joi, 30 mai 2013

Pentru tine, mamă

Eugenia Plămădeală,
                                                                 Bibliotecar principal, Filiala “Alba Iulia”

În 28 mai curent Biblioteca “Alba Iulia” a găzduit o lansare de carte intitulată “Pentru tine, mamă”, autor Diana Obada-Bozianu. Autoarea, Diana Obada-Bozianu, este interpretă de muzică uşoară, şi educatoare la Grădiniţa nr 185 din cartierul de reşedinţă al bibliotecii noastre.
Nu orice persoană are darul de a percepe sufletul copilului, de a se putea apropia de naivitatea şi interesele lui. Diana Obada-Bozianu ne surprinde cu această culegere de poezii închinate mamelor prin intermediul personalizării fiecărui copil din grupa pe care a crescut-o până în pragul şcolii. Autoarea motivează astfel tematica abordată în carte: “...  în preajma sărbătorilor de 8 Martie, Ziua Mamelor, educatorii întâmpină dificultăţi în căutarea poezioarelor şi scenariilor pentru matinee care se organizează în grădiniţe la începutul primăverii. De aceea am decis să întind o mână de ajutor colegilor, în selectarea materialelor pentru scenarii, oferindu-le drept cadou cartea “Pentru tine, mamă”. 
Versurile sunt pline de gingăşie, sinceritate, voioşie pentru cele mai iubite fiinţe din lume: mame.

După prezentările de rigoare ale cărţii şi autoarei, am dat curs recitalului de poezie din cartea nou-nouţă pregătit de autoare şi copiii din grupa dânsei, care vor abandona grădiniţa, în curând, vor merge, la toamnă, în clasa I-a.  Micuţii au recitat cu atîta duioşie, pafos şi căldură sufletească poeziile: “Scumpa noastră mamă”; “Pentru tine mamă”; “Sărut mâna”; “Iubiţ-o pe mămica”; “Chipul mamei sfânt”; “Tu toate eşti, mămico”; “Numai mama ştie”; “Te felicit”; “Ca o stea”; “Tare te iubesc”; “Vreau să-ţi dărui”; “Cadou pentru mămica” şi altele.
În sală au fost prezenţi grupe de copii de la grădiniţele din cartier, nr. 185, 186 şi 183. Copii de la celelalte grădiniţe au venit pregătiţi şi ei cu poezii din carte, şi, foarte sinceri, ne-au povestit că au venit la bibliotecă curioşi să o cunoască pe autoare, care este şi o educatoare de grădiniţă, Diana Obada-Bozianu, şi să-i doreacă mult succes, mai multe cărţi noi.
Aceasta este a doua carte a autoarei, prima, tot dedicată copiilor din grupa pe care o crescuse alţi patru ani la rând se numeşte “Patru anotimpuri, patru surori” şi a fost lansată în 2010 în incinta grădiniţei 185, în parteneriat cu biblioteca noastră. De această dată ne-am dorit să participe şi copii, educatori din alte grădiniţe pentru a o cunoaşte, şi eventual, a-i urma exemplul...
Invitată la lansarea cărţii, radio-reporterul Luminiţa Alexăndreanu de la Radio Moldova 1, emisiunea “Licurici”, a dialogat cu copii despre carte, autoare, despre grădiniţă şi bibliotecă.
 Din discuţia cu autoarea cărţii “Pentru tine, mamă” am înţeles că Diana Obada-Bozianu a devenit poetă şi influenţată de bibliotecă, pe care a frecventat-o insistent de la vârsta copilăriei, citind multe cărţi.
Colega noastră, Elena Tamazlâcaru s-a jucat cu copiii, înscenând poezioarele “Ca o stea”; “Pentru tine mamă”; “Te felicit”; “Tare te iubesc” şi altele. Jocul a completat buna dispoziţie a copiilor, iar sala bibliotecii a devenit o scenă  de sărbătoare. 
Avem convingerea că, apariţia acestei cărţi va stimula copiii să privească cu alţi ochi mamele: să le respecte mai mult, sa le asculte, să le înţeleagă. Iar pe educatori: să-i urmeze exemplul Dianei, sau, cel puţin să vadă şi altă faţetă în educaţia micuţilor.
Autoarea invită pe toţi cei care vor organiza şi participa la matinee şi alte manifestări dedicate mamelor să răsfoiască această carte, în care, cu siguranţă, vor găsi şi poezii pe placul lor. Dânsa acceptă şi opinii, sugestii, critici.

