joi, 5 iulie 2018

Lectura ca pasiune

Lidia CÎSSA,
Bibliotecar, Filiala Hristo Botev”

Cât de uimitoare sunt cărţile! O mulțime de lucruri extraordinare aflăm din ele, ne alimentează sufletul, ne iluminează, ne face mai înțelepți, cu ajutorul lor vedem mai bine realitatea, cunoaștem lumea din jur și ne cunoaștem și pe sine mai profund… Într-un cuvânt, sunt de neprețuit! Cel mai înalt dar este pasiunea pentru citit,” – a remarcat cândva Elizabeth Hardwik (1916-2007), scriitoare americană, critic literar, novelist. Cu adevărat, cine se împrietenește cu cărțile, are doar de câștigat. Îmi amintesc de copilăria mea, când frecventam biblioteca orășeneasca din Cotovsc (astăzi Hânceşti) chiar din clasa I şi până în clasa X-ea. Era o mare plăcere pentru mine să-mi aleg de una singură cărţi, să selectez din această împărăție a cărților ceva pe gustul meu. Vara continuam lectura încă cu mai mult entuziasm. Aduceam cărțile acasă, așterneam o plapumă sub un copac şi citeam cu multă satisfacție noi toți, cei patru copii din familie, ne înfundam în lumea fascinantă a cărţilor. Peste ani cărţile au devenit cei mai apropiați prieteni şi consultanți ai mei în care, la necesitate, găsesc răspuns la orice întrebare sau mă ajută să rezolv orice problemă.  Şi astăzi mă gândesc: ce minunat e să vezi un copil lecturând o carte, urmărind cuprins de emoții subiectul, zâmbind uneori!   
 Fiind inspirată de aceste meditații nobile, anul acesta, 2018, am creat Serviciul  Pasionaţi de lectură” la Biblioteca Hristo Botev”, unde activez,  destinat preșcolarilor de la grădinițele din teritoriu – Licurici”, Trofimaş”, Academia copiilor  FasTraKids”, elevilor claselor primare şi adolescenților de la Liceele din comunitate. Scopul Serviciului este de a cultiva la copii, începând cu  această vârstă fragedă, o atitudine deosebit de respectuoasă  față de carte, de a dezvolta gustul pentru citit, ca lectura cărților să devină pentru ei o pasiune pentru toată  viața. E important ca ei să privească la carte nu ca la ceva obligatoriu, forțat, ca la o ocupație plictisitoare, dar să îndrăgească  cărțile, care cu timpul să ocupe un loc de cinste în  universul lor de preocupări şi distracții, ca cartea să câștige concurența în raport cu televizorul, calculatorul, laptopul, telefonul mobil, alte tehnici informaționale. Aceasta ar fi o mare biruință!
 În cadrul Serviciului Pasionaţi de lectură” au loc: Ore de lectură, inclusiv Ora poveștii, discuții/dezbateri, concursuri, prezentări de carte, întâlniri cu scriitorii. Intenționez să familiarizez copiii cu opere de valoare din creația populară orală, efectuând lectura diverselor povesti, legende, basme, snoave, cu lucrări literare pentru copii ale scriitorilor autohtoni şi străini din bogata colecție a literaturii universale, să pun în discuții variate teme utile ce țin de științele naturii, de conduită şi bunele maniere, caracter ş.a. Mă strădui să selectez pentru lectură cărți  captivante care să trezească interesul şi curiozitatea copiilor.
 Poveștile, legendele, basmele, snoavele, atât cele populare, cât şi cele scrise de autori, sunt cele mai preferate la vârsta preșcolară şi elevilor din clasele primare, din care motiv acestea ocupă mai mult spațiu în programul activităților. Genul literar  în cauză este foarte important pentru copii, deoarece le stimulează imaginația, creativitatea, contribuie la formarea unor calități frumoase precum curajul, voința, cinstea, bunul simț, dragostea faţă de oameni, îi ajută să deosebească binele de rău, să dea prioritate binelui, să deteste minciuna, lenevia, zgârcenia, hapsânia, lingușia etc. Printre cele lecturate pe parcursul anului pot menționa poveştile:Magul şi maestrul lui” de Fraţii Grimm, Floarea-minune”, Legenda Mărţişorului”, Legenda Rândunicii”, Snoave despre Păcală şi Tândală”, În ospeţie la ursuleţul Marmi” (poveşti terapeutice) de Mircea şi Jana Grecu, Drumul curcubeului” de Petre Crăciun ş.a.
