vineri, 31 iulie 2015

Învăţare, impresii şi experienţă

Svetlana Lisnic, 
Biblioteca Naţională pentru Copii "Ion Creangă"

Rămân în urmă sesiunile de training din cadrul Proiectului Consolidarea capacității instituționale ABRM, implementat cu suportul financiar al AO IREX Moldova și al Programului Novateca, ce urmăreşte creşterea gradului de apreciere a importanței bibliotecilor și bibliotecarilor din Republica Moldova. Rămân în urmă multitudinea lecţiilor învăţate, discuţiilor în grup, diverselor instruiri profesionale şi alte acţiuni de formare privind consolidarea capacităţii instituţionale. De toate acestea am avut parte fiind selectată pentru acest proiect.
Tema primului seminar a fost „Sporirea durabilității ABRM și impulsionarea colectării fondurilor”. În cadrul acestui seminar am învăţat metode inovative de colectare a fondurilor cum ar fi crowdfunding-ul (o noutate pentru mine). De la început am fost instruiţi cum să elaborăm un plan de fundraising, cum se alcătuiesc, mai bine spus cum se realizează listele cu posibilii donatori, cum se creează matricea potențialilor finanțatori etc.
La seminarul 2 au fost abordate subiectele ce ţin de „Dezvoltarea resurselor umane și ajustarea structurii ABRM”. Am discutat structura ABRM și repartizarea responsabilităților între Consiliu și Biroul Executiv, între  Președintele ABRM și  Directorul Executiv ABRM. În final s-a constatat că este necesară abordarea corectă a managementului resurselor umane pentru buna activitate a asociaţiei.
Seminarul 3 a avut genericul „Dezvoltarea proiectelor ABRM . Iniţial, pornind de la un proiect, părea că deja cunoaştem destule: scopuri, obiective, justificarea proiectului, plan de implementare etc. … Dar de facto am aflat şi am învaţat multe. Am învăţat  ce tipuri de proiecte se pot folosi la momentul dat, cu cine ar fi bine sa faci parteneriat şi de ce, etc.
Reuşitele învăţării se datorează trainer-ului, care este un profesionist cu o pregătire excelentă. Modul în care ne predă este unul cu totul deosebit. Destul de convingător, cu tema de acasă bine pregătită, bine dispus, captează atenţia, interesant, şi plus la toate cu un simţ al umorului de invidiat.

În urma tuturor seminare lor de consolidare a capacităţii instituţionale a ABRM, acumulezi cunoștințe interesante şi utile în planificare, luarea deciziilor, dezvoltarea personală, comunicare, formare continuă şi Vă aduc mulțumiri pentru aceasta.

joi, 30 iulie 2015

Liderii proiectului „Consolidarea capacității instituționale ABRM” își asumă angajamente

Proiectul Consolidarea capacității instituționale ABRM, implementat cu suportul financiar al AO IREX Moldova și al Programului Novateca urmăreşte creşterea gradului de apreciere a importanței bibliotecilor și bibliotecarilor din R.Moldova. Diverse instruiri profesionale care au avut loc au adus beneficii pentru membrii asociației ca aceasta să devină o instituție mai fiabilă, transparentă și eficientă. Cei 20 de lideri au fost implicați în diverse acţiuni de formare în domenii relevante privind consolidarea capacităţii instituționale.

Tema primului seminar a fost „Sporirea durabilității ABRM și impulsionarea colectării fondurilor”. Acest seminar s-a desfășurat pe data de 1-2 aprilie 2015 în incinta Bibliotecii centrale a Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”.

Seminarul N2 s-a intitulat „Dezvoltarea resurselor umane și ajustarea structurii ABRM” și a avut loc în perioada 29-30 aprilie 2015 la Centrul Național de Excelentă Profesională pentru Bibliotecari din incinta Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”.

Seminarul N3 a avut genericul „Dezvoltarea proiectelor ABRM și s-a desfăşurat în perioada 22-23 iunie 2015 în incinta Centrului Național de Excelentă Profesională pentru Bibliotecari

Toate sesiunile de training au fost realizate de OCT CARASENI care a desfasurat seminarele sus-numite si a fost compusă din Gheorghe Caraseni – Lead-Trainer și Evaluator, și Nadia Parasca – co-trainer și asistent. Activitățile au avut loc în format de training, analizare a documentelor, lucrul în grupuri, prezentări, dezbateri și recomandări follow up.

Lecţiile învățate, practicile obținute sunt un suport consistent pentru elaborarea Manualului Operaţional care constituie o compilație a unor proceduri și instrumente manageriale, inerent și implicit un îndrumător a modului de organizare și funcționare a ABRM.