Felicitări, dragă doamnă Diana Obada-Bozianu, pentru această superbă carte!

marți, 28 mai 2013

Concert de binefacere - Valeria Duca: Expoziţie de pictură


Data naşterii: 26 iunie, 1995
oraşul Bălţi, Republica Moldova
Rezidenţa : Truro, Marea Britanie, Chişinău, Republica Moldova
E-Mail: valeria@valeriaduca.com
Formarea
2001 – 2012 - elevă, Liceul de Creativitate şi Inventică Prometeu-Prim, Chişinău
2007 - discipolă privat, clasa profesorului Victor Ursu, membru UAP RM
2008 – 2012 - discipolă privat, clasa profesorului Ion Serbinov, Maestru în Artă, membru al UAP a RM
2010 – vara anului, discipolă privat a profesorului Alexandru Sheversky din Canada
2012 - Truro School, Truro, Cornwall, Marea Britanie
Consacrarea
2003 - prima săritură cu paraşuta, în tandem, de la înălţimea de 2.500 m; vara anului. Este cea mai tânără paraşutistă din Republica Moldova
2006 - îşi începe cariera sportivă la Taekwondo WTF - antrenor Vladislav Mazur (centura neagră 5 Dan); ianuarie. Practică genul pînă la zi
2007 - debutează în viaţa artistică cu lucrări în guaşă, Concursul Municipal de pictură pentru elevi, Chişinău
2008 - debutează cu o expoziţie personală: Valeria Duca. Creaţia plastică a copiilor din oraşul Chişinău - 1 Iunie, Ziua Internaţională a Copilului, CE “Constantin Brâncuşi”, 1-10 iunie
Expoziţii personale
2008 - Valeria Duca, Creaţia plastică a copiilor din oraşul Chişinău – 1 iunie, Ziua Internaţională a Copilului, Centrul Expoziţional Constantin Brâncuşi, 1–10 iunie
2009 - Adevărul din gura copiilor, Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei, 20 mai – 1 iulie
2009 - Valeria Duca. Expoziţie personală, Biblioteca publică Tîrgovişte, Chişinău, 11 iunie
2009 - Valeria Duca. Expoziţie personală la Salonul Internaţional de Carte ediţia a XVIII-a, Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, 31 august – 30 septembrie
2009 - Abstract şi nu numai..., Ambasada României în Republica Moldova, 12 octombrie – 9 decembrie
2009 - Valeria Duca. Expoziţie personală, Amarillo Art Gallery, Reggio Emilia, Italia, 27 noiembrie – 11 decembrie
2009 - Valeria Duca. Expoziţie personală, Amarillo Art şi spazio Cavour, Reggio Emilia, Italia,16 – 26 decembrie
2010 - Galaxia culorilor, Muzeul costumului popular, Palatul Parlamentului, Bucureşti, România, 04 februarie – 08 martie
2010 - Expoziţie personală dedicată zilei profesorului. Liceul "Prometeu - Prim"
2011 - Expoziţie personală “The world around me” (“Lumea din jurul meu”), organizează primul Pavilion al Republicii Moldova la Biennala Internaţională de Artă Contemporană de la Venetia, a 54-a editie, 1 iunie – 27 noiembrie.
2012 - Expoziţie personală „Свет, цвет, балет” (Lumină, culoare, balet), Muzeul de arta din est şi din vest, Odesa, 2.03-22.03
2012 - Expoziţie personală "Antract", Muzeul de Artă Vizuală, Galaţi, România. 12 iunie - 10 iulie
2013 - Expoziție personală "Dupa ploaie ...",  Heseltine Gallery, Truro, Cornwall, Marea Britanie, 15 Aprilie - 3 mai
Participa la 7 expoziţii de caritate şi peste 30 expozitii colective in tara si peste hotare (Italia, Rusia, Marea Britanie)
Concursuri naţionale / internaţionale, Premii / distincții / titluri onorifice
2007 - Locul II, Concursul Municipal de pictură pentru elevi, Chişinău; februarie
2008 - Locul II, Concursul Municipal de pictură pentru elevi, Chişinău; februarie
2009 - Locul II, Concursul Municipal de pictură pentru elevi, Chişinău; februarie
2009 - Nominalizată, Concursul de pictură improvizată, Chişinău; 24 mai
2009 - Premiul UAP al RM la Salonul Internaţional de carte pentru albumul “Valeria Duca, Pictură Grafică”
2009 - Laureat al Premiului săptămânalului "Literatura şi arta" pentru debut în arte
2010 - Laureat al Premiului special, domeniul literatura si arta, la concursul naţional cu prilejul Zilei Tineretului  - organizat de Ministerul Tineretului şi Sportului din Republica Moldova
2011 – Diplomă pentru concepţia grafică pentru albumul “Valeria Duca, The world around me” la Salonul Internaţional de carte, ediţia XX din Chisinău.
2012 - Bursă de studii în Truro school, Truro, Cornwall, Marea Britanie.
2012  - "Premiul Tineretului - 2012",  În domeniul  "Literatura si Arta", acordat de Ministerul Tineretului si Sportului al Republicii Moldova

