vineri, 25 octombrie 2013

Contrafort sau revenirea unei reviste elitare

Vitalie RĂILEANU,
director, Filiala „Onisifor Ghibu”

De mult timp cititorii noştri, dar îndeosebi studenţii de la Litere, Limbi moderne şi Jurnalism, ne întreabă dacă n-am primit revista de literatură şi dialog intelectual Contrafort. Nu ştiam ce să le răspundem, însă într-o emisiune televizată, fiind într-un dialog sincer cu scriitorul Anatolie Ciobanu, redactor – şef al revistei date, am aflat că… Contrafortul n-a fost finanţat din decembrie 2012…
Tristă constatare. Astăzi, când astfel de periodice nu prea apar şi când avem nevoie stringent de reviste elitare…, nu se găsesc bani.
Dar „se mai întâmplă şi lucruri frumoase pe acest Pământ”, vorba poetului.
Luni m-a telefonat bunul meu prieten Vitalie Ciobanu şi m-a rugat să-i găzduim, pe cei de la Contrafort, pentru a prezenta publicului cititor o ediţie specială a revistei, Număr de criză, cum l-au numit editorii.
Aşadar, academica Sală Nuciferă a Bibliotecii „Onisifor Ghibu” a fost timp de trei ore Agora prezentării cuprinsului acestei ediţii speciale, zic speciale din considerentele: primo – este prima dată când apare Supliment „Contrafort” şi secundo – acest număr al Contrafortului, 1-2 / 2013 – un număr de criză cum i-au zis editorii, a apărut graţie unui grant oferit de Ministerul Culturii al Republicii Moldova, apropo (sic!) este prima susţinere financiară din partea satului nostru în întreaga biografie a revistei date.

Oricum, acest eveniment indică asupra unui fapt salutabil, tinerii noştri cititori sunt ahtiaţi de lecturi serioase, constatabile şi memorabile. Cu amănunte despre acest eveniment vom veni pe blogul Bibliotecii „Onisifor Ghibu”, între timp, ne puteţi vizita pentru a lua un exemplar al suplimentului „Contrafort” – gratis! Lecturi frumoase!

marți, 22 octombrie 2013

Conferința anuală Angajament civic: E-transformare @ bibliotecilor


Locaţie: Biblioteca Municipală B.P. Hasdeu
bd. Ştefan cel Mare și Sfînt nr. 148

23 octombrie 2013

9:00 – 10:00
Înregistrare
10:00 – 10:30
Mesaje de salut din partea persoanelor oficiale și ale oaspeților de onoare
10:30 – 11:30
Discursuri-cheie
Moderator: Mariana Harjevschi, director general, Biblioteca Municipală B.P. Hasdeu
Codru Vrabie, preşedinte, EPAS, România
Stela Mocanu, director, Centrul de Guvernare Electronică

11:30 – 13:00
Panel 1. Transformarea bibliotecilor: relaţii comunitare şi așteptările utilizatorilor
Moderator: Elena Butucel, prim-director adjunct Biblioteca Municipală B.P. Hasdeu
Comunicări:
·         Rolul bibliotecilor în susținerea unui guvern deschis. Veronica Creţu, membru al Grupului de lucru E-Government / Open Government
·         Parteneriatul asigurarea diversității de comunicare. Liuba Ciobanu, director, Biblioteca Ovidius
·         AstroClub Moldova: grup deschis pe Facebook. Natalia Ciorbă, șef oficiu, Biblioteca de Arte Tudor Arghezi
·         Biblioteca se transformă − construiește comunități inteligente. Lidia Kulikovski, expert inovații de bibliotecă, Programul Novateca
                                                 
Cel mai reușit parteneriat. Oferirea premiilor. Genoveva Scobioală, director, Departamentul dezvoltare și comunicare, Biblioteca Municipală B.P. Hasdeu

Sesiune Întrebări/Răspunsuri

13:00 – 14:00
Prînzul
14:00 – 15:30
Panel 2. Transformarea bibliotecilor: e-servicii
             Moderator: Ludmila Pânzari, director adjunct, Biblioteca Municipală B.P. Hasdeu
Comunicări:
·         Cărți electronice. Ion Bargan, director Bestseller.md 
·         Activitățile culturale ale Bibliotecii Municipale în mediul electronic. Savela Starciuc, director, Biblioteca Centrală
·         Blogul un mijloc de a promova biblioteca. Dumitru Crudu, director, Biblioteca Ștefan cel Mare
·         Blogul Chișinău, orașul meu sursa informațională relevantă pentru/despre comunitatea chișinăuiană. Gabriela Bulduma, Departamentul memoria Chișinăului

Sesiune Întrebări/Răspunsuri

15:30 – 16:00
Pauză
Premii pentru bibliotecile implicate în promovarea
Săptămînii Accesului Deschis 2013 în Republica Moldova

16:00 – 17:3017:30 – 18:00
Panel 3. Transformarea bibliotecilor: învăţare şi formare

