic ce ar permite transpunerea materialelor retrospective, precum şi a celor iniţial create în mediul electronic (Africa de Sud) etc.
Un moment-surpriză al evenimentului a fost lansarea de către eIFL IP a Proiectului Legii cu privire la dreptul de autor, un model de act normativ ce include excepţiile şi limitările ce pot fi preluate, implementate în funcţie de specificul sistemului de drept naţional, de către ţările în curs de dezvoltare în legislaţiile interne.
Mariana Harjevschi, coordonator eIFL-IP Moldova, a prezentat experienţa Asociaţiei Bibliotecare privind promovarea unui cadru de reglementare în domeniul dreptului de autor echitabil în Republica Moldova în cooperare cu societatea civilă şi decidenţi, inclusiv a relatat în comunicarea sa Obţine finanţare! Conceptul de proiect cu privire la promovarea unei legislaţii corecte cu privire la dreptul de autor despre activităţile proiectului în derulare Advocacy pentru îmbunătăţirea Legii cu privire la dreptul de autor şi drepturi conexe: Rolul bibliotecilor în Republica Moldova.

КНИГА ИЛИ КОМПЬЮТЕР?


Л.Н. ЗУБАРЕВА,
библиотекарь, лицей «Олимп»


Интернет победно шагает по планете. Сеть предлагает сотни миллионов документов. Но сама по себе информация в Сети не развивает у пользователей навыки практического мышления. Интернет предлагает обилие материалов. Так кажется на первый взгляд. Но попробуй начать поиск нужного – утонешь! И времени, и сил, и нервов будет потрачено предостаточно.
Современных подростков часто осуждают за то, что они стремятся лишь к развлечениям, слишком непоседливы и не готовы к серьезному чтению. Учителя жалуются на то, что ребята не хотят читать ничего сверх обязательной программы, в лучшем случае они «скачивают» информацию из Интернета и не желают пользоваться книгами. Считается, что телевидение и компьютер отбивают охоту к чтению. Верно ли это? Верно ли то, что подростки читают все меньше? Почему? Способны ли телевидение и компьютер вытеснить книгу?
На эти и другие вопросы предлагалось ответить на проведенном Философском столе «Книга или компьютер», который был проведен с десятиклассниками лицея «Олимп» и материалы которого предлагаются вашему вниманию.
Философский стол
Возраст: 15-17 лет.
Основная цель: пропаганда чтения книг, помочь взрослеющему человеку разобраться в сложном и многообразном потоке информации, повышение уровня информационной культуры различных читательских групп.
Предварительная работа: проведение анкеты, её анализ.
Оформление: Мысли великих людей. “Весы” с двумя чашами (на одной надпись “Книга”, на другой “Компьютер”), шарики по количеству детей.
Дети сидят вокруг большого стола, начинает библиотекарь.
Чтение детей – одна из важнейших перспектив духовности, интеллекта культуры нации. Для будущего каждой нации особенно важно, как происходит процесс вхождения детей в Мир книжной культуры.
Результаты исследований за последние десятилетия в ряде стран показали: читающие люди способны проблемно мыслить, имеют больший объем памяти и активное творческое воображение, лучше владеют речью (она выразительнее, строже и богаче по запасу слов), точнее формулируют мысли и свободнее пишут; легче вступают в контакты и приятны в общении, более критичны, самостоятельны в суждениях и поведении. Чтение формирует качества наиболее развитого и социально ценного человека.
“Особенность чтения, в отличие от восприятия таких видов культуры, как телевидение, видео и дp., – отмечает доктор философских наук, президент Фонда чтения им. Н.А. Рубакина С.Н. Плотников, – в том, что чтение – всегда труд: интересный, доставляющий удовольствие, радость, но труд. Надо потрудиться, чтобы научиться читать, и надо потрудиться, чтобы стать читателем. Именно труд, вложенный человеком в самого себя, и формирует в нем эти новые качества.”
Профессор Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе К. Боргман, продолжая тему чтения, говорил о том, что “электронные информационные ресурсы никогда не заменят, а лишь будут дополнять накопленные за столетия знания в традиционной форме”. Согласны ли вы с этим утверждением? Пожалуйста, подумайте и ответьте.
