marți, 31 mai 2011

ÎNTÂLNIRE CU POETUL LEO BORDEIANU

Consemnare de Anastasia Moldoveanu, bibliotecar,
Biblioteca de Arte „T. Arghezi”

Evenimentul cultural întâlnire cu scriitorul incită atât publicul matur, cât şi copiii. Impactul acestor întâlniri este unul benefic pentru participanţi, cât şi pentru scriitor deoarece, după cum ştim cu toţii, în rezultatul dialogului viu apar noi posibilităţi de cunoaştere şi informare, de relaţii noi, şansă reală spre afirmarea personală.

La una din şedinţele cenaclului literar „Tudor Arghezi” de la Biblioteca de Arte „T. Arghezi”, în cadrul Săptămânii Uşilor Deschise s-a realizat o întâlnire cu poetul Leo Bordeianu, care a venit în faţa elevilor cu un program consistent şi concret: lansarea în premieră a primului ziar de cultură creştin-ortodox pentru copii şi adolescenţi „Scara spre cer” şi a cărţii sale, apărută în 2011 „Nimeni să nu se teamă de moarte”. Deşi tematica creştină capătă teren din ce în ce mai mult, totuşi, învăţătura creştină ortodoxă răzbate cu greu în paginile publicaţiilor cu tentă, în special, cognitivă şi distractivă, de aceea ziarul este binevenit. Căci, spune poetul, nu ai folos din prea multe cunoştinţe, dacă nu-ţi cunoşti propriul suflet, dacă nu te raliezi la matricea spirituală a moşilor şi strămoşilor.

L. Bordeianu a făcut o caracteristică a zilelor de azi, marcate de o criză profundă în toate domeniile vieţii sociale, politice şi economice. În aceste condiţii publicaţia care abordează problemel creştine are rolul important de educator, de propovăduitor, explicând toate fenomenele care au loc în viaţa noastră, a tuturora. Pregătirea şi editarea unui asemenea ziar, dedicat sufletului, credinţei şi spiritualităţii poporului a fost pentru dl Bordeianu o sarcină luată încă din ΄89, pe care însă a putut s-o realizeze abia acum. Sloganul ziarului „Să apărăm cu râvnă-Ortodoxia şi-acest pământ de sfinţi şi de eroi” serveşte ca un îndemn spre respect, cultivare şi păstrare a tot ce este sfânt. Să ne alimentăm din scrierile sfinţilor părinţi şi din faptele acelor eroi care, precum domnitorul Ţării Româneşti C. Brâncoveanu şi alte nume legendare, în numele unităţii de neam şi a credinţei strămoşeşti, şi-au consacrat şi chiar şi-au dat viaţa.

Revista „Scara la cer” conţine mai multe rubrici, unde în calitate de autori îi avem pe sfinţii părinţi, jurnalişti, scriitori şi feţe bisericeşti. Copiii, de asemenea, pot să se expună cu un debut literar, cu păreri şi sugestii la temele puse în discuţie pe paginile ziarului. Sunt anunţate concursuri tematice despre cunoaşterea patrimoniului cultural şi spiritual al ţării, concursuri de eseuri şi fotografii. În consens cu afirmaţia scriitorului Arcadie Suceveanu despre carte ca formator al minţii şi sufletului copilului, poetul Leo Bordeianu a invitat elevii la lectură, care este condiţia principală a devenirii unei persoane dezvoltate profesional, cultural şi spiritual.

Lansarea cărţii “Nimeni să nu se teamă de moarte”

Cartea reprezintă o culegere de poezii cu tentă socială pronunţată, înclinată spre tematica creştină, apărută în 2011 la Editura „Axios”. Conţinutul poemelor cărţii exprimă starea de spirit al poetului, lumea lui interioară, care metaforic vorbind, planează în spaţii diferite, regăsindu-se totuşi, deşi cu întârziere în credinţa sa către Dumnezeu. Pentru a accentua bucuria regăsirii, el recurge la o suită de comparaţii, care au un pronunţat suport realist. Rămâne oarecum mirat datorită faptului, că viaţa înainte de credinţă i se părea fără nici o valoare, absurdă: „Îndepărtaţi de Patria cerească,/ N-o preţuim pe cea de pe pământ”. Poetul ajunge la concluzia, că nimic nu este mai de preţ (banii, fericirea) decât virtutea, adică valorile pe care le-ai acumulat, înnobilându-ţi şi înălţându-ţi sufletul, care este nemuritor şi veşnic.

Nu toţi amatorii de poezie pot să-şi găsească refugiu în aceste poeme, deoarece ele fac parte mai mult din poezia simbolistă, suprarealistă. Dar totuşi, poeziile lui Leo Bordeianu din volumul dat reuşesc în mare parte să convingă, să fie nişte „spărgătoare de gheaţă”, să tulbure vibraţiile sufletului prin mesajul profund, transmis de autor cititorului său. În aceasta constă autenticitatea şi valoarea adevărată a lui Leo Bordeianu în calitate de poet. Prin volumul „Nimeni să nu se teamă de moarte” autorul ne demonstrează că are potenţiale resurse de a scrie poezie autentică.

Pe parcursul discuţiei elevii au avut şi întrebări despre muza inspiraţiei. Leo Bordeianu a indicat legătura între inspiraţie şi cultura scrisului. Fiecare om în sine se consideră un poet prin faptul că noi avem emoţii, stări sufleteşti, care caută să iasă la suprafaţă prin diferite procedee şi modalităţi de expresie. Însă în măsura în care reuşim să ne facem înţeleşi depinde deja de darul inspiraţiei şi cultura scrisului. Inspiraţia este un dar divin, ce trebuie cultivat prin exersări asemeni pianistului, invocat de N. Stănescu, care munceşte mult ca în clipa de graţie să fie la înălţime. Cultura scrisului trebuie perfecţionată necondiţionat, prin efort permanent şi dăruire de sine.

În timpul nostru prea grăbit merită să ne oprim atenţia asupra acestui autor de poezie. Prin creaţia sa el ne propune parcă un timp negrăbit unde predomină dragostea supremă şi unicul lucru care contează este spiritul. Leo Bordeianu este un poet al cuvintelor, care luate împreună „nu pot face altceva/ decât un poem”, adică poezia, pe care o caută, potrivindu-i „pantoful de aur”. Este poetul merituos şi omul „purtător de iluzii”, înzestrat cu o simpleţe şi o modestie de invidiat, din care cauză nu apare frecvent în public. Însă este de ajuns o simplă investigaţie, cum ar fi întocmirea unei expoziţie de carte a acestui autor şi imediat descoperi o activitate vastă, consistentă şi eminamente profesională. Debutează cu publicarea poemelor în revista de cultură „Moldova” în 1984 şi pe parcursul anilor publică creaţia sa în revistele de cultură din Republica Moldova, România, Italia, Franţa, Olanda, SUA, susţine, în diferite perioade de timp, rubrici permanente în revistele Limba Română, Moldova, Noi, Florile dalbe, Flux, Scara spre cer ş. a. Publică volume de versuri, prefaţează scrieri ale colegilor şi este prezent în antologii şi în critica literară autohtonă. Poezia sa este tradusă în limbile rusă, engleză, italiană, franceză. Se implică activ în viaţa culturală a Moldovei prin scrierile şi interviurile sale privind cultura, limba şi tradiţiile creştin-ortodoxe ale neamului românesc.

Este apreciat la justa lui valoare, devenind membru al Uniunii Scriitorilor din Moldova în 1990, apoi membru al Uniunii Scriitorilor din România în 1994. Deţine Premiul Uniunii Scriitorilor din Moldova pentru volumul de poezii Pânzele albe ale libertăţii în 2001. Este menţionat de colegii de breaslă prin aprecierile academicienilor M. Cimpoi şi C. Ciopraga, poeţilor şi scriitorilor români A. Lungu şi E. Marcu, I. Roşioru şi C. Chincea, poeţilor şi scriitorilor basarabeni D. Crudu, E. Galaicu-Păun, V. Gârneţ, A. Ţurcanu şi C. Trifan, criticilor literari G. Chiper şi A. Dinu Rachieru. În paralel cu activitatea literară L. Bordeianu activează ca şef de redacţie literară la revista Noi, şef de sector la revista Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi redactor-şef al ziarului Scara spre cer.

vineri, 27 mai 2011

LUMINA ARTELOR FRUMOASE

Valeria BEŢIVU,
bibliotecar, filiala „Ovidius”


„Ca şi literatura, arta picturală povesteşte despre orice vrea, dar are un avantaj: cel care contemplează înţelege imediat preludiul, intriga şi deznodământul” (P. Gauguin).


Timp de 17 ani de activitate filiala ,,Ovidius’’ a Bibliotecii Municipale ,,B.P. Hasdeu’’ şi-a afirmat statutul de instituţie cultural-informaţională din plin, desfăşurând o serie de activităţi diverse: cenacluri literare, simpozioane ştiinţifico-literare, lansări de carte, concursuri, recitaluri de poezie, întâlniri cu oameni de creaţie, personalităţi chişinăuiene, vernisaje de pictură, de fotografii, de obiecte confecţionate manual. Obiectivul principal în organizarea şi desfăşurarea acestor forme de activitate este promovarea culturii prin prisma lecturii, artei, picturii.

