marți, 29 aprilie 2014

Emilian Galaicu-Păun, poetul-metaforă!

Margareta CEBOTARI,
bibliotecar principal, filiala „Onisifor Ghibu”

Emilian Galaicu-Păun este un deosebit scriitor, care mereu se doreşte printre cititorii săi. Biblioteca „Onisifor Ghibu” i-a pregătit o surpriză aparte, invitându-l, de curând,  la un hiper-sincer dialog cu studenţii de la Facultatea de Litere şi Limbi moderne a USM, elevii Liceelor Mircea Eliade, Minerva şi Vasile Vasilachi. Spectacolul-dialog cu Emilian Galaicu-Păun, poetul-metaforă, s-a axat pe întreaga-i activitate, dar în special pe prezentarea volumului de versuri „A–Z.best”.
            Vitalie Răileanu, cercetător literar, directorul Bibliotecii „Onisifor Ghibu” a remarcat din startul activităţii:  Emilian Galaicu-Păun este un scriitor care mereu revine şi îşi revede textele. Este unul din puţinii scriitori care îşi pot permite să fie pretutindeni – poet, romancier, traducător, editor.
Cei prezenţi au aflat în detalii istoria apariţiei volumului „A-Z.best”, povestită de însuşi autor. Este o carte care a stat mult timp între paranteze, îşi aştepta rândul la scris, apoi la editare. A fost concepută şi scrisă în anii 1990, se folosea încă grafia chirilică şi se numea „ABCDor”. Apoi a schimbat titlul conform alfabetului din grafia latină şi s-a potrivit de minune anume acest „A-Z.best”.
Lucia Ţurcanu, redactorul ediţiei curente a acestui volum, apărut în 2012 la Editura „ARC”, a enunţat concluzia l-a care a ajuns în urma colaborării cu autorul pentru editarea volumului: scriitorii cu adevărat buni sunt foarte pedanţi faţă de operele lor şi foarte deschişi spre comunicare cu redactorii din editură. Scrie texte care dezvoltă tema divinităţii. Şi o altă carte a sa, „Țesut viu”, se axează pe poziţia civică a poetului. Anume romanul „Țesut viu” este un început al unui alt Emilian Galaicu-Păun. În concluzie a menţionat că generaţia scriitorilor optzecişti, din care face parte şi acest scriitor, vin şi vor mai veni cu opere care reuşesc să ne uluiască mereu.
Maria Pilkin, cercetător literar AȘM a expus unele impresii şi analize literare ale creaţiei scriitorului Emilian Galicu-Păun, care la evenimentele literare chișinăuiene este deseori prezent, deoarece este şi un bun critic literar. Volumul „A-Z.best” îl consideră o trecere de la tânărul poet, care era în anii ’90, la nivelul maturităţii în poezie. Cel care va citi şi peste mulţi ani acest volum va înţelege valoarea adevărată a creaţiei sale. În orice carte semnată de acest autor se vede vasta sa pregătire literară şi culturală, deoarece este el însuşi , în primul rând, un cititor împătimit. Nu scrie o poezie metaforică, dar el însuşi, prin felul său de a fi este un poet-metaforă!
Scriitorul Dumitru Crudu a intrat în dialog cu o întrebare, pe care o adresează sieşi de multe ori: „Mă gândesc în ce măsură poezia face parte din noi?”  Poezia lui Emilian Galaicu-Păun urmează să o descoperim mereu în noi, dar şi pe autor îl redescoperim mereu la fiecare lectură a unei cărţi noi. Există proză istorică, mistică, de dragoste. Poezia lui Emilian Galaicu-Păun topeşte toate aceste lucruri în acelaşi text, le suprapune pe toate odată în câteva rânduri de vers. Autorul, sincretic leagă lucruri diferite şi le pune cap în cap, reinterpretează multe lucruri în sacru.  Scriitorul ne-a dat şi răspunsul la întrebarea de la începutul dialogului: „Poezia nu este exterioară nouă – ea este în interiorul nostru mereu!”  Este important să-i citim pe scriitorii noştri – a fost apelul dlui Dumitru Crudu către cei invitaţi în Sala Nuciferă a Bibliotecii „Onisifor Ghibu”.
Ivan Pilkin, profesor universitar, care a venit la această întâlnire împreună cu studenţii de la USM, a mai adăugat la cele spuse deja, că vede în textele acestui scriitor geometria sacrului, venind cu argumente convingătoare ale acestei afirmaţii şi nu a ezitat să-şi exprime opinia sa:  Emilian Galaicu-Păun este mai mult decât un poet!
Emilian Galaicu-Păun a început dialogul său cu publicul cu o confesiune: dimensiunea sacră este importantă pentru tot ce a făcut şi va face. Titlul „A-Z.best” pentru el întruchipează începutul – A – şi sfârşitul – Z – a tot ce este pe acest Pământ. Şi tot ce este pe acest Pământ este „best”, adică minunat! Tot timpul citeşte un text în conexiune dintre zona sacră şi cea profană, iar profanul ajută la materializarea sacralităţii!  O altă confesiune  s-a referit la faptul că deoarece scriitorii de azi vor fi citiţi şi de generaţiile viitoare, îi obligă să se gândească mult înainte de a edita o carte. De aceea nu se grăbeşte. Timp de zece ani a scris un poem din nouă versuri, pe care mereu le modifica. A înţeles că uneori sacrul se descoperă în lucruri foarte simple, a mai spus autorul, citind publicului din versuirile  sale.

