luni, 30 ianuarie 2017

Гражданское общество, сетевые службы коммуникации и история евреев Mолдовы в хх веке

Татьяна Искимжи

           
Под таким названием  25 – 27 января в Кишиневе прошел трехдневный Международный семинар, организованный  международной  организацией Centropa, в партнерстве с Международным Центром Тренинга и Профессионального Развития (Кишинев),  Еврейской библиотекой им. И. Мангера, Министерством образования РМ. Участники семинара -  преподаватели истории лицеев Молдовы, гражданские активисты и журналисты из Молдовы, Украины, Германии и Польши (более 80 человек).
            Centropa является некоммерческой, еврейской организацией, основной задачей которой является сохранение еврейских семейных историй и фотографий ХХ века из стран Центральной, Восточной Европы и распространения этих историй и фотографий через создание фильмов, книг и выставок.
              С приветственным словом к участникам семинара обратились: Фабиан Рюле – директор образовательных программ в Европе Сentropa, Ион Ставилэ - посол Молдовы по особым поручениям, Марина Шустер - директор еврейской общины Республики Молдова, Михаил Гордин – председатель Ассоциации узников гетто.
            В  первый день, в рамках семинара участники, работая в группах, познакомились друг с другом, поделились своей работой в этом направлении. Диана Думитру представила фильм «Возвращение в Ровно», который был создан на базе фотографий  и рассказов двух сестер Шелли Вайнер и Раи Кизнерман, живших до войны в Ровно и сумевших выжить в период Великой Отечественной Войны. Так же свои презентации по использованию фильмов в качестве методического материала для урока провели 3 преподавателя их Украины, Польши и Германии. Участники групп обсуждали возможности использования фильмов  и материалов  Centropa на уроке истории или литературы.
            Второй день семинара был столь же насыщенным работой в группах. Участники семинара, познакомившись с презентацией как использовать интервью, фотографии, документы и фильмы для преподавания истории Холокоста, делились идеями использования методических материалов Centropa. Прослушав лекцию профессора Государственного университета г. Ровно  Максима Гоня «Концепция Холокоста  на Украине»,  презентацию на тему «Память  жертв Холокоста в Ровно» и просмотрев фильм «Хая -  Лея Детинко»,  участники семинара работали над созданием планов уроков, которые презентовали друг другу.  Преподавателями из Украины и Польши были представлены фильмы, созданные в рамках Международного конкурса ученических фильмов на тему «Еврейская история нашего города».
            В третий день работы семинара участники посетили Еврейский общинный центр, Музей истории евреев Молдовы и Музей культурного достояния евреев Молдовы. Завершился семинар участием в митинге, посвященном Международному Дню Памяти Жертв Холокоста.

           
Библиотека им. И. Мангера  представила  участникам семинара книжную экспозицию «Холокост. Память и боль», был прочитан библиографический обзор по этой теме. Прошла презентация библиографического указателя  «Катастрофа европейского еврейства – трагедия ХХ века»,  проведена экскурсия «Еврейский Кишинев». Сотрудники библиотеки активно участвовали в работе групп. 

