vineri, 28 septembrie 2012

ÎNTÂLNIRILE CU SCRIITORII - UN PRILEJ DE A PROMOVA CARTEA ŞI LECTURA


 Liliana Juc
şef oficiu copii
Filiala Târgovişte

 Întâlnirea cu scriitorul Nicolae Popa şi cu Marele Ciulică, a prilejuit elevilor clasei a 4-a „A”, Liceul Teoretic „Dante Alighieri”, profesor Maria Margine, multă satisfacţie şi clipe de neuitat. Copiii au descoperit cine îl inspiră pe scriitor la crearea unui sau altului personaj, ce-l motivează în creaţie, când s-a apucat să scrie pentru copii, de unde vine, când s-a născut etc.; le-a fost tălmăcit cuvăntul a ciuli, cine poate fi ciulică şi cine ciufulică; au descoperit o istorioară hazlie din copilăria scriitorului –  Businessmanii de la Buda.

Cartea Marele Ciulică a plăcut mult cititorilor din clasa a 4-a. Ei au făcut o interpretare proprie a operei, dramatizând unele fragmente din povestire; au adresat întrebări ingenioase (Cine e acest Ciulică? N-a fost traumatizat de plecarea părinţilor? etc.); au ascultat cu plăcere povestirile autorului despre eroul principal, au solicitat autorului alte cărţi pentru copii.  

Personajul principal este un băieţel ascultător Petruţ, care din inocenţa şi pornirea lui de-a nu trece peste cuvântul părinţilor plecaţi în străinătate, din   multă străduinţă îşi dezvoltă intuiţia până la providenţă. Din dorinţa de a-şi revedea cât mai curând părinţii şi a primi cadoul mult râvnit, prin comportamentul său de mare ascultător, ţinându-şi urechea trează la tot şi la toate, devine un băieţel cu har dumnezeesc, model de generozitate şi mărinimie prin săvârşirea faptelor bune şi dezlegarea unor taine – intuieşte motivul neîncălzirii în şcoala din sat, desluşeşte ce vorbesc necuvântătoarele, copacii, florile, găseşte o soluţie pentru braduţul ce nu dorea tăiat.

Ciulică e prototipul copilului cu părinţi plecaţi peste hotare, un exemplu de rezistenţă prin imaginaţie şi fantezie infantilă. Volumul Marele Ciulică este  opera zilei de azi. Povestirea abordează mai multe probleme  de ordin psihologic, social, ecologic – copii  rămaşi în grija rudelor sau străinilor, tăierea brazilor de Anul Nou.

Într-un cadrul autumnal, de frunze, nuci, castane, mere, pere, struguri,  s-a desfăşurat întâlnirea elevilor clasei a 3-a „C”, Liceul Teoretic „Dante Alighieri”, profesor Liuba Paiu, cu scriitoarea Claudia Partole. Poezii de toamnă, în toată averea şi splendoarea ei, poezii dramatizate, se desprindeau din gura declamatorilor aidoma filelor din poezia Calendarul.

 Micii ştrengari au vorbit în versuri despre cum învaţă ei să fie mai buni, începând chiar de luni, ce-i face să se grăbească încet şi-i motivează înveţe de la toate. Atmosfera întreţinerii cu scriitoarea a fost împresărată cu glume, zâmbete culese din cărţile Dumneaei. Cartea lansată Mica-ica bâzâica, viu colorată, cu poezii jucăuşe, din colecţia Să creşti mare, puişor! a provocat un interes deosebit copiilor.
 
 Condeiera Claudia Partole le-a adus copiilor istorioare duioase din propria copilărie, le-a răspuns cu multă beatitudine la întrebări, în felul în care  Dumneaei ştie să o facă cel mai bine, i-a surprins cu lectura poeziilor din colecţia Să creşti mare, puişor!

 La final, scriitoarea le-a oferit participanţilor cele mai frumoase autografe, iar editoarea Ana Tihon le-a dăruit semne de carte şi calendare de la Editura Librarius.

 Întâlnirile cu scriitorii sânt foarte benevenite pentru copii, astfel, ei se apropie mai mult de opera scriitorului, o studiază mai profund, sunt stimulaţi la lectură, sunt motivaţi să citească de pe filă de carte (nu de pe monitorul calculatorului). Biblioteca, la rândul ei, promovând scriitorul, valorifică lectura şi cartea, îşi fidelizează cititorul.

joi, 27 septembrie 2012

VIZITA DE STUDII A REPREZENTANTILOR IFLA

 
În perioada 17-19 septembrie2012  Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova (ABRM) în parteneriat cu  Programul Novateca au facilitat vizita de documentare a reprezentanţilor IFLA în Republica Moldova – Fiona Bradley, coordonatoarea Programului Building Strong Library Association (BSLA) şi Winnie Vitzansky, trainer IFLA.

Reprezentanţii IFLA au vizitat şi Filiala municipală ABRM. Subiectele discutate au reflectat aspectele de cooperare, învăţare şi de implemnetare a inovaţiilor în activitatea profesională. 

Raportul general îl puteţi consulta pe pagina www.abrm.md

miercuri, 26 septembrie 2012

PROGRAMUL “CHIŞINĂUL CITEŞTE O CARTE” LA FILIALA TRAIAN


În incinta Bibliotecii Traian, una dintre filialele Bibliotecii Minicipale “B. P. Hasdeu”, în cadrul Săptămânii Uşilor Deschise a avut loc o întâlnire de suflet cu autorul cărţii “Nu mă tentează”, carte ce este lecturată în anul curent în toate filialele Bibliotecii Municipale, în cadrul Programului de lectură “Chişinăul citeşte o carte”.

Ploaia ce-a decurs toată ziua n-a fost o barieră în calea utilizatorilor  pentru a fi prezenţi la activitate, aceştia din contra aşteptau scriitorul cu răbdare şi cu o dorinţă mare de a-i adresa multiple întrebări. Surpriza a fost mare autorul n-a venit singur ci însoţit de catre scriitorul, criticul literar, Dumitru Crudu, cartea căruia la fel a fost lecturată în cadrul acestui program, în anul 2009.