Opere în colecţii publice:
Muzeul de Arheologie şi Istorie a Moldovei.
Muzeul Costumului Popular, Palatul Parlamentului, Bucureşti.
Muzeul Satului, Bucureşti, România.
Fundaţia Regina Pacis, Italia.
Opere în colecţii private
Lituania, Republica Moldova, România, Statele Unite ale Americii, Italia, Rusia, Marea Britanie, Arabia Saudită, Germania

Cataloage
1. Valeria Duca. Pictură, grafică. Catalog.
Texte semnate de:
Ion Botnaru, Ambasador, Preşedintele Asambleei  ONU;
Constantin I. Ciobanu, Doctor habilitat în studiul artelor,
Laureat al Premiului Naţional al Republicii Moldova
pentru literatură, artă şi arhitectură,
Cercetător ştiinţific la Institutul de Istoria Artei  „George Oprescu” al Academiei Române
Ion Serbinov, Maestru în Arte;
Victoria Rocaciuc, Doctor în studiul artelor, cercetător ştiinţific superior, Institutul Patrimoniului Cultural al Academiei de Ştiinţe a Moldovei;
Loreta Zakareviciene, Ambasador al Republicii Lituania în Polonia.
Imagini: Iurie Foca. Chisinau, Editura Epigraf, 2009, tiraj 1000 ex, editat în română, rusă, engleză.
2. Immagina ARTE in Fiera, Reggio Emilia, Italia, catalog, 2009, pag. 69
3. 2009 – 2010: Un anno di arte nel segno di Amarillo Art, Reggio Emilia, Italia, catalog, 2009, pag. 16 – 19
4. Arta Russiei – 2010: Renaşterea (Российское искусство-2010: Возрождение), Moscova, Russia, catalog, pag. 277- 279, 540.
5. Arta Russiei – 2011. Moscova, Russia, catalog. pag. 203–205, 424.
6. Valeria Duca, “The world around me”, Catalog.
Texte: Constantin I. Ciobanu, Nicolae Dabija, Ion Botnaru, Loreta Zakareviciene.
Imagini: Iurie Foca. Chisinau, Editura Epigraf, 2011 tiraj 500 ex, editat în engleză, italiană.
7.”Illuminations”, Catalogul oficial al Bienalei de la Veneţia, 2011, pag.432–433
8.”Illuminations”, Catalogul-ghid al Bienalei de la Veneţia, 2011, pag.154
Concert de binefacere - Olga Kleiankina: Recital de pian

Olga Kleiankina’s talents both as a pianist and composer were marked early when at the age of ten she won the Republic of Moldova’s National composition contest. Following her early successes, she received degrees from St. Neaga College of Music in Kishinau, Moldova, and the Academy of Music Gh. Dima in Cluj-Napoca, Romania. She continued her musical training by receiving a Master of Music from Bowling Green State University and a Doctorate of Musical Arts from the University of Michigan. Over her career, Dr. Kleiankina has obtained various awards and prizes for performance, accompanying, chamber music, jazz, composition and arrangements.

