miercuri, 26 februarie 2014

RING INTELECTUAL Ce? Când? Unde? (1)

Zinaida Slutu, Şefa bibliotecii, Instituția Publică Liceul Teoretic „Spiru Haret”
 • Care a fost cea mai importantă bibliotecă a Antichitații?
 • De ce prima Carte a lui Moise  este numită Geneza?
 • Din ce drama a literaturii universal  provine expresia „a fi sau nu a fi”?
 •  Ce filosof și scriitor este considerat cel mai de samă reprezentant al iluminismului francez?
 • Din ce noțiuni este alcătuit cuvîntul „filosofie”?
 • De la cine provine fraza :,,Știu că nu știu nimic”?
 • Care sunt cele mai vechi biserici ortodoxe?
 • Ce zeu grec, respective roman întruchipează idealul frumuseței  strălucitoare și al luminii?
 • Care a fost cel mai mare erou al Troiei?
 • Ce basm pentru copii a scris scriitorul englez  Lewis Carroll?
 • Cum se numea în mitologia greacă „poporul de femei războinice”?
 • Cu ce se hrăneau zeii greci?
 • Ce autor a scris romanul în peste 80 de volume „Comedia umană”?
 • Ce exprimă aforismul?
 • Ce poet ,,grec” al Antichității a fost luat drept model de ,,autorii de fabule,, de mai târziu?
 • Unde a existat conform legendei Atlantida?
 • Care sunt cele ,,trei surori,, care s-au evidențiat ca autoare de romane în literatura engleză a sec. XIX-lea?
 • Care este sensul figurat al expresiei ,,a deschide cutia Pandorei”?
 • Ce autor a scris romanul postbelic german ,,Toba de tinichea”?
 • Cine este autorul romanului ,,Doctor Jivago” care a devenit celebru datorită ecranizării?
 • Unde se află importantul muzeu European ,,Ermitage”?
 • Ce autoare britanică a scris peste 70 de romane polițiste de success?
 • Cui a  aparținut spade legendară ,,Excalibur”?
 • Cum se numește opera principală a florentinului Dante Aligheri?
 • Din ce țară latino-americană provine laureatul Premiului Nobil pentru literature ,,Gabriel Garcia Marguez”?Biblioteca din Alexandria, construită în sec. al III-lea Î Hr. de Ptolomeu al II-lea, Geneza – înseamnă început, origine, Din tragedia în cinci acte ,,povestea tragică a lui Hamlet, prinț de Danemarca,, de W.Shakespeare, Voltaire, Din cuvintele grecești „philos-prieten„ și „sophia-înțelepciune ”, De la Socrate, Antonia, Alexandria, Ierusalim, Constantinopol, Apolo. Fiul lui Zeus și al Leto, Enea , a cărui Legendă l-a inspirit pe poetul roman Vergiliu,(70-19î Hr.) care a scris o epopee națională de o mare măestrie artistică, Alice în țara minunelor, Amazoane (în greacă ,„fără piept”), Cu ambriozie, un fel de pâine  care le dădea tinerețe și nemurire, Honore de Balzac (a creat romanul de critică socială a realismului francez), Aforismul este o frază scurtă, dar foarte precisă, care exprimă o înțelepciune de viață sau un anumit punct de vedere, Esop (sec.al VI-î Hr.),  Acest stat insular era situat în  Oceanul Atlantic, aproape de coasta de vest a Africii, Surorile Bronte (Emily, Jane, Ane), Toate relele omenirii se răspîndesc, numai ,,speranța,, rămâne înăuntru, Gunter Grass. În anul 1999 a obținut Premiul Nobel pentru literature, Scriitorul rus Boris Posternac el a refuzat premiul Nobel pentru literatură, care i-a fost decernat în anul 1958, La Stanct Petersburg, Agatha Christie, Regelui Arthur, care a smuls-o dintr-o stîncă, ceea ce nimeni nu mai reușise, ,,Divina comedie” în care însuși Dante este personajul principal, Din Columbia.

marți, 25 februarie 2014

Poeziile Otiliei Cazimir citite copiilor de la grădiniţă

Doina Spătaru,  
Șef oficiu,  Filiala „Târgovişte”

"Poezia Otiliei Cazimir este imaginea perfectă a universului copilăriei în scrisul delicatei poete ieșene ... este cea a unui Gulliver în Ţara piticilor din propria sa perspectivă de om matur - din unghiul copilului care a fost cândva scriitoarea...."
( Hristu Cîndroveanu)

