joi, 30 septembrie 2010

ASCULTĂ CLOPOŢELUL DIN INIMA TA

Larisa UNGUREANU


Aşa s-a numit spectacolul de la Teatrul de Păpuşi "Licurici" pe care elevii cl. III (diriginte Rodica Prodan) de la Liceul "Columna" l-au privit pentru a participa la Master-class de la Filiala "Tărgovişte", care s-a desfăşurat pe data de 28 septembrie curent.

Sarcina copiilor a fost de a scrie impresiile pe care le-au avut, privind acest spectacol, montat de regizorul Titus Jucov după o piesă de Ion Puiu. Mai întâi, copiii au fost rugaţi să deseneze un clopoţel, fiindcă acest lucru i-a încântat pe copii: clopoţelul din pieptul Matahalei, zis Străşnilă. Matahala nu avea inimă, ci un clopoţel care suna şi la bine, şi la rău. După ce-au desenat clopoţelul, copiii au fost îndemnaţi să găsească un titlu, explicându-li-se, în prealabil, ce înseamnă un titlu. Adică, ce i-a impresionat în mod deosebit: un personaj, o acţiune sau şi una şi alta. Titlul a fost scris în interiorul clopoţelului. Unii copii, au desenat în preajma clopoţelului inimi, inimioare, copii, clopoţei de dimensiuni mai mici.

Aşa dar, copiii au desenat clopote şi clopoţei, le-au colorat, după care au scris titlul. Iată câteva exemple de titluri, de altfel, destul de inspirate: Mătăhala, Ajutorul lui Matahală, Pasărea lovită, Ascultaţi clopoţelul, Clopoţelul magic, Mătăhala ajută cocostârcul, Mătăhala şi barza, Cocostârcul ajutat, Ascultă-ţi inima, Păsările nu se sperie de Mătăhală.

În continuare, copii şi-au expus impresiile propriu-zise despre spectacol. Care sună în felul următor:
 "Din acest spectacol am înţeles că oricine are o inimă care îi bate la fiecare bucurie sau tristeţe" (Dascăl Adelina);
"Fii bun şi sufletul tău va fi ca o grădină de flori" (Rusu Lavinia);
 "Din spectacol mi-a plăcut Străşnilă, deoarece l-a ajutat pe Cocorică” (Galafton Tatiana);
 "Mi-a plăcut muzica (A.Vivaldi n.a), actorii, păpuşile. Nu mi-a plăcut mobila, fiindcă scârţia tare" (Cabardin Dumitru);
"Spectacolul a fost extraordinar, mai ales Matahală care a ajutat o barza" (Ion Ciorici).

Acticitatea de acest fel este prima din acest an de învăţământ. În continuare, copiii din cl. III de la Liceul ”Columna” vor mai viziona şi alte spectacole, inclusiv cele care se vor juca în cadrul Festivalului de Teatru Gala Internaţională a Teatrelor de Păpuşi ”Licurici – 65”.

miercuri, 29 septembrie 2010

BASARABIA NECUNOSCUTĂ LA AL OPTULEA VOLUM

Valeriu RAŢĂ,
bibliotecar


                  Pe 29 septembrie curent, la Sediul Central al Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” se adunase multă lume dornică de a contacta pe viu cu scriitorul, editorul, omul politic şi istoriograful Iurie Colesnic, care a decis să lanseze în acest local istoric al Chişinăului şi cel de-al optulea volum al lucrării sale în seria, de meritat prestigiu, Basarabia necunoscută. Timpul favorabil – o zi ca de vară tîrzie – a creat o stare de spirit îmbietoare pentru cei prezenţi: scriitori, jurnalişti, istorici, bibliotecari, profesori, studenţi şi elevi.

În cel de-al optulea volum al Basarabiei necunoscute se regăsesc 26 de personalităţi din partea locului, care au desfăşurat o activitate ştiinţifică, administrativă, politică sau artistică. Lăudabil e faptul că de istoria noastră – relativ recentă – au venit să se intereseze, ghidaţi de un apreciabil sentiment civic, foarte mulţi tineri studioşi.

În cuvîntul de deschidere a evenimentului cultural, doamna conf. univ. dr. Lidia Kulikovski, director general al bibliotecii-gazdă şi moderatoare, a menţionat cu satisfacţie că a devenit o tradiţie ca Iurie Colesnic să-şi lanseze volumele sale din seria enciclopedică Basarabia necunoscută anume la BM „B.P. Hasdeu”. Din spusele dumneaei mai desprindem că cele 26 de biografii sînt de fapt nişte eseuri de excelenţă, cărora autorul le-a dat o notă particulară pentru a ne spune adevărul despre acele timpuri în care au activat protagoniştii. I. Colesnic repune la locul cuvenit în istorie acele persoane care, de fapt, au şi făurit-o, dar din motive bine cunoscute au rămas în umbră şi acum trebuie să le descoperim în arhive, ceea ce şi face neobositul nostru cercetător. Volumul al optulea al seriei, care se impune prin valoare, ne face cunoştinţă cu oameni care au făcut pe vremea respectivă imagine plaiului nostru dintre Prut şi Nistru şi cu ei ne putem mîndri şi azi. „Apariţia oricărei cărţi este o sărbătoare şi pentru autor, dar şi pentru bibliotecă. De aceea ţin să remarc faptul că Basarabia necunoscută este o carte-eveniment, o carte-document, o carte-manual, care impresionează prin cantitatea de informaţie, prin importanţa istoriografică a acesteia, dar nu în ultimul rînd şi prin aspectul ei poligrafic”, a spus L. Kulikovski, recitind pentru confirmare pasaje relevante din textele volumului, care, la drept vorbind, au emoţionat plăcut sufletul ascultătorilor, nerăbdători să afle cît mai multe fapte inedite ce se publică pentru prima dată.