Publicul prezent a fost divers, elevii claselor XII-a „A” şi „B” de la Liceul Teoretic “Traian” însoţiţi de către profesoara de limbă româna, doamna Elena Paraşciuc, elevii clasei a VII-a de la acelaşi liceu, însoţiţi de către bibliotecara doamna Tatiana Cucereavîi, tineri şi specialişti de la Centrul Comunitar pentru Copii şi Tineri cu Dizabilităţi Fizice şi utilizatori fideli ai bibliotecii.

Celor prezenţi le-a fost prezentată expoziţia de documente “Biblioteca Municipală  “B. P. Hasdeu” – o instituţie de succes” şi au fost informaţi despre faptul că la 19 octombrie Biblioteca Municipală va marca 135 ani. După care pentru a face cunoştinţă cu autorul domnul Dumitru Crudu i-a făcut domnului Anatol Moraru o prezentare mai amplă. A vorbit despre cărţile dlui Moraru anterior apărute ca: Nou tratat de igienă (nuvele), Turnătorul de medalii (roman), despre faptul că domnul Moraru este lector superior la Catedra Literatura Română şi Universală a Universităţii de Stat “Alecu Russo” din Bălţi.

Elevele clasei XII-a Violeta Comendant, Nadejda Vatavu şi Oxana Balan şi-au expus impresiile în urma lecturii cărţii “Nu mă tentează”, după a urmat un dialog între cititori şi autor. Dacă la întrebarea, Odată la cât timp vă iese o carte?, domnul Moraru a spus că îi reuşeşte odată la cinci ani, atunci în incheiere doleanţele celor prezenţi au fost, de a reduce acest termen pînă la un an maxim doi, pentru a apărea cu o altă carte, la o nouă întâlnire.

Domnul Moraru a rămas profund impresionat de cunoştinţele pubilicului cititor, care a dat dovadă de o lectură amplă a cărţii “Nu mă tentează”, prin impresiile de lectură bine formulate şi prin întrebările bine gândite. 

Natalia Corghencea, şefa Filialei Traian

marți, 25 septembrie 2012

luni, 24 septembrie 2012

SIMPOZIONUL MESIANICII ÎNCEPUTUILUI DE SEC. XX


La data de 21 septembrie, s-a desfăşurat la Filiala Transilvania” în cadrul Salonului de Lectură „Ceaiul de la ora patru” simpozionul literar „Mesianicii începutului de sec. XX”,  cu participarea academicianului Mihai Cimpoi şi Renata Verejanu.
A fost cea dea doua şedinţă a salonului nostru. Această şedinţă a fost concepută ca o lecţie obişnuită, doar că în calitate de moderatoare am fost eu, eleva clasei XII-lm1 Gabor Ana şi bineînţeles profesoara noastră de Limbă şi Literatură Română Alexandra Tănase.
Materia face parte din capitolul „Critică literară” conform curriculumui şcolar şi anume cartea „O istorie deschisă a literaturii din Basarabia” de Mihai Cimpoi. Astfel, elevii au fost motivaţi să vină la acest simpozion pentru a cunoaşte personalitatea unui savant contemporan – Mihai Cimpoi şi pentru evocarea unor pesonalităţi din articolul menţionat mai sus, cum ar fi: Alexie Mateevici , Constantin Stere, Gheorghe V. Madan, Ion Buzdugan, Vladimir Cavarnali, Teodor Nencev, Radu Gyr etc. La acest simpozion au participat membrii Salonului de Lectură „Ceaiul de la ora patru”, elevi din Liceul Teoretic „Gaudeamus” clasa VI dar şi elevi din Liceul „Constantin Negruzzi” şi Liceul sportiv Nr. 2.
Au fost prezentări a numeroase personalităţi în cele mai diverse forme: informaţii ample, dezbateri la temă, recital de poezie sau înscenarea unui fragment dintr-o operă anumită. Elevii au fost curioşi să afle cât mai multe informaţii de la academicianul Mihai Cimpoi şi cel mai interesant era să-i vezi făcându-şi unele notiţe la ceea ce spunea criticul. În ciuda vremii ploaise de afară chipurile elevilor exprimau seninătate şi nu în ultimul rând fericirea de a purta discuţii cu cel mai mare savant din ţara noastră.
Simpozionul s-a încheiat cu felicitări în adresa marelui critic cu ocazia împlinirii a 70 ani şi bineînţeles autografe pentru participanţi. Am avut o deosebită plăcere să particip la acest eveniment într-atât de călduros şi plăcut menit să unească toţi iubitorii de carte în jurul unei pesonalităţi basarabene marcante - Mihai Cimpoi.


Gabor Ana, cl.XII, cititoarea Filialei „Transilvania”

vineri, 21 septembrie 2012

AMINTIRI DIN ALTĂ COPILĂRIE DĂRUITE DE SCRIITOAREA LUCREŢIA BÂRLĂDEANU COPIILOR DE AZI

Liuba Ciobanu,
şef serviciu, Filiala „Ovidius”

