luni, 24 august 2015

Proiectul „Consolidarea capacității instituționale ABRM” cu siguranță ne va uni!

Galina Davîdic, director, BPR „Mihai Eminescu”, Rezina

Prezența și participarea mea în cadrul proiectului „Consolidarea capacităţii instituţionale ABRM" a fost pentru mine o surpriză plăcută, deoarece am învățat alături de bibliotecarii bine școliți din Cișinău, Bălți, Orhei, Telenești, Cahul etc… Am rămas plăcut surprinsă cînd am primit o scrisoare cu următorul conținut:

Stimată  dnă  Galina Davîdic,
Cu deosebită plăcere Vă aducem la cunoștință că  Dumneavoastră  ați  fost  promovată  în echipa celor 20 de membri ai Asociației pentru a participa în cadrul proiectului  “Consolidarea capacitații instituționale ABRM”, implementat cu suportul financiar al AO IREX Moldova si Programul Novateca în perioada martie - septembrie 2015.
Vom reveni  și cu alte detalii.
Cu respect,
Mariana Harjevschi,
Președinte,  Asociatia Bibliotecarilor din Republica Moldova

Clar, că surpriza a fost pe măsură și nu am ratat șansă să particip la traning-uril și atelierele organizate - o sursă suplimentară de obținere a unor cunoştinţe noi, modalităţi noi de comunicare, interactivitate, creativitate şi schimb de experienţă

Au rămas în urmă sesiunile de training din cadrul Proiectului „Consolidarea capacității instituționale ABRM”, implementat cu suportul financiar al AO IREX Moldova și al Programului Novateca, care a avut drept scop creşterea nivelului de apreciere a importanței bibliotecilor și bibliotecarilor din Republica Moldova de către comunitate. Au rămas în urmă o mulțime de activități, inclusiv în grupuri, discuţii, schimb de opinii, contraziceri, dar și păreri comune…

Am avut parte de un traning /traning-uri excelent, surprinzător, bine pregătit şi prezentat într-o manieră lejeră, pe înţelesul publicului! Trainerul, dl Gheorghe Caraseni, un om fantastic, prietenos şi cu o manieră foarte neobişnuită de a capta atenția publicului, cu o predare activă, receptivă, cu optimism în relatare (prezența zîmbetului).  Timpul se scurgea foarte repede, nici nu observai cînd se termina ziua de muncă!

Aş dori să vă comunic că pe parcursul acestor activități nu numai am însuşit mult nou pentru mine personal, ci şi am petrecut timpul minunat, aflîndu-mă într-o atmosferă colegială, prietenoasă, democratică şi agreabilă.

Dl Caraseni are o metoda deosebită de predare: jocuri, exemple, bancuri cu aluzii, panouri ilustrate, clipuri video, unde fără să vrei te implici, ai  posibilitatea de a simţi personal că ești important, că faci ceva util pentru comunitatea bibliotecară din țară, ai sugestii, care coincid cu ale colegilor,  propuneri, care sunt diferite, dar acceptate de ceilalți colegi.

Vă mulţumim pentru acele zile pline de multe emoţii pozitive, am primit o multitudine de informaţii, idei noi,  care cu siguranță le voi împărtăși cu colegii mei din raionul Rezina și le voi aplica cu siguranţă în activitatea mea de zi cu zi.

Mi-aţi oferit o perspectivă nouă asupra unor lucruri cunoscute. Trainingul mi-a depăşit cu mult aşteptările. A fost foarte interesant. A fost cea mai frumoasă experienţă de acest gen pe care am avut-o pînă acum!

M-am simţit ca într-o familie și cred cu certitudine că chiar suntem! Ascultată, încurajată, „înarmată” cu noi idei, care îmi vor fi de mare ajutor în activitatea mea legata de bibliotecă şi în tot ceea ce o să fac mai departe.