Publicistul Tudor Ţopa, care are şi el în palmaresul său cărţi editate pe potriva celei ce se lansează spre bucuria tuturor, a venit cu unele amintiri din copilărie în legătură cu Teodor Ştefan Uvaliev, moşier la Căzăneşti, Orhei, datele biografice ale căruia sînt incuse în recentul volum cu numărul opt. Tot aici a găsit schiţe publicistice care îi frămîntă gîndul despre Alexe Nacu (Nacco), scriitor; Grigore Creţu-Creţescu, avocat şi scriitor; Ioan Şeptelici-Herţescu, medic; Leopold Siţinschi, medic, om politic, primar de Chişinău; Gheorghe Mare, profesor la Şcoala de agricultură din Purcari; Elena Gh. Donici, publicistă şi scriitoare de limba franceză; Dimitrie Iov, ziarist şi scriitor; Gib Mihăiescu, prozator; Cincinat Pavelescu, poet; Miliţa Petraşcu, sculptoriţă; Anatol Vulpe, pictor; Iulia Siminel-Dicescu, pedagog, promotor al artei şi culturii în Basarabia; Emil Loteanu, cineast; şi alţii – o galerie de portrete ale oamenilor din secolele trecute şi din contemporaneitate, unii din ei încă ne stăruie în memorie cu chipurile lor prometeice. „Sînt încîntat de cele ce face Iurie Colesnic şi cred că dumnealui va mai scoate din anonimat încă multe nume noi”, a încheiat T. Ţopa.

„Cu cît devine mai cunoscută Basarabia, cu atît e mai necunoscută”, a fost un joc de cuvinte al prof. univ. dr. Anatol Petrencu, istoric şi politician, care, după felicitările pentru reuşită, a reiterat că I. Colesnic îşi are „nişa” sa în cercetarea istoriei Basarabiei, făcînd referire şi la alte volume editate de colegul de specialitate şi de partid: Doina dorurilor noastre, Mi-i dor să vă spun, Profetul nemuririi noastre. Constantin Stere, Apostolul Unirii. Pan. Halippa, Enigma Petre Draganov, Note din Arca lui Noe etc. Cartea, în genere, astăzi intră în concurenţă cu internetul, dar... „ce e scris cu peniţa nu tai cu bărdiţa”, a specificat profesorul universitar, făcînd aluzie la faptul că I. Colesnic va acumula şi pe viitor material factologic („istoria este o ştiinţă cumulativă”) ce ne interesează şi va publica în aceeaşi cheie şi alte cărţi de culturalizare a maselor.

Despre impactul internetului, mai ales în viaţa elevilor şi studenţilor, a vorbit criticul şi istoricul literar, prof. univ. dr. hab. în filologie Ion Ciocanu. „Folosind internetul, nu punem în mişcare capul”, e concluzia la care a ajuns dumnealui. De aceea a şi recomandat tinerilor să apeleze mai des la carte, care e mai veridică, cu informaţii complete şi mai de încredere. Astfel de cărţi ne pune la dispoziţie Iurie Colesnic, care are o bogată experienţă, căpătată lucrînd într-un şir de arhive din diverse oraşe de la noi şi de peste hotare. Şi întru atingerea scopului (sau visului) pe care îl avem în viaţă distinsul profesor ne recomandă în mod sigur „cetitul cărţilor” şi „să ne bucurăm de acest cadou oferit cu generozitate”.

Dna L. Kulikovski, prezentîndu-l pe dl Gheorghe Prini, directorul Întreprinderii editorial-poligrafice „Ştiinţa”, a subliniat că dumnealui a avut un mare noroc să colaboreze cu Iurie Colesnic, iar rodul acestei colaborări este apariţia prezentei ediţii a Basarabiei necunoscute. „Am avut un avantaj: să nu intervin în concepţia lucrării, fiindcă volumul opt al seriei enciclopedice, de altfel, ca şi cele precedente, este bine definit şi nu suportă schimbări. În genere, această scriere, care continuă un şir de ani, este un caz ieşit din comun în spaţiul basarabean şi dacă dl Iurie Colesnic o va duce la bun sfîrşit, cu siguranţă numele lui va rămîne în analele istoriei şi culturii noastre”, a enunţat dl Gh. Prini, felicitîndu-l pe protagonist şi obligîndu-se să participe şi la editarea volumelor viitoare de biografii ale înaintaşilor noştri. Dar ele vor veni neapărat, căci la tîrgurile de carte din Iaşi, Bucureşti, Frankfurt pe Main toţi editorii se interesează dacă nu a apărut un nou volum al Basarabiei necunoscute...

Cu o deosebită afecţiune faţă de scriitorul şi istoricul Basarabiei au vorbit la manifestare elevii de la Liceul Teoretic „Dante Alighieri” din capitală (sub conducerea bibliotecarei Valentina Ciobanu şi a profesoarei de matematică Raisa Vladimir). În microeseurile lor s-au prefigurat cele 26 de personalităţi care au schimbat mersul istoriei şi acum luminează conştiinţa conaţionalilor săi.

„Avem un trecut glorios, avem un prezent, vom avea şi viitor”, a reiterat în luarea sa de cuvînt Iurie Colesnic. Din spusele dumnealui am aflat că preconizează să editeze pînă în 2012 – anul cînd vom marca 200 de ani de la raptul Basarabiei de către Imperiul Rus – al doisprezecelea volum care, după toate probabilităţile, va fi ultimul din serie. Cu mare interes cei prezenţi în sală au ascultat despre modul de lucru al autorului asupra materialului selectat. Istoria, fiind un aliaj de ştiinţe, în cercetarea sa necesită multă răbdare, îngăduinţă, dar şi patimă, speranţă... La unele schiţe documentare I. Colesnic a lucrat luni, poate ani în şir, la altele – două-trei zile, fiindcă aşa se crea situaţia. Pentru a-şi realiza aspiraţiile, a avut ca interlocutori cetăţeni din Chişinău, Bălţi, de la sudul republicii, din străinătate, fapt pentru ce le mulţumeşte din suflet că şi-au adus contribuţia la întregirea portretelor precursorilor noştri. „Leacul nostru, tămăduirea noastră poate veni foarte repede nu de la munca de deşteptare a conştiinţei care este şi aşa trează. Trebuie să scăpăm de mitul înstrăinării, trebuie să blamăm acest mit. Şi atunci ne vom simţi cu adevărat liberi şi, dincolo de toate adevărurile false, va lumina un singur adevăr, poate unicul necesar în toate timpurile, adevărul istoric”, scrie autorul în prefaţa volumului al optulea.

Aici aş îndemna să luăm în seamă şi să ţinem minte spusa dnei dr. Lidia Kulikovski: „Să ne consacrăm cît mai des lecturilor unor cărţi precum sînt cele ale dlui Iurie Colesnic, să frecventăm bibliotecile şi să citim cu toţii – şi elevi, şi profesori, şi artişti, şi deputaţi – ca să nu cădem în impas; ca, odată cu trecerea timpului, să nu călcăm pe aceeaşi greblă, cum zice o vorbă populară; să cunoaştem temeinic trecutul şi să nu pulverizăm în zadar prezentul.”