Moderator: Tatiana Coșeri, director adjunct, Biblioteca Municipală B.P. Hasdeu

Comunicări:
  • Modernizarea formării profesionale prin noile tehnologii informaţionale. Nelly Țurcan, dr. conf. univ., Catedra Comunicare și Teoria Informării, Universitatea de Stat din Moldova
  •  E-learning: o soluție în spiritului timpului. Victor Koroli, director executiv, INFONET
  • Platforme virtuale de colaborare educaționale și de centralizare a datelor online. Olga Morozan, masterandă în psihologie, doctorandă, Institutul de Știinte ale Informației
Sesiune Întrebări/Răspunsuri

Discuții finale


vineri, 18 octombrie 2013

Conferința anuală: Angajament civic: E-transformare @ bibliotecilor


Stimați colegi,


Biblioteca Municipală "B.P. Hasdeu" organizează conferința anuală cu genericul - Angajament civic: E-transformare @ bibliotecilor. Evenimentul va avea loc la 23 octombrie 2013, la orele 10:00 (or. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt nr.148).

Pentru a ne împărtăşi experienţe și cunoştinţe despre e-guvernare, e-transformare, guvern deschis și multe alte subiecte printre invitaţii de onoare acestui eveniment vor fi:
  • Dna Stela Mocan, director executiv Centrul de eGov*;
  • Dna Veronica Cretu**, director, Centrul de Training „CMB”;
  • Dl Codru Vrabie***, director, EPAS (Romania) 

Conferinţa va găzdui trei sesiuni care vor invita participanții la discuţii și dezbateri despre: transformarea bibliotecilor: relaţii comunitare şi aşteptările utilizatorilor, transformarea bibliotecilor: e-servicii și transformarea bibliotecilor: învăţare şi formare 

În cadrul evenimentului vor fi multe surprize frumoase, printre care acordarea premiilor pentru Cel mai bun parteneriat în cadrul  Bibliotecii Municipale "B.P. Hasdeu".  

Acest eveniment se desfăşoară în cadrul Săptămînii Accesului deschis Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova va acorda premii pentru bibliotecile implicate în promovarea Săptămînii Accesului Deschis 2013 în Republica Moldova.

Pentru a asigura buna organizare a evenimentului, Vă invităm să vă înregistraţi la aceasta adresa: http://bit.ly/1csqqjn

Vă informăm că locurile sunt limitate și înregistrarea se va efectua conform regulei - primul înregistrat, primul acceptat. 


Detalii invitati:

joi, 17 octombrie 2013

Larisa Ungureanu şi portretele în timp

Elena Dabija,
director, Centrul Academic Eminescu

„Deprindeţi-vă a preţui oamenii după faptele ce le fac,
nu după acele ce ar fi în stare să le facă.”
Nicolae Iorga