Ребята, как вы думаете, вытеснит ли техника в ближайшем будущем книгу и вообще – какой быть книге XXI века. Со стороны кажется, что современные молодые люди в большинстве своем отдают предпочтение всему новому и, конечно же, компьютерным технологиям. “Книжные дети” становятся раритетом. Может быть, не нужно по этому поводу лить слезы и говорить о бездуховности молодежи? Новое поколение выбирает не только “Пепси”, но и более гибкую информационную систему.
Выяснилось, что точка зрения старшеклассников не столь однозначна. Вот наиболее характерные высказывания:
“Мне нравится больше всего компьютер. Но он слишком дорогой. И не доступен для всех людей. Компьютеры уникальны и неповторимы по-своему, а книги по-своему. Поэтому я за книги и за компьютеры. Михаил В.”
“Я предпочитаю и книги, и компьютеры. Иногда хочется просто почитать, но зато на компьютере можно сделать домашнее задание. Мое мнение остается нейтральным. Светлана Х.”
“Читать книгу конечно же интереснее, чем сидеть за компьютером и портить себе зрение. Но, по-моему, компьютер и книга равноценны, т.к. то, чего не найдешь в книге, можно найти в компьютере. Игорь С.”
“Лично мне нравится больше книга, потому что она друг каждому, кто её понимает. Когда я читаю книги, то окунаюсь в мир иной, где гнев и радость, веселье и печаль соединяются воедино, я переживаю за каждого героя и иду вместе с ними по произведению. Но также и нельзя не признать, что компьютеры – это современная техника, без него не обойдешься. Однако, книги они не смогут заменить никогда. Галина П.”
“Говорят, что книги в скором времени исчезнут. Я не могу в это поверить. Потому что книга для меня – некое богатство, которым я дорожу. Я останусь преданной своему другу по имени книга. Сергей Ф.”
“Я считаю, что в жизни важны и книги и компьютер, потому что книги помогают духовно обогащаться, с книгами можно общаться, делить с ними горе и радости, а компьютер нам нужен для того, чтобы делать рефераты и добывать информацию, т.к. уже во всех учебных заведениях требуют печатные рефераты. Виктор С.”
“Понятие “грамотность” сегодня подразумевает умение пользоваться компьютером. Но компьютер, как и всякая техника, всего лишь упрощает жизнь людей. Если человек считает себя действительно образованным, то он не должен забывать о книгах. Александр С.”
“Я бы все художественные произведения оставил в книге, а энциклопедии и другую справочную литературу занес бы в компьютер. Николай И.”
“Хочу сказать, что книга раньше была единственным источником знаний, а когда появился компьютер, то книга отошла на второй план. Все-таки я думаю, что книга все равно будет играть важную роль в нашем образовании. Как бы то не было, чтение книг нужно совмещать с работой на компьютере, т.к. это развивает интеллект и внимание человека. Руслан В.”
Библиотекарь: 60% опрошенных старшеклассников считают, что книга в сегодняшнем ее виде не исчезнет, более того, она оставит за собой главенствующее положение. 20% участвующих в дискуссии высказались за электронные издания. И столько же ребят предусмотрительно заявили, что новые технологии и книжная мудрость не являются абсолютными антагонистами и между ними возможен компромисс. Так что разные средства коммуникации могут сосуществовать так же, как, например, разные виды транспорта: автомобиль, поезд, велосипед, самолет.
Что происходит с книгой, когда литература (и книга) вступает в соревнование с новыми средствами информации, такими, как телевидение, видео и компьютеры, Интернет и прочее? Пока, наверное, рано судить. Пока мы пребываем на самой ранней стадии развития новых информационных технологий. Думаю, мы едва ли понимаем, как эти технические новинки изменят нашу жизнь, наш образ мыслей – всю человеческую цивилизацию.
Часто между рассказчиком и слушателем (писателем и читателем) возникает удивительное взаимопонимание. Когда маленький ребенок слушает сказку, которую рассказывает ему мама или дедушка, он не просто узнает увлекательную историю. В этой ситуации важно все: и то, в какой обстановке ведется рассказ, и возникающее чувство родства – сознание того, что ты окружен заботой и любовью старших, что ты принадлежишь к этой семье. Все это передается, пока ребенок “слушает сказку”. С рождения в нас заложено чувство языка и потребность в рассказывании и слушании. Сначала мы учимся говорить, потом начинаем рассказывать истории. Хорошие истории подобны вирусам.