Şi pentru că ne dorim să aducem în lumină şi să promovăm tinerii, biblioteca este locul ideal pentru expoziţii de pictură ale tinerilor plasticieni în devenire, dar şi a celor îndrăgostiţi de arta penelului în timpul liber, pentru care pictura este un hobby. Operele de artă ale tinerilor talentaţi care au fost expuse pe parcursul anilor au dat bibliotecii o atmosferă plină de culoare şi fascinaţie. În cadrul clubului „Tinere talente”, care activează de mai mulţi ani la biblioteca „Ovidius”, s-a pus accentul pe organizarea unor expoziţii personale şi de grup ale elevilor şi studenţilor de la diverse instituţii de învăţământ: Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, UPS „Ion Creangă”, Universitatea Tehnică din Moldova, Colegiul Republican de Arte Plastice „Alexandru Plămădeală”, Liceul Republican de Arte Plastice „Igor Vieru”. Temele de inspiraţie au fost diverse, dar totuşi predominate sunt motivele inspirate de arhitectura Chişinăului vechi , peisaje rustice.

Expoziţiile de creaţie proprie sunt foarte importante la început de carieră. Printre participanţi putem menţiona: vernisajul de pictură ,,Toamna Chişinăului'', autor Irina Grati, studentă la Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, absolventă a şcolii de arte plastice „V. Poleacov” şi a colegiului de arte plastice „A. Plămădeală” ; expoziţia de icoane pictate de Elena Mărgineanu o tânără cu mult talent, studentă la Colegiul Tehnologic; vernisajul de pictură „Terra: trecut, prezent, viitor” de Igor Dublenco, student Universitatea Slavonă din Moldova, facultatea design interior, vernisajul de pictură al tânărului plastician Valentin Osadcii, absolvent al Academiei de Arte din Bucureşti, ale cărui picturi îndeamnă la meditaţie, etc.

Ne bucură faptul că pe parcurs am reuşit să aducem la bibliotecă şi să prezentăm publicului vernisaje ale unor personalităţi afirmate deja în arta picturii: Valentina Brâncoveanu, Andrei Sârbu, Simion Moisei, Parascovia Popa-Donoi, Afanasii Oprea, Glebus Sainciuc, Dumitru Balica ş.a.

Mai recent, în cadrul săptămânii uşilor deschise sub genericul BIBLIOTECA- promotor al valorilor chişnăuiene, filiala ,,Ovidius’’ a găzduit un vernisaj de pictură ,,Reflecţii de primăvară’’, autor Iraida Ciobanu, artist plastic, titularizată membru al Uniunii Artiştilor Plastici din Moldova din anul 2009, dar şi cercetător ştiinţific, cadru didactic în învăţământul artistic. La bibliotecă au fost expuse o mică parte din lucrările prezentate în cadrul ultimului său vernisaj de la Centrul Expoziţional „Constantin Brâncuşi” din Chişinău.

Fiecare lucrare a pictoriţei Iraida Ciobanu este o apropiere de frumuseţile naturii, a menţionat Elvira Cemortan-Voloşin, preşedintele Centrului Cultural „Artelit”, afirmând că aceste picturi emană lumină şi încălzesc inimile oamenilor. (Aici putem menţiona că unul din primele vernisaje personale ale Elvirei Cemortan-Voloşin a avut loc tot la biblioteca „Ovidius”). Natalia Procop, o altă admiratoare a talentului Iraidei Ciobanu, a menţionat expresivitatea deosebită a lucrărilor, diversitatea temelor abordate. Prin modul său de manifestare în lucrările sale arta poate fi considerată şi ca o formă de cunoaştere artistică.

La finalul vernisajului au urmat felicitările pentru reuşita acestui eveniment, impresiile pentru picturile pe care le-au admirat cu toţii, o parte dintre cei prezenţi făcând chiar comandă pentru tablourile pe care ar fi dorit să le procure. A fost un vernisaj reuşit, cu o atmosferă destinsă, plăcută. Toţi invitaţii şi vizitatorii au plecat de la acest eveniment cu cunoştinţe noi în dezvoltarea respectului faţă de creaţie plastică, cunoaşterea sensului şi funcţiei operei de artă. Pe parcursul acestei săptămâni mulţi iubitori de artă au admirat expoziţia de tablouri inedite ale acestei autoare.

Lucrările artistice sunt mult apreciate de utilizatorii bibliotecii, care au posibilitatea de a-şi exprima părerile în „Cartea de impresii”. Laitmotivul acestor aprecieri: tematica diversă a picturilor te opreşte pentru o clipă, te face să uiţi de numeroasele probleme şi grijile cotidiene şi să descoperi o lume aparte, destinată exprimării şi creării operelor ce duc la revelaţia sufletului.

joi, 26 mai 2011

DUPLEX AMICAL CU UTILIZATORII

DAR DIN DAR

Дарья ОСАДЧАЯ, библиотека им. И. Мангера

Находясь в центре тяжести вечного треугольника Книга – Пользователь – Сообщество, библиотекарь стоит иногда перед очень непростой, а порой неразрешимой задачей. То же произошло и в нашей библиотеке.

В наше непростое время, не только люди, но даже книги находятся в кризисе. Новые книги стали не по карману многим любителям чтения, да и среди новых поступлений редко попадаются научно-популярная серия, переиздания классиков.

Наша библиотека получает много книг в подарок от людей (особенно еврейских семей), которые уезжают на ПМЖ, переезжают, делают ремонт или, из – за жилищных условий, вынуждены отказаться от своих персональных библиотек, и тогда книги отправляются на помойку. Но, каждая книга заслуживает ещё один шанс на жизнь.

Так, в 2008 году в библиотеке им. И.Мангера стартовала программа “Книгу в каждую семью” (“Dar din dar”). За счет этих бесценных подарков от населения библиотека, частично, обновляет свой фонд, заменяя ветхие издания новыми. Книги, изданные много лет назад, пользуются спросом и теперь. К сожалению, наша библиотека располагает ограниченной площадью, и хранить все подаренные книги просто нет возможности.

Что же делать с литературой, которой с каждым годом становится все “теснее” на библиотечных полках? Рука не поднимается отдать книгу в макулатуру. Мы приняли коллегиальное решение отдавать книги, как котят, «в хорошие руки». Так возникла идея дарить книги читателям: перед входом на абонемент был установлен специальный столик с надписью “DAR DIN DAR”, на котором постоянно выставляется подаренная литература. Ни один входящий в библиотеку посетитель не проходит мимо горы книжных сокровищ.

Акция имеет огромный успех. Очень часто в библиотеке проводятся различные мероприятия, участники которых без книг-подарков не уходят. Особенно это касается учащихся школы - интерната №3 и малоимущих семей. Также есть круг пользователей, которые заказывают интересующую их литературу, например, физику, математику, информатику, поэзию, классическую литературу. А наша постоянная читательница, одна из победителей конкурса «Cel mai fidel cititor», Т.А. Коршак, несмотря на свой преклонный возраст (а ей не много, не мало 90 лет!) в качестве волонтёра обеспечивает литературой людей, которые в силу возраста или других проблем сами не могут посещать библиотеку.

Когда преподносится книга в подарок, то дарится не просто красивое полиграфическое издание, а отдается вместе с ней целый мир человеческих страстей и переживаний, мудрости и радости. Хорошая книга сродни живому существу. Она может стать для человека и прекрасным собеседником, и верным другом, и мудрым учителем. Получить книгу в подарок очень приятно и прекрасно.

Среди дарителей книг особо хочется отметить Д. Хахама, семью Кофман, Н. Алхазову, наших коллег Д. Шлаен и Г. Финкель, семью писателя - члена Союза журналистов Молдовы В.Коцофан, Матюпатенко М.Е., Гапонову М.Г., Морарь В. А. Жительница Израиля Э.Офир после частного визита в нашу библиотеку, прислала нам полугодовую подписку на газету “Вести” со всеми приложениями.

За время функционирования программы “DAR DIN DAR” в библиотеку им.И.Мангера было подарено около 7000 книг. Из них примерно 2500 экз. книг было передано в фонд библиотеки, 400 экз. книг – на прямую замену фонда библиотеки и более 4000 экз. книг подарено нашим любимым читателям.

Спасибо всем за доброе отношение к книге, библиотеке, чтению!

marți, 24 mai 2011

ZECE ANI ÎMPREUNĂ: BIBLIOTECA PUBLICĂ DE DREPT LA 10 ANI

Biblioteca Publică de Drept este o Personalitate în comunitatea biblioteconomică, care înscrie evenimente şi fapte concrete în dezvoltarea Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”. Filiala s-a afirmat şi slujeşte profesiei,  încercând să dea acestei activităţi ritmuri, vibraţii, trăiri creatoare, adunând succese, realizări şi împliniri.