În urma discuţiilor cu publicul, dorinţa scriitorului a fost ca minunea coeziunii carte-cititor să se întâmple cât mai des, iar bibliotecile să fie animate şi pline de cititori mereu, deoarece literatura şi viaţa nu pot exista una fără alta, ele se completează reciproc.

vineri, 25 aprilie 2014

Concursul Naţional „Cele mai reuşite lucrări ale anului în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţei informării”

În cadrul Zilei Bibliotecarului, marcate la 23 aprilie, Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova a anunţat rezultatele Concursului Naţional „Cele mai reuşite lucrări în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţei ale informării". 

BIBLIOTECONOMIE ŞI ŞTIINŢA INFORMĂRII

Premiul I


1.        Faina Tlehuci – 90 de ani de la naştere, colloquia bibliothecarius (2013 ; Bălţi). Faina Tlehuci – 90 de ani de la naştere = Faina Tlehuci – 90 years old : Colloquia bibliothecarius, 23 febr. 2013 / col. red.: Elena Harconiţa, Lina Mihaluţa, Elena Stratan ; coord.: Elena Harconiţa. – Bălţi : Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat "A. Russo", 2013. –  204 p. : fig., fot., tab. ; 25 cm.
Antetit.: Bibl. Şt. a Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – [10] ex.
ISBN 978-9975-931-89-2 (eronat).

Premiul II


2.        Raţă, Valeriu.
Biblioteca Municipală: portret din profil cultural : (Cronici, consemnări şi recenzii) / Valeriu Raţă ; ed. îngrijită de Lidia Kulikovski ; fot.: Vasile Şoimaru ; Bibl. Municipală "B. P. Hasdeu". – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. "Foxtrot"). – 260 p. : fot. ; 24 cm.
Referinţe bibliogr. în text şi subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-120-13-5.

Premiul III


3.        Index alfabetic : [pe subiecte] : la Clasificarea Zecimală Universală : (agricultură şi domenii adiacente) / Univ. Agrară de Stat din Moldova, Bibl. Rep. Şt. Agricolă ; alcăt.: Natalia Gula ; resp. ed.: Ludmila Costin. – Chişinău : [UASM], 2013. – 97 p. ; 21 cm.
[50] ex.
ISBN 978-9975-64-253-8.


LUCRĂRI BIBLIOGRAFICE. BIBLIOGRAFII

Premiul I

4.        Revista BiblioPolis. Bibliografie (2002-2012) / Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu”. – Ediţie specială a Revistei “BiblioPolis”. – 2012. – Nr 5.

Premiul II


5.        Bibliotecile publice din raionul Orhei în presă : Bibliografie / Bibl. Publică Raională "Alexandru Donici", Orhei ; alcăt.: Elena Crudu, Elena Turcin. – Chişinău : [Grafema Libris], 2013. – 108 p. : fot., tab. ; 21 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-52-135-2.

6.        Şpac, Ion.
Revista "Din trecutul nostru" (1933-1939) : Cercetări bibliogr. şi informative / Ion Şpac ; coord. şt.: Aurelia Hanganu ; red. bibliogr.: Diana Rotaru ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Bibl. Şt. Centrală "Andrei Lupan". – Chişinău : Biblioteca Ştiinţifică Centrală "Andrei Lupan", 2013 [Tipogr. "Foxtrot"]. – 215, [1] p. ; 20 cm.
50 ex.
ISBN 978-9975-120-16-6.

Premiul III


7.        Publicaţii ale colaboratorilor Institutului de Fitotehnie "Porumbeni" (1974-2011) : Bibliografie / Inst. de Fitotehnie "Porumbeni", Bibl. Rep. Şt. Agricolă a UASM ; alcăt.: Parascovia Vereşceac ; red. bibliogr.: Viorica Lupu, Iulia Tătărescu ; resp. de ed.: Vasile Pojoga. – Chişinău : UASM, 2013 (Tipogr. "Print-Caro"). – 127 p. ; 26 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-64-255-2.