vineri, 27 ianuarie 2017

Cursuri de formare continuă pentru bibliotecari: 20 - 25 februarie 2017


ÎN ATENŢIA COMUNITĂŢII PROFESIONALE, RESPONSABILILOR PENTRU FORMAREA CONTINUĂ A BIBLIOTECARILOR
Secţia de Formare Continuă a USM anunţă înscrierea la cursurile de formare continuă a personalului de specialitate din biblioteci.
În perioada 20-25 februarie 2017 se organizează cursul de formare continuă la tema:
Bazele Biblioteconomiei şi Ştiinţelor Informării (75 de ore)
În conformitate cu punctele 14 şi 16 ale Regulamentul privind modul de conferire a categoriilor de calificare personalului de specialitate din biblioteci (nr. 17 din 05.02.2015, aprobat prin Ordinul Ministrul Culturii http://www.mc.gov.md/sites/default/files/regulccpsb.pdf) specialiştii cu studii superioare, precum şi specialiştii cu studii medii de specialitate din alte domenii de formare profesională, angajaţi în biblioteci şi care solicită conferirea categoriei de calificare, vor fi admişi la procesul de atestare după o pregătire profesională conform unei programe speciale la bazele Biblioteconomiei şi Ştiinţelor Informării.
În acest scop, în perioada 20-25 februarie 2017 va fi organizat un curs de iniţiere în specialitate „Bazele Biblioteconomiei şi Ştiinţelor Informării” care se va desfăşura la Universitatea de Stat din Moldova.
Grupul ţintă: Bibliotecari cu studii superioare, precum şi specialiştii cu studii medii de specialitate din alte domenii de formare profesională (nu au studii în biblioteconomie), angajaţi în biblioteci şi care solicită conferirea categoriei de calificare.
Înscrierea la curs se desfăşoară în perioada 1 – 15 februarie 2017
Grupul se organizează dacă la curs s-au înscris cel puţin 15 persoane. Numărul maximal pe cursanţi: 25-30 de persoane.
Pentru înscrierea la curs se completează fişa de înscriere care poate fi descărcată AICI:
Pentru participarea la curs este necesar a încheia contractul şi a achita costul instruirii.
Costul cursului este de 450 lei
Încheierea contractelor:

Contractele se încheie la SFC a USM.
Adresa: Chişinău, str. A. Mateevici, 60, Bloc Central, et. 2, biroul 233.
ŞEF-ADJUNCT – Conf. univ. Maria BÎRCĂ
Tel.: (373-22) 57-74-86; 067435533; e-mail: formarecontinua.usm@gmail.com
INGINER-PROGRAMATOR – Aurelia Roşca
Tel.: (373-22) 57-78-51; e-mail: formarecontinua.usm@gmail.com
Pentru participare la cursul de formare continuă se prezintă (în prima zi de instruire) copiile următoarelor documente:
1.      Copia buletinului de identitate
2.      Copia diplomei

3.      Copia certificatului de căsătorie (în cazul schimbării numelui) 

joi, 26 ianuarie 2017

Guvernul a aprobat proiectul de Lege cu privire la biblioteci

În cadrul ședinței Guvernului din 25 ianuarie 2017 a fost aprobat proiectul de Lege cu privire la biblioteci. Proiectul este orientat spre reglementarea organizării şi funcţionării bibliotecilor de toate tipurile. Pentru mai multe informații urmați calea http://mc.gov.md/ro/content/guvernul-aprobat-proiectul-de-lege-cu-privire-la-biblioteci ; http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=3123 

miercuri, 25 ianuarie 2017

Ion Iachim – un povestitor pentru toate vârstele

 Filiala „Transilvania” în parteneriat cu Școala primară nr. 83 Gr. Vieru a organizat o intâlnure de suflet cu prozatorul, publicistul Ion Iachim.  Protagoniștii activității au fost elevii claselor a II-a F și a II-a G, îndrumați de profesoarele Veronica Costru și Laura Stratulat. Dna Parascovia Onciu, șefa filialei a făcut o incursiune în activitatea literară a scriitorului Ion Iachim, menționând importanța unor astfel de întâlniri.

Autorul a prezentat cartea Amintirile pițigoiului Zbanț, le-a vorbit copiilor despre aparția acestei cărți, care este scrisă cu multă fantezie, colorată cu mult umor, unde rolurile oamenilor sunt interpretate de diverse zburătoare. Ca exemplu: Cum a ajuns Zbanț ministrul al apărării a păsărilor, datorită faptului că a dat dovadă de întelegență, cultură, bună educație. Un alt erou a cărții sare este șoimul, care a editat legea că parările nu au dreptul să se îndrăgostească înainte a a împlini un an…
                                                                                                           
Autorul a menționat și despre semnificația titlului explozie de soare, cuvântul sună mai frumos, este mai interesant, i-a pus numele de Zbanț,  că era tare zbânțuitÎntâlnirea s-a desfășurat într-o atmosferă primitoare și constructive, fiind un bun prilej pentru a declama, înscena.                                                                                              
Surpriza plăcută a fost din partea elevilor, Marius Popa și Bogdan Busuioc clasa II-a „F”, care au înscenat un fragment din „Notiță explicativă”. O alt grup de copii din clasa a II-a „G” au prezentat un fragment din „Primele impresii” și „Soarele”.  
                     