Mulţumesc mult ABRM, IREX (Moldova) și Programului Novateca pentru ideile și efortul depuse întru „luminarea” și perfecționarea noastră profesională, pentru iniţierea și implementarea acestui Proiect, enorm de important pentru noi, membrii ABRM din Republica Moldova!

sâmbătă, 22 august 2015

Orice sfîrşit e un nou început

Aliona Manciu, sef servicu Asistență Metodologică, BPR „D. Cantemir”, Ungheni

Finisarea sesiunilor de training preconizate în cadrul Proiectului Consolidarea capacității instituționale ABRM, implementat cu suportul financiar al AO IREX Moldova și al Programului Novateca nu ar însemna nimic altceva, decît un nou început. Noi, cei 20 de lideri ce am fost selectați, ne-am asumat responsabilitatea de a influența în mod pozitiv bibliotecile, astfel contribuind la consolidarea ABRM, urmînd să aplicăm în practică cunoştinţele și abilitățile obţinute în cadrul sesiunilor de instruire.
Cunoştinţele acumulate în cadrul celor  4 sesiuni  de instruiri profesionale la care am participat, au făcut claritate pentru mulți dintre noi, astfel asociația devenind o instituție mai fiabilă, transparentă și eficientă.  Chiar de la primul training „Sporirea durabilității ABRM și impulsionarea colectării fondurilor”am dedus că orișice instituție trebuie sa–și găsească  finanțatori pentru ca să fie durabilă și să poată exista pe piață. E necesar şi obligatoriu ca în planificarea strategică a instituţiei unul din puncte să se axeze pe acoperirea financiară a activităților planificate. Ghidați de formatorul Gheorghe Caraseni, am fost instruiți cum se elaborează un plan de fundraising, am aflat despre diverse tehnici de colectare de fonduri ca Crowdfunding, ba chiar și mai mult am elaborat un  Plan de colectare de fonduri.
La cel de al doilea training „Dezvoltarea resurselor umane și ajustarea structurii ABRM”, am obținut o claritate prin prezentarea unei structuri adecvate pentru un ONG, cu divizarea responsabilităților între  Consiliul ABRM / Biroul Executiv și Președintele  ABRM / Biroul Executiv ABRM. Pe parcurs ne-am propus să revedem Structura asociatiei, competența organelor de conducere și procesele decizionale şi să elaboram Fișele post pentru membrii Consiliului / Biroului executiv ABRM.
Nu mai putin important a fost şi cel de al treilea training „Dezvoltarea proiectelor ABRM”.  Lucrînd în grup am încercat să ne schiţăm cîtevai  idei originale de proiecte pentru ABRM, stabilnd scopul obiectivele, planul de acţiuni, chiar şi bugetul.  
Pentru o durabilitate şi continuitate a celor însuşite, s-a elaborat un îndrumător asupra priorităților strategice, modului de organizare și funcționare a Asociației, precum și gestionare a resurselor umane, financiare, informaționale și materiale - obligatorii pentru membrii și funcționarii ABRM.  Îndrumătorul numit Manualului de politici și proceduri ale ABRM a fost pus în discuție minuțios la ultima întrunire a noastră.
Am avut o deosebire plăcere să particip în cadrul Proiectului Consolidarea capacităților organizaționale ABRM, unde mi-am cunoscut mai bine colegii, echipa cu care am lucrat în cadrul atelierelor. Mi-am dezvoltat şi întărit cunoştinţele informaţionale  referitor la elaborarea de proiecte, gestionarea resurselor umane, colectarea de fonduri, dar și de a afla multe lucruri noi, transmise de către cel mai profesionist trainer Gheorghe Caraseni.

Multumim pentru confortul şi buna organizare a sesiunilor doamnei Svetlana Croitoru, coordonatorul proiectului; şi pentru suportul financiar al acestui proiect AO IREX Moldova și programei NOVATECA.

marți, 18 august 2015

Un proiect care ne face mai buni

„Posibilităţile sunt numeroase atunci
 când ne decidem să acţionăm şi nu să reacţionăm”
 George Bernard Shaw

Maria Furdui, directorul Bibliotecii Publice Raionale Vasile Alecsandri”,  Teleneşti