BIOBIBLIOGRAFII

Premiul II

8.        Mihail Muntean : Biobibliografie / Acad. de Muz. Teatru şi Arte Plastice, Biblioteca ; alcăt.: Vasilisa Nechiforeac, Svetlana Teodor, Irina Scorpan ; coord.: Rodica Avasiloaie ; red. bibliogr.: Svetlana Teodor ; contribuţii bibliogr.: Matvei Braşovean [et al.]. – Chişinău : AMTAP, 2013 [Tipogr. "Primex Com"]. – 175 p. : fot., fot. color, [1] f. port. ; 21 cm.
Texte : lb. rom., rusă. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-9886-5-0.

9.        Eugen Mamot : [compozitor] : Biobibliografie / Bibl. Naţ. pentru Copii "Ion Creangă" ; alcăt.: Sabina Dodul ; ed. îngrijită de Claudia Balaban. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. "Grafema Libris"). – 159 p. : fot. ; 21 cm.
200 ex.
ISBN 978-9975-52-159-8.


Premiul III


10.    Ilie Botez : [inginer mecanic] : Biobibliografie / Elena Plăcintă ; ed. îngrijită de Zinaida Stratan ; red. bibliogr.: Valentina Chitoroagă ; Univ. Tehn. a Moldovei, Biblioteca. – Chişinău : Tehnica-UTM, 2013. – 175, [1] p. : fot. ; 21 cm. – (Personalităţi universitare în ştiinţă şi tehnică).
50 ex.
ISBN 978-9975-45-265-6.

LUCRĂRI ÎN ALTE DOMENII

Premiul I
11.    Colesnic, Iurie.
Chişinăul din inima noastră / text, foto: Iurie Colesnic ; cop.: Brânduşa Kolesnik ; Bibl. Municipală "B.P.Hasdeu". – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. "Foxtrot"). – 636 p. : fig., fot., tab. ; 26 cm.
Bibliogr.: p. 629-630 (P. 629-630. (65 tit. în lb. rom., rusă). – 100 ex.
ISBN 978-9975-120-17-3 (în cop. tare).

Premiul II


12.    Petru Cărare – scriitor nonconformist : (exegeze literare) / Bibl. Municipală "B. P. Hasdeu", Filiala "Onisifor Ghibu" ; concepţie, elab., antologare de Vitalie Răileanu ; coord.: Lidia Kulikovski ; bibliogr.: Margareta Cebotari. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. "Foxtrot"). – 238 p. : fot. ; 21 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-120-20-3.

Premiul III


13.    Pavel Balmuş, sau Forţa inepuizabilă a unui intelectual : [critic şi istoric literar] : (Exegeze literare completate de o biobibliografie) / Bibl. Municipală "B. P. Hasdeu", Filiala "Onisifor Ghibu" ; concepţie, elab., antologare: Vitalie Răileanu ; bibliogr.: Margareta Cebotari ; coord.: Lidia Kulikovski. – Chişinău : [Grafema Libris], 2013. – 225 p. : fot. ; 26 cm.
200 ex.
ISBN 978-9975-52-145-1.

DEBUT
14. Publicaţii ale colaboratorilor Institutului de Fitotehnie "Porumbeni" (1974-2011) : Bibliografie / Inst. de Fitotehnie "Porumbeni", Bibl. Rep. Şt. Agricolă a UASM ; alcăt.: Parascovia Vereşceac ; red. bibliogr.: Viorica Lupu, Iulia Tătărescu ; resp. de ed.: Vasile Pojoga. – Chişinău : UASM, 2013 (Tipogr. "Print-Caro"). – 127 p. ; 26 cm. 100 ex.
ISBN 978-9975-64-255-2.


Diplome de excelență pentru Echipa Hasdeu de la Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova

Pentru contribuţii originale la promovarea cu pasiune şi perseverenţă a  imaginii şi activităţii  bibliotecii în comunitate,  pentru diversificarea metodelor creative de susținere a lecturii și  activitate de aleasă dăruire cu importante rezultate, desfăşurată de-a lungul anilor diplome de excelență au fost acordate pentru:
     Mila Șeremet, Filiala „Transilvania”
    Maria Chirilă, Centrul Academic Internațional Eminescu
    Aliona Nosatîi, Filiala N. Titulescu
    Olga Maiuc, Filiala A. Russo
   Elena Șendrea, Biblioteca Centrală
   Victoria Cebanu, Filiala „Ovidius”
   Savela Starciuc, director adjunct
   Viorica Roșu, Departamentul managementul resurselor infodocumentare
   Ludmila Barbă, Filiala „L. Ucrainca”
   Galina Neamțu, Departamentul tehnologia informației
   Ana Statieva, Filiala „H. Botev”
Felicitări!

