joi, 31 iulie 2014

ADMITEREA 2014

În perioada 21 iulie – 2 august 2014, la Universitatea de Stat din Moldova va avea loc depunerea dosarelor pentru admiterea la studii superioare de Licenţă (Ciclul I) şi studii superioare de Masterat (Ciclul II) la domeniul de formare profesională Ştiinţe ale Informării.
Pentru admiterea 2014, la Ciclul I (Licenţă), sunt prevăzute locuri la buget atât la secţia cu frecvenţă la zi, cât şi la secţia cu frecvenţă redusă.
La secţia cu frecvenţă la zi în planul de admitere 2014 sunt prevăzute locuri cu finanţare din buget pentru următoarele specialităţi la domeniul de formare profesională Ştiinţe ale Informării:
344.1 Biblioteconomie, Asistenţă Informaţională şi Arhivistică – 15 locuri;
344.2 Tehnologia Comunicării în Domeniul Infodocumentar – 5 locuri;
344.3. Servicii Informaţionale şi Socioculturale – 5 locuri.
La secţia cu frecvenţă redusă sunt prevăzute locuri cu finanţare din buget pentru specialitatea 344.1 Biblioteconomie, Asistenţă Informaţională şi Arhivistică – 15 locuri.
Planul de admitere poate fi consultat la adresa: http://usm.md/admitere/?page_id=1739
Ministerul Culturii al Republicii Moldova şi Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova încurajează cadrele bibliotecare să depună dosarele pentru înmatriculare la studii superioare de specialitate. În mod deosebit sunt încurajaţi lucrătorii bibliotecilor din cadrul Sistemului Naţional de Biblioteci să depună dosarele la secţia cu frecvenţă redusă. În contextul participării bibliotecilor din Republica Moldova la Programul Novateca dobândirea de noi competenţe profesionale este destul de actuală.
Atenţionăm că studiile la secţia cu frecvenţă redusă sunt o modalitate de formare continuă, iar obţinerea diplomei de studii superioare de Licenţă la specialitatea Biblioteconomie, Asistenţă Informaţională şi Arhivistică oferă posibilităţi nu doar de perfecţionare profesională, dar, inclusiv, de obţinere a gradelor de calificare.
Pentru depunerea dosarelor candidaţii pot consulta Regulamentul de organizare şi desfăşurare a admiterii la studii superioare de Licenţă (ciclul I) în anul 2014 (http://usm.md/admitere/?page_id=47).
Dosarul candidatului la studii va cuprinde următoarele documente obligatorii:
a) actul de studii, în original, cu anexa respectivă;
b) certificatul medical-tip (nr.086/e), eliberat în anul admiterii;
c) 4 fotografii 3x4 cm;
d) extrasul din carnetul de muncă (pentru persoanele angajate în câmpul muncii);
e) copia buletinului de identitate;
f) copia certificatului de căsătorie (în cazurile când numele din actul de studii nu coincide cu numele din buletinul de identitate);
g) chitanţa de plată a taxei de înscriere.
În funcţie de categoria de concurs se depun şi alte documente.
Notă: Informaţia despre documentele necesare pentru admitere le găsiţi la  pagina 3 a Regulamentului de organizare şi desfăşurare a admiterii la studii superioare de Licenţă (Ciclul I).
Atenţie: La cererea de înscriere la concurs se vor anexa copiile documentelor menţionate mai sus, avizate, în baza originalelor, de către Comisia de admitere.
În cazul în care candidatul la studii intenţionează să participe la concursul de admitere doar la Universitatea de Stat din Moldova la cererea de înscriere se anexează documentele în original.
Atenţionăm că la secţia cu frecvenţă redusă pot depune dosarele doar candidaţii care au diplome de bacalaureat, diplome de studii medii de specialitate (colegii) şi diplome de studii superioare.