Otilia Cazimir a fost o cunoscută autoare de versuri pentru copii. Otilia Cazimir iubea copiii și a început să realizeze creații literare pentru ei. Unele din poezii sunt dedicate anotimpurilor, copiilor care sunt harnici și curajoși care spre finalul versurilor apelează la mămica lor. Tot la afecțiunea mamei ajunge orice copil. Prin poezia Tudorel nu vrea să doarmă  este dedicată copiilor ce noaptea nu dorm și se trezesc mereu. O poezie cu versuri simpatice. Poeziile Săptămâna și Zilele săptămânii  unde luni, marți, miercuri, joi și vineri sunt zile muncitoare, sâmbăta și duminica sunt zile de week-end. Îi învață  pe copii cum se numește fiecare zi și ce zi urmează după ce una se încheieDeși poate fi confuz pentru cei mici la început, poeziile pentru copii sunt o metoda creativa pentru ca piticii să înțeleagă și să rețină aceste lucruri. Poeziile Igiena dentară, Despre spălatul pe dinți și Poezia periuței de dinți aceste sunt dedicate copiilor fiind o metodă bună de a-i convinge pe cei mici să se spele pe dinți după fiecare masă, zi de zi. Altă poezie Prietenii igienei : apa, peria și săpunul sunt sunt aliații de nădejde în igiena de dimineața a fiecărui copil. Este util pentru mămici pentru a-i face pe copiii să realizeze importanța de a fi curațiOra mesei este o poezie care îi determină pe copiii să mănânce tot ce le dau mămicile. Cântecelul degetelor îi învață pe cei mici numele fiecărui degețel, fiind o poezie foarte simpatică. Deasemenea în creația ei găsim și o colecție de poezii pentru copiii de grădiniță și preșcolari ușor drăguțe și ușor de reținut ca: Poezie pentru întâlnirea de dimineață, Mâna-n joc liniștitor, Azi pisica mea e tristă, Piticii și Zicere de dimineață.
Otilia Cazimir este recunoscuta în special și datorită poeziilor sale pentru copii din  volumul „Baba iarna intră-n sat" și Jucării. Prin această culegere de versuri scriitoarea creează impresia de basm continuu, cu zâne și pitici care fac deliciul cititorilor. Poeziile ca: Țânțarul și avionul, Puișorul cafeniu, Ariciul - împărat, Alb-iepuraș, Trei rățuște, Motănaș-motănel, Vara, Licuriciul, Liliacul, Melcul, Abecedarul, A - nflorit o păpădie, Povestea pentru un băiețel, Vulpe cizmăriță, Bunica, sunt doar câteva din titluri de poezii ale Otiliei Cazimir care au dat literaturii pentru copii "jucării", "cântece", "povești", "fabule", "ghicitori". Copiii sunt primii cititori care culeg impresii asupra lucrărilor închinate lor. Autoarea cucerește cititorul mic sau mare prin modul de a scrie, de a descrie animalele, fauna și copilăria. Copii rămân încântați de poeziile însoțite de imagini bogate în culori și măiestria artei prin desene frumos evocate în cărți. Păsările, animalele, gâzele  sunt descrise la modul pitoresc caracteristică micilor cititori de a afla ceva din taina viețuitoarelor nefericite. Micii cititori rămân încântați de destinele lor, de umorul atribuit acestor ființe necuvântătoare ale naturii și copilăriei lor. Micile ființe sunt zugrăvite ca de un pictor miniaturist, dar anti sentimental. Scriitoarea are darul de a proiecta lumea lor pe un ecran ireal - ca într-un miraj încântător de forme, de culori, de imagini, de cuvinte.
luni, 24 februarie 2014

Anul Dumitru Matcovschi şi psihopedagogia lecturii

Diana ŞONTEA,
şef-oficiu, Filiala „Onisifor Ghibu”


Biblioteca „Onisifor Ghibu” şi-a axat manifestările literare şi culturale – Anul Dumitru Matcovschi – şi pe psihopedagogia lecturii, care oferă cititorului, acestui început de mileniu trei, vario posibilităţi de analiză a întregii opere matcovschiene. Iată de ce, am decis ca proba de foc s-o organizăm Extramuros, şi anume, la Liceul Teoretic „Minerva”, în faţa unui public deosebit – profesori şcolari, de limbă şi literatură română, aflaţi la Orele de instruire continuă, organizate de Ministerul Învăţământului.
Vitalie Răileanu, critic şi cercetător literar, le-a vorbit despre deosebita expoziţie – Dumitru Matcovschi – Poet şi Om al Cetăţii - , completată şi cu un şir de volume şi documente, oferite cu mare generozitate de arhiva Muzeului de Literatură Română, „M. Kogălniceanu”.
Cei prezenţi au cunoscut ipostazele în care se produce Omul de Cultură Dumitru Matcovschi. S-a vorbit despre poetul, prozatorul, dramaturgul, publicistul, traducătorul şi editorul Dumitru Matcovschi.
Apoi a urmat un dialog axat doar pe poezia maestrului Matcovschi, bazată şi pe confesiune intimă, pe atitudine etică sau civică, mobilizatoare şi combativă muzicală şi senină ce cucereşte prin simplitatea şi claritatea discursului, prin armonia sonorităţii, dar şi a sentimentelor nobile – dorul de vatră, de casa părintească, de grai, femeie şi Oameni frumoşi…
Inteligent şi arţăgos, pătimaş şi aspru, sensibil şi mândru de originea lui ţărănească, scriitorul a câştigat, şi prin publicistică, nişte nuanţe particulare ale profilului său. Vom fi şi nu vom fi de acord cu publicistul în multele lui opinii (şi e firesc să fie aşa, dacă ţinem şi la propriile noastre opinii). Dar nu vom putea nega patosul sincer şi tensionat al paginilor prin care D. Matcovschi se angajează în dezbaterea problemelor stringente ale actualităţii. O face dintr-o înaltă datorie a scriitorului şi cetăţeanului.
Dumitru Matcovschi a plăsmuit o operă bogată şi variată, mobilizatoare ca idee şi sentiment, emoţionantă şi plină de suflet. Manifestându-se, aşa cum s-a văzut, într-o arie întinsă de genuri şi specii, el s-a exprimat aproape în toate registrele lirice, vădind totuşi o constantă predilecţie pentru o anumită sferă de probleme, o anumită ţinută, un anumit tip de poezie. Lirismul de factură specifică, bogatul mesaj etic, sugestivitatea şi dramatismul, sinceritatea şi consecvenţa sunt câteva trăsături ale scrisului său. „La început a fost cuvântul, zice el într-o poezie, şi dacă este Dumnezeu – un cuvânt este” (Cuvântul). Cu această încredere în cuvânt îşi trăieşte el opera. „Pentru Matcovschi a scrie înseamnă a trăi. Deci a fi sincer, a fi în elementul său, a fi copil al firii. Scrisul este esenţialmente spovedanie, deschidere sufletească, rostire fiinţială” (Mihai Cimpoi).
Pe final am putea spune că la invitaţia noastră de a iniţia manifestările culturale – Anul Dumitru Matcovschi s-au raliat scriitorii: Iulian Filip, Ianoş Ţurcanu şi tânărul cercetător, dar şi colaboratorul Bibliotecii noastre – Ivan Pilchin.

