vineri, 29 noiembrie 2013

Relevarea parteneriatului dintre bibliotecă şi şcoală în cadrul lecţiilor deschise

Liliana JUC,
şef oficiu, Filiala Târgovişte

O modalitate mai nouă de a releva parteneriatul dinte şcoală şi bibliotecă a devenit  participarea la lecţiile deschise susţinute de către profesorii Liceului Dante Alighieri. Contribuţia bibliotecii la buna desfăşurare a acestor activităţi se manifestă prin prezentarea produselor bibliografice – reviste bibliografice, organizarea expoziţiilor tematice.

În noiembrie, am fost invitată la o lecţie deschisă de istorie în clasa III-a, Liceul Dante Alighieri, profesor Liuba Paiu, unde am prezentat revista bibliografică tematică Pe urmele domnitorilor români. Ora de istorie a fost organizată după ultimele exigenţe fiind utilizate tehnologii, forme şi tehnici de lucru actuale: lucru în echipă, evaluarea de sine, problematizarea, studiu de caz etc. Elevii au demonstrat că sunt nişte pasionaţi de istorie, s-au încadrat activ în procesul de desfăşurare a lecţiei, prezentînd cunoştinţe temeinice la subiectul Domnitorii Ţării Moldovei şi Ţării Româneşti. A fost o oră interactivă, unde prin conversaţia euristică (de la particular la general) s-a însuşit tema nouă – Mircea cel Bătrîn şi Alexandru cel Bun – strategi şi diplomaţi iscusiţi. Elevii au descoperit de ce au fost supranumiţi Mircea cel Bătrîn şi Alexandru cel Bun, ce loc ocupă în istorie aceşti domnitori, ce rol a avut fiecare dintre ei la dezvoltarea economică, socială, culturală a Ţării prin lectura informativă din manual, materialul prezentat în power point, studiu de caz. Ei au înţeles mai bine ce înseamnă cuvîntul diplomat, politică externă, internă, au tălmăcit sinonimele cuvîntului ţară – imperiu, ducat, regat. Pentru o mai bună însuşire, elevii au fost încadraţi în jocul cognitiv, unde din izvorul nescris (o oală de lut), au fost folosite izvoarele scrise (fişele); au lucrat individual cu harta mută, unde au marcat Cetatea Chilia şi Cetatea Albă, au făcut însemnări pe axa timpului. Prin tehnica brainstorming, elevii au găsit similitudini dinte cei doi domnitori Alexandru cel Bun şi Mircea cel Bătrîn şi anume: ambii au fost buni cîrmuitori, diplomaţi, au dus la prosperarea ţărilor, au domnit în acelaşi timp, au fost prieteni, şi diferenţele: Alexandrul cel Bun – domn al Ţării Moldovei, iar Mircea cel Bătrîn –domn al Ţării Româneşti. Pentru desăvîrşirea lecţiei de istorie, dar şi pentru a face din această oră un eveniment a fost înscenat un fragment din Scrisoarea III de Mihai Eminescu (dialogul dintre Mircea cel Bătrân şi Baiazid).

La final, am prezentat revista  bibliografică tematică Pe urmele domnitorilor români, o  sursă sigură în aprofundarea cunoştinţelor la subiectul lecţiei: Mircea cel Bătrîn şi Alexandru cel Bun – strategi şi diplomaţi iscusiţi. Volumele - Stan, Magda. 101 personalităţi şi evenimente istorice. Bucureşti, 2003; Pe urme de domnitori şi domne, rege şi regine. Iaşi, 2003; Ioan-Aurel Pop. Istoria românilor. Bucureşti, 2011; Târgovişte: veche cetate de scaun. Bucureşti, 1999; Istoria ilustrată a Românei. Bucureşti, Chişinău, Cluj, 2009; Mihai Eminescu. Poezii, Chişinău, 2006 - au avut o scurtă adnotare, prin care s-a tins să se sublinieze specificul, noutatea şi importanţa fiecărei cărţii, suportul lor informaţional în pregătirea temelor pentru acasă, realizarea posterelor, şi însuşirea amplă a materialului.  

În cadrul acestei ore şi-a găsit relevarea parteneriatul Bibliotecii Târgovişte cu Liceul Dante Alighieri, exprimat prin diploma de menţiune înmînată distinsei profesoare Liuba Paiu şi muţumirile aduse bravului colectiv al acestei clase participante la numeroase şi diverse activităţi – ore de lectură, întâlnirea cu scriitoarea Claudia Partole, cu prezentatoarea Mariana Bahnaru în cadrul Campaniei O vedetă în bibliotecă.