CICLUL I (LICENŢĂ)
Pentru admiterea din anul curent pentru Ciclul I (Licenţă) la domeniul de formare 344 Ştiinţe ale Informării sunt prevăzute locuri la buget şi în bază de contract la specialităţile Biblioteconomie, Asistenţă Informaţională şi Arhivistică (secţia cu frecvenţă la zi şi cu frecvenţă redusă), Tehnologia Comunicării în Domeniul Infodocumentar, Servicii Informaţionale şi Socioculturale.
În anul 2014 se face admiterea la două specialităţi noi din cadrul domeniul de formare 344 Ştiinţe ale Informării. Mai jos vă oferim informaţie succintă despre aceste specialităţi.
specialitatea – 344.2 Tehnologia Comunicării în Domeniul Infodocumentar
Este o specialitate practică marcată de următoarele direcţii – administrarea, expertiza şi consultanţa privind resursele infodocumentare (tradiţionale şi digitale); socializarea, educarea, instruirea şi consultanţa diferitor categorii de utilizatori de informaţie; medierea şi transferul de cunoştinţe; cercetarea ştiinţifică a resurselor infodocumentare şi a consumatorilor de informaţie.
Domeniul activităţii profesionale: centre de informare ştiinţifică şi tehnică, centre infodocumentare din domeniul dreptului, educaţiei, business, cultură; centre de consulting infodocumentar; ştiinţă şi practică infodocumentară, inclusiv toate tipurile de biblioteci, subordonate diverselor ministere şi departamente; instituţii editoriale şi librării; arhive, muzee şi alte instituţii şi organizaţii din sistemul comunicaţiilor infodocumentare.
Posibilităţi de angajare în câmpul muncii: centre de informare ştiinţifică, biblioteci, arhive, muzee, servicii personal, librării, edituri, agenţii de consulting informaţional, birouri ale instituţiilor (publice) destinate lucrărilor administrative şi alte instituţii infodocumentare.
Lista profesiilor conform specialităţii: administrator al serviciului electronic de informaţie; analist-indexator; arhivar; bibliograf; bibliotecar; administratori de sisteme informaţionale şi produse multimedia / hipermedia; documentarist; expert în supravegherea tehnologică, informaţională şi inginerie documentară; expert-consultant în informare documentară; formator în informare / documentare; gestionar de metadate; gestionar al circuitului documentar; gestionar al documentelor instituţionale; inginer informaţie tehnico-ştiinţifică; profesor documentarist; redactor tehnic; secretar-referent; specialist al transferului informativ şi cognitiv; specialist în cercetarea informaţiei şi arhivare electronică.
specialitatea – 344.3 Servicii Informaţionale şi Socioculturale
Reprezintă o specialitate praxiologică orientată spre următoarele direcţii – crearea, gestionarea şi evaluarea serviciilor informaţionale, sociale şi culturale; prestarea serviciilor informaţionale pentru utilizatori individuali, colectivi şi instituţionali; coordonarea serviciilor socio-culturale în administraţia publică locală, centrală; instruirea diferitor categorii de utilizatori privind furnizarea de servicii informaţionale; gestionarea proiectelor comunitare.
Domeniul activităţii profesionale: ştiinţă şi practică infodocumentară, inclusiv socio-culturală, realizată de structuri specializate în oferirea informaţiei, precum biblioteci, arhive, muzee, furnizori de baze de date, instituţii editoriale, librării, centre de cultură şi instruire pentru diverse categorii de persoane (copii, tineri, adulţi, de vârsta a treia), birouri de documentare şi alte instituţii din sistemul infodocumentar subordonate administraţiei publice locale, centrale, inclusiv entităţilor comerciale şi instituţiilor non-guvernamentale.
Posibilităţi de angajare în câmpul muncii: biblioteci publice şi şcolare, arhive, muzee, centre şi birouri de informare, librării, edituri, case de cultură, case de creaţie, cămine culturale, centre comunitare, structuri ale administraţiei publice locale, centre de documentare şi alte instituţii infodocumentare.
Lista profesiilor conform specialităţii: gestionar de servicii de informare în regim offline şi online; animator cultural; coordonator de proiecte comunitare; administrator de servicii de informaţii publice; bibliotecar; ofiţer de relaţii publice; formator în informare şi documentare; difuzor/distribuitor de carte; merchandiser; arhivar.
Planurile de studii pentru Ciclul I (Licenţă) pot fi consultate la adresa: http://usm.md/admitere/?page_id=25
CICLUL II (MASTERAT)
Pentru admiterea 2014, la Ciclul II (Masterat), sunt prevăzute locuri la buget şi locuri la contract.
Admiterea la studiile superioare de masterat se realizează pentru absolvenţii Ciclului I, deţinători ai diplomelor de licenţă.
Absolvenţii învăţământului superior, deţinători ai diplomelor de licenţă sau a diplomei echivalente, eliberate până în anul absolvirii primei promoţii de studenţi înscrişi în ciclul I, în conformitate cu prevederile art.27 al Legii învăţământului nr.547-XIII din 21 iulie 1995, au dreptul sa participe la concursul de admitere la studii superioare de masterat în aceleaşi condiţii.
Pentru depunerea dosarelor candidaţii pot consulta Regulamentul de organizare şi desfăşurare a admiterii la studii superioare de Masterat (ciclul II) în anul 2014 (http://usm.md/admitere/?page_id=47).
Planurile de studii pentru Ciclul II (Masterat) pot fi consultate la adresa: http://usm.md/admitere/?page_id=399
Subiectele pentru examenul de admitere la specialitate pot fi consultate la adresa: http://usm.md/admitere/?page_id=399
Subiectele pentru examenul la limba străina şi proba la informatică pot fi consultate la adresa: http://usm.md/admitere/?page_id=373
 Programul de lucru a Comisiei de Admitere Ciclul I, Licență
Luni – Vineri: 0900-1700
Pauza de masa 1300-1400
Sâmbăta: 0900-1400
Blocul de studii nr. 1, str. M.Kogălniceanu 65

 Programul de lucru a Comisiei de Admitere Ciclul II, Masterat

Luni – Vineri: 0900-1700
Pauza de masa 1300-1400
Sâmbăta: 0900-1400
Blocul Central, str. Al.Mateevici 60

Informaţii de contact:
Republica Moldova,
or. Chişinău, str. A. Mateevici 60
Bloc Central, 225/C
tel. 022-577435, 022-577410

vineri, 25 iulie 2014

CU TROLLEYBOOK–UL ÎN MIRACULOASA LUME A CĂRŢILOR

 Natalia DUMITRAŞCU,
Filiala “Alba Iulia”
  
