sâmbătă, 27 iunie 2009

BIBLIOTECA PUBLICĂ DE DREPT OFERĂ ACCES LA INFORMAŢIA JURIDICĂ PENTRU PERSOANE VULNERABILE


Mariana HARJEVSCHI, director,
Biblioteca Publică de Drept

Biblioteca Publică de Drept în parteneriat cu Asociaţia Obstească „Iniţiativa pentru o Nouă Europă” lansează proiectul Acces la informaţia juridică pentru persoane vulnerabile: spre o societate democratică susţinut de către Amabsada SUA în R.M. în cadrul programului Granturi Mici pentru Susţinerea Iniţiativelor Democratice (2009-2010). Proiectul este o continuare a proiectului Informează-te si apără-ţi drepturile! susţinut cu suportul financiar al PNUD Moldova, în cadrul Proiectului „Susţinere în implementarea Planului Naţional de acţiuni în domeniul drepturilor omului” (Programul de Granturi Mici – 2007) pe parcursul 2009.
Proiectul are drept scop furnizarea unui suport informaţional juridic mai comprehensiv în domeniul pensionării şi procedurii de aplicare pentru diferite tipuri de pensii şi sporirea nivelului de cultură juridică al membrilor comunităţii juridice.
Activităţile ce vor urma a fi realizate în perioada 2009-2010 pe parcursul implementării proiectelor vor fi orientate spre elaborarea unui suport documentar pentru pensionari, expunerea publică şi distribuirea gratuită a actelor normative, elaborarea şi distribuirea materialelor promoţionale privind asistenţa acordată prin intermediul proiectului si organizarea acţiunilor de promovare a cadrulu normativ în domeniul pensionării.
Elaborarea ghidului De la A la Z despre pensii? v-a constitui cea mai complexă activitate a
proiectului. Deoarece proiectul a derulat în două faze publicaţia v-a fi îmbunătăţită si actualizată. Publicaţia va fi în variantă bilingvă aceasta oferind accesibilitate unui grup mai mare de utilizatori. Ea va reflecta cele mai frecvente întrebări abordate de către pensionari – care este modul de calculare şi mărimea pensiei pentru limita de vârstă, care sunt condiţiile de stabilire a pensiei de invaliditate în cazul unei afecţiuni generale etc. Actualzările vor cuprinde informaţii despre registrul de evidenţă individuală în sistemul public de asistenţă socială. La fel ghidul va mai cuprinde informaţii adiţionale despre Casa Naţională de Asigurări Sociale, structură autonomă ce gestionează sistemul public de asigurări sociale. Ghidul va include explicaţii despre pensia oferită persoanleor ce au participat la lichidarea avariilor din Cernobâl, va oferi detalii despre pensia oferită pentru unele categorii de persoane, precum şi procedura distrinctă şi modul specific de calculare a acestia.
Acţiunea de distribuire gratuită a actelor normative va oferir promt şi într-o formă accesibilă a legislaţiei din domeniul pensionării pentru persoanele vulnerabile care au dreptul la pensie de asigurări sociale de stat. Panoul informaţional, care v-a servi ca suport pentru afişarea actelor normative, proiectat şi plasat în Biblioteca Publică de Drept, respectându-se principiul disponibilităţii şi accesibilităţii.
Grupurile vizate în proiecte vor beneficia lunar de consultaţii gratuite.
Proiectul va fi implementat pe parcursul perioadei iunie, 2009 – iulie, 2010.
Informaţii suplimentare despre proiect pot fi adresate Marianei Harjevschi, director de
proiect, la adresa: mharjevschi@yahoo.com sau tel. 27 53 93 / 079538533.

joi, 25 iunie 2009

MAI BINE INFORMAT – MAI BINE PROTEJAT: UN DEZIDERAT DEVENIT REALITATE LA BIBLIOTECA PUBLICĂ DE DREPT


Mariana HARJEVSCHI, director,
Biblioteca Publică de Drept

Biblioteca Publică de Drept în parteneriat cu Asociaţia Obstească „Iniţiativa pentru o Nouă Europă” lansează proiectul Your Right to Know: Library Makes it Happen! susţinut de către Ambasada Regală a Norvegiei în România. Scopul proiectului se orientează spre oferirea accesului la informaţia juridică şi legislativă în vederea sprijinirii activităţilor de cercetare comparativă efectuate de către comunitatea juridică, precum si susţinerea luării deciziilor zilnice de către cetăţeni.
Grupul ţintă vizat în cadrul proiectului sunt persoanele din mediul academic, în special cei care îşi desfăsoară studiile analitice în cadrul programelor de master, doctorat şi postdoctorat de la facultăţile de drept ale universităţilor din ţară; persoane ce efectuează cercetări referitoare la legislaţia internaţională sau sunt implicaţi în elaborarea proiectelor de legi în vederea ajustării legislaţiei naţionale la standardele europene, ceea ce ar contribui indirect la îmbunătăţirea calităţii legislaţiei naţionale; practicieni, decidenţi, antreprenori, investitori si alte persoane ce desfășoară iniţiative de afaceri, care doresc să cunoască legislaţia pentru a evita riscurile unor afaceri aferente, favorizând iniţierea unor afaceri de succes, datorită accesării informaţiilor juridice actualizate.
Proiectul urmăreste asigurarea accesului la legislaţia României şi a ţărilor membre CSI prin intermediul bazelor de date Legalis.ro si Legislaţia ţărilor CSI, inclusiv acces la revista juridică Dreptul în format electronic. Baza de date Legalis.ro, oferă acces utilizatorului către secţiuni de legislaţie oficială (aşa cum este ea publicată în Monitorul Oficial), legislaţie actualizată, legislaţie europeană, jurisprudenţă românească şi jurisprudenţă CEDO. Mai mult decât atât, în Legalis.ro, poate fi citită în format electronic doctrina în materie de drept civil, drept procesual civil, modele de contracte, cereri şi acţiuni în justiţie şi doctrina în materie de dreptul afacerilor, în total peste 15 000 de pagini de doctrină românească. Un loc aparte în Legalis.ro, îi revine unei secţiuni de Bibliografie pentru cele mai importante 12 reviste ale lumii juridice românesti. Baza de date Legislaţia ţărilor CSI este atractivă şi utilă datorită numărului considerabil de state a căror legislaţie este inclusă, acestea fiind: Armenia, Azerbaigan, Belarus, Kazahsta, Kîrgîstan, Rusia, Tagikistan, Turkmenistan, Ucraina şi Uzbekistan. Baza de date mai dispune şi de o secţiune de legislaţie internaţională. Revista Dreptul în format electronic va oferi acces integral la articolele publicate începând cu 2010.
La fel biblioteca va organiza instruirii (inclusiv 3 instruiri mobile în afara spaţiului Bibliotecii Publice de Drept) în vederea dezvoltării abilităţilor de căutare în bazele de date. Sesiunile de instruire, organizate pentru beneficiari în scopul sprijinirii şi consolidării abilităţilor de folosire a bazelor de date, vor cuprinde două subiecte: Sructura, conţinutul şi principiile de
căutare în bazele de date Legalis.ro şi Legislaţia ţărilor CSI şi Instrumentele şi strategiile de căutare în cadrul bazelor de date.
În scopul asistării procesului de căutare în bazele de date, dar si pentru a atrage un număr
mai mare de beneficiari, proiectul prevede publicarea pliantelor, a căror conţinut se va referi la Metodele de căutare în cadrul bazelor de date Legalis.ro şi Legislaţia ţărilor CSI. Se va elabora, de asemenea, un banner on-line ce va fi postat pe paginele web cu conţinut juridic vizitate frecvent de comunitatea juridică.
Proiectul va fi implementat pe parcursul perioadei iunie, 2009 – august, 2010.
Informaţii suplimentare despre proiect pot fi adresate Marianei Harjevschi, director de
proiect, la adresa: mharjevschi@yahoo.com sau tel. 27 53 93 / 079538533.

luni, 22 iunie 2009

INVITAŢIE LA LECTURĂ


Valentina DOROFTI, manager,
Departamentul Organizarea colecţiilor
Daniela GORINCIOI, şef oficiu,
Departamentul Organizarea colecţiilor