Elevii claselor a 3-a de la Liceul Teoretic „Mihai Viteazul” au avut bucuria de a se întâlni cu Lucreţia Bârlădeanu, autoarea cărţii „Dealul Drăguţei”, o carte despre copilăria dragă, cu tot farmecul trăită de autoare.
Moderatoarea activităţii, Valentina Butnaru, Preşedintele Societăţii „Limba noastră cea română” a salutat copiii, i-a lăudat pentru că sunt cititori activi ai bibliotecii „Ovidius”. Chiar de la începutul întâlnirii  s-a produs un dialog între copii şi moderatoare. Întrebaţi dacă au citit cartea mulţi dintre ei deja o citise şi le-a plăcut foarte mult. Fiind întrebaţi care povestiri le-au plăcut, elevii au numit mai multe povestiri: „Rochia de mătase”, „Compasiune şi evlavie”, „La Sobari”, „Şcoala”.
Pe parcursul întâlnirii copiii au fost antrenaţi deseori într-un dialog interactiv. Ei au spus că vin la biblioteca „Ovidius” cu plăcere, împreună cu părinţii, vin şi fraţii şi surorile. De ce vin la bibliotecă? Pentru că sunt foarte multe cărţi. Valentina Butnaru le-a propus ca şi copiii să scrie ce întâmplări au avut în viaţă, unde călătoresc – apoi vor citi când vor fi mai mari, le va fi foarte interesant.  
            Scriitoarea Călina Trifan şi-a împărtăşit impresiile ei: „Scriu pentru maturi, dar invidiez acei scriitori care pot scrie pentru copii. Voi, copii, staţi pe o comoară, pe care o înţelegeţi doar la maturitate. Această comoară de idei o acumulaţi numai prin lecturile copilăriei. Acum copiii au parte de alte aventuri şi năzbâtii în copilărie, dar lectura e aceeaşi pasiune – şi a copiilor de atunci, şi de acum, iar relectura este foarte importantă pentru a înţelege mai bine o carte şi autorul ei”.
         S-a mai specificat că o carte mai binevenită pentru copii nici nu poate fi. Această carte pentru autoare a fost şi un pas de a trece de la literatura pentru maturi la cea pentru copii. „Dealul Drăguţei”  este un omagiu adus de scriitoare părinţilor săi – care au crescut-o cu mare dragoste. Această carte poate fi citită cu plăcere şi de părinţii, care, citind se vor reîntoarce în copilărie.
       Autoarea a mărturisit că a scris această carte ca un dar în amintirea părinţilor, cărora continuăm să le dăm viaţă prin amintirile noastre. Fiind întrebată de ce a scris această carte, scriitoarea a recunoscut că a fost practic impusă de nepoţica Laura, care veşnic o tachina cu întrebări ce făcea când era la vârsta ei. Au mai aflat copiii ca a fost scrisă cartea la Paris, într-o toamnă frumoasă. Copiilor le-a fost interesant să ştie cum este la Paris, numit şi Oraşul Luminilor.  E bine la Paris, – a recunoscut scriitoarea – totuşi dorul de ţara natală, de casă te macină zilnic.
 Autoarea a rămas foarte amuzată şi surprinsă de întrebările adresate ei, dar şi de răspunsurile copiilor la ceea ce a dorit să afle ea de la ei şi zâmbea cu multă plăcere. I-a ascultat cu atenţie şi emoţii, de asemenea ca şi ei molipsindu-se de veselia copiilor – se vedea probabil  şi ea copil.
Lucreţia Bârlădeanu  i-a îndemnat pe copii să întrebe şi ei buneii ce au făcut  în copilărie, iar ei să scrie o carte. „Sunteţi nişte copii de la care se emană multă căldură şi inteligenţă. Un om bun în societate pentru a fi – trebuie să fie crescut corect în familie”. La întrebarea „Ce ne recomandaţi să facem pentru a avea o copilărie frumoasă?” - ea i-a îndrumat să-şi asculte şi să-şi iubească părinţii, bunicii, fraţii şi surorile, prietenii şi în general toată lumea înconjurătoare, care este atât de frumoasă!
            „Dealul Drăguţei” este o carte scrisă cu mult suflet şi har, o carte plină de viaţă în care se împletesc trăiri şi emoţii frumoase. Copiilor le-a plăcut mult cartea şi pentru că ea este foarte frumos ilustrată cu imaginea Drăguţei. Pe prima copertă este autoarea în copilărie, pe ultima copertă este nepoţica ei, Laura. „Dealul Drăguţei” este o lucrare binevenită pentru toţi cei care păstrează în suflet amintirea copilărie! Aceasta a fost concluzia emisă de toţi participanţii la această activitate.

joi, 20 septembrie 2012

FILIALA TRAIAN ŞI-A DESCHIS LARG UŞILE


Natalia Corghencea, şefa Filialei TRAIAN

În pofida faptului că în ultimul timp spectrul de interese ale copiilor se orientează accelerat spre o modalitate cât mai nouă şi anume spre tehnologiile moderne, biblioteca totuşi rămâne a fi în lista instituţiilor vizitate de către ei cu cea mai mare plăcere. Drept dovadă este Săptămâna Uşilor Deschise a Filialei Traian, una dintre cele 30 de filiale ale Bibliotecii Municipale „B. P. Hasdeu”, care în anul curent la 19 octombrie va marca 135 ani. Programul săptămânii este complex care cuprinde expoziţii de carte, expoziţii de desene, excursii ghidate, spectacole, ore de lectură, poveşti înscenate şi sigur întâlniri cu scriitori. 
Primii care au binevoit să ne bucure cu prezenţa şi au dat start Săptămânii Uşilor Deschise, au fost curioşii clasei a III-a “A” de la Liceul Teoretic “Traian”, însosiţi de către energica lor profesoară doamna Elvira Anton. Ei au avut fericita ocazie de a patricipa la întâlnirea cu scriitorul, editorul, bibliotecarul, traducătorul Gheorghe Cutsevici.
Pentru a da dovadă că cunosc opera scriitorului copiii au recitat mai multe poezii acestea fiind din cărţile: Nu mai plângeţi fiarelor, Prin oraşul mieilor, Vară, tu de-a ce te joci?, Cântecul cu mingi frumoase, Pe străduţa cu poveşti, Ghici ce fel de nucă am, Numărătoare cu ascunzătoare. Au fost orientaţi după un anumit scenariu, ghidat de către doamna Elvira, profesoara lor iubită, ce i-a ajutat să recite poeziile după o anumită ordine. Este de fapt un fel deosebit de scrieri ale domnului Cutasevici, care face un poem ce constă din mai multe poezii. În poeziile dumnealui persistă elemente de cântec şi joc, metafore originale, teme luate din sfera de interes atât ale copiilor cât şi a celor vârstnici, în plus crează o atmosferă de lectură atractivă pentru un cerc mai larg de cititori. A menţionat autorul copiii ce au recitat cel mai frumos poeziile, printre care: Gabriela Tatar cu poezia “Vară, tu de-a ce te joci?”,  Mihăiţă Coreţchi cu poezia “Biblioteca”, Andrian Dani cu poezia “Librăria”, Alexandrina Vasilachi cu poezia “Trei! Doi! Unu!”, Constantin Tabără cu poezia  “Cre-i omul cel mai tare?”. Find foarte curioşi, copiii, l-au luat la întrebări pe domnul Gheorghe Cutasevici. Iată câteva din ele: Cînd aţi început să scrieţi versuri? Aţi făcut şi  dumneavoastră pozne în copilărie ca şi Ion Creangă? Nepoţilor le citiţi versurile scrise de dumneavoastă? De ce aţi luat pseudonim?
Drept amintire a acestei înâlniri frumoase copiii au primit câte un semn de carte, pe care au luat autograful scriitorului şi nu numai. Gheorghe Cutasevici fiind editor, le-a dăruit la toţi copiii câte două cărţulii şi câte un set de carte pentru biblioteca clasei, care l-a înmânat doamnei Elvira Anton, şi unul pentru Filialei Traian.
Întâlnirile cu scriitorii şi cartea sunt cele ce le-au plăcut şi le plac cel mai mult tuturor copiilor, ele îi întrunesc şi îi îndeamnă să frecventeze bibliotecile cu cea mai mare plăcere.

miercuri, 19 septembrie 2012

FARMECUL LECTURILOR DE VARĂ


Margareta CEBOTARI,
 bibliotecar principal, Filiala „Ovidius”.