Pe parcursul celor 10 ani, a contribuit substanţial la procesul de organizare a lecturii publice şi juridice pentru locuitorii Chişinăului, a implementat cu succes proiecte, alături de colegi, a încurajat şi susţinut procesul de diversificare a serviciilor.

Evidenţiem şi apreciem în mod deosebit inteligenţa Echipei de profesionişti. În accepţia etimologică, inteligenţa ar fi capacitatea minţii noastre de a stabili legături, relaţii. La acest capitol BPD deţine întâietatea. Din punct de vedere biologic - inteligenţa este capacitatea de adaptare, de a găsi soluţii în situaţii inedite, de a transforma mediul profesional. Iar în percepţia filosofilor, inteligenţa este un instrument al cunoaşterii, al abstractizării, al sintezei. În acest sens implicaţiile bibliotecarilor de la BPD sunt la fel pronunţate.

BPD a susţinut, dezvoltat şi diversificat serviciile comunitare şi externizate,  a cooperat eficient cu comunitatea: utilizatori, fondatori, societatea civilă în dezvoltarea proiectelor, programelor şi serviciilor, a contribuit original la promovarea imaginii şi activităţii Bibliotecii Municipale.

Noi, Echipa Hasdeu,  aducem cordiale felicitări cu prilejul aniversării şi Vă dorim o viaţă îndelungată, sănătoasă şi rodnică pe tărîmul biblioteconomic şi juridic.

duminică, 22 mai 2011

CULTURA INFORMAŢIEI – O TREAPTĂ SPRE CUNOAŞTERE

Margareta CEBOTARI,
bibliotecar principal, filiala OVIDIUSAbilitatea umană de a căuta şi accesa informaţia, atât prin intermediul mijloacelor tradiţionale, cât şi prin utilizarea tehnologiilor moderne de informare şi comunicare constituie semnificaţia de bază a culturii informaţionale. Bibliotecile rămân a fi un spaţiu important pentru educarea şi dezvoltarea culturii informaţiei.

Biblioteca „Ovidius” oferă în permanenţă sprijin utilizatorilor săi pentru utilizarea corectă a resurselor de informare stocate în colecţiile bibliotecii, îşi diseminează şi promovează colecţiile utilizând forme tradiţionale, dar şi posibilităţile oferite de noile tehnologii informaţionale. Obiectivele bibliotecii în realizarea acestui scop se axează pe diverse forme de realizare: studiu (lecţii biliografice), activităţi educaţional-informative (ore de informare), jocuri, concursuri cognitive. Accentul se pune pe diversificarea modului în care se produce formarea utilizatorului pentru a folosi informaţia tradiţională cât şi informaţia pe suport electronic.

Promovarea culturii lecturii, a culturii informaţiei s-a regăsit şi în agenda activităţilor desfăşurate în cadrul Săptămânii uşilor deschise de la filiala „Ovidius”. Lecţiile bibliografice şi orele de informare au fost orientate spre dobândirea unor competenţe de utilizare a colecţiilor şi serviciilor, spre aprofundarea de cunoştinţe în domeniul utilizării site-urilor de socializare prin intermediul cărora bibliotecile transmit informaţii utile publicului, asigurându-se astfel formarea utilizatorului pentru a folosi serviciile noastre atât în acces direct cât şi indirect, de la distanţă. În cadrul orelor de informare au fost prezentate blogurile „Biblioteca „Ovidius” în dialog cu comunitatea” şi „Chişinău – oraşul meu”. Elevilor de la liceele „Mihai Viteazul”, „Minerva”, studenţilor de la Colegiul Politehnic şi Colegiului Tehnologic le-au fost transmise cheile de căutare a informaţiei şi mesajele de ajutor pe care le oferă aceste site-uri. Selectarea informaţiei calitative a fost scopul ringului bibliografic „Învaţă să te informezi !” organizat pentru elevii clasei a treia de la gimnaziul nr. 53.

Ziua de informare „Ediţii noi în colecţiile bibliotecii” organizată în cadrul Săptămânii uşilor deschise a avut drept scop să pună în valoare colecţiile bibliotecii. Varietatea documentelor expuse spre consultare în această zi dovedeşte faptul că bibliotecile asigură necesităţile unui public larg de consumatori de informaţie: îşi pot regăsi informaţia necesară elevi şi studenţi, cadre didactice, masteranzi, dar şi pensionari, şomeri, etc.

Pe un stand aparte au fost selectate ediţiile noi ce se încadrau în genericul „Suport informaţional pentru elevi”. Pentru ei au fost desfăşurate reviste bibliografice de prezentare a volumelor ce le pot veni în ajutorul procesului de studiu: dicţionare lingvistice, critică literară, geografie, istorie, etc. Pentru elevii claselor primare cognitivă, dar şi distractivă, a fost revista bibliografică în baza expoziţiei „Cărţi pentru picii curioşi”.

Una din priorităţile acestui an fiind aniversarea de 575 ani de la fondarea Chişinăului s-au desfăşurat şi două reviste bibliografice în baza expoziţiilor „Cihişinău – comunitate deschisă spre viitor” şi „Personalităţi chişinăuiene”. Un deliciu aparte pentru vizitatorii bibliotecii a fost expoziţia „Chişinăul în suvenire” în care am prezentat o parte din obiectele decorative cu simbolica oraşului din colecţia Centrului de Informare şi Documentare „Chişinău” a BM „B. P. Hasdeu”

Publicul invitat să participe la activităţile preconizate în această zi s-a convins că în bibliotecile de azi, aflate între tradiţie şi modernitate, informaţia coexistă atât pe suport tradiţional, cât şi pe suport electronic, deoarece au fost trecute în revistă şi noile intrări de CD, DVD din colecţia bibliotecii. Cu un deosebit interes cei prezenţi în această zi la bibliotecă au aflat despre posibilitatea de a se informa şi de la distanţă despre ce surse noi sunt la dispoziţia lor în colecţiile noastre, accesând expoziţiile virtuale plasate pe blogul bibliotecii. Expoziţiile on-line plasate în acest an au o idee bine concepută: am iniţiat şi susţinem informaţional rubricile permanente: „Expoziţia lunii” – prezentarea selectivă a literaturii artistice şi cognitive într-o expoziţie virtuală în fiecare lună a anului curent, rubrica „Descoperă bucuria lecturii” – cărţi cognitive pentru copii. Astfel au fost prezentate deja cărţi noi din colecţia „Internaţional Bestseller” (Bucureşti, Litera Internaţional), colecţia „Cartea de pe noptieră” (Bucureşti, HUMANITAS), „Cărţi pentru picii curioşi”, „Colecţia râsul lumii” (Bucureşti, Humanitas), colecţia „Biblioteca pentru toţi copiii” (Chişinău, Prut Internaţional), etc.

Toate aceste elemente din activitatea bibliotecii contribuie din plin la creşterea imaginii şi a încrederii utilizatorului în potenţialul informativ al bibliotecilor moderne. Astfel, foarte importantă se dovedeşte a fi contribuţia pe care biblioteca „Ovidius” o are în dezvoltarea culturii informaţionale a unui public larg de utilizatori şi în asigurarea accesului la informaţie.

Numărul mare de vizitatori ai bibliotecii din Săptămâna uşilor deschise ne convinge că organizarea unor astfel de manifestări culturale şi informaţionale de amploare contribuie din plin la afirmarea instituţiei drept un factor activ în viaţa socială şi culturală a comunităţii chişinăuiene.

sâmbătă, 21 mai 2011

BIBLIOTECA - AICI VINE SUFLETUL ŞI SE BUCURĂ GÂNDUL

Victoria CEBANU,
bibliotecar, Filiala „Ovidius”


Cartea şi biblioteca sunt elemente ale comunităţii, ele vin dinspre ieri şi ne poartă spre mâine. În calitatea sa de centru informativ, educativ şi recreativ biblioteca devine o instituţie prietenoasă, un popas de suflet şi minte al celor mici, în care ei se simt bineveniţi. Această considerare ne-a dat un imbold pentru a da start „Săptămânii uşilor deschise” cu activitatea „Biblioteca - aici vine sufletul şi se bucură gândul” - un spectacol literar-artistic organizat în colaborare cu copiii clasei a 3-a de la şcoala primară nr. 32, sectorul Centru, învăţătoare Rodica Busuioc.

Această activitate comună a adus o satisfacţie ambilor părţi colaboratoare, deoarece organizarea acestei manifestări culturale în scopul stimulării şi promovării creativităţii copiilor a fost un scop bine determinat de bibliotecă.

Copiii sus menţionaţi au fost foarte receptivi şi dornici de a participa la desfăşurarea acestei activităţi şi a aduce un omagiu cărţii cât şi bibliotecii, numindu-le pe cele din urmă „...sanctuare în care pătrunzi cu respectul datorat înţelepciunii”.