joi, 24 aprilie 2014

Concursul Naţional „Cele mai bun bibliotecar al anului 2013”

Conform Proceselor verbale ale fiecărei comisii ABRM formate conform tipurilor de biblioteci, următoarele rezultate au fost obținute.

biblioteci naţionale (inclusiv Camera Naţională a Cărţii):
·         Dodul Sabina, Biblioteca Națională pentru Copii I.Creangă
·         Marițoi Tatiana, Camera Națională a Cărții

biblioteci universitare şi specializate:
·         Lâsii Ala, Biblioteca Științifică, Universitatea de Stat  A. Russo  
·         Migunova Elena, Biblioteca Republicanp Tehnico-Științifică 
·         Țurcan Elena, DIB ULIM 
·         Șoroc Nona, Biblioteca Științifică a USMF N. Testemitanu 

·         Hăbășescu Silvia, Biblitoeca științifică ASEM  
  • Covalschi Ldumila, Biblioteca Științifică a USMF N. Testemitanu


biblioteci de colegii şi şcolare:
·         Andreeva Vera, LT Acad. C. Sibirschi 

biblioteci publice municipale / raionale:
·         Cebotari Margareta, Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”
·         Aliona Manciu, BPR D.Cantemir 

biblioteci publice comunale / săteşti:
·         Iulia Iachimovschi, s. Frasinesti, r. Ungheni 

Cuantumul minim de bonusuri pentru desemnare în cadrul CNCBA pentru reprezentanţii categoriilor de instituţii bibliotecare:
·         biblioteci naţionale (inclusiv Camera Naţională a Cărţii) - 80
·         biblioteci universitare şi specializate - 80
·         biblioteci de colegii şi şcolare - 60
·         biblioteci publice municipale / raionale - 70
·         biblioteci publice comunale / săteşti - 50 

miercuri, 23 aprilie 2014

Diplome de excelență pentru bibliotecarii de la Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”

Pentru activitate rodnică în domeniul biblioteconomiei, profesionalism, participare la elaborarea unor proiecte și programe la nivel local și național, activitate în echipă, precum și în legătură cu Ziua Bibliotecarului, bibliotecarilor de la Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” au fost oferite Diplome de la Ministerul Culturii, Ministerul Educației și de la Guvernul Republicii Moldova:

Ministerul Culturii
Ministerul Educației
Guvern
Claudia Tricolici

Liuba Ciobanu
Elena Căldare
Elena Butucel
Tatiana Coșeri

luni, 21 aprilie 2014

Un talent unic

 Ecaterina Nedzelschi, 
șef serviciu consultarea documentelor, Filiala  „A. Mickiewicz”

       
La 28 aprilie 2014, se împlinesc 130 de ani de la naşterea cunoscutei soliste de operă Lydia Lipkowskabasarabeancă de origine polonă.
Circa 30 de ani a cîntat pe scenele de operă a multor ţări din Europa, Asia şi America. Tehnica desăvârşită a vocalului, temperamentul dramatic, vocea cristalină, chipul fermecător al Liydiei Lipkowska garantau succesul în toate teatrele. Vocea ei, soprană de coloratură, era deseori comparată cu sunetul flautului.
Lydia Lipkowska s-a născut la 28 aprilie 1884 în localitatea Babin, judeţul Hotin. A început să cânte de la 5 ani. Când îşi făcea studiile gimnaziale la Kameneţ-Podolsk (1901), Lydia cânta în corul bisericesc.
În anul 1903 a devenit studentă la Conservatorul din Petersburg. Prima ieşire în scenă a fost în opera lui Giuseppe Verdi Rigoletto, partiţia Gildei. Avea doar 20 de ani.
În lunga sa carieră muzicală a cântat în operele Don Juan (Cerlina), Bărbierul din Sevilla (Rosina), Poveştile lui Hoffmann de J.Offenbach (Olympia); Traviata (Violetta) de Giuseppe Verdi; Romeo şi Julieta de Charles Gounod (Julieta); Lakme de Leo Delibes; Văduva veselă de F. Lehar (Valentina); Mireasa Ţarului de Rimski-Korsakov (Marfa) ş.m.a..
Pînă în 1917 Lydia Lipkowska a cîntat în Teatrul Mariinsky şi Teatrul dramei muzicale. Apoi timp de 10 ani a jucat în turnee prin Europa şi America. A cîntat cu marii artişti ai secolului XX: F. Şaleapin; N. Figner; L. Sobinov; E. Caruso ş.a..
Lydia Lipkowska nu uită de Basarabia. A concertat în Hotin, Soroca, Bălţi, Orhei, Ismail, Tighina, Reni, iar la Chişinău de mai multe ori. Între anii 1937 — 1940 a fost profesoară de canto la Conservatorul Unirea din Chişinău, apoi la Conservatorul din Bucureşti (1944-1950) şi din Paris (1950-1953). Împreună cu studenţii din Chişinău concerta în faţa publicului basarabean, iar banii câştigaţi de la concerte le dona fondului de susţinere a elevilor nevoiaşi. Printre studenţii basarabeni ai Lydiei Lipkowski au fost Tamara Ceban, viitoarea cântăreaţă, Artistă a Poporului din RSSM şi Alexei Stârcea, viitorul compozitor.
Incompatibila, neasemuita Lydia Lipkowska s-a stins din viaţă la 22 martie 1958 la Beirut (Liban). Două cărţi de Radion Arabadji Судьба примадонны  şi Очарованная песней, consacrate celei mai vestite soprane din Basarabia, le găsiţi în colecţia de carte a filialei polone «A. Mickiewicz».