La CAI Eminescu continuă activităţile în cadrul Decadei „Oraşul meu”, care au ca scop promovarea documentelor despre istoria Chişinăului şi cunoaşterea personalităţilor care zi de zi muncesc pentru cultura şi destinul oraşului şi a neamului nostru. Întâlniri interesante şi captivante am organizat pentru liceenii de la L.T. „L. Rebreanu”, „Mihai Eminescu” şi copiii de la Grădiniţa nr. 91 şi nr. 40 cu domniile Ion Daghi şi Raisa Plăieşu, care au avut un dialog cu tânăra generaţie despre preocupările şi activitatea în domeniul profesat, au făcut cunoştinţă cu cărţile editate despre istoria şi oamenii Chişinăului.
O zi deosebită a fost pentru noi şi liceenii clasei XI-a „A” din L.T. „E. Alistar” cu profil teatral, ghidaţi de directorul adjunct Lidia Zuba, deoarece i-am avut ca oaspeţi pe: Larisa UNGUREANU – jurnalistă, critic de teatru şi film, doctor în studiul artelor; Andrei STRÂMBEANU – prozator, dramaturg, poet, scenarist şi Alecu DELEU – istoric, cineast, librar.
Motivul acestei întâlniri a fost o replică a doamnei Larisa Ungureanu, care îmi este şi colegă de breaslă şi activează la Filiala „Târgovişte”, care mi-a zis că nu a fost în vizită la Centrul Eminescu niciodată şi ar dori să organizăm împreună o activitate culturală despre cinematografia eminesciană. Mi-am amintit de această doleanţă a doamnei Larisa Ungureanu când am primit, am înregistrat şi am studiat una din cărţile dumneaei „PORTRETE ÎN TIMP: oameni de teatru şi film”. Am decis să organizez această întâlnire şi să lansăm această carte, deoarece se potriveşte de minune în cadrul Decadei „Oraşul meu”, prin faptul că publicul o v-a cunoaşte pe autoare şi v-a descoperi personalităţile cu renume incluse în această culegere.
Maria Chirilă, bibliotecar principal, a vorbit despre unele crâmpeie din biografia Larisei Ungureanu, care i-a fost şi colegă de facultate, despre cărţile autoarei: „TOT AICI MĂ-NTORC: cronici de teatru” (2011), „Biobibliografia LARISA UNGUREANU: popas în lumea cuvintelor” (2012), despre unele aprecieri cu referire la activitatea sa profesională.
Andrei Strâmbeanu a mulţumit doamnei Larisa Ungureanu pentru articolul scris despre spectacolul „Minodora”, a felicitat-o cu apariţia noilor cărţi şi a mărturisit: „Larisa Ungureanu era foarte dornică de a afla multe, era mereu la spectacole şi filme, alături de actori şi regizori. Curiozitatea şi munca ei nu au fost zadarnice, a scris multe articole şi au apărut aceste cărţi în care ea explică fenomenele şi tainele teatrului şi a filmului, a oamenilor care sunt în acest domeniu. Teatrul trebuie fixat, şi criticii de teatru sunt cronicari.” Dumnealui a mai povestit despre unele momente din creaţia şi activitatea sa, a îndemnat tinerii să fie curioşi, să cunoască istoria, limba, arta, personalităţile neamului şi să „îmbătrânească” mai repede în sens spiritual.
Am prezentat cartea domniei  sale „CONTRAPUNCT” apărută în colecţia „Biblioteca şcolarului”.
Alecu Deleu, fiind şi eroul cărţii „PORTRETE ÎN TIMP: oameni de teatru şi film”, a mărturisit că este bucuros, fiind astăzi împreună cu noi la această activitate şi a vorbit despre autoarea Larisa Ungureanu ca un critic de film foarte important – care „punctează partea bună, dar şi spune și la ce este cazul să mai muncim”. Dumnealui a dat frâu amintirilor despre activitatea sa la „Moldova-film”, despre funcţia sa, la început, ca asistent de regie la Asociaţia de filme documentare „Viața”, despre renumiţii regizori Emil Loteanu, Anatol Codru, pe care-i consideră părinții săi spirituali, a vorbit despre primele sale filme: „Muguri de-nviere” (1989), „Binecuvântare” (1990), „Limba noastră: 31 august 1990” (1991), „Buburuza” (1991), „Mioriţa”, a menţionat, cu regret, dispariţia industriei cinematografice în republica noastră. În final, a adresat un mesaj pentru tineri: „Să faceţi lucrurile care vă plac şi să primiţi satisfacţie de la ele. Deşi ne aflăm în era virtuală, să citiţi cărţi şi să studiaţi ca să aveţi un viitor şi o profesie. Nu uitaţi de carte, precum a spus Umberto Eco: „Cărţile vor supraveţui!”.
Larisa Ungureanu s-a bucuat de prezenţa domnilor Andrei Strâmbeanu şi Alecu Deleu, despre care a scris în cărţile sale, şi le-a mulţumit din suflet pentru că a avut posibilitatea să-i cunoască prin munca şi operele lor create, oferindu-le câte o carte cu autograf.
În discursul său invitata a vorbit despre curozitatea şi dragostea sa încă din copilărie pentru teatru și pentru cărți: teatru la microfon, spectacole, cărţi, lectură, operele de artă, întâlniri cu mari personalităţi; despre perioada benefică, când s-au făcut multe lucruri bune în cultură, şi anume la Teatrul „Luceafărul”, studioul „Moldova-film”; şi-a amintit despre multe piese şi roluri jucate de renumiţi actori de la noi și din alte părți; despre studiile sale şi susţinerea tezei de doctor în studiul artelor la Moscova; despre perioada lui Loteanu, Ioviţă, Gagiu, Druţă ş. a.: „A fost perioada care a coincis cu perioada formării mele ca personalitate. Am realizat că este absolut imperios să fiu în stare, cu cunoştinţele acumulate, să-mi creez propria mea imagine, imaginea unui domeniu sau chiar imaginea unei ţări. Farmecul profesiei de critic este de a „prinde” lumea teatrului şi a filmului în imaginea şi forţa cuvântului scris.” Doamna Larisa Ungureanu a adresat un mesaj tinerilor prezenţi în sală: „Munciţi dacă doriţi să fiţi continuatorii acestei culturi naţionale, trebuie să cunoaşteţi rădăcinile, identitatea, predecesorii acestui neam, fiţi curioşi, citiţi piese, citiți cărți, priviți filme, spectacole. În voi este speranţa ca să apară continuatori ai lui Loteanu, Gagiu, Codru, ş.a.”
Liceenii şi doamna profesoară au mulţumit pentru această lecţie de cultură cu aceste personalităţi şi ne-au scris în Cartea de onoare: „În urma întâlnirii de azi, aproximativ 30 de suflete au avut ocazia de a deschide pasajele vieţii celor care muncesc pentru viitorul nostru: persoane ca Andrei Strâmbeanu, Larisa Ungureanu, Alecu Deleu. Am învăţat cu toţii o lecţie de viaţă, de omenie. În numele Liceului Teoretic cu profil de arte „Elena Alistar” oferim un cuvânt de mulţumire. Sperăm ca în scurgerea timpului să continuăm munca celor de azi. 10.10.2013.”
Autoarea ne-a dăruit pentru colecţia CAI Eminescu cartea „A FI ACTOR” despre actorul de teatru și film Sergiu FINITI cu autograful „Centrului Academic internaţional „Mihai Eminescu” cu drag şi respect de la autoare şi în speranţa că teatrul şi filmul vor ocupa un loc de cinste în activitatea Centrului. 10.10.2013”, iar în cartea „PORTRETE ÎN TIMP: oameni de teatru şi film” a scris „În amintirea unei lansări de carte şi a unor amintiri legate de personalităţile teatrului şi filmului.10.10.2013”.
La rândul său domnul Alecu Deleu a mulţumit pentru invitaţie, ne-a dăruit un volum, care este o reproducere în facsimil a lucrării „HERODOT”, 1645, care a apărut în 2003 în Bucureşi la editura ARTEMIS cu următoarea dedicaţie. „Centrului Eminescu întru promovarea cărţii, lecturilor, istoriei noastre. De la un librar. 10.10.2013”. Această ediţie este o traducere românească publicată după manuscriptul găsit în mănăstirea Coşula de N. Iorga şi apărută sub această formă în Vălenii-de-Munte la Tipografia „Neamul Românesc” în 1909. Dumnealui a apreciat această activitate: „O întâlnire plină de căldură şi întoarcere în timp prin „Portrete.....”-le Larisei Ungureanu dar şi acel public sensibil (elevi din cl.XI) pentru care am avea cel mai mult de spus şi de muncit...Prieteneşte, 10.10.2013”.