Spectacolul a inclus în sine: recital de poezii, cântece, scenete, jocuri didactic-cognitive, unde spiritul creativ, ţinuta scenică a copiilor a fost simţită, văzută şi apreciată de semenii lor, elevii clasei a 3 B, gimnaziul nr. 53, învăţătoarea Furtună Ecaterina cât şi de bibliotecari prezenţi. Legătură lăuntrică dintre cei care au prezentat matineul şi auditoriul a fost nemaipomenit de aproape, călduroasă şi unanimă (manifestând principiul unităţii).

Auditoriul a fost atras la participare la acţiune comună prin jocurile didactice propuse: „Să scriem o carte” – oferindu-le, doar macheta mărită a unei cărţi, fără nici un rând scris; „Recunoaşte personajele din poveşti” - prin recitarea unui fragment, ”Cărui erou din poveste aparţine obiectul dat” - oferindu-le posibilitatea de a scoate dintr-o pungă, obiectele: un pantofior, o lădiţă, o salbă, etc. Apoi ei au trebuit să recunoască şi a cui este punga în care au fost stocate obiectele propuse spre recunoaştere. Jocurile didactice cu subiect din basme şi poveşti au provocat copiii să facă modificări, adăugiri, combinări de replici şi acţiuni ale eroilor, ei manifestând independenţă în alegere şi spontaneitate, în interpretarea rolurilor asumate. Astfel copiii prezenţi s-au transpus într-o lume mirifică a basmelor.

O mare surpriză pentru bibliotecari la sfârşit de activitate a fost recitalul poetic închinat “Zilei profesionale a bibliotecarului”. S-au perindat momente emoţionale aparte prin care au fost apreciate munca bibliotecarului ca un bun propagator al culturii, ca o enciclopedie vie, care oferă informaţii din toate domeniile de cunoaştere, fiinţa în inima căruia încape dragostea pentru copii şi pentru carte, omul ce pune în valoare comorile spirituale.

vineri, 20 mai 2011

DIALOG ÎNTRE GENERAŢII LA BIBLIOTECA “OVIDIUS”

Natalia COJOHARENCO,
Bibliotecar, filiala „Ovidius”


Citat: “Actorii sunt dovezi vii ale faptului că sufletul există”
Adrian Virgil PinteaÎn acest an, aniversar pentru Chişinău, în activitatea Bibliotecii “Ovidius” au fost preconizate mai multe activităţi de cunoaştere şi promovare a personalităţilor chişinăuiene în rândul tinerilor şi adolescenţilor din sectorul Centru, printre ele fiind şi programul cu genericul „Dialog între generaţii”

Recent, în splendoarea verdelui-crud de mai, în cadrul “Săptămânii Uşilor Deschise” la biblioteca “Ovidius” a avut loc un fenomen inedit pentru toţi vizitatorii ei. Cei prezenţi s-au bucurat de o întâlnire spectaculoasă cu prestigioşii actori ai republicii: Dina Cocea, Viorica Chircă şi Iurie Negoiţă. Întâlnirea a demarat cu îinterpretarea piesei „Actorul”, versuri Adrian Păunescu, cu care tânăra interpretă Natalia Croitoru a delectat publicul, iar refrenul – „...O biet actor, / O biet artist / Rolurile mor / Viaţa e un teatru trist...” – a fost intonat în unison de cei prezenţi.
Activitatea a fost moderată de criticul de teatru Larisa Ungureanu. Ea a adus la cunoştinţă publicului momente din viaţa şi activitatea actorilor invitaţi, şi desigur de rolurile în care ei s-au produs . Actorii sunt o enigmă, iar scena e o magie – spune ea, şi tot ea se întreabă: pe scenă actorii sunt şi buni şi răi, dar cum sunt ei în viaţă? La această întrebare actorii au încercat sa ne răspundă tuturor, depănându-şi amintirile vieţii lor tumultoase.

Scena ne înnobilează, şi ei suntem fideli. Spectatorii ne încarcă de energie, ei ne dau putere - a spus Viorica Chircă. Cu multă emoţie a povestit despre casa unde s-a născut şi a crescut, despre munca ei prodigioasă în Teatrul Naţional “Mihai Eminescu”, unde este angajată din anul 1961. A avut apariţii memorabile în multe spectacole, “Eminescu”, “Romeo şi Julieta” etc., spectacolele ce se jucau cu casa închisă la acea vreme. Foarte emoţionant pentru public a fost momentul când dumneaei a recitat o poezie-rugăciune a unui om către Domnul, o rugă de zile senine tuturor.

Minunata şi romantica Dina Cocea a fascinat publicul cu amintirile sale din copilărie. Sa născut în Bucovina de Nord în satul Voloca, în familia lăutarului Ion Cocea. Cu mult umor şi intelegenţă a povestit despre calea sa lungă spre scenă. Chiar din frageda copilărie îi făcea plăcere să interpreteze mici roluri pe diverse teme. Setea pentru frumos o făcea să parcurgă de mică câte 12 km. pe jos pentru a ajunge la teatrul din Cernăuţi pentru a viziona un spectacol. ”Teatrul cere mari sacrificii, multe renunţări la plăcerile vieţii, dar să mai am o viaţă tot actriţă aş fi – cu tărie afirmă domnia sa.

O carieră ascendentă şi culminantă a avut actorul Iurie Negoiţă. Absolvent al Institutului de Artă Teatrală „GITIS” din Moscova. Actorul a jucat multe roluri importante în viaţa sa şi la care ţine foarte mult. Rolul de debut a fost cel al lui Romeo, după piesa lui Sheakspeare. „Mulţumesc pentru această revenire în istorie, profesia de actor este o provocare, o sacrificare, trebuie să dovedeşti mereu că eşti cel mai bun în rolul tău” spune actorul. Iurie Negoiţă lansează un îndemn pentru tineri: Unde nu ve-ţi fi, trebuie să fiţi oameni culţi, să duceţi lumina culturii naţionale.

În special pentru actorul Iurie Negoiţă Natăliţa Croitoru a interpretat cântecul „Un actor grăbit”.

Studenta anului III Oboroceanu Ana, Colegiul Politehnic a recitat poezia „Murea pe scenă un artist” autor Dumitru Matcovschi, Stegari Iuliana studentă a aceiaşi instituţie, a declamat versurile „Nu-i daţi artistului putere” de Pavel Bechet.

În final tinerii curioşi au asaltat maeştrii cu o mulţime de întrebări, la care dânşii au răspuns cu multă plăcere. Actorul adevărat îl face pe spectator să trăiască, ba chiar să joace la rândul lui acţiunea pe scenă. Precum a spus renumitul actor american Marlon Brando: „Singurul lucru pe care actorul îl datorează publicului e să nu-l plictisească”. Această afirmaţie o putem atribui şi acestei întâlniri emoţionante şi cognitive, în cadrul căreia s-a produs un dialog expresiv şi inteligent între două generaţii de chişinăuieni.

joi, 19 mai 2011

PARTENERIAT DE SUCCES ÎNTRE FILIALA „TRANSILVANIA” ŞI GRĂDINIŢA-CREŞĂ NR. 135 DIN MUNICIPIUL CHIŞINĂU

Cristina BALANUŢA,
Bibliotecar, Filiala „Transilvania”

 
 Acum citeva luni în urmă, la Filiala „Transilvania” a început o frumoasă şi fructuoasă conlucrare cu Gradiniţa-creşă nr. 135 din municipiul Chişinău.

Astfel de evenimente au loc periodic în biblioteca noastră, ea fiind o punte de legatură între comunitate şi instituţiile partenere, prin care să se asigure mai bună comunicare şi colaborare cu comunitatea în ansamblu.

Conlucrarea dintre aceste doua instituţii a avut drept scop, facilitarea procesului de integrare a copiilor cu disabilităţi în spaţiul socio-cultural.

Gradiniţa-creşă nr. 135 din municipiul Chişinau este o instituţie educativă care are ca benefeciari copii cu necesităţi speciale şi anume cu probleme de văz şi nu numai, care sunt incluşi în procesul educativ alături de copiii normali.

Filiala „Transilvania” colaborează cu o multitudine de institutii educative din municipiul Chisinau şi cu toate a stabilit un parteneriat trainic, care ani de ani, generaţii cu generaţii îndrumaţi cu ajutorul sfaturilor din cărţi copiii, tinerii şi toti actorii acestor instituţii pe cele mai corecte drumuri ale vietii, deoarece prin carte mereu mergi pe drumuri deja bătătorite de cei care au gândit-o şi au scris-o.

Colaborarea cu Grădiniţa 135 a devenit o conlucrare specială, deoarece deţine copii speciali, care necesită metode speciale de lucru. Momentele de întâlnire cu aceşti copilaşi a condus şi la o revizuire a cunoştinţelor noastre în lucru cu astfel de copii, ca lucrători ai bibliotecii publice.

Domeniile de formare ale parteneriatului nostru s-au constituit în 3 module: Lecturi şi jocuri active, Atelier de creaţie, Discuţii, dezabateri, toate având ca finalitate integrarea copiilor cu nevoi speciale în viaţa socială, culturală şi artistică. Toate aceste module sunt compuse din diverse activităţi cu diverse tematici.

