joi, 31 decembrie 2009

URĂTURĂ PENTRU ECHIPA HASDEU

Bibliotecarii Bibliotecii "Transilvania " urează Echipei Hasdeu un an bun şi realizări frumoase.

Aho!!! Aho!!!
Mîine anul se-noieşte
Şi-n Moldova poposeşte
La "Hasdeu" în uşă bate
Şi ne-aduce sănătate
Sănătate şi mulţi ani
Şi-un sac mare cu bani!
Anul Tigrului îi iubit
Salariul ne va fi marit
Sperăm în noua guvernare
Ce va răsplăti oamenii care,
De cu zori şi pînă-n noapte
Sădesc dragostea de carte:
Bibliotecari şi Profesori,
Jurnalişti, Educatori!
Şi-ncodată măi flăcăi
Să răsune-n şapte văi
Ia sunaţi din zurgălăi
Hăi!!! Hăi!!!
Struguraş de viţă veche
Cum pe lume n-ai pereche
Toarnă vinul în pahare
Să ridicăm pentru un Om Mare
Struguraş de viţă nouă
Şi să ne împarţi şi nouă!
Am să îmi încep urarea
Urînd-o pe dna Directoare
Dnei Kulikovski în anul ce vine
Îi dorim numai de bine
Voie bună, sănătate
Să vă dea Domnul de toate,
Să vă aibă-n paza sa
Că vi-i bună inima!
Mulţumită Dumneavoastră
S-a îmbogăţit ţara noastră
Nu cu bani şi avuţie,
Dar cu Carte, Omenie,
Ce-a mai scumpă Bogăţie!
Că de-acum de cîţiva ani
Studenţii învaţă pe bani,
Dar cine-nvaţă din carte
Ăla-n lume are parte!
Cînturi, Dragoste şi Pîine
Pentru inime creştine!
Pace-n casă, iar la masă:
Copilaşi şi nepoţei, să vă bucuraţi de ei!!!
Ia mai mînaţi măi
Să răsune peste văi
Să răsune peste sate
Pentru oamenii cu Carte!
Hăi!!! Hăi!!!
Frunză verde din vîlcea
Azi urăm conducerea
Dnei Coseriu şi Dnei Cîşlaru:
Să aveţi noroc cu carul!
Iar în munca ce-o prestaţi
De succese să vă bucuraţi
Cadre tinere să promovaţi
Proiecte noi să aplicaţi
Şi să meargă toate roată
Mai bine ca niciodată!
Iar în plan familial
Bucurii fără hotar
Doar belşug şi voie bună
Cu toţi cei dragi împreună!
Şi mai tare măi flăcăi
Să sunăm din zurgălăi!
Hăi!!! Hăi!!!
Iarna-i grea, omătu-i mare,
Dar eu mai am o urare
Pentru Ludmila Pînzari
Viţă de oameni mai mari,
Ce are grijă de informatizare
Şi-ale noastre calculatoare.
Pentru munca ce o face
Îi dorim: în suflet - pace!
Fiecare zi cu soare
Şi cu bani în buzunare,
Tinereţe, Prosperitate
Că în rest are de toate:
E deşteaptă, cumpătată
O Doamnă Adevărată!
Să răsune în Balcani
La Anul şi la Mulţi Ani!
De urat aş mai ura
Dar nu uit nici de Dna Oghi Tatiana
Nici de Eva Roşcovan
Să v-aducă noul an:
Înţelepciune şi răbdare
La mai Mult şi la mai Mare!
Să aveţi în 2010:
Masa caldă, vinul rece!
Iar pentru aşa urare
Mai scoateţi din buzunare,
Scuturaţi coveţile
Toate gospodinile,
Rumeniţi colaci gustoşi
Pentru urători voioşi
Ia mai mînaţi măi
Hăi!!! Hăi!!!
Pluguşor pe două roţi
Că eu nu ur pe la toţi
Doar pe la oameni gospodari
Şi cu sufletele mari
Dna Genoveva Scobioală,
Ia scoateţi sarmalele din oală
Să întîmpinăm anul care vine
Tot aşa cum se cuvine!
Aşa ca la Moldoveni
Lîngă Brad să tot cîntăm,
Că dacă ne-ţi asculta
Noi de bine vom ura,
Şi toate s-or împlini
Chiar de mîine, întîia zi!
Dvoastră şi Dnei Fiodoruc
Anul Tigrului să vă aducă:
Clipe frumoase în viaţă,
Numai zîmbete pe faţă,
Şi să nu pierdeţi speranţa
Într-u zile-nbelşugate
Într-u mese mai bogate
Cu bucate mai gustoase
Cu pîine caldă pufoasă
Şi cu vin de viţă-aleasă!
Ia mai mînaţi măi flăcăi: Hăi! Hăi!
Aho, Aho copii şi fraţi
Staţi puţin şi nu mînaţi
Şi cuvîntul mi-ascultaţi,
Cuvîntul ce am să-l spun
Despre un Om cu suflet bun
Despre Dna Dorofti Valentina
Şi Pahomi Zinaida,
Ce muncesc cu sîrguinţă
Şi totală dăruinţă
Pentru al Cărţii slăvit nume.
Azi frumos vrem a le spune:
Să v-aducă Moş Crăciun
Tot ce în viaţă e mai bun:
Dragostea, Prietenia,
Să vă-nconjoare Omenia!
La Anul şi la Mulţi Ani
Să n-aveţi lipsă de bani!
Şi-am să urez mai frumos
Unde şede banul gros
La Dna Tamara Grigorievna
Să ne mai crească valuta,
Dumneaei, cum se şi ştie
E o doamnă dintr-o mie!
Şi să aibă sănătate
În carieră: succes.
Iar în viaţă: doar progres!
La Mulţi Ani, paharul sus!
Pentru anul ce s-a dus!
Dar acum să-i zicem bine
Pentru anul care vine!
Ia mai pocniţi biciul vîrtos
Pentr-un urător frumos,
Uşuraţi din buzunare
Cîte puţin, dar fiecare!
Că cu aşa o urătură
Veţi avea anul bun, bogat
Mai mult grîu la secerat
Mai multe nunţi de jucat
Şi cumătrii de botezat!
Fie-vă calea senină,
Pe bolta vieţii: lumină,
Să vă păzească Dumnezeu
Şi la bine şi la greu! Aho!!! Aho!!!
La Anul şi la Mulţi Ani!!!

Consemnează: Drăgălina DARANUŢA, Biblioteca "Transilvania""

miercuri, 30 decembrie 2009

CREDINŢA STĂ LA BAZA IDENTITĂŢII NEAMULUIMargareta CEBOTARI,
bibliotecar principal, Biblioteca „Ovidius”
În forfota sărbătorilor din ajunul Anului Nou, în ziua de 29 decembrie, la Biblioteca „Ovidius” a avut loc o întrunire de suflet a chişinăuienilor din sectorul Centru şi nu numai, care împreună cu membrii clubului de spiritualitate creştină „Lumină lină” au asistat la o frumoasă lansare de carte creştină. Părintele Vlad Mihăilă, preot la biserica „Sf. Teodora de la Sihla” din Chişinău, susţinător spiritual al clubului, a apreciat încă o dată această activitate a bibliotecii, deoarece aşa vine lumina divină lent în fiecare din noi, ne aduce la mulţumire spirituală. Lumina vine şi din sufletele oamenilor, se urcă lin la cer.
Un recital frumos de colinde strămoşeşti, prezentat de un grup de copii de la Centrul comunitar „Andrieş” din sectorul Centru, a precedat începutul activităţii, aducând un zâmbet blajin pe chipurile celor din sală.
Părintele Petru Buburuz, Protoiereu, magistru în teologie, paroh al bisericii «Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel» din Chişinău a vestit celor prezenţi despre un proiect măreţ la care se lucrează de mai mult timp: deschiderea în Chişinău a unui Centru Cultural Ortodox constituit din mai multe componente arhitecturale - o biserică în centru, Muzeu al Religiilor, Biblioteca de carte religioasă, o Alee a personalităţilor bisericeşti. La Primăria oraşului este depus deja un proiect arhitectural, se mai discută, se mai propune de a adăuga aici O alee a ctitorilor de biserici, o statuie a Sfântului Andrei, Apostolul românilor. Putem considera că promovarea proiectului a început prin editarea acestui Calendar al personalităţilor creştine. Au fost aduse la cunoştinţa celor prezenţi în sală criteriile de selecţie a informaţiei inclusă în lucrare, cât de mult a lucrat colectivul de alcătuitori asupra depistării unor date biografice veridice, alegerii unor imagini mai reuşite. Printre cele 12 personalităţi prezentate îi găsim pe Sfântul Apostol Andrei, Ştefan cel Mare şi Sfânt; câţiva Mitropoliţi ai Moldovei, Basarabiei, Ardealului şi Olteniei – Sfântul Ierarh Varlaam, Sfântul Ierarh Dosoftei, Sfântul Ierarh Petru Movilă, Iosif Naniescu, Gurie Grosu, Antonie Plămădeală, Nistor Vornicescu; preoţi şi savanţi Sava Paul Mihail, Alexei Mateevici; sfântul închisorilor Valeriu Gafencu.
Editorul Petru Şarcov a menţionat că lansarea aceasta este un moment de bucurie pentru echipa de lucru, deoarece au fost contactate peste o sută de persoane pentru a acumula informaţii şi imagini calitative. S-au străduit să aplice o variantă şi frumoasă şi utilă, pe verso fiecărei imagini fiind plasate informaţii biografice despre viaţa şi activitatea celui prezentat în luna respectivă.
Valentina Butnaru, preşedintele societăţii „Limba noastră cea română”, moderatorul şedinţelor clubului „Lumină lină” a menţionat că de fapt, editura „Cu drag” este axată spre publicarea literaturii creştine, iar fiecare chip din calendarul lansat este ca un sprijin pentru fiecare om la un moment greu în viaţă.
Altă carte lansată, „Acatistul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu la Icoana Făcătoare de Minuni „Sporirea Minţii”, scris iniţial în limba slavonă, a fost tradus de Tatiana Doibani mai mult cu sufletul. Acatistul este o continuare a icoanei cu acelaşi nume, izvorâtă din dorinţa creştinului de a atinge valoarea duhovnicească prin forma ei perfectă – cuvântul rugăciunii. Citind acest acatist şi rugându-se cu credinţă, au căpătat vindecare trupească şi sufletească generaţii de creştini, se menţionează în preambulul ediţiei. Răspunzând apelurilor părintelui Serafim, duhovnic de la Mănăstirea Vărzăreşti, s-au editat două broşuri care cuprind mărturisiri ale lui, adresări către oameni: „Mărturisiri despre viaţa de apoi” şi „Minuni din vremea noastră”, ambele având un subtitlu semnificativ – „Viaţa după moarte”. Este ceva absolut inedit, cei prezenţi aducând mulţumiri editorului pentru faptul că a adus tuturor aceste gânduri bune, care trebuie să ajungă la fiece om când are nevoie de ajutor spiritual.
În spatele acestor editări stă o muncă enormă a feţelor bisericeşti de înalt grad, a cercetătorilor, a redactorilor, traducătorilor, corectorilor, a sponsorilor etc. Dar când faci ceva duhovniceşte faci prin suflet, iar aceste cărţi se simte că sunt editate de nişte oameni creştini. Acest fapt a fost remarcat de mai multe persoane care au luat cuvântul la această lansare: Vitalie Lozovanu, şef catedră bioetică la Universitatea de Medicină din Moldova, cercetătoarea ştiinţifică Silvia Grosu, Nina Negru, şefa secţiei de cercetări ştiinţifice de la BNRM, Liviu Dascăl, directorul Şcolii Waldorf din Chişinău etc.
Utilitatea cărţilor lansate este indubitabilă. Scriitoarea Lucreţia Bârlădeanu a atenţionat publicul de pericolul tehnologizării excesive a societăţii contemporane. Deci sunt foarte binevenite astfel de prezenţe editoriale, care vor contribui din plin la spiritualizarea societăţii. Acum în Europa se discută foarte intens despre necesitatea reîntoarcerii sacralităţii în viaţa oamenilor.
Credinţa stă la baza identităţii neamului, iar noi trebuie să menţinem şi susţinem identitatea poporului nostru, a susţinut în cuvântul său de salut istoricul Gheorghe Negru, prezentând şi un proaspăt număr al noii serii a revistei „Destin românesc”, în paginile căreia sunt publicate deseori informaţii despre biserici şi mănăstiri, care ajută la luminarea sufletului oamenilor de bună credinţă.
Emoţia primei lecturi a fost benefică pentru cei prezenţi în sală şi le mulţumim că în tumultul grijilor cotidiene au găsit bunăvoinţă de a veni la o lansare de carte religioasă, gândindu-se că de fapt credinţa este un bastion însemnat împotriva dezrădăcinării poporului, limbii materne. Ctitorite cu mult har de editura „Cu drag”, din mărinimia dlui Petru Şarcov şi al echipei editurii, cei prezenţi au primit în dar aceste ediţii. Un set de cărţi a fost donat bibliotecii noastre pentru a fi la dispoziţia publicului larg de cititori.
Pentru cei ce vor dori să procure aceste ediţii, îi anunţăm că le pot găsi la sediul editurii (bulevardul Gagarin, 10) şi în bisericile din Chişinău.