                         

vineri, 18 aprilie 2014

Să nu uităm că lumea din jur, noi o făurim!

Margareta CEBOTARI, bibliotecar principal, Filiala „Onisifor Ghibu”

Acesta a fost mesajul, adresat studenţilor de la Colegiul Politehnic din Chişinău, de către prozatorul, cineastul şi dramaturgul  Mihai Ştefan Poiată, autorul romanului „Voiaj de nuntă în trei”, cel de-al doilea volum de carte promovat în cadrul Programului de lectură municipal „Chişinăul citeşte o carte” din acest an, care a avut loc chiar în instituţia lor, în sala de lectură a bibliotecii.
Activitatea fiind organizată în colaborarea cu Biblioteca CPTC, administraţia şi colectivul profesoral au demonstrat că sunt cointeresaţi şi ei faţă de acest proiect ce le este propus studenţilor spre lectură şi care este scopul acestui program cultural  municipal.  Deci, au participat în dialog cu scriitorul invitat –  Virgiliu Bantaş, directorul-adjunct pentru educaţie al Colegiului Politehnic, Galina Sîrbuşan şi Inga Vizir, profesoare de limba şi literatura română ale acestui colegiu.  Ne bucură faptul că profesoarele au hotărât să includă cărţile promovate de programul municipal „Chişinăul citeşte o carte” în lista de lecturi obligatorii ale studenţilor, de rând cu operele analizate conform curriculei de studiu.
Cercetătorul literar Vitalie Răileanu, directorul Bibliotecii „Onisifor Ghibu”, în cuvântul de deschidere a activităţii, i-a invitat pe cei prezenţi la o „trecere" prin creaţia scriitorului Mihai Ştefan Poiată, venind pe parcurs cu noi şi noi informaţii la tema dată, remarcând cât de fin a cioplit autorul în marmura albă a textului său, pentru a definitiva Opera ce urma să apară. Iar dialogul viu cu un autor, face mult pentru promovarea lecturii!
Mihai Ştefan Poiată le-a vorbit tinerilor despre mesajul creaţiei sale, pe care îl adresează inimii cititorilor şi doreşte, de fapt, să pătrundă în subconştientul lor. Deoarece, atunci când citim un roman ne identificăm cu personajele, îmbrăcăm în aceste personaje viaţa noastră şi ne cunoaştem, ne redescoperim pe noi mai bine. De fapt, acest roman l-a aşternut pe hârtie, pentru a reabilita un scenariu pe care l-a scris încă în anii 1990, după care s-a turnat un film artistic, dar foarte diferite de scenariul iniţial, până la urmă.
Autorul a dezvăluit celor prezenţi unele viziuni ale sale despre importanţa lecturii în viaţa omului,  deoarece „o istorie bine construită lasă neapărat un mesaj în sufletul cititorului” – a ţinut să accentueze Mihai Ştefan Poiată.

Fiindcă Liliana Gore, bibliotecara de la Colegiu, s-a implicat din plin în promovarea lecturii acestui roman, mai mulţi studenţi au reuşit deja să-l citească şi iată că au avut o deosebită ocazie de a dialoga cu autorul, pentru a-şi elucida unele întrebări. Unii au recunoscut că nu înţelegeau de la început mesajul, deoarece prozatorul a ţesut frumos/misterios cele trei straturi ale unei opere literare: o istorie clară, măiestria scrisului şi mesajul folcloric/filozofic. În acelaşi timp, însuşi  titlul cărţii, te intrigă la lectură pentru a afla, cine e al treilea personaj într-un voiaj de nuntă, prevăzut tradiţional pentru două persoane ?
În final, dl Mihai Ştefan Poiată nu a ezitat să expună ce a dorit să aducă în cugetul şi sufletele cititorilor acestui roman: doar unirea şi prietenia ar trebui să predomine în relaţiile dintre oameni, de aceea a luat în derâdere fudulia şi îngâmfarea excesivă, invidia şi goana după bogăţie a unor personaje, investirea părinţilor în fală goală nu în viitorul copiilor.