BM „B.P. Hasdeu”, prin efortul Departamentului relaţii cu publicul, condus de dna Tatiana Fiodoruc, a organizat în Sala de lectură a bibliotecii o expoziţie de carte intitulată Iurie Colesnic – ispitit de istorie, motivat de prezent. Am văzut apropiindu-se de ea cu mare interes atît elevii de la liceu, cît şi persoane versate în ale ştiinţei de care răspunde muza Clio.

„Un popor care nu îşi cunoaşte istoria este ca un copil care nu îşi cunoaşte părinţii”, scria marele savant român Nicolae Iorga. Ca să ne păstrăm identitatea naţională trebuie să cunoaştem profund istoria Neamului, dar trebuie să o cunoască atît cei care ne guvernează, cît şi cei care îi aleg la guvernare. Nimeni nu e în drept să uite că istoria este, în primul rând, o ştiinţă şi nu o armă de manipulare a cetăţenilor. Cine nu ţine cont de aceste deziderate nu va reuşi nicicînd şi niciunde. Avem convingerea fermă că cercetarea istoriografică al lui Iurie Colesnic e din acea categorie ce va dăinui în vreme şi se va menţine pe linia întîi de luptă contra minciunilor unor pseudosavanţi.

IMAGINEA BIBLIOTECARULUI ÎN ACEST NECUPRINS AL INFORMAŢIEI

Victoria BULIBAŞ,
Filiala "Ştefan cel Mare"

Meseria de bibliotecar modern asociază o activitate profesională complexă: solicită abilităţile unui pedagog de vocaţie, a unui bun animator cultural, a unui psiholog competent, a unui formator care ştie să modeleze un eveniment, un cercetător, un competent informatician.

Un adevărat bibliotecar este deschis spre progres, este un inteligent luptător capabil să schimbe mentalităţi, un bun creator şi inovator, un iniţiator deschis spre parteneriate cu toate instituţiile socio-culturale şi administrative din comunitate.

A fi un bun bibliotecar înseamnă a însuşi domeniile moderne de cunoaştere, a aplica strategii de promovare a bibliotecii, a cunoaşte şi a implementa noi tehnologii informaţionale.

Bibliotecarul este cel care îndrumă în universul atît de miraculos şi fascinant al cărţii. Este un îndrumător al culturii cărţii şi nu poate fi decît un intelectual foarte informat şi dinamic. Bibliotecarul caută metode şi soluţii să pună în mişcare cartea. Este un îndrumător al cititorului începător pe care îl poate modela prin sfaturile sale în procesul de dezvoltare al lecturii. Dialogul cu cititorul este un fenomen de care trebuie să se ţină cont în permanenţă. Prezenterea are o importanţă deosebită, pentru că aceasta contribuie la fixarea imaginii bibliotecii în conştiinţa noului beneficiar. Bibliotecarul trebuie să demonstreze tact, să cunoască psihologia cititorului, să fie reţinut, să aibă disponibilitatea şi calmul de a-l asculta, sa fie un om cultivat.

Meseria de bibliotecar presupune contactul permanent cu carte şi cititorul, care la rîndul său se răsfrănge în evoluţia personalităţii bibliotecarului, care se autoperfecţioneaza permanent.

Imaginea pozitivă a bibliotecarului în comunitate este completată de atenţia acordată cititorului, de amabilitatea, de competenţele şi profesionalismul de care dispune, prin care căştigă încrederea publicului.

Pentru a aprinde curiozitatea de lectură în inima fiecărui cititor, şi mai ales a cititorului începător, bibliotecarul trebuie prin diferite procedee sa-l provoace la lectură. Mulţi cititori, chiar grupuri de copii de diferite vîrste, devin cititori fideli ai bibliotecii; şi nu numai, devin membri ai activităţii de voluntariat, fiind antrenaţi în diferite programe culturale şi alte activităţi de biblioteca.

Succese rodnice, Bibliotecarule, în căutarea nonutilizatorului fidel!!!

marți, 28 septembrie 2010

CULTURA INFORMAŢIONALĂ A UTILIZATORULUI – CALE SPRE CUNOAŞTERE

M. CUDLENCO,
manager Biblioteca Publică Crihana Veche

Constituirea societăţii informaţionale şi a cunoaşterii presupune formarea de noi atitudini şi capacităţi, un acces mult mai larg la oportunităţile de informare, de educaţie şi de învăţare permanentă pentru a însoţi schimbările rapide şi generale care au loc în societatea contemporană. În prezent instruirea continuă a devenit o necesitate. Cunoaşterea ia locul informaţiei pe toate planurile şi în toate domeniile, inclusiv în educaţie. Astăzi totul stă sub semnul şi influenţa informaţiei, toate activităţile şi procesele fiind bazate pe informaţie, pe regăsirea şi folosirea ei eficientă, astfel încât este vital pentru orice persoană să regăsească rapid şi uşor documentele necesare educaţiei şi muncii sale.

„Şcoala cea mai bună e aceea unde înveţi, înainte de toate, a învăţa” – afirma N. Iorga. Un rol important în dezvoltarea competenţelor informaţionale îi revine bibliotecii, misiunea căreia este formarea culturii informaţionale a utilizatorilor. Cultura informaţională este cheia culturii generale a unui beneficiar. Nici un om nu poate fi cult, instruit fără a poseda cultura informaţională.

Programele de instruire iniţiate de Biblioteca Publică Crihana Veche are drept scop de a pregăti utilizatorii săi pentru viaţă şi activitate profesională în condiţiile economiei de piaţă într-o societate a cunoaşterii. Ele sunt orientate într-o măsură mai mare spre formarea şi educarea generaţiilor tinere.

În acest scop sunt organizate excursii la bibliotecă, unde copiii sunt iniţiaţi despre principiile de organizare şi funcţionare a instituţiei, serviciile oferite, tehnologiile informaţionale şi utilizarea lor. La orele de bibliologie utilizatorii sunt familiarizaţi despre cunoştinţele bibliografice prin conversaţii, jocuri, victorine, sfaturi de lectură, lecţii-audieri etc.