Întilniri cu scriitorii, în cazul nostru cu Titus Ştirbu, a manifestat enorm copiii. A fost o manifestare pozitivă şi stimulatoare, fiindcă dupa această întâlnire cu Titus Ştirbu, copiii au înţeles, că ei la fel pot face acest lucru, „eu tot pot crea poeziii”, astfel că nu peste mult timp unii din copilaşi au alcătuit cele mai frumoase poezii dedicate orasului Chişinau. Poeziile au fost postate pe blogul MicAmic al bibliotecii. (http://cbalanuta.blogspot.com/).
La fel nu putem trece cu atenţia peste alte lucru create de către aceşti copilaşi, ei fiind în pas cu orice sărbătoare sau evenimente importante ale culturii noastre. Ei au creat cele mai frumoase mărţişoare, au încodeiat ouă originale, au pictat desene, care au întruchipat fantezia şi gândurile stimulate de venirea primăverii, a anotimpului florilor, păsarelelor şi a eroilor îndrăgiţi din basmele citite.

Pe lângă faptul că împreună cu aceşti copii am creat multe lucruri frumoase, jocul a fost prioritar în activităţile petrecute cu ei, fiindcă, joaca este pentru un copil ca un job pentru noi, o activitate respectabilă, serioasă, care îl ajută să crească, în care se implică total. El învaţă să stăpânească noi gesturi şi noi capacităţi. Dar este, de asemenea, o activitate placută, o ocazie de amuzament, la care se participă în funcţie de preferinţe. Pentru micuţi, totul este sinonim: a se juca, a experimenta, a munci, a visa, a descoperi, a învăţă.

La fel şi discuţiile au avut un loc prioritar în activitatea noastră. Am discutat pe marginea Drepturilor Copilului, cum sunt acestea respectate şi care alte drepturi consideră ei, ar mai trebui să se respecte referitor la copii.

Cărţile sunt un univers minunat în care trebuie să pătrundă copiii. Educaţia şi dezvoltarea copilului sunt promovate de cărţi. Însă nu toţi copiii gasesc o plăcere în citit sau nu toţi reuşesc să savureze această plăcere din mai multe motive, unul din el fiind cel de disabilitate de văz. Iar atractia pentru citit nu poate fi impusă. Copiii trebuie să găsească o valoare proprie în cărţi, pentru a citi cu placere. Copiii de la Grădiniţa 135 au gasit această valoare poate mai puţin în a citi şi mai mult în a asculta, şi mai apoi a crea, a reda în desen, cântec, poezie, teatru, ceea ce au audiat.

Lucrul cu copiii de la Grădiniţa 135 din municipiul Chişinău a demonstrat că copiii au nevoie de carte, de vizite la bibliotecă, fiindcă printre cărţi ei se simt mai puternici, iar dialogul dintre carte şi copil este unul absolut nediscriminatoriu.

miercuri, 18 mai 2011

SĂ CUNOAŞTEM CHIŞINĂUL DRAG

Victoria CEBANU,
bibliotecar, Filiala „Ovidius”

Aflându - ne în anul aniversar - 575 de ani de la prima testare a oraşului Chişinău, şi promovarea acestui eveniment pe tot parcursul anului, în suita de activităţi culturale în cadrul Săptămânii Uşilor deschise desfăşurate la Filiala Ovidius, în perioada (10-15 mai) sa impus un şir de activităţi ce pune în valoare evenimentul dat. Una din ele fiind desfăşurarea orei de lectură cu genericul Să cunoaştem Chişinăul drag, care a avut ca scop: aprofundarea cunoştinţelor ce ţine de istoria oraşului natal, aprecierea şi împărtăşirea sentimentului de a proteja şi a valorifica ţinutul natal, de a transmite generaţiilor viitoare îndeosebi la copiii patriotismul şi mândria de a fi cetăţeni a Republicii Moldova şi localnici acestui oraş frumos. Această oră de lectură impunea o studiere aprofundată din partea bibliotecarului a evenimentelor petrecute în şirul secolelor de existenţă a acestei localităţi. Pe parcursul pregătirii către ora de lectură, sau folosit mai multe surse de informare (documente): tradiţionale şi moderne.

Printre invitaţi la scurtul popas în Chişinăul de altă dată au fost elevii clasei a III-a de la Liceul teoretic «Mihai Viteazul», învăţătoare Gaburea Maria. Pentru a captiva atenţia utilizatorului mici şi a face mai interesantă şi atrăgătoare prezentarea oraşului s-a recurs la: scanarea unor imagini şi date istorice din diferite surse informaţionale, amplasarea materialului istoric în programul Power Point, folosirea jocului didactic — cognitiv.

Începutul acestei ore de lectură venea prin răspunsul oferit de către elevi la întrebarea bibliotecarului: care este locul drag inimii tale, unde te simţi protejat, adorat, în siguranţă, unde este un sentiment aparte? Răspunsul dat de copii a fost confirmat de către bibliotecar prin recitarea unor versuri a marelui poet Grigore Vieru:

Am o casă printre ramuri,

Am un sat întreg de neamuri,

Am un codru o câmpie

Am un loc ce-mi place mie....

Şi acest loc pentru copiii participanţi, sa considerat a fi :«Oraşul drag – Chişinău»- unde sau născut, unde au spus cuvântul mama, unde şi-au făcut primii prieteni, unde au mers pentru prima oră la grădiniţă, şcoală etc. Trecerea spre a face o apreciere a oraşului drag a fost făcută prin recitarea unui fragment din poezia poetului menţionat mai sus «Oraş de vis»: „Nu ştiam că binele / Eşti tu, Chişinăule, /Nu ştiam că dragostea / Chiar în tine se găsea. / Un mărgărit, / Un luceafăr luminos, / Un prea mândru curcubeu - / Aşa eşti tu, Chişinău! / Te-am îndrăgit / Nu de-atât că eşti frumos ,/ Dar de - atât că eşti al meu / Şi al meu vei fi mereu / Chişinăul meu. /

După care copii au fost familiarizaţi cu istoricul Chişinăului. Copiii au aflat despre locul unde a fost înfiinţat oraşul natal, originea denumirii localităţii, ce reprezenta în anii îndepărtaţi satul din valea colinei Mazarachi, transformarea localităţi în târguşorul Chişinău, trecerea la statul de oraş şi mai apoi la capitala Republicii Moldova. A fost prezentate mai multe perioade de dezvoltare a capitalei, până în prezent. Bucurându-ne astăzi de un oraş frumos, foarte verde, modern.

Foarte distractiv şi interesant a decurs partea a doua a orei de lectură, prin motivul că generalizarea cunoştinţelor asimilate sau produs prin jocul didactic-cognitiv „Recunoaşte locul dat prin imaginile expuse”. Copii au dat dovadă de o atenţie şi o capacitate de similare a informaţiei primite.

marți, 17 mai 2011

LECŢIE INTERACTIVĂ LA BIBLIOTECA "LIVIU REBREANU"

Am cunoscut Biblioteca "Liviu Rebreanu" fiind la un stagiu de formare la Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei şi fiind impresionată de fondul de carte, îndeosebi de colecţia inedită de carte în limba franceză, mi-am propus, neapărat să-mi aduc discipolii în această oază de cultură. Începând cu participarea la Zilele Francofoniei biblioteca a devenit un partener al Liceului Republican cu profil Real. De fiecare dată elevii au fost încântaţi de prezentările dnei Irina Tutun, care ne-au oferit multe informaţii utile.

O vizită la bibliotecă este o motivaţie în plus pentru elevi, de o studiere mai largă, de o cunoaştere mai profundă. Lecţia teoretică de prezentare a curentelor literare, de exemplu, este una "plictisitoare", deaceea am hotărât ca elevul să facă cunoştinţă pe viu cu o carte, să o ţină în mână, să o răsfoiască, fapt ce-l va motiva să citească, să memoreze aceste surse mult mai bine ca la o lecţie obişnuită. Organizând această vizită colectivă am avut ca scop ilustrarea materialului teoretic prin exemple şi opere concrete ale literaturii franceze din colecţia de carte franceză a bibliotecii. Elevii au făcut cunoştinţă cu principale curente literare ale literaturii universale, au aflat reprezentanţii francezi ale acestora, şi-au făcut notiţe pentru a le prezenta ulterior la lecţie. Sper ca aceast tip de lecţie va contribui la o mai eficientă însuşire a materialului de studiu. Deci, vizitaţi bibliotecile, centre sfinte de păstrare a civilizaţiilor.