Am finalizat ultima instruire din cadrul proiectului  Consolidarea capacității instituționale  ABRM,  implementat cu suportul financiar al  AO IREX Moldova și Programul  Novateca. De la aplicarea  Formularului de participare, selectarea şi pînă  la ultimul seminar am fost stăpînită de emoţii pozitive: bucuria şi responsabilitatea de a fi parte  a  unei echipe de lideri care  doresc, învaţă şi acţionează pentru a consolida şi a ridica la un nou nivel social  Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova.
          Este prima dată de la crearea ABRM, cînd  nevoia de a  ne dezvolta şi de a ne consolida este  satisfăcută prin  studii practice, instruire, lucru în echipă, consultanţă,  expertizare, sarcini practice realizate prin îmbinarea realistă a teoriei şi experienţei.
          Cursul de instruire parcurs  a pus o temelie  solidă în  cunoştinţele beneficiarilor, utile în activitatea ABRM, dar şi în  diverse domenii  ale activităţii noastre profesionale: varietatea de oportunităţi şi logistica organizării  colectării  de fonduri; Dezvoltarea resurselor umane, prin abordări inovative, axate pe performanţe şi rezultate; Ajustrarea structurii ABRM la  cerinţele legale naţionale şi internaţionale; Procedurile organizaţionale interne; Dezvoltarea proiectelor; Elaborarea Manualului Operaţional al  ABRM etc.                                  
        Cunoştinţele acumulate  sunt atît de utile încît  mă ajută şi la organizarea activităţii manageriale a bibliotecii din Teleneşti, a asociaţiei obşteşti „Centrul Multifuncţional de Educare, Informare, Cultură” din incinta bibliotecii. Informaţia şi cunoştinţele acumulate sunt diseminate în  comunitatea bibliotecară din r. Teleneşti, care sunt membri ai ABRM.
            Alese mulţumiri vreau să exprim autorilor proiectului, echipei de implimentare şi finanţatorilor. Totul a fost organizat la cel mai înalt nivel. Instruirile, care au fost susţinute de un specialist de excepţie - Gheorghe Caraseni, ce  a pus valoare adăugată la prezentarea cursului  şi prin  experienţa  de ong-ist, expert, consultant. „Condiţiile de instruire: în biblioteci  importante: Sediul central al Bibliotecii „B.P. Hasdeu”, Filiala „Onisifor Ghibu”, Centru Național de Excelență profesională pentru Bibliotecari. Toate acestea au contribuit la   conturarea acestei perioade din  viaţă mea ca una foarte importantă şi edificatoare.
          Pe parcursul întregului proiect am avut o comunicare eficientă şi pozitivă cu echipa de implementare, care de fiecare dată  a ţinut cont şi de opiniile noastre, cei din  afara Chişinăului. Am învăţat nu doar de la formatori, dar şi de la  participanţii la proiect, personalităţi cu renume în lumea biblioteconomică din Moldova.

       Sunt sigură că Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova,  prin implicarea noastră comună şi a fiecăruia în parte va deveni una puternică, consolidată şi respectată.

luni, 17 august 2015

Proiectul „Consolidarea capacității instituționale ABRM” este un pas important spre maturitate


Rodica AVASILOAIE, președinte, Secțiunea Biblioteci universitare ABRM;
director, Biblioteca Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice

Proiectul Consolidarea capacității instituționale ABRM, implementat cu suportul financiar al AO IREX Moldova și al Programului Novateca este în derulare și implică 20 de lideri din cadrul Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova în dezvoltarea și consolidarea  acesteiaCa participant la acest proiect, constat o orientare agreabilă spre maturitatea organizației.

Discuţiile în profunzime  despre structura organizației, colectarea de fonduri, dezvoltarea resurselor umane, Manualul despre politici și proceduri etc. vor ajuta Asociația să treacă într-o nouă etapă de dezvoltare mult mai pregătită procedural, cu un impact asupra întregii comunități bibliotecare.

Activitatea ABRM a fost revăzută într-o manieră actuală, în detalii, cu implicarea fiecărui participant din proiect.  Zilele din cadrul training-urilor au fost intense, eficace, cu o participare dinamică a colegilor.

Punctele pozitive ale training-urilor au fost pertinența subiectelor abordatedetalizarea lor, nivelul de organizare, bunele competențe și experiența formatorului  - dlui Caraseni. De asemenea, au constituit un avantaj deschiderea din cadrul proiectului, posibilitatea participanților de a interveni, de a-și expune punctul de vedere.

Fiecare training ne oferă o nouă experienţă în cultura comunicării la nivel profesional. Am încercat să fim comprehensivi, să ne descoperim/vedem/auzim.

Am (re)sesizat motivația bibliotecarilor de a fi cei mai buni, ceea ce ne permite să credem că vom schimba lucrurile spre bine, vom transforma Asociația într-o organizație puternică, dinamică, în care va avea încredere fiecare Bibliotecar

Mulțumind tuturor pentru inițierea și implementarea acestui proiect, rămân convinsă de utilitatea și importanța lui. 

marți, 4 august 2015

„Consolidarea capacității instuționale ABRM” – o misiune cu viziune ...