marți, 29 decembrie 2009

UŞILE LARG DESCHISE AŞTEAPTĂ…


Ludmila DOGOTARI,
şef filială, Biblioteca Codru

A mai trecut un an din viaţa cotidiană a unei biblioteci , care a ajuns la o vârsta frumoasă de 35 ani. Omul depăşind vârsta de 35 este deja o personalitate implinită, aşa si biblioteca este, numai că diferenţa dintre ei, este faptul că biblioteca este mereu în curs de dezvoltare, schimbândusi activitatea în dependenţă de progresele umane. Biblioteca are un nucleu bine format, are un fond de carte,care răspunde cerinâelelor de informare ale beneficiarilor, ajută la formarea şi dezvoltarea spiritului copiilor, oferindule informaţii în ajutorul programei de studiu.
Activităţile culturale organizate în biblioteca noastră au drept scop promovarea cărţii şi a lecturii, dezvoltarea creativităţii, stimularea intelectului copilului prin cuvânt şi lectură. Aici este mediul cel mai potrivit care stimulează creativitatea, iar copiii, ştim bine că sunt cei mai creativi , noi trebue sa-i indrumăm şi să le dăm şansa de a căuta, descoperi şi dezvolta capacităţile sale.
Specificul Bibliotecii Codru este deosebit, prin faptul că ne aflăm departe de alte biblioteci publice din oraş. Suntem unica instituţie culturală din cartierul Codru, suntem datori să ţinem piept evoluţiilor produse în sfera tehnologiilor informării şi comunucării cu colecţia de carte şi atmosfera caldă din bibliotecă. Aşi vrea să dau citire ce spune o cititoare fidelă a bibliotecii noastre şi nu numai:
“ Biblioteca noastra se află pe un teritoriu foarte pitoresc, în vecinătatea unui iaz de la periferia oraşului, înconjurată de copaci şi iarbă verde. Însăşi această atmosferă te inspiră să creezi, să gâindeşti, să cercetezi…. La intrarea în sală mereu voi întâlni zâmbetul binevoitor al bibliotecarilor gata să-mi ajute la găsirea unui material sau pur şi simplu să-mi recomande o carte bună. Această atitudine te face să te simţi respectat, însemnat ceea ce cred eu este foarte important pentru tineri. De asemenea ne vine în ajutor sistemul unic de carduri, care oferă accesul la multe filiale din tot oraşul şi creaza senzaţia libertăţii alegerii. Un moment foarte important pentru bibliotecă este atragerea unui public cât mai variat, atât din punct de vedere a intreselor cât şi al vârstei. Îmi place că aici fiecare îşi găseşte literatura care-l interesează. Pentru micuti sunt cărti illustrate cu poveşti, enciclopedii, brosuri, ziare. Tinerii au acces la majoritatea lucrărilor prevăzute de programul şcolar, multă informaţie ştiinţifică, atât în română, cât şi în rusă .
A fost o descoperire plăcută pentru mine să observ că filiala noastră îndeplineşte periodic rolul de sală expoziţională pentru creaţiile picilor de la grădiniţa din preajmă, cât şi pentru copiii de la şcoala medie nr. 49. Desenele naïve si amuzante ale copiilor, relaxează ochii celor care se pierd ore în şir printre rafturi. Este o idee perfectă pentru tinerele talente să demonstreze în public ceea ce simt. Ca o amatoare a literaturii contemporane, aşi fi vrut ca fondul de carte al Bibliotecii Codru să fie completat cu mai multe aparitii literare, atât a scriitorilor locali, cât şi străini.
Vreau sa-i urez filialei succese în continuare şi cât mai mulţi şi frumoşi vizitatori”, Corina Ovcearenco clasa 11, liceul V. Alecsandri.
Sunt mindră că deja activitatea mea în această bibliotecă a ajuns la 30 de ani. Numai biblioteca este calea de dezvoltare intelectuală a umanităţii.

E VREMEA COLINDELOR ...

Victoria BULIBAŞ,
Biblioteca “Ştefan cel Mare”

Sărbătorile de iarnă ne aduc un bogat repertoriu popular: Colindele, Pluguşorul, Capra, Căluţul, Sorcova, Ursul etc. În ajun de Crăciun la Fliala “Şefan cel Mare” a fost organizată o feerică serbare dedicată celor mai romantice, pline de vis şi speranţă - sărbătorilor de iarnă. Participanţi au fost atât cititorii bibliotecii, cât şi copii de la CCCT (Centrul Comunitar pentru Copii şi Tineret) Flacăra, Ştafeta din sectorul Botanica. Sărbătorile de iarnă au venit cu desaga plină cu surprize, dulciuri, daruri, bună dispoziţie.
Îndrumaţi de bibliotecari, copii au pregătit un scenariu prin care au transmis publicului vasta şi utila informaţie la această temă.
“Colinde, colinde! E vrmea colindelor...” de M. Eminescu a pus începutul acestei sărbători. Pe lângă colinde, hăituri, poezii, cântece, un loc special în repertoriul folcloric al sărbătorii de Crăciun au fost jocurile populare Capra şi Căluţul. Jocurile cu măşti de animale copiii le-au interpretat cu deosebită plăcere.
Această sărbătoare a cuprins şi un concurs de lucrări confecţionate la această temă: măşti (din pănuşă, lozie, materiale din natură) pentru seara de revelion, conuri pentru clovni, jucării pentru brad, origami etc. Spectatorii au fost puşi la încercare prin diferite întrebări cu tâlc, jocuri distractive, situaţii neobişnuite. Printre cei mai activi au fost Gabriela Miron, Irina Răstăşanu, Gabriela Balan, Mihaela Ivanov toate de la Liceul Elena Alistar.
Paralel surprizelor, cadourilor, bunei dispoziţii din sala de sărbătoare n-au lipsit crăciuneii tradiţionali, colacii, dulciurile care au fost oferite participanţilor din partea gazdei.
Le-am urat tuturor vacanţă plăcută, Crăciun fericit şi La mulţi ani!!!
Urări de sănătate, baftă multa şi realizări frumoase în anul care vine aducem tuturor colegilor de la Biblioteca Municipală “B.P. Hasdeu”.

luni, 28 decembrie 2009

PASĂREA CU ARIPI MULTICOLORENatalia COJOHARENCO,
bibliotecar, Biblioteca „Ovidius”

E decembrie. Cerul, ca un paravan plumburiu acoperă oraşul. Copacii trişti şi solitari visează soarele, e iarnă, e frig... Dar nu şi la Biblioteca „Ovidius” din capitală, unde se desfăşoară mai multe activităţi culturale şi se incălzesc spiritele. Recent a fost inaugurată expoziţia tânărului plastician Igor Dublenco (anul naşterii 1989) cu genericul “Terra – trecut, prezent şi viitor”.
Autorul expoziţiei abordează imperioase probleme cu care se confruntă omenirea. Pentru a nu falimenta spiritual în faţa diverselor crize ce s-au abătut asupra omenirii tânărul ne îndeamnă să ne întoarcem la rădăcinele noastre, la valorile autentice ale Naturii-Mamă.
Igor Dublenco a încercat să experimenteze în fascinanta lume a culorilor foarte devreme, la o vârstă fragedă de 15 ani, fiind inspirat de muzică, de vânt, de râuri cu ape repezi, de codrii seculari şi de peisajele divine ale mănăstrii Saharna. În tablourile sale găsim o lume romantică, fremătătoare, dar şi plină de filozofie. Tânărul este un tip modernist cu mult talent şi imaginaţie. Fiind înzestrat cu mult talent, tânărul pictor a reuşit să realizeze foarte multe picturi la anii puţini pe care îi are. În operele "Trecutul», “Prezentul”, “Răsăritul” creatorul încearcă să ne prezinte care este viitorul omenirii dacă nu vom trăi în armonie cu natura. “Omenirea a ajuns la un punct critic” – ne previne autorul în lucrările sale. Acest subiect este prezent şi în lucrările “Potop”, “Videos”, “9 porţi”, “Progres”.
Vernisajul a avut loc în cadrul cenaclului „Ovidius”. Scriitorul Ianoş Ţurcanu fiind şi moderatorul activităţii a început şedinţa pe care a numit-o “neordinară” cu un salut prietenesc către tineretul studios din sală. La activitate au fost prezenţi studenţi la specialitatea “Design interior” de la Colegiul de Construcţii din Chişinău şi alţi utilizatori ai bibliotecii. «Când e vorba de pictură, muzică ori vers e nevoie de vocaţie şi Igor Dublenco o are» – a remarcat poetul. Ca să destindă atmosfera din sală poetul a recitit câteva aforizme şi a citit versuri din colecţia cu tematică marină.
Pictorul le-a sugerat celor prezenţi să fie liberi în opţiunile sale, să trăiască în armonie cu natura, să se debaraseze de stereotipuri. Profesorul Anatolie Miron de la Colegiul de Construcţii a expimat un profund respect pictorului din partea sa şi a discipolilor. Fiind inspirat de atmosfera prietenească ce domnea în sală, profesorul a dat citirii spre judecata publicului, spicuiri din versurile sale. Generos fiind, scriitorul Ianoş Ţurcanu a dăriut studenţilor cărţi semnate de el.
Lucrările expuse au trezit un viu interes publicului prezent în sală. Opiniile despe lucrările expuse ei le-au exprimat într-un registru al impresiilor. Propunem câteva spicuiri de aici. “Igor îţi mulţumim pentru expoziţie.. Operele tale ne fascinează şi ne impresionează prin maniera viziunii tale a lumi. Picturile tale ne arată lumea altfel... “ - Irina, Jenea. “Tablourile expuse le-am simţit ca un îndemn la căutarea unui sens, o chemare la Mişcare – a trupului, a sufletului şi spiritulu, la perceperea mai profundă a trecutului, prezentului şi viitorului celor de pe Terra..” – Otilia Ion Dediu. “Pictorul s-a încadrat într-un format neobişnuit, nu mă refer la tehnică ci la percepţia care o impune publicului. Un singur tablou e mai mult ca o lume, e un portal!” – exclamă copleşită de admiraţie Iulia Ciornîi.
În încheere dna Elena Butucel, directoarea instituţiei gazdă, a invitat tineriii prezenţi în sală, viitorii designeri, la o colaborare cât mai fructuoasă pentru viitor, iar cei înzestraţi cu harul frumosului au fost îndemnaţi să-şi expună lucrările în bibliotecă.
Literatura şi pictura sunt cele mai bune lucruri în viaţă, care îi fac pe toţi oamenii mai frumoşi şi mai toleranţi, căci frumosul purifică sufletul. “Frumosul va salva lumea” a exclamat Anton Cehov. Pentru viitor ne propunem de a extinde aria de promovare prin organizarea unor vernisaje virtuale de pictură, plasând informaţia şi imaginile picturilor pe site-ul bibliotecii.