Cele trei ore academice s-au perindat atât de repede, încât regretul a fost completat / aplanat tot cu: […] Poezia lui Dumitru Matcovschi: / Ne încălzeşte lutul, ne-alină două ape, / Pătimitor, trecutul, într-un oftat încape, / O iarbă-nrourată ascunde veche rană, / Ni-i soarta zbuciumată, oricând basarabeană.

marți, 18 februarie 2014

Nina Slutu-Soroceanu invitată de onoare la Clubul Picilor de la Filiala ,,Ştefan cel Mare’’

Valeria Beţivu, şef oficiu
Filiala ,,Ştefan cel Mare’’

 La prima şedinţă  din acest an a Clubului Picilor  de la Bibilioteca ,,Ştefan cel Mare’’  s-a realizat o întâlnire cu jurnalista şi scriitoarea Nina Slutu-Soroceanu, care a venit în faţa picilor cu minunatele sale cărţi de poezii. Dragostea faţă de copii, autoarea o exprimă prin cărţile sale: Cum am trăit într-un măr, Castele pân-la stele, În Papagalia (carte de colorat), Împreună cu Binuţu, Primii paşi, Nas în Nas (o cărţulie de desene-şarje), care i-a impresionat foarte mult pe copii, şi au primit-o cu atograf în dar de la scriitoare.
Nina Slutu-Soroceanu este o scriitoare înzestrată cu harul de a reproduce într-un mod deosebit situatii şi întâmplări ale vieţii sale, astfel le-a vorbit copiilor despre familia în care a crescut, fiind nouă copii la părinţi ei au învăţat multe unul de la altul. 
Copiii au ascultat cuminţi, versurile şi amintirile scriitoarei, dar pe parcurs au apărut foarte multe întrebări pe care elevii le-au adresat domniei sale. Copiii care frecventează Clubul Poeţilor au venit cu o surpriză neaşteptată de autoare: i-au recitat poezii scrise chiar de ei, iar ceilalţi i-au recitat poezii din cărţile sale.
Şi Nina Slutu-Soroceanu a venit cu o surpriză – pentru bibliotecă, ne-a dăruit 3 cărţi. În acest mod, colecţia bibliotecii s-a îmbogăţit cu noi cărţi cu dedicaţie din partea autoarei.
 În speranţă că vor mai reveni la Clubul Piciilor, copii de la Şcoală-Grădiniţă ,,Pas cu Pas’’ s-au ales cu nota 10 la purtare acordată de către scriitoare, cu cunoştinţe noi despre eroii din cărţile dnei Nina, şi cu o nouă carte în biblioteca personală.
Deorece Dna Nina este omagiată în luna februarie, colectivul Bibliotecii ,,Ştefan cel Mare’’ Vă urează să aveți parte de realizări frumoase, de oameni dragi alături, de cât mai muţi cititori şi cât mai multe cărţi noi aşteptăm de la dv.
LA MULTII ANI !!!luni, 17 februarie 2014

Viaţa imediată a manifestării culturale

Margareta CEBOTARI,
bibliotecar principal, Filiala „Onisifor Ghibu”.

       
 Deja a devenit o frumoasă tradiţie, oferită de Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” cu sediul la Chişinău, de a-i invita pe orăşeni, dar şi pe oaspeţii capitalei, la expoziţii-foto, prezentate pe semicercul rondului Grădinii Publice „Ştefan cel Mare şi Sfânt”.