Anul acesta, în cadrul vacanţei de vară, Biblioteca Municipală “B.P. Hasdeu”, în colaborare cu  Primăria Municipiului Chişinău, a lansat proiectul estival “Trolleybook”, un program de lectură şi agrement cu ateliere de creaţie, jocuri, picturi ş. a. Proiectul a demarat  la data de 6 iulie şi va dura până la data de 24 august, de marţi până duminică, de la orele 11.00 la 18.00. Fiind amplasat la intrarea în Parcul de distracţii din “Valea Trandafirilor”  troleul de departe atrage atenţia copiilor cu desenele multicolore de pe capotă, cu faţada ilustrată: diverse secvenţe din povesti populare şi nu numai, îndrăgite de către toţi, în culori vii şi atrăgătoare. “Trolleybook”-ul oferă servicii de lectură, informare, recreiere în regim de filială a Bibliotecii Municipale, având drept scop promovarea şi încurajarea lecturii  ca mijloc de dezvoltare culturală a comunităţii din oraş, educarea valorilor literare şi culturale, folosirea eficientă a timpului liber în perioada vacanţei mari.  La acest proiect  participă, sub formă de activitate “extramuros”,  filialele Bibliotecii Municipale după un grafic prestabilit. Acest proiect este o noutate absolută pentru oraşul nostru, care aduce atâta bucurie vizitatori noştri de toate vârstele. Imaginaţi-vă doar pentru o clipă: Vara aceasta în Parcul din “Valea Trandafirilor” e agitaţie mare! Vă puteţi da seama şi Dumneavoastră înşi-va: vă stă la dispoziţie un troleibuz adevărat cu cabina şoferului la indiscreţie, cu butoanele de deschidere a uşilor şi cu cele de iluminat dreaptă a ta, unde mai pui că poţi schimba viteza când vrei şi roti volanul cu o mîină de şofer adevărat! Odată ieşit din cabina şoferului şi rotind privirea prin troleu vezi un salon multicolor, decorat cu secvenţe din desenele animate preferate, cu picturile copiilor care au fost deja în vizită pe aici, cu diferite lucruri confecţionate de micii vizitatori… Şi, totuşi, inima acestui troleu sunt  rafturile cu cărţi şi reviste pentru copii, tineri, pentru persoane de toate vârstele. Poţi rămâne aici ore întregi, călătorind prin lumea cărtilor, fie aşezat pe banca troleului, sau pe fotoliul ce te absoarbe, la volan sau afară, unde sunt instalate măsuţe cu scaune  chiar  in fata uşii, la intrare. Locul acesta frumos nu a fost ales la întâmplare. Chiar  în vecinătatea imediată se află centrul de jocuri, agrement, distracţii pentru copii cu carosel-uri de tot felul, cu “roata norocului”, cu “auto raliuri” ş. a. Adeseori copiii, sătui de distracţii, simt necesitatea de a cunoaste ceva nou: de a asculta o poveste, poate câteva poezii, a afla regulile jocului de şah, ori a desena pe coli detaşabile idei ce i-au impresionat… Toate acestea, dar şi multe ocupaţii plăcute le poţi realiza aici, şase zile pe săptămână!
La 24 iulie curent, echipa Bibliotecii “Alba Iulia”, reprezentată de patru bibliotecari, a stat la cârma acestei miraculoase biblioteci pe roţi, invitând şi delectând copii pe parcursul întregii zile cu cele mai variate activităţi. Pentru început am desfăşurat ore de lectură, cu copii adunaţi din parc, după cartea lui Dumitru Matcovschi “Buna dimineaţa, mamă”, învăţând pe de rost unele poezii din carte. Am atras atenţia copiilor la limbajul deosebit al poetului, la metaforele şi comparaţiile folosite de el, explicându-le în acelaş timp şi cuvintele necunoscute pentru ei. Apoi am propus copiilor să ilustreze versurile citite aşa cum işi imaginează ei. Copiii au purces la lucru cu mare entuziasm ilustrând poeziile “Fetele mele”, “Băeţii”, “Plopul”, “Clopoţel”, “Melcii”, “Cântec de leagăn pentru păpuşa Drina”, “Poama” ş. a. Am expus, apoi, toate desenele pe peretele troleului, unite sub genericul “Culorile poeziilor lui Dumitru Matcovschi”, care au atras, pe parcursul zilei, şi alţi noi vizitatori. Pentru cei mai mici vizitatori ai “Trolleybook”-ului am organizat o oră de lectură după cartea Marcelei Mardare “Epuraşul fricos”, am recitit cu voce tare diferite fragmente din poveste, apoi am povestit-o împreună, învăţând, în final, trei proverbe referitoare la temă, cum ar fi: “Fricosul se sperie şi de umbra sa”, „Fuga-i ruşinoasă, dar e sănătoasă”, „Fuge de parcă îl goneşte cu bici de foc”. Am citit şi ghicit împreună cu copii şi adolescenţii adunaţi mai multe ghicitori. Am avut şi 2 vizite în grup cu adolescenţi din afara Chişinăului, veniţi cu doamna profesoară să viziteze parcul. Cu ei am vorbit despre scriitorul, poetul şi dramaturgul Dumitru Matcovschi, le-am citit câteva poezii, apoi am trecut la rezolvarea unui rebus care pe orizontală forma cuvântul „Carte”, iar pe orizontală - sintagma „Alba Iulia”. Tinerii vizitatori au rămas foarte entuziasmaţi de cele văzute şi auzite şi, fiind dintr-o localitate rurală, au plecat cu ideia să organizeze şi ei ceva asemănător. Spre sfârşitul zilei am explicat grupurilor de copii din preajma  “Trolleybook”-ului regulile jocului de şah, demonstrându-le, simultan, cum se mişcă fiecare figură, cum capturăm piesele adversarului, apoi Laurenţiu, care are caregoria a patra la şah, împreună cu Alexandru au demonstrat un joc-model şi au avut mai mulţi spectatori. Pe tot parcursul zilei am avut  vizitatori de diferite vârste: 84 copii, care au împrumutat 150 volume de lectură, 82 tineri, care au răsfoit 100 de volume de carte, 39 persoane adulte, care au consultat 49 volume... Au fost prezenţi şi alţi vreo 5 copii, care, după observaţiile bibliotecarului de serviciu, vizitează biblioteca pe roate zilnic, dar şi o doamnă de o vârstă onorabilă care opreşte aici în fiecare zi, răsfoind cu plăcere mai multe dintre publicaţiile expuse.
Copiii şi tinerii vizitatori au apreciat drept foarte bună ziua când s-au aflat în ”împărăţia de vis a poveştilor”, după expresia lor, iar Sofia, Cristina, Alexandru şi Laurenţiu s-au exprimat cam aşa: ”Am petrecut o zi frumoasă, doamnele bibliotecare au fost foarte disponibile şi amabile, învăţându-ne lucruri interesante”... După părerea copiilor ideia cu  „Trolleybook”-ul a fost una fantastică, purtându-i în lumea poveştilor şi a culorilor în aceste zile călduroase de vară. Din partea Bibliotecii „Alba Iulia” au fost oferite copiilor mai multe semne de carte, fluturaşi vizând cartea „Urmele mele frumoase” de Iulian Filip, adresele bibliotecii în reţelele de socializare, de care am ataşat, cu lipici, bombonele. Astfel, învitându-i pe vizitatorii “Trolleybook”-ului să viziteze şi biblioteca noastră, iar cei ce nu au încă un bilet de cititor, să se grăbească... La finele programului preconizat pentru această zi am ajuns la concluzia că, a fost o practică deosebită, originală şi pentru noi, bibliotecarii, cu toate că pentru echipa bibliotecii noaste această zi am asemănat-o cu una din luna iunie, cu o zi obişnuită de activitate în Tabăra de lectură.