Activitatea în parteneriat este benefică pentru ambele părţi participante — îşi oferă suportul necesar părţile, biblioteca îşi face simţită utilitatea, promovînd astfel fondul de carte şi serviciile prestate. O astfel de activitate este o pistă de lansare ce oferă noi oportunităţi de deschidere şi manifestare pentru a te face remarcat, util, şi o posibilitate de a promova valorile culturale perene ale acestei entități — cartea şi lectura sub toate formele şi formatele lor.

Participarea la orele deschise prin prezentarea unui produs bibliografic – revistă bibliografică sau organizarea unei expoziii tematice, este o modalitate de a reflecta colaborarea dintre bibliotecă şi şcoală şi un model de parteneriatjoi, 28 noiembrie 2013

Impactul ,,Săptamânii Uşilor Deschise’’ asupra cititorilor Filialei ,,Ştefan cel Mare’’

Valeria BEŢIVU, şef oficiu,
 Filiala ,,Ştefan cel Mare’’

Când o naţiune se deşteaptă
cărţile îi sunt memoria
(Ted Hughes)

 Recent, Filiala ,,Ștefan cel Mare ’’ a organizat cea de-a IX-a ediţie a ,,Săptămânii Uşilor Deschise’’, o săptămână plină cu activități culturale. Fiind amplasată în sectorul Botanica, activităţiile s-au organizat în colaborare cu instituțiile de învăţământ din zonă.  În aceste zile, la bibliotecă au venit o mare parte dintre cunoscătorii rostului cărţii.  Programul bogat în activităţi a inclus :


Conferinţe :
  •  Liviu Ioan Stoiciu şi scriitorii basarabeni
  •  Noutatea prozei lui Paul Goma
  • Scriitorul şi disidentul Paul Goma: ieri şi azi
Concurs cognitiv educativ:
  • Cu Vasile Romanciuc ajungi faimos între elevii claselor a III-a sectorul Botanica
Medalion Literar:
§  Seară de poezie în memoria lui Alexandru Muşina
Expoziţie de carte:
§  Expoziţie de cărţi şi fotografii Paul Goma
Lecturi literare:
§  din opera lui Paul Goma, în interpretarea actriţei Dana Tapalagă (România)
Spectacol literar:
§  Iepurii nu mor, în regia Inei Sudu, după romanul omonim al scriitorului Ştefan Baştovoi.
Recital de poezie: în memoria lui Eugen Cioclea.
În faţa publicului Bibliotecii ,,Ştefan cel Mare’’ au fost prezenţi oaspeţii din România care au participat la conferinţa Liviu Ioan Stoiciu şi scriitorii basarabeni. Unde Teodora Fântânaru directorul Bibliotecii Judeţene Vrancea şi-a susţinut prezentarea.

Toate aceste activităţi au avut drept scop îmbogăţirea şi aprofundarea diapazonului de cunoştinţe a utilizatorilor cu creaţia marilor scriitori ca Paul Goma, Alexandru Muşina, Savatie Baştovoi, Eugen Cioclea, Vasile Romanciuc.  Ne bucură faptul că în urma acestor conferinţe, lecturi literare, recitaluri de poezie din operele scriitorilor postmodernişti au devenit mai cunoscuţi şi mai solicitaţi. Şi zicem asta, deoarece, după încheierea acestei săptămâni, cărţile lui Paul Goma, Alexandru Muşina, Savatie Baştovoi, Eugen Cioclea au devinit foarte solicitate. Chiar şi la o săptămână de la încheierea manifestărilor, utilizatorii încă mai vin după cărţile care au constituit obiectul conferinţelor şi lecturilor literare.  Astfel încât  dacă după acestă aniversare  bibliotecii ,,Ştefan cel Mare’’ i s-ar căuta un calificativ – actualizat, acesta ar fi scriitorii contemporani la ei acasă. Un calificativ pe care scriitorii îl merită deoarece niciodată aşa ca după Săptămâna Uşilor Deschise nu a fost o concentrare atât de mare din partea cititorilor  asupra lecturilor postmoderniste.
În concluzie, pe scriitori contemporani i-am putea numi brand-ul bibliotecii ,,Ştefan cel Mare’’, deoarece activităţile dedicate operelor acestor scriitori  au contribuit la sporirea numărului de utilizatori în bibliotecă şi la promovarea literaturi contemporane în rândul tinerilor.  