De-a lungul timpului, cultura şi-a lăsat amprenta asupra civilizaţiei umane, iar operele diferitor scriitori din antichitate până azi, mai mult sau mai puţin cunoscute, îşi au rolul lor în dezvoltarea personală a indivizilor. Cărţile ce au intrat în patrimoniul literaturii universale şi-au lăsat amprenta asupra omenirii, influenţând fiecare persoană în parte. Lecturarea a cât mai multe cărţi nu ar trebui să cunoască limite.
Pasiunea de lectură trebuie cultivată de la o vârstă fragedă pentru a motiva şi de a obişnui copilul cu acest fapt, pentru că de aici vine şi adevărata cale spre drumul cărţii. Pentru o reuşită eficientă a cultivării şi motivării interesului pentru lectură, este necesară implicarea tuturor forţelor precum ar fi implementarea unui program special în instituţiile preşcolare, şcolare, media, biblioteci de promovare a cărţii şi lecturii. Lectura are un rol important în dezvoltarea intelectuală a individului prin vorbirea coerentă, îmbogăţirea vocabularului şi a cunoştinţelor.
Autorii şi operele care au intrat în patrimoniul literaturii universale sunt incluse în lista de cărţi pentru lectură propuse publicului larg, acestea bazându-se, în acelaşi timp şi după criterii de vârstă, iar oferta editorială din acest punct de vedere este foarte variată, ceea ce duce la facilitarea lecturării diferitor cărţi.
Totodată, ca o recomandare vine şi cartea 1001 de cărţi de citit într-o viaţă, ediţia a 2-a, oferită de Editura „Rao”, fiind o traducere din limba engleză. Avantajul acestei cărţi e că sunt redate cărţi ce au fost scrise încă în antichitate, „începând cu Antichitatea – Esop, Ovidiu, Chariton – şi terminând cu ficţiunea contemporană a lui Amis, Delillo sau Houellebecq”, după cum menţionează editorul cărţii Peter Boxall. La fiecare scriere din această carte se dă: titlul, autorul, prima ediţie, titlul originar şi un rezumat al cărţii.
1001 de cărţi de citit într-o viaţă poate fi considerată o carte de referinţă pentru toţi cei ce sunt pasionaţi de lectură, dar şi pentru cei care vor să fie îndrumaţi în ceea ce priveşte multitudinea de opere ce stau la dispoziţia utilizatorilor.
Biblioteca Municipală “B.P. Hasdeu” (Sediul Central) vă propune o serie de cărţi jubiliare în anul 2009. Cărţile propuse sunt în fondul de carte al bibliotecii.
Gargantua şi Pantagruel de François Rabelais, Franţa – 445 ani.
Titlul original: Grands annales tresueritable des gestes merveilleux du grand Gargantua et Pantagruel.
În prezent, această lucrare este editată în diverse ţări şi edituri, cum ar fi: Moscova : Ed. „Pravda”, 1981; Bucureşti : Ed. Albatros, 1980; Ed. „Ion Creangă”, 1989; Chişinău: Ed. „Hyperion”, 1993.
Ideea de a scrie o astfel de operă i-a venit lui Rabelais la citirea unei cărţi de largă popularitate, reeditată în 1532 cu prilejul târgului anual care încă din sec. al XV-lea făcea faima oraşului Lyon. Cartea se intitula Marile şi nepreţuitele cronici ale marelui şi enormului uriaş Gargantua... şi titlul mai continua pe încă multe rînduri, cu explicaţii promiţătoare care aduceau reclamă pe bâlci. Nepreţuitele cronici povesteau aventurile unei familii de uriaşi creată prin farmecele vrăjitorului Merlin, cunoscut din literatura medievală de imaginaţie. În povestea populară, Gargantua era fiul unui uriaş, Grandgousier (Gîtlej-mare). Pantagruel este reprezentat ca o continuare a lui Gargantua din Marile cronici populare, reeditată la începutul aceluiaşi an şi cititorul acestora regăsea aici aceeaşi atmosferă de parodie a romanelor cavalereşti, în aceeaşi limbă populară. Pantagruel depăşea însă intenţiile modeste ale Marilor cronici.


Titlul original: The Life and Strange Surprising Adventures of Robinson Crusoe. Cartea a fost editată la Bucureşti de Editura „Regis”, la Chişinău de editurile „Litera” (1997) şi „Prut Internaţional” (2002); la Moscova de Editura „Bысшая школа” (1990); la Bucureşti de Editura „Kriterion Verlag” (1991, varianta în limba germană).
Romanul lui Daniel Defoe a apărut pentru prima dată în anul 1719 pe 25 aprilie, la Londra. Conform unor surse, autorul lucrării, Daniel Defoe, s-ar fi născut în 1660 (nu cu un an mai devreme sau mai apoi, cum cred unii biografi) şi avea 59 de ani când a apărut această lucrare. Defoe era cunoscut până atunci ca negustor şi fabricant, precum şi ca pamfletar, ziarist şi scriitor. S-a afirmat prin cartea de faţă fiind mereu, de la apariţie şi până în prezent o carte de temei care a fascinat diverse generaţii de copii din diferite ţări. Materialul povestirii i-a fost furnizat lui Defoe de aventura reală a unui marinar scoţian, Alexander Selkirk, care, într-o călătorie în mările de sun din anul 1704 cu navigatorul Dampier a rugat să fie lăsat pe malul unei insule deşerte, insula Juan Fernandez, la 300 mile vest de Valparaiso. A rămas acolo timp de 4 ani, fiind salvat, din întâmplare, de o corabie a marinei engleze.duminică, 21 iunie 2009