Литература – одна из основ человеческой цивилизации. Разве не удивительно, что смесь из тридцати различных знаков может заставить нас смеяться или плакать, дрожать от восторга или трепетать от страха. Обычные буквы могут перенести нас на много веков назад – в героическое прошлое. И разве не замечательно, что алфавит позволяет нам транслировать наши истории в будущее, сохраняя их для тех, кто будет жить после нас.
Ведущий задает вопросы участникам дискуссии:
– На кого из литературных героев ты хочешь быть похожим?– Сколько времени в неделю ты проводишь в Интернете?– Сколько времени за тоже время за чтением книг?– Как ты считаешь: описания природы, битв, рассуждения загружают произведение?– Возникало ли у тебя чувство, что автор произведения неправильно изобразил финал?– Продолжи предложение: “Радуюсь и веселюсь, когда сажусь за …” (Книга, компьютер)
Библиотекарь: Но вот все чаще и чаще начинает звучать слово интерактивный. Оно уже превратилось в своеобразный эвфемизм. Однако рассказывание историй – процесс не менее интерактивный, чем любое общение с компьютером. Когда мы читаем интересную книгу, наш мозг и чувства работают куда интенсивнее, чем когда мы подключаемся к Интернету. Мы используем намного больше мегабайт, когда читаем роман, чем когда смотрим видео или играем на компьютере. Я, например, могу следить за тем, как разворачиваются события на экране, и в то же время думать совсем о другом – мысли мои будут парить далеко. Но когда я читаю книгу, это невозможно. Книга, наоборот, все больше и больше захватывает нас, а если этого не происходит – просто откладываем ее в сторону.
Когда мы читаем, в нас рождаются собственные мысли и ассоциации. Книга как бы “прорастает” в нас. При каждом чтении она будто рождается заново. Нам не нужны импульсы извне. За каждой книгой стоит автор, но именно мы, читатели, вдыхаем в неё жизнь. Поэтому чтение не идет ни в какое сравнение с просмотром видео или сидирома. Чтение требует большей активности, сотворчества, самореализации, чем просмотр фильма, ведь в этом случае “машина” читает за нас.
Мне хочется закончить нашу дискуссию некоторыми мыслями, которые, хотя и были сформулированы не мною, а одним из венгерских писателей, но удивительным образом по смыслу совпало с тем, что я хотела сказать вам сегодня: И если люди в чем-то ошибутся и окажутся в несчастье, то когда-нибудь этому настанет конец, – сказал видный венгерский писатель ХХ века Д. Костолани. – И человечество оглянется в растерянности. И, углубившись в себя… будет искать ответа в… душе своей. И не найдет ответа. И тут ответ ему даст книга. Книга, которую человек презрел и зашвырнул. Книга, странный плод Мечтаний, не нужная никому рухлядь; книга, такая тусклая рядом с золотой действительностью. Книга, которая считалась умершей; книга, старый дешевый хлам; книга, источник всякой жизни. Книга, которая измерила параллели и меридианы души человеческой, вторглась в глубины мозга, унося давние поколения в высочайшую высоту и в самую дальнюю даль. Книга – это манна небесная, способная накормить толпы; пища, которая, чем больше ешь ее, тем больше становится; волшебный хлеб, дающий сытость голодным, богатство нищим, силу немощным; книга, благодаря которой любой может стать банкиром, Крезом знаний, миллионером мыслей...
Библиотекарь подходит к весам:
– Ребята, пожалуйста, сделайте выбор, положите свои шарики в ту чашу весов, которая наиболее приемлема для вас?
Ученики кладут на одну из чаш свои шарики, у каждого в руках только один шарик (в нашем случае многие ребята свои голоса отдали “книге”).
Итак, из книг ныне – в самых разных формах – и состоят библиотеки. Перефразируя слова Н.К. Рериха, посвященные культуре, можно сказать, что там, где, процветают библиотеки, там мир, благодать, успешное решение труднейших социальных проблем, уважение к человеку. Библиотеки – одно из важнейших средств достижения этого, но они же – и его результат.