marți, 19 noiembrie 2013

Tinerii de azi şi interacţiunea cu Biblioteca

Doina Spătaru,
Şef oficiu, Filiala „Târgovişte”

Tinereţea şi maturitatea nu sunt legate atît de ani,
cît de sufletul omului. Dovada tinereţii e fapta.
(Simion Mehedinþi)
În cadrul Săptămînii Tineretului  consacrată Zilei Internaţionale a Studenţilor,  Filiala „Târgovişte” în parteneriat cu Liceul Profesional nr. 1,  a fost organizată o masă rotundă cu genericul Tinerii în societatea contemporană. Au participat elevi din cl XI. Invitatul acestei Mese rotunde a fost Vitalie Marian, vicepreședintele Asociației ProFamilia. Elevilor le-au fost distribuite pliante despre 18 lucruri care pot fi făcute  înainte pînă la 18 ani.
De multe ori  auzim sau chiar zicem că tinerii din ziua de azi nu mai sunt aşa cum erau,  sau sunt  nepoliticoşi şi stau tot timpul cu nasul pe sus şi nu contează ceea ce le spunem sau le sugerăm. Trebuie să recunoaştem  că  şi noi adulţii ne  grăbim  să judecăm  generaţia tînără şi neexperimentată, dar de ce am vrea o generaţie exact ca a noastră? Tehnologia a evoluat, copii din ziua de azi se nasc cu telefonul în mînă și tableta în braţe, de mici au bone şi alte tipuri de modalităţi prin care părinţii îi integrează într-o lume imaginară iar pe de altă parte, alţi părinţi le comunică modul prin care trebuie să evolueze ca şi copii, şcolari, adolescenţi şi la urmă ca maturi. Ei sunt enorm de deschişi la nou şi au o cu totul altă percepţie asupra lumii decît o avem noi.  Ei sunt într-adevăr viitorul nostru şi trebuie ghidaţi, da, dar trebuie şi înţeleşi şi sprijiniţi în ceea ce fac. Biblioteca încearcă şi îşi doreşte să obţină rezultate bune în privinţa educării lor prin prisma serviciilor pe care le oferă, dar şi să le demonstreze că lumea virtuală şi lumea cărţilor au cu  un tot alt sens. Orice tînăr care intră într-o bibliotecă iese mai informat, mai educat,  mai mulţumit deoarece nu mereu găseşte prin alte reţele de comunicare ceea ce găsesc aici. Tinerii noştri nu sunt în totalitate obsedaţi de tehnologie, au şi alte preocupări în  viaţă, iar   cu ajutorul intrenetului ei gîndesc într-un mod cu totul diferit. Rolul bibliotecii e să le ofere posiblitatea să realizeze ce este mai bine pentru ei, de unde obţin mai multe informaţii şi unde serviciile pe care le caută sunt cele mai atractive, folositoare şi mai bune. Desigur că, va fi mereu o concurenţă între internet şi biblioteci, deoarece fiecare îi atrage prin modalităţi mai comode şi mai atractive, interesante şi utile. Ei  sunt creativii zilei de mîine, viitorii specialişti, părinţi cei care vor gîndi altfel  și care vor trece limitele inimaginabilului. Ei  merită  tot sprijinul nostru şi nu are nici un rost să încercăm să-i transformăm în copii ale noastre. Trebuie să-i sprijinim şi să le ghidăm drumul,  doar ei pot hotărî calea de urmat fie prin noi ca părinţi sau prin instituţii publice.

Deoarece nu putem fi tineri mereu, ea durînd de la 16 pînă la 30 de ani,  în această perioadă a vieții se iau cele mai importante decizii: alegerea profesiei, alegerea partenerului de viață, întemeierea unei familii, creşterea copiilor și educarea altor generații mai departe.

luni, 18 noiembrie 2013

Nu încerca să schimbi lumea schimbă-te pe tine!...


 În Săptămîna Tineretului, la Biblioteca „Transilvania”, a avut loc o dezbatere cu genericul: „Problemele comunităţii pot fi rezolvate prin implicarea tinerilor”.  Paticipanți la discuție fost elevii claselor  a X-a de la Liceele „Gaudeamus’’ și „ V. Alecsandri”, îndrumați de profesoarele: Alexandra Tănase,  Silvia, Strătilă, directoarea Bibliotecii „ Transilvania” Parascovia Onciu și bibliotecara Ana Gabor.

Au fost abordate câteva teme de bază la care elevii au venit cu argumente și idei. „Tineretul și schimbarea” a fost una din teme la care elevii au menţionat ca doresc schimbarea, dar mentalitatea se schimbă foarte greu, atitudinea oamenilor față de anumite fenomene este pasivă. Tinerii sunt inovativi, originali, dar sunt educați de maturi, cei care greu se dau schimbărilor.