Mulţumiri din toată inima oaspeţilor pentru aceste cărţi-donaţii şi invit toţi utilizatorii să lectureze aceste cărţi, ca să descopere file din istorie şi chişinăuieni cu renume, care au lăsat brazde adânci în cultura neamului nostru şi mai trudesc încă pe acest tărâm cu dăruire de sine.

Conferința ABRM: Consolidarea asociației: împreună mai puternici !

Stimați membri ai Asociației Bibliotecarilor din republica Moldova, 


Consiliul de Administraţie al Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova are onoarea de a Vă invita să participaţi la Conferinţa naţională cu tema Consolidarea asociației: împreună mai puternici! care va avea loc luni 21 octombrie 2013 cu începere la ora 10:00.


Conferinţa este consacrată rezultatelor Proiectului Building Strong Library Association (Consolidarea unei asociaţii puternice pentru biblioteci), implementat de către ABRM în parteneriat cu Federaţia Internaţională a Asociaţiilor Bibliotecarilor (IFLA) şi cu suportul Programului Novateca.

Conferinta va fi găzduită de Summit Events. Adresa: or. Chișinău, str. Tighina nr. 49/3, tel.: (37322) 888 273.

Indicatori: intersecția bd. Ștefan cel Mare și Sfînt cu str. Tighina;  clădire din sticlă,  Banca de Economii, cafeneaua Muzzette.

Transport: toate rutele care merg pe bd. Ștefan cel Mare și Sfînt pînă la str. Tighina,  maxi- taxi  - 113, 191, 178.

Va așteptăm cu drag!

marți, 15 octombrie 2013

Oaspeţi dragi în zi de hram

Vitalie RĂILEANU
Director, Filiala „Onisifor Ghibu”

E lucru ştiut, că în zilele când se serbează Hramul oraşului nostru, oaspeţii sunt primiţi cu o deosebită bucurie.
Biblioteca „Onisifor Ghibu” şi-a deschis larg uşile (chiar dacă avea program suspendat sic!) în faţa unui numeros grup de oameni de cultură: scriitori, redactori, prezentatori, regizori etc. toţi membri ai Uniunii ziariştilor profesionişti din România, în frunte cu dl. Doru Dinu Glăvan – preşedinte.
Biblioteca noastră a fost, timp de trei ore, un adevărat platou destinat dialogurilor televizate, interviurilor radiofonice, tribună de lansare a cărţilor şi revistelor aduse de oaspeţii noştri, printre care menţionăm un excepţional volum intitulat – O zi din viaţa lui Eminescu (28 iunie 1883). Dosar de presă,  (Bucureşti, Casa Editorială „Floare albastră, 2013) , semnat şi donat cititorilor bibliotecii noastre de cercetătorul jurnalist Nicolae Georgescu. Cuprinsul acestei cărţi reflectă adevărul despre ultima zi la „Timpul” a lui Mihai Eminescu. Autorul a insistat să refacă traseul lui Eminescu din acea zi oarecum pas cu pas şi ceas cu ceas. Sperăm că acest volum va fi de real folos studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor, dar şi cercetătorilor literari întru developarea multor şi diferitelor momente inedite din viaţa şi activitatea Marelui clasic al Literaturii române.
Apoi dl Doru Dinu Glăvan s-a referit asupra faptului, că arta unui ziarist, a unui scriitor, publicist, cercetător constă nu numai în a-şi exercita libertatea de expresie, ci, în acele momente în care opinia lui riscă să forţeze anumite limite, să aibă isteţimea de a nu le încălca, fără să facă rabat de la propria libertate.
Urmează o frumoasă alocuţiune a dlui Miron Manega, care a prezentat revista Observatorul militar, decorată cu ordinul „Meritul cultural” în grad de Cavaler oferindu-le celor din Sala Nuciferă descrierea cuprinsului. În mod special s-a menţionat interviul cu scriitorul Augustin Buzura, membru al Academiei Române, în care fostul preşedinte al Fundaţiei Culturale Române şi al Institutului Cultural Român se confesează ca: „Întotdeauna, cartea cea mai bună este următoarea, cea la care lucrez”.
În fond, această sinceră constatare este ca şi un îndemn pentru a depune efort şi în continuare la propăşirea culturii noastre şi la valorificarea intenţiilor nobile.
Domnul Florin Şperlea şi-a exprimat admiraţia faţă de Biblioteca „Onisifor Ghibu”, faţă de calda şi deosebita ospitalitate.
Noi, rămânem în frumoasa speranţă de a colabora şi pe viitor, tot atât de util, tot atât de bine.luni, 14 octombrie 2013