Noi, în acest context, avem şi câteva opinii, propuneri. Una dintre ele ar fi ca fiecare bibliotecă să vină aici cu un grup de copii – voluntari ai bibliotecii, cu care ar începe activităţile, apoi, se ştie, copiii atrag alţi copii şi chiar adulţi, mai uşor. Ne dorim şi, vă dorim ca acest proiect să se amplifice! Aşteptăm luna august, când vom reveni din nou la biblioteca pe roţi.

marți, 22 iulie 2014

Înscrierea la programul de recalificare pentru deţinătorii studiilor superioare în alte domenii

În anul 2014 Centrul de Formare Continuă al Universităţii de Stat din Moldova anunţă înscrierea la programul de recalificare la specialitatea – 344.1 Biblioteconomie, asistenţă informaţională şi arhivistică.
Baza admiterii – Studii superioare în alte domenii
Durata studiilor – 1 an
Forma de organizare a învăţământului – cu frecvenţă redusă (3-4 ori pe an)
Instruirea este organizată în limba română şi limba rusă.
Se finalizează programul de recalificare cu susţinerea tezei de recalificare.
Studiile de recalificare sunt confirmate prin diploma Ministerului Educaţiei.

Taxa de înscriere la programul de recalificare este de 3 500 lei.

luni, 21 iulie 2014

Vedeta noastră: Troleybook

Oxana Andreev, şef filiala "A. Mickiewicz"
            
 Deşi ziua de joi, 17 iulie, a fost posomorâtă şi ploioasă, vedeta BM B.P. Hasdeu,  Troleybook-ul, a primit oaspeţi frumoşi, deştepţi, de diverse vârste, localnici, dar şi pe cei veniţi de pe meleaguri străine.
            Ziua a început frumos, cu multă lume dornică să afle ce, cum şi de unde a apărut acest troleibuz plin de cărţi. Un băiat, Apolinarie, o fetiţă Alexandra, o familie....încet, încet biblioteca cu antene şi-a început activitatea. Toţi vizitatorii au fost informaţi despre acest minunat proiect, care are ca scop promovarea şi încurajarea lecturii şi organizarea eficientă a timpului liber în perioada estivală. Au primit materiale promoţionale şi au fost informaţi despre paginile unde îşi pot găsi şi pozele sale.
            Începând de la copii, ei au fost cei mai fericiţi că există un loc unde îţi pot petrece interesant timpul liber. Am avut copii care au stat toată ziua, copii, ai căror părinţi i-au lăsat în grija noastră pentru câteva ore, satisfăcuţi că odraslele îşi vor petrece timpul cu folos. Astfel noi, filiala polonă «A. Mickiewicz», am organizat pentru ei concursul Ştiţi voi oare. Copiii trebuiau să recunoască poveşti, povestiri şi personaje pe baza unor fragmente, imagini şi ghicitori.
           Concurs la care s-au descurcat de minune. Tot pentru ei a stat atârnat toată ziua şi un mic carusel cu diverse întrebări, la răspunsul corect al cărora primeau şi ceva dulce. Şi pentru că avem copii deştepţi, toţi au primit ceva dulce. Ba chiar şi cei maturi.
Titlul atelierul de creaţie Vreau şi eu să confecţionez!  a răsunat toată ziua în Troleybook, pentru că aproape fiecare copil care a intrat, neapărat şi-a dorit să confecţioneze şi el ceva din crupe: fasole, orez, paste.  Alţi copii au citit sau au colorat.
            Ne-a bucurat faptul că totuşi sunt părinţi care doresc să-şi  educe copii în spiritul cărţiii şi lecturii. Părinţi care păstrează tradiţia lecturii în casa lor, iar ca rezultat au nişte copii extraordinari, care şi la vârsta de 3 ani te impresionează la câte cunosc.
Copii frumoşi, copii deştepţi, copii ce poartă cele mai neobişnuite şi frumoase nume: Alexandra, Sofia, Xenia, maxim, Virsavia, Anastasia, Carina, Reveca, Apolinarie, Evelina....
            Am avut şi un oaspete din Ural, care a rămas încântat de această idee şi ne-a spus că va împărtăşi cu cei de acasă impresiiile sale. Ne-a spus că ştia de Free library, dar nicidecum nu ştia că există deja şi troleibuz-bibliotecă.
            Am mai avut şi oaspeţi din Sank — Petersburg, o întreagă familie. Şi această familie ne-a spus că este o idee minunată pentru ca e ceva deosebit, diferit şi într-adevăr  interesant. Au petrecut alături de noi ceva timp răsfoind cărţile, revistele şi albumele noastre. La plecare ne-au mulţumit, ne-au urat succese şi ne-au spus că au petrecut timpul cu folos.
           
O altă doamnă, din Moscova a fost foarte entuziasmată,  ne-a spus că este o idee genială, astfel bibliotecile nu vor dispărea. Ne-a mai spus că este lăudabil faptul că bibliotecile se reinventează, aducând exemple şi din Rusia. Ne-a povesti şi despre ea, ne-a demonstrat un filmuleţ despre familia sa, a făcut şi poze cu noi, ne-a lăudat şi a plecat fericită mai departe.
            Întru-cât suntem bibliotecă polonă nu am uita de acest fapt nici la Troleybook, luând cu noi albume cu costume tradiţionale ale polonezilor şi albume despre Polonia.
Şi acest lucru a bucurat-o mult pe o doamnă , care ne-a spus fericită că are rădăcini poloneze şi care a savurat fiecare pagină a albumelor, spunându-ne la plecare  că s-a simiţit de parcă a vizitat Polonia.
            A fost o zi frumoasă, spunem noi. O zi în care am cunoscut lume bună, iar lumea ne-a cunoscut pe noi, cei de la BM BP Hasdeu. Poate au fost mai puţini vizitatori decât în zilele precedente, poate nu am stat deloc afară, dar aceasta a fost un beneficiu pentru noi, pentru că ploaia ne-a oferit posibilitatea de a-i cunoaşte aproape pe toţi pe nume şi de a socializa frumos.
            Şi un plus la toate, ne bucură faptul că oaspeţii din străinătate vor duce legenda Troleybook-ului departe de graniţele ţării.


