vineri, 27 aprilie 2018

Comunicarea - sursă pentru creativitate


Cum apare creativitatea? Prin comunicare. O idee generează altă idee, o propunere rezolvă o problemă, o soluție produce efecte de durată. Despre comunicare s-a scris mult. Să abordăm comunicarea salariaților în mediul intern și extern.

I.        Mulți angajați consideră că pauzele și ieșirea din zona de confort este binevenită. Alții cred că  este o rutină și duce la întreruperea muncii obișnuite. Ieșind din birou salariatul se întâlnește cu alți colegi, ei vorbesc și/sau discută noutăți sau probleme profesionale, consolidând la rândul său coeziunea și sentimentul de echipă. „Pălăvrăgeala” în pauze are conotație dublă: oamenii se odihnesc  - oamenii comunică. Salariații devin mai sociabili și mai creativi. Atunci când Steve Jobs planifica un nou sediu Pixar, el a insistat ca zona de toaletă să fie mai separată  pentru a „forța” angajații să treacă o distanță suplimentară. Ideea era că oamenii se vor întâlni pe drum și, ca impact ar putea să vină cu ceva nou. Contiguitatea echipelor generează încredere, stimulează schimbul de informații utile, încurajează creșterea soluțiilor noi și creative. Rezultatele individuale și colective sunt în creștere, iar schimbul de opinii și idei duc la inovații și proiecte.

II.                   La interviul de selecție să presupunem că vin două persoane: X și Y. X are o experiență relevantă, contacte și relații. Y este un lucrător competent, cu cunoștințe profunde, cu abilități bine dezvoltate, dar fără parteneriate. Pe cine îl alegem? La prima vedere, soluția este evidentă. Cercetările au explicat de ce oamenii ca X găsesc rezolvarea problemelor mai ușor: datorită conexiunii cu diferite grupuri de oameni primește informații de la reprezentanții diferitelor comunități profesionale și le compilează în mod creativ. Desigur, o astfel de cooperare este reciproc avantajoasă. Dar, în orice moment această persoană poate părăsi echipa pentru o motivație mai mare. Y este o persoană muncitoare, devotată cauzei, modestă în utilizarea relațiilor. Apare o dilemă: pe cine selectăm? Acum două mii de ani, poetul grec Ancient Arschiloch scria: „Vulpea știe foarte mult, ariciul este unul, dar important". Mai târziu, această declarație l-a inspirat pe Isaiah Berlin să scrie eseul „Ariciul și vulpea". Ce este mai bine să alegi un arici modest sau o vulpe inteligentă și atractivă?

Tatiana Coșeri

sâmbătă, 21 aprilie 2018

Un aspect al creativității … mai puțin discutat


Cercetătorii au stabilit o legătură între abilitățile creative și emoțiile negative. Creativitatea este asociată cu o gamă largă de trăsături de caracter negative, despre care rareori vorbim. Pentru a crea  nu este neapărat nevoie să fii într-o stare depresivă. Cu toate acestea, din păcate, predomină un stereotip comun că artiștii sunt predispuși la schimbări de melancolie și dispoziții, având un grad mai înalt de creativitate. După cum Nietzsche a remarcat odată: „Doar unul care adăpostește haos în sine este capabil să dea naștere unei vedete de dans." O altă părere, oamenii echilibrați emoțional și mulțumiți de viață mai puțin simt nevoia de creativitate. În cele din urmă, de ce să schimbați ceva, dacă totul ți se potrivește?

De asemenea, recent, s-a constatat o legătură între creativitate și tendința de a minți. Probabil că motivul pentru acest lucru constă în faptul că înșelăciunea îi ajută pe oameni să denatureze creativ realitatea. Acest lucru, desigur, nu înseamnă deloc că toți oamenii creativi nu au un caracter etic. Ideea este mai degrabă că nu tolerează plictiseala și viața obișnuită, iar imaginația lor vie le oferă mijloace intelectuale mai sofisticate care le permit să se înșele pe ei înșiși și pe alții. Oamenii de afaceri remarcabili pot folosi aceste abilități pentru ai convinge pe ceilalți în corectitudinea ideilor lor. Să ne amintim de  fraza celebră a lui Steve Jobs – „domeniul distorsionării realității”. Poate că talentul antreprenorial necesită un anumit dar special pentru a vedea ce nu este și pentru moment nu există în realitatea actuală, transformând ideea într-un concept atractiv, iar în viitor - în produse și servicii pentru alții.