Maieştrii cinematografi în ospeţie la Biblioteca „Ovidius”

Natalia Cojoharenco
bibliotecar, Biblioteca „Ovidius”


E toamnă iar în calendar... Şi din adâncul ei misterios se aude melodia fermecată a valsului. O melodie duioasă şi gingaşă având ca dansatori multicolorele frunze ce se desprind din copaci la auzul primei adieri de vânt...

Fascinaţi de culorile toamnei splendide iubitorii de carte şi-au îndreptat paşii spre biblioteca “Ovidius” care şi în anul curent îşi continuă frumoasa tradiție de a desfăşura   Decada “Oraşul meu”. Pe parcurs de o săptămână au avut loc diverse activităţi ce au reflectat viaţa actuală şi istoricul urbei. Pe data de 10 octombrie la bibliotecă a avut loc o frumoasă activitate cu genericul “Chişinău, o capitală europeană” în viziunea cineaştilor Leontina Vatamanu şi Virgil Mărgineanu.

Invitaţi de onoare au fost Leontina Vatamanu regizoare şi scenaristă; Virgil Mărgineanu,  magistru în economie, producător de film şi director OWHTV Studio şi Veronica Bârcă, colaborator la Muzeul de Istorie al Oraşului Chişinău.

A fost o zi frumoasă şi emoţionată pentru studenţii anului I de la Colegiul Politehnic şi de la  Colegiul Industrial de Construcţii care au participat la această activitate împreună cu directoarea bibliotecii dna Tatiana Ambroci. Activitatea a demarat cu salutarea pubilicului de către directoarea Filialei „Ovidius”, dna Liuba Ciobanu. Ea a vorbit despre activităţile care sau desfăşurat în cadrul acestui program şi a făcut cunoştinţă publicului studios cu onoraţii invitaţi prezenţi la această activitate. Despre expoziţia „Bisericile Chişinăului” cu fotografii de epocă şi recente, aduse din patrimoniul Muzeului de Istorie a oraşului Chişinău şi expuse în biblioteca Ovidius ne-a vorbit dna Bârcă. „...E trist că dispar bisericile, orice biserică îşi are destinul său, aşa ca şi un om şi e de datoria noastră să le ocrotim şi să le cinstim”, a spus dna muzeolog.

Următoarea intervenţie a fost a lui Virgil Mărgineanu, care a vorbit  tinerilor despre  cinematografie, ce este un documentar şi cum se petrece magia creării unui film. În cadrul acestei întâlniri a fost prezentat publicului curios filmul documentar „Chişinău, o capitală europeană”, în regia Leontinei Vatamanu. Filmul a fost realizat în cadrul unui proiect de cunoaştere a Chişinăului. „...Poate denumirea lui este pretenţioasă, dar ne proiectăm spre Europa şi trebuie ca Chişinăul să fie un oraş în care oamenii se vor simţi bine, iar monumentele istorice, care ne reprezintă, vor fi restaurate şi nu distruse. Filmul este unul luminos, pozitiv. Sper că veţi îndrăgi oraşul studenţiei voastre”, a susţinut dna Leontina Vatamanu. Filmul a fost realizat în culori vii, atractive. Chiar şi cei care pot spune că cunosc oraşul foarte bine, au găsit multe locuri noi în acest frumos documentar, pe care îl putem numi „carte de vizită a oraşului”.  După vizionarea filmului cineaştii au răspuns la numeroasele întrebări - despre motivul turnării acestui documentar; în cât timp a fost realizat filmul; care sunt planurile pentru viitor, etc, etc.