Un alt subiect foarte interesant a fost „Implicarea și tehnologiile informaționale”, la care au fost aduse numeroase argumente despre rolul pozitiv și negativ al tehnologiilor informaționale, căci tinerii le cunosc și le acceptă, dar în măsura în care vor fi utilizate rațional și nu vor cadea în mrejele rețelelor de socializare.

A fost pusă în discuţie tema Voluntariatului și cum se răsfrîng efectele lui asupra tinerilor. Ei își pot forma anumite calități prin intermediul voluntariatului, precum: bunătate, compasiune, înţelegere. Dar prin voluntariat schimbarea este minoră, atît în plan individual, cît și social. Căci experienţa se obţine prin învăţare continuă, prin acumulare de experienţă.

A fost abordată și tema „Problemele tinerilor și stabilitatea”. Nemijlocit, problemele pot fi rezolvate cu aportul celor tineri, dar schimbarea nu depinde doar de ei, ci de întreaga societate. Acestea au fost temele principale ale dezbaterii, dar fiindcă s-au desfăşurat în cadrul salonului de lectură, au fost cîțiva elevi care au recitat poezii, printre ei au fost: Anastasia Lupașco – „Cântec femeiesc” de A. Păunescu, Maria Hîncu  – „Viața” de M. Eminescu, Valeria Donici – „Împărat și proletar” de M. Eminescu, Maria Vlad   „Învață de la toate”,Ion Pelivan   – „Nu vrem să fim geniali” de N. Stănescu.

Activitatea s-a desfăşurat incitant cu argumentări și dezbateri ample, pline de conţinut, într-un loc unde orice iubitor de carte se poate regăsi. Atmosfera caldă și primitoare, nu poate decît să atragă cititorul. În fond, dezbaterea aceasta a avut un rol important pentru tineri, deoarece schimbarea începe cu fiecare dintre noi și dacă nu vom fi indiferenţi atunci vom avea un viitor mai bun.
Viorica Tabac ,
cititoare fidelă a Bibliotecii „Transilvania”
 studentă anul I la UnAȘM


joi, 14 noiembrie 2013

Adolescența un pas spre tinerețe

Ana GABOR,
bibliotecar, Filiala „Transilvania

Săptămâna Tineretului continuă la Biblioteca „Transilvania”. Astăzi membrii cei mai „mici” ai  Salonului de Lectură „Ceaiul de la ora patru”, au venit să dezbată tema: „Problemele adolescenților și soluționarea lor”. „Actorii” acestei activități au fost elevii Liceului Teoretic „Gaudeamus”, clasele a VII-a lm și a VII-a r2, îndrumați de profesoarele Alexandra Tănase și Elena Orhei, iar din juriu au făcut parte elevii clasei a IX-a și a X-a.  
            Vârsta de 12-14 ani este numită adolescență sau preadolescență. În această perioadă copiii trec dintr-o stare în alta: de la inocență, la greşelile specifice adolescenței. Uneori i se zice „vârstă fragedă”, adică iresponsabilă, dar copilul, adolescentul, tânărul poate și el să răspundă de ceea ce se întâmplă cu el. Dezbaterea de azi și-a propus câteva probleme, ce apar în fața adolescenților, soluționarea lor și responsabilii de aceasta. Ceea ce s-a propus astăzi este o generalizare a problemelor văzute, simțite, trăite de către elevi. Aceste probleme au fost clasificate în câteva module: Lipsa comunicării; Dependența de internet; Suicidul; Absența îndelungată a părinților; Violența. Lipsa comunicării s-a conturat ca o problemă frecventă în prezent. Lumea este din ce în ce mai ocupată și nu mai are timp pentru sine, pentru cei apropiați. Părinţii muncesc mult pentru a asigura un nivel bun de trai și uită de comunicarea cu cei dragi. Elevii s-au arătat alarmați de această problemă și și-au propus soluții reale pentru a o rezolva. Ei au afirmat că vor fi cei care vor iniția comunicarea în familie, în clasă, în cercul de prieteni. La început a fost Cuvântul... dar secolul nostru e lipsit de cuvânt, în locul lui, venind telefonul, calculatorul. Despre aceasta s-a discutat în cadrul următorului modul Dependența de internet. Astăzi, aproape fiecare familie are calculator conectat la Internet. Astfel, se creează o dependență de internet, dacă părinții nu fixează niște limite. Copii au recunoscut că petrec uneori prea mult timp în fața calculatorului și s-au arătat îngrijorați de aceasta, dezbătând acest subiect. Unii au menţionat că internetul este un bun izvor de informații, ușor de găsit, care necesită doar tastarea unor butoane. Fără calculator este greu în secolul al XXI-lea. Cu toate acestea ei conştientizează că uneori e nevoie de un regim de utilizare sau parolă stabilită de către părinți.
          Una din cele mai grave probleme este suicidul. Interesați de acest subiect, elevii au adus numeroase cazuri de sinucidere, privind astfel, asupra cauzelor acestui fenomen. Ei afirmă că copiii, adolescenții sunt slabi de caracter, în unele situații, neavând un sprijin, procedează extremal. S-a ajuns la concluzia că, în ciuda tuturor problemelor, trebuie să prețuim viața. Ea ne este dată de la Dumnezeu, de aceea trebuie s-o iubim și să trăim fiecare clipă cu adevărat. Absența îndelungată a părinților s-a arătat a fi cauza a mai multe probleme, stări confuze ale adolescenților. Ei cred că această absență e cauzată de rutina cotidiană a părinților, care uită să-și întrebe copiii uneori „Cum a fost azi la școală?”, „Ce note ai luat?”, „Cum te simți”. Pe lângă aceasta, s-a discutat, nemijlocit, problema plecării părinților peste hotare, ceea ce duce la o absență de lungă durată. Mulți părinți pleacă, unii vin și se duc, alții se întorc, iar alții nu vin deloc. Mulți copii suferă din cauza lipsei unuia sau ambilor părinți, având toate cele necesare: haine, hrană, cărți, caiete, ei sunt lipsiți de afecțiune. Copiii au conchis că această problemă trebuie rezolvată de către stat, prin oferirea mai multor locuri de muncă părinților, ca aceștia să nu fie nevoiți să plece din țară.