miercuri, 16 iulie 2014

O nouă carte despre procesul literar contemporan

Margareta CEBOTARI,
bibliotecar principal, Filiala „Onisifor Ghibu”

 O nouă carte de critică literară – „Deziluziile necesare” de Mircea V. Ciobanu apărută recent la Editura „ARC” – a fost lansată la Biblioteca „Onisifor Ghibu”. Din startul lansării cercetătorul literar Vitalie Răileanu, directorul bibliotecii, a ţinut să menţioneze că Mircea V. Ciobanu este un critic literar sincer, care prin scrierile sale ne demonstrează mereu acest fapt.
„Specificul criticii sale este bine cunoscut, ne scoate din incomoditatea cotidianului, ne readuce la valorile culturale adevărate”, – au fost aprecierile Luciei Țurcanu, reprezentant al Editurii „ARC”, mai menţionând că „Mircea V. Ciobanu întotdeauna aduce polemici prin scrierile sale”.
Deoarece autorul a invitat să vorbească despre noua sa carte pe mulţi din autorii despre care a scris şi i-a inclus în acest volum, au urmat luări de cuvânt, însoţite de polemici şi dialoguri spontane, care au aprins spiritele dar şi au demonstrat că există un viu interes pentru lectura acestui critic literar.
Criticul şi istoricul literar Eugen Lungu, redactor-şef al Editurii „ARC”, prefaţatorul ediţiei lansate, l-a prezentat pe  Mircea V. Ciobanu drept un critic literar intransigent, intolerant la textele fără valoare, iar cartea lansată conţine doar vârful aisbergului lucrărilor sale de critică literară.
Scriitorul Vladimir Beșleagă, un bun prieten al oaspetelui nostru, a ţinut să menţioneze: „Criticul literar Mircea V. Ciobanu demonstrează prin lucrările sale că este în căutarea adevărului literar. Înveţi mereu ceva nou, citind scrierile lui, sistemul lui de gândire este fascinant, el este un adevărat salahor al procesului literar naţional şi universal. Volumul lansat este bine structurat, aşteptam demult un studiu serios şi fundamental despre literatura de azi din Republica Moldova”. Felicitând autorul cărţii lansate pentru că are curajul de a afirma în lucrările sale nişte adevăruri despre care sunt relaţiile dintre cărţile, textele scrise azi şi realitatea în care noi trăim, Vladimir Beşleagă i-a urat cercetătorului literar Mircea V. Ciobanu să rămână mereu în căutarea adevărului.
Editorul şi scriitorul Emilian Galaicu-Păun a încercat şi a reuşit(!) să demonstreze că Mircea V. Ciobanu prezintă cărţile analizate ridicându-le ca pe un plan înclinat în sus, respectând echilibrul între texte, iar ochiul vigilent al criticului literar este mereu în textele prezentate şi în acest volum original.
Prozatorul şi publicistul Vitalie Ciobanu s-a confesat că de fapt, a spune totul despre o carte este o iluzie, deoarece nu se ştie niciodată ce cred toţi cititorii aceleiaşi cărţi, despre această carte, iar să vorbeşti despre o carte de critică literară este şi mai greu, fiindcă toate fac parte dintr-un joc al literaturii cu viaţa. Apreciind metoda scrisului lui Mircea V. Ciobanu ca fiind una deconstructivă, a accentuat şi că întotdeauna scrie limpede, fără hăţişuri stilistice, este tentat să relateze panoramic, dar în acelaşi timp foarte multe mărunţişuri nu le scapă din vedere, se vede că gândeşte mult şi se argumentează bine înainte de a scrie ceva.
În final Mircea V. Ciobanu a mulţumit  celor ce au dorit să-şi exprime opiniile vizavi de cartea sa, în care a concentrat texte scrise pe parcursul ultimilor ani, publicate anterior în revistele literare din Republica Moldova şi România. Astfel a mai apărut o carte despre literatura română şi universală, despre operele scriitorilor contemporani. Întrebat cine va fi  Cititorul acestei cărţi, autorul a specificat: o vor citi cei care cunosc operele şi scriitorii care sunt menţionaţi în volum, dar se poate întâmpla şi invers – lectura acestui volum poate provoca un îndemn de a citi operele la care se referă autorul.

Mulţi dintre cei prezenţi la lansarea acestui volum atât de intrigant au şi reuşit să obţină un autograf de la autor, iar doritorii interesaţi de studiul operelor participanţilor la procesul literar contemporan sunt aşteptaţi la Biblioteca „Onisifor Ghibu” pentru a lectura atât acesta, cât şi multe alte studii de critică literară prezente din plin în colecţiile noastre.

miercuri, 9 iulie 2014

Biblioteca Municipală ,,B.P. Hasdeu” te invită să citești în TROLLEYBOOK

Valeria Beţivu, şef oficiu, Filiala ,,Ştefan cel Mare’’


În data de 8 iulie Filiala ,,Ştefan cel Mare’’ a fost de serviciu în mica şi marea bibliotecă amplastă într-un troleibuz în aer liber, numită Biblioteca -Trolleybook.
Aici în această mică bibliotecă improvizată le-am vorbit vizitatorilor  despre acest proiect, le-am  făcut cunoştinţă cu cărţile din Trolleybok. Am organizat o oră de lectură în baza cărţii ,,Dicţionarul indienilor’’ la care i-am avut participanţii pe picii din grupa ,,Îngeraşii’’ în frunte cu dna educatoare Maria Turuta, de la Grădiniţa Nr 96 din sectorul Botanica.
Picii au rămas plăcut surprinşi şi uimiţi de cărţile cu poveşti colorate, de cum arată acestă bibliotecă, deorece au mai fost la noi la Filiala ,,Ştefan cel Mare’’ în vizită dar au văzut cu totul o altfel de bibliotecă spre deosebire de cea din parc. Împreună cu grupa ,,Îngeraşii’’ am organizat un joc distractiv numit ,,Micii indieni’’ pe o oră cu toţii ne-am transformat în micii indieni care aveau de îndeplinit câteva sarcini printre care să caute comoara indienilor - un ulcior cu dulciuri ascuns în Trolleybook. Pâna a ajunge la comoară copiii au prins peşte dintr-un iaz improvizat, au spart baloane întrecându-se între ei cine sparge cele mai multe baloane, au ghicit ghicitori şi au desenat plantele şi legumele pe care le-au adus indienii din America europenilor.
După ce s-au îndulcit din comoară copii au urcat la volanul troleibuzului pentru a se poza şi au răsfoit cărţile de poveşti din Trolleybook, care le-a trezit un viu interes pentru lectură. Le-a plăcut. Au promis să vină mai des pe la biblioteca din parc. 
În cea de-a a două jumătate a zilei am încurajat persoanele pasionate de lectură  să vină la Biblioteca Trolleybook pentru a citi şi răsfoi orice carte îşi doresc pe parcursul unei zile.
Dintre sutele de vizitatori am avut ca oaspeţi jurnalişiti de la ziarul ,,Literatura şi arta’’, Ziarul ,,Naţional’’ şi de la emisiunea ,,Bună Dimineaţa’’ de la postul de televiziune Moldova 1, care au luat interviu de la cititorii prezenţi în Biblioteca - Trolleybook şi au făcut reportaje despre ce cred şi cum privesc oamenii această idee de a avea o bibliotecă în parc.