Dr. Kleiankina is currently the Assistant Professor of Piano at North Carolina State University. She has presented numerous lectures, lecture-recitals, and master classes internationally and in the United States at events such as the 2008 MTNA Conference in Denver and the 2011 CMS Conference in Richmond.

Dr. Kleiankina is an active solo and chamber music performer with an international career. She has performed with orchestras from Moldova, Romania, United States and Russia with conductors Emil Simon, Robert Houlihan, Zsolt Janko and Randolph Foy. In November 2010, Dr. Kleiankina performed at the Glinka Hall of St. Petersburg Philharmonic in Russia, where she, accompanied by the St. Petersburg Chamber Orchestra conducted by Jeffrey Meyer, premiered a Piano Concerto written by NCSU composer, Dr. Rodney Waschka. In June 2012, she performed the Waschka piano concerto with the State Radio and Television Symphony of Moldova in Chisinau, Moldova.

Recent Highlights:

“Olga Kleankina is a pianist with a very special feeling for jazz, …with a strong technique and imposing touch, an artist capable of launching herself into breath taking tempi, contrasting changes of rhythms and colors or folding perfectly in lyrical parts.”

Faclia (Romania), 28 May 2011


“…strong technique and a sophisticated sense of rhythm…”

DN Artes, (Portugal), 16 July 2010“Kleiankina possessed a fine sense of timing, rubato and phrasing which fit the piece beautifully.”

Classical Voice of North Carolina, 18 April 2010

Concert de binefacere în susţinerea unei săli acedemice în limba engleză


Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” slujeşte cu vrednicie misiunea sa: a oferi tuturor fără restricţii acces liber la informaţie, idei, lecturi, a încuraja şi susţine libertatea de a cunoaşte, libertatea de expresie, a asigura şi dezvolta servicii bibliotecare necesare rezidenţilor municipiului Chişinău, orientate spre incluziunea socială, concilierea populaţiei multiculturale, îmbunătăţirea vieţii lor. 

Din 2013 colecţia bibliotecii se va îmbunătăţi prin realizarea Proiectului Sala  academică în limba engleză. Partenerul bibliotecii în constituirea unei colecţii reprezentative este Asociaţia Moldova AID (diaspora moldovenilor din America). La momentul actual s-a reuşit să se colecteze mai mult de 2 000 de cărţi din diferite domenii care curînd vor fi expediate la Chişinău. Pentru a vedea cum s-a desfăşurat campania de sensibilizare a populaţiei şi de colectare a cărţilor accesaţi https://www.facebook.com/pages/Moldova-AID/101543249925516?fref=ts.

Puteţi şi Dvs. să participaţi la proiect, donînd cărţi în limba engleză Bibliotecii Municipale "B.P. Hasdeu" sau să veniţi la Recitalul de pian al Olgăi Kleiankina şi la Expoziţia de pictură a Valeriei Duca, organizate în susţinerea proiectului. Concertul de binefacere va avea loc la 31 mai 2013, ora 18.00, Sala cu Orgă (Adresa: or.Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, nr. 81; Tel./fax: +373 (22) 22-82-22, 22-25-47, 22-54-71). Biletele pot fi procurate la Biblioteca Centrală (bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 148, tel.: +373 (22) 21 20 46)

Vă mulţumim pentru aportul considerabil şi Vă rugăm să invitaţi familia şi prietenii la acest eveniment.

luni, 27 mai 2013

Prilej de instruire la Biblioteca Judeţeană „O. Goga” Cluj

Larisa STAVER,
șef oficiu, Filiala „Transilvania”