SALONUL DE CARTE PENTRU COPII ŞI TINERET

Valentina Turvinenco,

Centrul de Informare şi Documentare German


Data de 1 aprilie 2009 a fost marcată de deschiderea celei de-a XIII-a ediţii a Salonului de Carte pentru Copii şi Tineret. Au participat mai bine de 105 edituri din 9 ţări care au propus mai mult de 8000 titluri pe diverse teme şi de o ţinută grafică excelentă.
Centrul de Informare şi Documentare German tradiţional participă la ediţiile Salonului.
La expoziţie au fost expuse cărţi ale diferitor edituri precum: COPPENRATH, PATMOS, DIOGENES, BAUMHAUS, CBJ, CARL HANSER, SAUERLANDER, ELLERMANN etc. Au fost prezentate cărţi noi, în unele din ele găsim povestioare pe tema sărbătorilor de Paşti, în preajma cărora ne aflăm. La deschiderea expoziţiei au fost prezenţi reprezentanţi ai Ambasadei Germaniei, dna Julia Krummenauer, şeful adjunct al Misiunii, precum şi profesori, elevi ai claselor superioare de la Liceul „M. Kogălniceanu” din capitală.
Expoziţia s-a desfăşurat între 1 şi 4 aprilie 2009, în cadrul Centrului Internaţional de Expoziţii „Moldexpo”, pavelionul nr. 3.

SĂRBĂTOAREA LITERATURII PENTRU COPII LA BIBLIOTECA PUBLICĂ „TÂRGU-MUREŞ”


Lina IFTODI,
şef oficiu, Biblioteca „Târgu-Mureş”