Surprins de  capacitățile copiilor, care s-au manifestat ca niște actori adevărați, autorul le-a citit poezia „Frumoasă cu ochi rotunzi”, din cartea „Amintirile pițigoiului Zbanț.   Abundența întrebărilot la copleșit mult pe scriitor, răspunzându-le cu lux de amănute la toate întrebările copiilor. Ca exemplu: De ce sunteți scriitor? Câte cărți ați mai scris pentru copii? Prima carte în ce an ați scris-o? Ce se va întâmpla dacă păsările se vor îndrăgosti înaine de a împlini un an? etc. 
                                                                                       

A fost o activitate interesantă, captivantă, unde s-a pus în valoare creația scriitorului Ion Iachim. Copiii au plecat mulțumiți, îmbogățiți spiritual ca sa revină și la noi întâlniri.

luni, 23 ianuarie 2017

O lecţie de istorie altfel

Natalia Cojoharenco,
bibliotecară, Filiala „Ovidius”

Într-un sfârșit frumos de săptămână chiar dis-de-dimineaţă la bibliotecă şi-au dat întâlnire doritorii de a cunoaşte din tainele istoriei. Aici au venit elevii claselor a IX şi a XII-a de la Liceul Teoretic „Universul” ghidaţi de profesoarea de istorie Liliana Alinovscaia. Ei au venit pentru a se întâlni cu istoricienii, colaboratorii Institutului de Istorie a Academiei de Ştiinţe, doctorii în ştiinţe Teodor Candu şi Tudor Ciobanu.  Elevilor li s-au propus spre discuţie trei teme din istorie, din curiculla şcolară, care au fost dezbătute într-un în mod informal.  Profesorii au stabilit două subiecte din istoria medievală ce ţin de apariţia Ţării Româneşti, iar al treilea subiect a fost din istoria contemporană şi anume pactul de neagresiune încheiat de Uniunea Sovietică şi Germania nazistă, numit şi Pactul Ribbentrop - Molotov. Pe parcursul orei petrecute la bibliotecă elevii au auzit de la moderatorii activităţii, despre noţiuni actuale şi azi precum ar fi: elite politice ale timpurilor, folosirea forţei ieftine de muncă în scopuri politice în diferite perioade istorice, marea migrare a popoarelor ş.m.a. Subiectele propuse de moderatori sunt actuale şi e bine să cunoaştem mai multe pentru a răspunde provocărilor. Aceste teme sunt  deseori manipulate în dezbaterile politice, şi anume în aşa discuţii se găseşte seminţele adevărului. Pe tot parcursul desfăşurării activităţii copii au intervenit cu întrebări provocatoare  la care au primit răspunsuri competente.


Astăzi în condiţiile actuale sunt deosebit de importante astfel de lecţii. Considerăm că este imperios necesar să ne respectăm trecutul şi să ne iubim patria, să nu uităm cine am fost, cine suntem şi ce putem fi. Istoria este o  disciplina care ne dă şansa să facem toate lucrurile de mai sus. De aceea trebuie pus accentul pe continuitatea logică a astfel de reuniiuni. Ne propunem pentru viitor să organizăm un serviciu nou pentru cei care iubesc şi doresc să cunoască Istoria.

miercuri, 18 ianuarie 2017

Vunerabilitatea, slăbiciune sau putere?

Daniela VRABIE, șef oficiu, Filiala „Transilvania”
  