BIBLIOTECA PUBLICĂ ALECU RUSSO – 30 DE ANI DE ACTIVITATE
Aurora BUGA,
şef filială, Biblioteca A. RussoE ceva să ai o bibliotecă, dar e şi mai mult sa te serveşti de ea cu înţelepciune. J. LubbockÎn decembrie 1979 în edificiul blocului locativ nr. 22 de pe strada I. Fedko, sectorul Ciocana din or. Chişinau, a fost fondată Biblioteca nr. 13 pentru copii. Astăzi biblioteca funcţionează ca filială a BM „B.P. Hasdeu”. Iniţial biblioteca dispunea de o colecţie de carte în mărime de 9 000 documente şi deservea circa 1 300 utilizatori. Personalul bibliotecii era format din trei bibliotecari. În preajma bibliotecii funcţiona o singură şcoală (nr. 12 ) şi 2 grădiniţe pentru copii.
În prezent colecţia de carte a bibliotecii s-a majorat până la 24 000 de documente şi deserveşte mai mult de 6 000 utilizatori. În ajutorul utilizatorului activează un personal competent alcătuit din şapte persoane, toţi cu studii superioare care oricând vin în ajutorul utilizatorului. În cadrul sferei de activitate a bibliotecii, în prezent funcţionează mai mult de zece licee şi şcoli, opt grădiniţe pentru copii.
Din 1995, în bibliotecă funcţionează secţia de literatură pentru utilizatorii adulţi, numărul cărora constituie 30% din numărul total de utilizatori. Pe parcursul acestor 30 de ani de activitate, Biblioteca A. Russo rămâne a fi o instituţie socială care activează pentru comunitate şi în folosul ei.
Toţi aceşti ani ne-am ocupat de îmbunătăţirea formelor şi metodelor de organizare a cunoştinţelor, a căilor de furnizare a cunoştinţelor. De noi, bibliotecarii, cei care oferim informaţie şi servicii utilizatorilor, depinde modul în care înţelegem să ne oferim produsele.
Într-o lume în care cunoaşterea, informaţia înseamnă putere, comunitatea, cetăţeanul trebuie să aibă acces la informaţiile necesare, pentru a-şi putea finaliza propriile aspiraţii şi planuri.
Biblioteca a fost întotdeauna şi va rămâne un templu al culturii şi civilizaţiei, şi acest spaţiu al mirajelor reprezintă pentru oricine şi în special pentru micii cititori, o permanentă tentaţie spre cunoaştere. În toţi aceşti ani ne-am străduit ca biblioteca să devină o instituţie prietenoasă, în care cititorul să se simtă binevenit, să poată studia relaxat şi confortabil, şi mai presus de orice, să fie ajutat să găsească într-un timp relativ scurt informaţia necesară. În acest context bibliotecarului îi revine rolul de a trezi şi de a cultiva pasiunea pentru lectură şi respectul pentru carte.
Deoarece copiii constituie majoritatea utilizatorilor bibliotecii noastre, ne străduim să punem la dispoziţia micilor utilizatori o colecţie organizată, diversificată, cât mai completă de publicaţii şi alte materiale informative adecvate tuturor vârstelor copilăriei. Ajutăm copiii să cunoască cartea şi biblioteca, să profite în cel mai înalt grad de conţinutul cărţilor şi de serviciile oferite de bibliotecă. Contribuim la transformarea copiilor din cititori ocazionali şi de nevoie, în cititori permanenţi, convinşi de utilizare a lecturii continue în procesul autoeducaţiei.
Toate realizările obţinute în cadrul Bibliotecii A. Russo se datorează faptului că în bibliotecă activează un şir de programe şi cluburi literare pentru diverse grupuri de utilizatori, începând cu copiii şi terminând cu vârstnicii.
În baza relaţiilor de parteneriat şi colaborare sprijinim instituţiile de învăţământ în procesul instructiv-educativ, în lărgirea, prin intermediul lecturilor, a pregătirii şcolare.
Prin intermediul clubului „Teme pe acasă” sprijinim activitatea copiilor în afara programului de clasă şi educaţia ştiinţifică desfăşurată în cadrul şcolii – prin orientarea lecturii către cartea de specialitate şi prin deşteptarea unor interese multilaterale. Ne străduim să contribuim la autocultivarea copiilor prin lectură distractivă. Dacă este inteligent făcută, din plăcere, lectura se transformă treptat dintr-un divertisment, într-o pornire conştientă a copilului spre stăpânirea lumii cunoştinţelor.
Din 2005 în bibliotecă a fost implementat programul „Ora poveştilor”, care se bucură de cea mai mare popularitate în rândurile copiilor. Lectura basmelor rămâne a fi una din cele mai plăcute îndeletniciri la vârsta de aur a copilăriei şi rolul nostru este de a menţine interesul pentru lectura poveştilor. Poveştile sunt printre puţinele lucruri care, în ciuda trecerii timpului, nu s-au demodat, nu îmbătrânesc, nu-şi pierd frumuseţea.
Spectrul de servicii pentru cei mici este foarte divers, ele fiind oferite atât în incinta bibliotecii, cât şi prin metoda „extramuros”. Pentru cei mici în bibliotecă activează clubul „Şcoala bobocilor”. Dacă la început în cadrul programului activau circa 20 copii, în prezent avem peste 400 de copii, care frecventează biblioteca şi participă activ în cadrul programelor culturale. Pentru ei în bibliotecă s-a deschis „Căsuţa cu poveşti”, unde sunt exponate multe jucării confecţionate de copii, desene, lucrări manuale. Pentru tineri în bibliotecă activează clubul „Universul Tineretului”. Scopul acestui club este crearea serviciilor de bibliotecă adresate necesitaţilor tinerilor, încurajarea lecturii tinerilor şi susţinerea tinerilor în orientarea şi dezvoltarea profesională şi de angajare.
Pentru utilizatorii de „vârsta a treia”, la bibliotecă funcţionează programul „O viaţă, un destin”. Drept scop a servit crearea unui serviciu pentru persoanele în etate cu menirea de a preveni izolarea socială, şi a-i readuce în viaţa socială şi culturală activă, inclusiv prin stimularea comunicării între reprezentanţii vârstei a treia.
Prin intermediul materialelor de informare se face cunoscută şi dă posibilitate viitorului ei public de a o localiza rapid. Biblioteca recurge şi la sprijinul mijloacelor de informare în masă: presa, radioul şi televiziunea. Prin toate acestea biblioteca anunţă activităţi remarcabile: expoziţii, aniversări, comemorări, zile ale bibliotecii şi alte activităţi culturale de animaţie.
În zilele noastre biblioteca a cunoscut o adevărată revoluţie, produsă de tehnologiile informaţionale. Necesitatea de integrare în fluxul informaţional, schimbarea mentalităţii tinerei generaţii au dus la necesitatea introducerii calculatoarelor în bibliotecă. Biblioteca trebuie să fie în continuă evaluare a poziţiei sale faţă de cititori. Se mută treptat accentul spre serviciile moderne şi bazele de date electronice, ceea ce nu înseamnă că se va lăsa deoparte cartea în varianta ei tipărită. Consultarea materialelor tradiţionale este dublată de nevoia de acces la o bază de date în varianta on-line, la informaţia pe suport electronic. Biblioteca dispune de un calculator conectat la internet. Accesul la internet permite utilizatorului să fie mai bine informat şi documentat. Din lipsă de timp, resurse sau alte motive, suntem departe de marile valori culturale ale omenirii, stocate în muzee sau în alte instituţii de cultură din lume, dar internetul le aduce aproape de noi pe biroul unde se află calculatorul.
Utilizarea noilor suporturi ale informaţiei nu poate să rămână fără consecinţe pentru bibliotecile publice din Moldova, care se vor inscrie în sfera „bibliotecilor electronice”.
Analizând imaginea bibliotecii de la fondare până în prezent, trebuie de menţionat că sistemele de informare automatizate, sursele de informare tipărite, cataloagele, bibliografiile, lucrările de referinţă şi recomandările directe ale bibliotecarului fac din biblioteca publica un adevărat complex modern de informare şi cultură implicate în viaţa comunităţii aflate într-un permanent dialog cu toate categoriile de cititori.

ЗАГЛЯНИ В МИР ЖИВОЙ ПРИРОДЫ


Нина ШАЙДЮК,
заведующая абонементом библиотеки
им. Леси Украинки

Наша библиотека не первый год работает с читателями в рамках экологической программы. Невозможно переоценить значимость экологического воспитания детей, правильного понимания ими своего места в окружающем мире.
Например, мы, сотрудники библиотеки, проводим различные мероприятия по программе «Человек и планета Земля». Я, как ответственная за эту программу, хочу остановиться лишь на некоторых аспектах. Мы вплотную работали с лицеем «Н. Левицкого», проводили мероприятия на площадке, в детском саду, в стенах библиотеки, на летних чтениях.
Библиотека постоянно участвует в экологических месячниках лицея при поддержке учителей. Темы мероприятий варьируются от самых глобальных до домашних. Зачастую экологическая тематика проецируется на другие школьные предметы: например, сочинение («Мои домашние любимцы», «Как я помогаю природе», «Самый красивый зверь»). Также проводятся конкурсы рисунка, конкурсы ответов на вопросы, тесты. Библиотекари учат детей работать с книгой, находить нужный материал для доклада, реферата, просто для домашнего задания.
На площадке, в детском саду, в библиотеке на летних чтениях детей знакомят с занимательными и интересными фактами из мира живой природы («В гостях у динозавров», «Необычное в обычном», «Рекордсмены животного и растительного мира», «Чудеса природы»).
Упор в работе по экологической программе делается на дошкольников и младших школьников. Этому есть ряд причин. Любознательность, присущая детям, делает темы мероприятий особо привлекательными и интересными для них. Воспитание доброго и бережного отношения к природе, осознание своего места в окружающем мире, помощь младшим и слабым – вот то, чему учат на экологических мероприятиях.
Для этого важны и используемые материалы: экологическая карта мира, панно «Эти забавные животные», «Домашние любимцы», «Подводный мир», тематическая папка и др. Информационные стенды и панно мы делаем самостоятельно. Например, экологическая карта мира была вкладышем в журнале «Стежка». Помещенная на стенд, она успешно используется при проведении экологических мероприятий. Наглядность и яркость иллюстративного материала помогает привлечь и удержать внимание детей, иллюстрируя рассказ.
В этом году экологическая тема в работе библиотеки расширена и углублена. С начала года уже был проведен ряд мероприятий, причем расширена аудитория читателей. Лицей с эстетическим уклоном «М. Греку» включен в сферу деятельности библиотеки. Пополнена тематическая папка с иллюстративным материалом. Панно «Удивительные животные» постоянно обновляется. Панно «Загляни в мир живой природы» дополнено вырезанными рисунками детей. То есть, ребята не просто слушают, смотрят, пассивно воспринимая интересную информацию, но и сами пытаются создавать.
Помимо всего прочего, решается и одна из важнейших задач библиотеки – привлекать ребят к чтению книг. Если по школьной программе детям необходимо читать, то наша задача сделать так, чтобы им это было интересно, что мы в меру своих сил и делаем.

