joi, 31 mai 2012

PRIN INTERMEDIUL CĂRŢII ÎNVĂŢĂM SECRETUL SĂNĂTĂŢII


Victoria CEBANU, şef-oficiu,
 Filiala “Ovidius”


Omul sănătos este opera cea mai preţioasă a naturii.
Th. Carlyle

            Pornind de la dezideratul că – Sănătatea este bunul nostru cel mai de preţ – şi  că ea poate fi definită drept o condiţie de bunăstare fizică, mintală şi socială, mai ales în acest secol, grăbit, perturbat, activ şi plin de densitate, tot mai stringentă este nevoia de a avea o societate sănătoasă prin care oamenii vor spori controlul asupra factorilor care le influenţează sănătatea. Pentru a face faţă tuturor provocărilor şi problemelor ce ţin de sănătatea personală şi a modului sănătos de viaţă, se impune în acest sens formarea, informarea şi educarea de la o vârsta cât mai timpurie a copilului de a menţine atitudini  de clarificare a valorilor legate de starea sănătăţii. Astfel, la aceasta vârstă, prin deprinderile formate şi cunoştinţele dobândite, se pune prima cărămidă la temelia educaţiei pentru sănătate.
            E bine pentru copii sa înţeleagă de mici ca sănătatea nu înseamnă absenţa bolii, ci un mod de viaţă echilibrat, un mod de comportare şi existenţă igienică. Educaţia pentru sănătate este drumul cel mai scurt prin care noţiunile ajung la copil ca reguli sau norme.
            Deprinderile elementare de igiena trebuie imprimate din frageda vârsta pentru a putea pătrunde cat mai adânc în modul de viaţă cotidian. De aceea un program  informaţional-educativ pentru copii „Floarea sănătăţii” cu genericul „Prin intermediul cărţii învăţăm secretul sănătăţii” iniţiat la Filiala „Ovidius”, vine să abordeze subiecte diverse: igiena şi activitatea fizică, alimentaţia corectă – care vor contribui la formarea abilităţilor copiilor de aplicare a regulilor de igienă personală, de identificare a avantajelor activităţii fizice pentru a preveni sedentarismul şi o alimentaţie bogată în vitamine.
            Programul are ca scop de a forma aceste deprinderi prin lecturarea operelor artistice la capitolul sănătate sau modul sănătos de viaţă. Materialul lectural folosit pentru acest program va fi preponderent sub formă de versuri, povestiri, poveşti a autorilor autohtoni cât şi celor de peste hotare: În Ţara copiilor cu dinţi cariaţi de Florin  Colonaş; Cetatea dinţilor de  Angela Plămădeală, Bună dimineaţa de Iulian Filip; La baie de Constantin Dragomir; Zăpăcilă de Liviu Deleanu; Ionică n-are poftă de mâncare etc. Aceste lecturi le vor ajuta copiilor să asimileze mai uşor ABC-ul sănătăţii.
            Pentru o activitate mai eficace şi de sensibilizare a informaţiei de către participanţii programului Floarea sănătăţii şi de a satisface năzuinţele propuse de noi,  am recurs la sistematizarea conţinutul tematic pe mai multe module: Mâinile curate înseamnă sănătate, Dinţi sănătoşi un zâmbet frumos, Mişcarea – factor de  sănătate, Vitamine pentru tine, Să fim îngrijiţi şi ordonaţi!. Vor fi mai multe şedinţe, pentru a nu comite un supradozaj de informaţie pentru participaţi.
            La prima activitate din cadrul programului copiii prezenţi au fost familiarizaţi  cu regulile generale de igienă personală. Au fost anunţate şi  subiectele propuse  pentru şedinţele ce se vor desfăşura în viitor, prin care vom demonstra că faptul cum ne alimentăm, cum ne odihnim, practicăm sportul, suntem ordonaţi în viaţa de zi cu zi – toate au un rol major în menţinerea sănătăţii.
 Copiii au primit cu entuziasm şi îndrăzneală invitaţia de a participa la acest program informaţional-educativ, considerând că este o sursă de informare destul de benefică pentru a spori abilităţile personale de a cunoaşte şi a-ţi  forma unele aptitudini de comportament sanogen – comportament care creează sănătatea. Credem că va fi un început bun de a promova şi a educa copiilor un lucru ştiut, că sănătatea în mare măsură depinde de stilul de viaţă pe care îl duce o persoană.

marți, 29 mai 2012

КАНИКУЛЫ БЕЗ КНИГИ, ЧТО ЛЕТО БЕЗ СОЛНЦА


Виктория КОВАЛЕНКО,
                                                                                                      зав. читальным залом,
                                                                                                   Филиал Леся Украинка
 Ежегодно, с приходом лета, библиотека им. Леси Украинки открывает очередной сезон летних чтений. На протяжении многих лет в каникулярный период с 1 июня по 1 сентября библиотека организует и проводит большое количество мероприятий для детей разных возрастов в стенах библиотеки и за её пределами. Среди них такие формы как:
·        литературные часы;
·        часы рассказа;
·        конкурсы и викторины;
·        занимательные игры.