        Un subiect destul de important a fost Violența. Elevii au vorbit despre două tipuri de violență: verbală și fizică. Ei s-au arătat împotriva a tot ce se numește violență, spunând că, în orice situație există o soluție relevantă. Fiecare copil greșește. Maturii, poate, ar trebui să privească cu umor unele gafe ale copiilor sau să le lase neobservate. Dacă este pedepsit de nenumăroate ori, acesta poate să creadă că nu mai este bun de nimic. Fiecare din aceste subiecte a fost discutat, dezbătut de toți participanții. Fiecare s-a afirmat prin propria viziune și chiar au adus exemple elocvente din presă, televiziune, cotidian. Ca să nu fie prea monotonă activitatea, în pauze elevii au recitat poezii scrise chiar de ei cu tema familiei, mamei, copilăriei, adolescenței. 
            În finalul activității elevii s-au arătat mulțumiți de faptul că fiecare și-a expus punctul de vedere cu argumente și exemple și că s-au propus  unele soluții pe cât se poate de realizabile.


marți, 12 noiembrie 2013

Un partener inteligent este și un succes garantat!

Natalia Pîslaru,
 reporter la ziarul Univers Pedagogic Pro

Colaborarea săptămânalului Ministerului Educației „Univers Pedagogic Pro” cu Biblioteca “OVIDIUS” din capitală – filială strategică a Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” - a favorizat inițierea unui parteneriat eficient, pe parcursul anului 2013 între acești doi subiecți care promovează atât educația, cât și arta, cultura, sentimentul estetic în toate. Cele mai interesante teme de actualitate, regăsite pe agenda bibliotecii, au constituit repere utile pentru elaborarea și publicarea unui șir de articole în ziarul nostru.
Apreciem în mod special activitatea și profesionalismul întregii echipe a bibliotecii, colegi pentru care avem întotdeauna un gând bun și emoții pozitive. Extinsă, colaborarea noastră cu OVIDIUS” anunță și în perspectivă un parteneriat frumos, în condițiile în care vom continua să informăm cititorii, de ambele părți, despre inovații în domeniile aferente: învățământ, educație, viața școlilor, reușita pedagogilor, performanțele elevilor, dar și alte teme cu tentă culturală și informațională.
Ziua Internațională a Dreptului de a Ști, Ziua Mondială a Libertății Presei, inițierea unor cluburi, cenacluri, saloane, întâlniri cu scriitori remarcabili, lansări de carte bună și vernisarea expozițiilor cu diverse tematici – au fost procese care ne-au impulsionat să asistăm și noi, biblioteca fiind mereu o instituție deschisă pentru comunitate. Au fost doar unele dintre temele abordate cu succes pe paginile ziarului „Univers Pedagogic Pro”, iar multitudinea de alte acțiuni culturale, proiectate în activitatea Bibliotecii OVIDIUS ne lasă nouă undă verde pentru colaborare și menținerea parteneriatului inițiat deja. Într-un mileniu al controverselor, când resimțim tot mai mult importanța cărților, a bibliotecilor, colaborarea noastră vine să confirme rolul acestor instituții publice, al bibliotecarilor, inițiați în domeniu sub toate aspectele.