luni, 15 iunie 2009

15 IUNIE – ZIUA EUROPEANĂ PRIVIND PROMOVAREA COMPETENŢELOR PROFESIONIŞTILOR DIN INFORMARE-DOCUMENTARE


Tatiana COŞERI

Familia de standarde ISO 1900:2000 pun accentul pe calitatea serviciilor şi ofertelor. Aceste rigori sunt puncte de acces pentru îmbunătăţirea şi dezvoltarea instituţiilor infodocumentare. Certificarea calităţii la nivel naţional este într-o perioadă de constituire. Standardul ISO 17024 privind „Criteriile generale pentru organismele de certificare ce efectuează certificarea personalului” specifică criteriile generale pe care trebuie să le respecte un organism de certificare a personalului pentru a fi recunoscut la nivel naţional şi internaţional ca fiind competent şi fiabil să asigure funcţionarea unui sistem de certificare a personalului indiferent de sectorul implicat şi cu practicile europene în domeniul asigurării calităţii sistemelor de evaluare şi certificare de personal.
La momentul actual Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” evaluează competenţele profesionale în conformitate cu Euroferenţialul I&D, ediţia a 2-a revăzută integral, lucrare realizată cu sprijinul Comisiei Europene în cadrul programului „Leonardo da Vinci”.
Sistemul unic de certificare a competenţelor infodocumentare cuprinde o listă de treizeci şi trei de domenii de competenţă repartizate în cinci grupe şi 20 de aptitudini:
– Grupul I – informare;
– Grupul T – tehnologii;
– Grupul C – comunicare;
– Grupul M – management;
– Grupul S – alte cunoştinţe.
Fiecare domeniu de competenţă este completat cu compartimente adiacente şi analizat prin prisma celor patru nivele:
– Nivelul 1 – asistent în informare-documentare;
– Nivelul 2 – tehnician în informare-documentare;
– Nivelul 3 – manager în informare-documentare;
– Nivelul 4 – expert în informare-documentare.
Euroreferenţialul este structurat în două volume:
I – Competenţe şi aptitudini ale profesioniştilor europeni în informare-documentare;
II – Niveluri de calificare a profesioniştilor europeni în informare-documentare.
Dimensiunea prescriptivă a documentului rezolvă şi un şir de probleme ca:
fundamentarea cerinţelor faţă de personal;
alinierea competenţelor şi abilităţilor la rigorile standardizate;
elaborarea programelor de formare profesională;
determinarea necesarului de personal;
consonanţa rezultatelor cu misiunea şi viziunea instituţională (măsurarea activităţii);
definitivarea transferului de tehnologii (reguli, instrucţiuni, politici, strategii);
stimularea dialogului profesional;
anticiparea opţiunilor viitoare;
motivarea actorilor sociali să se implice în viaţa comunităţii infodocumentare;
recunoaşterea bibliotecilor ca poziţie cheie în societate.
Persistenţa informaţiilor şi declaraţiilor internaţionale ne oferă şanse, ne ilustrează pe deplin necesitatea de aliniere la standardele internaţionale. Premisele calităţii au impus Bibliotecii Municipale valorile de eficienţă şi echitate, care sunt realizate de capitalul uman. Anticiparea problemelor este şi ea o competenţă profesională.
Pentru prima dată în Republica Moldova s-a organizat, la 15 iunie 2009, ZIUA EUROPEANĂ PRIVIND PROMOVAREA COMPETENŢELOR PROFESIONIŞTILOR DIN INFORMARE-DOCUMENTARE. Acest eveniment inedit pentru comunitatea biblioteconomică a fost o ocazie favorabilă de a analiza competenţele profesionale şi de a le racorda la necesităţile actuale şi de viitor. Deoarece, a fi competent înseamnă:
a aplica cunoştinţe de specialitate;
a folosi deprinderi specifice;
a analiza şi a lua decizii;
a fi creativ;
a lucra cu alţii ca membru al unei echipe;
a comunica eficient;
a se adapta la mediul de muncă specific;
a face faţă situaţiilor neprevăzute.
În această zi, Echipa Hasdeu a susţinut ideea de realizare a mai multor acţiuni de comunicare pentru promovarea certificării, a studiat sistemul unic de certificare a competentelor infodocumentare. O inovaţie în domeniul biblioteconomic a fost şi alcătuirea primei ediţii a Integramelor de la Hasdeu. Evenimentul organizat şi desfăşurat la Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” a fost axat atât pe valorificarea imaginii bibliotecii prin creativitate şi inovativitate, cât şi pe confirmarea conceptului de bibliotecă care învaţă.
Certificarea este în vizorul comunităţii şi factorilor de decizie. Urmează perfectarea cadrului de reglementare la nivel naţional. Eforturile bibliotecarilor trebuie canalizate spre atingerea calităţii totale prin realizarea obiectivelor strategice, spre asigurarea unor răspunsuri prompte, precum şi spre demonstrarea responsabilităţii şi integrităţii.

AL TĂU GENIU PESTE VEACURI RĂMÂNEA-VA PE PĂMÂNTElena Dabija,
director CAIE

Cu acest generic, în ziua de 15 iunie a.c., la CAIE, au fost organizate mai multe evenimente culturale de comemorare a 120 de ani de trecere în eternitate a CELUI MAI POET DINTRE POEŢII ROMÂNI – MIHAI EMINESCU.
De dimineaţă copiii au venit să asculte despre legenda copilăriei lui Mihai Eminescu, să recite din poeziile îndrăgite. Iar după amiază sala ospitalieră i-a găzduit pe acei care au venit cu dragoste şi dor de Mihai Eminescu să mai audă din şi despre Eminescu, să spună ceva despre marele poet.
Programul a oferit un moment poetic eminescian Tu, Luceafăr, peste vremuri, tot luceşti fără de moarte în evoluţia elevilor de la Liceul „Iulia Hasdeu”, din tabăra cu sejur de zi a Liceului „Liviu Rebreanu” şi şcoala primară nr. 32, toţi fiind utilizatori fideli ai CAIE. Vlad Zbârciog a citit în primă lectură un nou poem – Eminescu, Ion Hadârcă a dat citire poeziei Domnul Limbii Româneşti, actorul Vasile Butnaru a prezentat un fragment publicistic de Mihai Eminescu, Gheorghe Vrabie – Sonet, o creaţie proprie, Sandu Aristid Cupcea a recitat din Scrisoarea III.
Au urmat apoi câteva lansări şi prezentări de carte: noi apariţii editoriale, ediţii mai vechi, dar ajunse recent în colecţia CAIE, pe care le consider drept statui lui Mihai Eminescu. Scriitorii Arcadie Suceveanu (în rol de moderator), Ion Hadârcă, Vlad Zbârciog, Nicolae Dabija au vorbit despre Manuscrisele Mihai Eminescu – o adevărată capodoperă, care datorită generozităţii eminescologului acad. Eugen Simion sunt cele mai valoroase ediţii la moment. Publicistul Vlad Pohilă a prezentat cartea regretatului Andrei Vartic Timpul lui Eminescu, editată în 2008, la Bacău, menţionând despre patriotismul şi marea dragoste de Eminescu a autorului.
Deşi aniversarea a 125-a de la prima publicare a Luceafărului s-a sărbătorit în 2008, această operă continuă să fie în atenţia multor utilizatori. Colecţia CAIE recent s-a îmbogăţit cu ediţii traduse în limba ucraineană, găgăuză şi italiană. Arcadie Suceveanu a prezentat volumul scriitorului şi traducătorului din Cernăuţi Vitali Kolodi Z vognu i kvitiv (în limba ucraineană), care cuprinde traducerea Luceafărului, de astfel, publicul a ascultat şi un fragment al basmului din această carte.
O altă ediţie reprezentativă, bilingvă, care cuprinde operele eminesciene Luceafărul şi Făt-Frumos din lacrimă în limbile română şi găgăuză, a fost prezentată de însuşi dr. Todur Angheli – traducătorul. Dumnealui a povestit despre străduinţele sale la aceste traduceri, necesitatea de a le publica în ambele limbi, ca vorbitorii de limbă găgăuză să înţeleagă mai bine opera şi frumuseţea limbii lui Eminescu. Dumnealui a dat citire unor strofe în ambele limbi.
Boris Movilă a familiarizat publicul cu problemele editării operelor lui Mihai Eminescu, dar şi a altor editori din anii ’60-’70 ai secolului trecut, venind cu un apel către tânăra generaţie de a-l cunoaşte pe Eminescu, de a-l ocroti ca pe cea mai mare bogăţie a neamului şi de a face tot posibilul ca bustul lui Mihai Eminescu să fie reinstalat în centrul Aleii Clasicilor.
Programul a inclus şi un moment In memoriam: Aurel David, 75 de ani de la naştere, despre pictorul care a pus vântul să adie un arbore şi să descrie pe cerul lumii capul hyperionic al lui Eminescu – Arborele Eminescu.
Vizitatorii CAIE au avut posibilitatea să-l cunoască pe maestrul în artă Gheorghe Vrabie, admirând expoziţia cu grafică de carte Ecouri eminesciene în arta plastică, care a fost prezentată în aceeaşi zi.
Lidia Frumosu, preşedinte al Despărţământului ASTRA „Ioan Sârbu” Criuleni, a venit cu o donaţie de carte pentru CAIE, dar şi cu nepoţica Diana, care a recitat o dedicaţie-creaţie proprie Lui Eminescu.
Aducem mulţumiri tuturor participanţilor, îndeosebi celor care au contribuit la valorificarea şi promovarea patrimoniului eminescian prin donaţii de documente valoroase. Pentru această contribuţie au fost menţionaţi cu Diploma CAIE Lidia Frumosu, Gheorghe Vrabie, Todur Angheli. Toţi cei prezenţi au beneficiat de ziarul Ecoul Eminescu şi multe materiale promoţionale.
Aş aprecia măreţia celui mai POET dintre POEŢI, care prin opera scrisă şi lăsată nouă moştenire şi-a prescris destinul eternităţii sale, prin versurile din poezia Lui Eminescu, scrisă de Dragoş Vrânceanu:
„Te-ai purtat pe tine
în întâmpinarea infinitului,
mai departe decât oricine.”

joi, 11 iunie 2009

CLUBUL TEATRAL „GOGOAŞA” DE LA BIBLIOTECA „AL. DONICI”