Cercetătorii au descoperit că persoanele creative sunt, de asemenea, predispuse la narcisism, iar această calitate, destul de ciudat, îi ajută să obțină un succes creativ semnificativ. Persoanele date se concentrează în cea mai mare parte pe ei înșiși și, bineînțeles, acordă mai multă atenție asaltului de idei. Studiile mai confirmă că în  cazurile în care persoanele nominalizate nu au un mare potențial creativ, reușesc încă să-i convingă pe alții ca pe ideile lor. Astfel, apare efectul unei „profeții care se îndeplinește de sine" - o situație în care o încredere puternică în propria putere împinge alți oameni să creadă în ele în cele din urmă.

Caracteristicile atractive ale persoanelor creative sunt oportunități, dar la rândul său creează și probleme pentru proprietarii lor. De exemplu, nonconformismul - un atribut indispensabil al creativității. Pe de o parte îi glorificăm, iar pe de altă parte dorim să devină ca toți ceilalți. Astfel, indivizii cu adevărat creativi sunt adesea percepuți de societate ca o amenințare.

Cele mențiopnate sunt o altă fațetă a creativității cu care ne întâlnim în mediul profesional, dar despre care vorbim mai puțin. Trebuie să acceptăm și să tolerăm dacă creativitatea este percepută ca eficiență instituțională, ca inspirație pentru schimbare și îmbunătățire continuă.

Să vedem totuși care sunt ingredientele unei instituții creative.
  •        Creativitatea înseamnă de la o simplă servire a micului dejun și până la proiecte majore cu decizii de management non-standard, dar eficiente de a le pune în aplicare.
  •        Salariații trebuie să înțeleagă că gândirea creativă nu este prerogativa aleșilor, ci o abilitate care poate și trebuie dezvoltată, devenind o cultură instituțională. Este important și util să conectăm într-o echipă „creatorii” cu „practicii”. La un moment dat creativitatea va începe cu siguranță să se reconstruiască și va deveni molipsitoare. Oamenii cu cât dau mai multe întrebări, comunică, cu atât apar mai multe soluții și alternative. Astfel, discuțiile sunt un declanșator al trecerii la gândirea creativă.
  •    Ideile se laudă  chiar dacă sunt inadecvate. Persoana singură va înțelege în procesul de aplicare imperfecțiunea ideii, abandonând-o și lansând alta. Motivația și aprecierile  sunt un catalizator al dezvoltării și schimbării. Gândirea creativă necesită libertate și timp pentru a construi ipoteze, a căuta alternative și a pune întrebări.

La nivel personal, creativitatea este asociată cu o gamă largă de emoții pozitive, cum ar fi implicarea dedicată și o atitudine pozitivă. La nivel colectiv, comportamentul grupurilor și sinergia interpersonală transformă creativitatea într-o inovație. Iar la nivelul societății în ansamblu, gândirea creatoare seamănă semințele progresului și schimbării. Fără ea, vom trăi încă în epoca de piatră ..


Tatiana Coșeri

vineri, 6 aprilie 2018

Внедрение новых игровых форм организации досуга детей и молодёжи в библиотеке


Виктория КОВАЛЕНКО,
заведующая читальным залом
филиала Л. Украинка

В настоящее время стал очевидным тот факт, что перспективы успешного развития библиотеки могут быть только при условии использования инновационных форм работы. Инновации в библиотечной работе – это создание принципиально новых форм деятельности, выходящих за рамки обычных, стандартных видов оказываемых услуг. Это стремление  вывести профессиональную деятельность на новый качественный уровень. Такая деятельность может быть направлена как на получение нового продукта, так и на внедрение новых эффективных технологий работы.

Инновационные вкрапления присутствуют практически во всех направлениях деятельности библиотеки им. Леси Украинки, в том числе в массовой работе. К основным формам массовой работы относятся: наглядные (книжные выставки, рекламная деятельность); устные (обзоры, тематические вечера, диспуты); комплексные (день открытых дверей, книжкина неделя и т.д.). В попытке построить нашу работу по-новому мы стараемся искоренить те недостатки, которые были у нас в прошлом: работа по шаблону, использование традиционных методов и приёмов.

Современная ситуация в обществе, вызванная изменениями политического и социального характера, поставила библиотеку перед необходимостью расширения взаимодействия с читателями, определения новых целей и задач её деятельности, пересмотра своей роли и места в жизни общества.В связи с этим библиотека им. Леси Украинки развивает и предлагает новые услуги и повышает качество традиционных услуг, осваивает непривычные формы деятельности.

Важной особенностью работы библиотеки является то, что досуговая деятельность в ней понимается не только как развлекательная, но и как просветительская. В соответствии с поставленными задачами массовая работа наполняется новым содержанием. Оперативно реагируя на потребности читателей, учитывая интересы пользователей, мы постоянно внедряем новые формы работы.