           
Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga” Cluj, instituţie de cultură remarcabilă din întreg spațiul românesc, a anunţat câştigarea competiţiei lansate de IREX, în cadrul Programului Biblionet, la categoria Centru de excelenţă pentru servicii oferite adolescenţilor şi tinerilor adulţi, cu vârsta cuprinsă între 14 şi 25 de ani” cu accent pe activităţi de educaţie non-formală şi informală.                                                                                                                                           
 În contextul în care misiunea BJC „Octavian Goga” este aceea de a servi interesele de informare, studiu, educaţie, lectură şi recreere ale tuturor categoriilor de utilizatori prin oferirea accesului liber, gratuit şi nediscriminatoriu la informaţie şi cunoaştere, acest proiect vine să completeze oferta de servicii pe care BJC „Octavian Goga” le propune clujenilor aflaţi la vârsta adolescenţei.                                                                                          
Cu ajutorul finanţării primite de la Fundaţia IREX, BJC  „Octavian Goga”  pune la dispoziţia comunităţii un nou serviciu, „TechLab-Laborator pentru dobândirea de abilităţi în utilizarea noilor tehnologii digitale”. Acesta se adresează tinerilor cu vârsta cuprinsă între 14 şi 25 ani dornici să se instruiască în folosirea noilor tehnologii, să se socializeze şi să-şi petreacă timpul liber într-un mod constructiv şi plăcut. Adolescenţii vor fi susţinuţi în deprinderea noilor abilităţi în utilizarea noilor tehnologii: tablete, playstations etc. Ei vor învăţa să folosească instrumentele digitale, pentru a posta pe bloguri sau pe paginile web, pentru a crea materiale audio-video.                                                                                       
În cadrul noului serviciu, s-au desfăşurat trei categorii de ateliere:    Atelierul de creaţie MovieLab – va contribui la dobândirea sau îmbunătăţirea abilităţilor tinerilor de a realiza materiale video.                                                                                                      ITLab-tehnologie şi loisir este destinat dobândirii sau îmbunătăţirii abilităţilor IT ale tinerilor în utilizarea diferitelor gadget-uri. Atelierul de creaţie MusicLab urmăreşte deprinderea sau consolidarea abilităţilor de realizarea a unor piese muzicale.    
                                                                                                                      

 În data de 22-23 mai 2013, la invitaţia Bibliotecii Judeţene ,,Octavian Goga” din Cluj Napoca am participat ca delegat al BM „B.P. Hasdeu” din partea Filialei „Transilvania”, la Atelierul Naţional şi la sesiunea demonstrativă din cadrul Centrului de excelenţă pentru servicii oferite adolescenţilor şi tinerilor adulţi (14-25 ani), proiect câştigat de BJC „Octavian Goga”  la aplicaţia depusă pentru obţinerea de fonduri pentru astfel de servicii, prin Fundaţia IREX. Aceste două zile au avut un  program de o intensitate consistentă:  prima zi deschiderea activității propriu zise cu mesajul Sorinei Stanca, manager BJC„Octavian Goga”, Paul Andre Baran, director Fundaţia IREX şi reprezentantul Consiliului Judeţean Cluj. S-au prezentat două teme: Dezvoltarea personală a adolescenţilor şi tinerilor adulţi: particularităţi, metode, trainer Alina Sintoma şi Metode didactico-pedagogice de lucru cu adolescenţii şi tinerii adulţi, expert educaţional Simona Bernat, cu includerea participanţilor într-o activitate interactivă, urmată de cafenea culturală cu tema: Metode de lucru cu adolescenţii şi tinerii adulţi în bibliotecile publice. A doua zi au avut loc cele trei ateliere demonstrative: MovieLab, MuzicLab şi ITLab cu implicarea adolescenţilor în activitate. Atelierele au fost foarte interesante, utile, am căpătat abilități de organizare și implicare a cunoștințelor în lucrul cu această categorie de tineri. BJC„Octavian Goga”, este și rămâne a fi ctitorul Bibliotecii „Transilvania” , mulţumim pentru invitațiile oferite colaboratorilor cu posibilitatea de a participa la lucrările  Atelierului Național  pentru instruirea profesională de calitate și sprijinul acordat pe parcursul acestor 22 de ani. 