vineri, 25 decembrie 2009

LĂNŢIŞORUL PENTRU BRADDragalina DARANUŢA
bibliotecar, Biblioteca „Transilvania”
Apropierea Naşterii Domnului, a Crăciunului, este o perioadă la fel de frumoasă ca însuşi sărbătoarea în sine. Astfel fiecare dintre noi încearcă să se pregătească aşa cum se cuvine de Întâmpinarea Domnului. Şi Biblioteca „Transilvania” s-a îmbălsămat în parfumul Sfintelor Sărbători de iarnă cu un „Lănţişor” colorat de activităţi care au umplut sălile bibliotecii cu zâmbete şi glasuri de copii ca clinchetul unui clopoţel argintiu într-o noapte luminoasă de iarnă.
Concursul care a „spart gheaţa”, s-a desfăşurat la data de 21.12.2009 şi a fost intitulat „Scrisoare lui Moş Crăciun”. Aproximativ într-un timp de 2 ore, în jur la 40 de micuţi şi-au scris cele mai ascunse dorinţe către Moş Crăciun, dar pentru că scrisorile premiate au fost nu doar cele mai sincere, dar şi cele mai frumoase scrisori, micuţii au desenat pe ele bulgări de zăpadă, fulgi, pomul de crăciun... şi tot decorul ce însufleţeşte Sfintele Sărbători de iarnă. Astfel, deşi ne-am propus să premiem doar 3 scrisori, totuşi în urma lecturii, care ne-a provocat şi la zâmbete, dar şi la lacrimi, care ne-a trezit mirarea şi ne-a lăsat pe alocuri gânditori, de premiile mari s-au bucurat 5 dintre ele.
O altă „verigă” din lănţişorul de manifestaţii pe care bibliotecarii de la „Transilvania” l-au confecţionat cu mare grijă, pentru a împodobi biblioteca în Zile de Sărbătoare a fost Şedinţa Salonului: „Tradiţii, obiceiuri la românii de pretutindeni” care a avut loc în miezul zilei de 23 ianuarie. La această frumoasă şi de neuitat sărbătoare am avut ca oaspeţi aproximativ 60, au intrat cu toţii în haine de sărbătoare (participanţii fiind de la instituţiile de învăţământ din sectorul Ciocana), încât sala bibliotecii părea neîncăpătoare. După ce am ascultat „Pluguşorul, Sorcova” după ce am văzut înscenarea cu „Căluţul, Capra” şi după ce ne-a fost mîngâiat auzul cu colindul „Păstorilor”, în toiul iernii ne-au înmugurit sufletele de drag şi de mîndrie, că veşmîntul frumos al tradiţiei este transmis cu multă vlagă din generaţie în generaţie.
Un alt „ineluş” al Lănţişorului nostru l-a format Serata literară „Reaprinde-ţi luminile, Strop de ler”, desfăşurându-se în seara aceleiaşi zile. La această frumoasă serată sufletul a rostit poezie întru slăvirea Domnului Isus Hristos, iar inima a aprins luminiţe şi s-a contopit în răsunetul de colind.
... Ne-am lăsat duşi pe valul cântărilor, şi aproape că am uitat a menţiona concursul jucăriilor de brad „Un dar pentru Moş Crăciun”, concurs de creativitate care s-a desfăşurat în data de 22.12.2009 împreună cu elevii claselor a IV-a de la Gimnaziul Moldo-Turc din sector. Aici, copiii ne-au surprins plăcut cu imaginaţia de care au dat dovadă, confecţionând jucării atât din hârtie colorată, cât şi din obiecte de uz casnic, care în acest mod au mers la reciclare, spre exemplu: au pictat în diverse culori sticla becurilor electrice arse deja. Rezultatul? a fost unul uimitor, am obţinut minunate jucării pe care le-am dăruit lui Moş Crăciun!
Al patru-lea „ineluş” a fost fixat prin Salonul de Lectură „Ceaiul de la ora patru”, care s-a desfăşurat în două şedinţe cu participarea a 110 persoane. Sărbătoarea a început cu „Concursul Colindelor”, având în juriu elevii Liceului Gaudeamus, ca participanţi au fost elevii aceluiaşi Liceu, iar cei mai activi au fost Olga Şimon şi Mihaela Petrici, fiind menţionaţi pentru perspicacitatea lor. Am tresărit la auzul colindelor străvechi, dar, ne-am şi bucurat imens, că elevii au ştiut să povestească semnificaţia acestor sfinte cântări, iar pentru cei care încă nu au ştiut: colindele se cântă pentru alungarea spiritelor rele şi pentru chemarea duhurilor pozitive a intervenit Petru Vinari. Acest concurs a fost înnobilat şi de către bibliotecarii Biblioteca „Transilvania” cu o complexă expoziţie de carte „E vremea colindelor...” unde au fost expuse 60 de volume.
În data de 24 decembrie în Oficiul Copii al bibliotecii s-a desfăşurat „Vin sărbătorile de iarnă! Poveşti, poezii, povestiri”. Însăşi titlul acestei activităţi ne oferă primele închipuiri despre ceea ce s-a petrecut în ziua respectivă, dar, ceea ce a înviorat atmosfera au fost situaţiile hazlii, în care zăpada a sărutat obrăjorii picilor, şi întâmplările pe care le-au petrecut aceştia la lunecuş.
Ultima „verigă” a lănţişorului din anul 2009 s-a pregătit odată cu programul Bibliodădaca: „Mănuşa lui Moş Crăciun”, matineu la care au participat 60 persoane. Părinţi, copiii, fraţi şi surori, au cântat şi au dansat împreună cu Moş Crăciun şi cu cei 2 clovni, pe care i-am avut ca invitaţi, dar nu în ultimul rând împreună cu Tigrul simbolul anului care iată, iată, că ne bate la uşă. Cele mai mici „prinţese” şi cei mai frumoşi „prinţişori” le-au demonstrat Clovnilor că „Moş Crăciun Există!”, iar pentru că au fost atât de curajoşi la o vârstă atât de fragedă (4-6 ani) Moşul i-a răsplătit pe toţi cu cadouri şi ne-a promis că o să ne păşească pragul şi la anul!
Vrei şi tu un cadou de la Moşul? Fii copil cuminte, vino la noi, şi deschide cartea în fiecare zi! Iar Moş Crăciun, nu va uita de tine nici în 2010!

joi, 24 decembrie 2009

FORMAREA UNIVERSULUI DE CULTURĂ AL TINERILOR PRIN LECTURĂ


Margareta CEBOTARI,
bibliotecar principal, Biblioteca „Ovidius”

Studiile profesionale demonstrează necesitatea promovării lecturii ca un mijloc de formare spirituală a omului. Adolescenţii de azi fiind „generaţia Internetului” atraşi de mijloace media rapide de informare, cu atât mai mult creşte rolul bibliotecilor în afirmarea şi orientarea intereselor de lectură ale publicului tânăr. Or, o bibliotecă există, mai întâi de toate, pentru şi prin cititorii săi. Este firească activitatea formativă a bibliotecii pentru a evita, cât mai mult posibil, citirea la întâmplare. Promovarea cărţilor de valoare a fost şi rămâne a fi datoria bibliotecilor. Efortul bibliotecilor este ca, la acest început de veac, cartea să continue să fie printre sursele principale de comunicare spirituală şi ştiinţifică, de lărgire a universului cultural.
Rolul şi specificul bibliotecilor publice în procesul educativ-formativ al tinerii generaţii este viabil. Trebuie să menţionăm necesitatea colaborării cu diferite structuri şi instituţii ce activează cu copii şi adolescenţi. Biblioteca „Ovidius”, din sectorul Centru al capitalei, menţine o colaborare intensă cu bibliotecile şcolare, care se înscriu în primul rând al partenerilor noştri. La Oficiul copii al bibliotecii, în colaborare cu bibliotecile şcolare, se organizează ore de lectură, ore de poveste, întâlniri cu scriitorii pentru copii, jocuri şi concursuri literare. Tot mai des practicăm şi activităţi extramuros. Participăm la întrunirile profesionale ale bibliotecarilor şcolari cu reviste bibliografice de prezentare a noilor intrări în bibliotecă, expoziţii de carte valoroasă, venim la atelierele profesionale cu comunicări pe teme de specialitate.
În cadrul acestei colaborări dna Liuba Arion, specialist principal, metodist al DGETS al sectoarelor Centru şi Buiucani, ne-a solicitat să propunem o carte pentru a fi promovată tinerilor cititori. Deoarece copiii au predilecţie pentru întâlniri cu autorii operelor ce se propun spre lectură am organizat o astfel de activitate. Dl Dumitru Mămăligă, autorul volumului de studii „Umbre şi lumini : Din viaţa oamenilor de geniu”, a acceptat cu plăcere să-l prezinte potenţialilor cititori, mai ales aflând că se va întâlni cu un grup de adolescenţi. După cum a menţionat autorul, în cartea sa el a încercat să facă o generalizare a ceea ce categorisim drept om de geniu. Cartea cuprinde parţial tălmăcirea selectivă a altor opere dedicate unor mari personalităţi, trecută prin viziunea proprie a autorului, scrisă într-un limbaj accesibil. E bine, deoarece tinerii nu prea au răbdare să citească mult. Este o carte valoroasă în special pentru adolescenţi, pentru că pot cunoaşte mai îndeaproape cum au trăit şi au creat operele sale nemuritoare marii maeştri ai literaturii universale şi naţionale Mihai Eminescu, Francesco Petrarca, Heine şi Byron, genialul compozitor Mozart, de ce se jertfeau pentru idealuri sfinte marii conducători de oşti şi de ţară Cezar, Alexandru Macedon, Decebal şi Ştefan cel Mare.
Întâlnirea a avut loc în cadrul activităţii profesionale a bibliotecarilor şcolari desfăşurate în incinta liceului „Univers LIONS”. Timp de o oră scriitorul Dumitru Mircea şi editorul dl Pavel Buza s-au aflat faţă în faţă cu cititorii potenţiali ai cărţii, dar şi ai revistei „Roua stelară”, a cărui redactor este dl Dumitru Mămăligă. Este o revistă scrisă de adolescenţi şi pentru ei, paginile sale fiind deschise pentru creaţia tinerilor, pentru promovarea talentelor noi. S-au prezentat şi ultimele apariţii editoriale ale editurii „Ancestrala”: cartea pentru copii „Castelul de marmură” a aceluiaşi autor, cartea de debut a unui tânăr talentat - „Botezat cu lumină” de Iurie Palanciuc, o culegere de umor pentru copii, etc. Scriitorul a purtat o discuţie vie cu cei prezenţi la întâlnire, deoarece cartea „Umbre şi lumini” este deja în colecţiile bibliotecii „Ovidius” şi am împrumutat-o bibliotecarilor şcolari spre a face cunoştinţă cu conţinutul ei. Comunicări vizavi de cartea lecturată au prezentat Zinaida Slutu, bibliotecară la liceul „Spiru Haret”, Valentina Ciobanu (liceul „Dante Alighieri”), Maria Tataru (şcoala nr 79 din or. Ghidighici). Profesoara de limba şi literatura româna de la liceul „Univers LIONS” dna Eugenia Işcenco şi-a exprimat foarte afectiv multitudinea de emoţii cu care a parcurs lectura acestei cărţi, pe care o recomandă din tot sufletul pentru copiii prezenţi în sală, elevi din clasa a X-a. De fapt, pentru ei aceasta a fost o lecţie mai deosebită de literatura română, în cadrul căreia au aflat cum a lucrat autorul la această carte, care au fost criteriile de selecţie ale personalităţilor, cât de mult a citit şi el pentru a se documenta şi a prezenta fapte veridice din viaţa lor. Cartea trebuie să devină şi să rămână pentru fiecare o călăuză de preţ în lumea culturii şi a ştiinţei, să faciliteze formarea universului de cultură şi cunoaştere a omului, mai ales al copiilor şi adolescenţilor. În acest context cartea „Umbre şi lumini” de Dumitru Mămăligă răspunde acestui scop: promovarea valorilor autentice naţionale şi universale. Cine va citi cartea va ajunge neapărat la concluzia: lumina Geniilor străbate prin Umbre!
Utilitatea indubitabilă a unor astfel de colaborări a fost remarcată pe loc prin interesul bibliotecarilor şcolari de a procura cartea pentru o continuă promovare. Elevii au mulţumit autorului, au promis ca vor citi cartea şi o vor recomanda prietenilor.