Nina VOLOŞENCO,
Biblioteca Publică „Al. Donici"

Un club teatral ne-am dorit de ani buni. O realitate a devenit atunci când cititoarea noastră fidelă Svetlana Popova ne-a oferit un mare ajutor în confecţionarea păpuşilor, de care duceam lipsă: vulpea, lupul, baba şi moşneagul, trei purcei, Scufiţa Roşie, iepurele, ursul, cocoşul şi Baba Cloanţa. Primul spectacol organizat a fost „Gogoaşa” de unde vine şi denumirea Clubului. Mai apoi au urmat „Povestea celor trei purceluşi” de S. Mihalkov, „Scufiţa roşie” de Ch. Perrault, „Foişorul” – poveste populară rusească („Теремок”) şi altele. Lansarea oficială a Clubului a fost în ianuarie 2008 în cadrul Săptămânii Uşilor Deschise a bibliotecii noastre.
De un mare entuziasm la participare în spectacole au dat dovadă elevii de la Gimnaziul cu profil Teatral „Ion Luca Caragiale” (Ana-Maria Fronea, Mariana Lupaşcu, surorile Elena şi Victoria Neamţu) ca mai apoi să se înscrie şi elevii claselor a 5-a de la Liceul Teoretic Român-Englez „Ion Creangă" (Valeria Umaneţ, Valeria Doroftei, Francesca Popa, Cristina Veremciuc şi alţii), care sunt inventivi în compunerea cântecelor pentru spectacole, selectarea poveştilor pentru prezentare şi pregătirea rechizitelor teatrale. În total în Club activează 11 artişti.
Primele spectacole au avut loc în incinta bibliotecii, care au fost urmate de altele în grupele Grădiniţei „Ţăndărică". În perioada estivală spectacolele erau prezentate la pavilioanele grădiniţei sus-numite sub cerul liber, îmbinate cu jocuri mobile şi didactice, ceea ce le producea copiilor o bucurie deosebită.
În vara curentă copiii din grupele mari şi pregătitoare au avut posibilitatea să fie încadraţi în spectacole împreună cu membrii Clubului, iar spectacolele „Foişorul” şi „Vulpea cea şireată” au fost prezentate de grupele a 5-a şi a 7-a integral, preventiv lucrând cu ei asupra mânuirii păpuşilor împreună cu educatorii.
O deosebită satisfacţie au avut micii noştri actori de a prezenta spectacole copiilor din Centrul de Reabilitare Socială „Casa Gavroche”, unde deseori suntem primiţi cu o mare căldură atât de copii, cât şi de personalul ce activează de ani în şir şi poartă în suflet nemărginita dragoste şi răbdare pentru ei. De fiecare dată când lansăm un nou spectacol aceşti copii (elevi şi preşcolari) sunt primii spectatori ce ne apreciază. La ei în ospeţie venim cu cărţi, jucării, rechizite şcolare, bomboane pregătite atât de membrii Clubului, cât şi de alţi copii receptivi ce doresc să le vină în ajutor prin intermediul nostru.
În colaborare cu Biblioteca Publică Alecu Russo am prezentat copiilor de la Grădiniţa 135 din sectorul Ciocana (cu deficienţe de vedere) spectacolul „Vulpea cea şireată” după povestea lui Ion Creangă „Ursul păcălit de vulpe”. Avem programate şi multe alte spectacole extramuros pentru alţi copii. Recent pregătim un spectacol după o poveste populară rusească „Лиса, заяц и петух” pentru preşcolarii din grădiniţele „Aurica” (cu deficienţe locomotorii şi mintale) şi nr. 118, în colaborare cu Biblioteca Publică Miron Costin, pentru copiii vorbitori de limba rusă.
Ne dorim şi alte noi spectacole pentru a aduce în inima copiilor valori ale frumosului şi suntem gata pentru a primi noi copii talentaţi în colectivul Clubului.

miercuri, 10 iunie 2009

COPILĂRIA – O LUME DE POVESTE


Victoria BULIBAŞ,
Biblioteca Publică „Ştefan cel Mare”

Împărăţia copilăriei este miraculoasă, minunată, plină de basm şi speranţe. Copiii au nevoie de grijă, de prezenţa, de dragostea noastră, de a se simţi iubiţi şi necesari societăţii.
Către Ziua Internaţională a Copilului Biblioteca „Ştefan cel Mare şi Sfânt” în colaborare cu ONG Pro Cetăţean Activ a organizat o adevărată sărbătoare copiilor din cartierul Botanica.
Clipe de neuitat, surprize dintre cele mai plăcute. Sărbătoare de suflet pentru copii, părinţi, pedagogi, emoţii la maxim au fost prezente în sala de sărbătoare şi în creaţiile copiilor – desene, eseuri, poezii. Concursul cu genericul „Mi-ar plăcea să zbor...” a fost ceva deosebit pentru ei. Cuiva i-ar plăcea să zboare cu racheta cosmică sau avionul, cineva ar dori să zboare pe un nouraş pufos, umflat de picături de ploaie, însă mai există doritori de a zbura pe un puf de păpădie...
Cât de originală, ingenioasă, creativă, romantică este Copilăria.
Copiii Centrelor Comunitare pentru Copii şi Tineret Flacăra, Ştafeta de pe lângă Direcţia pentru Protecţia Drepturilor Copilului, de la liceele „Iulia Hasdeu”, „E. Alistar” s-au dovedit a fi nişte adevăraţi maeştri ai artelor în ce priveşte mânuirea condeiului şi a pensulei. Toţi au fost foarte buni! Merită de menţionat Cristina Nicolai, Carina Guţu, Irina Loghin, Mihaela Sarabaş, Dumitriţa Brăiescu, Mariana Dumitriu, Ruxandra Şterbeţ, Irina Burzacovschi, Corina Cibric etc.
Buna dispoziţie, muzica, zâmbetul şi veselia, surprizele au fost prezente în sufletele copiilor. Însă marea surpriză a tuturor participanţilor a fost excursia la Muzeul de Aeronautică din Aeroportul Internaţional Chişinău. Paralel, vaste informaţii primite în această excursie, emoţiile, marea bucurie de a intra în salonul unei nave de zbor, a fost ceva de nedescris. Şi nu numai atât: copiii au intrat în cabina de zbor, ba chiar au luat loc în fotoliul pilotului, au pipăit manşa cu volan.
A fost o sărbătoare de neuitat. Cine ştie, poate peste ani, datorită acestei sărbători, cineva dintre participanţii de astăzi va deveni un aviator cu renume... şi cu deviza îmi place să zbor!
Realizarea visului copiilor a fost posibilă graţie suportului UNICEF-ului, Centrului de Informare Europeană, companiilor Lumina şi Electra Sistem, administraţiei Grădinii Zoologice, precum şi a domnului Marin Mazur, doctor în ştiinţe economice.

sâmbătă, 6 iunie 2009

BIBLIOTECA – SIMBOL AL LECTURII MODERNE (PROGRAMUL „SĂPTĂMÂNA UŞILOR DESCHISE”)


Elena VULPE,
director, Biblioteca “O. Ghibu”