            Programul „Lecturile verii - 2012” la Filiala „Ovidius” are tradiţional un impact pozitiv asupra motivării copiilor la lectura unor cărţi interesante, contribuind la dezvoltarea capacităţilor creative ale copiilor, îndemnându-i la noi realizări intelectuale. Dacă ar fi să facem o comparaţie cu anul trecut, a crescut numărul de utilizatori noi înscrişi la bibliotecă în această perioadă, deoarece după fiecare activitate erau mulţi doritori de a se înscrie pentru a avea acces la mulţimea de cărţi interesante pe care le-au văzut în colecţiile bibliotecii.
                           Pentru a atrage atenţia unui public cât mai vast asupra acestui program deja de câţiva ani activitatea de deschidere o organizăm în colaborare cu Pretura Sectorului Centru în scuarul magazinului „UNIC” unde pe 1 iunie au loc mai multe manifestări dedicate Zilei Internaţionale a Copiilor. Îmbrăcaţi în forme speciale, maiou cu logotipul „Lecturile verii”, şi în acest an am repartizat publicului materiale publicitare de promovare a programului, iar cei mai isteţi copii au fost atraşi să participe la concursuri de erudiţie şi de creaţie.
            Tradiţional partenerii de bază ai acestui program sunt taberele de odihnă pentru copii organizate la instituţiile de învăţământ din sector pe parcursul lunii iunie, urmând apoi o bună colaborare cu grădiniţele şi cei mai activi cititori ai bibliotecii.
            Printre cele mai impresionante şi emoţionante activităţi pentru copii rămân a fi întâlnirile cu scriitorii. În această vară copiii au avut o atitudine participativă în cadrul acestor manifestări, fiind activi şi plăcut surprinşi de comunicarea cu scriitorul Nicolae Popa, autorul cărţii „Marele Ciulică”, deoarece aceasta a fost cartea-surpriză a Salonului Internaţional de Carte pentru Copii şi Tineret din Chişinău, ediţia 2012. A fost binevenită pentru copiii dornici de carte şi întâlnirea cu dna Eugenia David, redactor literar, traducătoare a multor opere din literatura universală, care le-a recomandat să apeleze mai des şi mai întâi de toate la carte, deoarece în ea vor găsi cea mai indicată şi calitativă informaţie. Deoarece nu importă cât de mult citeşti, dar şi ce anume citeşti.  Nu mai puţin atractive sunt pentru copii lansările de carte, deoarece au ocazia de a se afla printre primii cititori ai acestor cărţi. Cunoscuta interpretă de muzică folk Maria Mocanu a fost aşteptată cu mult drag la lansarea primei sale cărţi de povestiri pentru copii, cu un titlu foarte cald şi prietenos „Faţa soarelui”. Mai apoi prezentarea cărţii a fost desfăşurată în mod mai neobişnuit, chiar în curtea Liceului „Mihai Viteazul”. Copiii au ascultat cu drag şi unele melodii interpretate la rugămintea lor, de către Maria Mocanu, împreună cu ea fredonând celebra „Galbenă gutuie”.
            Informarea despre cărţile valoroase din colecţiile bibliotecii este scopul prezentărilor de carte, reuşind pe parcursul acestei veri să provocăm copiii la lectura acestor cărţi. Aripile de lumină ale regretatei poete Steliana Grama continuă să se răsfrângă asupra cititorilor săi. Este de datoria noastră să-i facem cunoscută opera. De aceea am ales să prezentăm volumul de versuri pentru copii „Curcubeul viselor”. Chiar dacă a adunat a 70 filă în copacul-calendar al vieţii sale, scriitorul Tituş Ştirbu rămâne  a fi unul din cei mai îndrăgiţi poet de către cei mai mici cititori, deoarece versurile lui îi ajută să înveţe a citi, a număra. Anume la grădiniţe şi am realizat două prezentări a ediţiei superbe „Pomul cu cifre” şi „Pomul cu litere” de Tituş Ştirbu, apărută la editura „Silvius Libriis”, în formă de carte-valet. Prezentarea superbei ediţii „Ion şi Doina, Doina şi Ion” a fost pentru cititorii noştri un act de comemorare a acestor distinse personalităţi ale neamului românesc.
            Cel mai mult se citeşte totuşi la o oră de lectură. Atât pe loc cât şi extramuros, am citit împreună cu micii cititori mai multe cărţi diverse: „Oare de ce burtica mea face gălăgie şi alte întrebări despre corpul meu” de Brigid Avison, “Ia să-mi spui tu, spui” de Simion Ghimpu, „Copii în cătuşele Siberiei” şi ciclul de povestiri de Spiridon Vangheli publicate în revista „Alunelul” , „Faptele şi vitejiile lui Ştefan cel Mare şi Sfânt” de S. Kirileanu ş. a. Două ore de lectură tematice au fost organizate pentru micii utilizatori ai bibliotecii cu prilejul evidenţierii şi propunerii spre lectură a materialului informativ dedicat unor evenimente de însemnătate naţională: Ziua Independenţei şi Limba Noastră cea Română.
            Copiii talentaţi şi isteţi oricând se pot manifesta din plin, participând la concursurile organizate de biblioteca „Ovidius”. Pentru ei în această vară sa-u organizat concursuri de creaţie cu tematică diversă: „Poieniţa copilăriei” „Impresii de lectură din cartea de vacanţă” ,„Natura e o bogăţie – cu ea trăim în armonie”, în cadrul cărora ei au avut de transmis un mesaj  prin intermediul creioanelor şi a cretei colorate.
De multă inspiraţie au dat ei dovadă şi la desfăşurarea concursurilor de erudiţie.
            La activitatea de finalizare a programului estival „Lecturile verii” cei mai activi cititori au avut ocazia de a dialoga cu Eugenia David, redactor literar, traducătoare a multor opere din literatura universală. Ea le-a vorbit copiilor despre importanţa cărţilor în formarea intelectuală şi dezvoltarea noastră, cât şi despre farmecul lecturii unei cărţi bune artistice. Un îndemn la lectură continuă le-a adresat Cristina Voroneanu, cititoare fidelă a Filialei „Ovidius”, care reuşeşte de minune să îmbine reuşita excelentă la învăţătură cu participarea activă în viaţa societăţii, fiind şi unul din cei mai buni voluntari ai bibliotecii. Partea artistică a activităţii a cuprins lecturarea unor  aforisme şi maxime, citate şi versuri despre carte, scriitori, lectură. Copiii au adus fiecare argumentele lor în favoarea necesităţii lecturii în viaţa lor, dovedind că sunt într-adevăr pasionaţi de a citi cărţi.  Iar acesta şi este de fapt scopul principal al organizării şi desfăşurării la filialele BM „B. P. Hasdeu” a acestui program de lectură : să-i vedem pe copii citind cu pasiune, cu bucurie şi plăcere, pentru cunoaştere şi dezvoltare intelectuală continuă.
            După prezentarea succintă a unor totaluri ale activităţilor desfăşurate la biblioteca „Ovidius” pe parcursul acestei veri fierbinţi Elena Butucel, directorul bibliotecii, le-a înmânat celor mai activi cititori Diplome şi câte un mic cadou din partea bibliotecii. Desigur acest cadou a fost o carte, care, credem noi, îşi va ocupa locul binemeritat în bibliotecile personale ale acestor copii harnici în ale cititului. Cei mai vrednici s-au dovedit a fi: Adelina Onoi (13 ani), Ilinca Plămădeală (12 ani), Sabina Boleac ( 10 ani), Cebanu Cristiana (11 ani), Ion Vasluian (11 ani), Gheorghe Jardan (8 ani), Eugen Duca (9 ani), Andreea Stratu (11 ani).
            Au contribuit la incitarea şi susţinerea unui interes continuu asupra cărţilor valoroase pentru copii din colecţia bibliotecii „Ovidius” expoziţiile de carte organizate in situ şi virtual pe blogul bibliotecii, genericul vorbind de la sine: Cărţi pentru picii curioşi, Geto-dacii – străbunii noştri, Capodopere din literatura română, Cărţi celebre din literatura universală, Înţelepciunea legendelor, Lecturi cu învăţături (proverbe, maxime, ghicitori),Dialoguri ghiduşe (cărţi cu umor pentru copii), Citeşti, înveţi şi te distrezi! (cărţi pentru copii până la 10 ani), Călătorii fascinante în istorie, Fenomene captivante din natură, Citeşte şi niciodată nu vei fi singur.
            Deci, odată cu desfăşurarea acestui program estival realizăm: încurajarea lecturii copiilor, orientarea lor spre lectura din diverse domenii şi nu în ultimul rând biblioteca „Ovidius” devine mai cunoscută în societate, sporind imaginea pozitivă a acestei instituţii culturale. Iar îmbinarea armonioasă a timpului liber al copiilor din zilele însorite de vară cu farmecul lecturii unei cărţi frumoase şi interesante va continua la vara viitoare, deoarece acest program este apreciat de cititorii bibliotecii.
Câteva impresii ale participanţilor la program ne confirmă această afirmare.
           