LUMEA MAGICĂ A LECTURII ŞI A JOCULUI – UN UNIVERS DE EXCEPŢIE

Tatiana DONŢU,
şef oficiu, BP „Transilvania”


Cât citeşti, atâta creşti, cât citeşti atâta eşti.
V. Romanciuc

Copilăria este una din cele mai frumoase şi speciale perioade din viaţa omului; este perioada aceea magică, pe care o păstrăm în suflet şi la care gândim mereu cu plăcere; este o lume fermecată unde ne putem întâlni oricând cu personaje de basm: zâna cea bună, balaurul cu şapte capete, zgripţuroaica cea rea, eroi din filme, sau benzi desenate...
Programele pentru copii urmăresc îndreptarea atenţiei copiilor, părinţilor spre importanţa cărţilor în formarea şi educarea copiilor. Ca administratori ai programelor, vom urmări diversitatea contactelor copilului cu universul copilăriei şi lumea cărţilor prin consolidarea deprinderii de a mânui o carte prin stimularea interesului pentru textul scris şi dezvoltarea capacităţii de a comunica cu alţi copii, manifestând prietenie, toleranţă şi armonie în relaţiile dintre ei. Aici copiii trebuie să-şi hrănească pasiunea şi să-şi alimenteze viziunea astfel încât să-şi poată imagina viitorul şi în consecinţă să găsească soluţii creative pentru provocări noi şi existente. Această filosofie a pasiunii, viziunii şi imaginaţiei furnizează un mediu în care un entuziasm contagios înfloreşte şi unde sunt descoperite posibilităţi nelimitate de a conecta utilizatorul cu nevoile de informare cunoscute şi anticipate.
Un obiectiv prioritar al BP „Transilvania” este organizarea activităţilor cu impact cultural, social şi educaţional pentru comunitate. Implicarea directă a bibliotecii la „Programele informaţionale pentru comunitatea chişinăuiană” este dictată de interesul vădit al publicului. Valorificarea patrimoniului cultural prin scoaterea în evidenţă ale publicaţiilor scriitorilor contemporani le-au adăugat un plus de valoare.
Prezenţa scriitorului Nicolae Rusu a oferit copiilor de la şcoala primară „Grigore Vieru” din sector o diversitate culturală de înaltă destindere sufletească, reculegere intelectuală şi spirituală şi îl calificăm ca pe un start al programelor Lecturile verii 2009 şi Copiii Chişinăului citesc o carte, în cadrul cărora s-a propus spre lecturare cartea Alunelul. Întâlnirea a avut impact asupra publicului şi a creat o imagine benefică instituţiei noastre şi bibliotecilor din sector.
Impulsionaţi de bibliotecă pentru a participa la aceste ore de lectură, utilizatorii au fost orientaţi spre dezvoltarea unor relaţii comunitare puternice, pentru a-i legitima la o viaţă culturală intensă. Auditoriul prezent, copiii de la tabăra şcolii primare „Grigore Vieru”, au ascultat cu multă atenţie şi emoţii despre etapele scrierii acestei cărţi – Alunelul. A urmat o scurtă prezentare a creaţiei de către însuşi autorul.
Pe durata întâlnirii au răsunat multe gânduri frumoase. Atât oaspetele, cât şi participanţii; profesoara Hristian Paulina împreună cu elevii claselor I-IV au fost antrenaţi în discuţii, care au creat trăiri şi emoţii de satisfacţie, de dor, necazuri şi fericire.
Programul Lecturile verii poate fi calificat ca cenaclu de lectură pentru copiii preşcolari şi şcolari. Aceste cenacluri le-am desfăşurat extramuros în curţile blocurilor din preajma bibliotecii, la taberele de vară ale Şcolii primare „Gr. Vieru”, liceelor „M. Berezovschi”, „C. Negruzzi”, ale grădiniţelor nr. 225, 130, 135, 169, 211, „Foişorul”, cu participarea a 644 copii, deoarece sediul bibliotecii s-a aflat în reparaţie capitală şi nu a fost disponibil de a organiza activităţi în incinta lui.
Serviciul extramuros este un program de bibliotecă, care se deplasează pe teren, în cadrul bibliotecii publice, afiliat oricărui oficiu în funcţie de grupul ţintă, în cazul respectiv secţiei copii şi pune la dispoziţia utilizatorului toate tipurile de publicaţii din fondurile bibliotecii, cărţi cu caracter enciclopedic, documente electronice etc., cu scopul de a asigura diferitor categorii de utilizatori accesul la carte, lectură, cunoaştere, informare, documentare şi studiu, contribuind în aşa mod la dezvoltarea personalităţii lor.
Prin aceste Ore de lectură, organizate de bibliotecă, s-a încercat de a se altoi dragostea pentru lectura liberă a copiilor, pentru plăcerea de a citi, dezvoltarea imaginaţiei şi a creaţiei fără constrângere, fără obligativitatea de a face acest lucru. Cărţile au fost un instrument necesar, prin care copiii au căpătat o maturitate intelectuală progresivă şi autonomie în felul de a lucra, de a învăţa, de a-şi dezvolta cultura proprie. Ele au menirea de a încuraja copiii prin lectură să descopere, să exploreze şi sperăm că ne-am ajuns scopul, invitându-i să participe la acest program, ca prin lecturarea poveştilor, să-şi îmbunătăţească abilităţile de lectură, să-şi menţină şi să-şi dezvolte vocabularul etc.
Lecturile verii au fost iniţiate pentru promovarea lecturii şi ne-am propus să călătorim prin lumea basmelor, cu scopul de a-i familiariza pe copii cu originalele lucrărilor, inspirate din tezaurul folclorului autohton şi ale scriitorilor contemporani.
Pentru a realiza aceste Ore de lectură, am selectat cărţile: Fetiţa cu chibrituri de H. Ch. Andersen, Om sărac şi om bogat de fraţii Grimm, Enciclopedia curioşilor, Povestea norocului de Al. Vasiliu, Povestea furnicii de Ion Druţă, Stan Păţitul de Ion Creangă, Sarea în bucate de Petre Ispirescu, Zdrenţurică de A. Zaporojanu, Legende româneşti, Norocul şi mintea etc., care au fost lecturate cu diferite grupuri-ţintă. Bibliotecarii care au mers la aceşti copii, în curţile blocurilor din apropiere, la taberele şcolilor, liceelor şi grădiniţelor din sector, au citit poveşti, provocându-i pe copii să continue povestea.
Ne-a surprins plăcut faptul că copiii îşi recunoşteau cărţile preferate şi precizau evenimentele poveştilor, spuneau ce urma să se întâmple în poveste, imitau limbajul din poveşti şi dialoguri. Pentru copiii de la grădiniţe am selectat cărţi care pot fi citite în glas aproximativ 2-10 minute, ele, fiind ilustrate, au putut fi văzute de fiecare din public, sporind deprinderile de audiere. Copiii au devenit absorbiţi de poveste, exprimându-şi compasiunea faţă de eroii nedreptăţiţi, de îndată ce ei s-au identificat cu personajele din aceste poveşti.
Copiii au înţeles cu precizie ceea ce au auzit prin conversaţii, impresii. Au urmat instrucţiuni simple şi au dialogat cu alţii. Şi-au demonstrat înţelegerea prin întrebări, comentarii şi acţiunile lor.
Am încercat să sugerăm copiilor că lectura este o cale de obţinere a informaţiei şi a cunoştinţelor. Copiii au fost avizaţi prin intermediul scrisorilor, avizelor, telefonului, ne-am plasat în locurile frecventate de copii etc.
La aceste programe au participat copii de vârsta 6-12 ani. În urma lecturilor s-au iniţiat discuţii, recomandări, improvizări. Au fost originali Dan Stratulat (Grădiniţa nr. 225, grupa pregătitoare), Anişoara Postolachi (Liceul „M. Berezovschi”, cl. IV), Nicoleta Munteanu (Şcoala primară „G. Vieru”, cl. IV), care ne-au surprins cu inventivitatea lor, creativitatea, hărnicia, ingeniozitatea de a participa la aceste programe.
Implementarea acestei experienţe ne-a convins, că lectura este una din cele mai plăcute îndeletniciri la vârsta de aur a copilăriei şi rolul nostru este de a menţine interesul pentru lectură. Formele enumerate ţin de imaginaţia, dăruirea noastră, a biblotecarilor, de dorinţa realizării unui climat plăcut, care să-i ofere copilului satisfacţii estetice, intelectuale, morale.
Programul Ora poveştilor este o formă de activitate care din an în an se extinde şi devine tot mai atractivă, bucurându-se de o popularitate în rândul copiilor.
În anul respectiv s-a lucrat mai mult pe teren, adică extramuros, la liceele şi şcolile din sector, în curţile blocurilor din vecinătate (din cauza reparaţiei sediului bibliotecii). În total s-au realizat 48 Ore ale poveştilor, incluzând poveşti ale scriitorilor jubiliari din acest an ori prilejuite de alte date remarcabile.
Copiii de la mai multe şcoli, licee din sector au participat la prezentarea poveştilor preferate. Îndrumaţi de bibliotecari, ei au discutat despre acţiunea poveştilor şi învăţămintele pe care le pot însuşi, iar apoi au desenat scene din care le-au plăcut.
În cadrul acestui program am promovat în continuare alternativa educaţiei în ansamblul de activităţi pentru comunitatea chişinăuiană şi am avut drept scop reînvierea bucuriei de a lectura, comunicarea cu semenii săi, îmbunătăţirea relaţiilor cu ei. Aici copiii îşi dezvoltă personalitatea şi creativitatea, învaţă să înţeleagă lumea prin intermediul poveştilor. Pentru încurajarea copiilor de a citi, de a descoperi, de a explora, ne-am propus să-i invităm să lectureze, să cunoască cât mai mult, pentru informare, în scopul îmbunătăţirii abilităţilor de lectură. Ca rezultat al lecturării s-au iniţiat discuţii, evaluări. La baza activităţilor a fost indiscutabil cartea – am avut drept pilon 48 titluri. La aceste şedinţe copiii s-au simţit cu adevărat în lumea basmelor, într-un adevărat atelier de teatru, desen, muzică. Momente de totalizare au fost expoziţiile de desen ale eroilor din basme, concursurile cu diverse menţiuni. Ne-am bucurat şi de participarea activă a unei voluntare, Rotari Olga, elevă în clasa VIII, în organizarea activităţilor cu acest grup – a lecturat poveşti cu înscenarea lor, a invitat prin telefon şi pe teren, a amenajat spaţiile etc.
Din dragoste pentru cei mai tineri utilizatori ai Bibliotecii Transilvania, frumoasa institutie de cultură a realizat acest program într-un spaţiu gândit anume pentru ei, o Grădină a copilariei, în care, printre iarbă şi flori improvizate, se ascund fluturi, păsări, broscuţe şi chiar un pitic cititor. În Grădina copilariei sunt şi prieteni - jucării de necuvântătoare mici şi gingaşe, dornice de afecţiune şi joacă: căţeluşi, pisicuţe, papagali, puişori etc. Poveştile curg lin, din glasuri iubitoare de bibliotecare, din glasuri inocente de copii, aducând învaţaminte preţioase pentru viaţă: muncă, prietenia, cinstea, sănătatea sunt tot atâtea teme care provoacă imaginaţia, spontaneitatea, creativitatea copiilor, făcîndu-i mai atenţi, mai responsabili, mai buni. Odata cu desfăşurarea orelor poveştilor, ele au fost urmate de diverse concursuri: de desene, de ghicitori şi de compuneri ale copiilor, care au fost premiate. În fiecare zi de joi a săptămânii, la Biblioteca Transilvania, poveştile continuă.
Clubul Fantezie şi dibăcie a completat activitatea Bibliotecii „Transilvania” cu trei şedinţe şi cu participarea a 120 copii. Am avut drept scop atragerea acestui grup la participarea activă în desenare, modelare şi confecţionarea diferitor lucrări.
Este un atelier de creaţie, care motivează copiii talentaţi, deschizându-le noi orizonturi, stimulând micii creatori să organizeze expoziţii individuale sau de grup. Tot aici au fost expuse lucrări efectuate cu materiale din natură: seminţe, fasole, frunzuliţe, petale etc.
Scopul acestor şedinţe este cultivarea capacităţilor şi aptitudinilor pentru muncă a copiilor. La finalul fiecărei activităţi s-au realizat expoziţii cu lucrările elevilor, pentru a le da satisfacţia muncii lor. Activitatea a fost pigmentată de programe atractive, concursuri de desene Miracolul culorilor şi Culorile vacanţei, organizate cu copiii pregătiţi de institutori de la Centrul de Creaţie Ciocana şi de bibliotecari, coordonatori de culoare şi vis. Visăm să dăm strălucire acestui club prin preocupările copiilor legate de lucruri de artizanat, care includ în ele atâta frumuseţe.
La fiecare etapă s-au organizat activităţi cu tema propusă şi s-au realizat diferite lucrări (desene, colaje, picturi ş.a.).
Activităţile din cadrul Clubului dau glas trăirilor şi viselor unor generaţii, care-şi caută menirea în timpul prezent şi mai ales, prin adevărurile călăuzitoare de frumuseţi, deschid porţi către lume, le asigură o dezvoltare armonioasă a minţii, dar şi a trupului, îmbinând utilul cu frumosul.
Vernisajele – expoziţii ce cuprind desene, picturi, tablouri cu tematică diversă şi care vin pentru a dezvolta simţul artistic, creativitatea, a explora personalitatea prin linie şi culoare, pentru a recrea prin artă şi a descoperi universul fascinant al artelor, pentru studierea tehnicilor de desen, pictură pe suporturi (pânză, lemn, hârtie etc.) şi care îndeamnă utilizatorii de a-şi folosi timpul cu folos, să călătorească prin lume prin intermediul picturii, să petreacă minunate clipe de relaxare, atât de meritate, să cunoască comunitatea dornică de a discuta despre arte în general, viaţa frumoasă şi călătorii culturale, şi care oferă în continuare drept subiect desenele copiilor, încercând să le stimuleze interesul, curiozitatea şi imaginaţia.
În prezenţa copiilor şi a iubitorilor de artă şi frumos la BP „Transilvania” au avut loc vernisaje şi expoziţii de pictură în contextul activităţilor culturale: redeschiderea Sălii de lectură (26 august 2009), cu prezentarea expoziţiei de pictură a lucrărilor donate bibliotecii de către diferiţi artişti plastici; Săptămâna Uşilor Deschise (7-13 septembrie 2009) cu Expoziţia de pictură a lucrărilor copiilor Centrului de Creaţie Ciocana – Culorile vacanţei; Vernisaj de pictură (10 octombrie 2009) cu Culorile toamnei, vernisat de discipolii Liceului de Arte Plastice „I. Vieru”; Toamna (29 octombrie 2009) – vernisat de către un grup de copii de la Centrul de Creaţie Ciocana; Miracolul culorilor (21 octombrie 2009).
Colectivul bibliotecii alături de micii pictori au participat la vernisaje, admirând lucrările expuse, transmiţând felicitări pentru frumoasele expoziţii cu scopul de a atrage la expoziţii cât mai mulţi admiratori. Ca urmare toţi acei care au îndrăznit să aştearnă pe hârtie culorile au fost aşteptaţi în incinta bibliotecii de către admiratori, prieteni, fani, părinţi pentru a petrece o oră de spectacol alături de copiii de la Clubul Convorbitorul. Sperăm că desenele expuse au încântat pe toţi cei prezenţi şi au adus bucurie celor care le-au admirat.
Aceste programe sunt nişte activităţi destinate realizării unui climat de înaltă spiritualitate şi elevată cultură, cu un spaţiu unde se comunică intens şi divers.