            În semnificativa zi de 14 februarie vizitatorii au fost plăcut surprinşi de îngemănarea pozelor cu poezia a trei deosebiţi scriitori: Grigore Vieru, Petru Cărare şi Mihai Ursachi (Iaşi).
            La inaugurarea expoziţiei, Directorul I.C.R., cu sediul la Chişinău, poetul academician Valeriu Matei a ţinut să menţioneze acest deosebit interes al tuturora faţă de biografia şi creaţia celor expuşi, accentuând că „această urbe istorică, cu vechi tradiţii culturale, e pe o cale aparte în acest spaţiu geografic, iar această expoziţie este un prilej fericit de a vedea cum funcţionează spiritul cultural, susţinut de scriitori, intelectuali, oameni de artă, care e şi un factor esenţial în realizarea unui climat literar stimulator de energii latente”.
            Scriitorul Vladimir Beşleagă a vorbit despre importanţa acestei expoziţii, unde se poate vedea pe viu aportul incontestabil al scriitorilor Grigore Vieru şi Petru Cărare.
            Apropo, compartimentul – Viaţa şi opera lui Petru Cărare, a fost conceput în baza materialului cuprins în volumul de exegeze literare şi biobibliografie: Petru Cărare – scriitor nonconformist, [Chişinău, 2013 (Tipogr. „Foxtrot”), 240 p.], elaborat în Laboratorul de Cercetări literare şi biobibliografice al Bibliotecii „Onisifor Ghibu”. Vitalie Răileanu, critic şi istoric literar, dar şi directorul bibliotecii date, a menţionat în faţa publicului numeros, prioritatea volumului dat, exprimat prin  «elucidarea locului, valorii şi a semnificaţiei scrierilor lui Petru Cărare, iar compartimentele „Bibliografie selectivă” şi „Catalog adnotat al volumelor scriitorului Petru Cărare, completat cu recenzii”, elaborate de Margareta Cebotari, bibliotecar principal, vor asigura destule note apreciative de largă circulaţie într-un cerc vast de lectori fideli». Tot aici am mai menţiona şi un alt moment memorabil – pentru prima dată a fost lansată o carte, în cazul nostru, volumul de exegeze literare Petru Cărare – scriitor nonconformist elaborat într-o bibliotecă municipală şi expus, publicului larg, şi prin materiale ce au alcătuit cuprinsul acestei cărţi.
            Dna Raisa Vieru, soţia regretatului poet, a salutat frumoasa iniţiativă a I.C.R- ului, fiind convinsă că astfel poetului Grigore Vieru i se face mai cald pe suflet şi mai luminos acolo unde se află – printre poeţii celeşti.
            Scriitorul Nichita Danilov, director adjunct al I.C.R. „Mihai Eminescu” cu sediul la Chişinău, şi-a exprimat admiraţia faţă de astfel de manifestări culturale semnificative cu tentă istorică şi ştiinţifică, la fel mulţumindu-le din suflet membrilor Laboratorului de Cercetări literare şi biobibliografice „Onisifor Ghibu”, pentru deosebita contribuţie la conceperea expoziţiei date, dar şi deosebitul pionerat exprimat prin lansarea volumului de exegeze literare Petru Cărare ­– scriitor nonconformist.

            Chiar dacă frigul şi umiditatea sporită a cestei zile era ca o probă de foc, cei prezenţi la deschiderea expoziţiei foto a trei mari scriitori români: Grigore Vieru, Petru Cărare şi Mihai Ursachi (Iaşi) nu se grăbeau să plece. Ei au mai rămas să discute, să mai studieze şi să citească cu mare interes materialele expuse.

В библиотеке „Ştefan cel Mare" всегда тепло, а бывает и жарко!

Elena Cudreavțeva,  jurnalist  la www.FreeTime.md

Представьте ситуацию: в библиотеке 70 стульев, но на них плотненько уселись 90 школьников. Они пришли на конкурс, хотят блеснуть знаниями о любимых писателях-классиках, или на встречу с живым поэтом, к которому очень много вопросов. Тесно, шумно, ин-те-рес-но!  Такие эпизоды – не редкость в библиотеке им. Штефана чел Маре – одного из филиалов Муниципальной библиотеки им. Б. П. Хашдэу. 

Библиотеки  как скучные и однотипные скопища книг – прошедший этап для кишиневцев.  Посетители современных библиотек (да и читатели нашей рубрики) могли убедиться – сегодня библиотека  библиотеке рознь, нынче это понятие многогранное, неоднозначное, а работают в этих учреждениях творческие энергичные люди.

Представляем еще одну особенную библиотеку столицы – Библиотеку им. Штефана чел Маре, которая  в этом году празднует свое десятилетие, и день ее рождение приходится на  14 октября - Храм Кишинева.

Основана она, как и ряд других библиотек столицы, при поддержке и непосредственном участии коллег из Румынии. В данном случае побратим - библиотека из муниципия Фокшань (жудец Вранча). Участвовав в создании книжного  фонда в 2004 году, и сейчас культурные деятели Вранчи постоянно помогают обновлять и пополнять собрание библиотеки, базируясь на интересе наших читателей. Официальные лица, коллеги, писатели  из Вранчи – постоянные гости библиотеки Шт. чел Маре во время  проведения Недели  открытых дверей, других мероприятий и праздников.  Имеется в библиотеке и подборка книг различных авторов из этого региона Румынии.

Гордостью библиотеки является также коллекция книг современных писателей и поэтов Молдовы, которая постоянно пополняется.

Свои автографы оставляют писатели  читателям библиотеки во время творческих встреч, ставших доброй традицией.  Сотрудникам библиотеки особенно запомнилась встреча юных читателей со Спиридоном Вангели, на которую дети пришли с самодельной кушмой Гугуцэ, наперебой задавали вопросы, не желая отпускать знаменитого сказочника.

Ежемесячно в библиотеке проходит увлекательный детский конкурс «С румынскими писателями ты станешь  известным», а подготовка к каждому туру, посвященному определенному классику или современнику, ведется непрерывно.  Юные участники заранее перечитывают произведения, узнавая новое и освежая в памяти полюбившиеся моменты, готовят свое выступление по стихам, сказкам, пьесам данного автора. Минувший январь был посвящен творчеству Михая Эминеску. На конкурсе были тележурналисты, снявшие происходящее и обещавшие стать постоянными гостями конкурса. Событие прошло так живо, увлекательно, школьники-третьеклассники так эмоционально, проникновенно  и осмысленно читали поэтические строки  Эминеску,  включая глубокую любовную лирику,  что было решено включить конкурс в библиотеке им. Штефана Чел Маре в постоянную сетку передач. В феврале в библиотеке нарасхват книги Иона Крянгэ, ведь в конце месяца пройдет конкурс, посвященный его творчеству.