Cei prezenţi la activitate au fost de acord cu aceste afirmări argumentate ale scriitorului, menţionând că meritul său este acela de a scrie o carte ce se citeşte uşor, iar din dialogurile meditative ale personajelor se pot deduce  multe şi utile învăţăminte.

joi, 17 aprilie 2014

Ziua Bibliotecarului în Republica Moldova

Dragi bibliotecari,

Din numele Consiliului de Administrație al Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova (ABRM), Vă invit cordial să serbăm Ziua Bibliotecarului în Republica Moldova la 23 aprilie ora 11:00 la Teatrul Național M. Eminescu.

Anul acesta evenimentul va fi unul deosebit, având susținerea Ministerului Culturii din Republica Moldova, ABRM va asigura prezentarea în scenă a uneia dintre cele mai populare şi longevive piese clasice din dramaturgia românească - Take, Ianke şi Cadâr de Victor Ion Popa în regia lui Vitalie Rusu.

În cadrul evenimentului ministrul Culturii Monica Babuc va susține un mesaj de felicitare și va decerna diplomele de excelență pentru bibliotecari din partea Ministerului Culturii. La fel vor fi oferite diplome din partea Guvernului și altor ministere de resort, precum Ministerul Educației, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și anunțate rezultatele Concursurilor naţionale susţinute de către ABRM - Cel mai bun bibliotecar 2013 şi Cele mai reuşite lucrări în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţelor informării 2013

Intrarea la eveniment este liberă și deschisă pentru comunitatea bibliotecară. 

În așteptarea revederii cu Dvs.,
Mariana Harjevschi, președinte, Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova

miercuri, 16 aprilie 2014

Calendarul profesiilor

Ecaterina Nedzelschi, șef oficiu, Filiala „A.  Mickiewicz”

 Sub acest titlu am organizat un ciclu de întâlniri cu persoane ce s-au manifestat în diferite profesii. Activităţi, la solicitarea absolvenţilor de liceu, cititorii filialei polone. Tot ei au ales despre care profesii doresc să cunoască mai mult. Întâlnirile s-au petrecut o dată pe lună, la ora clasei, în incinta bibliotecii „A. Mickiewicz”.
Organizând aceste activităţi au dorit ca absolvenţii să afle despre una sau altă profesie, direct de la persoana care lucrează mai mulţi ani în domeniul ales. Considerăm că acestă informaţie este mai veridică. În plus, utilizatorii pot adresa întrebări şi primi răspuns imediat.
Olesea Rudeaghina, cunoscută poetă şi redactorul revistei „Russkoe pole”, profesor la Universitatea Slavonă, a povestit despre profesia de jurnalist, regizor de sunet şi tehnoredactor. Doamna Rudeaghina lucrează de peste 25 ani la TV Moldova şi este apreciată de colegi ca un specialist foarte bun.
Igor Zavalschi, general în rezervă al Armatei Naţionale, actualmente lucrează ca pedagog la Academia Militară din Chişinău. Domnia Sa a povestit despre Armata Naţională, despre facultăţile Academiei Militare şi profesiile necesare armatei.
Stela Vârtosu, profesor la facultatea de Psihologie USM, a venit la întâlnire cu publicul împreună cu masteranzii Ecaterina Postolatii, Igor Doncenco, Ecaterina Beharscaia. D-na Vîrtosu a povestit despre profesia de psiholog şi necesitatea ei în societate. Psihologia generală, psihologia cognitivă, psihologia clinică, psihologia vârstelor, psihologia socială etc.
Psiholog în şcoală, armată, penitenciare, azile, psihologia familiei, ajutor în business, în rezolvarea conflictelor, în comunicare ş.a. Lucru cu copiii autişti, cu dizabilităţi, cu retard mental... Masteranzii la rândul lor au povestit de ce şi-au ales profesia şi cum îşi văd viitorul.
            Ion Grosu, procuror militar, a adus la cunoştinţă adolescenţilor necesitatea profesiei de jurist într-un stat de drept, despre necesitatea reformei în justiţie, care este specificul profesiei de procuror, judecător, avocat, notar. De ce este necesar să cunoaştem legislaţia Republicii Moldova. Adolscenţii, viitorii studenţi, au ascultat cu mare atenţie, şi-au făcut  notiţe, au stat de vorbă individual pentru a afla mai multe amănunte. Studentul Andrei Liboni, anul IV la IRIM le-a povesti cititorilor de ce şi-a ales facultatea de drept.
            La finele ciclului „Calendarul profesiei”, utilizatorii au vorbit şi despre importanţa profesiei de bibliotecar. 12 ani biblioteca şi bibliotecarii au fost cei mai buni prieteni, au venit în ajutor cu diverse informaţii, documente, materiale pentru temele de acasă. Biblioteca şi mai departe va fi în slujba comunităţii.
            În total, pe parcursul a 4 luni, au aflat mai detaliat despre 10 profesii.     