Pentru captarea vizuală a beneficiarilor în bibliotecă sunt amplasate ghiduri adresate cititorilor: „Rugămintea insistentă a cărţii”, „Cum să utilizezi biblioteca”, „Aparatul informativ al cărţii”, „Regulile de utilizare a PC-ului”. Considerăm utile zilele de informaţie, orele şi revistele bibliografice ş.a. La astfel de activităţi beneficiarii noştri îşi lărgesc orizontul de cunoştinţe, învaţă să acceseze sursele de informare şi să evalueze utilitatea acestora în funcţie de necesităţi, să se orienteze în spaţiul informativ, să utilizeze corect şi adecvat metodele de informare şi documentare. Săptămâna uşilor deschise este o modalitate de a demonstra comunităţii ce reprezintă o bibliotecă în contextul schimbărilor sociale şi informaţionale. Organizarea Săptămânii Uşilor Deschise în Biblioteca Publică Crihana Veche sub genericul „Luminatu-s-a de carte, luminatu-s-a de grai”, de la an la an focusează tot mai mult atenţia populaţiei asupra activităţii bibliotecii. Orele bibliografice pregătesc beneficiarii pentru o autonomie de orientare în torentele documentare şi de utilizare a resurselor informaţionale.

Scopul nostru este de a-i învăţa pe elevi să utilizeze cataloagele şi fişierele bibliotecii, literatura de referinţă şi ediţiile bibliografice. În sala de lectură, unde ţinem aceste ore, avem expoziţii de documente pe diferite teme: „Biblioteca te ajută să te informezi”, „Noutăţile ediţiilor periodice”, „Achiziţii noi” etc.

În era dezvoltării tehnologiilor informaţiei şi comunicării Internetul este un factor prioritar în căutarea şi utilizarea informaţiei electronice. În acest context, biblioteca are un rol tot mai mare de instituţie de instruire.

Pentru a fi utili beneficiarilor noştri, Biblioteca Publică Crihana Veche a iniţiat cursuri de instruire „ABC-ul computerului”, care au drept scop alfabetizarea utilizatorilor cu tehnologiile şi resursele informaţionale. Cei care nu cunosc sunt ajutaţi să înveţe să utilizeze calculatorul, să navigheze în Internet, să folosească instrumentele de căutare a informaţiilor.

Alte activităţi de formare a culturii informaţionale practicate de noi sunt recomandările de lectură, consultaţiile, seminarele de informare, prezentările de carte şi de web site-uri etc.

În anul curent activităţile de formare şi promovare a culturii informaţionale au fost incluse în programele Taberei de Vară 2010. Pornind de la ideea că prin joc copiii sunt atraşi către carte şi lectură, din şirul activităţilor au făcut parte: jocul bibliografic „Microfonul magic”, conversaţia-interviu „Ce ştii despre bibliotecă?”, ora de informare „Cartea te învaţă”, concursurile „Tot ce ştiu e că tot ce vreau să ştiu obţin prin cultura informaţională”, „Cartea şi Internetul”etc.

Formarea continuă, de-a lungul întregii vieţi, reprezintă singura modalitate de îmbunătăţire şi creştere permanentă a nivelului de cultură a omului. Biblioteca Publică Crihana Veche este mereu în căutare de noi forme şi metode de instruire a utilizatorilor pentru a-şi putea îndeplini cu succes misiunea de instituţie ce contribuie la ridicarea culturii informaţionale a comunităţii.

miercuri, 22 septembrie 2010

«НА ЕВРЕЙСКОЙ УЛИЦЕ»

Татьяна ИCКИМЖИ,
Библиотека им. И. Мангера

19 сентября в столице Молдовы прошел Х-й Этнокультурный фестиваль «Единство через многообразие», в котором приняли участие все этносы, проживающие в республике: русские, украинцы, евреи, болгары, гагаузы, поляки, греки и другие национальности.

Десятый раз в программе Фестиваля на «Еврейской улице» участвовала и Еврейская библиотека - культурный центр им. И. Мангера (филиал Муниципальной библиотеки им. Б. П. Хашдеу), которой в феврале 2011 года исполнится 20 лет со дня основания.

Библиотека представила расширенную книжную экспозицию «Библиотека - Культурный центр им. И. Мангера – составная часть национальной культуры», на которой экспонировались издания о библиотеке: история её создания, становления и развития. Представлены все публикации, разработанные сотрудниками библиотеки за 20 лет, начиная с самого первого, напечатанного на пишущей машинке, а иллюстрации были вручную вырезаны, и вклеены, до последнего издания, представленного на современном носителе – СD. Отдельным стендом представлен фотомонтаж “Библиотека – культурный центр сегодня”, фотографии которого отражают сегодняшнюю жизнь библиотеки.

Большой интерес вызвала выставка «Еврейские традиции». На ней была представлена не только литература об еврейских осенних праздниках (Рош а Шана, Йом Кипур и Суккот, которые как раз проходили и проходят в этот период), но и атрибутика этих праздников, выполненная руками ребят, посещающих творческие мастерские керамики, изостудии: подсвечник, блюдо и вазочка из керамики, фрукты и куклы библейских героев из папье - маше, одетые в национальные костюмы.

По выставкам проведен библиографический обзор литературы, прослушанный большой аудиторией гостей «Еврейской улицы» среди которых врио президент, премьер министр, министр культуры, министр обороны, директор Бюро национальных отношений, посол России в Молдове, гости и жители столицы.

Участники танцевального ансамбля «Макор», который действует в библиотеке, на большой фестивальной сцене исполнили еврейский национальный танец «Шабат».

В этот день на «Еврейской улице» было празднично, весело, шумно и многолюдно.

joi, 9 septembrie 2010

INVITAŢIE LA LECTURĂ: CASA SUFLETULUI MEU - O CARTE DE DEBUT

Elena VULPE
director, Filiala „O. Ghibu”


Biblioteca Publică “O. Ghibu” invită azi, 9 septembrie, la orele 15.00, toţi doritorii la lansarea unui volum de versuri plăzmuit de un împătimit al cuvântului, doamna Liuba Procopii, dr. conf. la Catedra de limbă şi literatură rusă a Universităţii din Tiraspol. Fiind obsedată de procesul instruirii şi educaţiei, dar mai ales al studiului şi cercetării în domeniul lingvisticii comparative, elaborând teza de doctorat "Echivalenţe româneşti ale fomelor participiale din limba rusă", autoarea acestei cărţi, ajunsă la o vârstă a împlinirii, a "Clipei de taină", cum destăinue ea însuşi, simte necesitatea stringentă de "Evadare" spre meandrele creaţiei:
Fug din glob. Din Univers.
Şi-mi găsesc un loc - în vers

Reflecţiile sale poetice dezvăluie o individualitate artistică sentimentală, care cucereşte prin tematica debordantă în care traversăm anotimpuri cu cromatica lor fascinantă, cu acorduri femina pline de dragoste şi romantism, cu ars poetica şi cu iz misterios de album, aşa cum şi-a structurat ciclurile de versuri. Motivele abordate sunt transfigurate artistic prin eternitatea Timpului în care se transpun cele mai înalte virtuţi ale spiritului uman cum ar fi dragostea şi datoria, familia şi credinţa, esenţa artei şi rostul omului pe pământ. Versurile cuceresc prin căldură, sinceritate şi muzicalitate, nu întâmplător autoarea lor este premiantă a festivalului Crizantema de Argint, inregistrând un număr impunător de romanţe pe care le veţi asculta în interpretarea inconfundabilei artiste Nina Ermurachi şi a altor interpreţi vocali. La manifestare vor participa profesori şi pedagogi, printre care acad. Anatol Ciobanu şi conf. Petru Tolocenco a căror discipoli se consideră semnatara versurilor, precum şi alte personalităţi ale vieţii publice şi culturale, studenţi şi elevi de la diverse instituţii de învăţământ.