            În primele zile ale vacanţei de vară, am mers la tabăra. A devenit deja o tradiţie ca în fiecare an să mergem  la Bibliotca Ovidius să participăm la programul „Lecturile verii”. Îndeosebi mi-a plăcut că în acest an bibliotecara a venit la noi la tabără împreună cu interpreta Maria Mocanu şi ne-a prezentat cartea „Faţa soarelui”. Împreună am cântat cântece, dar cel mai mult mi-a plăcut cântecul „Galbenă gutuie”. Vreau şi pe viitor să mai vină si alţi interpreţi.
                       
            Mi-au plăcut poeziile despre copilărie şi vacanţă, grădiniţă şi şcoală scrise de Steliana Grama, cuprinse în cartea „Curcubeul viselor”. Mai ales că ele au fost scrise când ea era tot un copil ca noi. Şi eu scriu câte ceva, dar nu aşa de bine. Dar mă voi strădui să citesc mai multe cărţi cu poezii bune scrise pentru copii, poate am să reuşesc şi eu mai multe. Cu drag voi veni la Biblioteca „Ovidius” să citesc, deoarece aici ştiu că sânt cărţi frumoase şi interesante de citit. Mai de demult vin la această bibliotecă şi le spun şi prietenilor mei să vină, că este o bibliotecă cu multe cărţi bune pentru copii.
                       
            Cu ce mai mare plăcere am desenat  eroii preferaţi din cărţile citite, atunci când ni s-a propus să participăm la Concursul de desene de la „Lecturile verii” de la biblioteca „Ovidius”. Eu l-am desenat pe WiniPooh deoarece îmi place mult acest ursuleţ hazliu, năzbâtios dar şi politicos, prietenos. Mi-a plăcut şi cum au fost expuse aceste desene în sala bibliotecii, unde au putut să fie privite de toţi copiii. Mi-a plăcut şi cadoul primit pentru acest desen. Mă bucur că am fost apreciată. O sa mai desenez şi alţi eroi din poveştile pe care le voi citi vara această şi voi mai veni să particip la concursurile organizate de biblioteca „Ovidius”, unde este foarte frumos şi e o mare bucurie pentru noi când venim aici.marți, 18 septembrie 2012