Эти формы, проверенные временем, традиционно дают положительный результат, вносят свою лепту в процесс воспитания и образования молодого поколения. Знакомство детей с классической литературой, с новыми книжными изданиями современных авторов способствует расширению кругозора, помогает формированию правильного мировоззрения, базирующегося на основных общечеловеческих ценностях. И в этот процесс работники библиотеки вносят свой вклад.

Популяризация детской литературы, организация досуга детей во время летних каникул – основные задачи программы летних чтений. Эффективность и целесообразность этой программы зависят от профессионализма и опыта библиотечного работника, высокой степени его заинтересованности и мастерства. Чтобы мероприятия проходили весело и интересно библиотекари разрабатывают сценарии, используя литературный и наглядный материалы из книг и журналов, а при необходимости изготавливают наглядность своими руками или привлекают волонтёров.Так, для проведения конкурсов коллективного рисунка «Кошкин дом» и «Подводный мир», были изготовлены плакаты с фоновыми рисунками по данным темам, поверх которых сверху размещались рисунки детей, место для которых они выбирали сами, в соответствии с собственным представлением. 

Любимая и проверенная временем разновидность викторины  кроссворды, чайнворды также требуют предварительной подготовки. Это, прежде всего, подбор кроссворда для соответствующей возрастной группы и выполнение на листе ватмана заготовки сетки кроссворда и сопутствующих рисунков. Всё это заранее планируется и изготавливается работниками к открытию сезона.

Как и в предыдущие годы, мы планируем уделить внимание максимально возможному количеству детей, отдыхающих на летних площадках школ и в детских садах, из которых базовыми являются украинский детский сад «Калинка», детский сад «Солнышко» и молдавский детский сад № 74, летняя площадка лицея им. М. Греку.   В них запланировано проведение 35 мероприятий различных форм. Это такие мероприятия как:
 1. презентация книги Овидиу Крянгэ „Poveşti cu Barbălungă” по программе «Дети Кишинёва читают книгу»;
 2. дискуссия «Природа нашего двора»;
 3. викторина «Сидит кошка у окошка»;
 4. викторина «Нарисуй улыбку друга;
 5. спектакль «Развлекайся и играй, но читать не забывай» и другие.
Не останутся без внимания и дети из близлежащих дворов. Для привлечения их в библиотеку напечатаны и расклеены во дворах и библиотеке объявления, дано сообщение в блоге.  В специально отведённом для детей зале библиотеки подготовлены:
  • детские книги;
  • детские журналы;
  • шашки;
  • шахматы;
  • детское лото;
  • детское домино;
  • другие настольные игры;
  • краски, карандаши и альбомы для рисования.
К открытию сезона подготовлены книжные выставки на темы:
1.      Каникулы без книги, что лето без солнца. (Книжная)
2.      Учимся, играя! (Журнальная)
Для оформления зала использованы прикладные материалы и написан плакат с девизом  этого лета: «Дорогой юный друг! Проведём это лето вместе – весело и интересно!».

При проведении мероприятий важно правильно подобрать соотношение литературного материала и игрового. Не стоит забывать, что во время каникул дети хотят больше двигаться, общаться, соревноваться. Поэтому в этом году основной акцент мы решили сделать на игровые программы, проводимые на свежем воздухе - во дворах детских садов, школ, в которых организованы детские площадки.

С целью оздоровления и обогащения знаниями запланированы мероприятия по изучению живой природы нашего двора. Так библиотекарь, заранее, подготовит информацию о деревьях, кустарниках и цветах, растущих на площадке детского сада, о насекомых, обитающих на ней, и в форме экскурсии расскажет об этом детям, используя живой наглядный материал. 

 В павильонах игровых площадок детских садов будут проведены викторины, на которых дети будут разгадывать загадки, подготовленные работником библиотеки и загадывать свои. Это позволит им быть не только пассивными слушателями, но и показать свою эрудицию, даст возможность получения маленького опыта общения с аудиторией, который очень пригодится им в школе. 