Fiecare dintre noi simte săptămânal trăiri precum tensiune, stres, îngrijorare, tristețe, teamă, instabilitate, furie și multe alte emoții, care sunt indentificate de foarte multe ori ca vulnerabilitate.  Foarte des ne spunem sau auzim afirmații de genul: „Nu trebuie să fii slab, fii curajos”. A fi curajos, nu înseamnă a-ți nega sau suprima vulnerabilitatea, ci a-ți asuma propria vulnerabilitate.                                          
Trăim într-o societate la minut, în care avem așteptarea ca, alegând bine, să trăim doar emoții pozitive, încercînd din răsputeri să răspundă elevii din clasa a VIII-a de la Liceul Teoretic „Ginta Latină”, îndrumați de profesoarea de istorie Claudia Barbăroșie. Tinerii au fost activi în diferite situații, implicați cu exemple din mediul în care sunt cel mai des: școala, curtea, strada, familia etc. Introducerea a fost prezentată prin intermediul platformei Voki, în care avatarul Simona a animat publicul, menționând că „Educația este îmblânzirea unei flăcări, nu umplerea unui vas”, și la biblioteca „Transilvania”, vă veți descoperi pe voi înșivă.   Adolescenții au încercat să răspundă la provocările date:
·         Credeți că tinerii de azi sunt mai violenți decât cei din generațiile anterioare?
·         Considerați violența destul de prezentă în viața tinerilor de azi?
·         Sunteți într-o situație în care anticipați că va avea loc un conflict. Ce faceți, cum vă comportați?
·         Dar într-o situație în care trebuie să faceți față unui cmportament violent, indiferent dacă este verbal sau fizic.... (când conflictul s-a produs deja) ?
·         Ce anume îi face pe tineri să fie violenți? În ce situții poți deveni violent?
·         Ce înseamnă din punctul vostru de vadere să fii violent? (De câte feluri poate fi violența? Poate fi sau nu utilă? etc.).
·         Să discutăm despre siguranța pe stradă, în mijloace de transport, la școală, serbări organizate între tinerii. Unde vă simțiți în siguranță? Credeți că este o diferență între cât de în siguranță vă simțiți în locurile familiar (cum ar fi propriul cartier) și cum vă simțiți în zone necunoscute?
·         Sunt zone pe care le eviți pentru că știți că sunt șanse mari să aveți probleme acolo? Care sunt acestea?
·         În viața de zi cu zi, luați în calcul posibilitatea de a fi agresat (indiferent în ce fel – verbal, fizic)? Prin ce atitudine evitați astfel de posibilități?

  
Elevii au răspuns, că vulnerabilitatea este instrumentul de măsură al curajului. Să afirmi „Sunt vulnerabil”, înseamnă să ai curaj. Să îți asumi ostilitățiile emoționale, furia pe care o simți uneori, tristețea sau gânduri negre, frica pe care o simți în viață, îngrijorările cotidiene, înseamnă să fii un om curajos.                                       
În ajutor a venit și Alice de la „Pastila de bun simț”, dacă te simți amorțită, dacă ai trecut printr-o perioadă dificilă și vrei să te protejezi cu orice preț, chiar cu riscul de a nu mai simți nici emoțiile pozitive, practică bucuria, practică râsul, practică jocul, sau activități petrecute la Biblioteca „Transilvania”, și nu uitați să fiți toleranți, dat fiind faptul că Marele Voltaire spunea: „Ce este toleranța? Atributul umanității”.

sâmbătă, 14 ianuarie 2017

Al cincelea anotimp, nemurirea

Mila ȘEREMET,
șef serviciu, Filiala „Transilvania”

            Saloniștii „Ceaiului de la ora patru” s-au reunit la prima şedinţă a anului 2017 la Filiala „Transilvania”a BM „B.P. Hasdeu”, vineri 13 ianuarie pentru a aduce un omagiu celei de a 167 aniversări de la nașterea corifeului literaturii românești, Mihai Eminescu. Genericul conferinței literare a fost: „Al cincilea anotimp al nemuririi” la care au participat elevi din casele a VII-a – XII-a de la Liceul Teoretic „Gaudeamus” împreuntă cu dna Alexandra Tănase, profesoară de limbă și literatură română și de la Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” însoțiți de doamnele Silvia Strătilă și Cristina Saghin profesoare de limbă și literatură română. Conferința literară s-a divizat în trei compartimente: exigeze, recital, lectură, moderată de către Dana Nagară, eleva clasei a X-a, Liceul Teoretic „Gaudeamus”. În scaunele juraților au fost Mădălina Nederiță, Mihaela Grecu, liceene, Parascovia Onciu, șefa Filialei „Transilvania”, Stela Russu, șef oficiu.
            Exegeză: Silvia Bogonovschi, Valentina Gaidarji, Ecaterina Ermurache, Ariadna Postolache, Paula Stratu, Boaghe Daniela, Ecaterina Otean.
 Elevii ce s-au evidențiat la Recital au fost Violeta Botnari „Amicului F.I.”,  Corina Cocoș „Criticilor mei ”, Anișoara Busuioc „ Din străinătate”, Ecaterina Otean „Atât de dulce ”, Valentina Gaidarji „Melancolie”, Valeria Lupu „Și dacă...”, Beatrice Jenunchi „ Pe lângă plopii fără soț”, Cristina Șendrea „La mormântul lui Aron Pumnul”. Fiecare vers rostit a fost trecut prin sufletul atât al participanților cât și a celor ce ascultau cuminți pe fotolii.  La compartimentul  Lectură: Violeta Botnari, Alisa Chirilenco, Ana Cobâlețchi, Elena Sârbu. S-au manifesta prin A culminat activitatea dată prin prezentarea expoziției de carte: „Lumina de taină, etern răvășită”  în număr de 27 de exemplare.