Как и во многих библиотеках, здесь ведется большая работа с маленькими читателями.  
Наряду с мероприятиями и творческими объединениями, непосредственно связанными с книгами, со знаниями, в библиотеке работают и творческие ателье, где дети учатся рукоделию. Бойко и весело проходят встречи девчонок, вяжущих крючком. Они сотворили из ярких клубков уже целый зоопарк забавных зверушек под руководством одной из сотрудниц – доамны Ксении Букуч. Каждой поделке дают имя, так как вкладывают душу в процесс их создания. Нитки и прочие материалы выделены центральной библиотекой Б. П. Хашдэу, спонсирующей и другие мероприятия. Еще один интересный  пример – Клуб любознательных - Clubul Curioşilor, куда может «вступить» каждый желающий, рассказать о чем угодно, обсудить интересное, непонятное, поспорить. И все это -  в располагающей к общению и посиделкам обстановке. 

Дети – это будущее, и в культурном центре под названием Biblioteca "Ştefan cel Mare"об этом не забывают. Однако библиотека – не специализированная детская, а универсальная.  В ней есть богатый книжный фонд в отделе для взрослых всех возрастных категорий – старшеклассников, студентов, интеллектуалов и любителей легкого чтения, молодых и пенсионеров… Имеется уютный  читальный зал, где можно поработать без помех. А главное – здесь созданы уникальные для Кишинева клубы по интересам! И вот тут необходимо заметить, что директор этой библиотеки – Думитру Круду – очень неординарная личность. Его имя известно в стране и за пределами, а зарубежные поклонники его творчества называют Думитру Круду  «самым известным и самым успешным литератором своего поколения в пространстве румынского языка, охватывающем, как минимум, две страны, Румынию и Молдову». Многие знают Думитру Круду  как поэта, драматурга, журналиста. Думитру Круду – еще и талантливый директор, благодаря которому сотрудники библиотека – единая сплоченная команда небезразличных людей.  Сам же директор стал  инициатором,  катализатором и модератором нескольких беспрецедентных творческих объединений.

Так,  по четвергам, вечерами, в библиотеке работает Лаборатория альтернативного кино = LaboratorulAlternativ Cinema“. Начинающие кинематографисты представляют свои короткометражные фильмы (иногда это дипломные работы), которые обсуждают как искусствоведы, так и рядовые зрители. Ведь приходят в лабораторию не только знатоки  кино и «группа поддержки» кинорежиссера, а и просто любопытствующие – вход открыт для всех.

Клуб детских поэтов собирает талантливых и просто интересно  мыслящих ребятишек, пробующих писать стихи. Руководитель задает тему, молодые поэты младшего школьного возраста творят. Их произведения обсуждаются, и даже выносятся вердикты. Но никакого академизма, официоза или школьной «серьезности» вы тут не увидите. Клуб детских поэтов – это дружелюбные увлекательные собрания, где уместно и чайку попить, и пошутить. Кстати, юмор в стихотворениях очень ценится в этом сообществе. В то же время Клуб детских поэтов – организация хоть и увлекательная, но не развлекательная, а лучшие  произведения его юных членов уже публиковались в известных взрослых периодических изданиях Молдовы.

Еще один интереснейший конкурс, родившийся совсем недавно, ,,Box la bibliotecă'', где в жесткой схватке, как на ринге, сталкиваются знатоки румынского языка, отстаивая свое мнения о правильности употребления тех или иных оборотов речи, выясняя истину о трудных случаях правописания, синтаксиса. Первый «бой» прошел в январе.  Участвовали ученики пяти лицеев  - от пятиклассников до старшеклассников. И этот конкур вызвал еще более живой интерес телевизионщиков! Так что следите за поединками в национальном телеэфире!

Конечно, проходят в библиотеке и тематические выставки книг, и экспозиции художников. Сейчас, например, выставлена большая коллекция живописи признанного не только в  Молдове художника Штефана Комана.   С его работами знакомы зрители Италии, Германии, Румынии, Бельгии, России,  Украины. Знатоки ценят его мастерство, собственный почерк, умение этого живописца передавать настроение. Уже намечен следующий вернисаж – на нем представят карандашные портреты художника Александру Харабажиу – целую галерею лиц, зарисованных им в библиотеке, во время работы Laboratorul «Alternativ Cinema».

Любопытно, что иногда инициатива создания того или иного клуба, сообщества, мероприятия при библиотеке возникает «снизу», «из народа». Так, недавно, живущие в округе пенсионеры попросили позволить им под  библиотечным кровом организовать свой дискуссионный клуб. И им не отказали.

Самым главным в Библиотеке им. Штефана чел Маре  считают атмосферу доброжелательности, теплоты  и отзывчивости. Сотрудники говорят: «Главное, что бы все, кто к нам пришел, - независимо от возраста, языка общения, убеждений, - чувствовали себя у нас как дома».


vineri, 14 februarie 2014

Anul Nou Chinezesc a fost sărbătorit și de Filiala „Ovidius"

Natalia Ghimpu
Filiala „Ovidius"