Vă invităm, alături de autoare, să păşiţi pragul Casei unui edificiu sacru şi durabil, în care sălăşluieşte un Suflet sincer şi curat - stăpăna Casei, Liuba Procopii. Cartea este o apariţie recentă a Editurii «Grafema Libris» însoţită de un comentariu critic semnat de dr. conf. Ana Ghilaş şi o Postfaţă semnată de scriitorul, folcloristul şi omul de cultură, Iulian Filip, care cunoaşte în profuzime rostul şi drumul cărţii spre inima cititorului şi ne convinge de Plinătatea acasei «de reala simţire poetică a autoarei acestei cărţi, pe care ne îndeamnă să o citim — din pragul Casei Sufletului fiecăruia».

miercuri, 8 septembrie 2010

ZIUA MONDIALĂ A ŞTIINŢEI DE CARTE LA BIBLIOTECA MUNICIPALĂ

Biblioteca Municipală este un spaţiu de educaţie şi formare pe parcursul vieţii, care contribuie la crearea unei culturi de învăţare, de lucru în echipă, oferă cunoştinţe şi competenţe. Ziua Mondială a Ştiinţei de Carte a fost marcată de echipa Hasdeu prin organizarea Zilei de dezvoltare. Managerii, managerii intermediari, directorii, şefii de filiale s-au adunat pentru a analiza şi evalua situaţia existentă, să identifice problemele şi să caute soluţii posibile pentru realizarea direcţiilor prioritare. Au fost discutate următoarele subiecte:
  •  Indicatori de performanţă;

  • Utilizarea resurselor infodocumentare pe domenii de interes;

  • Programul „Lecturile verii”. Sinteze şi constatări;

  •  BIBLIOTECA 2.0 - prioritatea Bibliotecii Municipale. Evaluarea serviciilor şi produselor create de bibliotecari;

  • Concursul "Cel mai fidel cititor";

  • Contractul de comodat: rigori şi proceduri de implementare;

  • Informaţii profesionale: Sărbătoarea bibliotecii: acţiuni de promovare a Bibliotecii Municipale (18-20 octombrie 2010); Conferinţa anuală „Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – calea spre cunoaştere a comunităţii chişinăuiene: resurse, servicii, inovaţii. Abordări teoretico-practice " (19 octombrie 2010).
 Astfel de întruniri îmbunătăţesc comunicarea internă, dezvoltînd cultura învăţării şi promovînd sloganul "Calea ta spre cunoaştere!!!".
Rubrică susţinută de Tatiana COŞERI

OAMENII - BRANDUL BIBLIOTECII MUNICIPALE "B.P. HASDEU": VLAD POHILĂ

La 31 august 2010, Preşedintele interimar al Republicii Moldova Mihai GHIMPU a semnat Decretul privind conferirea distincţiei de stat "Ordinul Republicii" Dlui Vald POHILĂ pentru merite în dezvoltarea literaturii, activitate publicistică prodigioasă şi contribuţie la promovarea valorilor naţionale."Ordinul Republicii" este o distincţie supremă a Republicii Moldova care se conferă pentru merite excepţionale în toate domeniile de activitate întru binele Patriei şi al omenirii.

Vlad POHILĂ este o Personalitate, care înscrie evenimente şi fapte concrete în dezvoltarea Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”. Capacitatea de conlucrare, perseverenţa, tenacitatea, competenţa – sunt caracteristicile, valorile Dlui Vlad POHILĂ datorită cărora Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” a intrat în conştiinţa publică, câştigându-şi rolul de arbitru în domeniu, iar profesia de bibliotecar a obţinut prestanţă, prestigiu şi nobleţe. Este un bun sfetnic al bibliotecarilor, un coleg receptiv – sunt puţinele, menţionate aici, repere ale muncii, realizări şi împliniri profesionale ale Dlui Vlad POHILĂ, care au contribuit mult la sporirea calităţii serviciilor şi ofertelor, la creşterea eficienţei activităţii infodocumentare şi la promovarea valorilor Bibliotecii Municipale.

Rubrică susţinută de Tatiana COŞERI

duminică, 5 septembrie 2010

BULETINUL"BIBLIOCITY" LA PATRU (4) ANI

Atestarea 2006 a fost o etapă importantă în istoria Bibliotecii Municipale - bibliotecarii au obţinut grade de calificare, iar bordul de calitate al BM a fixat noi tendinţe şi acţiuni ale îmbunătăţirii managementului participativ. Astfel, în septembrie apare primului număr al Buletinului "BiblioCity". Buletinul filialei municipale a Asociaţiei Bibliotecarilor din R. Moldova are scopul de a constitui un spaţiu de comunicare profesională. Echipa Hasdeu devine mai vizibilă în faţa utilizatorilor şi colegilor.


ISTORIC. La început Buletinul a apărut lunar în variantă tipărită. Dar pe parcurs s-a ajuns la concluzia că informaţia trebuie să fie actuală, să provoace dezbateri şi să fie accesibilă pentru toţi colegii din comunitatea biblioteconomică. Tranzacţia ziar-blog (ianuarie 2009) a fost condiţionată şi de tendinţele moderne - Biblioteca 2.0. Aceasta ne-a permis să urmărim feedback-ul şi să observăm ariile de interes, domeniile asupra cărora sunt concentraţi bibliotecarii de la BM.

VIZITE. Persoane intersate de acest blog sunt 17. Vizitele la 4 septembrie 2010 constituie 7 081. În medie fiecare din aceste persoane au vizitat profilul de 416 ori. Analiza vizitelor pa parcursul unei luni - august, luna în care mulţi dintre colegi sunt în vacanţă, ne-a demonstrat că per zi se fac în medie 80 de vizite. Astfel, intersul faţă de acest blog vine şi din partea altor persoane care nu s-au înregistrat ca persoane intersate. Considerăm că avem de lucru privind promovarea.