Alexandru Rusu, director, Biblioteca Publică Izbiște

Sunt recunoscător Programului NOVATECA pentru ocazia participării în cadrul unui astfel de proiect. Am fost unul din cei mai tineri bibliotecari selectați. Relativ, sunt de puțin timp membru ABRM și nu prea cunoșteam multe despre istoria, misiunea și viziunea acestei organizații, dar datorită acestui proiect am devenit „trup și suflet„ membru ABRM.

Începutul primelor trainingrui din cadrul proiectului, a fost pentru mine dificil: a fost necesar să învăț din mers, să mă familiarizez cu politica internă, organizarea asociației etc.  Dar pe parcursul celor IV training-uri, toate s-au aranjat la locul lor și dacă la început eram „stângaci”, apoi la finele proiectului mi-am adus și aportul propriu în dezvoltarea asociației.

Seminarele organizate au vizat toate laturile de dezvoltare a unei organizații: de la cele practice: procedee de colectarea a fondurilor și dezvoltarea proiectelor, până la cele organizaționale: modificări în statutul și manualul operațional a ABRM. Toate seminarele din cadrul proiectului a făcut din participanți o echipă consolidată și bine organizată(consider că aceasta a fost viziunea proiectului), care și-au adus aportul nemijlocit în dezvoltarea instuțională a asociației(misiunea proiectului).

În cadrul ultimului training „Procedurile organizaționale interne ale ABRM” s-a lucrat asupra schimbărilor din Manualul Operațiuonal al ABRM, un manual ce cuprinde mai multe compartimente:
1.       Aspecte strategice ale ABRM.
2.       Membrii ABRM.
3.       Structura, componența organelor de conducere și procesele decizionale.
4.       Resursele umane și gestionarea lor.
5.       Finanțe și proceduri de finanțare.
6.       Comunicarea ABRM.

Toate aceste aspecte au fost minuțios studiate în grup, ca mai apoi fiecare grup să vină cu propunereile sale, punctul final vizând completarea și ajustarea manualului.  Dacă la misiunea asociației schimbări nu s-au făcut, în manual ea fiind bine definită, apoi la aspectul de viziune a asociației au fost diverse propuneri de la grupuri, ca în finală să fie o înaintată o singură noțiune ce ar cuprinde clar toate aspectele spre care tinde asociația, și anume: Asociația în viziunea sa este o organizație consolidată a comunității bibliotecarilor, promovată și cu un impact pozitiv asupra societății.

În subiectul abordat asupra calității de membru și cine ar trebui să-l dețină, au fost la fel diferite propuneri și idei, dar până la urmă trebuie să reeșim și din denumirea asociației, adică membrii organizației ar trebui să aibă tangențe cu mediul biblioteconomic din republică, iar în caliatate de „membri de onoare„ ar putea fi diverși susținători ai bibliotecilor, care vin din alte domenii. Discuții aprinse în grupuri au fost și la compartimentul comunicare, toții find de acord că comunicarea de jos în sus este insuficient reflectată în manual, și în general la compartimentul comunicare internă lipsesc unele noțiuni concrete cum de exemplu sunt la partea ce ține de gestionarea oficiului ABRM: unde este clar stipulat toate regulile interne din oficiu.
În final, domnul Gheorghe Caraseni, a sugerat că manualaul va avea și câteva anexe tip, care vor fi comode în completarea unor documente standart, ca de exemplu: un semifabricat de comunicat de presă, formulare de recrutare etc.

În general dl Caraseni a sugerat diverse exemple și sfaturi valabile pentru o organizație de succes, cum ar fi:
  • ·         Un slogan bine definit, care ar caracteriza organizația dintr-o frază; 
  • ·         Directorul executiv, membrii Consiliului să folosească acelaș server în cazul adreselor electronice și nicidecum pe căsuțele poștale personale – asta ar sugera finanțatorului că are în față o organizație cuo echipă consolidată.
  • ·         Și în sfârșit, organizația ar trebui să dispună de un oficiu, un număr de telefon la care să se răspundă: ABRM, Bună ziua !


Aduc mulțumiri personale IREX Moldova și programei NOVATECA, pentru suportul financiar al acestui proiect, trainerului nostru dlui Gheorghe Caraseni – este cel mai bun în domeniul asociativ; dnei Svetlana Croitoru, coordonatorul proiectului, pentru buna organizare a instruirilor; mulțumim gazdelor: B.M.„B.P.Hasdeu”, Centrului Național de Excelență pentru Bibliotecari, Biblioteca „Onisifor Ghibu” și nu în ultimul rînd colegilor, echipei cu care am lucrat în cadrul atelierelor.