AUTOPERFECŢIONAREA CA UN PROCES INTERN PENTRU BIBLIOTECILE ÎN SCHIMBARE


Svetlana MIHAILIUC,
director, Biblioteca Academiei de Muzică, Teatru şi Arte Plastice

Provocările mileniului III sunt marcate prin adaptarea schimbărilor care intervin în mediu, concomitent aceste provocări servesc drept o condiţie a evoluţiei oricărei instituţii, inclusiv a uneia de felul cum e biblioteca universitară. Crearea şi implementarea serviciilor noi este una dintre modalităţile de adaptare a bibliotecii la aceste schimbări.
O strategie de marketing înseamnă transpunerea în viaţă a unor idei noi. Ideile de marketing trebuie înţelese şi susţinute de personalul bibliotecii, deoarece chiar acesta urmează a le realiza. Procesul de implementare, precum şi modificarea celor existente, solicită personalului un grad mare de adaptabilitate, necesitate de instruire şi perfecţionare continuă. Însă pentru mulţi bibliotecari una dintre atracţiile profesiei constă în stabilitatea cerinţelor fată de cunoştinţele, abilităţile şi funcţiile pe care trebuie să le îndeplinească. Iar diversificarea serviciilor de bibliotecă are loc în mare parte din contul introducerii serviciilor şi produselor legate de tehnologiile informaţionale moderne, fapt care cere de la bibliotecari noi abilităţi. În condiţiile în care aceste cerinţe faţă de cunoştinţele şi deprinderile bibliotecarului se schimbă în permanenţă, unii bibliotecari încep să simtă un anumit grad de nesiguranţă.
Această problemă are implicaţii directe asupra managementului personalului în cadrul fiecărei biblioteci concrete, deoarece presupune găsirea unor noi modalităţi de motivare şi instruire a personalului. Contradicţia intervine în momentul în care această creştere a complexităţii profesiei şi a cerinţelor faţă de bibliotecari nu este însoţită de remunerarea financiară corespunzătoare. Şi se ajunge în delicată situaţie, cînd însuşind deprinderi necesare pentru oferirea serviciilor noi, în special ale celor bazate pe tehnologiile informaţionale moderne, bibliotecarul devine tot mai tentat să părăsească biblioteca, în favoarea altor domenii unde abilităţile respective, obţinute îi vor fi recompensate corespunzător. Pentru a face faţă problemelor se impune recrutarea specialiştilor, mai ales, din rândurile tineretului. Pentru a atrage şi menţine personalul, bibliotecile trebuie să ofere condiţii atractive:
– salariile şi condiţiile de muncă trebuie să fie favorabil comparabile cu cele oferite de alte sectoare care necesită acelaşi nivel de abilităţi;
– perspectiva carierei trebuie să fie la fel de atractivă;
– flexibilitatea şi posibilitatea angajării part-time, cumulului de funcţii, a contractelor temporare etc.
Postulatul de a studia pe tot parcursul vieţii schimbă rolul personalului. Este de aşteptat că personalul să instruiască utilizatorii în vederea folosirii tehnologiilor şi echipamentelor. Bibliotecarilor le vor fi solicitate abilităţi de a negocia, de a face lobby, de a stabili parteneriate cu reprezentaţii altor sectoare, a face cercetări de marketing.
Recunoaşterea calificărilor profesionale şi asigurarea calităţii învăţămîntului superior sînt piloni esenţiali ai Procesului Bologna, care permit integrarea într-un mediu educaţional şi de cercetare competitiv, axat pe calitate şi performanţă.
Este cunoscut faptul că bibliotecarii specialişti sînt mai puţin numeroşi, ei ocupînd posturi de lideri, activitatea lor constînd în proiectarea liniilor de dezvoltare, stabilirea obiectivelor bibliotecii ca organizaţie, direcţionînd activitatea diferitor departamente şi servicii.
Autoperfecţionarea se impune prin cerinţă socială de calitate, realizabilă pe plan colectiv mai ales prin ridicarea performanţelor individuale. Deşi este o acţiune social motivată, realizarea ei presupune: un acord deplin afectiv şi intelectual între bibliotecar şi profesiunea sa, depinde mai mult de cerinţele subiective, implicînd anumite condiţii de ordin obiectiv, care pot impune, dar şi asigura conţinutul şi modalitatea de realizare. Să ne referim numai la cîteva din ele:
diminuarea cunoştinţelor ştiinţifice care se cer înnoite în anumite intervale de timp;
atenuarea unor valori, datorită unor cercetări;
înaintarea în vîrstă, uzură fizică, lipsa comunicării etc.;
nonconformismul şi alte aspecte psihologice.
Între perfecţionare şi autoperfecţionare există un raport dialectic de interacţiune reciprocă Dacă prima este de o durată temporară, atunci cea dea doua este permanentă şi serveşte intereselor personale. Realizarea autoperfecţionării este dependentă de capacitatea de a dori, a şti, a cunoaşte. Între aceşti termeni ar exista unele neconcordanţe sau concordanţe, idealul spre care se va aspira este: Doresc! Ştiu! Cunosc!
Formele şi modalităţile autoperfecţionării variază de la cele mai simple la cele mai complexe cum ar fi activitatea concretă de zi cu zi, pînă la participarea bibliotecarilor la diferite cercetări biblioteconomice, astfel asigurînd un climat de căutare, de confruntare pentru mai mult personal.
Un aspect complementar al autoperfecţionării se realizează prin intermediul autoevaluării şi anume:
cunoaşterea pe noi înşine sub aspectul motivaţiei;
comportamentul personal faţă de alţii;
dezvoltarea abilităţilor de a asculta, de a cunoaşte.
Bibliotecarii ca şi multe alte categorii nu reprezintă un nivel omogen din punct de vedere profesional, de aici şi rezultă reacţia diferită faţă de adaptarea la schimbările care intervin în mediul comunitar. Interesul se diminuează datorită existenţei atît a cauzelor subiective, cît şi a celor obiective, precum şi existenţei unor factori organizaţionali. Cercetarea şi soluţionarea unor astfel de fenomene este de datoria fiecărei instituţii infodocumentare în scopul asigurării, stimulării, autoperfecţionării unui proces intern.
Referinţe bibliografice:
Pitaru, H.D. – Managementul resurselor umane: Măsurarea performanţelor profesionale. Bucureşti, 1994.
Stueart, R.; Moran, B. – Management pentru biblioteci şi centre de informare. Bucureşti, 1998. – 332 p.
Naculau, A. Educaţia adulţilor. Iaşi, 2001. – 221 p.
Ungureanu, F. Autoperfecţionarea noastră cea de toate zilele. În: Buletinul ABIR, 1998, nr. 2-3.

marți, 22 decembrie 2009

COLIND PENTRU GRIGORE VIERU
Elena ROŞCA,
director, Biblioteca „Alba Iulia”Biblioteca “Alba Iulia” a implementat în practică în 2009 o nouă modalitate de omagiere a personalităţilor, consemnare a unor evenimente şi fapte istorico-literare prin organizarea flash-mob-urilor.
Primul a avut loc în incinta bibliotecii şi a atras atenţia publicului asupra unui eveniment istoric: împlinirea a 20 ani de la căderea Zidului Berlinului.
Următorul flash-mob s-a întitulat Un Colind pentru Grigore Vieru şi a fost organizat în afara bibliotecii în parteneriat cu Liceul „O. Ghibu”, Şcoala auxiliară nr. 7 şi redacţia ziarului Literatura şi Arta.
La 22 decembrie curent, ora 14:00 în Cimitirul Armenesc domnea o linişte monumentală, un covor greu de zăpadă întins peste morminte. Pe ici, pe colo cîţiva muncitori curăţau zapada croind câteva cărări. La mormântul poetului Grigore Vieru de abea se zărea o cruce de lemn tristă, singuratică în neaua alba căzută de câteva zile.
La rugămintea dnei Tamara Malaneţchi, şef oficiu la Biblioteca „Alba Iulia”, tinerii muncitori au reuşit să curăţe zăpada în jurul mormântului poetului până la venirea colindătorilor. La ora fixată colindătorii: ansamblul „Opincuţa” de la liceul „Onisifor Ghibu”, condus de Elena Donicî-Tiron, bibliotecari de la „Alba Iulia”, directoarea şcolii nr. 7 împreună cu un grup de elevi din clasa a VIII-a şi cadre didactice, ziarişti de la Literatura şi Arta s-au adunat în jurul poetului Grigore Vieru. Un omagiu celui care a fost poetul suferinţelor noastre - un Colind la mormântul încălzit de un covor de fulgi. Poetul Grigore Vieru va avea parte de un superb colind de Crăciun, primul Crăciun fără Măria Sa.
Un Moş Crăciun adevărat în piele unui elev de la Şcoala auxiliară nr. 7, brăduţul improvizat, lumânările aprinse, Crăciuneii, bombonelele, alte podoabe de Crăciun aduse de către elevii de la Şcoala auxiliară nr. 7 au împodobit mormântul poetului dându-i o alură de sărbătoare.
Vocile elevilor din ansamblul „Opincuţa” de la Liceul „Onisifor Ghibu” au inundat cerul cu un colind în stil flash-mob, un colind ce se urca şi cobora parcă din cer, un colind dumnezeesc, plin de dragoste şi dor, încât celor prezenţi le-au dat lacrimi de bucurie şi de tristeţe..
Au colindat şi elevii de la Şcoala auxiliară nr. 7, au recitat versuri de Grigore Vieru. Directorul adjunct de la Liceul „O. Ghibu”, Nicolae Guştiuc, a fost plăcut surprins de ceea ce s-a întâmplat la mormântul poetului, o întâmplare de suflet care la care au participat concomitent elevi de diverse categorii sociale care s-au descoperit unul pe celălalt, dar şi adulţi, şi presa, şi poetul...
Energica directoare de la Şcoala auxiliară nr. 7, V. Ştempliuc a adresat poetului un cuvânt de mulţumire pentru că a existat, şi pentru că i-a adunat în această zi în jurul său.
Un act de cultură, un act creştinesc de comemorare, o acţiune extraordinară realizată de patru instituţii în parteneriat - un omagiu poetului Grigore Vieru, care în 2010 ar fi împlinit 75 de ani.
În aceste câteva minute în care a derulat acţiunea au înmărmurit şi muncitorii, şi alţi trecători prin cimitir ascultând colindul, versurile şi mesajele. Mulţumim tuturor celor care au acceptat, au susţinut, s-au implicat şi au realizat ideea acestui flash-mob.

LA BALUL FULGILOR DE NEANatalia DABIJA
şef filială, Biblioteca Traian

Farmecul sărbătorilor de iarnă, marea de fulgi unul mai frumos ca altul, mirosul de brad şi de pin, clinchetul vioi de zurgălăi şi atmosfera deosebit de plăcută ne încununează pe toţi de la mic la mare, la sfîrşitul fiecarui an.
Filiala TRAIAN în ajunul sărbătorilor de iarnă în colaborare cu clasa a III-a A de la Liceului Teoretic „Traian” conduşi de catre ingenioasa profesoară dna Ecaterina Cojocaru, a organizat un matineu de neuitat la Centrul Comunitar pentru Copii şi Tineri cu Dizabilităţi pentru Grupul Copii, cu titlul La balul fulgilor de nea. La matineu au participat 52 de persoane, printre care copiii cu dizabilităţi, copiii din cartier, copiii cu programul pregătit şi parinţii acestora.
Matineul a inceput cu prezentarea de către copii a semnificaţiilor de Crăciun, a tradiţiilor de Crăciun din ţară şi peste hotare.
Copiii în scaune rulante au fost spectatorii ce i-au aplaudat pe tinerii artişti, ce au cîntat colinde frumoase ca: Florile dalbe, Sculaţi sculaţi boieri mari, Trei crai de la răsărit, Fecioara Maria, au spus poezii despre Moş Crăciun, Anul Nou şi iarnă, au spus o urătură.