Între orele 16.00 - 18.00 am organizat o oră de pictură cu copiii prezenţi în  Trolleybook şi cu cei care s-au alăturat pe parcurs, unde dna Olga Calestru profesoară de arta plastică,  angajata Filialei ,,Ştefan cel Mare’’ a propus copiilor să deseneze Trolleybook-ul, fiecare copil l-a desenat aşa cum şi-l imaginează să arate în viitor: să fie un Trolleybook care să meargă cu călători prin toate parcurile din Chişinău, iar unii copii şi-au dorit să ajungă cu el la bunici la ţară.

luni, 7 iulie 2014

Startul ştafetei de promovare a cântecului creştin

 Văzându-mi manuscrisul culegerii de cântece creştine Licăriri ale Luminii divine gata pentru tipar, găsisem de cuviinţă să-l aduc cât mai de curând la cunoştinţa publicului larg de cititori. Căci, din anumite motive, editarea cărţii în timpul apropiat nu se prevedea, pe când cântecele incluse în ea vin să ne mângâie sufletul chiar azi. Iar ceea ce e posibil să facem azi, nu e bine să lăsăm pe mâine, după cum ne-o spune şi zicala populară, fiindcă nu se ştie ce ne va aduce ea nouă, ziua de mâine. Totodată, îngrijindu-ne de valorificarea la timp a talentului primit de la Dumnezeu, ne aşteptam că vom face faţă cât de cât uneia dintre numeroasele porunci evanghelice[1], care ne călăuzesc spre lumină şi adevăr. Năzuiam să ne alegem încă şi cu satisfacţie sufletească, căci ea niciodată nu întârzie să apară ca ceva firesc atunci, când noi  împărtăşim cu aproapele ceea ce avem în dar de la Domnul. Însă când o facem nu de dragul cuvântului, formal şi uscat, ci cu deplină sinceritate, din tot sufletul.  
Pentru cântecele insuflate de Duhul Sfânt, modalitatea cea mai potrivită de împărtăşire cu aproapele a trăirilor sufleteşti am considerat-o pe cea legată de manifestările de promovare a noilor ediţii. Mi-am concentrat atenţia asupra Lansărilor de carte. Ele se practică în biblioteci destul de frecvent şi, din acest punct de vedere, demult au devenit tradiţionale în activitatea lor. După cum se ştie, tot în mod tradiţional se foloseşte şi o tehnologie bine determinată de organizare şi desfăşurare a Lansărilor de carte, însă noi am deviat puţin de la ea, introducând în programul acţiunii unele elemente specifice. Astfel, lucrarea noastră a fost prezentată într-un singur exemplar, în manuscris (dar, specificăm, că având ştampila dreptului de autor pe dânsul), iar conţinutul cărţii a fost dezvăluit prin intermediul unui mic recital de cantautor. De vreme ce urma să prezentăm şi să interpretăm lucrări din domeniul credinţei, am solicitat, la începutul manifestării, binecuvântarea Parohului Bisericii „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” din Chişinău, Protoiereului Petru Buburuz. Efectul s-a făcut simţit imediat: în sala de festivităţi a Bibliotecii Naţionale a Republicii Moldova, unde ne aflam, se stabilise o atmosferă foarte benefică, o atmosferă în care predomina liniştea, în care adia căldura sufletească şi în care privirea cu de la sine ţi se ridica sus, spre Tatăl cel Ceresc. Un alt moment specific manifestării în cauză a fost înmânarea fiecărui participant a câte un exemplar de Acatistul pocăinţei. Tămăduire prin credinţă, cu spicuiri din Scrierile unor Sfinţi Părinţi despre virtutea  pocăinţei. A fost din partea noastră un gest de sinceră recunoştinţă pentru faptul că persoanele-participante nu au neglijat invitaţia de a veni la această „cină mare”, la care, cu intenţii bune şi gânduri curate şi cu nădejdea de a fi just înţeleşi, „am poftit pe mulţi[2]; mai mult ca atât, auditoriul a fost bine predispus să asculte întregul program pregătit de noi.
Culegerea de cântece Licăriri ale Luminii divine am prezentat-o printr-un scurt excurs asupra istoricului lucrului efectuat. Accentul l-am pus în special pe momentele-cheie ale inspiraţiei de creaţie ce le-am avut de la citirea şi recitirea Sfintelor Scripturi şi a mai multor Scrieri duhovniceşti. Le-am mărturisit celor prezenţi intenţia mea de a face lucrătoare în viaţa de azi învăţăturile credinţei creştin-ortodoxe, mai întâi prin propria-mi persoană, apoi, bineînţeles, şi prin toţi ceilalţi creştini, care se vor arăta receptivi la cele ce ţin de credinţă. Recitalul de cantautor, susţinut în continuare, a fost o mărturisire şi o dovadă certă a profundelor trăiri sufleteşti ce le poţi avea, când cu toată fiinţa îţi doreşti să urmezi poruncilor dumnezeieşti, când vrei neapărat să devii vrednic de nemărginita milostivire a lui Dumnezeu; şi nu numai în asemenea momente, ci şi când cauţi cuvintele cele mai potrivite pentru a-L proslăvi pe Atotputernicul Creator. Numitor comun pentru toate piesele interpretate, după cum ne-am şi dorit-o, a fost dragostea de Dumnezeu şi de aproapele. Celelalte virtuţi cântate  - pocăinţa, smerenia, milostenia sufletească, recunoştinţa – s-au aflat sub aureola ei.