Şi profesorii, şi elevii au fost mulţumiţi de aceste întâlniri cu specialiştii şi credem că întâlnirile  le-au fost de real folos.

marți, 15 aprilie 2014

Redescoperim lumea frumosului împreună cu Alexandru Plăcintă

Valeria BEŢIVU, şef oficiu,
Filiala ,,Ştefan cel Mare''


La cea de a III-a şedinţă a Clubului Picilor de la Biblioteca ,,Ştefan cel Mare'', am organizat o întâlnire cu scriitorul, ilustratorul de carte şi pedagogul Alexandru Plăcintă, născut în satul Semeni, raionul Ungheni

Elevii claselor întâia de la Şcoala Grădiniţă ,,Pas cu Pas'' au aşteptat cu nerăbdare ziua întâlnirii cu acest om deosebit. Am zis deosebit, deoarece, rar scriitor care singur îşi ilustrează lucrările cu atâta dăruire şi în culori atât de vii şi atrăgătoare (în ilustraţiile dlui Alexandru Plăcintă totul este în mişcare, mai mult ca atât, chiar şi eroii negativi din poveştile sale sunt frumoşi). 
Ei nu numai că au aşteptat acest eveniment, dar şi s-au pregătit minuţios către el. Au citit lucrările dumisale, iar o parte din ei, au pregătit câte o surpriză – ilustraţii după lucrările dlui Alexandru Plăcintă (autorul a preţuit mult lucrările acestea văzute cu ochi de copil).   


Aşa cum un dirijor bun ştie şi poate dirija cu echipa de muzicieni, astfel şi scriitorul Alexandru Plăcintă, chiar din primele clipe “i-a luat în mâini” pe copii şi i-a condus permanent în timpul întâlnirii. Scriitorul a practicat la această întâlnire cu copii mai multe feluri de activităţi: a recitat cu expresiv din poeziile sale, a povestit cu har un fragment din povestea “Pomul fermecat”, le-a povestit despre ilustraţiile sale şi le-a demonstrat practic slaiduri cu unele din lucrările sale, acestea fiind însoţite de o muzică bine aleasă. Scriitorul Alexandru Plăcintă, atât în discuţie cu micii cititori, cât şi în lucrările sale scrise, cu uşurinţă se coboară la mintea copilului şi, ce e mai important, se ridică la înălţimea purităţii sufletului acestuia. Scriitorul Alexandru Plăcintă este un om cu suflet mare şi un excelent îndrumător al celor mici. Aceasta au spus-o copiii. Dar cum se ştie, pe copii nu poţi să-i minţi, ei simt. Iar simţind, se bucură de adevăr şi se întristează de neadevăr.
Aproape în fiecare lucrare a ilustratorului Alexandru Plăcintă sunt prezenţi fluturaşii. Dânsul le-a spus despre semnificaţia acestora. Le-a spus de legendele despre viaţa fluturilor, care spun că ei trăiesc puţin, în schimb Domnul i-a înzestrat cu o capacitate specială – de a transmite dorinţele oamenilor în ceruri.       
Spre sfărşitul întâlnirii picii i-au adresat autorului un şir de întrebări, la care dânsul le-a răspuns foarte frumos şi, totodată, sub formă de sfaturi educative. La finalul acestei ore de suflet şi voie bună copii s-au ales cu câte o carte cu autograf din partea autorului. 

vineri, 11 aprilie 2014

Oră de lectură „Sarea în Bucate”

Mila ȘEREMET,
 Șef oficiu, Filiala „Transilvania”