           
 Pe teritoriul Chinei, obiceiurile și tradiţiile cu această ocazie sunt foarte diverse Pregătirile încep cu o lună înainte când oamenii cumpără cadouri, materiale pentru decoraţiuni, alimente şi haine. Tot atunci începe şi curăţenia caselor pentru a alunga ghinioanele iar uşile şi geamurile sunt vopsite din nou, de obicei în roşu. Apoi ele sunt decorate cu benzi de hârtie roşie (Chun Lian) pe care sunt înscrise diferite urări de fericire, prosperitate şi viaţă lungă.
        Deja a devenit o tradiţie,  ca în Republica Moldova să se serbeze alături de Poporul Chinez Sărbătoarea tradiţională „Anul Nou Chinezesc”. Cu acest prilej, Institutul Confucius din cadrul Universităţii Libere Internaţionale din  Moldova a organizat în parteneriat cu Ambasada Republicii Populare Chineze, un program de excepţie prilejuit aceastei sărbători, care mai este numită şi „Festivalul Primăverii” şi se încheie cu Festivalul Lampioanelor. Istoricii spun ca are o vechime de circa 5.000 de ani.
            Printre invitaţii de onoare au fost prezenţi: Ambasadorul Chinei în Republica Moldova,   Vicerectorul pe relaţii internaţionale ULIM, Directorul Institutului Confucius - Doamna Ma Lynjuan,  profesori universitari și studenți ai Insitutului Confucius din cadrul ULIM etc. În cadrul evenimentului, studenţii Institutului Confucius au evoluat cu un program festiv cu cântece, dansuri,  demonstraţii dinamice de arte marţiale - Kung Fu. Îmbrăcămintea ca de obicei de culoare roşie a predominant la majoritatea participanților, deoarece se crede că alungă spiritele rele Aceste două ţări şi-au lărgit relaţiile de colaborare în ultimii ani, iar cultura chineză şi-a făcut mulţi simpatizanţi în rândurile moldovenilor. La finele acestei sărbători participanții au primit premii și cadouri pentru eforturile depuse în prezentări care erau în limba chineză.
            Menţionăm că Institutul Confucius din cadrul ULIM  a fost înfiinţat la 29 septembrie 2009, fiind rezultatul relaţiilor de parteneriat între ULIM şi Universitatea Pedagogică Nord-Vest, Lanzhou, Republica Populară Chineză, şi constuie unicul Institut de acest gen din Republica Moldova, obiectivul de bază al căruia îl constituie promovarea limbii şi culturii chineze. Programul de activitate al Institutului include: predarea limbii şi culturii chineze, testări, calificarea şi instruirea profesorilor de limbă chineză, organizarea activităţilor culturale, informarea despre bursele de studii în China, promovarea artei tradiţioanale chineze şi multe altele.
            Pe parcursul a trei ani de existență, datorită sprijinului din partea universității gazdă, activitatea sa a devenit tot mai diversificată, iar în același timp tot mai mulți studenți doresc să studieze limba chineză și să descopere cultura chineză. Filiala ”Ovidius” a semnat un acord de colaborate și prietenie în scopul promovării reciproce a limbii și culturilor ambelor țări prin diverse activități culturale, prin promovarea patrimoniul info-documentar în spaţiile funcționale ale bibliotecii și extramuros. Am fost invitați să fim prezenți la Sărbătoarea tradiţională „Anul Nou Chinezesc”  ca adevăraţi prieteni și parteneri în cauză comună de a promova valorile culturale ale Republicii Moldova și ale Republicii Populare Chineze

            Felicităm Institutul Confucius din cadrul ULIM   pentru conferirea titlului - Cel mai bun Institut Confucius al anului 2013 din circa 120 de Institute din întreaga lume. 

Maria Pilchin „De mână cu marele Joker’”

Valeria Beţivu, 
şef oficu, Filiala „Ştefan cel Mare’’

Luni, 10 februarie 2014, în incinta Filialei „Ştefan cel Mare”, în cadrul Clubului criticilor,  în parteneriat cu Filiala ,,Onisifor Ghibu’’ a avut loc lansarea  cărţii ,,De mână cu marele Joker’’, apărută la editura ,,Prut’’ în 2013,  a tinerei cercetătoarea literare Maria Pilchin.

Cu un cuvânt de salut a început clubul criticilor directorul Filialei „Ştefan cel Mare”, Dumitru Crudu, care a fost şi pe post de moderator. Pentru început, a ţinut să precizeze că suntem la a doua şedinţă a clubului, după care au urmat discuţii literare referitor la cartea Mariei Pilchin.

Criticul Maria Pilchin este doamna care trăieşte o viaţă intens culturală, ne-au demonstrat-o colegii și prietenii, toţi scriitori, redactori, critici, oameni de cultură,  Televiziunea ,,Moldova 1’’ și  Radio Moldova,  care i-au fost alături la acea masă rotundă de discuţii și i-au atribuit calificativul omului bun, care face mult bine, ceea ce se vede şi din critica sa.

Maria Pilchin există prin intermediul cărţii şi a bibliotecii, este o cititoare devotată şi o bună prietenă a bibliotecii, fiind membră a juriului în cadrul concursului ,,Cu un scriitor devii faimos’’ .
A fost o seară literară plină de un limbaj critic-literar, unde toţi cei prezenţi au avut de spus câte ceva despre Cartea cea Mare - Jokerul literar în persoana criticului Maria Pilchin.

La final autoarea a mulţumit celor prezenţi şi a menţionat că această carte de eseuri literare vine după o încercare a noastră de a ne apropia de ceea ce numim azi cu toţii literatură, dar pe care nu o putem defini. De fapt, această carte este o carte de vizită a unor clipe ale autoarei petrecute în faţa unor texte de literatură de calitate, o relectură a cărţilor de ieri prin cele de azi.
Avem convingerea că apariţia acestei cărţi va stimula publicul cititor spre citirea acelor cărţi despre care autoarea ne vorbeşte în marele Joker, sau cel puţin să vadă şi altă faţetă a celor opere, în care cu siguranţă vor găsi şi texte literare pe placul lor.

Sperăm şi pe viitor la colaborarea cu Filiala ,,Onisifor Ghibu’’ şi la lansarea a cât mai multe cărţi de eseuri literare.