Contaminat de frumuseţea paradisiacă a naturii, omul devine şi el un creator de frumos în pictură, muzică şi literatură. Arta îl face pe om mai om, îl înnobilează, îi cizelează mintea. Fără a diminua importanţa artelor frumoase, vom sublinia potenţa literaturii.
„Înainte de orice scopul unei cărţi este să te facă să gândeşti”, afirmă H. de Balzac. Fiecare carte lecturată te îmbogăţeşte spiritual, îţi lărgeşte orizontul, te maturizează. Acesta şi a fost scopul „Sărbătorii literaturii pentru copii” desfăşurată între 10-17 aprilie la Biblioteca Publică „Târgu-Mureş”. Copilul este întruparea întrebării, de aceea sărbătoarea a început cu o masă rotundă „Drumul cărţii”. Au participat 24 elevi din clasa a VI-a de la Liceul „Lucian Blaga”. Bibliotecara Mariana Casap, organizatoarea mesei rotunde a trecut în revistă calea parcursă de carte de la sulurile de papirus şi pergament din antichitate până la cărţile electronice ale epocii contemporane. S-a ajuns unanim la părerea că, de fapt, cărţile sunt nişte acte de viaţă. Lectura este necesară, ea înaripează sufletul. A fost acceptat, nu fără regrete, că există o tendinţă, o pasiune faţă de internet în detrimentul cărţilor. S-a polemizat în această privinţă, dar oricum a biruit ideea că o carte bună e ca o conversaţie cu un om deştept şi nimic nu-i v-a ştirbi din valoare şi importanţă.
Frumoasă şi vie, sinceră, plină de însufleţire a fost întâlnirea cu scriitorul Vladimir Beşleagă în ziua de 15 aprilie. Activitatea scriitorului ilustrează cu prisosinţă afirmaţia lui Constantin Noica: „Cartea nu e rod, ci obiectul dragostei însăşi”. La întâlnire au participat 51 elevi din clasele a VI-a şi a VIII-a de la Liceul „Igor Vieru”. Scriitorul i-a antrenat într-o discuţie despre maestrul Igor Vieru numele căruia îl poartă liceul. A menţionat că l-a cunoscut şi i-a fost un bun prieten. Răsfoindu-şi amintirile s-a oprit la unele momente cum ar fi înregistrarea pe casete a unor relatări amicale ale lui Igor Vieru. Ulterior acestea au stat la baza a patru nuvele. Domnul Beşleagă le-a vorbit copiilor despre tabloul „Vânturi basarabene” care l-a fascinat şi pe care îl consideră genial.
Treptat discuţia îşi sapă o altă albie: creaţia şi destinul scriitorului Vladimir Beşleagă, regrete şi realizări. La solicitările copiilor, scriitorul se destăinuie că şi-a ghicit destinul, că se consideră un om norocos deoarece a trăit o viaţă lungă şi a editat multe cărţi. Dumnealui este ferm convins că omul însuşi îşi alege calea, de el depinde pentru ce optează în viaţă, că omului i s-a dat raţiune pentru a conştientiza ce e bine şi ce e rău. Pe hârtie, în labirint, te poţi întoarce, în viaţă nu poţi, în viaţă omul rezolvă probleme, găseşte soluţii în conformitate cu caracterul şi calitatea fiinţei sale.
La finalul discuţiei reputatul scriitor i-a îndemnat pe copii să persevereze în alegerea vocaţiei, să ştie că viaţa este în mâinile lor, că lor le stă în putere să-şi modeleze destinul. Condiţia primordială este instruirea şi cartea, fiindcă fiecare copil instruit este un om pe care îl câştigăm. Credem că această întâlnire a fost plină de suflet şi dragoste pentru copii şi carte.
Un eveniment aparte al acestei sărbători a fost prezentarea cărţilor scriitoarei Silvia Ursache, la care au participat 21 de copii de la Grădiniţa nr. 100. I-a ghidat în magnifica lume a cărţilor I. Guzun. Cu viu interes, copii au deschis mini-enciclopediile pentru preşcolari cu genericul „Tata, mama, lumea-ntreagă la portiţa mea dragă” (9 cărţi). Un mare entuziasm a stârnit şi seria cu genericul „Bună ziua, lume, vreau să-ţi spun pe nume!” (4 cărţi), destinată anume copiilor de vârsta lor cu scopul de a-i familiariza cu lumea înconjurătoare.
Pentru a stimula interesul de lectură, a fost realizată prezentarea cărţii Hora luminilor (despre prietenie şi buna înţelegere) la Grădiniţa nr. 100 cu participarea a 43 de copii. Cartea cuprinde poveşti populare, poezii despre animale, păsări, gâze, bunii prieteni ai omului, legende şi povestiri ale altor popoare.
Cu mult haz a decurs concursul literar „Opera lui Creangă” care a fost ghidat de subsemnata. Concursul a fost organizat în vederea stimulării şi susţinerii capacităţilor creative ale copiilor. Au participat la concurs 26 de elevi din clasa a V-a de la Liceul „Ştefan cel Mare şi Sfânt”. Participanţii au demonstrat cunoaşterea profundă atât a poveştilor lui Ion Creangă, cât şi a Amintirilor din copilărie. Recunoaşte personajul a fost momentul cel mai intrigant şi cel mai interesant.
Programul „Ora poveştilor” a fost realizat extramuros la grădiniţele nr. 100 şi 108. Au fost lecturate 10 poveşti printre care: Făt-Frumos din lacrimă de M. Eminescu; Frăţior şi surioară de Fraţii Grimm; Bobocelul cel urât de H. Ch. Andersen şi Povestea lui Harap Alb de Ion Creangă. 240 de copii curioşi au călătorit în fascinanta lume a poveştilor.
În scopul atragerii la lectură şi promovării imaginii bibliotecii şi a cărţii pentru copii, au fost organizate excursii în bibliotecă. Itinerarul excursiilor cuprindea informaţii despre „Cărţile jubiliare – 2009”, „Cele mai citite cărţi” şi „Cărţi noi”. Impactul excursiilor ar fi contaminarea de lectură, de carte, de bibliotecă.
Pe parcursul întregii săptămâni, a fost efectuat sondajul „Lectura copiilor”. Chestionarul cuprindea un şir de întrebări şi posibilitatea de a răspunde deschis printr-o variantă proprie neprevăzută.
Săptămâna Sărbătoarea literaturii pentru copii a fost bogată în activităţi atractive, care au antrenat 729 utilizatori, 87 dintre care sunt utilizatori noi. În acest răstimp au fost împrumutate 1325 de cărţi.
Biblioteca şi-a făcut noi prieteni interesaţi de lectură şi carte pe care intenţionează să-i implice activ şi în alte programe culturale.