O atenție deosebită a fost acordată volumului „Poesii de Mihai Eminscu”, primul publicat în lipsa poetului și a unui crâmpei scris de Titu Maiorescu: „Dacă totuși am publicat și aceste poesii, împreună cu celelalte, așa cum se găsesc, am făcut-o dintr-un simțiment de datorie literară. Trebuia să devie mai ușor accesibile pentru iubitorii de literatura noastră toate scrierile poetice, chiar și cele incepătoare, a le unui autor, care a fost inzestrat cu darul de a intrupa adunca simțire și cele mai inalte găndiri intr-o frumuseță de forme, subt al cărei farmec limba română pare a primi o nouă viață”. Oaspeți de onoare au fost Ion Gaidarji și Tinca Carei, care au încântat a câta oară publicul prin cântece pe versurile marelui Eminescu. Acești doi în trecut saloniști, în prezent studenți la ASM n-au putut să lipsească de la aniversarea celui ale cărui versuri au fost traduse în peste 60 de limbi pe toate continentele bucurându-se și în continuare de o popularitate enormă. Vorba dnei Alexandra Tănase: „Versurile lui Eminescu trebuiesc citite măcar o dată în zi, în clipe de fericire cât și în cele de grea tristețe”. Spre final au fost menționați cu diplome cei mai activi după criteriile deja existente: originalitate, structură, conținut, dicție, ținută. Elevii care au rămas fără diplome sunt la curent că creația lui Mihai Eminescu este mereu deschisă spre descoperirea de noi virtuți ale marelui geniu chiar și în poemul „Luceafărul”, ce și peste zeci de ani se vor depista noi și noi păreri, rămânând actual și peste o sută de ani. Deci, le rămâne doar să redeschidă opera, să o studieze mai aprofundat ca la o eventuală întrunire să  obțină diploma mult râvnită. 

joi, 12 ianuarie 2017

Inițiativa comunitară de lectură publică Citim Eminescu!

„Al meu nume o să-l poarte secolii din gură-n gură...”. La un mijloc de ghenar a venit pe lume un fiu MIHAI EMINESCU… Acest nume cuprinde tot ce e mai de preţ, etern, plămădit şi dăruit omenirii de geniul poporului nostru. Poet naţional şi universal „geniul tutelar al culturii neamului”, Mihai Eminescu s-a înscris în durata eternă a poporului român. EMINESCU este muzica creatoare a duhului românesc, înzestrat cu o cultură aleasă. Şi s-ar fi trecut naşterea lui cum se trec multe altele, dacă timpul nu avea să ne spună, că odată cu naşterea lui ni se dă şansa de a nu muri ca neam, popor, istorie. EMINESCU nu trebue sărbătorit, dar trebuie în noi rodit.

            Duminică, 15 ianuarie - ZIUA NAȚIONALĂ A CULTURII, marcăm 167 de ani de la nașterea Luceafărului Poeziei Românești Mihai Eminescu.

            Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” organizează a III-ediție a inițiativei comunitare de lectură publică a operei lui Mihai Eminescu cu genericul Citim Eminescu!