FILIALA MUNICIPALĂ A ABRM: ANGAJAMENTE, EFICIENŢĂ ŞI ADAPTABILITATEComplexitatea, diversitatea şi dinamica relaţiilor profesionale ale bibliotecarilor din Republica Moldova se realizează la momentul actual printr-un dialog sănătos. Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova devine liantul de coeziune profesională şi socială. Pe parcursul celor 20 de ani cu succes au fost evidenţiate valorile bibliotecii, asigurînd durabilitatea Sistemului Naţional de Biblioteci şi aplicînd eligibil inovaţii. ABRM este organizaţia nonguvernamentală care asigură interacţiunile profesionale reciproce dintre bibliotecari şi biblioteci. Platforma relaţiilor o constituie valorile comune, părerile, cunoştinţele şi viziunile de viitor.
Filiala municipală a Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova exprimă vocea bibliotecarilor din capitală. Numeroasă în ceea ce priveşte cantitatea şi consistentă ca aport, filiala se implică în toate acţiunile de durată.
Numărul membrilor pe parcursul ultimilor cinci ani variază de la 200 pînă la 230. Filiala tutelează şi bibliotecarii din suburbiile municipiului Chişinău. În fiecare an, preponderent în luna februarie, se organizează acţiunea Sînt membru al ABRM. Deja a devenit o tradiţie, o cultură a responsabilităţii de apartenenţă profesională. Competenţele şi abilităţile echipei „Hasdeu” sînt utile în cadrul ABRM. Acest imperativ în esenţă se exprimă prin prezenţa bibliotecarilor în conducerea ABRM (vicepreşedinte, membri de comisii, membri de secţiuni), în organizarea evenimentelor de amploare, în participarea cu multiple comunicări la conferinţe şi reuniuni profesionale, în implicarea rezolvării unor probleme (drept de autor, Legea cu privire la biblioteci, conferirea categoriilor de calificare, strategia de dezvoltare a bibliotecilor, învăţămîntul biblioteconomic), în desfăşurarea activităţilor de formatori naţionali, în oferirea de consultaţii şi în îndrumarea coerentă a colegilor.
Peisajul implicări este divers în corespundere cu ariile de responsabilitate:
Consiliul ABRM
Mariana Harjevschi
vicepreşedinte
Biroul executiv al ABRM
Lidia Kulikovski
Mariana Harjevschi
Tatiana Coşeri
membri
Comisia relaţii internaţionale şi activitate de fundraising
Mariana Harjevschi
preşedinte
Savela Starciuc
membru
Comisia cultura informaţiei
Eugenia Filip
membru
Comisia formare profesională, etică şi deontologie
Tatiana Coşeri
membru
Comisia informatizare şi tehnologii informaţionale
Ludmila Pânzaru
membru
Comisia promovare şi publicitate bibliotecară
Genoveva Scobioală
membru
Comisia cadru de reglementare şi protecţie socială
Angela Ciobanu
membru
Comisia activitate editorială
Tatiana Coşeri
preşedinte
Lidia Kulikovski
membru
Genoveva Scobioală
membru
Secţiunea biblioteci publice
Lidia Kulikovski
preşedinte
Savela Starciuc
membru
Cristina Mamaiscaia
membru
Comisia de cenzori
Elena Butucel
membru
Grupul de lucru pentru actualizarea „Formei statistice 6c” în conformitate cu standardul de statistică
Ludmila Pânzaru
Tatiana Coşeri
membri
Traducerea standardului „Indicatori de performanţă”
Ludmila Pânzaru

Comisia de evaluare în cadrul Concursului Naţional „Cel mai bun bibliotecar al anului”
Tatiana Coşeri
membru
Comisia de evaluare în cadrul Concursului Naţional „Cele mai reuşite lucrări ale anului în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţei informării”
Lidia Kulikovski
membru
Programul EIFL-IP
Mariana Harjevschi
membru
Consorţiul REM
Ludmila Pânzaru
membru
Comisia IFLA pentru dreptul de autor şi probleme juridice
Mariana Harjevschi
membru
Demersuri privind situaţia învăţămîntului biblioteconomic
Mariana Harjevschi
Lidia Kulikovski
Tatiana Coşeri

Comitetul tehnic nr. 1
Ludmila Pânzaru
membru

Managementul la Filiala municipală a ABRM este axat pe grija faţă de fiecare salariat în vederea stimulării creativităţii şi inovaţiei. Acest fapt se datorează unui algoritm bine consolidat:
·        aplicarea schimbării continue: O zi fără schimbări – o zi pierdută;
·        crearea condiţiilor interactive de adaptare a bibliotecarilor la schimbări: O oră de formare în fiecare zi.
·        reacţii şi acţiuni operative la inovaţii: Ideea nu obţine efectul dorit pînă nu lucrezi.
Cunoştinţele instituţionale sînt un beneficiu pentru Biblioteca Municipală. Ele direcţionează pozitiv dezvoltarea bibliotecii, formînd o imunitate de supravieţuire şi o resursă de angajament civic, comunitar. Inerent iniţiativele transformă cunoştinţele în acţiuni inedite, inovative asigurînd succesul şi reputaţia. Procesul de schimbare interacţionează, în primul rînd, cu percepţia echipei „Hasdeu” asupra misiunii, viziunii şi valorilor împărtăşite. În al doilea rînd, cu structura şi managementul aplicat. Iar în al treilea rînd, cu procesul de comunicare şi comportamentul salariaţilor. Toate cele trei componente se înscriu elocvent în evoluţia accelerată a Bibliotecii Municipale.
Indicatorii de schimbare şi impactul ideilor inedite sînt vizibile în diverse cercetări, proiecte şi servicii:
·       dezvoltarea identităţii: elaborarea misiunii, viziunii şi valorilor, înregistrarea logoului corporativ la AGEPI, publicarea rapoartelor de activitate, elaborarea fundamentului juridic şi metodologic, dezvoltarea şi implementarea signajului interior etc.;
·       proiecte: biblioteca multiculturală, biblioteci în parteneriat, duplex profesional, biblioteci şi servicii specializate, formarea culturii informaţiei la utilizatori, activităţi de sensibilizare a rolului bibliotecii în viaţa cetăţeanului, lucrări bibliografice şi informative, externalizarea şi interactivitatea serviciilor, produse Web 2.0, baze de date, soft de evidenţă a resurselor umane etc.;
·       studii şi cercetări: cercetare biblioteconomică (calitate, managementul proiectelor, activitatea de fundraising, imagine, inovaţie, activităţi cu publicul, promovare, designul spaţiilor, învăţarea pe parcursul vieţii), cercetare bibliografică (bibliografii tematice şi biobibliografii), cercetare de marketing (sondaje, chestionare, focus-grup, experimentul);
·       resurse umane: extinderea numărului de formatori la nivel naţional, creşterea numărului de masteranzi, angajaţi ai BM, instruirea continuă a personalului (nivel intern, în comunitatea biblioteconomică şi internaţională), creşterea numărului de comunicări, creşterea numărului de articole scrise de bibliotecari, atestarea cadrelor bibliotecare (49 %), testarea competenţelor (organizarea Zilei europene privind promovarea competenţelor profesioniştilor în informare şi documentare).
Calitatea serviciilor asigurate pentru publicul larg depinde de competenţa angajaţilor. Schimbarea constantă a nevoilor societăţii, tehnologiile în continuă evoluţie şi dezvoltarea cunoştinţelor profesionale sînt entităţi indispensabile în procesul de formare a bibliotecarului ca intermediar activ între utilizatori şi sursele de informare.
Oportunităţile de educaţie permanentă sînt accesibile pentru toţi bibliotecarii. Asigurarea echităţii transferului de cunoştinţe la BM se sprijină pe:
·        evaluarea permanentă a nevoilor de învăţare;
·        diversificarea formatelor de formare profesională;
·        constituirea spiritului instituţional şi a poziţiei clare în educarea continuă a angajaţilor;
·        diseminarea pe scară largă a informaţiilor despre tendinţe, schimbări şi inovaţii biblioteconomice;
·        recunoaşterea formării profesionale în procesul de promovare, avansare în carieră.
Atestarea 2006 a fost o etapă importantă în istoria Bibliotecii Municipale – bibliotecarii au obţinut grade de calificare, iar bordul de calitate al BM a fixat noi tendinţe şi acţiuni ale îmbunătăţirii managementului participativ. Astfel, în septembrie apare primului număr al buletinului BiblioCity. Buletinul filialei municipale a Asociaţiei Bibliotecarilor din R. Moldova are scopul de a constitui un spaţiu de comunicare profesională. Echipa „Hasdeu” devine mai vizibilă în faţa utilizatorilor şi colegilor.
La început buletinul apărea lunar în variantă tipărită. Dar pe parcurs s-a ajuns la concluzia că informaţia trebuie să fie actuală, să provoace dezbateri şi să fie accesibilă pentru toţi colegii din comunitatea biblioteconomică. Tranzacţia ziar-blog (ianuarie 2009) a fost condiţionată şi de tendinţele moderne – Biblioteca 2.0. Aceasta ne-a permis să urmărim feedbackul şi să observăm ariile de interes, domeniile asupra cărora sînt concentraţi bibliotecarii de la BM.
Buletinul BiblioCity a devenit o sursă de informare şi de promovare a activităţii bibliotecarilor, membri ai filialei municipale a ABRM. Numărul de vizite şi de împrumut a crescut considerabil în ultimii doi ani.