MITUL CĂRŢII


Elena DUBENCU,
bibliotecar, Biblioteca Publică „Al. Donici”

Cartea este un univers dumnezeiesc pe care am moştenit-o ca pe o cunună prin suflarea străbunilor.
În carte, în primul rând, găsim istoria neamului, credinţa sacră, mister, ştiinţă, filosofie, arta creaţiei şi multă, multă lumină.
Convingătoare sunt cuvintele marelui nostru cronicar Miron Costin: „...Nu iaste alta şi mai frumoasă şi mai de folos în toată viaţa omului zăbavă decât cetitul cărţilor.”
Nu găsim o altă definiţie atât de reuşită, încât să cuprindă în limitele ei această complexă datorie de zi cu zi – Cartea.
Dacă biserica este Casa Domnului, Biblioteca este Templul Spiritual Uman.
Dragostea de lectură e cea mai uriaşă putere prin care omul în esenţă devine Om şi merită admiraţie.
Spre deosebire de celelalte surse de informaţie (radioul, televiziunea, cinematografia, internetul ş.a.) nimic nu poate înlocui Cartea, un adevăr care nu poate fi dezminţit.
Lectura este o parte componentă a vieţii omului.
Lectura te dezvoltă, te ajută la teme.
Sub pana învăţătorilor, cronicarilor, scriitorilor clasici şi contemporani Cartea este componenta majoră a culturii noastre de secole.
Eminescu defineşte reuşit şi arată în mod ireproşabil influenţa pe care o exercită asupra educaţiei Cartea:

„Tu mi-ai deschis a ochilor lumină,
M-ai învăţat ca lumea s-o citesc...”

În Minunea cărţii Nicolae Dabija scrie cu luare aminte: „Cartea cu ajutorul cuvintelor fixează gândirea, ideile, întâmplările lumii. Ca aceasta să nu se uite.”
În poezia regretatului nostru poet naţional Grigore Vieru Legământ îl defineşte pe Luceafărul poeziei române drept cult al cărţii:

„Ştiu: cândva la miez de noapte
Ori la răsărit de Soare
Stinge-mi-s-or ochii mie
Tot deasupra cărţii Sale.”