Anghelina Popa a demonstrat maiestria dansului sportiv. Iar Adelina Bardier ne-a amintit frumuseţea dansurilor orientale. Atmosfera s-a înveselit si mai mult când micii artişti au încins „Hora mare” şi dansul „Alunelul”.
La întrebarea „Vrei ca pomul tău de Crăciun să rămînă veşnic verde şi să crească în continuare?”, toţi copiii au răspuns cu un ferm „DA”. Dar pentru a cunoaşte răspunsul la această întrebare a fost însenată sceneta „Creştea în pădure un brad”. Scrisă de către Titus Ştirbu. Este o scenetă preluată din ziarul mult îndăgit de catre copii Florile dalbe. Personajele în costume atrăgătoare de veveriţă, vulpe, iepuraş i-au făcut pe copiii din scaune rulante să fie numai ochi şi urechi şi să vadă ce s-a întîmplat pînă la urmă cu unicul brad din pădure. De ce băieţeii Costel şi Dumitraş au vrut să taie bradul şi cum le-au încurcat animalele, şi cum i-a împăcat pe toţi Moş Crăciun.
Dar ce fel de sărbătoare fără un moş adevărat. La strigătele tradiţionale ale copiilor Moş Crăciun!!!! Moş Crăciun!!!!, surpriză pentru toţi a fost apariţia lui Moş Crăciun, dar nu unul pur şi simplu, ci unul venit din de departe hăt. În rolul lui Moş Crăciun a fost un tînăr voluntar al Centrului Comunitar pentru Copii şi Tineri cu Dizabilităţi în costum de Moş Crăciun venit tocmai din Germania. Alf Spootmaker anuma asa este numele lui i-a salutat pe toţi în limbile: română engleză şi germană, după care a repartizat cadouri tuturor copiilor. În primul rînd copiilor în scaune rulante, deoarece pentru ei a fost organizat matineul şi apoi şi micilor artişti ce au prezentat matineul pregătit în colaborare cu Filiala TRAIAN.

vineri, 18 decembrie 2009

LECTURĂ PENTRU FIECARE: INCLUZIUNEA SOCIALĂ A COPIILOR CU DIZABILITĂŢI LA BIBLIOTECA TRAIAN


Natalia DABIJA,
şef filială, Biblioteca Traian

Biblioteca este un centru cultural, informaţional şi educaţional, care în parteneriat cu şcoala asigură formarea personalităţii copiilor.
Pornind de la cunoaşterea profundă a necesităţilor comunităţii şi de la armonizarea acestora cu obiectivele sale generale, biblioteca se implică în problematica grupurilor sau membrilor comunităţii, susţine şi încurajează prin activitatea sa procesul lecturii, care în ultimul timp pierde tot mai mult teren în fata "minunilor" tehnologiei moderne: televiziunea şi computerul.
Greşeala pe care o face majoritatea este de a considera cărţile şi lectura ca pe un mijloc demodat de a-ţi petrece timpul, iar bibliotecile ca pe un lux. Se pare că am uitat că în viaţa unui om cărţile joacă uneori acelaşi rol decisiv pe care îl are dragostea, sau călătoria, sau întâlnirea unei mari personalităţi. Însă, dacă am privi în jur am descoperi oameni care astăzi sunt cu desăvârşire altceva decât ceea ce erau acum câţiva ani şi asta numai datorită unei cărţi.
Lectura reprezintă o încercare a spiritului, un important mijloc de a câştiga experienţă şi idei, de a cunoaşte viaţa prin intermediul altor oameni. În acelaşi timp, ea poate însemna un leac pentru orice stare sufletească: o singură oră petrecută în bibliotecă poate să alunge sau să vindece orice durere sufletească.
O atenţie deosebită se acordă solicitărilor utilizatorilor copii, care s-au scimbat radical în ultimii ani. Acest fapt se datorează modificărilor survenite în programele şcolare, în metodele de examinare, precum şi în preocupările personale ale copiilor. Dar pentru a atrage, a captiva copiii la lectură, bibliotecarul trebuie să susţină şi să promoveze lectura prin diferite programe, activităţi, proiecte chiar de la cea mai fragedă vîrstă. În munca de promovare a lecturii, Biblioteca pentru copii Traian are drept scop de a găsi cartea potrivită pentru copilul potrivit, la momentul potrivit.
O politică prioritatră în activitatea bibliotecii este incluziunea socială a persoanelor dezavantatjate. Odată cu apariţia acestei categorii de copii la Biblioteca Traian s-a simţit nevoia unei schimbări atât informaţionale, cât şi culturale. Pentru a garanta accesul facil spre şi în interiorul bibliotecii, a fost turnată o rampă, pentru a deschide uşile anume spre aceşti copii dornici de informaţie atât suplimentară la temele pentru acasă, cât şi pentru loisir.
Astfel este extinsă gama de servicii pentru această categorie de utilizatori, sunt iniţiete noi legături de colaborare şi cooperare cu instituţiille din apropiere, Gimnaziul Internat Nr. 2, Centrul Comunitar pentru Copii şi Tineri Asociaţia „Motivaţie” (centrul de zi pentru copiii cu handicap locomotor), Centrul de zi „Speranţa”, Şcoala specială pentru Surzi Nr. 4, Şcoala specială nr. 12
În cadrul proiectului de informare şi educare a copiilor şi tinerilor cu diverse dizabilităţi din Republică, iniţiat de către Centrul Comunitar pentru Copii şi Tineri sunt organizate stagii, care decurg timp de trei săptămâni. La acest proiect, Biblioteca Traian se implică cu lecţii interactive, discuţii pe diverse teme.
Tot mai multă atenţie se acordă incluziunii sociale a copiilor dezavantajaţi, aceştia reprezintă un important segment de potenţiali utilizatori ai Bibliotecii Copii Traian. Orice copil se naşte liber şi cu drepturi egale. Drepturile lui şi-au găsit reflectare în Declaraţia Universală a Drepturilor Omului privind drepturile copilului, în Constituţia Republicii Moldova şi în alte acte normative şi legislative ale ţării. Handicapul copilului este o expresie a diversităţii umane. Toţi oamenii sunt diferiţi, dar egali în drepturi. Dacă dorim egalitate, copiii trebuie trataţi în mod diferenţiat, în funcţie de nevoile lor specifice. Este necesar ca aceste nevoi şi, în acelaşi timp, posibilităţile şi capacităţile copilului să fie cunoscute de noi pentru a-i putea ajuta.
Există o varietate mare de handicapuri ce au un anumit specific în diferite etape de dezvoltare a copilului. Unele din aceste handicapuri trec neobservate, adică nu prezintă o barieră în relaţia dintre utilizatorul copil şi bibliotecar, iar altele din contra trebuie observate şi luate în consideraţie, deoarece acestea îşi pun amprenta asupra relaţiei utilizator-bibliotecar şi creează dificultăţi de adaptare a copilului la mediul de bibliotecă. Aceste dificultăţi pot duce la bariere în însuşirea unor modalităţi informaţionale care duc la dezvoltarea personalităţii lui.
Copiii cu dizabilităţi trebuie incluşi în categoria utilizatorilor deplini de servicii printr-un design şi politici corespunzătoare, ei trebuie să dispună de acces egal atât la serviciile în general ale bibliotecii, cât şi la serviciile oferite în particular. Orice acţiune de integrare socială şi culturală a copiilor dezavantajaţi trebuie să pornească de la cunoaşterea grupurilor-ţintă, cunoaşterea specificului fiecărei deficienţe, cunoaşterea nevoilor speciale ale acestor grupuri. În urma studiului necesităţilor informaţionale ale copiilor şi discuţiilor cu pedagogii şi psihopedagogii s-a simţit nevoia serviciilor informaţionale şi culturale care vor include social copiii cu disabilităţi cu cei sănătoşi. În aşa mod se va contribui la o mai bună comunicare şi dezvoltare.
Astfel pentru copiii cu dizabilităţi sunt oferite următoarele servicii: împrumut la domiciliu; sala de lectură pentru studiu; consultaţii bibliografice la cereri; programe, evenimente culturale; servicii mobile; împrumut interbibliotecar; informaţii la distanţă; ajutor metodic.
De serviciile bibliotecii Traian beneficiază:
Utilizatori cu dizabilităţi (copii cu deficienţe fizice, mintale, de auz) de la Centrul Comunitar pentru Copii şi Tineri Asociaţia „Motivaţie”.
Utilizatori inadaptaţi social (copii orfani, copii ai străzii, copii din familii vulnerabile) de la Gimnaziul Internat Nr. 2.
Este important că serviciile destinate acestor categorii de utilizatori sunt proiectate nu numai de către bibliotecari, dar şi în cooperare cu reprezentanţii grupului ţintă. Copiii dezavantajaţi sunt trataţi cu respect, indulgenţă şi dorinţă. Alegerea lor poate fi uneori diferită de cea pe care biblioteca o oferă de obicei.
Studierea temelor de interese a acestor utilizatori are loc prin comunicarea individuală. Din practică s-a observat că copiilor le place să citească: poveşti, legende, enciclopedii şi dicţionare explicative. Un interes deosebit se observă pentru Univers, Calculatoare şi Istoria neamului românesc, Istoria Moldovei, Istoria Chişinăului.
În dependenţă de interesele copiilor se organizează activităţi pe grupuri şi activităţi complexe din care se observă că integrarea diferitelor categorii de copii este posibilă, ca de exemplu: integrarea copiilor din familii vulnerabile cu copii cu deficienţe, integrarea copiilor cu deficienţe cu copii fără probleme şi integrarea copiilor cu deficienţe cu copii din familii vulnerabile şi copii fără probleme.
Biblioteca Traian studiază permanent cerinţele acestei categorii de utilizatori, pentru a le orienta şi adapta la resursele, serviciile şi programele pe care le oferă. Prin activităţile sale ea acţionează şi participă activ la viaţa comunităţii ca partener în procesul de educaţie permanentă, de dezvoltare socială, individuală şi culturală.

PROGRAMUL CHIŞINĂUL CITEŞTE O CARTE - O TRADIŢIE CULTURALĂ A CAPITALEI


Elena VULPE,
director, Biblioteca “O. Ghibu”