Aveți toată aprecierea noastră, stimați colegi! Ne-am bucura sincer să ne tentați cu noi provocări, noi activități, știind potențialul Dvs. intelectual, dar și abilitatea cu care vă apropiați de beneficiarii Dvs. Sperăm ca aceste relații de parteneriat să aibă o rezonanță cât mai largă la public și spațiul comunitar, întrucât ele vin să răspundă unor probleme actuale, atractive și contribuie la socializare, comunicare, la dezvoltare. AVANTE!

vineri, 8 noiembrie 2013

Cursurile de formare profesonală de scurtă durată „Diversitatea serviciilor şi resurselor informaţionale ale bibliotecii ca vector de imagine în comunitate” la Cahul

Bibliotecarii din bibliotecile publice și din învățămînt din raioanele Cahul și Cantemir participă la Cursurile de formare profesională de scurtă durată  „Diversitatea serviciilor şi resurselor informaţionale ale bibliotecii ca vector de imagine în comunitate” (75 ore). În perioada 6-16 noiembrie 2013 bibliotecarii vor învăța următoarele subiecte:
1. Tatiana Coşeri. COMUNICAREA INSTITUŢIONALĂ. ASPECTE COMUNICAŢIONALE PRIVIND CONSOLIDAREA IMAGINII BIBLIOTECII.
2. Ludmila Corghenci. CULTURA INFORMAŢIEI ŞI A ÎNVĂŢĂRII: EXPERIENŢE PRACTICE DIN ACTIVITATEA BIBLIOTECII.
3. Lidia Kulikovski. MANAGEMENTUL INOVAŢIONAL AL INSTITUŢIILOR INFODOCUMENTARE. ACTIVITATEA INOVAŢIONALĂ ÎN STRUCTURILE INFODOCUMENTARE.
4. Natalia Zavtur. POLITICI ACTUALE DE ACHIZIŢIE ÎN BIBLIOTECILE INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT (BIBLIOTECI UNIVERSITARE, ŞCOLARE, ALE COLEGIILOR).
5. Iulia TĂTĂRESCU; Viorica LUPU. REGULI ŞI PRINCIPII ACTUALE DE DESCRIERE BIBLIOGRAFICĂ ŞI DE CLASIFICARE A DOCUMENTELOR
6. Eugenia Bejan. ACTIVITĂŢI ŞI SERVICII DE BIBLIOTECĂ PENTRU COPII.
7. Natalia Cheradi. ACTIVITĂŢI ŞI SERVICII INFORMAŢIONALE ÎN INSTITUŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT. MARKETING DE BIBLIOTECĂ.

Menționăm, că cursurile de formare profesională de scurtă durată sunt organizare de Secţia Formarea Continuă a Universităţii de Stat din Moldova în parteneriat cu Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova.

luni, 4 noiembrie 2013

Artistul plastic Gheorghe Oprea la Biblioteca Publică Cricova

Angela OLĂRESCU,
director,  Biblioteca Publică Cricova

 Pictura este o poezie tăcută.
                                                                                                                                        Plutarh

Biblioteca Publică Cricova a găzduit din luna mai expoziţia de pictură a  artistului plastic Gheorghe Oprea, Maestru în Arte, unde fiecare utilizator al bibliotecii a putut s-o privească şi s-o aprecieze la justa ei valoare.

 La 25 octombrie 2013 în incinta bibliotecii a avut loc vernisajul expoziţiei de pictură a artistului plastic Gheorghe Oprea, maestru în Arte. La această activitate ne-au onorat cu prezenţa Valentin Guţan, primarul oraşului Cricova, Tudor Braga, critic în Arte, Andrei Mudrea, artistul plastic, Maestru în Arte, consilieri locali: Snejana Ţurcanu, Liudmila Zveaghina, elevii de la Şcoala de Arte din Cricova, specialitatea arta decorativă şi arta plastică cu profesoarele Olga Oloieru, Olga Calincova şi diferite categorii de cititori ai bibliotecii noastre.
 