Livia Bulicanu, prof. de limba franceză,
Liceul Republican cu profil Real

LOCUL ÎNTÂLNIRII CU CARTEA

Irina TUTUN, şef oficiu,
Filiala „Liviu Rebreanu”

Biblioteca este locul întâlnirii cu cartea, locul unde se îmbogăţeşte sufletul şi se bucură inima. La etapa actuală când tehnologiile informaţionale au pus stăpânire pe noi, lectura unei cărţi, mai ales pentru tineri este o corvoadă. Chiar dacă atunci când erau mici sau când au păşit pragul şcolii, marea parte din ei s-au înscris la o bibliotecă din cartier sau sector, vizitarea ei de mult a ieşit din obişnuinţă. Pentru ai îndruma spre carte şi lectură, profesorii din ziua de azi deseori recurg la diverse metode şi acestea funcţionează mai ales acum, la sfârşit de an şcolar când elevii vor să-şi mai mărească puţin nota finală. Unora li se propune să elaboreze diverse proiecte, referate sau eseuri, iar alţii pur şi simplu transcriu informaţii diverse în „cantităţi enorme”.

Dar metoda cea mai eficientă, după părerea d-nei profesoare L. Bulicanu (Liceul Republican cu Profil Real) este vizitarea bibliotecii împreună cu discipolii pentru a realiza o lecţie „netradiţională” lângă rafturile pline cu cărţi pentru toate gusturile. În cadrul vizitei organizate în această săptămână elevii clasei a XII-a a Liceul Republican cu Profil Real au luat cunoştinţă cu colecţia bibliotecii, li s-au prezentat noile publicaţii, au găsit informaţii pentru subiectele lecţiei.

Ţinând cont că săptămâna aceasta a fost sărbătorită Ziua Europei, a fost prezentată participanţilor, revista bibliografică „Ziua Europei este şi ziua ta”, unde elevii au aflat istoria constituirii Uniunii Europene, statele membre, politicile UE în diverse domenii de activitate etc. Integrarea europeană şi relaţiile internaţionale fiind o temă actuală a trezit interes tinerilor cititori, care au consultat documentele prezentate în cadrul acestei activităţii. Sperând că colaborarea noastră cu Liceul Republican cu Profil Real va evolua prin participarea şi la alte acţiuni organizate de bibliotecă, aducem sincere mulţumiri dnei Livia Bulicanu pentru activitatea pe care o desfăşoară pentru promovarea şi cultivarea dragostei faţă de carte şi lectură.

luni, 16 mai 2011

IMPORTANŢA INFODOCUMENTĂRII ÎN PROCESUL DE GHIDARE ÎN CARIERĂ

Anastasia MOLDOVANU,
Biblioteca de Arte „Tudor Arghezi”, e-mail: arte@hasdeu.md


Procesul de ghidare în carieră este unul complex de lungă durată şi în mai multe etape. Dar oricât de bine ar fi pregătit acest program, totuşi, el nu propune soluţii deja realizate, deoarece fiecare om are destinul său şi fiecare om este o combinaţie unică de trăsături personale, vise şi aspiraţii, valori personale, aptitudini şi abilităţi. La începutul carierei, o mare parte a tinerilor specialişti posedă cunoştinţe teoretice vaste, dar totuşi lipsa experienţei şi a practicii îi aduc faţa în faţă cu necunoscutul şi nesiguranţa în acţiuni şi decizii. Şi aceasta se întâmplă nu doar la începutul carierei, ci şi pe întreg parcursul ei, dat fiind faptul că factorii tehnologic, informaţional, financiar, uman şi social se află în permanentă schimbare. Pentru a ţine pasul schimbărilor şi a face faţă noilor cerinţe, este absolut necesar ca specialistul să primească zi de zi informaţii din domeniul în care activează. Sursa de informare principală, pe lângă celelalte existente sunt cărţile şi revistele de specialitate. Studii, cercetări, analize, comparaţii, experimente, explicaţii şi note – toate au rolul de a informa specialistul la momentul potrivit când încă mai poate corecta şi acţiona raţional. Luând o decizie conştientă şi documentată, şansele unei cariere reuşite cresc considerabil. În sprijinul acestei afirmaţii ţin să menţionez, că sunt o multitudine de variante de pregătire anterioară. Un mijloc sigur în procesul ghidării în carieră îl reprezintă biblioteca publică, instituţie municipală şi partener comunitar, care tratează dezvoltarea comunitară ca o prioritate. Formarea specialiştilor de performanţă pentru societatea contemporană este o parte componentă a acestei priorităţi. De aceea biblioteca pune la dispoziţia solicitantului toată baza de informare şi documentare, însoţită de o gamă variată de posibilităţi de accesare a lor. Acestea sunt: aparatul informativ-bibliografic, resurse internet, servicii specializate, asistenţa bibliotecarului de referinţă, socializarea mediului bibliotecar, programe inovative de instruire şi de culturalizare. Prin această activitate BM „B.P. Hasdeu” şi-a dovedit rolul pe care-l are în procesul de formare profesională a cetăţenilor, prestând servicii publice atât fizice cât şi on-line prin diverse resurse informaţionale: acces la catalogul on-line, baze de date, informaţii despre programele de bibliotecă, seviciul extramoros. Apariţia serviciilor electronice în biblioteci a devenit o parte integrantă a activităţii lor şi este natural ca aceste servicii să-şi găsească locul pe web-ul bibliotecii, care a suprimat barierele de timp şi spaţiu în acordarea ajutorului utilizatorului, în special studenţilor şi elevilor în căutarea informaţiei. Structura BM, compusă din 30 de filiale dispune de un imens şi bogat fond de documente de diferite tipuri: cărţi, publicaţii seriale, CD-uri, DVD-uri, documente de muzică tipărită, împrimări ale diferitor evenimente. Este de ajuns accesarea paginii web a uneia din aceste componente ca să poţi face cunoştinţă cu baza de date OPAC, catalogul on-line al documentelor. La compartimentul management, ghidarea în carieră este reflectată printr-o listă bogată de cărţi, manuale, ghiduri, un mare ajutor sunt şi resursele internet. Astăzi bibliotecarul public nu se limitează la eliberarea şi verificarea materialelor, ci oferă o gamă diversă de responsabilităţi, proiecte incitante şi oportunităţi, este expert în tehnologie, detectiv de informaţii, manager, expert alfabetizare, trainer, coordonator de programare comunitatre, consilier de carieră, consilierul cititorului, povestitorul copiilor, referent de materiale. Un astfel de sistem modern la care este conectată toată reţeaua BM presupune şi un instrument al managementului cunoştinţelor bazat pe Wiki, un soft care funcţionează ca un depozit partajat de cunoştinţe pe diferite teme. Wiki poate fi folosit ca un ghid specific de resurse tematice, care conţine răspunsuri la cele mai des întâlnite întrebări. Încă un avantaj al acestui tip de serviciu constă în oferirea posibilităţii de a adăuga informaţie, de a o modifica în orice moment. Fiind o tehnologie de conversaţie, wiki încurajează crearea şi partajarea cunoştinţelor. Cuplat cu RSS (un alt serviciu), spaţiul Wiki se transformă într-un puternic şi util instrument de informare. Un alt alt subiect al infodocumentării în consilierea carierei, biblioteca îl reprezintă prin diverse articole informative şi postări video. Această secţiune ajută beneficiarii prin programe de instruire în luarea deciziilor de orientare în carieră, de formare a unor deprinderi şi aptitudini, esenţiale în ghidare, cum ar fi interviul, scrierea CV-ului, scrisori de intenţie. Informaţie consistentă în procesul ghidării în carieră poate servi şi presa periodică din bibliotecă. În ziarele şi revistele tematice, de altfel disponibile şi în variantă electronică prin descrierea analitică a conţinutului, puteţi găsi răspuns la întrebările interesate. De asemenea, din sursele media, din solicitări de la Biroul de Informaţii poţi afla multe date informative, anunţuri despre căutarea şi disponibilitatea unor profesii sau locuri de muncă. Consilierul (bibliotecarul) îşi asuma rolul de facilitator, consultant, coordonator, furnizor de informaţii între piaţa de munca şi persoana sa. În reţeaua BM sunt şi filiale cu statut special de activitate cum ar fi Centrul Academic Eminescu, Biblioteca Publică de Drept şi Biblioteca de Arte „T. Arghezi”, ele furnizează servicii aparte, de profil în domeniile menţionate. Reprezint Filiala de Arte, un centru de informare, studiu, lectură, educaţie, artă şi cultură fiind unica de acest gen în capitală şi în ţară. Biblioteca acceptă valorile comunitare şi provoacă tinerii la studii, cercetare şi delectare. Este o bibliotecă de sinteză, ce activează în bază de parteneriat cu multe organizaţii de profil şi prestează servicii specializate, care pot servi drept o bună îndrumare în luarea deciziilor în carieră. În paralel cu fondul de documente specializat, biblioteca pune la dispoziţie toate căile disponibile, fizic şi virtual, realizează programe culturale, de instruire, de informare şi de promovare a tinerilor, prin aceasta expunându-şi spaţiul de bibliotecă drept o posibilitate de exprimare, de dezbateri, de discuţii şi propuneri. În acest context voi face referire la activitatea cluburilor, cenaclurilor şi saloanelor din cadrul bibliotecii ori alfel spus, grupuri pe interese în domeniul teatrului, muzicii, artei plastice , arhitecturii şi designului, literaturii. Ele au deja o tradiţie formată de-a lungul anilor, desfăşoară programe interesante inovative, organizează serate literar-muzicale cu scopul promovării creaţiei proprii, interpretează piese muzicale pe vers şi muzică proprie la diferite instrumente muzicale, recitaluri poetice, poezii şi proză, versuri umoristice şi catrene satirice. Biblioteca sprijină şi încurajează genul de manifestări, care contribuie la dezvoltarea liberă a orizontului valenţelor de expresie umană şi induce înţelegeri mai profunde, mai bogate ale esenţei culturale a omului. Mediul bibliotecar este benefic pentru promovarea tinerelor talente, pentru afirmarea lor prin expresia muzicii sau a cuvântului. Cititorii fideli, care participau la aceste activităţi în bibliotecă au devenit acum specialişti, au deja o carieră. În această ordine de idei aş vrea să mă refer şi la expoziţiile tematice, care se lansează în spaţiul bibliotecii. Frecvent au început să se expună adolescenţii şcolilor de profil. Este o modalitate reuşită de afirmare în viitoarea carieră. Biblioteca iniţiază aceste activităţi prin implicare directă, invită specialişti în domeniu, care să-i ghideze pe începători prin sfaturi, referinţe critice, expune materialul în variantă electronică, în blogul tematic, în sesiunile expoziţiilor virtuale. În aşa mod se extinde aria de informare despre munca şi talentul tinerilor, sunt apreciaţi de profesori, de specialişti şi acumulzează noi cunoştinţe şi experienţe. Cenaclul de grafică „Viaţa formelor” susţine lecţii de instruire şi practice despre domeniul artei plastice, secţiune grafică (grafică şi design, arta grafică la computer, fotografie, intercalarea artei grafice cu fotografia prin intermediul tehnologiei moderne, proiecte, participare la foruri reprezentative în domeniul artei grafice), organizează lecţii de master-class la caligrafie (scrierea caracterelor latine caligrafice), expune lucrări în cadrul diferitor vernisaje (tradiţionale şi virtuale). Cenaclul este disponibil pentru toţi acei, interesaţi de domeniu dat.