O aplicare originală de impulsionare a actului lecturii prin intermediul unei cărţi, una care să fie fascinantă pentru a nu fi abandonată în favoarea altor plăceri, este invitaţia la lectură cu profund efect modelator a Programului Chişinăul citeşte o carte.
Adresată intregii comunităţi şi fiecărui cititor în parte, acţiunea are mai multe obiective esenţiale: crearea pentru cititori a unui spaţiu favorabil comunicării, construirea competenţei culturale, crearea unui sistem de valori specifice societăţii căreia îi aparţin. Accesul dirijat la lectură prin intermediul unei cărţi-obiect cultural esenţial şi purtătoare a unui univers- în care chişinăuianul se poate proiecta existenţial, este un mijloc de modelare a personalităţii, de regăsire a propriului destin, de conştientizare a propriei identităţi şi valori, de descoperire a orizontului cultural în care vieţuieşte, de deschidere spre valorile celuilalt, de comparare cu valorile proprii şi naţionale.
Această acţiune de socializare a lecturii la care participă toate filialele din reţeaua BM amplifică actul lecturii, extinzându-l la dimensiunile întregului oraş. Programul Chişinăul citeşte o carte prin care se produce sincronizarea concomitentă a procesului lecturii de către toţi locuitorii capitalei, răspunde unui deziderat de redimensionare a spaţiului cultural prin lectură, de impulsionare a interesului pentru carte, o intensificare a apelului la autentica spiritualizare. Or, cu orice carte citită, societatea se modeleză spiritual prin lecturi, câştigă un suflet reverberat de mesajul şi plasticitatea cuvântului artistic şi elevaţia gândirii.
Programul pe care şi-l propun bibliotecile în sprijinul lecturii comunităţii chişinăuene, al interacţiunii dintre “literatură şi public”, al stimulării actului de cunoaştere, solicită includerea în agenda lui a unor autori şi cărţi de valoare care să incite interesul publicului spre lecturi, să valorifice potenţialul creaţiei locale, să stimuleze creativitatea şi dialogul intercultural, să dezvolte parteneriate.
În anul curent conform deciziei unui juriu şi avizul Uniunii Scriitorilor a fost propus spre lectură romanul “Măcel în Georgia” de Dumitru Crudu, nominalizat la Premiul Naţional de Proză, conferit de Ziarul de Iaşi pentru anul 2009. Biblioteca a pregăit un program complex de acţiuni cu multe componente şi surprize ţinănd cont de modernitatea scrisului şi al mesajului acestui autor, de abordarea mai multor genuri, de grija pentru tehnica scrisului, de modelele ce le urmează, care în ansamblu vorbesc toate de notorietatea unui scriitor original.
Informaţiile despre autor au fost ilustrate în Power- Point “Dimensiunea europeană a creaţiei lui D. Crudu”, întregită de expoziţia de carte şi imagini”O voce distinctă a posmodernismului contemporan”, mapa tematică “Un maratonist al stării de urgenţă”, revista bibliografică “ Un scriitor reprezentativ al generaţiei postmoderniste” şi două semne de carte, care au avut mobilul de a-l ghida pe cititor, lăsându-l a se dumeri el însuşi asupra valorii şi personalităţii lui D. Crudu.
Biblioteca a organizat o serată de creaţie cu genericul “D. Crudu- o certitudine a literaturii contemporane” cu participarea autorului, familiarizând publicul cu dimensiunile şi profilul său de creaţie. Despre autor şi-au spus punctele de vedere publicistul V. Pohilă, cercetătorul V. Răileanu, profesorul M. Postu, care au apreciat activitatea prodigioasă a unuia dintre cei mai importanţi poeţi şi dramaturgi contemporani, care înscrie în arsenal cinci volume de poezie şi şapte de dramaturgie. Publicul constituit din scriitori, critici literari, jurnalişti, bibliotecari, elevi şi studenţi au aflat multe amănunte din viaţa şi creaţia susţinută pe mai multe planuri, precum cel de editor al ziarului “Starea de urgenţă”, de redactor al postul de radio “Europa Liberă”, după piesele căruia s-au realizat spectacole de teatru, spectacole radiofonice şi filme în R. Moldova, România, Italia, Franţa, Germania, Haiti şi Suedia, scriitorul fiind destins cu opt premii de pe diferite continente.
Masă rotundă “D. Crudu în trei ipostaze – poezie, teatru şi roman” a constituit mobilul unor polemici susţinute de scriitori, critici literari, jurnalişti, cititori vis-a-vis de profilul de creaţie, de noul curent literar- fracturismul, iniţiat de D. Crudu şi M. Ianus, după care au fost supuse dezbaterilor mai mule volume semnate de autor, printre care: Falsul Dimitrie, Crima sângeroasă din staţiunea violetelor, Salvaţi Bostonul , Duelul şi alte texte, Oameni ai nimănui , Steaua fără... Mihail Sebastian ş.a. Aceste polemici au avut un impact deosebit asupra publicului prezent care le-a oferit o imagine de ansamblu asupra unui scriitor erudit şi rafinat, înzestrat cu o gândire nonconformistă, cu o subtilă intuiţie şi o acută conştiinţă a valorii.
După întroducerea aprofundată în temă şi iniţierea publicului cu etapele biografice şi dimensiunile artistice ale sctiitorului D. Crudu a avut loc lansarea romanului “Măcel în Georgia”, care semnalează debutul său de romancier. Despre autor şi cartea prezentată şi-au exprimat opiniile scriitorii A. Burac, V. Beşleagă, I. Hadârcă, jurnaliştii V. Pohilă, R. Rogac, D. Mihail, accentele fiind puse pe noutatea romanului, care şochează de la titlu şi copertă, pănă la realităţile crude, drama profundă a unor popoare a căror identitate a fost măcelărită de regimul sovietic. Iar Basarabia se prezintă ca o rană deschisă prin prisma eroului principal Angelo, un tânăr poet şi cercetător al relaţiilor seculare dintre Moldova şi Georgia, care aflat atât la Chişinău, cât şi la Tbilisi, este martor al unor evenimente similare din preajma anilor'90. Calificativele enunţate de vorbitori: roman spectaculos, proză incitantă, altfel de roman, analist al sufletului uman, probă de maturitate, carte-provocare, sugestie de a veni în realitate, sunt doar o parte din cuvintele-cheie care pot sugera atmosfera în care s-a desfăşurat cu mult succes lansarea. Discuţiile asupra articolelor “Măcel în URSS” de M. Vakulovski, şi “Cruzimi în Georgia” de C. Ciotloş , apărute în “Ziarele “România literară” şi respectiv în “Flux” au continuat şirul debordărilor, insistându-se asupra faptului că nici vorbă de măcel gruzin veritabil în debutul romanesc al lui D. Crudu, iar nesfârşitele violenţe stradale, de bastonaşe poliţieneşti, de trădări în interiorul unui cerc etnic neomogen de prieteni, se aplanează în termeni terapeutici- o influienţă de la poetul georgian Ştefan Agopean, fără ca amprenta modelului să iasă în evidenţă. Aşa cum au menţionat participanţii la discuţie - V. Beşleagă, A. Burac, L. Turea, comparatismul trece în comportamentism, procedeu prin care Crudu brevetează o formă de individualizare a documentulu, creând un excelent roman existenţialist, social şi psihologic, la fel de interesant pentru istorici şi filologi, cât şi pentru publicul cititor.
Impact. În cadrul celor 6 manifestări organizate de bibliotecă, la care au participat 365 persoane, publicul a rămas impresionat de a descoperi o carte bună, care îţi ridică multe întrebări şi te ajută să te cunoşti mai bine. Această călătorie ghidată de un scriitor autentic te determină să analizezi, să compari şi să-i înţelegi pe alţii, cititorii fiind motivaţi de a descoperi un nou univers şi o experienţă intelectuala supusă subtilităţii esteticii postmoderniste. Acest interes l-au demonstrat cele 159 de împrumuturi ale romanului “Măcel în Georgia” înregistrate la bibliotecă, alături de 973 de consultări a altor documente: cărţi, ziare, reviste cu informaţii, referinţe şi menţiuni despre autor.

МЕСТО БИБЛИОТЕКИ В ЭПОХУ ИНТЕРНЕТА


Марина СТАРЫШЕВА,
Библиотека "Al. Donici"

Перспективы, ожидающие библиотеки в эпоху Интернета и в целом новых информационных технологий, мрачны.
Известный библиотековед Вильям Визнер в статье с красноречивым названием “Библиотечное дело вступает в зону сумерек” пишет: “Библиотечное дело сегодня напоминает туберкулезного больного в последней стадии, как их любили изображать в девятнадцатом веке: горящие глаза, яркий румянец и лихорадочная активность — непосредственно перед уходом в лучший мир. <…> Мы должны понять, что историческая миссия библиотек завершена, что в ближайшие сто лет наши здания постепенно опустеют и что портативная электронная книга, совершенствуясь, станет последним гвоздем, вбитым в наш коллективный гроб”¹.
Но все-таки хочется верить в то, что библиотекари смогут найти свое место в будущем мире. На самом деле, существует две категории постоянных читателей библиотек. Во-первых, это люди, которые все равно предпочтут книгу и библиотеку Интернету; во-вторых, те, кто не может пользоваться Интернетом в достаточном объеме, и именно им мы призваны помочь.
Если со второй категорией все более или менее ясно – это школьники и студенты, пишущие рефераты, курсовые и дипломные работы и просто изучающие тот или иной учебный материал, то о второй категории хотелось бы рассказать поподробнее.
В библиотеках США существует понятие “heavy readers”² — любители чтения, читающие не менее одной книги в неделю и, главное, считающие “чтение для удовольствия” необходимой частью своей жизни (примечательно, что почти две трети этой группы составляют женщины). Если такие книголюбы и у нас в библиотеке. Нередко, к нам заходят читательницы (опять же женщины!) обычно среднего возраста и старше и просят почитать что-нибудь интересное. Изучив вкусы этой категории наших клиентов, я могу посоветовать книги, которые, наверняка, доставят им удовольствие. Обычно, это классические произведения европейских и американских авторов. Также среди наших “heavy readers” нельзя не выделить любительниц иллюстрированных дамских журналов.
Благодаря таким читателям, мне кажется, библиотеки могут найти свое место и в новой реальности информационных технологий и Интернета. Мы можем стать “уголком для отдыха”, где есть возможность спрятаться от давления технологического мира. Тишина, сладковатый запах бумаги, приятный уху шорох перелистываемых страниц – эта сторона нашего дела может приобрести большое значение.
В западной социологии приобрела популярность концепция “третьего места”, т.е. такого места в городе, где человек чувствует себя защищенным (предполагается, что первые два таких места — дом и работа). Обычно в качестве такого места выступает “любимое кафе”, но библиотека, куда человек приходит “читать и мечтать”, может выполнить эту же функцию.
Да, может быть, у библиотек нет шансов победить в информационном соперничестве с Интернетом и электронными изданиями книг, в которых намного удобнее искать и находить нужные данные. Но и миссия убежища может стать почетной функцией для библиотек XXI века.
---------------------------------------------------------------------------------------------
1) Wisner W. Librarianship enter the twilight // Library Journal. 2001. V. 126. № 1. P. 68.
2) heavy readers – дословно в пер. с англ. «тяжелые читатели»

STOP TORTURA!


Mariana HARJEVSCHI, director,
Biblioteca Publică de Drept

Biblioteca Publică de Drept în parteneriat cu Asociaţia Obstească „Iniţiativa pentru o Nouă Europă” lansează proiectul Stop tortura! finanţat de către PNUD în cadrul programului de granturi Prevenirea torturii (2009).
Proiectul are drept scop de a contribui la promovarea şi respectarea drepturilor omului, în special a interdicţiei torturii, prin iniţierea unui suport informaţional cu caracter juridic comprehensiv, care ar spori protecţia drepturilor persoanelor vizate, conform principiului: o persoană informată îsi cunoaste si îsi apără mai bine drepturile, şi la consolidarea culturii juridice a fiecăriu beneficiar. Proiectul implementat în parteneriat cu A.O. Iniţiativa pentru o Nouă Europă se va desfăsura pe o perioadă de şase luni şi se va concentra pe următoarele activităţi: expunerea şi dsitribuirea gratuită a instrumentelor naţionale şi internaţionale în domeniul drepturilor omului, în special interdicţia torturii; publicarea unei culegeri de hotărâri ale CEDO împotriva Moldovei în care se constată violarea art. 3 al Convenţiei europene pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale; dezvoltarea pe protalul juridic www.dejure.md a unei sub-pagini web dedicate fenomenului torturii; organizarea a trei lecţii publice privind subiecte legate de fenomenul torturii. Drept rezultat se aşteaptă distribuirea de seturi de materiale şi de culegeri de hotărâri ale CEDO, vizualizări ale sub-paginii web şi participarea persoanelor la lecţiile publice.
Obiectivele proiectului sunt de de a consolida cunostinţele beneficiarilor despre drepturile omului, în special interdicţia torturii şi mecanismele de protecţie a acestora; de a asigura accesul liber la informaţia cu caracter juridic despre tortură şi de a contribui la sporirea nivelului de cultură juridică al beneficiarilor.
Pentru atingerea obiectivelor vor fi realizate următoarele activităţi:
(a) expunerea publică şi distribuirea gratuită a instrumentelor naţionale şi internaţionale în domeniul drepturilor omului,cu un accent special pe instrumentele ce se referă la prevenirea şi combaterea actelor de tortură. Vor fi expuse şi distribuite acte normative naţionale, acte internaţionale, standardele CPT, hotărârile Curţii Europene pentru Drepturile Omului împotriva Republicii Moldova, în care se constată violarea art. 3 al Convenţiei europene pentru apărarea drepturilor omului si a libertăţilor fundamentale. De asemenea, se va realiza o campanie de colectare a materialelor care au fost elaborate de către organizaţiile şi instituţiile active în domeniul prevenirii şi combaterii torturii pentru a fi expuse şi distribuite beneficiarilor. În acest fel se va asigura accesul la surse variate de
informaţie pentru a oferi maximă obiectivitate;
(b) culegerea de hotărâri ale CEDO împotriva Republicii Moldova în baza art. 3 al Convenţiei europene pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale;
(c) dezvoltarea pe portalul juridic www.dejure.md a sub-paginii web dedicate torturii;
(d) organizarea lecţiilor publice în cadrul Bibliotecii Publice de Drept, unde vor fi puse în discuţie aspecte referitoare la fenomenul torturii, elemente definitorii, mecanisme de prevenire şi protecţie împotriva torturii etc. Vor fi organizate cel puţin trei lecţii publice.
Proiectul va fi implementat pe parcursul perioadei decembrie, 2009 – iunie, 2010.
Informaţii suplimentare despre proiect pot fi adresate Marianei Harjevschi, director de proiect, la adresa: mharjevschi@yahoo.com sau tel. 27 53 93 / 079538533.