  Am ales opera dată deoarece nimic nu poate fi mai de valoare pe lume decât bunul simț, dragostea curată copil – părinte, ospitalitate, bunătate.Neamul nostru este bogat în tradiţiile pe care le posedă. Cu ajutorul lor devenim deosebiți și unici. Una dintre cele mai importante tradiţii este de a întâlni oaspeții cu pâine și sare. În acest mod ne-am arătat tot respectul și căldura cu care i-am primit în casa noastră numită „Transilvania”, la ora de lectură „Sarea în bucate” de Petre Ispirescu. Am pregătit cu mare drag și o frumoasă expoziție „Petre Ispirescu – Împăratul basmelor” ce abunda cu opera îndrăgitului scriitor. Povești cu feți frumoși, Ilene Cosânzene, Voinici și mere de aur, palate fermecate și fețe împărătești, fete sărace la pungă, dar  bogate în înţelepciune și cuminţenie, tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte.
În urma lecturii sperăm că s-au îmbogăţit spiritual prin fapte frumoase, vorbe cu tâlc, povețe ( .....) ce i-ar însoţi prietenește pe parcursul întregii vieţi.
La ora noastră de lectură am avut în calitate de participanți elevii clasei a II-a, cei mai deștepți, cei mai activi, cei mai ingenioși și desigur cei mai frumoși elevi ai școlii primare nr. 82 „Anatol Popovici”, împreună cu profesoara prin vocație Codrean Eugenia. Oaspeți de onoare ne-au fost bibliotecarele, colegele noastre de la filialele BM „B.P. Hasdeu”.
La pregătirea acestei ore am folosit următoarele modele de lectură eficientă: photovoice – metodă de lectură prin aplicația Prezi, ce ne-a folosit la amplasarea imaginilor, textului pentru ora noastră de lectură. Am apelat la lectura predictivă și ne-am bazat pe formularea unor întrebări deschise micilor participanți cu care am lecturat acest text. Am făcut popas în anumite locuri selectate pentru a discuta și a reflecta asupra textului împreună cu întrebările de tipul: ce tangențe are această imagine cu povestea noastră? De ex.: prințul a fost grav rănit la război, noi am ales o poză în care era un soldat rănit ajutat de un asistent medical. Copiii au atribuit-o textului nostru deoarece au găsit tangența – fata de împărat a îngrijit de prințul rănit, poza nunții prințului Marii Britanii urmată de întrebarea: Imaginea dată este relevantă pentru povestea noastră? De ce oare?
O parte din copii cunoşteau poveste de la grădiniță, dar prin photovoice i-am pus pe gânduri, dar nu pentru mult timp, fiindcă ne-am înțeles că sunt binevenite orice răspunsuri, dacă sunt bine argumentate. Interesante au fost discuțiile asupra imaginii unde era prezentată o masă copioasă. Micuții au răspuns în cor că este masa de nuntă. Bine, dar numiți vă rog bucatele în care a fost folosită sarea. Au fost enumerate toate dând la o parte fructele și legumele care din punctul lor de vedere nu au și nici nu pot conține sare. Ceea ce nu corespunde adevărului. De data aceasta am venit eu cu un argument, precum că și fructele și legumele conțin un procent mic de sare, datorită căreia apa se menține în celula respectivă. Dar corpul uman conține sare? Cum observăm aceasta? Și după cum știm cu toții, că prin discuţie se naște adevărul, am ajuns și noi la răspunsul de ce lacrima, tanspirația sunt sărate.
Metoda celor trei C (Ce vezi? Ce auzi? Ce simți? Ne-a adus zâmbetul pe față la toți în urma răspunsurilor îndrăznețe. A urmat metoda cadranelor. Elevii s-au grupat corespunzător simbolului ce-l aveau în piept: miere, sare, zahăr și coroană așezându-se la masa unde-i așteptau borcănașele cu miere, zahăr, sare, coroana împărătească și o nouă însărcinare - lucrul în grup.  Aici, în cadran am inclus tehnica diamantului, microfonul magic. Echipa mierea au avut de scris impresii, echipa sarea a adunat sugestii, echipa zahărul a compus diamantul prințesei, iar echipa coroanei împărătești a luat interviuri de la oapeți și colegi referitor la ora noastră de lectură. Și dacă tot eram în poveste nu a lipsit nici fotoliul autorului, pe care noi l-am numit tronul împăratului, înfrumusețat cu spice de grâu și coroană. Doritorul de a fi împărat reflecta asupra subiectului - dacă eu aș fi fost împărat ....
Ne-am plimbat și prin parcul cu proverbe de ex.: dragostea e, împărate, ca sarea pusă în bucate, care au fost bine tălmăcite.
În final colacul, se spune că a fost foarte gustos mai ales înmuiat în miere, unii mai spuneau că și cu sare tot merge.

Cunoașterea este o taină ascunsă descoperită prin lectură, sper ca în urma acestei ore participanții au plecat cu încă un adevăr dezvăluit.