Несмотря на уже имеющуюся базу сценариев и материалов для проведения литературных викторин, работники библиотеки постоянно дополняют её, совершенствуют формы и методы подачи материала, сопровождая вопросы викторин рисунками, фотографиями, слайдами. Так, например, для проведения в стенах библиотеки литературного часа на тему басен «А ларчик просто открывался…» заведующая абонементом разработала сценарий, в котором представлен материал:
 • в устной литературной форме;
 • в форме карточек (для проведения мини - викторины);
 • в форме слайдов на компьютере;
 • в виде фрагментов из мультфильмов (видеоролики).
Такое разнообразие форм и высокий темп проведения данного мероприятия позволит детям сохранить живой интерес к теме, не даст скучать и, надеемся, запомнится надолго.  

 Открывая программу «Летние чтения - 2012» хочется пожелать нашей библиотеке и её работникам провести её на высоком уровне, в соответствии с намеченным планом, охватить своим вниманием максимальное количество детей и привлечь в стены библиотеки новых читателей.
luni, 28 mai 2012

VACANŢA CU CARTEA PREFERATĂ


Ecaterina Nedzelschi, şef filiala A. Mickiewicz

Filiala polonă A. Mickiewicz, a dat start  Programului Lecturile verii,. La data de 28 mai 2012, în incinta bibliotecii a avut loc Lansarea acestui minunat program prin organizarea unui concurs de erudiţie. Copiii din grupa pregătitoare a grădiniţei nr. 6, care peste 3 luni  vor fi deveni elevi ai ciclului primar, au vorbit despre cărţile lor preferate. Ei au colaborat cu biblioteca timp de 3 ani. Împreună cu ei au fost citite cele mai importante şi de valoare cărţi din seria Biblioteca de aur a copiilor  şi seria Škola dlâ doškolât, proză scurtă pentru copii a scriitorilor Vitalij Bianki, Konstantin Prišvin, Grigorij Oster, Eduard Uspenskij, Anton Čehov, Valentin Kataev, Lev Tolstoj, poeziile Agniei Barto, Kornej Čukovskij, Samuil Maršak, ghicitori, cărţi de desenat, au fost mereu solicitate de preşcolari, de educatori şi părinţi.

Copiii cunosc foarte bine textele, eroii şi au fost foarte activi la Concursul de erudiţie Cine-i harnic să ghicească. Şef oficiu, Svetlana Cubanchina, cunoaşte foarte bine aceşti copii, astfel a întocmit un şir de întrebări interesante pentru a verifica cunoştinţele micilor cititori.
Ex.
-          Kto takoj Domovenok Kuzâ?
-         Kto takie Kaštanka i Belolobyj
-         Kto avtor knigi pro Buratino?
-         Gde živut kot Matroskin i sobaka Šarik?
-         Pro kogo napisal Vitalij Bianki v knige lesnye detenyši etc.
Copiii recunoşteau imediat eroul după un  fragment din text sau desenul din carte.

Multă veselie au provocat cărţile: Ugadaj-ka cu ghicitori despre animale, plante, fructe etc..
Fragmente din Aventurile  micuţului Winnie şi prietenii săi, citite în glas de Dna Cubanchina, au fost povestite în continuare de copii. S-a finisat activitatea cu vizionarea desenului animat Winnie The Pooh. Atenţia copiilor a fost îndreptată şi la expoziţiile de carte Lectura în familie şi Cele mai preferate cărţi. A fost o adevarată şi împlinită sărbătoare a lecturii. Ambianţa plăcută cu o frumoasa expoziţie de foto, a Fundaţiei de promovare socială Copilul, cărţi viu colorate adaptate pentru vîrsta preşcolarilor, multe-multe baloane, muzică, le-a înviorat şi înveselit sufletele copiilor.

                                                                    

OMAGIEREA SCRIITORULUI SPIRIDON VANGHELI

Valeria BEŢIVU,
Bibliotecar, Filiala „Ovidius”