Medalionul literar – artistic „Întinereşte-mă s-ă fim de-o seamă. În memoriam Simion Ghimpu” la Biblioteca „Ovidius”

Natalia Ghimpu,
Şef Oficiu, Filiala “Ovidius”

 Medalionul literar – artistic Întinereşte-mă s-ă fim de-o seamă. În memoriam Simion Ghimpu” a adunat în incinta Bibliotecii „Ovidius” pe soţia, scriitorului Veta Ghimpu – Munteanu (interpretă de muzică populară), pe elevii de la Colegiul Politehnic, însoţiţi de directorul bibliotecii Doamna Ludmila Popescu, pe elevii de la Colegiul Industrial de Construcţii, însoţiţi de Doamna Elena Apetri (bibliotecară la Sala de Lectură a Colegiului), precum şi profesorul Domnul Dorin Cotârşeu, pe elevii de la Şcoala Nr 41, însoţiţi de profesorul Domnul Ion Tăbârcean. Medalionul a fost deschis cu cântece pascale interpretate de către grupul etnofolcloric  condus de Romela Osoianu. În continuare moderatorul Cristina Voroneanu (voluntar la Biblioteca „Ovidius”) i-a oferit cuvântul Doamnei  Veta Ghimpu – Munteanu, care a povestit crâmpeie din viaţa personală şi cea de creaţie a lui Simion Ghimpu. Am aflat cum şi în cât timp Simion Ghimpu scria poezii, proză, cum alcătuia versuri pentru mai multe cântece, cu cine colabora din compozitori etc. Doamna  Veta Ghimpu – Munteanu ne-a citit şi versuri noi care au apărut de sub tipar pe care ea le-a depistat pe masa de lucru după moartea scriitorului. Ne-a povestit despre patriotismul şi dragostea de oameni, despre stima deosebită faţă de profesorii şi discipolii săi reflectate în opera lui. Din partea Bibliotecii „Ovidius” a fost prezentată o trecere în revistă a activităţii scriitorului în Power Point, a fost pregătită şi o expoziţie de carte care sunt prezente în colecţiile bibliotecii. Scenariul a continuat cu poeziile lui Simion Ghimpu recitate de Aglaia Iepure, precum şi cu cântece scrise pe versurile autorului .
 La finele Medalionului soţia, scriitorului Veta Ghimpu – Munteanu ne-a cântat şi Dumneaei cântece pe versurile scriitorului şi le-a oferit tuturor participanţilor cărţi ale lui Simion Ghimpu. Ne-am despărţit cu Doamna Veta Ghimpu – Munteanu având o înţelegere că în fiecare an Biblioteca „Ovidius”  îl va omagia pe Simion Ghimpu – scriitorul care a simţit şi a spus adevărul.marți, 14 mai 2013

Masa rotundă "Mecanismele de promovare şi popularizare a ştiinţei şi a activităţii ştiinţifice"


Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării în parteneriat cu Comisia Politici, advocacy şi fundrising din cadrul Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova Vă invită să participaţi la lucrările mesei rotunde  „Mecanismele de promovare şi popularizare a ştiinţei şi a activităţii ştiinţifice” . Evenimentul va avea loc Vineri, 17 mai 2013 în sala 511, Bloc Central, Universitatea de Stat din Moldova str. A. Mateevici nr. 60

PROGRAM

9.30 – 10.00 Înregistrarea participanţilor

10.00 – 10.20 Inaugurarea mesei rotunde

Mesaje de salut:
Georgeta STEPANOV, conferenţiar universitar, dr., Decan al Facultăţii de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării
Mihai REVENCO, profesor universitar, dr. habilitat, prorector pentru activitatea ştiinţifică, USM