Lectura suplimentară lărgeşte spectrul de cunoaştere.
În cărţi găsim cunoştinţe, bucurie, alinare, înţelegere, curaj.
Cartea te predispune la meditaţie.
Capacitatea de a citi sfintele şi frumoasele cărţi nu este ceva cu care ne-am născut, ci trebuie educată în fiecare zi.
Lectura este necesară ca şi apa pe care o bem, ca şi pâinea.
Fără lectură ne-ar fi mult mai greu să ne cunoaştem pe noi înşine ca popor, ca identitate naţională.
Importanţa lecturii a fost semnalată din cele mai îndepărtate timpuri.
Manualele de retorică şi tratatele de gramatică din antichitate conţin recomandări referitoare la expresivitatea vocii în timpul lecturii.
Lectura presupune o examinare atentă a textului.
O carte o citeşti când voieşti, cum doreşti şi de câte ori vrei.
Roger Charter, clasic al istoriei practicilor şi citirii, aprecia rolul cititorului: „Fără cititor textul nu este decât un text virtual, lipsit de existenţa adevărată.”
Cartea închisă îşi păstrează taina, odată ce este deschisă, cititorul pătrunde în tainele ei.
Ion Dodu Bălan ne obligă să vedem în lectură actul prin care textul capătă sens şi eficacitate: „Citind trebuie să faci eforturi, să înţelegi ceea ce citeşti şi să reţii ceea ce înţelegi.”
Astfel de lectură culturalizează cititorul, îl luminează, inspiră dragostea de ordine, de dreptate, de virtuţi, de bunul simţ.
Cugetările clasicului român Alexandru Vlahuţă le putem raporta la realitatea contemporană: „În casa în care nu intră o carte pentru suflet, acolo-i beznă.” Sau: „Ce de lucruri bune şi frumoase dorm uitate în cărţi pe care nu le mai deschide nimeni?”
Lectura este necesară nu numai în măsura prevăzută de curriculumul şcolar.
Dorinţa pentru lectură trebuie să se împletească armonios cu pasiunea pentru studiu.
Lectura numai în aşa mod îşi poate atinge scopul instructiv-educativ.
Cartea citită te face să citeşti şi alte cărţi şi numai toate împreună formează baza rezistentă a culturalizării personalităţii elevului.
Prin lectură inima se purifică şi se sfinţeşte prin emoţii curate care te ridică spre culmile adevăratei bucurii de a fi Om.
Cu ajutorul cărţilor bune izvorăşte izbânda, culminează ocrotirea şi paza lui Dumnezeu.
Lecturile de orice tip duc la cunoaştere, la acel ansamblu de posibilităţi şi moduri de a veni în acord, contact cu ceva despre care se doreşte a afla cât mai multe.
Cititorul nostru găseşte în lecturile căutate ceea ce de obicei viaţa nu-i oferă.
El se îndreaptă spre text ca spre nişte fermecătoare grădini, unde imaginaţia şi speranţele se împletesc armonios.
În acest fel creaţiile literare confirmă puterea lor de oglindire a sufletului.
Mirajul lecturii este dătător de speranţe şi fericire.
Biblioteca vine să stimuleze pasiunea pentru lectura tinerilor care în prezent se simt atraşi mai mult de calculator şi televizor decât de cuvântul scris.
La activităţile organizate în Biblioteca Publică „Al. Donici” mulţi din participanţi au spus că după intensitatea impresiilor nici internetul, nici televiziunea nu se compară cu dialogul viu şi schimbul de opinii cu autorul unei cărţi.