Dl Valentin Guţan în mesajul său de salut a menţionat, că Dl Gheorghe Oprea a făcut un pas bine gîndit hotărînd să-şi expună o parte din lucrările sale la Biblioteca din Cricova. Că această expoziţie care este amenajată aici dă posibilitate cititorilor de a trezi interesul faţă de artă, de pictură. Sper, că şi la Cricova creşte o personalitate în pictură cu care se vor mîndri în viitor. E foarte bine, că există o colaborare de parteneriat între Biblioteca Publică Cricova şi Uniunea Artiştilor Plastici din RM, căci expoziţia poate fi expusă de mai mulţi pictori renumiţi în diferite perioade de timp.
 
Dl Oprea a fost caracterizat: După roadă se cunoaşte pomul, şi după faptă omul, căci omul muncitor e ca un pom roditor, iar cel inimos e ca un pom frumos, el te umbreşte, el te hrăneşte şi el te încălzeşte. Ca apoi cititorii să fie informaţi despre viaţa şi activitatea artistului plastic Gheorghe Oprea, oferindu-i Dlui cuvîntul, ne-a vorbit cum a început a picta, care îi este muza şi îi este şi acum. Cum de ales nuanţele culorilor. Cum odată la cinci ani face o totalizare, o activitae expunîndu-şi lucrările în faţa amatorilor de artă cu o expoziţie personală. Ne-a vorbit despre expoziţiile sale care le-a expus în Belgia, Italia, Rusia şi alte ţări.

Dl Tudor Braga, critic în Arte a menţionat, că toposul personal al artistului pentru variile sale forme de configurare a lucrărilor se relevă prin a fi pus drept piatră unghiulară preocuparea pentru valorificarea potenţialului comportat de coloristică. Culoarea plină, valorile acesteia sunt constante de care este legat artistul pentru a realiza armonii. În aceste lucrări din sală el îşi exprimă inspiraţia de creaţie populară. Acest cuptor, vatră ţărănească, sobă sunt redate cu mîndreţe remarcînd viaţa oamenilor de la sat.   În schimb Andrei Mudrea, artist plastic, Maestru în Arte și-a expus opiniile despre culorile lucrărilor în care sunt redate motivele şi formele de exprimare din creaţia populară, care satisfac rigorile artei moderne.

Au fost puse întrebări din partea cititorilor, dar cei mai activi au fost elevii de la Şcoala de Arte. Cu un cuvînt de mulţumire a vorbit consilierul local Dna Liudmila Zveaghina care a menționat că arta nu este pe înţelesul tuturor, ea necesită mult timp, multă dragoste.


Din partea administraţiei pulice locale Dl Gheorghe Oprea a primit o diplomă de merit pentru colaborarea cu Biblioteca Publică Cricova promovînd arta frumosului, trezind interesul pentru arta plastică printre membrii comunităţii cricovene.

vineri, 1 noiembrie 2013

O memorabilă manifestare literară

Elena  Apetri , bibliotecară, grad  II, 
                                       Liuba  Malina , bibliotecară, grad  I,                                                                                    Colegiul  de  Construcţii, or.Chişinău

În  Sala  de  lectură  a  Colegiului  de  Construcţii  din  Chişinău ,  la   data   de   30  octombrie  2013,  în  cadrul   Cenaclului  „ La  steaua…”  s-a  organizat    un  recital    de   poezie  şi  cântece   dedicate   poetului,  dramaturgului ,   prozatorului   şi   publicistului    Dumitru   Matcovschi.  In   memoriam ,     cu   genericul  „ Dumitru   Matcovschi  -  ultimul   martir   al  Basarabiei ”.

La   această   manifestare  a   fost  invitat    Dumitru  Apetri  -  critic   literar ,  doctor   în  filologie , conferenţiar cercetător ,  membru  al  Uniunii  Scriitorilor   din  Republica  Moldova  şi  România ,  care  a  vorbit   despre   activitatea  literară  şi  civică  a  omagiatului.

Cu  un  frumos  colaj  de  cântece ,  pe  versurile  lui  Dumitru  Matcovschi ,au  participat  invitaţii  folchişti    Nătăliţa   Croitor   şi  Roman  Alexandreanu.

Organizatorii   manifestării   au  fost  profesoara  Ludmila  Bodeanu  ( grupa  COT – 13. 09)   în  strânsă   colaborare   cu   biblioteca  (  şefa   Tatiana   Ambroci ,   Elena  Apetri ,  Liuba  Malina , Tamara  Mihalachi ).