TAGURI. Cele mai multe articole abordează subiectele: lansări de carte, concursuri, parteneriate, programe de lectură, competenţe profesionale, expoziţii de carte, parteneriate, profesia de bibliotecar, echipa Hasdeu, servicii extramuros, fotmare profesională, întîlniri cu scriitorii. Majoritatea articolelor relatează informaţii despre activităţi culturale. Ar fi de dorit să se abordeze probleme din domeniu.

DATE. La 4 septembrie 2010 sunt 161 de postări. Cel mai multe postări au fost în iunie 2010, iar în 2009 în luna decembrie. Pentru blog au votat 40 de persoane. Părerea lor despre această formă de comunicare se împarte în: plictisitoare - 1, satisfăcătoare - 3 (7%), bună - 7 (17%), foarte bună - 29 (72%). Spre finele anului sperăm că datele vor fi şi mai consistente.

RUBRICI. Reputaţia BM este susţinută de blog-ul "BiblioCity". Pentru a fi durabili în timp şi distincţi am iniţiat două rubrici: CĂRŢI JUBILIARE şi OAMENII - BRANDUL BIBLIOTECII MUNICIPALE. Considerăm extinderea rubricilor un pas sigur spre promovarea progresului durabil al BM.

FEEDBACK. "Este salutabilă prezentarea activităţii bibliotecii, pentru ca societatea sa fie informată despre varietatea acţiunilor ce au loc într-o bibliotecă publică"; "Bravo, mai multe articole... sunt foarte utile la orele de limba română. Mulţumim".

Invităm colegii şi utilizatorii să fie mai activi. Cunoştinţele şi practicile de calitate trebuie promovate pentru a creşte vertiginos credibiliatea în structurile infodocumentare.
 
Tatiana COŞERI

sâmbătă, 4 septembrie 2010

REDESCHIDEREA BIBLIOTECII PUBLICE CRICOVA

Angela OLĂRESCU, director, Biblioteca Publică Cricova


În acest an luna august a fost deosebită pentru cricoveni. Am sărbătorit două Sărbători Naţionale: Ziua Independenţei şi Limba noastră cea română. Iar în cadrul acestor Sărbători Naţionale s-a sărbătorit un frumos eveniment redeschiderea festivă a Bibliotecii Publice Cricova.

Biblioteca Publică Cricova beneficiind de sprijinul Primăriei locale, căci anume ea în frunte cu Valentin Guţan, primar de Cricova şi consiliul local ne-au alocat surse pentru reparaţia capitală a bibliotecii noastre. Se ştie că biblioteca publică este instituţia de informare cea mai apropiată de cetăţeni, fiind punctul de acces deschis pentru oricine care are nevoie de a se informa. Noi lucrătorii bibliotecii, cît şi cititorii le suntem profund recunoscători la contribuţia reparaţiei capitale a bibliotecii noastre la care au fost alocaţi 500 mii lei.

Într-o vizită de lucru a prim-ministrului dlui Vlad Filat la primăria din or. Cricova, unde s-au întrunit toţi primarii din suburbia mun. Chişinău, apoi întîlnire cu cetăţenii la Casa de Cultură din Cricova, unde Alecsandru Doroşenco,cititor fidel al bibliotecii noastre, a pus întrebarea direct, dacă Dl prim-ministru poate să aloce finanţe pentru mobilier nou la bibliotecă, deoarece acolo se face reparaţie capitală din banii alocaţi de primărie, dar pentru mobilier primăria nu dispune de surse financiare. Datorită acestei întrebări a cititorului prim-ministru ne-a dotat biblioteca cu mobilier nou, două calculatoare şi un copiator. Pentru toate acestea s-au alocat 100 mii lei şi îi suntem foarte recunoscători pentru susţinerea financiară lăcaşului de cultură şi beneficiarilor ei.

Timp de cinci luni de zile au fost efectuate lucrările de reparaţie capitală la bibliotecă şi amenajarea mobilierului nou. Lucrările pentru reparaţie au fost efectuate prin petrecerea tenderului la Primăria locală, iar pentru mobilier tenderul a fost petrecut la Fondul de Investiţii din RM. Necătînd, că suntem în condiţii de criză Primăria şi Guvernul au găsit surse pentru reparaţia capitală şi procurarea mobilierului nou adecvat pentru biblioteca noastră. Acum putem spune, că suntem o bibliotecă rurală modernă.

La 28 august ne-am redeschis uşile pentru cititori, pentru comunitate. Oaspeţii noştri de onoare au fost primarul de Cricova, Valentin Guţan, consilierii consiliului local, ministrul justiţiei al RM Alexandru Tănase, preşedintele consiliului municipal al mun. Chişinău Ghenadie Dumanschi, şeful Cancelariei de Stat Serghei Palihovici, vice primar al mun. Chişinău Nistor Grozavu, scriitoarea Claudia Partole, directorul firmei SRL DIOLANS-CONS Vladimir Ardeleanu şi bibliotecari din suburbia mun. Chişinău. Au fost prezenţi colectivul Liceului Teoretic „A.Mateevici”, şcolii nr.77, grădiniţei nr.33, şcolii de arte şi cititori de toate vîrstele.

Au fost rostite mesaje de felicitare şi au fost donate cărţi. Apoi primarul Valentin Guţan cu directoarea bibliotecii au tăiat panglica pentru a intra cu toţii în local.

După o exursie cu toţii prin bibliotecă, scriitoarea Claudia Partole a făcut prezentarea cărţilor: „Viaţa unei nopţi sau Totentanz“, „Unde eşti, Iren?“, „Copilul din colivie“ şi „De la facerea lumii citire“. Unii din cei prezenţi în sală au dat întrebări. Sa petrecut un discurs foarte interesant. Dna Claudia Partole a mulţumit pentru invitaţia pe care i-am făcut-o, a dăruit aceste patru cărţi bibliotecii.

Programul a fost condus de Dna Angela Olărescu, directoarea bibliotecii şi Dna Tamara Larii, şef oficiu copii.

Ca şi mai înainte utilizatorii bibliotecii vor beneficia atît de acces liber la toate colecţiile bibliotecii, cît şi de serviciile tradiţionale ale bibliotecii:

- consultarea documentelor

- împrumut la domiciliu

- împrumut interbibliotecar

- servicii extramuros

- asistenţă în utilizarea tehnologiilor informaţionale moderne

- servicii pentru copii şi tineret în sprijinul procesului de studiu

- servicii pentru persoane dezavantajate

- vizite colective în bibliotecă

- programe culturale

- vernisaje

- expoziţii de carte.