În perioada de 25-29 mai s-au desfăşurat tradiţionalele manifestări cultural- ştiinţifice incluse în agenda Programului Săptămâna uşilor deschise – un program complex de acţiuni organizate cu scopul de a extinde aria utilizării bibliotecii spre noi segmente de populaţie, de a atrage noi utilizatori, de a promova cultul lecturii şi a demonstra importanţa instituţiei bibliotecare pentru dezvoltarea armonioasă a comunităţii, punănd în valoare întreaga capacitate instituţională şi profesională cu accentul pe imagine, misiune, valori, resurse, servicii, programe culturale specifice, menite să popularizeze biblioteca, cartea şi lectura.
Prin aceste activitaţi biblioteca şi-a invitat comunitatea de cititori de a-şi manifesta activismul social în susţinerea instituţiei bibliotecare şi conştientizarea utilităţii ei, atribuindu-i noi roluri şi simboluri moderne.
În acest context a fost afişat un text personalizat de prezentare: Biblioteca”O. Ghibu” este o Casă a cunoştinţelor- un spaţiu de instruire şi comunicare modernă, este o bibliotecă pentru tine şi îşi deschide larg uşile pentru a -ţi călăuzi paşii spre cunoaştere, a prospera în ascensiunea ta spirituală, a comunica cu distinse personalităţi şi înalte valori ale umanităţii.
De asemenea a pregătit un text de mulţumire personalizat adresat partenerilor: „O carte pentru biblioteca ta personală primită în dar ca semn de menţiune pentru participare la Programul Săptămâna uşilor deschise, înmânată celor mai fideli cititori.
Scopul principal al Programului, cel de - a crea şi menţine o imagine vie, transparentă, personalizată a Bibliotecii prin convingerea şi conştientizarea marelui public asupra avantajul ei pentru comunitate în crearea unei societăţi prospere a urmărit de asemenea accentuarea mai multor roluri şi obiective pe care şi le asumă biblioteca.
Biblioteca şi-a fixat Programul anume în această perioada pentru a desfăşura deja tradiţionalul proiect „Zilele Ghibu”, fiind animatorul şi organizatorul acestei acţiuni, prilejuite de ziua naşterii patronului spiritual al bibliotecii, având ca mobil suportul priorităţilor manageriale strategice ale BM, dezvoltate prin activităţi proprii ale filialei, axate pe următoarele obiective: Priorităţile anului, Susţinerea lecturii prin servicii şi colecţii relevante, adresate tuturor categoriilor, în special, necesităţilor tinerilor, Extinderea spaţiului bibliotecii spre o zonă confortabilă destinată socializării şi dezbaterilor publice,Includerea publicului in procesele de planificare - acţiuni ce ar spori contribuţia bibliotecii la dezvoltarea comunitară.
Astfel manifestările incluse în programul „Săptămâna uşilor deschise” desfăşurate cu sloganul „Prin lectură spre cultură”- care a accentuat şi mai pregnant conceptul ideatic de promovare a lecturii, a bibliotecii, a profesiei - a impulsionat dezvoltarea şi extinderea parteneriatelor cu diverse uniuni de creaţie, instituţii de învăţământ, instituţii neguvernamentale, mass-media. Biblioteca a semnat şi renovat 10 contracte de colaborare.
Pentru a-şi demonstra eficacitatea, biblioteca a pregătit un spaţiu atrăgător şi confortabil cu multe aspecte de imagine, o atmosferă solemnă, de sărbătoare, demonstraţii video şi expoziţii de foto, care au pus în valoare importanţa activităţilor desfăşurate de-a lungul anilor, a publicului şi a personalităţilor care le-au animat şi susţinut, premiile câştigate de bibliotecă, articolele publicate. În spaţiul expoziţional al Salonului de carte al bibliotecii „O. Ghibu” cu genericul „Invitaţie la lectură” prin citate extrase despre valoarea lecturii au fost organizate expoziţiile: „Biblioteca Publică- strategii şi politici, priorităţi şi perspective”, „Biblioteca inteligentă-o nouă avuţie a naţiunilor”, care anticipau şirul expoziţiilor de cărţi şi documente din cele mai actuale ediţii, axate pe Priorităţile anului: „ Forţa idealului creator şi impactul ei asupra societăţiil”, „Descălecători de ţară, dătători de legi şi datini”, „Apa-parte integrantă a vieţii”, ”Astrologia-o chee pentru înţelegerea universului şi a propriului tipar psihologic”, „Pregătirea pentru profesie şi viaţă”, „Cartea -talismanul magic al sufletului omenesc”, „Orientarea în carieră şi autocunoaştere”, „Tinereţe şi elanurile creaţiei”, urmate de expoziţiia ce anunţa personalitatea si creaţia autorului titular al programului Chişinăul citeşte o carte: ”D. Crudu- o voce distinctă a postmodernismului contemporan“.
Fiecare zi a avut un mesaj şi o semnificaţie aparte.
Axată pe Anul promovării imaginii Bibliotecii Publice în comunitate conferinţa de presă: Biblioteca- resursă de rezistenţă în infrastructură comuniţăţii a început cu un Presse- realise şi interviuri acordate de bibliotecari şi cei mai fideli reprezentanţi ai comunităţii de cititori ai bibliotecii, conducătorii cluburilor şi cenaclurilor, care alături de promotorii cei mai consacraţi ai bibliotecii în mass media, jurnaliştii de la ziarele Capitala, Literatura şi arta, Jurnal de Chişinău şi posturile de radio Vocea Basarabiei, Radio Moldova, Radio Iaşi,Agenţiile de presă InfoPrim, InfoTag şi de la TV7 au menţionat contribuţia bibliotecii în procesul de regenerare morală şi spirituală prin cultură a comunităţii în spiritul ideilor lui Onisifor Ghibu. Cei prezenţi au apreciat colecţiile de patrimoniu, capacitatea instituţiei de a le promova şi valorifica prin servicii şi programe inovaţionale, prezenţa activă şi neobosită a bibliotecii în viaţa culturală, în procesul educaţional, devotamentul şi responsabilitatea pentru realizarea misiunii şi obiectivelor sale. Toate acestea fac dovada că bibliotecile şi cărţile pot transforma viaţa, că ele sunt o resursă autentică pentru comunitate, un centru de cunoaştere informaţional, dar şi spiritual. BP”O. Ghibu”, în opinia publicului prezent, şi-a demonstrat de-a lungul anilor atât activismul, mobilitatea socială, politica deschisă spre incluziune a tuturor păturilor sociale, devenind un loc de întâlnire preferat pentru mulţi intelectuali, scriitori şi savanţi, cât şi un spaţiu al spiritualităţii care slujeşte adevărul istoric, al educaţiei pentru mulţi tineri, o arenă de dezbateri publice pe teme dintre cele mai actuale, animator al multor evenimente culturale de anvergură.
În cadrul Săptămânii uşilor deschise s-au desfăşurat şi Zilele Ghibu. Aflate deja la ediţia a XVII- a, tradiţionalele manifestări cultural-ştiinţifice au fost prilejuite de ziua naşterii eminentului pedagog, cărturar şi militant Onisifor Ghibu, patronul spiritual al bibliotecii care-i poartă numele.
Programul organizat de B. P.O.Ghibu şi Asociaţia Istoricilor din R. Moldova a demarat cu o depunere de flori la Semnul Monumental „Onisifor şi Octavian Ghibu” ca un pios omagiu pentru contribuţia deosebită pe care au avut-o iluştrii înaintaşi la impulsionarea proceselor de renaştere naţională şi culturală în spaţiul basarabean la care au participat locuitori ai oraşului, preoţi de la biserica Sf. Teodora, jurnalişti de la Vocea Basarabiei, tineri de la Partidul Liberal şi Asociaţia tinerilor istorici. Mesaje de omajiu au rostit: M. Ghimpu, I. Negrei, G. Paladi, I. Ungureanu, I. Hadârcă.
Propunându-şi drept scop perpetuarea ideilor şi faptelor celor ce au înnobilat fiinţa noastră naţională, această moştenire cu rezonanţă în actualitate a fost ilustrată în sinteza unor ample expoziţii de publicaţii, documente şi fotografii cu genericul „Onisifor Ghibu – pedagog şi teoretician al educaţiei”, „Prolegomene la o pedagogie militantă”, care cuprind o bibliografie de peste 500 de cărţi şi articole din diverse domenii (istorie, pedagogie, memorialistică, religie, sociologie). Aniversarea 650 ani de la întemeierea Statului Moldovenesc a fost consemnată în spititul continuităţii mesajului istoric, al unităţii de neam, lăsat nouă de către O. Ghibu prin desfăşurarea simpozionului ştiinţific Formarea şi evoluţia statului moldovenesc. Mit şi realitate La simpozion au participat studenţi de la facultatea de istorie modernă si medievală, de la USM, ULIM, UPS I. Creangă, cadre didactice, scriitori, jurnalişti, public interesat de istorie, alătiri de cercetători şi istorici ce au pus în dezbatere aspecte controversate legate de întemeierea statului moldovenesc. Amplificate prin documentele de arhivă ale expoziţiilor Istoria medievală-sursă de identificare a identităţii naţionale, Descălecători de ţară, dătători de legi şi datini, luările de cuvânt ale istoricilor D. Dragnev, I.Negrei, P. Parasca şi I. Varta s-au constituit într-o pledoarie în favoarea ideii generoase că istoria trebuie pusă în serviciul adevărului şi al reconcilierii între ţări şi popoare, ci nu în scopuri propagandistice, că armonia în societate nu se întemeiază pe ceea ce ne separă ci pe ceea ce ne uneşte într-o lume tot mai integrată care sfidează barierele conjunctural- ideologice.
În această chee a colaborării dintre ţări şi popoare, care marchează Anul internaţional al reconcilierii, s-a desfăşurat Săptămâna culturii franco- germane, prin lansarea în premieră a Manualului de istorie franco- german, a cărui dezbatere publică a avut loc la biblioteca “O. Ghibu” în cadrul mesei rotunde Relaţiile franco- germane- un model al parteneriatului de succes. Participanţii la dezbateri au subliniat că Istoria trebuie dezarmată, după cum ne îndeamnă şi Uniunea Europeană, miza fiind pusă pe conlucrare în plan economic, cultural şi politic. Evenimentul a fost organizat de către Ambasada Republicii Federale Germania, Ambasada Franţei şi Alianţa Franceză, în parteneriat cu Asociaţia Tinerilor Istorici din Moldova. Elaborat în premieră de specialişti germani şi francezi, manualul este un model de parteneriat reuşit, demonstrând că momentele de tensiune, derangante dintre statele europene pot fi depăşite prin recursul constant la pace şi toleranţă între popoare. Menţionănd că în R. Moldova există diferite viziuni în ceea ce priveşte înţelegerea trecutului istoric, vorbitorii au fost unanimi în părerea că acestea pot şi trebuie să fie depăşite graţie, în primul rând, voinţei şi reconcilierii politicienilor. Manualul de istorie franco-german a suscitat un viu interes în rândurile asistenţei, la dezbateri partcipând profesori universitari şi de licee, specialişti de la Ministerul Educaţiei şi Tineretului, Direcţia Educaţie a Primăriei Chişinăului, Centrul de Inovaţii Educaţionale, elevi şi studenţi. În finalul manifestării au fost lansate un şir de cărţi de istorie apărute în ultimul timp-Imperii, naţionalisme şi sisteme politice(A. Cuşco, I. Caşu, Y. Josanu), Metodologia cercetării în domeniul studiilor sud- est europene: studii de caz(I. Caşu, E. Dragnev, Y. Josanu), Europa de Sud- Est: structuri ecleziastice şi procese artistice(I. Gumeanâi), Europa de Sud -Est. elite locale, spiritualitate şi simboluri naţionale (V. Pâslariuc), precum şi Mareşalul Alexandru Averescu. Anii de tinereţe, 16 ani necunoscuţi din viaţa lui Isus şi Jurnalul unui KGB-ist de Mihai Babele.