Finalul activităţii a culminat cu un mic recital artistic pregătit de studenţii de la Colegiul de Construcţii. Ei au recitat versuri consacrate oraşului Chişinău, au fredonat cântece acompaniate la chitară. Publicul prezent în sală şi-a deschis larg inimile şi sufletele pentru a savura minunata muzică şi vocile frumoase ale tinerilor interpreţi, care în combinaţie au format un mănunchi de suflete împletite frumos şi au creat o aură deosebită în sală.

În societatea actuală, preocupată mai mult de problemele vieţii şi în permanenta sa goană după himere, sunt utile şi necesare astfel de activităţi pentru a ne face mai buni, deoarece numai la astfel de evenimente cunoaştem lumea frumoasă şi veritabilă.

vineri, 11 octombrie 2013

Concursul: Chișinăul de ieri, de azi , de mâine utilizând metoda cubul

Larisa STAVER,
 șef oficiu, Filiala „Transilvania”

Joi, 10 octombrie, la Ciocana soarele e mai blând și lucește mai zâmbăreț, fiindcă se simte deja  mirosul de sărbătoare, de sărbătoare mare - Ziua Orașului. La biblioteca „Transilvania” pregătirile sunt în toi, aici comunitatea participă la activitățile desfăşurate de bibliotecă ce fac parte din Decada „Chișinău, Orașul meu”.

Am organizat o activitate mai deosebită și anume concursul: Chișinăul de ieri, de azi, de mâine, utilizând metoda Cubul. O metodă interactivă de lucru în grup ce vizează descrierea, comparaţia, asocierea, analizarea, aplicarea, argumentarea, atunci când se doreşte explorarea unui subiect nou sau unul cunoscut pentru a fi îmbogăţit cu noi cunoştinţe sau a unei situaţii privite din mai multe perspective. Am selectat această metodă  pentru a-i implica pe mai mulţi participanţi. La concurs au participat elevii clasei VII-a de la Liceul moldo-turc „Orizontul” ghidaţi de bibliotecara Corina Hartea. Elevii au fost împărțiți în trei echipe, fiecare echipă cu denumirea sa: I echipă-Chișinăul de ieri, II echipă-Chișinăul de azi, III echipă- Chișinăul de mâine. Toate echipele au avut o singură însărcinare: să caracterizeze orașul Chișinău după următoarele criterii ale metodei Cubul - 1. Descrie. 2.Explică. 3.Aplică. 4. Asociază. 5. Sintetizează. 6.Argumentează pro și contra. La sfârșit împreună cu elevii am construit câte un cub din hârtie pe care au fost notate  cerințele  folosind fiecare dintre cele șase suprafețe ale acestuia. Am dat atenţie acestei  metode  mai mult din curiozitate, şi n-am dat greş căci pe parcursul concursului am observat  că elevii erau foarte degajaţi, se simţeau liber în exprimare. Acest concurs este unul benefic pentru ei fiindcă  solicită  gândirea elevului, dezvoltă abilităţi de comunicare, lărgeşte viziunea asupra temei şi încurajează exprimarea punctelor de vedere individuale. Echipele s-au încadrat foarte repede, ingenios şi creativ. Ideile au fost constructive  şi originale. Chişinăul a fost caracterizat din toate punctele de vedere : geografic, economic social şi cultural. Nu au lipsit nici sentimentele. Se vedea în privirile lor dragostea şi afecţiunea, care au redat-o ulterior prin cuvinte. 

Copiii se mândresc şi iubesc acest oraş - Chişinău. Ei realizează că sunt încă multe de schimbat şi conştientizează că aceste schimbări ţin de ei - viitorul acestui oraş. Copiii au rămas entuziasmaţi şi s-au văzut interesaţi de acest gen de activitate. Prin aceasta am încercat să readucem unele momente istorice de importanță majoră, să cunoaștem mai bine orașul în care trăim, să dezbatem problemele existente și să le găsim soluţii. Ne rămâne doar să continuăm cu activităţi captivante, cu discuţii interesante şi metode atractive pentru a semăna în rândul copiilor, tinerilor dragostea pentru adevăratele valori ale neamului.

            

Albina Dumbrăveanu - promotoare fidelă a Limbii Materne

Victoria Cebanu,
şef oficiu , Biblioteca „Ovidius”