            Chișinăuienii, dornici să participe la lectura publică-maraton pot să citească versuri sau pasaje din proză, să recite, să cânte versurile marelui Eminescu sau să asculte în interpretarea altora creații eminesciene. Prin această acțiune invităm personalități publice, oameni de cultură, tineri studioși, elevi, copii de la grădinițe, simpli orășeni să încurajeze lectura Eminescu.  

            Biblioteca Municipală asigură o atmosferă festivă, un fundal muzical eminescian, oferă o amplă expoziție de carte și opera eminesciană în destule exemplare pentru cei care vor da curs pozitiv invitației de a participa la inițiativa comunitară de lectură publică Citim Eminescu!

            Invităm toți admiratorii poetului și vă așteptăm cu drag să luați parte la acest eveniment inedit Citim Eminescu, la Filiala Centrul Academic Internațional Eminescu pe parcursul zilei de 15 ianuarie, de la orele 10.00 până la 16.00. Adresa: Bulevardul Dacia nr. 20.

            Pentru o mai bună organizare vă rugăm să ne contactați la adresa: centrul2000@gmail.com. Persoana de contact: Larisa Grimalschi. Tel.: 022 77 14 03.


miercuri, 11 ianuarie 2017

Chișinău – între mit și realitate

Cristina SCLIFOS, bibliotecar,
Filiala „Transilvania”


Azi, 10 ianuarie, în cadrul Bibliotecii „Transilvania”, într-o jucăuşă zi de iarnă s-a desfăşurat cea dintâi activitate a anului 2017, în parteneriat cu Centrul Comunitar pentru Copii și Tineret Convorbitorul. Copilașii frumoși la chip și dornici de năzbâtii și cunoștințe, într-o componență magică de 27 la număr, s-au lăsat mitizați și duși pe aripi de istorie, imagine și culoare în cadrul discuției cu genericul ,,Chișinău – între mit și realitate”, ghidați de profesorii-parteneri, dna Nadejda Leahu, dna Nicoleta Lozovanu și dna Viorica Codreanu. 
                                                                                                      
Activitatea a fost utilă copiilor dat fiind faptul că  studierea patrimoniului istoric, cultural și arhitectural al orașului Chișinău este prioritară unui membru al comunității chișinăuiene. Patrimoniul e cartea de vizită a unei țări, iar dacă nu avem istorie, nu avem nimic. Conținutul abordat a fost inedit și diferit de ceea ce studiază de obicei la școală.   
                                                                                                                                
Am accentuat la începutul discuției printr-un salut: Bună ziua, dragi chișinăuieni! sugestiv întru descoperirea genericului. Copiii au remarcat cum au fost salutați, apoi a urmat un dialog interesant dintre părţi – constituit din întrebări şi răspunsuri la subiect. În acest sens copiii au ascultat date concrete despre Chișinăul istoric și au fost îndemnați să participe la viața culturală și civică a municipiului, la dezvoltarea comunității chișinăuiene, la îmbogățirea acestui colţișor de rai, spălat de ploaia razelor călduroase ale soarelui.   
                                                                                                              
Le-am propus copiilor să facem o călătorie imaginară și înscenată prin Chișinău. Am lucrat cu grupul de copii în baza hărții divizată pe sectoare administrative, ei, au analizat și caracterizat  fiecare sector și s-au localizat pe hartă, acroșând etichete pe harta divizată pe sectoare a Chișinăului.

Prima stație din călătoria noastră a fost sectorul Construcție unde elevii au refăcut imagini/monumente arhitecturale, istorice, culturale, de recreere, ca Monumentul lui „Ștefan cel Mare și Sfânt”, Circul de Stat, Porțile orașului, Arcul de Triumf, Palatul Național ,,Nicolae Sulac”, Biserica Mazarache, Parcul „Ștefan cel Mare și Sfânt”, Parcul „Valea Morilor” etc, astfel au reconstruit imagini din orașul Chișinău și au văzut importanța atât istorică cât și culturală, economică a acestora. Monumentele noastre istorice, atâtea câte ne-au mai rămas, reprezintă fără îndoială unele din cele mai vii mărturii ale trecutului istoric al pământului nostru.