2010
2011
Postări
258
171
Vizite
16 682
47 890
Împrumut
5 237
51 661
Arealul geografic al vizitelor este divers. Evident că R. Moldova ocupă primul loc, urmează România, Rusia, SUA, Ucraina, Germania. Printre ţările care preferă să afle despre experienţa BM sînt şi Italia, Olanda, Franţa, Marea Britanie, Canada, Thailanda şi Letonia. Ca sursă de informare despre articolele plasate pe blog, utilizatorii preferă site-urile de referinţă www.google.com, http://infoprof.blog.com, http://chisinaul.blogspot.com, http://www.hasdeu.md, http://www.facebook.com, http://www.bing.com.
Prezenţa echipei „Hasdeu” în mediul ştiinţific profesional contribuie la asigurarea calităţii învăţămîntului superior. În procesul de cercetare studenţii şi masteranzii utilizează practicile de calitate ale BM. Astfel, bibliotecarii noştri sînt citaţi în tezele de an, de licenţă şi de master. Aici putem menţiona topul citărilor: Lidia Kulikovski, Mariana Harjevschi, Tatiana Coşeri, Ludmila Pânzaru, Taisia Foiu, Caludia Tricolici, Genoveva Scobioală. BM continuă să fie bază pentru practica studenţilor şi masteranzilor de la Catedra de biblioteconomie şi asistenţă informaţională, de la Universitatea Liberă Internaţională (jurnalism, comunicare).
 