Библиотека им. Леси Украинки взаимодействует практически со всеми слоями населения. Однако одним из наиболее важных направлений мы считаем внедрение новых игровых форм организации досуга детей и молодёжи в библиотеке. Находясь в постоянном взаимодействии с детской аудиторией, мы имеем возможность наблюдать, как растут и развиваются наши юные читатели, как меняются их информационные потребности. Благодаря контакту с ними мы узнаём, что интересует их сегодня.

Практика показывает, что знания, преподнесённые человеку в готовом виде, усваиваются на 50-60%, а то в чём он принимал непосредственное участие – на 90%. Мы давно обратили внимание на то, что когда мы использовали только форму подачи информации в виде монолога при проведении мероприятий, детям очень быстро становилось скучно. И это потому, что они не могли реализовать свои потребности в самовыражении, самопознании и самоутверждении. Чтобы оживить образовательный процесс мы стали вносить в него манипуляции с игрушками, которыми нас щедро одарили читатели и волонтёры. Это немного оживило процесс. Однако ненадолго. Идя по пути усовершенствования и усложнения, мы стали активно внедрять в образовательный процесс викторины, ребусы, лото, интеллектуальные игры. Все перечисленные формы включают творческие задания, обучающие и образовательные игры, вопросы-размышления.

На этом этапе нам опять пришли на помощь волонтёры и спонсоры, снабдив библиотеку спортивными и настольными играми, которые  дали возможность чередовать спокойную и активную фазы игры. Мы постарались использовать игры не только для развлечения, но и для  получения знаний и информации. Так благодаря спонсору Мыслицкой С.Г. мы получили в дар игры на сумму более 2000 леев. Благодаря такой поддержке мы организовали в детском зале библиотеки игровую комнату, которая с успехом продолжает выполнять поставленные задачи.

Вот, кажется, всё сложилось замечательно: игровая площадка востребована, дети проводят в ней своё свободное время, развиваются, общаются между собой. Чего ещё желать? Но время идёт вперёд. Игры устаревают. Интерес надо подкреплять чем-то новым. И на смену прежним формам приходит идея попробовать внедрить в библиотеке интерактивную, более динамичную форму игры – квест.

Квест – интерактивная приключенческая игра, участники которой перемещаются по пунктам, находят и выполняют задания в рамках общего сценария. Это игровой маршрут, каждый из пунктов которого таит в себе загадку или препятствие, которые игрокам необходимо решить или преодолеть.

Досконально изучив вопрос, мы узнали, что во многих странах мира большой популярностью пользуются игровые интерактивные технологии, когда в мероприятия вносится элемент игры. Именно интерактивные методы, используемые при проведении квест-игр, помогают не только сформировать у детей определённый набор знаний, но и пробудить у них стремление к самообразованию, реализации своих способностей, развивают инициативу, обостряют эмоциональное восприятие. Такая форма игр позволяет активно использовать творческий потенциал участников мероприятий, придаёт мероприятиям живой, неформальный характер, расширяет кругозор и активизирует познавательные интересы. Схематично последовательный процесс развития игровых программ в библиотеке выглядит так. 


В рамках проекта Împreună pentru comunitate", который был инициирован Ассоциацией библиотекарей Республики Молдова в партнёрстве с программой Novateca, наша библиотека представила проект по организации и проведению квест-игр. После  утверждения проекта мы приступили к его разработке. Хотя в мире это направление работы библиотек с молодёжью уже активно развивается, для нас это новая форма. Нам необходимо было накопить собственный опыт.

Как уже было отмечено выше квест — это цепочка заданий, связанных между собой какой-либо тематикой, общей целью. Составляя квест, мы используем различные виды и формы заданий. Это кроссворды, лабиринты, загадки, ребусы, пазлы, эстафеты и многое другое. Чем разнообразнее и креативнее задание, тем интереснее его выполнение.

К наиболее простой форме можно отнести викторины. Мы часто используем их  при проведении различных мероприятий. Дети привыкли к ним и как правило викторины  не вызывают у них больших затруднений. Поэтому в квесте они должны быть особенно интересными и увлекательными. Сложности добавляет тот факт, что дети постоянно требуют новых видов заданий. Чтобы освоить новинки в квестах,  мы изучаем опыт наших коллег в сети Internet, работаем над созданием собственных конкурсов, модернизируем уже известные.

Следует отметить, что составление квеста  не только увлекательная работа, это работа, требующая определённых творческих способностей,  фантазии, смекалки, пространственного воображения. Это многочасовой поиск, размышление, выстраивание логической цепочки необходимых действий, организация и сбор всех необходимых предметов для проведения квеста, организация группы, реклама и, конечно, приобретение подарка-сюрприза, которым традиционно заканчивается игра. Одним словом за проведением квестов стоит огромная работа библиотекарей. Всё это направлено на то, чтобы разнообразить досуг наших читателей, креативными методами развивать когнитивные свойства личности.