Odată cu redeschiderea bibliotecii vom oferi noi servicii, ca:

- lucrul cu copii în grup pentru pregătirea temei pentru acasă

- elaborarea bibliografiilor,

S-a inaugurat un oficiu noi - Oficiul Arte, unde fiecare cititor care doreşte poate asculta muzică, citi o carte pe CD, învăţa limba engleză sau italiană de pe CD.

S-a lărgit secţia pentru copiii, acum copii vor putea lucra în grup pregătindu-şi temele pentru acasă. Ne străduim ca cititorul de astăzi să aibă mai multe posibilităţi de a se informa şi documenta, fie din cărţi sau ediţii periodice, fie din documente electronice sau resurse Internet. Deşi stăm la dispoziţia tuturor cititorilor activitatea bibliotecii este orientată primordial spre tînărul utilizator, încurajîndui la lectură prin programe, activităţi, organizînd lecturi cu voce tare, dezbateri asupra operelor literare.

Am realizat servicii de lectură în parteneriat cu Liceul Teoretic Teoretic  „A. Mateevici”, şcoala nr.77, grădiniţa nr.33, şcoala de arte, Instituţiile Penitenciare nr.4 şi nr.15 din localitate.

Avem colecţii enciclopedice şi categorii extrem de diverse de cititori, care sunt în creştere. Fondul de carte şi ediţiile periodice de valoare acumulat pînă la moment a fost comletat prin intermediul achiziţiilor centralizate ale Bibliotecii Municipale ,,B.P. Hasdeu” şi din bugetul primăriei locale. Achiziţia de carte se înnoieşte conform cererilor neonorate ale utilizatorilor. Anul acesta s-a procurat carte în sumă de 20 mii lei.

Ne bucurăm foarte mult, că utilizatorii noştrii ne aduc cuvinte de laudă, mulţumiri pentru efortul făcut în bibliotecă, ne încurajează şi ne doresc succes.

vineri, 3 septembrie 2010

NOI ÎNTÎLNIRI CU ÎNDRĂGIŢII SCRIITORI PENTRU COPII

Lilia ZDEREA,
bibliotecară, Filiala ,, Târgu-Mureş''Misiunea de bază a Bibliotecii "Târgu-Mureş" este de a promova şi consolida interesul cititorilor pentru lectură, care reprezintă un mijloc de alimentare spirituală continuuă, nu numai un instrument de informaţie sau de contemplaţie, spunea Mircea Eliade. În egală măsură biblioteca îşi propune să altoiască copiilor dragostea pentru carte, de la cea mai fragedă vîrstă. Pentru a ne realiza scopurile, biblioteca organizează activităţi şi programe educativ-culturale pentru copii în bibliotecă şi extramuros. Cele mai îndrăgite activităţi s-au dovedit a fi întîlnirile cu scriitorii. În cadrul programului Lecturile verii, copiii au avut posibilitatea să se întîlnească cu scriitorii preferaţi. La 1 iunie – Ziua internaţională a copiilor am dat startul redeschiderii "Lecturilor verii" în Parcul de odihnă Râşcani. La sărbătoare a fost invitat scriitorul Titus Ştirbu, care a recitat un purpuriu de poezii din creaţia sa. De asemenea, biblioteca a organizat întîlniri ai elevilor Taberei de vară de la Liceul Ştefan cel Mare cu scriitorii: Ianoş Ţurcanu, Iulian Filip, Raisa Plăieşu, Vladimir Beşleagă, Nicolae Rusu. Foarte mult le-a plăcut copiilor întîlnirile cu cei doi prieteni Ianoş Ţurcanu şi Iulian Filip. Scriitorii le-au povestit copiilor cu mult entuziasm despre frumoasa copilărie cu multe năzbîtii şi peripeţii, precum şi despre satele natale Pelinia şi Sofia. I. Ţurcanu le-a vorbit copiilor despre primele încercări de a scrie, inspirate din momentele frumoase trăite în copilărie. Scriitorul a prezentat celor prezenţi mai multe cărţi şi a recitat un şir de poezii haioase. Copiii cunoscîndu-i bine creaţia s-au aventurat sa recite poezii în unison cu autorul. Cu mîndrie Ianoş Ţurcanu şi-a prezentat Cartea-Surpriză, Melcii nu citesc ziare , premiată în 2010 la Salonul Internaţional de Carte pentru Copii şi Tineret, îndemnîndu – i: Citieşte-o cu plăcere, împărtăşeşte-ţi impresiile prietenilor tăi şi nu ezita să le-o împrumuţi pentru lectură. Întîlnirea cu Iulian Filip la fel i-a impresionat pe copii. Scriitorului i-au fost adresate un şir de întrebări: care a fost prima poezie pe careaţi scris-o şi cînd; care a fost cea mai mare şotie pe care aţi făcut-o în copilărie; cine v-a dat ideea să scrieţi poezii, ce proiecte aveţi pe viitor ş.a. Iulian Filip le-a recitat copiilor cîteva poezii din cartea sa preferată Plăcinţele cu mărar, finisînd recitalul cu gluma-adevăr foarte mult îmi plac plăcintele cu mărar dar şi cu brînză. La finele întîlnirilor, copiii au primit de la scriitorii îndrăgiţi cărţi cu autograf.

Extramuros, am organizat în incinta Liceului "Ştefan cel Mare" întîlniri a tuturor elevilor de la Tabăra de vară cu scriitorii Arcadie Suceveanu şi Lidia Hlib. În cadrul întîlnirii cu copiii, Arcadie Suceveanu şi-a prezentat cartea sa nouă Lumea ca o poveste, din care le-a recitat un şir de poezii. Scriitorul le-a mărturisit: Păstrez în garderoba mea o haină de preţ, cămaşa copilăriei. Atunci cînd o îmbrac redevin copilul de altădată, văr bun cu greierii, coleg de clasă cu cireşii, împăratul furnicilor... În acele clipe, mă apropii de coala albă de hîrtie şi scriu. Lumea mi se arată în culori frumoase, curată, fermecătoare. Ca o poveste...

Deschide această carte. ,, Cea mai frumoasă dintre lumi'' te aşteaptă.

Fiecare întîlnire cu scriitorii a generat o atmosferă vioaie, cu impresii de neuitat şi momente unice. Copii au rămas mulţumiţi şi entuziasmaţi de aceste sărbători de suflet, precum şi de cărţile pe care le-au primit în dar.