miercuri, 16 decembrie 2009

EVOCARE IULIA HASDEU LA BIBLIOTECA „OVIDIUS”
Liuba Ciobanu,
şef oficiu, Biblioteca „Ovidius”Organizat în parteneriat cu Centrul Naţional de Hasdeulogie şi liceul „Iulia Hasdeu”, Biblioteca „Ovidius” a găzduit la 16 decembrie 2009 simpozionul literar cu genericul „De ziua numelui Iuliilor B. P. Hasdeu”. Manifestarea consacrată „prinţesei spiritului creator”, cum este asociată Iulia Hasdeu în studiile de cercetare a creaţiei sale, a fost deschisă de directorul bibliotecii dna Elena Butucel cu o evocare a personalităţii omagiate.
Moderatorul acestui eveniment dl Pavel Balmuş, preşedintele Societăţii Bibliophililor din Moldova „Paul Mihail”, a reamintit oaspeţilor că conform calendarului vechi 21 decembrie era Ziua sf. Iulian de aceea poate fi considerată Ziua Numelui Iuliilor. Încă insuficient cunoscută astăzi creaţia Iuliei Hasdeu reprezintă pentru cultura română un miracol, fiind parte din constelaţia literară română. Iulia Hasdeu nu a scris mult, deşi nutrea mari şi îndrăzneţe planuri literare, însă paginile care au rămas posterităţii, neunitare sunt revelatoare pentru universul tematic şi de vibraţie al poetei. A început să scrie poveşti pentru copii şi versuri înainte de a împlini şapte ani. Botezată cu numele mamei, Lilicuţa cum o numea tatăl, şi-a manifestat din copilărie talentul: citea la vârsta de doi ani şi jumătate, scria de la şase ani, la opt ani avea cunoştinţe satisfăcătoare de limbă franceză, engleză, germană. Iulia Hadeu înzestrată cu toate talentele posibile a fost să se înalţe în Împărăţia Cerului la doar 18 ani, lăsându-ne drept moştenire creaţia sa.
Dl Pavel Balmuş a prezentat două volume cu valoare de unicat din creaţia Iuliei Hasdeu: „Opere postume” editate în Paris în anii 1889-1890, în limba franceză. Ediţiile au fost donate de istoricul literar din România Dl Mircea Coloşenco Centrului Naţional de Hasdeulogie, aflat cu sediul în incinta Bibliotecii Municipale „B. P. Hasdeu”. Colecţia acestui centru s-a îmbogăţit cu o nouă ediţie de valoare, cei prezenţi asistând la o prelansare a volumului patru din ediţia „B. P. Hasdeu. Scrieri în 16 volume”. Volumul cuprinde studii şi articole literare, filosofice şi culturale, apare în colecţia „Moştenire” editată de Întreprinderea Editorial - Poligrafică „Ştiinţa” în colaborare cu BM „B. P. Hasdeu”.
Cercetătorul istoric literar, profesorul universitar Dl V. Malaneţchi, abordând acelaşi subiect cu mărturii bine documentate, a aprofundat unele momente referitoare la Dinastia Hasdeu, o dinastie cu vaste orizonturi de cultură: cinci generaţii ale acestei familii au scris în polonă, rusă, română, franceză. Cu o retorică evocatoare Dl Malaneţchi a prezentat contextul istoric defavorizant în care s-a manifestat această dinastie, cauzele stabilirii cu traiul în Polonia şi revenirii peste ani în ţinuturile române.
Un grup de elevi de la liceul „Iulia Hasdeu”, ghidaţi de profesoara de limbă română Dna Rodica Captari, curajoşi în pofida timpului de afară, prin zăpadă şi ger au venit din sectorul Botanica la Biblioteca „Ovidius” pentru a prezenta un micro-recital poetic şi muzical. Cu lumânări aprinse în memoria Iuliei Hasdeu, elevii cu o deosebită admiraţie au recitat versuri în română şi franceză, au evidenţiat prin citate din biografie chipul Iuliei: un copil supradotat, o poetă-fenomen care a făcut în Franţa un renume literaturii române. Posteritatea a apreciat-o şi în anul 1993 a fost deschisă o placă comemorativă pe casa unde ea a locuit la Paris. Cei prezenţi în sală au fost invitaţi într-o călătorie imaginară în Castelul Iulia Hasdeu de la Câmpina, construit în memoria Iuliei de tatăl ei, actualmente Muzeul Memorial „B. P. Hasdeu".
Printre invitaţi a fost colaboratorul prestigiosului hebdomadar „Literatura şi arta” poeta Nina Josu, pentru o reflectare ulterioară a evenimentului.
Invităm doritorii şi admiratorii creaţiei Dinastiei Hasdeu să vină la Biblioteca „Ovidius” pentru a le cunoaşte mai bine opera, prezentă generos în colecţiile bibliotecii.

TINERII LA BIBLIOTECĂ


Larisa UNGUREANU,
bbliotecară,
Biblioteca „Târgovişte”

Aşa se numeşte noul Club, fondat la Biblioteca „Târgovşte” pe data de 16 decembrie curent.
La şedinţă au participat elevi din anul I de la liceul profesional nr.1 – fete şi băieţi – în număr de 35.
Curiozitatea elevilor a fost trezită de tema anunţată, şi anume: Valorile familiei.
Despre sarcinile Clubului „Tinerii la bibliotecă” a vorbit doamna Ludmila Plopa, directoarea Bibliotecii „Târgovşte” care a accentuat necesitatea de a pune în discuţie probleme de reală importanţă pentru tineretul care ferceventează biblioteca. Familia este una din problemele acute ale soietăţii noastre.
Din acest punct de vedere, organizatorii şedinţei, în special, moderatroarea, a invitat persoane competente în probleme de familie, şi anume, pe dl Vitalie Marian, vicepreşedintele Asociaţiei Pentru Familie, însoţit de dl Erik Brewer, membru al Asociaţiei, originar din S.U.A., care în prezent locuieşte în Republica Moldova, fiind căsătorit cu o basarabeancă.
După o scurtă prezentare a rolului şi sarcinilor Asociaţiei, dl Marian a oferit cuvântul dl. Brewer care, într-o română perfectă, a vorbit auditoiului, mulţumindu-le pentru interesul faţă de Valorile familiei.
Discursul dlui Erik Brewer a fost comlpetat de imaginile de pe ecran – cifre, date statistice, citate, dar şi imagini din viaţa de familie care au impresionat asistenţa.
A urmat un schimb de păreri, întrebări, răspunsuri asupra temei.
Membrii Clubului au venit cu propunerea de a continua tema despre Valorile familiei.

marți, 15 decembrie 2009

CULORILE NEAMULUIIon BORŞ,

bibliotecar, Biblioteca „Alba Iulia”


Cinci studenţi graficieni şi tapiseri de la Academia de Arte din Chişinău au organizat o expoziţie originală la Biblioteca „Alba Iulia” din sectorul Buiucani, consacrată aniversării a 650-a de la fondarea Statului Moldovenesc.
La lansare, cele mai multe întrebări pentru autori, au venit de la elevii Liceul „O. Ghibu” din capitală (clase cu profil în artă plastică). Chiar la parter, pe tinerii curioşi îi aştepta un adevărat război de ţesut, pe care era „întinsă” lucrarea „Roşu de deochi”, realizată de Victor Ciobanu. La etaj au fost expuse tapisăriile lui Iurie Maximciuc – tripticul „Pădure”, confecţionat din lînă neagră.
„Mă strădui să folosesc coloranţi naturali, deşi unele culori pe care mi le doresc, le pot obţine doar pe cale chimică”, spune autorul. Lucrările de tapiserie şi grafică ale colegelor Olga Ilieş, Irina Ojovan şi Violeta Crâşmaru au fost prezentate publicului de Victor Ciobanu. Într-un limbaj profesionist, dar şi pe înţelesul celor mai puţin iniţiaţi în materie. Victor a găsit răspuns la toate întrebările vizitatorilor, demonstrând atât cunoaşterea domeniului, cât şi măestria cuvântului românesc.
Această expoziţie, cu lucrări mai puţin obişnuite, pe care nu le poţi vedea în fiecare zi, a fost expusă în luna februarie curent, şi evident, că altele i-au luat locul, Dar războiul de ţesut a rămas, cine este curios poate admira în sala bibliotecii de la parter un adevărat război de ţesut, care serveşte, în cadrul şedinţelor master class, diriguite de Elena Tamazlâcaru, ca mostră pentru lecţii teoretice pentru doritori.

BIBLIOTECA - MEDIU DE COMUNICARE A TINERETULUI

Ludmila CAPITA,
Bibliotecar principal
Biblioteca „Transilvania”

Motto: „Nu faptele succesului sunt importante,
ci treptele împlinirii sufleteşti”

Prin diversificarea acţiunilor, atractivitatea şi dinamica lor, Biblioteca „Transilvania”a devenit producătoare de informaţii. Ieşirea din inerţia tradiţională este o condiţie obligatorie, care asigură bibliotecii o poziţie confortabilă în societatea informaţională existentă.
Centrarea atenţiei pe tineret are un rol determinant în viaţa comunităţii, tineretul fiind cel care vine să consolideze spiritul cunoaşterii prin cercetare şi să schimbe lucrurile în bine, să găsească soluţii optime, rezonabile în evoluţia progresului, asigurând prin aceasta un sistem educaţional şi ştiinţific performant, de calitate, care să devină un garant al comunităţii ştiinţifice, dar şi al societăţii. Recent la Biblioteca „Transilvania” a avut loc lansarea proiectului salonului de lectură Ceaiul de la ora patru, moderator şi autor de proiect fiind dna Alexandra Tănase, profesor de limba şi literatura română la Liceul Teoretic „Gaudeamus”. Pe parcursul perioadei de implementare a proiectului respectiv, 15.12.2009 – 15.05.2010, orice doritor poate savura din plăcerea lecturii. La evenimentul de lansare au participat elevii claselor a X-a – a XII-a de la Liceul „Gaudeamus” şi printre invitaţi am avut-o pe inimoasa profesoară de limba şi literatura română dna Valentina Curechi.
Scopul proiectului reiese dintr-o necesitate stringentă de a atrage adolescenţii spre adevăratele valori, una dintre ele fiind literatura. Problema lecturilor sistematice este una simptomatică pentru societatea Republica Moldova. Lumea e departe de carte. Puţini, foarte puţini citesc poezie, de aceea nici nu se simt atraşi de ea. În era internetului adolescenţii nu savurează cu ochii paginile valoroase ale cărţilor, de aceea un salon de lectură este binevenit.
În cadrul salonului de lectură Ceaiul de la ora patru se va lectura tot ce e valoros pentru vârsta celor din grupul-ţintă, adolescenţi de 16-18 ani.
Prima şedinţă a demarat cu brio. Liceenii au recitat poezii din lirica autorilor: Mihai Eminescu, Arcadie Suceveanu, Francesco Petrarca. A dominat o atmosferă extraordinară, creativă şi plină de inspiraţie.
Aceste întâlniri vor avea loc bilunar, prima şi a patra vinere a lunii, organizându-se în cadrul lor lecturi, dezbateri, aprecieri, recitaluri de poezie clasică şi modernă, discutarea unor subiecte de mare interes pentru tineri, printre invitaţi numărându-se diverse personalităţi din domeniul culturii şi al literaturii.
Lansarea acestui proiect a fost posibilă datorită partenerilor implicaţi în proiect: Biblioteca „Transilvania”, dna Alexandra Tănase, profesor de limba şi literatura română, grad didactic superior şi elevi ai liceului „Gaudeamus”. Vor participa elevi ai altor licee din municipiu, utilizatorii bibliotecii, scriitori, pictori şi critici de literatură.
Biblioteca „Transilvania” oferă servicii eficiente şi performante care să coresăundă cerinţelor de informare şi documentare a membrilor salonului pentru a desfăşura şedinţele la un nivel cât mai înalt.
Lectura este pentru pasionaţii ei, ceea ce este spre exemplu, informatica pentru programatori. Este un mod de participare absolut, pe care nu ţi-l poate oferi nici un alt mediu de informare. Citim nu numai pentru a ne informa, ci pentru a recrea universuri ale cunoaşterii, plăcute sensibilităţii şi intelegenţei noastre. De aceea a incuraja lectura, este o datorie a noastră, a tuturor profesioniştilor, bibliotecari cu atât mai mult.