„PRIMĂVARA” ÎN OSPEŢIE LA BIBLIOTECA „OVIDIUS”


Natalia COJOHARENCO,
bibliotecar, Biblioteca Publică „Ovidius”
Primăvara a intrat în drepturile sale fireşti deoarece ghioceii şi soarele blînd au dus la reînvierea naturii. Şi la Biblioteca Publică „Ovidius” Primăvara a poposit recent la o oră de lectură cu genericul Mărţişor, tradiţie, legendă şi realitate.
Un grup de studente din anul trei al Facultăţii de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, specialitatea de biblioteconomie, împreună cu profesoara Inga Cernat şi şefa oficiului copii al bibliotecii Viorica Moraru, au organizat cu elevii clasei a II-a de la Gimnaziul nr. 53 din sectorul Centru al capitalei o întîlnire literară a Primăverii. În sala bibliotecii, frumos aranjată pentru acest eveniment, a fost vernisată o expoziţie de fotografii color ale florilor de primăvară: ghiocei, viorele, narcise, zambile etc. Activitatea a început printr-o prezentare teatrală a unei legende a Mărţişorului cu eroii: Primăvara (Cristina Negrea), Crivăţul (Ecaterina Răzvan), Soarele (Tatiana Preatca), Ghioceii (Mariana Iurcu, Iulia Artemieva), Fete care întîmpină Primăvara, îmbrăcate în port popular (Natalia Docina, Tatiana Borodatîi).
Eroina Primăvara, zîmbitoare, în rochie verde presărată de flori multicolore, a povestit copiilor despre tradiţiile de primăvară la români, despre semnificaţia şi portul mărţişorului la piept în diverse regiuni ale ţării. Apoi a propus copiilor să-şi amintească şi alte legende ale Mărţişorului. Concluzia la care au ajuns copiii: sărbătoarea Mărţişorului este una din cele mai vechi şi frumoase datini păstrate din străbuni.
În continuare copiii au fost invitaţi să participe la jocuri cognitive în echipe. S-au creat patru echipe de lucru. În cadrul primului joc, copiii au fost rugaţi să facă descrierea însuşirilor unei flori de primăvară (lalea, ghiocel, narcis, viorea) care se aflau în mici bucheţele la fiecare grup pe masă. La al doilea joc copiilor le-au fost împărţite plicuri cu imaginile unor flori de primăvară, tăiate în mici bucăţi. Învingător devenea acel copil care completa mai rapid imaginea. Copiii au lucrat cu multă plăcere şi entuziasm pentru a obţine rezultate cît mai bune, totodată, ei au dat dovadă de multă atenţie, abilitate şi rapiditate.
La întrebarea unde merg ei ca să afle tot ce îi interesează, copii au răspuns în cor: „La bibliotecă!” Pentru a-i provoca la lectură continuă, Primăvara i-a invitat pe copii la o călătorie în „Templul Cunoştinţelor”, al cărui imagine simbolică a fost desenată pe o coală mare de hîrtie. Acest templu fermecat are o mulţime de trepte şi labirinturi şi numai acel care va fi mai isteţ, mai străduitor şi va citi mai mult, va obţine în fine cele mai vaste cunoştinţe, pentru a ajunge la ultima treaptă a Templului şi a obţine Diploma „Cel mai bun cititor”. Primăvara a lăsat la Biblioteca „Ovidius” o „Lădiţa fermecată” din care copiii au extras cîte o fişă ce conţinea o însărcinare de lectură. Ea i-a sfătuit pe copii să scrie povestioare, versuri, iar la următoarea întîlnire vor discuta pe această temă. La finele activităţii a fost prezentată expoziţia de carte Primăvara – raza călătoare dintr-o lacrimă de floare. Mai apoi copiii au recitat poezii despre primăvară şi au cîntat împreună imnul primăverii – Vine, vine primăvara.
Biblioteca „Ovidius” îşi propune şi pentru viitor astfel de întîlniri rodnice ale copiilor cu adulţii, deoarece ele contribuie la dezvoltarea spirituală a elevilor, sporindu-le capacitatea de gîndire şi creativitate, îndemnîndu-i pe copii să caute, să persevereze şi să se manifeste în public fără emoţii.
În încheiere, vreau să spun că copiii sunt foarte ingenioşi, prietenoşi, sinceri şi dispuşi să înveţe. Noi, adulţii, trebuie să profităm de această situaţie ca să fim alături de ei pentru a-i ghida în intenţiile lor bune.