Luările de cuvânt ale Prea Cucernicilor Părinţi, Prot. Petru Buburuz şi Pr. Viorel Cojocaru, au trezit un viu interes la întreaga asistenţă şi au fost ascultate cu cea mai mare luare-aminte de toată lumea. Sfinţiile Sale, într-un frumos limbaj bisericesc, dar, totodată, fiecare din ei şi în stilul său propriu de predicator iscusit,  au vorbit despre desăvârşirea duhovnicească, despre atitudinea noastră vizavi de acest postulat al credinţei. Cu deplin ataşament, ambii preoţi ortodocşi s-au pronunţat în favoarea promovării cântecului creştin în rândurile credincioşilor. Din menţionările ce le-au făcut în mod convingător şi clar reieşea, că piesele cuprinse în culegerea de cântece Licăriri ale Luminii divine sunt profund inspirate din înţelepciunea învăţăturii creştine, şi că îndemnurile autoarei de a urma neclintit credinţa, în pofida tuturor ispitelor şi greutăţilor ce se întâlnesc în calea omului, au temeiul religios cuvenit. Anume îndemnurile la credinţă, a accentuat Prot. Petru Buburuz, şi constituie acel fir de legământ, care uneşte între ele toate cântecele din culegere. Asemenea constatări şi aprecieri din partea Prea Cucernicilor  Părinţi, evident că au fost în favoarea cărţii. De aici tragem concluzie, că orice manifestare de credinţă, pentru a fi promovată pe larg între creştini, are nevoie de binecuvântarea şi susţinerea bisericii, inclusiv şi activităţile bibliotecilor la acest capitol. De altfel, se pot comite falsuri şi inexactităţi în răspândirea învăţăturii creştin-ortodoxe. Având sprijinul bisericii, bibliotecile, ca instituţii educaţionale, la sigur că ar influenţa cu mult mai benefic formarea morală a cititorilor, le-ar ajută celor îndepărtaţi de biserică să se apropie de ea în măsura cuvenită.
Efectele imediate ale prezentării culegerii de cântece creştine în public întru totul au îndreptăţit aşteptările noastre. În primul rând, această Lansare a fost un început reuşit de promovare a unui nou gen de muzică, care poate fi clasificat ca folclor creştinesc. Aici extrem de important considerăm şi faptul că acţiunea a avut susţinerea unui număr suficient de participanţi! Deci, s-au găsit totuşi persoane, care au lăsat la o parte grijile şi ocupaţiile lor cotidiene, poate chiar distracţiile amuzante, ca să acorde puţină atenţie sufletului, să-i dea şi lui hrana necesară, hrană purtătoare de aromă duhovnicească şi cu un gust nespus de plăcut, tot  duhovnicesc şi el. Predispus fiind să reacţioneze la anumite situaţii, omul rămâne, de obicei, impresionat de ele. În asemenea momente de viaţă, adesea îţi vine dorinţa să-ţi împărtăşeşti impresiile şi părerile cu cei din jurul tău, parcă ai vrea să-i faci şi pe ei, dimpreună cu tine, participanţi la evenimentul ce l-ai trăit afectuos. Astfel, devii un mesager al voii bune şi al bunei dispoziţii, devii un semănător de fapte bune. Sperăm că întocmai aşa va fi şi în cazul cu participanţii la lansarea cărţii Licăriri ale Luminii divine. Sperăm că anume prin ei, participanţii la manifestare,  se va face următorul pas întru promovarea cântecului creştin alături de cartea ce-l inserează.
În al doilea rând, la această Lansare de carte au fost înălţate către Domnul cântări de proslăvire, cântări de mulţumire, de admirare a Creaţiei divine. Ne-am condus aici, mai cu seamă, de versetul din Psalmi, care ne îndeamnă: „Cântaţi şi-L lăudaţi pe El; spuneţi toate minunile Lui”[3]. Aşa am şi făcut. Intenţia ne-a fost să arătăm că noi, cei „săraci cu duhul[4], suntem conştienţi de Veşnicia dumnezeiască şi de nemărginita dragoste ce o are Dumnezeu faţă de toată zidirea Sa. O atare recunoştinţă ne-a adus în suflet lumină şi căldură şi toţi cei adunaţi împreună, s-au simţit neobişnuit de bine. Au răsunat şi cântări de pocăinţă, prin care ne-am manifestat smerenia şi marea noastră dorinţă ca să  ne învrednicească Dumnezeu de mântuire sufletească. Am putea zice că lucrurile s-au desfăşurat întocmai cum citim în alt  verset din Psalmi, unde scrie: „Lăuda-voi pe Domnul foarte, cu gura mea şi în mijlocul multora Îl voi preamări pe El […]”[5]. Totul a decurs în aşa mod, că gândul permanent ne-a fost la Dumnezeu, şi nu se putea să nu-I simţim prezenţa alături de noi.
Un alt efect al acestui eveniment din 29 mai 2014, când comunitatea ortodoxă sărbătoarea Înălţarea Domnului, constă în unitatea de credinţă a celor care umăr la umăr au format atunci un auditoriu omogen, interesat şi receptiv la cele insuflate de Duhul Sfânt întru mângâierea sufletească a oricărui creştin.
Lansarea culegerii de cântece Licăriri ale Luminii divine a fost un început de bun augur în promovarea cântecului creştin. A fost ca o semănătură de „grăunţe” bune, duhovniceşti pe teren fertil. Dacă acest început ar fi să aibă continuarea cuvenită, când şi bibliotecarii să-şi aplice interesat competenţele profesionale, dar şi cititorii să se prezinte nu doar  ca cititori, ci şi ca creştini în înţelesul deplin al cuvântului, când să nu lipsească binecuvântările unor asemenea manifestări din partea preoţilor, atunci această semănătura cu certitudine că ar da rod uimitor de bogat.
Ajută-ne, Doamne, să ne bucurăm şi noi, iar împreună cu noi şi toţi semenii noştri, de rodul faptelor bune!
                                                                                            Ana Sofroni
29.06.2014,
Brescia (It.)[1] Luca 19, 12-28.
[2] Luca 14, 16-24.
[3] Ps. 104, 2.
[4] Matei 4, 25; 5, 1-13.
[5] Ps. 108, 29.