Liderii proiectului „Consolidarea capacităţii instituționale ABRM” după cele trei ateliere profesionale își asumă următoarele responsabilităţi(extras din formularele de evaluare) :

EU trebuie să… 
1.                   1) găsesc timp să fac pe toate lucrurile planificate, 2) să-I învăț și pe alții ceea ce cunosc și pot face
2.                   deleghez, dar să mă implic.
3.                   învăț mai multe despre Fundraising  și cum să devin fundraiser; să fac un seminar la locul de muncă și să împărtășesc cunoștințele obținute cu alții; să mă documentez și informez mai mult în acest domeniu.
4.                   aleg un domeniu în care cunoștințele și capacitățile mele pot fi utile pentru ABRM, să utilizez cunoștințele căpătate la seminar în biblioteca unde activez.
5.                   1) învăț; 2) transmit cunoștințe; 3) am curaj să le fac pe toate. 
6.                   mă implic, să vin și cu inițiative.
7.                   aplic în practică cunoștințele acumulate, să studiez diferite platforme de crowdfunding.
8.                   aplic cunoștințele acumulate atât în activitatea ABRM cât și în instituția care o reprezint.
9.                   contribui activ în activitățile de fundraising prin cunoștințe, acțiuni practice.
10.               particip activ la toate instruirile: - să-mi exprim viziunea proprie; - să relatez despre ABRM și instruiri pe plan local.
11.               mai învăt.
12.               mă implic.
13.               muncesc mult.
14.               mă implic în activitatea ABRM.
15.               fiu proactiv și responsabil în cadrul ABRM.
16.               achit urgent cotizaţiile ABRM a filialei …, să contribui eficient la modificări în Strategia ABRM şi la implementarea acesteia.
17.               mai studiez, să exersez în materie, să utilizez toate posibilităţile ca să fiu de folos în Asociaţie.
18.               extind parteneriatul ABRM cu alte instituții adiacente, asigurînd Atenția, Interesul și Dorința de a Acționa în procesul de dezvoltare și consolidare a culturii instituționale.
19.               mă informez cât mai mult în ce priveşte colectarea fondurilor şi a practicilor de aşa fel, să cercetez şi să mă documentez referitor la experienţele altora, să studiez mai amănunţit rapoartele şi planul de activitate a ABRM…
20.               să-mi evaluez compentențele și să-mi elaborez un Plan de Dezvoltare Personală.
21.               recapitulez cele învățate, la necesitate să mă mai informez, să revăd Planul de activitate al comisiei mele. Să încerc să fac Plan de dezvoltare personală.
22.               continui să fiu un membru activ al ABRM.
23.               rezumez cele studiate și fiecare subiect, punct să-l raportez la activitatea  mea personală în raport cu comisia.
24.               mă mai informez referitor la statutul ABRM și obiectivele.
25.                fiu la curent cu modificările și inovațiile în cadrul ABRM.
26.               sprijin, particip la implementarea acestora.
27.               învăț  încă multe J.
28.               mă implic la maxim.
29.               particip la ajustările statutului ABRM.
30.               particip active în viața Asociației, să fiu un voluntar pentru următoarele evenimente.
31.               mă implic activ în elaborarea proiectelor.
32.               1. să diseminez cunoștințele acumulate privind Dezvoltarea proiectelor ABRM în comunitatea bibliotecilor de colegii și școli profesionale 2. să organizez câteva focus-grupuri cu bibliotecarii de colegii și școli profesionale pentru a identifica potențialii finanțatori, parteneri și susținători ABRM, a necesităților secțiunii ABRM BCȘP și a subiectelor pentru eventuale proiecte 3. să mă implic activ în activitățile și proiectele ABRM pentru a aplica cunoștințele și abilitățile dobândite în cadrul acestui seminar, dar și celor anterioare.
33.               propun idei pentru proiecte.
34.               mă voi implica cu interes şi plăcere profesională în procesul de elaborare a conceptului şi a manualului propriu-zis de politici şi proceduri ale ABRM.
35.               informez  comunitatea bibliotecară despre rezultatele acestui proiect, să contribui la îmbunătățirea activității ABRM, să finalizăm împreună cu colegii proiectul început în timpul instruirii etc .

Liderii au devenit mai competenți, iar cunoștințele vor genera schimbări și îmbunătățiri în cultura instituțională ABRM.

De menționat, că desfășurarea activităților proiectului au fosti coordonate de către echipa proiectului și Consiliul de administrare al ABRM, precum și de AO IREX Moldova și Programul Novateca.