A doua stație din călătorie a fost sectorul Știință unde copiii au sortat imagini ale orașului vechi și nou/actual. Întrebarea de bază ce frământa acești 27 perechi de ochișori a fost Cum a fost pe timpuri şi cum arată în prezent Chişinăul nostru?! Cu ajutorul acestui sector copiii au putut stabili similitudini/deosebiri între vechiul/istoricul Chișinău și Chișinăul actual/nou plin de aglomerație, clădiri noi, mașini luxoase, străzi cu denumiri schimbate, clădiri renovate/demolate etc.

A treia stație a fost sectorul Alfabetizare unde copiii au citit imaginile cu aspecte din orașul nostru, au povesti traseul parcurs de noi, au stabilit sectorul unde se localizează aceste imagini/monumente și într-un final și-au expus propria opinie asupra Chișinăului. Una din acestea sună astfel: „
Chişinăul – oraşul meu, oraşul oamenilor buni în care vreau să trăiesc, să muncesc, orașul care să ne adune pe toți acasă și mereu să ne bucure de farmecul său aparte”.  
  
Spre finalul activității pentru a afla și pentru a stabili ceea ce s-a depozitat în memoria copiilor, am organizat un joc prin intermediul metodei RAI (răspunde - aruncă - întreabă), o metodă de fixare și verificare a cunoştinţelor prin  interogarea elevilor cu ajutorul unui obiect ce le-ar capta atenția. Elevii au răspuns cu brio la toate întrebările adresate asupra „Orașului de piatră albă”.    
                                                                          
În urma acestei discuții atât de creionate copiii s-au convins că Chișinăul – mit formează o fantomă a Chișinăului real, a ceea ce ne înconjoară. Ne-am convins că Chișinău este unul dintre cele mai verzi orașe europene și este constituit din următoarele aspecte: Grădina Botanică din Chișinău, care a fost inaugurată inițial pe un teren de 76 ha de pe valea râului Durlești, orașul care este al doilea oraș ca mărime a populației în limitele spațiului etnic românesc, cedând întietatea doar Bucureștiului și că Grădina Publică „Ștefan cel Mare” din Chișinău este unul dintre cele mai vechi modele de arhitectură peisajeră din Basarabia.


Dincolo de oraşul marilor clădiri, dincolo de celebrele conace şi vile pe care le înalţă oamenii bogaţi din Republica Moldova, există un alt Chişinău, nevăzut, neauzit, dar intuit de acei care iubesc trecutul şi mult regretat de cei care cred că frumuseţea este eternă, iar arhitectura este una din matricele care pot păstra această frumuseţe, dăruindu-i eternitatea.

marți, 10 ianuarie 2017

Cum să creezi prezentări care pot schimba lumea? Recomandări de lectură

Radislav Gandapas „Kama Sutra pentru prezentări. 10 capitole cu privire la modul de a primi și a oferi plăcerea maximă de a vorbi în public”. Autorul explică cum discursul implică emoţii pozitive atunci cînd acestea e sincer. Cartea conține sfaturi practice despre cum să oprești teama de a vorbi în public. Informații despre autor și ideile lui privind succesul mesajelor publice le găsiți la adresa http://www.radislavgandapas.com/  
Alexei Kapterev „Arta prezentării. Cum să creezi prezentări care pot schimba lumea” dezvăluie toate secretele unui design perfect și sfaturi utile pentru aplicarea regulilor prezentărilor. Alexei Kapterev este autorul discursului „Moartea prin PowerPoint”.  Cîteva pagini din carte le puteți lectura aici http://www.mann-ivanov-ferber.ru/promo/presentation/. Mai multe sfaturi le găsiți accesînd adresa  http://www.slideshare.net/thecroaker

Garr Reynolds „Prezentation Zen: idei simple despre designul și susținerea  prezentărilor”  o carte ce oferă sfaturi practice pentru elaborarea prezentărilor emotive (http://hasdeu.md/item-informatie-profesionala-prezentarea-zen-9/ ). Garr Reynolds arată cititorilor că există o modalitate mai bună de a ajunge la public prin simplitate și povestirea istoriilor. Autorul oferă instrumentele necesare pentru a proiecta încrederea auditoriului și a livra prezentări de succes.