Moderatori:
Nelly Ţurcan, dr., conf.univ.
Natalia Cheradi, lector superior

10.20 – 12.30 Prezentări
1) Igor COJOCARU, Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale
Rolul Instrumentului Bibliometric Naţional în suportul informaţional al sferei ştiinţei şi inovării din Republica Moldova

2) Natalia CHERADI, Biblioteca Ştiinţifică ASEM
Promovarea Accesului Deschis la cercetare în bibliotecile universitare

3) Ana GUDIMA, Biblioteca Ştiinţifică ASEM
Repozitorii instituţionale: inovare şi descoperire

4) Zinaida SOCHIRCĂ, Ludmila CORGHENCI, Departamentul Informaţional Biblioteconomic ULIM
Iniţiative pentru Accesul Deschis la ULIM

5) Viorica LUPU, Ecaterina MADAN, Vera SOBEŢCHI, Biblioteca Republicană Ştiinţifică Agricolă a Universităţii Agrare de Stat din Moldova
Promovarea publicaţiilor ştiinţifice naţionale din domeniul agriculturii în spaţiul informaţional mondial

12.30 – 13.30 Discuţii, schimb de opinii

miercuri, 8 mai 2013

Omul Omeniei – Valeriu Machedon


Margareta CEBOTARI,
bibliotecar principal, Filiala „Onisifor Ghibu”