 La puţin timp de la Sărbătoarea Naţională „Limba noastră cea română” din 31 august, Biblioteca Ovidius a revenit, în conştiinţa celor ce au un respect deosebit pentru limba pe care o vorbim, prin ambiţia de a cunoaşte o serie de studii şi cercetări, în care se fac reflecţii valoroase asupra graiului matern. Cartea  Crezul meu, limba română, autoare Albina Dumbrăveanu, lansată recent la bibliotecă, este dedicată luptei pentru menţinerea pe linia de plutire a limbii române şi revenirea ei în drepturile fireşti de funcţionare ca limbă oficială a unui stat suveran şi independent. După cum menţionează şi autoarea: “…La înfăptuirea acestui ideal şi-au adus contribuţia lingviştii, scriitorii şi intelectualitatea basarabeană, precum şi cercetătorii ştiinţifici ai Centrului Naţional de Terminologie şi membrii Societăţii Limba Noastră cea Română. Pe această cale, ţin să-mi exprim recunoştinţa şi să aduc sincere mulţumiri colegelor şi prietenelor mele, Valentina Butnaru şi Eugenia Chiosa, coordonatori şi redactori ai acestei lucrări …”
Autoarea Albina Dumrăveanu  este absolventă a Facultăţii de istorie şi filologie, de la Universitatea de Stat din Chişinău, doctor în filologie,  cercetător ştiinţific, coordonator la Institutul de filologie al Academiei de Ştiinţe din Moldova, membru de onoare al Societăţii Limba Noastră cea Română. A participat cu referate şi comunicări la conferinţe, simpozioane ştiinţifice naţionale şi internaţionale, a publicat monografii, culegeri de texte, articole ştiinţifice şi de popularizare. Ea publică, împreună cu colegii săi, pe paginile acestei cărţi, materiale întru apărarea cetăţii limbii române, promovarea, cunoaşterea acestei limbi, cunoaşterea terminologiei de specialitate, utilizarea terminologiei în actele oficiale etc. La lansare au participat  dr. Anatol Eremia, toponimist, prof. univ. dr. Vorel Prisăcaru, prorector la UMF ”N.Testemițeanu”, prof. univ. dr. Tatiana Comendant, prorector la AMTAP, prof. Alexandra Hanganu (Cahul), prof. Vasile Țenu (Pogănești), meșter popular Natalia Cangea  (Casa de Creație a Copiilor, Criuleni),  prof. Victor Ambroci, prof Mariana Jitari (Liceul „Spiru Haret”), preot Vlad Mihăilă, editor Petru Șarcov (Editura ”Cu drag”), bibliografi Elena Butucel, Ana Brăiescu, ziariști, cercetători științifici, oameni de creație, tineri... Invitații au vorbit cu drag despre realizarea cărţii, despre necesitatea unor asemenea lecturi, felicitând autoarea cu ocazia acestui eveniment important. Toți cei prezenți au apreciat la justa valoare munca enormă pe care a depus-o Albina Dumbrăveanu.
”… Mulţi s-au înregimentat în lupta pentru limba română, alegând Partidul Limbii Române, dar pe parcurs, sau tot “diluat”, fie au ales alte partide, fie au ales alte priorităţi, fie au plecat în neagra străinătate, sau, şi mai trist - au plecat la Ceruri… Puţini au rămas şi puţini au luptat consecvent.  Consecvenţa doamnei Albina Dumbrăveanu şi a familiei sale este una demnă de urmat. Este o minune, când ambii părinţi au aceleaşi idealuri şi preocupări şi, mai ales, când se consacră împreună Limbii Române şi lasă moştenire copiilor o bibliotecă adunată cu migală, o luptă onestă şi o carte-argument a luptei lor pentru Limba Română”,  scrie în eseul  ”Același crez”  Valentina Butnaru, președinta Societății Limba Noastră cea Română.
Cartea Crezul meu, limba română, lansată la Biblioteca „Ovidius” reprezintă un volum nepreţuit pentru toţi cei, cărora le pasă de soarta limbii române.


joi, 10 octombrie 2013

Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis


Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis se va organiza in perioada 21 – 27 octombrie. Tema acestui an este „Accesul Deschis: Redefinirea impactului”. Mai multe detalii http://eifloamoldova.wordpress.com/

Implică-te!

Biblioteca „Onisifor Ghibu” pe Aleea Clasicilor literaturii române!