Trolleybook: lectură și distracții în perioada estivală


vineri, 4 iulie 2014

Semănători de lumină prin raze de cuvânt

Margareta CEBOTARI,
 bibliotecar principal, Filiala „Onisifor Ghibu”

                                                                                                                        Mama pâine albă coace,
Noi zburdăm voios,
Pentru pace, pentru pace
Mulţumim frumos.
(Grigore Vieru. Mulţumim pentru pace)

           
Aceste simple cuvinte de mulţumire pentru pace, scrise cu mulţi ani în urmă de marele nostru poet Grigore Vieru, rămân a fi actuale ca şi cele mai scumpe dorinţe ale oamenilor de pe glob.
 Aceste versuri au fost deseori readuse la actualitate de participanţii la Conferinţa Internaţională „Cuvântul în serviciul Păcii”, organizată de filiala din Republica Moldova a Federaţiei Internaţionale a Femeilor Pentru Pace în lume, preşedinte – Raisa Brăduțanu şi  Sun Culture Center Japan, preşedinte – Nobuko Omori. Foarte semnificativă a fost prezenţa la această activitate a oaspeţilor din Kiev, Ucraina, deoarece anume acum, în această ţară, inimile oamenilor sunt pline cu speranţe de pace şi stabilitate.
            După cum a menţionat Raisa Brăduţanu, Federaţia  Internaţională  a Femeilor Pentru Pace în lume preconizează realizarea unui proiect de activităţi cu genericul – „Podul Păcii”, această conferinţă fiind parte integrantă a acestui proiect. Despre pace putem vorbi nu doar în limbajul declaraţiilor politice, dar şi în limbajul sufletului nostru, de aceea au invitat la această activitate, care a avut  într-un loc deschis comunicării prin  carte, în Biblioteca „Onisifor Ghibu”, maeştri ai cuvântului poetic, scriitorii – Claudia Partole, Leo Bordeianu şi Ion Diordiev.
            Fiecare din ei a venit către cei prezenţi cu un mesaj de a ne gândi  la pace oricând şi oriunde, îndemnând publicul la lectura cărţilor, deoarece ele emană gânduri de linişte, de bunăvoinţă.
             „Pacea înseamnă dragoste, armonie, lumină, iar scriitorii sunt nişte semănători de lumină prin raze de cuvânt” – a ţinut să menţioneze Claudia Partole, povestindu-ne despre istoria apariţiei cărţii pentru copii Floarea iubirii, care a fost nominalizată cu premiu la Festivalul Nambook-2010 din Coreea de Sud, din cele 92 de lucrări expuse la concurs. Mesajul cărţii este simplu: doar floarea iubirii poate opri orice război şi oricine o poate creşte în sufletul său!
            Leo Bordeianu a salutat venirea oaspeţilor din Ucraina, exprimând regretul că nu pot scriitorii să oprească ceea ce este dirijat de politicieni. De aceea, pornind de la  ideea necesităţii păcii sufleteşti a început, acum trei ani, editarea ziarului „Scara spre cer”, încercând cu ajutorul Cuvântului Domnului să-i provoace pe oameni să caute lumina păcii.
            Scriitorul Ion Diordiev a reiterat un adevăr de mult cunoscut: cu un zâmbet putem aduce pacea în suflet şi în gând, – citindu-ne unele aforisme, adunate cu grijă în cartea sa „Pânea cea caldă”.
            Dna Serafima Sava, povestindu-ne istoria vieţii sale – copilărie pe timp de război, foamete şi sărăcie, ce a concis nefericit şi cu deportarea tatălui său, – a ascultat de povaţa mamei sale care i-a îndemnat pe copiii săi, să înveţe. În felul dat, cartea şi pacea le-a dat posibilitate să ajungă adevăraţi oameni, stimaţi în comunitatea în care au trăit. Astfel, mii de profesori de azi au fost elevii dumneaei, mai întâi la Şcoala Pedagogică din Orhei, apoi la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău – instituţii unde a activat în cei 57 de ani de muncă. Pentru implicarea activă în viaţa socială, promovarea demnităţii şi verticalităţii acestui neam, Federaţia Internaţională  a Femeilor Pentru Pace în lume  i-a înmânat doamnei Serafima Sava un Hrisov de mulţumire, Medalia Zamolxe și un simbolic Colac al Păcii.
            Un frumos îndemn de pace a venit şi din numele ONG-ului Sun Culture Center Japan.  Preşedinta acestei societăţi culturale, dna Nobuko Omori, s-a adresat cu un îndemn de a confecţiona 1000 de cocori, simbol ai Păcii pe Pământ, pentru a fi dăruiţi în ţara vecină cu noi, în Ucraina, acolo unde acum este cel mai mult nevoie de bună înţelegere între oameni. Apoi, doamna Nobuko Omori, împreună cu un grup de conaţionale ale sale, sosite recent în Republica Moldova, ne-au bucurat auzul şi inimile  cu un cântec în limba japoneză.

            Finalul Conferinţei a fost unul feeric, graţie unui mic spectacol literar artistic prezentat de un grup de elevi de la Liceul Teoretic „Hyperion” din or. Durleşti, fiind ghidaţi de Angela Chetrean, învăţătoare de clase primare şi Tatiana Isac, învăţătoare de muzică. Ne-au încântat sufletele şi ne-au molipsit cu bunătatea lor frumoasă, atât versurile şi melodiile celor mici, abia ieşiţi din clasa întâia, cât şi dansul popular prezentat cu mult foc de colectivul de dansatori din clasele mai mari.