БИБЛИОТЕКА «ХРИСТО БОТЕВ» ПРИХОДИТ К «СОГЛАСИЮ»

Лариса БАРАБАШ,
библиотекарь филиала «Христо Ботев»

Casa «Concordia» – детский дом почти семейного типа, почти – потому что 21 воспитанник, это несколько многовато для семьи, пусть даже многодетной, вот дух, который царит в этом доме, братство и взаимовыручка – качества вполне «семейные».

Даже название «Concordia» – «Согласие» говорит о фундаменте, на котором строятся отношения в этом доме – добрососедство, расположенность, согласие друг с другом, и с окружающим миром.

Сеть детских домов «Concordia» является международной. Зародилось движение 15 лет назад в Румынии и призвано было собрать всех детей с улицы, дать им крышу над головой и достойную жизнь согласно возрасту ребенка. Центр движения «Concordia» находится в г. Вена (Австрия). Проект дома в Кишиневе осуществил монах-иезуит отец Georg Sporschill, который является не только «отцом-основателем», но и большим другом детей, часто навещая их в Молдове.

Двери дома были открыты в мае 2004 года. Рассчитан детский дом на 21 воспитанника и за истекшие 5 лет через семью «Concordia» прошли около 50-ти ребят – сирот, либо детей из неполных, порой лишенных родительских прав «семей», порой не имеющих ни желания, ни возможности растить и воспитывать детей. Уютные и гостеприимные стены «Concordia» стали им родным теплым домом. Ребята повзрослели, вышли благодаря воспитателям, психологам, медикам во взрослую жизнь социально сформированными, культурными людьми. По сей день все они время от времени навещают свою «семью» и близких им людей.

Благородная миссия педагогов и воспитателей дома достойна восхищения. Ведь именно им удалось установить и все время поддерживать в доме доверительно – семейные отношения. Дети приходили и приходят разные по характеру, темпераменту, степени развития, но все и каждый в отдельности прошедшие тяжелый жизненный этап. С таким грузом тяжкого опыта и трагических воспоминаний дети далеки от идеала. В процессе воспитания немало трудностей, но принципы, на которых строятся взаимоотношения в доме – любви, дружбы, согласия – непреходящи. Изо дня в день, из года в год и всегда – любовь и согласие.

Атмосфера дома поразила и меня, когда волею судьбы я познакомилась с воспитанниками, а затем их наставниками. Следующий этап – мне захотелось чем-нибудь помочь и тем и другим, быть полезной в силу моих собственных возможностей. Так созрел план сотрудничества с воспитанниками, ведь библиотека является одним из наиболее «влиятельных» учреждений культуры в работе с детьми, именно у библиотек сокрыт огромный потенциал и многообразие различных форм этой работы. Важно этот потенциал раскрыть и использовать во всю мощь. Особенно важно это в работе с детьми, жизнь которых была скупа на ласку и щедрость, а порой и просто немилосердна. Здесь не было нормальных человеческих отношений родители-дети, где прививаются азы и начала культуры, социального и нравственного воспитания, где знакомят с первыми книжками и у постели вдруг приболевшего ребенка, читают первые незатейливые стихи и сказки. Здесь мир был искажен, перевернут, но дети, пережившие каждый свою трагедию лично, остались восприимчивы к любви, к человеческому теплу, к пониманию и согласию. Хочется, и даже испытываешь необходимость помогать этим детям, делиться своими знаниями, иногда направлять, иногда корректировать, советовать.

Я запланировала в своей работе провести комплекс мероприятий различной тематики с ребятами детского дома. Сочетание культурной, библиотечной, просветительской работы надеюсь соединить в таких формах, как литературные конкурсы, викторины, встречи с интересными людьми Молдовы, диспуты и обсуждения, литературные вечера. Подача материала должна быть максимально интересной, познавательной, чтобы, в конечном счете, привести ребенка к книге, к чтению. Я буду стремиться стать хорошим другом воспитанникам детского дома «Concordia».

miercuri, 1 septembrie 2010

GRIGORE VIERU – POETUL TRIBUN


Oxana ANDREEV,
şef- oficiu, Filiala “A. Mickiewicz”

Acest titlul l-a purtat ora de poezie petrecută la Biblioteca polonă “Adam Mickiewicz”, în ziua de 1 septembrie 2010.

Noul an şcolar a început la 1 septembrie în toate liceele din Republica Moldova cu o lecţie în memoria vestitului poet - Grigore Vieru.

Biblioteca, la cererea Liceului academic “K. Sibirski”, partenerul nostru fidel, a organizat o captivantă oră de poezie în amintirea marelui poet şi geniu. Trebuie de menţionat faptul că ora a fost petrecută în limba rusă, liceul fiind rus, însă aceasta a şi făcut ca întîlnirea să fie mai interesantă, dat fiind faptul că elevii nu prea cunoşteau creaţia poetului în traduceri. Dna Alla Esinenco, moderatoarea acestei ore de poezie le-a deschis elevilor calea spre încîntătoarea creaţie a lui Grigore Vieru, care a patruns adînc în inimile lor.Deşi numele poetului era binecunoscut pentru ei, nu toţi cunoşteau date biografice sau alte lucruri interesante şi importante din viaţa poetului tribun. Au fost plăcut surprinşi de detaliile ce ţin de destinul marelui geniu, de poeziile ce răsunau minunat chiar şi in traducere. Pentru ei am recitat şi citeva poezii în limba română, ca să poată auzi versurile în original, apoi cîţiva elevi au recitat, şi ei la rîndul lor, cîteva poezii pregătite din timp.

A fost organizată şi o expoziţie de carte ce conţinea toate materialele scrise de şi despre Grigore Vieru.

Un filmuleţ video le-a oferit elevilor audierea poeziei “Scrisoare din Basarabia”, citită fiind chiar de Grigore Vieru, iar în interpretarea regretaţilor Ion şi Doina Aldea-Teodorovici, am ascultat cîntecul “Pentru ea”. Ne-am bucurat că am ales această piesă, deoarece le-a plăcut mult elevilor.

Creaţia lui Grigore Vieru, pur şi simplu nu poate lăsa indiferent pe nimeni, toate versurile lui sunt frumoase, irepetabile şi cu sens adînc. Orice poezie îşi face un loc special în inimile noastre. Am rămas cu senzaţia că şi în inimile acestor elevi creaţia marelui poet al timpului - Grigore Vieru şi-a găsit un loc aparte.