Fiind o prioritate naţională în cadrul societăţii, dialogul intercultural, al interacţiunii dintre literatură şi public a înregistrat, în Anul promovării imaginii bibliotecii publice în comunitate, noi valenţe estetice, educaţionale şi sugestii pentru lectură prin desfăşurarea Programului Chişinăul citeşte o carte, care a intrat temeinic în viaţa noastră culturală, devenind un ghid util în promovarea creaţiei locale, a unor cărţi şi autori de succes. Pentru anul 2009 opţiunea juriului a fost în favoarea romanului Măcel în Georgia de Dumitru Crudu. Acest popas literar cu genericul Un excelent roman existenţialist, social şi psihologic, care a inclus serata de creaţie D. Crudu – o certitudine a literaturii contemporane, prezentarea Power Point-ului Dimensiunea europeană a creaţiei lui D. Crudu şi expoziţia D. Crudu – o voce distinctă a postmodernismului contemporan, a întrunit critici literari (Vitalie Răileanu, Marin Postu) şi scriitori (Vladimir Beşleagă, Ion Hadârcă, Andrei Burac, Vlad Pohilă), care au conturat portretul lui D. Crudu în trei ipostaze: poet, dramaturg, prozator. Amplă galerie de tipuri umane reprezentative, pânza epică în cauză este, în viziunea vorbitorilor, proba de maturitate a lui D. Crudu. Nu întâmplător „Măcel în Georgia” a fost nominalizat la Premiul Naţional de Proză, ediţia 2009, iniţiat de “Ziarul de Iaşi”.
Istoria este una, cu şirul neîntrerupt al continuităţii… Concepţiile educaţionale ale teoreticianului O. Ghibu sunt actuale şi în procesul didactic modern. Un descendent pe linie profesională al lui O. Ghibu s-a dovedit a fi, peste ani, Constantin Şchiopu, doctor în pedagogie, conferenţiar la Catedra Literatură Română şi Comparată a UPS Ion Creangă din Chişinău, care în cadrul mesei rotunde Practici educaţionale performante, modele teoretico-aplicative, şi-a lansat cartea recent apărută Metodica predării literaturii române. Studiul prezintă o provocare pentru o posibilă metodologie a educaţiei literar-artistice, o contribuţie importantă la dezvoltarea învăţământului formativ prin receptarea operei de artă. În faţa unei asistenţe numeroase formate din doctoranzi, masteranzi, studenţi, elevi şi cititori (UPS “Ion Creangă”, USM, liceele „Prometeu”, „T. Bubuiog”) au vorbit despre importanţa acestei cărţi doctori în ştiinţe, conferenţiari universitari, lectori superiori, doctoranzi, profesori de limba şi literatura română, studenţi şi liceeni: Ludmila Armaşu, Eliza Botezatu, Ludmila Berzoi, Lidia Strah, Liuba Cibotaru, Ştefania Isac, Viorica Goraş-Postică, Victoria Fonari, Mariana Marin, Natalia Bulat, Viorica Motorin, Ludmila Caşu, Natalia Plugaru, Mihaela Rusu şi mulţi alţii. Evenimentul a fost întregit de un recital poetic şi muzical Sub bolţi de cântec şi de vers ne scriem tinereţea susţinut de Ansamblul vocal “Prometeu”(conducător artistic- V. Adam) şi interpreţii T. Costriţchi, M. Gribincea, M. Mocanu, M. Sârbu.
Aceluiaşi efort comun de educare a generaţiei tinere prin raportarea la virtuţile morale şi artistice ale lumii moderne, în cadrul Anului Creativităţii şi Inovaţiei instituit de ONU ca prioritate internaţională, i s-a circumscris şi Concursul de Creaţie al Tinerei Generaţii “Ars Adolescentina”, etapa Artă Plastică Plai frumos ca din poveste. Moderatorul manifestării, jurnalista Zina Izbaş, a precizat scopul acestei acţiuni culturale de promovare şi susţinere a tinerilor artişti plastici din întreaga republică. Membrii juriului – alcătuit din specialişti în domeniu, doctori în studiul artelor – prezidat de Ghenadie Jalbă, preşedintele UAP, şi Tudor Zbârnea, directorul Muzeului Naţional de Arte Plastice din Republica Moldova, care au evaluat lucrările parvenite pe adresa concursului, au anunţat laureaţii ce reprezintă diferite zone geografice: Chişinău, Bălţi, Făleşti, Hânceşti, Ialoveni, Tiraspol etc. Gala laureaţilor tinerelor talente „Ars Adolescentina” a menţionat cu diplome şi premii ale IPNA Compania “Teleradio-Moldova” (câte 150 lei) şase tineri plasticieni; diplome şi premii de carte din partea Institutului “Fraţii Golescu” (România) au primit zece elevi şi liceeni; laureaţi ai Centrului media pentru tineri au devenit douăzeci de plasticieni ce bat la porţile afirmării; de premii ale Muzeului Naţional de Arte Plastice şi ale Bibliotecii Municipale ”B.P.Hasdeu” au beneficiat zece tineri. Prin genericul acestei gale “Plai frumos ca din poveste”, miracolul creativităţii poposeşte astfel pe meleagul nostru, emanând prin tablouri o armonie de culori, mesaje inedite, expresive şi neobişnuite prin maniera individuală a fiecărui creator tânăr. În context, IPNA Compania “Teleradio-Moldova” a decernat Diploma de Merit BP “O. Ghibu” pentru contribuţia deosebită la organizarea şi susţinerea, prin intermediul Salonului de Arte Frumoase, a Concursului de Creaţie al Tinerei Generaţii “Ars Adolescentina”. Gala din anul curent a continuat cu un recital poetic şi muzical susţinut de elevii şi studenţii de la instituţiile de profil. În finalul evenimentului moderatorul a oferit cuvântul proaspeţilor câştigători ai concursului, profesorilor îndrumători şi părinţilor, care au mulţumit organizatorilor pentru minunata şansă de a se manifesta plenar. Evenimentul a fost transmis în direct la Radio Naţional.
Zilele Ghibu au prilejuit pentru participanţi clipe înălţătoare de trăire plenară, alături de personalitatea care prin fapta şi ideile sale a influenţat decisiv destinul nostru istoric şi educaţional, rămânând a fi repere valabile pentru prezent şi viitor. Mesajul lui adresat naţiunii este mereu actual: “Ce imensă putere este pentru un popor cultura sa naţională şi ce înseamnă pentru el limba sa, credinţa, istoria şi literatura, dragostea şi solidaritatea dintre toţi fiii săi”. Să conştientizăm aceste îndemnuri testamentare, să ne pătrundem de importanţa lor şi să le aplicăm consecvent pe terenul culturii, educaţiei şi unităţii noastre istorice şi naţional- acestea au fost lecţiile Zilelor Ghibu pe care le-au însuşit toţi participanţii la suita de manifestări. Impact Programul Săptămâna uşilor deschise la Biblioteca „O. Ghibu”a avut o largă rezonanţă atât în mediul profesional cât şi în comunitate. Biblioteca şi-a scanat mediul încheind şi prelungind Parteneriate . S-au semnat şi renovat – 10 contracte de colaborare. Pe parcursul Săptămânii au fost efectuate 9 excursii de la diverse instituţii au fost înscrişi 101 de cititori noi şi înregistrate 1351 vizite.
În cadrul Programului au fost organizate 19 activităţi culturale , incluzând diverse tipuri şi forme de activităţi cognitive, culturale şi ştiinţifice, precum şi 15 expoziţii cu noi apariţii editoriale, aniversare cu 3mape tematice, expoziţii de foto şi documente, axate pe priorităţile anului, la care au fost expuse 1047 de publicaţii şi împrumutate 2018 exemplare.
Activităţile bibliotecii au fost mediatizate la 10emisiuni -ale posturilor de Radio Naţional, Vocea Basarabiei şi Meridian Studenţesc la următoarele emisiuni şi programe speciale ( Ars Adolescentina, Forţa junimii, Luceafărul, Radio Nocturn- Nopţi albe de dor, Matinal, Panorama zilei , Microfonul actual (în l. rusă) – red.I.Vărgin, Y. Izbaş, V. Becciu, E. Colac) - 2emisiuni la Vocea Basarabiei (Matinal cotidian,Personalităţi Ilustre – red. G. Mătăsaru, M. Saharneanu) - 1 emisiune la Meridian Studenţesc. Au fost publicate materiale în revista Limba Română,
Reflecţiile bibliotecii asupra eficienţii şi impactului acestui Program au dezvăluit mai multe aspecte pozitive, cât şi sincope. Ele au relevat şi nuanţat spaţiul comunitar, imaginea colectivă, specificul, profilul spiritual, sistemul de referinţe culturale şi existenţiale, modul de a fi şi exista prin informaţie şi cultură a comunităţii noastre de cititori.
Opţiunile utilizatorilor pentru noile tehnologii informaţionale, implementarea serviciilor digitale, noi destinaţii ale spaţiului bibliotecii, calitatea resurselor, a dotărilor, a potenţialului uman al noilor angajaţi, problema localului - deşi exprimă de facto situaţia cu care se confruntă Bibliotecile, sunt momente mai puţin plăcute - dar sunt obiective stringente de realizat.
Rămâne impresia luminoasă a respectului comunităţii, recunoştinţa şi menţiunile de apreciere a contribuţiei bibliotecii, care-şi onorează cititorii prin programe actuale cu priză la public, iniţierea activităţilor culturale cu o participare excelentă, capacitatea bibliotecii de a dezvolta servicii destinate tinerilor, adulţilor, oamenilor în etate cu valenţe educaţionale, de incluziune şi comunicare. O bibliotecă deschisă, flexibilă, activă cu beneficiari fideli.
Biblioteca „O. Ghibu” a demonstrat şi prin Programul”Săptămâna uşilor deschise”, că este un centru important de resurse informaţionale, educaţionale, culturale pentru formarea şi dezvoltarea armonioasă a unor personalităţi polivalente în societatea cunoaşterii.
Săptămâna uşilor deschise a avut un impact aţât asupra mediului profesional, cât şi în comunitate la care au participat şi noi utilizatori în cadrul excursiilor- vizite ale elevilor de la LT S. Haret, Prometeu, I. Vieru, Gh. Asachi din diverse clase, ghidaţi de profesorii S. Buhneac, E. Pirojoc, E. Melnic, S.Orehovschi, N.Cubreacov, C.Şchiopu, S. Musteaţă studenţi de la AMTAP,UPS I.Creangă.