Sub acest generic imperativic şi-a început biblioteca noastră, activităţile consacrate  Decadei Zilelelor oraşului Chişinău.
După ce Sala Nuciferă a fost amenajată corespuzător unui eveniment cu : Expoziţie de carte consacrată Chişinăului şi celor 55 de ani ai Aleei Clasicilor Literaturii române, iar în Sala de Marmoră Albă, cunoscutul jurnalist, dar şi maestru fotograf Andrei Viziru le-a oferit cititorilor şi vizitatorilor noştri Foto vernisajul – Lumină din Lumină; un titlu frumos brâncuşian!
Originală şi neobişnuita este o altă expoziţie de desene şi picturi în acuarelă, trimisă de liceenii din satul Chetrosu din prima zi am avut un public nou şi divers: studenţi de la Facultatea de Litere şi Limbi moderne (USM), elevi ai liceului teoretic „Minerva”, învăţăceii Liceului de arte populare „Nicolae Sulac” , ş.a.
Apoi, când soarele ne mângâia aproape bacovian, i-am invitat pe toţi cei prezenţi (aproximativ 65 de vizitatori!) pe Aleea Clasicilor Literaturii române, în preajma Foişorului „Mihai Eminescu”, unde am expus mai multe materiale promoţionale ale Bibliotecii „Onisifor Ghibu”, dar şi cărţile editate prin colaborarea angajaţilor noştri în „Laboratorul de cercetări literare şi bibliografie”:
-           Academicianul Mihai Cimpoi – Savantul Timpul prezent, Oradea, 2012;
-           În dialog cu Omul şi despre Om, Ch., 2013
-           Pavel Balmuş sau Forţa inepuizabilă a unui intelectual, Ch., 2013 ş.a.
Aşadar, zilele frumoase de Toamnă aurie dăinuie în Grădina Publică „Ştefan cel Mare şi sfânt” adevărate clipe de revelaţie.
Biblioteca „Onisifor Ghibu” şi-a invitat cititorii săi la o deosebită Lecţie a zilei cu referinţă la istoria Aleii Clasicilor literaturii române.
Scriitorul Vladimir Beşleagă, invitatul evenimentului, a ţinut să le afirme celor  peste 54 de cititori fideli prezenţi, că Aleea nu-i altceva decât adevărata  Meka a acestui spaţiu cultural românesc.
Pe un acord deosebit, acest ansamblu sculptural, amplasat  pe raza centrală a celei mai vechi grădini publice a capitalei, este nu altceva decât un „muzeu în aer liber, un sincronism cu Bucureştiul istoric”.
Autorul acestui proiect este renumitul sculptor Alexandru Plămădeală, iar traducerea în fapt îi aparţine lui Andrei Lupan.
Instituirea unei Alei a Clasicilor literaturii române la Chişinău, după modelul Rotondei marilor personalităţi de cultură din Parcul Cişmigiu, din capitala României, este salutat şi astăzi cu mult entuziasm de românii din Moldova de est.
De la inaugurare şi până în prezent, Aleea este locul unde se desfăşoară manifestări culturale, spectacole, recitaluri poetice.

Prin deosebita frumuseţe, Aleea Clasicilor rămâne mereu un loc sacru al chişinăuienilor, dar şi al oaspeţilor capitalei noastre.

Vizibilitatea Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova pe Facebook

Eforturile de a împărtăşi experienţele frumoase ale ABRM sunt apreciate de fani pe reţeaua de socializare Facebook. Datele statistice digeră cantități enorme de informaţii care pot fi utilizate în îmbunătăţirea și dezvoltarea ABRM. În continuare vom relata doar unele din ele.

Cel mai active sunt femeile - 80%, iar cei 20% de bărbaţi preferă doar să se informeze.  După vîrstă ponderea majoră o deţin vizitatorii tineri 25-34 ani (25%), urmați de 35-44 ani (22), 18-24 ani (19%), 45-54 (12%), 65+ (5%) și 13-17 ani (2%). 

Fanii după țara de origine se repartizează în felul următor:

Ţară
Fani
Moldova
156
România
27
Italia
4
Germania
3
Franţa
2
Mongolia
2
Olanda
1
Israel
1
Ucraina
1
Mexic
1În perioada evaluării vizibilității,  pagina de Facebook a ABRM cel mai des a fost vizualizată de persoanele din următoarele orașe:
Oraş
Fani
Chisinau, Moldova
119
Bucharest, Bucuresti, Romania
9
Calarasi, Ungheni, Moldova
5
Cahul, Moldova
5
Kishinëv, Chisinau, Moldova
4
Balti, Moldova
4
Straseni, Chisinau, Moldova
3
Iasi, Romania
3
Ulaanbaatar, Mongolia
2 Despre activitatea ABRM s-au informat cetățeni și din alte orașe ale lumii: The Hague, Zuid-Holland, Netherlands; Dortmund, Nordrhein-Westfalen, Germany; Paris, Ile-de-France, France; Rome, Lazio, Italy, Nice; Provence-Alpes-Cote d'Azur, France; Mexico City, Distrito Federal, Mexico; Venice, Veneto, Italy; Jerusalem, Yerushalayim, Israel; Brescia, Lombardia, Italy, orașele din România, localitățile din R. Moldova și cele din stînga Nistrului.

Menționăm că perioada de evaluare este de 02.10.2013 - 08.10.2013. Pe parcursul unei săptămîni au fost efectuate 199 de aprecieri ceea ce este cu 2,6% mai mult în comparație cu săptămîna anterioară.

Cea mai populară postare a fost:
05/10/2013
18:01
Vino la Târgul Inovațiilor de Bibliotecă! Mesajul invitaţie al Dnei Lidia 
Kulikovski, dr., Library Innovation Specialist la Novateca: The Global Libraries Program in Moldova http://bit.ly/19rH3ar
288 de persoane au văzut această postare, care a fost apreciată de 17 vizitatori și distribuită de 6 ori.

Prin evaluarea paginii Facebook s-a dorit să se afle impactul vizitelor în teritoriu al membrilor Consiliului de administrație. Cu alte detalii statistice vom reveni la sfîrșitul primului an de mandat. 

Consemnare: 
Tatiana COȘERI, vice președinte ABRM,
 președintele Comisiei Management și parteneriat