Felicitări, dragă doamnă, Maria Pilchin  pentru această minunată, superbă  carte şi
cât mai multe creaţii de valoare!


miercuri, 12 februarie 2014

Неделя библиотеки - культурного центра им. И. Мангера

Татьяна Исикимжи,
главный библиотекарь
Библиотеки им. И. Мангера


В этом году Неделя открытых дверей библиотеки им. И. Мангера проходила со 2 по 9 февраля в рамках Года восстановления и утверждения публичной библиотеки как общинного центра. Этот статус наша библиотека носит и активно реализует еще с 1996 года.  Вместе с тем,  есть еще целый ряд направлений в которых могла бы участвовать библиотека как общинный центр. Одно из них – помощь социально незащищенным детям, детям - сиротам, детям которые живут без своих родителей в силу роста трудовых миграционных процессов происходящих в республике.
Согласно европейской статистике, в Молдове число детей, которые живут отдельно от родителей, достигло одного из самых высоких показателей в странах Европы после Румынии  и составило более 150 тысяч. Только в муниципии Кишинэу по данным директора Кишиневского муниципального управления по защите прав ребенка  в настоящее время проживает  2 тысячи детей без родителей. Назрела необходимость создания не только совместных команд из числа работников социальных служб, полиции, образования, врачей, психологов, но также и мы публичные библиотеки можем помочь этим детям, создавая условия для организации досуга детей этой категории.  Поэтому наша библиотека, используя средства культурно-массовой, творческой деятельности в этом году открыла новую программу социально-культурной реабилитации детей из социально незащищенных семей, детей - сирот под названием «Дорога перемен». Программа поддерживается фондом «Мирон Шор».
Программа объединила 25 детей и подростков от 8 до 14 лет, которые каждое воскресенье месяца приходят в библиотеку на различные студии и кружки: керамику, изо, шахматы, прикладное искусство, танцы, английский, французский, обучение игре на гитаре. Здесь они развивают свои творческие способности, получают навыки культуры общения.
На открытии Недели библиотеки 2 февраля прошла презентация этой программы, а также нового клуба и программ для пенсионеров, открытых в библиотеке: астрологический клуб «Познай себя», программа по изучению компьютера «Компьютер от А до Я», программа «Здоровье».
Ребята, посещающие программу «Дорога перемен», приняли активное участие в проведенном на закрытии Недели библиотеки  мероприятии «Sub cerul tău, Moldova», посвященном писателю Думитру Матковски.
Основное назначение Недели библиотеки  - представить посетителям все услуги и программы, которые осуществляет и предоставляет библиотека независимо от возраста.
Так для молодежи – студентов 1 курса Международного колледжа бизнеса и менеджмента прошел День информации, в рамках которого была проведена экскурсия по библиотеке, беседа об услугах библиотеки, представлены книжные выставки, проведены презентации блога библиотеки  и сайта Муниципальной библиотеки. С интересом ребята смотрели видеопрезентацию «Хаим Поток – истинный хасид в американской литературе».
Раскрывая различные  формы культурно - массовой работы библиотеки, были проведены  такие мероприятия как: тематические беседы и лекции «Творчество Виталия Бианки»,  «Достижение цели: у каждого свои звезды» (психологический клуб «Авив»), «Дайджест информационного портала Дорледор», «Духовные знания о целительстве» (астрологический клуб «Познай себя), «Теория 11 мерного пространства: фундаментальные энергии» (клуб «Познание»); часы рассказов по книге Эфраима Бауха  «Оклик», по Башевису-Зингеру «Три желания», по книге О. Генри «История Джимми Валентине» (на английском языке в клубе разговорного английского языка). Для маленьких посетителей проведены час сказки («Лиса и рыбак») и час поэзии (Самуил Маршак «Разговор»).
Традицией стало в эти дни «посвящать в читатели». К сожалению погода не позволила принять учащихся лицея им. Рамбама в стенах библиотеки, но библиотекари выехали в лицей и там провели мероприятие: рассказали о первых библиотеках и первых книгах, о нашей  библиотеке и ее услугах, познакомили с правилами библиотеки, работой над книгой, устроили конкурсы  и игры. А в гости к нам пришли наши соседи, маленькие друзья - ребята детского сада № 58. Для них был проведен утренник «Библиотека – книжкин дом».
В рамках Недели библиотеки прошли 2 презентации книг. Презентация книги уже шестой по счету – романа «Перегон» члена Ассоциации русских писателей Молдовы Анатолия Лабунского и презентация очередного четвертого Сборника научных трудов Иститута Иудаики - общественной некоммерческой организации.  Сборник представил редактор этого выпуска, доктор экономии Евгений Брик. Название сборника определило содержание тем, представленных в нем. В этот выпуск, как и в предыдущие вошли статьи по еврейской тематике. На презентацию были приглашены авторы статей. Все присутствующие отметили важность издания Сборника научных трудов, поскольку это дает возможность высказывать и научно обосновывать свою точку зрения широкому кругу ученых Молдовы и других стран.
Долго не могли разойтись участники музыкальных вечеров: «Мели снега в феврале» в клубе авторской песни и вечера «Идишер цимес» - большого друга библиотеки Вячеслава Фарбера, у которого в этом году тройной юбилей. Ему исполняется шестьдесят, сорок лет посвящены творческой деятельности и двадцать – еврейской культуре.  В зале пел не только Слава Фарбер, пел весь зал. Причем пели на всех языках: русском, идиш, иврите, румынском.
Батиком были украшены стены театра библиотеки, так как накануне открылся вернисаж картин художницы Олеси Шибаевой.
Поистинне царский подарок библиотеке сделал, посетивший нас первый секретарь МИДа государства Израиль, директор Израильского Культурного Центра Давид Мамиствалов. Большая библиотека из книг еврейских авторов и по еврейской тематике займет свое место на полках нашей библиотеки. Особенно хочется отметить книгу А. С. Пушкина «Евгений Онегин» в переводе на иврит еврейского поэта Авраама Шленского.
В течение всей Недели посетители Библиотеки – культурного центра могли познакомиться с книжными экспозициями, посетить студии и кружки, которые работают в библиотеке.