Consemnare: Tatiana COȘERI, președintele Comisiei Management și parteneriat


marți, 21 iulie 2015

Impresii despre un proiect deosebit și despre o experiență frumoasă trăită în ultimele trei luni

Tatiana AMBROCI,
șef de bibliotecă,
Colegiul de Construcții din Chișinău,
 președintele Secțiunii ABRM
„Biblioteci de colegii și școli profesionale”


            
Am avut fericita ocazie de a fi selectată, ca reprezentant al bibliotecilor de colegii și școli profesionale, pentru a participa în cadrul proiectului Consolidarea capacității instituționale ABRM, implementat cu suportul financiar al AO IREX Moldova și Programul Novateca în perioada martie-noiembrie 2015. Ideea proiectului a apărut din necesitatea de a restructura Asociația Bibliotecarilor și a o transforma într-o instituție mai fiabilă, transparentă și eficientă. Chiar de la bun început m-am angajat să urmez agenda proiectului și să mă implic activ în diverse activități: interviuri, focus-grupuri, ateliere de lucru, sesiuni de mentoring, follow-up, elaborarea și promovarea Manualului de politici și proceduri ale ABRM, organizarea evenimentelor de promovare a proiectului în general.
            Prima activitate din cadrul Proiectului a fost training-ul Sporirea durabilității ABRM și impulsionarea colectării fondurilor. Pe lângă faptul că am luat cunoștință de un domeniu nou pentru mine, un exercițiu foarte bun a fost revizuirea și analiza Strategiei ABRM din perspectiva acoperirii financiare a activităților planificate și a posibilităților de găsire a surselor de venit accesibile pentru ABRM în scopul realizării acestora. Am învățat, în baza unei povești de Fundraising,  care sunt tehnicile și metodele de colectare de fonduri,  noutate pentru mine fiind Crowdfunding, despre care nu am știut nimic până atunci. Am învățat regulile de aur ale Fundraisingului: identificarea donatorilor reali și potențiali, crearea unei baze de date sau  a unei matrice ale donatorilor, identificarea motivațiilor convingătoare pentru a obține fonduri, în baza proiectelor actuale și de viitor ale ABRM,  crearea unei echipe puternice de Fundraising, elaborarea unui plan de colectare de fonduri. În cadrul trainingului am încercat să elaborăm în echipă un plan de colectare de fonduri pentru o activitate planificată în Strategia ABRM. Am descoperit lipsa Biroului executiv, care ar elabora și ar realiza planuri de colectare de fonduri, este,  de fapt, veriga slabă a Asociației. Pentru ca Biroul dat să fie un organ mereu în activitate  este nevoie de ajustat Statutul ABRM, în special, compartimentul privind structura ABRM, precum și de concretizat atribuțiile fiecărui element de structură. Pentru a fi mai convingător, trainerul a prezentat câteva istorii de succes în colectarea de fonduri ale unor organizații, colective și persoane individuale.
            Al doilea training  – Dezvoltarea resurselor umane și ajustarea structurii ABRM – s-a axat pe analiza structurii actuale a ABRM, prin prisma prevederilor  statutare și prezentarea unei structuri adecvate pentru un ONG, cu divizarea responsabilităților între  Consiliul ABRM / Biroul Executiv și Președintele  ABRM / Biroul Executiv ABRM. Un exercițiu foarte util a fost analiza comparativă a priorităților din Planului de acțiuni al Strategiei ABRM și a nivelului de dezvoltare a resurselor umane din cadrul Biroului și Consiliului ABRM. Am învățat care ar trebui să fie responsabilitățile Bordului ABRM, al Directorului și Biroului Executiv. Lucruri utile am aflat în cadrul trainingului din 30 aprilie privind  gestionarea resurselor umane, elementul de noutate pentru mine fiind elaborarea Planului de dezvoltare personală, ca instrument de dezvoltare a resurselor umane în cadrul ABRM, sincronizarea acestuia cu Planul de Acțiuni al Strategiei ABRM.
            În cadrul trainingului nr. 3 din cadrul Proiectului Consolidarea capacităților organizaționale ABRM  am învățat cum să elaborăm și să dezvoltăm proiecte pentru ABRM. Am învățat care sunt elementele esențiale ale proiectului și ciclul de gestionare a acestuia, care este structura cererii de finanțare. Cel mai provocator exercițiu de echipă a fost identificarea unei idei de proiect, reieșind din necesitățile stipulate în Strategia ABRM. Trei echipe formate au inițiat trei idei originale de proiecte pentru ABRM, au stabilit scopul și obiectivele, au formulat justificarea proiectului și au schițat un plan de acțiuni de implementare a proiectului. Am învățat să elaborăm bugetul proiectului, această activitate fiind cea mai anevoioasă pentru echipe.
            Pentru mine participarea în cadrul Proiectului Consolidarea capacităților organizaționale ABRM  e o reală plăcere și o ocazie de a-mi structura mult mai bine informațiile pe care le aveam referitor la elaborarea de proiecte, gestionarea resurselor umane, colectarea de fonduri, dar și de a afla multe lucruri noi.  Mi-a plăcut mult modul de abordare a traningurilor, care au fost axate pe documentele și activitățile  ABRM, metodele dinamice și interactive utilizate. Am beneficiat de un trainer profesionist, cu experiență și creativitate. Exercițiile au fost foarte utile pentru asimilarea informației. Agenda acțiunilor de formare, însuși acțiunile de organizare au fost făcute în așa mod, ca să ne simțim foarte bine și confortabil.
Ce urmează de făcut? Credem că următoarele:
·         crearea urgentă a echipei  Biroului executiv al ABRM;
·         identificarea potențialilor donatori și finanțatori ai ABRM;
·         elaborarea  Planului de colectare de fonduri / fundraising;
·         diversificarea surselor de colectare de fonduri pentru ABRM;
·         asigurarea acoperirii financiare  pentru activitățile din Planul de acțiuni al Strategiei ABRM;
·         modificarea statutară  a structurii ABRM în corespundere cu structura unui ONG;
·         evaluarea necesităților de dezvoltare a resurselor umane din cadrul ABRM;
·         elaborarea Fișelor de post pentru membrii ABRM;
·         elaborarea și utilizarea Planului de dezvoltare personală ca instrument de dezvoltare a resurselor umane;
·         elaborarea proiectelor pe diferite domenii, reieșind din activitățile strategice planificate, din prioritățile stabilite pentru următorii cinci ani și transmiterea acestora diferitor donatori;
·         preluarea de către Consiliul ABRM, de către participanții la Proiectul Consolidarea capacităților organizaționale ABRM a atribuțiilor Biroului Executiv până la crearea echipei, cu predarea ulterioară a responsabilităților.