Alături  de   elevii  grupei  COT – 13.09:  Plotnic  Dorin , Avornic   Diana , Bocan  Ecaterina , Morari  Doina,  Moşanu  Valentin , Ursu  Adriana ,  au  evoluat   elevi  şi  din  alte  grupe : DI – 11.09.3 , cântecul  „ Amor  de  toamnă”,  Celac  Maria;  CC -10.09.3 ,  cântecul  „ Sărut, femeie, mâna  ta”,  Baltaga  Andrei  cu  chitara; COT – 11.09.2, poezia  „Părinţii” ,  Gâncu  Victoria,  Morei  Cristian ,  Ciobanu  Victoria; EI – 12. 09, poezia  „Imn  pentru  melpomene, Podgornaia  Nicoleta,  o declamaţie impresionantă.

În  cadrul   şedinţei  s-a  expus  şi  şefa  Catedrei  „Limbă  şi  comunicare”   Rima   Gurău cu  opinii binevenite  despre  opera  protagonistului.

Participanţii  au  recitat  emoţionant   versuri  ,  au  intonat  cântece   pe  cuvinte  de  Dumitru  Matcovschi ,  iar  publicul ,  prin  aplauze  călduroase,  a  apreciat   la  modul  cuvenit  manifestarea.

Un  cuvânt  aparte  merită  anturajul:  expoziţia   de  cărţi  bine  alese , placatele  cu  citate  elocvente  şi  semnificative ,  exponatele  care  conţineau   imagini   autumnale  şi  emanau  arome   ale  anotimpului.

În  încheiere,  Ludmila  Bodeanu  şi  Tatiana  Ambroci    au  mulţumit  invitaţilor   şi  celorlalţi  participanţi  pentru  contribuţia  lor  consistentă  la  buna  desfăşurare   a  memorabilului   eveniment.

O întîlnire plină de poezie şi culoare

Liliana Juc,
şef oficiu, Filiala „Târgovişte"

Pe un fundal autumnal, mult auriu, s-a desfăşurat întîlnirea scriitorului Alexandru Plăcintă cu elevii clasei a III-a, Liceul Dante Alighieri, pofesor  Ala Şeptelici. Participanţii, în prealabil, au făcut cunoştinţă cu opera autorului şi cu o deosebită rîvnă au însuşit poeziile propuse. 

Întru valorificarea şi promovarea operei scriitorului Alexandru Plăcintă, dar şi pentru a-şi demonstra calităţile de discipoli tenaci şi talentaţi, şi nu în ultimul rînd pentru a-i face o surpriză autorului, elevii au recitat teatralizat poeziile şi dramatizat o secvenţă din Povestea Focului. După micul şi sclipitorul spectacol, organizat de brava profesoară Ala Şeptelici, publicul respectiv a trecut la un dialog cu scriitorul. Întrebările au fost dintre cele pline de profunzime – Cînd aţi început să scrieţi? De ce scrieţi? Cum vă faceţi prieteni? Aveţi vre-o poezie despre viaţa dumneavoastră? Alexandru Plăcintă le-a răspuns cu răbdare, ba chiar le-a povestit şi întîmplări din copilărie.

Ghiduşii, dar şi dornici de carte şi frumos, au ascultat cuminţi poeziile declamate de autor şi copleşiţi de admiraţie au urmărit pe calculator, imaginile grafice (ce-au ilustrat volumele) executate chiar de autor. Pentru mai multă relevanţă au fost prezentate volumele de poezie (Pe aripi de vînt, O taină, o şoaptă, un vis...), ghicitori (Tot frumosul este-n noi) şi pentru a incita gustul lecturii – narată Povestea Privighetorii Dafi.

Impresionaţi de întîlnirea cu poezia şi frumosul, unii copii, înzestraţi cu harul scrisului, şi-au etalat talentul, recitînd poezii din creaţia lor, pe ei şi pe toţi ceilalţi, scriitorul Alexandru Plăcintă i-a îndemnat să le expedieze dumnealui pentru a fi publicate pe portalul literaturacopii (România).

La final, pentru munca suplimentară şi prestaţia frumoasă, elevii au fost remuneraţi cu nuci şi bomboane, au primit semne de carte elaborate în bibliotecă, iar domnul scriitor şi profesoara, care a avut un merit deosebit în organizarea recitalului, s-au învrednicit cu diplome de menţiune.


După multă poezie, culori şi muzică, copii au adunat nerăbdători autografe de la scriitorul Alexandru Plăcintă.