miercuri, 3 iunie 2009

A CREA O SOCIETATE DE CITITORI – IMPERATIVUL PRINCIPAL AL UNEI BIBLIOTECI


Margareta CEBOTARI,
bibliotecar principal, BP „Ovidius”

Conform unor sondaje realizate de ONG-uri şi mass-media tinerii de azi nu mai citesc, preferă net-cultura de aceea devine evidentă şi de o actualitate stringentă efortul bibliotecilor de a susţine grupurile de utilizatori adolescenţi ale căror necesităţi informaţionale nu se rezumă doar la bibliografia şcolară sau conform cursului universitar, dar care recunosc lectura ca un refugiu, o plăcere estetică, o evadare în lumea miracolului.
Deseori purtam discuţii interesante, câteodată în contradictoriu, cu tinerii cititori pasionaţi, utilizatori ai Bibliotecii Publice „Ovidius”, pe diverse teme, de aceea ideea de a-i aduna la un club de discuţii a persistat pe parcursul mai multor ani. În anul 2008 am deschis un club literar cu genericul Meditaţie despre carte la care s-au pus în discuţie mai multe teme social-psihologice, s-au luat în dezbatere chipul şi aspiraţiile tineretului modern etc. În acest an, declarat Anul European al Creativităţii şi Inovaţiei, ne-am propus să diversificăm activitatea acestui club. De aceea ne-am adresat dlui Dumitru Mircea, care a avut inspiraţia de a-şi lansa la noi cartea sa de eseuri despre viaţa oamenilor de geniu cu un titlu foarte semnificativ – Umbre şi lumini, cu propunerea de a fi moderator. A acceptat cu plăcere şi-i aducem mulţumiri pe această cale. Practica câtorva şedinţe, derulate deja, ne dovedeşte că nu am făcut un pas greşit, deoarece a apărut îndată un suflu nou, idei inedite. Prin discuţii s-a ajuns la un nou format – club literar de discuţii şi creaţie – şi la o nouă denumire a clubului: Spirit şi intelect, pentru a fi mai aproape de obiectivele propuse de a le elucida (promovarea creaţiei tinerelor talente, promovarea autorilor autohtoni, a literaturii de calitate).
Suntem siguri că membrii acestui club literar vor dezvolta şi exploata noi strategii în obţinerea şi sporirea abilităţilor de lectură şi cărora le oferim, împreună cu dl Dumitru Mircea prin revista Roua stelară, posibilitatea de a-şi publica creaţiile proprii, de a-şi exprima gândurile ce le frământă sufletele lor june. Colaborarea deja a început şi ne bucurăm împreună cu Corina Pungă, un proaspăt membru al cenaclului, care este în continuă căutare a „muzei” , felicitând-o cu apariţia primelor sale versuri în numărul trecut al revistei. Iulia Ciornâi, altă studentă membră a acestui club, a început foarte activ să-şi exprime în paginile revistei perseverenţa sa pentru lectură, prin eseuri ce denotă cunoştinţe profunde şi de calitate.
În şedinţa din 27 mai membrii clubului şi-au exprimat gândurile şi emoţiile prin care au trecut atunci când au savurat o carte de excepţie şi care merită să fie citită. Lor li s-au alăturat şi noii veniţi: Ion Mischevca, Corina Lebedinschi, Vitalie Jereghi, Nadejda Usatâi. Discuţiile au fost iarăşi aprinse, fiecare încercând să-şi motiveze pasiunile pentru un anumit gen de literatură: Elena Popa adoră tema antichităţii, Vitalie şi-a exprimat atitudinea sceptică faţă de literatura postmodernistă etc. Atunci i-am invitat să participe la programul de lectură „Chişinăul citeşte o carte” iniţiat în ultimii ani de Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” şi care se derulează în toate filialele, inclusiv la noi la bibliotecă. În acest an avem în discuţie tocmai o operă a unui autor postmodernist – Măcel în Georgia de Dumitru Crudu. Va fi posibil şi să invităm mai apoi autorul la un tet-à-tet cu cititorii săi.
De data aceasta ne-a citi din versurile proprii Nina Bejan, masterand la Universitatea Tehnică din Moldova, momentul liric persistând, totuşi, la clubul nostru. Dl Dumitru Mircea a citit din versurile tânărului Iurie Palanciuc, care este deja pe calea de a se afirma printr-o primă apariţie editorială.
A devenit o tradiţie să prezint unele cărţi din ultimele achiziţii ale bibliotecii. De această dată am selectat cartea Ancorarea în realitate cu un subtitlu foarte actual: Natura informaţiei la sfârşit de mileniu de Albert Borgmann, în traducere de Bogdan Uilecan. Lucrarea este o istorie a informaţiei, a producerii şi a perceperii ei de către om, de la începuturile sale în lumea naturală până la rolul pe care îl joacă în transformarea culturii. Autorul ne convinge că informaţia culturală pe care o asimilăm prin citire ne permite să ne aventurăm dincolo de realitate. A citi înseamnă a ne acumula trecutul şi a ne limpezi prezentul. Aceasta este o activitate focală, care concentrează lumea (precum o lentilă convexă) şi o reflectă înapoi (precum o lentilă concavă). A citi înseamnă a înţelege, de aceea citirea este un talent cu mai multe nivele. Cititorul mereu capătă experienţe noi, se ajunge să nutrească aspiraţii profunde.
De aceea este foarte admirabil că reuşim să adunăm la Biblioteca „Ovidius” tineri care au aspiraţii spre creativitate, spre cuprinderea necuprinsului informaţional. Sunt bineveniţi, în egală măsură, toţi cei ce ar dori să adere la clubul nostru literar. Îi aşteptăm la ora 18.00 în ultima zi de miercuri a fiecărei luni.