А теперь немного статистики: всего было проведено 32 культурно-массовых мероприятия, на которых присутствовало 584 человека; проведено 3 экскурсии по библиотеке (к сожалению погодные условия не позволии прийти всем желающим), прошли 3 презентации блога библиотеки и сайта Муниципальной библиотеки, прочитано 4 библиографических  обзора, было представлено 28 книжных выставок, посещения составили - 3132, книговыдача – 5723 экз. В период Недели было записано 64 новых читателя.

marți, 11 februarie 2014

ÎMPREUNĂ FACEM INTERNETUL MAI BUN: Campanie de informare dedicată Zilei Siguranței pe Internet (10-16 februarie 2014)

Ziua Siguranţei pe Internet (SID – Safer Internet Day) este un eveniment de anvergură internaţională, care se organizează anual, începând din 2004, în a doua zi de marţi a lunii februarie. Are ca scop promovarea utilizării într-un mod mai sigur şi mai responsabil a tehnologiilor online şi a dispozitivelor mobile cu acces la Internet, în special de către copii şi tineri.

Evenimentul este susţinut la nivel european de reţelele INSAFE (European Safer Internet Network) şi INHOPE (International Association of Internet Hotlines Providers) în cadrul programului Safer Internet Plus al Comisiei Europene. Chiar de la primele ediţii, Ziua Siguranţei pe Internet a depăşit hotarele geografice europene, fiind marcată în circa 100 de ţări ale lumii printr-o serie de evenimente şi activităţi care cheamă instituţiile educaţionale şi informaţionale, ONG-urile, decidenții, publicul larg să se implice, contribuind la securizarea spaţiului virtual.

În 2014, Ziua Siguranţei pe Internet, ediţia a XI-a, va fi marcată pe data de 11 februarie şi va avea ca temă Let’s create a better internet together! / Împreună facem internetul mai bun! Tema acestui an scoate în evidenţă responsabilitatea pe care membrii comunităţii online (copii, tineri, părinţi, profesori, creatori de conţinuturi, formatori de opinie etc.)  o au pentru a face Internetul un loc mai sigur, mai bun şi mai prietenos.
Pornind de la ideea că bibliotecile sunt instituţii care asigură accesul publicului larg la Internet şi tehnologii informaţionale şi conştientizând faptul că avem o responsabilitate comună de a face Internetul mai bun şi mai sigur pentru toţi, Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova lansează
Campania de informare
Împreună facem internetul mai bun!

ABRM recomandă tuturor bibliotecilor din RM să marcheze Ziua Siguranţei pe Internet, desfăşurând, în perioada 10-16 februarie 2014, evenimente şi activităţi dedicate siguranţei pe Internet, care vor avea ca obiective:
·        Informarea publicului (elevi, studenţi, profesori, părinţi, alte categorii de utilizatori) despre beneficiile pe care Internetul le poate aduce în viaţa personală, în activitatea educaţională, profesională etc., precum şi despre potenţialele riscuri pe cale le implică navigarea în spaţiul virtual;
·        Promovarea conţinuturilor educaţionale, de dezvoltare personală disponibile în format digital, a modalităţilor de comunicare în siguranţă, combaterea conţinuturilor care prezintă pericol pentru protecţia, sănătatea, integritatea utilizatorilor de Internet;
·        O mai bună informare şi instruire în vederea responsabilizării în mediul virtual (moderarea propriului comportament sau modelarea unor comportamente pozitive pentru alţi utilizatori prin respectarea netichetei, drepturilor de autor, manifestarea respectului unii faţă de alţii, protejarea reputaţiei online, crearea şi partajarea conţinuturilor pozitive, postarea de comentarii pozitive, raportarea conţinuturilor ilegale sau nocive etc.);
·        Încurajarea comunicării între copii şi adulţi (părinţi, bunici, profesori) privind activităţile pe care copiii le desfăşoară în mediul virtual, problemele cu care se confruntă; informarea adulților despre  programele de control parental şi alte instrumente de monitorizare a activităţii online a copiilor.

Cum ne putem implica?
-         Organizând activități de informare și instruire în biblioteci și instituții de învățământ;
-         Postând articole pe această temă în mass-media, pe site-ul sau blogul bibliotecii;
-         Urmărind evenimentele postate pe pagina Safer Internet Day pe Facebook și Twitter;
-         Promovând mesajul  SID pe rețelele Facebook, Twitter, Tumblr (https://www.thunderclap.it/projects/8053-join-safer-internet-day-2014);
-         Promovând videoclipurile dedicate siguranței pe Internet http://www.youtube.com/user/insafe01 ; http://www.youtube.com/user/PanEUyouth
-         Promovând materialele promoționale ale Safer Internet Day:
·        Videoclip dedicat SID 2014 http://www.youtube.com/watch?v=XaRsqlkLqzA&feature=youtu.be
·        Film generic al SID http://www.youtube.com/watch?v=aM-XsrL0ZaM

Linkuri utile:
 http://www.sigur.info/         Implicați-vă, acționați, împărtășiți succesele informându-ne despre activitățile realizate!


ÎMPREUNĂ VOM REUȘI SĂ FACEM INTERNETUL MAI BUN!