 Unele Ore de lectură sunt dedicate  operelor  literare pentru copii ale scriitorilor din ţara noastră şi cei străini, prozatori, şi poeţi. Lecturând şi discutând aceste opere, îmi realizez  intenția ca  copiii să înceapă a cunoaște literatura română şi cea universală, precum şi autorii operelor literare, să îndrăgească limba maternă, să-şi dezvolte bagajul de cuvinte şi de cunoștințe care le oferă cu generozitate cărțile. Operele literare contribuie, de asemenea, la educarea copiilor, la formarea lor ca personalități, a unui comportament corect, a bunului simț, a unor  asemenea calități cum ar fi cinstea, onoarea, demnitatea, bunăvoința, optimismul, dragostea față de oameni, de muncă, de meleagurile natale, de Patrie etc. Dintre  Orele de lectură dedicate operelor literare  desfășurate cu succes pe parcursul anului pot evidenția următoarele : Povestirile Câţi ani ai” şi Toporul cu coadă de păun” de Grigore Vieru, în memoria renumitului poet naţional contemporan Grigore Vieru, activități desfășurate cu copiii de la Grădiniţa Licurici” şi Centrul Comunitar pentru copii şi tineret Andrieş”; Medalionul literar-muzical În ritmul versului eminescian,” dedicate creației  marelui poet Mihai Eminescu, cu participarea copiilor de la Academia copiilor FasTraKids”, în cadrul căruia copiii cu măiestrie au recitat versuri de Mihai Eminescu, au interpretat cântece pe versurile poetului, au prezentat scenete în baza poemului Luceafărul” şi altor creații poetice; Povestea Prinţesa Fluture” de tânăra scriitoare din sec. XIX Iulia Hasdeu, fiica unei mari personalități a culturii române B.P.Hasdeu, scriiitor, academician, enciclopedist, jurist, lingvist, publicist, istoric, om politic, numele căruia îl poartă Bilioteca Municipală din mun. Chişinău  ş.a.
Discuţiile/dezbateri incluse în Serviciul Pasionaţi de lectură” sunt consacrate diverselor teme ce ţin de lumea plantelor, păsărilor şi animalelor, mediul înconjurător,  tainele şi curiozitățile naturii, diverse fenomene ale naturii, minunate peizaje ca creaţii ale naturii, călătorii surprinzătoare, anotimpuri, comportamentul şi bunele maniere etc. Acestea contribuie la lărgirea orizontului de cunoştinţe al copiiilor în diverse domenii – ştiinţele naturii, inclusiv  flora şi fauna, morală, etică etc. Copiii învaţă a discuta pe marginea subiectului, a-şi exprima propria opinie, a-şi expune corect găndurile, a-şi argumenta răspunsurile la întrebări, îşi dezvoltă asemenea calităţi ca: comunicabilitatea, stăpânirea de sine, curiozitatea, dragostea şi o atitudine grijulie  faţă de mediul înconjurător, faţă de plante şi animale, faţă de viaţă etc. Pot menţiona unele activităţi desfăşurate pe parcursul anului: Ce înseamnă să fii bun”,Sosirea primăverii”, Călătorii pe timp de vară”, Vara-i plnă de culori”, Oare de ce munţii au zăpezi pe culmi şi alte întrebări despre munţi” (din  colecţia de cărţi Oare de ce?”) ş. a.
În perioada apropiată voi organiza şi alte activităţi cu teme variate precum: discuţii/dezbateri În lumea plantelor” (pe paginile cârţilor După soare fug şi eu” de Angela Chicu şi Botanica distractivă” de C. Vornicescu şi A. Coroliuc), Frumoasa noastră Planetă” (în baza cărţii Descoperim pământul”); ore de lectură: Lectura basmului Bob de grâu”; Poezii pentru copii de Ion Anton ( cartea Cercei de cireşe”) şi  de Iulian Filip ( carteaRochiţa leneşă”); Legenda delfinilor“ de  Lidia Hlib; Povestea Vulpea  şi  barza” din colecţia Poveşti cu tâlc” ş.a.
      Consider Serviciul dat util şi plăcut pentru copii. Sper că eforturile mele vor fi răsplătite şi utilizatorii noştri începători în viitor vor deveni  cititori pasionați, că gustul pentru lectură va prinde rădăcini adânci la ei şi vor înțelege că o carte bună, aleasă cu dragoste şi cu cunoștință de cauză poate fi cel mai bun prieten, cel mai de preţ lucru, care le oferă povețe necesare, îi îndrumă în viaţă, e cel mai bogat furnizor de cunoștințe, şi, plus la toate, poate fi cel mai bun mod de a se relaxa sau de a-şi petrece timpul liber.