Modul de gândire astăzi diferă cu mult de cel cu 10 ani în urmă. Timpul ne dictează noi domenii de activitate şi noi profesii. În vogă sunt arhitecţii (în construcţie, în aranjament, în vestimentaţie), designerii, frizerii, cosmeticienii, mobilierii, adică sunt solicitate acele domenii, ce ţin de crearea condiţiilor decente de trai a omului. Aceste profesii necesită informaţii de ultimă oră, care se conţin pe paginile ediţiilor periodice tematice din biblioteci. La Filiala Arte se regăsesc o parte din titlurile de specialitate, ce vin în ajutorul tinerilor, care vor să se informeze despre viitoarea profesie: „Actualitatea muzicală”, „Arhitext”, “Balet“, „Casa lux”, „Interior”, ,”Iskusstvo“, ”Iskusstvo kino“, Iskusstvo v šsole“, ”Ûnyj hudožnik” „Muzica”, ”Sovremennaâ dramaturgiâ”, „Teatru”, „Teatru azi”, ”Teatral΄naâ žizn΄“ ş.a. Totodată, urmărind presa de specialitate, fiecare om va fi pregătit să înfrunte situaţiile noi, apărute în practica sa – pe baza studiilor de caz, sfaturilor practice şi a cercetărilor despre care a studiat. Spre deosebire de sursa de informare umană (colegi), de a cărei veritate nu putem fi absolut siguri, editorii revistelor şi cărţilor de specialitate se documentează minuţios asupra materialului publicat, cel mai des colaborând cu importante structuri şi organizaţii în domeniu.

Aş vrea să mă opresc şi la aspectul practic al acestei probleme. În rezultatul parteneriatului şi colaborării bibliotecii cu mai multe organizaţii şi personalităţi se întrevăd o serie de posibilităţi de conlucrare şi de îndrumare atât a adolescenţilor, cât şi a persoanelor ce doresc o nouă carieră. Se pot iniţia o serie de lecţii de informare şi instruire, master-class referitor la profesii concrete. De ex:, compania „UMDC” SRL, importatoare de utilaje pentru diferite ramuri ale industriei uşoare din RM la propunerea bibliotecii a inclus în gama sa de servicii şi un suport informaţional în formă de instruire şi consultanţă a tinerilor, care prin intermediul bibliotecii vor apela la serviciile lor. Astfel, o familie tânără, gata de plecare în străinătate în căutarea unui loc de muncă, la sugestia bibliotecarilor, a beneficiat de aceste servicii, primind şi premiu din partea unei organizaţii interesate. Alt ex. este şi incluziunea socială a persoanelor dezavantajate prin contribuţia şi ajutorul meşterului popular Mihai Chicot, care în a. 2008 a luat premiul mare la concursului „Cel mai bun meşter al anului”, el se ocupă cu prelucrarea artistică şi cioplitul în lemn, confecţionează mobilă styl elit. Împreună cu biblioteca şi cu administraţia Centrului de zi şi de plasament temporar în perioada postinstituţională „Vatra” am început pregătirea pentru procesul de instuire a beneficiarilor.

Biblioteca încurajează persoanele care sunt la început de carieră şi pe acei care vor să-şi construiască una nouă să vină la bibliotecă, deoarece numai un om bine informat este puternic, deoarece de aici se conturează succesul carierei profesionale.


Bibliografia selectivă:

1. BiblioPolis. Vol. 34 (2010), Nr. 2. Ch. : 2010. – 166 P.

2. Biblioteca Municipală B.P. Hasdeu – suport informaţional pentru comunitatea chiţinăueană: resurse, servicii, programe inovative. Abordări practice: Culeg. de comunicări de la Conf. anuală (2 dec. 2009). – Ch., 2010. – 121 P.

3. Kulikovski, Lidia. Abordări ale managementului la BM „B.P. Hasdeu”. // Cartea, modul nostru de a dăinui. - Ch., 2006. – P. 84-90.

4. McCook, Kathleen de la Pena. Un loc la masă. – Ch. : 2010. – 110 P.

5. Plan strategic de dezvoltare pentru perioada 2008-2017. – Ch. : 2008. – 32 P.

duminică, 15 mai 2011

BIBLIOTECA - PROMOTOR AL DREPTULUI LA FAMILIE

Elena VULPE, director al Filialei "O. Ghibu"


Un obiectiv important al Bibliotecii este promovarea proiectelor iniţiate pentru toate categoriile de cititori, a cluburilor pe interese, prin crearea unui suport informaţional adecvat, a unui spaţiu precoce întâlnirilor şi comunicării, incluziunii lor sociale. Consultând cu interes noile informaţii şi documente expuse în spaţiul expoziţional: Familia - nucleul de bază al societăţii, membrii Clubului Femeia s-au întrunit la un eveniment dedicat Zilei Internaţionale a Familiei în cadrul mesei rotunde: Rolul familiei în dezvoltarea unei societăţi armonioase. Alături de moderatoarea manifestării, dr. Larisa Cuzneţov, semnatară a unui Tratat de educaţie şi pedagogie pentru familie, subiectul a fost dezvoltat de dr. Tatiana Callo (CNAA), dr. Carolina Platon (USM), dr. Ludmila Papuc (UPS), care au prezentat un studiu la nivel naţional asupra famiilor. Prin aceste comunicări, manifestarea s-a transformat într-o acţiune publică de informare şi sensibilizare, de promovare a valorilor familiei ca entitate socială, care se confruntă cu o serie de provocări, precum divorţul, violenţa, migraţia, şomajul. Dezbaterile au purtat un caracter constructiv, propunându-se soluţii practice de ieşire din situaţia creată. Analizând studiile recente, când 50% din familiile moldovenilor nu sunt reuşite şi se destramă după câţiva ani de căsnicie, au loc divorţuri, scade natalitatea, mulţi copii sunt abandonaţi sau cresc simţindu-se neglijaţi şi singuri, iar părinţii devin prea preocupaţi de viaţa lor profesională - vorbitorii, în special medici: L. Ponomari, A. Caraman, M.  Cobasneanu, T. Ciorici, F. Racu, V. Căpăţină - au accentuat factorul educativ, psihologic, dar şi cel social, solicitând o mai mare susţinere din partea statului pentu familiile tinere, pentru mamele cu mulţi copii, prin majorarea ajutorului social. Despre exodul şi soarta familiilor de moldoveni în Italia, constrânşi a se adapta unor modele de viaţă europene, nu întotdeauna cele mai perfecte şi fericite, a vorbit, cu multă competenţă, scriitoarea Eugenia Bulat, împărtăşind o experienţă amară, trăită în exil de ea însăşi. Publicul feminin a fost informat de specialişti cu diverse programe de educaţie pentru familie, cu proiecte de sănătate la care au participat, cu activităţi de voluntariat. Drept un exemplu elocvent al unei familii armonioase, prezentate de dr. Larisa Cuzneţov, a fost şi protagonista unei serate aniversare, Serafima Sava: O viaţă în serviciul educaţiei,desfăşurate în cadrul Clubului Vârsta a Treia. Moderatoarea acţiunii, Raisa Brăduţanu, alături de alţi discipoli şi colegi de profesie, şi-a exprimat recunoştinţa pentru activitatea de instruire a mai multor generaţii de adolescenţi ai profesorului de limbă română, care, pe parcursul a 50 de ani, şi-a consacrat viaţa educaţiei tinerei generaţii în spiritul celor mai înalte valori, a dragostei pentru cultivarea şi dezvoltarea limbii române. În context, a fost apreciată şi contribuţia teoretică la procesul educaţional prin elaborarea numeroaselor sale articole, lucrări, îndrumare metodice şi didactice, semnate de protagonista manifestării.Ca o continuitate a spiritului de breaslă, S. Sava a mulţumit, la rândul său, veneratei profesoare A. Cupcea-Josu, preşedinta Clubului Vârsta a treia, care i-a insuflat dragostea pentru profesie, fiindu-i mentor spiritual şi îndrumător în calitate de lector universitar la facultatea de litere a USM. O frumoasă tradiţie a clubului, iniţiată de pictoriţa V. Brâncoveanu, care, prin generozitatea sa, înveşniceşte buchete cu miresme de flori, s-a soldat cu înmânarea unui tablou zămislit ad-hoc, cu har şi talent, pentru sărbătorita S. Sava.