O amintire luminoasă pentru cei care l-au cunoscut pe Valeriu Machedon a fost  lansarea cărţii O viaţă trăită intens: Valeriu Machedon, concepţie şi realizare: Gheorghe Colţun şi Eugenia Machedon. Şi nu întâmplător au venit la Biblioteca „Onisifor Ghibu” la data de 2 mai, activitatea fiind organizată în memoria acestui mare patriot al Neamului în preajma zilei sale  de naştere.
  Prezentarea cărţii a fost realizată de cercetătorul literar Vitalie Răileanu, directorul bibliotecii „Onisifor Ghibu”, care a reflectat un portret viu şi bine accentuat al acestei personalităţi, conturat în contextul intelectualităţii basarabene.
„O cultură a unui neam nu este numai rezultatul unei întregiri de opere ale marilor scriitori şi cărturari – a ţinut să remarce Vitalie Răileanu –, alături de personalităţile de factură excepţională, care deschid orizonturi gândirii şi fac cunoscut lumii „fiorul nou” al unor sensibilităţi singulare, se înşiruie numeroşi oameni de cultură, de ştiinţă, cu putere creatoare modestă, sau mai bine zis – neafişată excesiv. Printre aceştia a fost, fără putinţă de tăgadă, şi doctorul în pedagogie Valeriu Machedon. Aceşti oameni de bunăvoinţă formează acea vastă categorie de spirituali, precum Valeriu Machedon, ce cultivă, săvârşindu-şi conştiincios, în domeniul profesional, o activitate cotidiană, găsind de cuviinţă de a lua parte la viaţa culturală.
Valeriu Machedon s-a definit nu numai prin pregătirea de specialitate, dar printr-o instruire generală, dobândită prin lecturi îndelungi. Spirit riguros, dezvoltat în disciplinele ştiinţifice ale pedagogiei, Profesorul Machedon a deprins din această perioadă de formaţie, ca şi din activitatea sa ca învăţător şcolar, calitate de căpetenie ale pedagogului Valeriu Machedon: observaţia exactă a realităţii, gândire raţională, presupunând o raportare a faptelor la cauze. Se întregesc, în acest mod, liniamentele unui umanism profesoral: rigoare ştiinţifică şi simţ etc.
 „Cine a fost El – Planeta Valeriu Machedon? Răspuns la această întrebare veţi găsi în prezentul volum, scris cu drag de rude, prieteni şi oameni buni, care l-au cunoscut şi l-au apreciat. Sper că această carte va deveni, în primul rând, o moştenire spirituală pentru actuala şi viitoarele generaţii ale arborelui genealogic Machedon și, în al doilea rând, o lume întreagă va afla despre viaţa trăită din plin de către o personalitate a Neamului nostru, acela care a fost, dar şi rămâne, Valeriu Machedon, prin urmele pe care le-a lăsat pe acest pământ, prin faptele care l-au caracterizat ca Om, prin cetatea pe care şi-a înălţat-o cu dragoste şi bucurie spre dăinuirea celor dragi sufletului său generos şi plin de lumină” (p. 133-134).
Acestea-s doar confirmări din cuprinsul volumului O viaţă trăită intens: Valeriu Machedon, care dezvăluie caracterul Omului, cât şi generalizarea faptelor consemnate în aceste pagini”  – a afirmat în încheiere cercetătorul  literar Vitalie Răileanu.
Profesorul universitar Gheorghe Colţun, realizatorul conceptului acestei ediţii  comemorative,  a venit cu multe detalii din viaţa acestui om de excepţie, care şi-a iubit atât de mult pământul natal, meleagurile copilăriei, familia.       
Ana-Lucia Culev, şefa Direcţiei Cultură a Primăriei municipiului Chişinău,  a ţinut să menţioneze, îndeosebi, faptul că Valeriu Machedon şi-a susţinut deviza pe care o avea în viaţa sa: „Merită să-ţi dai toate forţele pentru înfăptuirea un gând bun!”. Şi a mers dârz în realizarea iniţiativelor sale.
Chişinăuienii se mândresc cu această familie, deoarece la iniţiativa lor au fost făcute multe lucruri bune în municipiu, s-au organizat  evenimente şi s-au implementat proiecte  cu caracter socio-cultural pentru îmbunătăţirea vieţii concetăţenilor.
Scriitorul, istoricul şi omul politic Valeriu Matei a reiterat în amintirile sale evenimentele tensionate din august 1989, deoarece anume atunci l-a cunoscut pe Valeriu Machedon, care s-a inclus plenar în activitatea mişcării de eliberare naţională. În febra anilor ’90 avea o  luciditate şi un calm interior de invidiat, urmând apoi ani grei şi tumultoşi în viaţa sa. Directorul Institutului Cultural Român, Valeriu Matei a declarat că apreciază mult apariţia acestei cărţi, deoarece este important să elucidăm şi să aducem la realitate evenimentele acelor ani, trebuie să ne amintim mereu de  cei care sunt adevărate valori ale acestui neam.
            Fiind orheian, Valeriu Machedon a luat din locurile copilăriei sale – tăria stâncilor de la Orheiul Vechi, mândria şi măreţia arborilor seculari din Codrii Orheiului, iar freamătul acelor stejari şi tei trăieşte în copiii şi nepoţii săi – a ţinut să remarce Tatiana Colţun, profesoară de limba şi literatura română la Liceul Teoretic  cu Profil de Arte „Nicolae Sulac”.
            Au venit cu aprecieri şi opinii aparte despre Omul Omeniei care a fost Valeriu Machedon amicii de şcoală, colegii de facultate şi cei din timpul activităţii sale pedagogice, dar şi colaboratori ai companiei „StarNet”, care sub egida Dumnealui a obţinut o dezvoltare de succes şi deosebite performanţe. Aici şi-a regăsit şi  mulţi prieteni.
Frumoase amintiri despre Valeriu Machedon au prezentat membrii familiei sale – sora  Tatiana, soţia Eugenia şi fiul Alexandru, un continuator demn al tatălui său, care, fiind Director  General al Companiei „StarNet” continuă crezul promovat de Valeriu Machedon pe parcursul vieţii sale: „Este important cum trăim şi nu cât trăim!”.
            Clipe emoţionante pentru cei prezenţi au fost momentele artistice ale activităţii: rectalul de versuri  „Bucuraţi-vă” de Dumitru Matcovschi, „Marii bărbaţi” de Vasile Romanciuc, prezentat de elevi de la Liceul „Nicolae Sulac” şi desigur, interpretarea în voce şi chitară de către tânărul Cristian Lupaşcu a melodiilor pe versuri de Adrian Păunescu  – „Rugă pentru părinţi” şi „Telefon peste moarte”.
În încheierea activităţii a fost proiectat un film documentar despre viaţa şi activitatea lui  Valeriu Machedon.