          Mulțumesc pentru această ocazie oferită de Programul Novateca și Asociația Bibliotecarilor și sper să reușesc să pun în practică tot ce am învățat în cadrul acestor trei traininguri și, poate, să mai particip și la alte cursuri de acest gen. 

marți, 7 iulie 2015

Avem o idee și cautăm o companie pentru servicii de asistență juridică pentru ABRM

ABRM:
Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova (ABRM) este cea mai reprezentativă organizație profesională a bibliotecarilor din Republica Moldova, ce cuprinde peste 2000 de membri din diverse tipuri de biblioteci: naționale, publice, de învățământ etc. care promovează biblioteca în societate, susține activ bibliotecarii din întreg sistemul național de biblioteci. Misiunea asociației este de a consolida comunitatea bibliotecară, pentru a avea un impact pozitiv asupra dezvoltării potențialului bibliotecarului și capacității instituționale a bibliotecilor. Detalii la www.abrm.md

Scop: Contractarea unei companii pentru servicii de asistență juridică pentru ABRM  
Perioada: 15 iulie – 15 august 2015

Compania juridică va presta servicii juridice în cadrul proiectului Consolidarea instituțională a asociației prin următoarele activități: (1) consultanță în probleme juridice, (2) evaluarea juridică actuală a documentelor interne ale ABRM, (3) elaborarea documentelor juridice și (4) reprezentarea intereselor organizației.

Oferta trebuie să includă: partea descriptivă ce va include numele prestatorului, adresa și numărul de telefon al companiei, activitățile relevante din ultimii 2 ani cu referire la  sectorul neguvernamental, lista de referințe sau clienți (nu mai mult de 1 pagină) și partea financiară cu oferta de servicii prezentate în Lei moldovenești cu TVA 0% care va include următoarele compartimente calculate în lei per oră pentru fiecare compartiment, incluzând suma totală:

Nr.
SERVICII
NR ORE
COST PER ORĂ
SUMA TOTALĂ
1.
Consultanță în probleme juridice pentru echipa proiectului privind examinarea cadrului legal al Republicii Moldova cu privire la asociațiile obștești și a sectorului neguvernamental2.
Evaluarea juridică actuală a documentelor interne ale ABRM: elaborarea propunerilor privind perfectarea și actualizarea cadrului intern al ABRM în conformitate cu cadrul normativ al asociațiilor obștești, inclusiv cu modificări și completări la Statutul ABRM3.
Elaborarea documentelor juridice*: actualizarea statutului ABRM în redacție nouă și elaborarea documentației necesare; pregătirea documentelor pentru obținerea statutului de utilitate publică a organizație și obținerea Certificatului de înregistrare cu atribuirea IDNO4.
Reprezentarea intereselor organizației în cadrul Ministerului Justiției și Registrul de Stat al organizațiilor obștești.
TOTAL
* a se vedea actele necesare pentru înregistrarea modificărilor în statutul organizației / obținerea Statutului de utilitate publică / obținerea Certificatului de înregistrare cu atribuirea IDNO pe pagina Ministerului Justiției

Vă rugăm să transmiteți oferta în formă scanată cu aplicarea semnăturii și a ștampilei la adresa secretariatabrm@gmail.com  (vă rugăm să includeți în titlu: Servicii Juridice).

Data limită: 10 iulie, 2015, 17.00