Pentru a dispune spre o atmosferă intimă, de familie, alături de cei dragi, sporind starea afectivă şi comunicarea între membrii clubului, a fost creat un ambient festiv, precum o casă mare a sufletului, împodobită cu 50 de exponate de broderie, croşetare, tricotare, făurite de meşterul popular Tatiana Juc, laureat al multor premii şi concursuri de creaţie populară, în cadrul unei expoziţii de artizanat Tradiţii populare chişinăuiene.Femeile de vârsta a treia, care cunosc bine tradiţiile, mânuind cu dibăcie arta broderiei transmisă din generaţii, au rămas surprinse de motivele străvechi, încrustate pe prosoape, feţe de masă, şerveţele, ii şi catrinţe. Nu mai puţin le-a impresionat arta gobelenului şi modelele croşetate prin combinaţii de culori de o cromatică foarte nuanţată, specifică alchimiei tradiţiilor arhaice, care uimesc şi azi prin gama densă de culori obţinute pe cale naturală. Multe din femei şi-au croit tipare şi au împrumutat motive, desenând compoziţii de un spectru larg de genuri şi modele. Ca de obicei, întrunirile din cadrul bibliotecii se soldează cu alte acţiuni distractive, de astă dată, tot publicul fiind invitat la concertul de gală al cunoscutei compozitoare şi interprete Daria Radu, susţinut la Palatul Naţional. Biletele au fost procurate şi oferite gratis prin generozitatea Asociaţiei femeilor pentru pace în lume, care a avut grijă şi de organizarea unei recepţii cu ocazia Zilei internaţionale a Familiei, producând o adevărată sărbătoare în sufletul femeilor şi oamenilor în etate. Dar, mai ales, în conştiinţa tuturor, s-a cristalizat certitudinea că biblioteca este instituţia care promovează valorile familiei, consolidând imaginea ei de susţinător al celor mai frumoase idealuri ale comunităţii.

vineri, 13 mai 2011

LUCIAN BLAGA ÎNTRE MAREA POEZIE ŞI ETERNITATE

Parascovia ONCIU,
director, Filiala „Transilvania”

Colaborarea frumoasă între Uniunea Scriitorilor din Republica Moldova şi filiala „Transilvania” dureaza de 20 de ani. Pe parcursul acestor ani au fost organizate foarte multe actiuni frumoase în acord comun. De la deschiderea Filialei „Transilvania” a fost organizat Festivalul „Lucian Blaga”, care a avut ecou în România şi R. Moldova.

Acest festival avea inceputul în Alba Iulia la vatra stramoşeasca a Marelui Blaga, în luna frumoasă a lăcrimioarelor, continuarea fiind la Cluj-Napoca, apoi în luna august revenea la Chisinau în cadrul sărbatorii „Limba noastră cea romănă”.

Unul din protagonistul acestei ample manifestări culturale a fost regretatul Traian Brad şi Preşedintele Uniunii Scriitorilor din R. Moldova acad. Mihai Cimpoi. La acest Mare for se adunau românii de pretutindeni, unde se discuta, se făceau dezbateri asupra creaţiei, activităţii literare se descopereau documente inedite. Toate comunicările au fost editate în Lucrarea „Meridian Blaga”. Personalităţi marcante au fost prezente la ediţiile Festivalului „Blaga” cu prezentări şi comunicări: Fiica Dorli Blaga, Constantin Cubleşan, Mihai Cimpoi, Mircea Tomuş, Valeriu Anania, Mircea Popa, Virgil Bulat, Ion Buzaşi, Leo Butnaru, Ioan Pop, Doina Cetea şi mulţi alţii.

Anul 2011 este remarcabil prin 50 de ani de la trecerea în eternitate a poetului, filosofului diplomatului Lucian Blaga, dată proclamată de UNESCO.

În amintirea celui care a fost Lucian Blaga, Filiala „Transilvania” a organizat mai multe activităţi de comemorare ca: simpozion ştiinţific: “Creator de imagini a literaturii noastre” (extamuros Liceul “Gaudeamus”), discuţii, dezbateri: „Personalitate exemplară a literaturii şi filosofiei române”, recital de poezie: “Poet al sufletului”, prezentări de carte.

Joi, 5 mai 2011 în incinta bibliotecii s-a organizat şedinţa Cenaclului „Traian Brad”, moderatorul căruia este publicistul, lingvistul ziaristul, redactorul de carte, prozatorul, traducătorul Vlad Pohilă. Prezenţi la această şedinţă au fost liceenii Liceului „Gaudeamus”.

Academicianul Mihai Cimpoi a evocat liceenilor despre activitatea lui Lucian Blaga, despre opera, momente interesante din viaţa scriitorului, traducerile în alte limbi, momente interesante despre prezenţa lui Lucian Blaga în Basarabia. Se discută mult despre prezenţa lui Blaga în Basarabia, Eminescu şi Blaga, influenţa lui Lucian Blaga asupra multor poeţi cum ar fi: Magda Isanos, Nicolae Costenco. Intresant a vorbit Dl Cimpoi şi despre culegerea lui Grigore Vieru „Numele tău” apărută în anul 1968 în care poezia dedicată lui Blaga i-a fost scos numele.

În acest context a fost lansată cartea lui Mihai Cimpoi Lucian Blaga: Paradisiacul, Lucifericul, Mioriticul, ediţia a II-a, reeditată în Cluj-Napoca la editura Dacia XXI.

Vlad Pohilă a vorbit pe marginea cărţii, care a fost completată cu încă trei noi eseuri despre Lucian Blaga: Blaga şi Nietzsche: criză în obiect, Dialogul blagian al valorilor, Sensibilitatea existenţială blagiană.

Mihai Cimpoi a dat lămurire liceenilor despre titlul cărţii sale: “Paradisiacul - Blaga deschiderea sa spre Universalitate”, “Lucifericul – problematicul”, “Mioriticul – cumpăna dintre Paradis şi Lucifer”.

O amplă expoziţie de carte “Lucian Blaga între marea poezie şi eternitate” cu 50 de titluri este expusă în bibliotecă, completată de o listă bibliografică.

Activitatea a fost împlinită cu un recital de poezie blagiană de excepţie, prezentat de liceeni.

vineri, 6 mai 2011

MARCA BIBLIOTECII MUNICIPALE ÎNREGISTRATĂ LA AGEPI

Marca Bibliotecii Municipale este una din cele mai valoroase bunuri, asigurând identitatea comunitară şi comunicarea benefică, univocă.

În aspect afectiv şi informativ, marca îmbunătăţeşte şi promovează imaginea, modifică favorabil atitudinea faţă de bibliotecă şi poziţionarea cât mai bună în mediul informaţional.

Imaginea pozitivă de care se bucură Biblioteca Municipală se bazează pe coerenţa activităţii de promovare desfăşurată în toate filialele printr-o cuprinzătoare interacţiune cu utilizatorii, prin prestarea unei game largi de servicii şi produse tentante şi credibile cu cele mai avantajoase facilităţi, prin relaţii corecte, sincere şi prietenoase cu mass-media, cu partenerii.

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a înregistrat brandul Bibliotecii Municipale cu Certificatul de înregistrare a mărcii nr. 20912. În temeiul Legii privind protecţia mărcilor nr.38-XVI/2008, marca a fost înregistrată în Registrul Naţional al Mărcilor şi a obţinut protecţia pe teritoriul Republicii Moldova pe termen de 10 ani.