masteranzi
studenţi
2006

25
2007

29
2008

60
2009
8
87
2010
8
29
2011
6
32 Prin competenţă, mentorii BM au contribuit nu numai la reuşita studenţilor şi masteranzilor, ci şi la promovarea Bibliotecii Municipale, prestigiului profesiei de bibliotecar.
Motivarea adecvată a angajaţilor are implicaţii directe asupra performanţei instituţionale. Acţiuni concrete în vederea sporirii motivaţiei sînt:
·        recunoaşterea realizărilor;
·        asigurarea posibilităţilor de învăţare şi de dezvoltare personală.
Responsabilitatea socială pe care o are BM faţă de angajaţi:
·        facilităţi acordate în caz de boală, deces, diverse probleme de familie;
·        facilităţi colective – activităţi culturale comune, excursii.
Bibliotecarii BM sînt remuneraţi la timp, corect, în dependenţă de volumul şi calitatea muncii executate, în conformitate cu prevederile Codului Muncii (titlul V Salarizarea şi normarea muncii; titlul VII Regulamentul intern al unităţii. Disciplina muncii; titlul X Particularităţile de reglementare a muncii unor categorii de salariaţi), Convenţiei colective (nivel de ramură) (art. 7 Timpul de muncă şi de odihnă; art. 8 Organizarea muncii şi salarizarea; anexa nr. 1 Sporuri la salariul de bază), cu prevederile legislaţiei în vigoare cu privire la sistemul şi la condiţiile de salarizare a personalului din unităţile bugetare în baza Reţelei tarifare unice.
Pentru absolvenţii instituţiilor de învăţămînt superior, tinerilor angajaţi li s-a stabilit un spor la salariul tarifar în mărime de 10 % pentru perioada primilor trei ani de activitate. Sporul pentru vechime în muncă, nocivitate, grad de calificare şi supliment la salariul de funcţie în mărime de 30 la sută ca instituţie cu o deosebită importanţă pentru comunitate sînt asigurate pentru implicarea în viaţa chişinăuienilor cu oferte inovative şi servicii interactive.
Munca asiduă, activismul şi abnegaţia au fost apreciate de diferiţi factori de decizie, de parteneri şi prieteni:
·       Concursul republican „Promovarea imaginii bibliotecii publice în comunitate”, Festivalul cărţii şi lecturii (Ministerul Culturii);
·       Ordinul „Gloria muncii” dnei Lidia Kulikovski, pentru merite deosebite şi contribuţii substanţiale;
·       Ordinul Republicii dlui Vlad Pohilă pentru merite în dezvoltarea literaturii, activitatea publicistică prodigioasă şi contribuţii la promovarea valorilor naţionale. Ordinul Republicii este distincţia supremă a Republicii Moldova care se conferă pentru merite excepţionale în toate domeniile de activitate întru binele Patriei şi al omenirii;
·        diplome de excelenţă ale Ministerului Culturii, Ministerului Educaţiei;
·   Diplomă de onoare pentru cele mai eficiente aplicări ale cuantumului guvernamental la completarea bibliotecilor şi pentru biblioteca cu cel mai mare indice de lectură (Ministerul Culturii şi Turismului);
·   „Omul anului 2008” (Lidia Kulikovski) (Asociaţia Mondială a Copiilor Talentaţi);
·       Diplomă de excelenţă pentru înalte valori culturale, civice şi umane din partea Societăţii Române de Radiodifuziune, Studioul regional de radio Tîrgu-Mureş;
·       Diplomă de onoare în semn de apreciere pentru remarcabile cercetări în domeniul istoriei presei basarabene a Asociaţiei Române de Istorie a Presei, Consiliului editorial al Revistei române de istorie a presei;
·       Diplomă de excelenţă pentru promovarea autenticelor valori ale culturii româneşti şi universale, pentru entuziasmul şi devotamentul cu care s-a consacrat tezaurul, pentru activitatea îndelungată în slujba cărţii şi a lecturii publice din partea Bibliotecii Judeţene Mureş;
·       Diplomă de excelenţă de la Biblioteca Judeţeană „Duiliu Zamfirescu”, Asociaţia culturală „Cărţi deschise”, Vrancea (România);
·       Diplomă de excelenţă de la Consiliul Judeţean Cluj;
·       Certificat din partea Goethe-Institut din Bucureşti pentru îndeplinirea standardelor de calitate – Centrul de Informare şi Documentare German;
·       Diplomă de la Institutul „Frații Golescu” pentru relații cu românii din străinătate;
·       Trofeul „Clopotul de bronz” de la Centrul „Acces-info”;
·       Medalia Uniunii Filateliştilor;
·       Medalia „A. Hasdeu – 125 de ani de nemurire” (Întreprinderea Editorial-Poligrafică „Ştiinţa”);
·       Medalia „USM – 65 de ani”;
·        diplomele Gazetei bibliotecarului (Biblioteca Naţională a Republicii Moldova);
·        Diplomă de laureat a ziarului Timpul;
·       în contextul jubileului de 50 de ani de activitate a învăţămîntului biblioteconomic universitar din Republica Moldova, Biblioteca Municipală a fost apreciată de Catedra de biblioteconomie şi asistenţă informaţională cu diplome de excelenţă (Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”, Lidia Kulikovski, Mariana Harjevschi, Tatiana Coşeri) şi medalii jubiliare;
·       diplome din partea Secţiei naţionale a Consiliului Internaţional al Cărţii pentru Copii şi Tineret pentru implicarea activă în organizarea Salonului Internaţional de Carte pentru Copii şi Tineret;
·       diplome din partea Primăriei municipiului Chişinău şi subdiviziunile ei: Direcţia cultură, Direcţia generală educaţie, tineret şi sport;
·        diplome din partea Agenţiei de Stat pentru Protecţia Proprietăţii Intelectuale;
·        diplome pentru organizarea Festivalului etniilor;
·       diplome de excelenţă din partea Asociaţiei Naţionale a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România;
·      Concursul ABRM „Cel mai bun bibliotecar al anului...”: 2011 (Savela Starciuc, Aliona Vîrlan), 2010 (Elena Butucel, Margareta Şcelicikova), 2009 (Taisia Foiu), 2008 (Claudia Tricolici), 2006 (Elena Butucel, Elena Vulpe, Valentina Turvinenco), 2005 (Elena Dabija, Elena Roşca, Mariana Harjevschi), 2004 (Elena Vulpe), 2003 (Parascovia Onciu, Natalia Sosnovshi), 2002 (Elena Dabija, Elena Butucel, Tatiana Ischimji, Angela Olărescu), 2001 (Ecaterina Nedzelschi), 2000 (Mariana Harjevschi, Elena Roşca);
·      Concursul Naţional al ABRM „Cele mai reuşite lucrări ale anului în biblioteconomie şi ştiinţa informării”: Premiul Mare, premiul „Ion Madan”, compartimentele: bibliologie, biblioteconomie, bibliografii, biobibliografii, alte publicaţii, materiale promoţionale; premii speciale pentru originalitate, design.
Pentru loializarea utilizatorilor şi partenerilor se utilizează artefacte inedite – lupă, cifra nr. 1, genţi, pungi, creioane ecologice, se organizează Forumul celor mai fideli utilizatori. Iar pentru ideile inovative bibliotecarii primesc Brevet de invenţie.
Matricea succesului se mai datorează unui stil de management bine conturat şi direcţionat spre îmbunătăţirea continuă:
·        orientarea spre oameni ca generatori ai performanţei;
·        depăşirea obstacolelor ca o nouă etapă a succesului;
·        consolidarea spiritului de echipă;
·        utilizarea instrucţiunilor, procedurilor şi politicilor pentru eliminarea confuziilor;
·        responsabilitatea pentru calitate;
·        cooperarea şi susţinerea reciprocă;
·        implementarea tehnologiilor;
·        dezvoltarea personală şi instituţională.
Filiala municipală a Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova se manifestă în arealul biblioteconomic cu un pronunţat caracter interactiv, îmbinînd elementele de teorie cu activităţi practice. Filiala îşi propune şi în continuare să sprijine dezvoltarea competenţelor, abilităţilor şi dobîndirea de noi cunoştinţe, îmbunătăţind calitatea vieţii instituţionale şi asociative. Pentru Filiala municipală a ABRM angajamentul, lucrul în echipă, eficienţa şi adaptabilitatea sînt valori substanţiale cu efecte viabile. Comunitatea poate conta pe noi! Lucrăm împreună pentru a fi cei mai buni!
Tatiana COŞERI