Omagierea prozatorului, poetului, traducătorului şi editorului, Spiridon Vangheli a avut loc la Filiala „Ovidius”  în cadrul Conferinţei literare cu genericul: Spiridon Vangheli - poet prin excelență a universului copilăriei, în colaborare cu Direcţia Generală Educaţie Tineret şi Sport din mun. Chişinău. Moderatorul evenimentului a fost Elena Butucel, directorul bibliotecii, care a prezentat pentru început unele date biografice şi merituasele lucrări ale scriitorului.
Despre Spiridon Vangheli se poate vorbi cel mai frumos prin creaţia sa. Aceste momente de revelaţie au fost aduse de elevii Liceului „Ginta Latină” împreună cu bibliotecara Aurelia Danilache şi profesoarele Tatiana Postolache şi Maria Stratan. Ei au prezentat un spectacol minunat din cartea „Băiţelul din coliba albastră”. Cu surprize au venit şi elevii Liceului „Onisifor Ghibu” împreună cu bibliotecara Olga Marinescu, care au prezentat sceneta „Băiatul mamei”. Copiii s-au manifestat ca nişte actori adevăraţi, prezentând rolurile foarte bine şi simţindu-se foarte importanţi şi responsabili în acelaşi timp.
Fascinante au fost lucrările prezentate de Cristina Dumitraşco, elevă la Liceul „Mihai Viteazu”. Ea a venit cu mai multe impresii ale colegilor despre povestirile citite. Toate acestea fiind adunate şi înserate în câteva cărţulii făcute de copii cu un design foarte frumos, chiar şi forma cării nu era în format obişnuit. Copiii şi-au manifestat creativitatea şi inventivitatea lucrând la alcătuirea acestor cărţulii fiind îndrumaţi şi de dna bibliotecară Tatiana Palamarciuc. Prin aceste lucruri extraordinar de frumoase, prezentate cu multe emoţii şi satisfacţii copiiii ne-au convins că povestirile lui Spiridon Vangheli sunt  citite şi îndrpgite de ei.
Scriitorul Victor Prohin, fiind şi prietenul protagonistului a mărturisit mai multe lucruri interesante referitor la creaţia autorului. Despre lucrurile fireşti redate atât de frumos în povestiri cum ar fi relaţiile între copii şi maturi; despre calităţile frumoase care trebuie să le aibă un copil „… energia pozitivă de care e pătrunsă această proză, care parcă vrea să răzbată la lumină. Sunt multe cărţi minunate pentru copiii, dar pe care le citim o singură dată, dar cărţile lui Spiridon Vangheli le citim de mai multe ori pentru că conținutul este format din mai multe amănunte la care trebuie să revenim”. 
Ion Iachim „… Este foarte bine citit şi înţeles nu doar în arealul nostru românesc, dar şi de alte popoare, venind scriitorul cu personajul său foarte îndrăgit de copii Guguţă, care a adus marele succes literar”.
Pentru mulţi dintre cei prezenţi în sală şi copii, şi maturi povestirea „Copii în cătuşile Siberiei” i-a impresionat enorm. Dna Ludmila Guzgan ne-a mărturisit cu mari emoţii că eroul principal din această povestire este chiar bunicul ei.
Activitatea în sine a fost plină de emoţii şi cu impact asupra celor prezenţi prin cărţile prezentate, scenariile, informaţii şi mărturiile sincere aduse scriitorului Spiridon Vangheli.
Aducem multumiri scriitorului pentru operele scrise şi îi dorim LA MULTI ANI!vineri, 25 mai 2012

LANSAREA CĂRŢII "INFERNUL PLĂCERILOR IUBIRII" DE VLADIMIR HALIPLI LA FILIALA „TÂRGOVIŞTE”


Violeta Moraru
şef oficiu, Filiala “Târgovişte”

 Sufletul omului este înaripat de dragoste. Dragostea nu are vîrstă, identitate, limite. Ea vine ca o avalanşă şi înnobilează orice fiinţă, făcînd-o mai tandră, mai bună. Dragostea deţine întîietatea în topul celor mai des întlnite teme din literatură, muzică, pictură. Şi mereu va fi aşa, căci iubirea este inepuizabilă, irepetabilă şi niciodată nu ajung cuvinte să fie redată pînă la capăt.

Pe data de 18 mai, la Filiala Târgovişte a avut loc lansarea cărţii Infernul plăcerilor iubirii. Autorul acestui roman este Vladimir Halipli, medicul-scriitor, care vine să ne îmbogăţească sufletul cu această operă. Romanul este a treia carte, fiind precedat de încă două: Apostolul iubirii şi Raiul suferinţelor iubirii.

La lansare au participat scriitori, epigramişti, ziarişti, elevi etc. Toţi cei prezenţi au avut de spus cîte ceva despre Infernul suferinţelor iubirii. Scriitorul Ion Cuzuioc, preşedintele cenaclului literar La Târgovişte a remarcat  faptul că astăzi toţi vorbesc despre ecologia apei, a solului, a aerului, dar uităm de ecologia sufletului nostru, nu avem grijă să -l menţinem în curăţenie şi să-l umplem cu lucruri de valoare. Cartea de faţă nu trebuie să  fie doar citită, ea trebuie să fie simţită. Epigramistul Ion Diviza a continuat cele spuse: Sînteţi printre scriitorii care trebuie citiţi şi comentaţi. Contribuiţi la cultivarea sufletelor noastre şi semănaţi în ele dragoste. Sîntem furaţi: ni se fură timpul şi nu avem cînd să ne  cultivam sufletul. Dumneavoastră ne ajutaţi să facem acest lucru. Este o carte care se află în căutarea cititorului şi negreşit îl va găsi.

Au fost nelipsite, bineînţeles, epigramele, fabulele, vorbele cu duh, iar Igor Grosu a cîntat la chitară cîntece de dragoste de altădată:
                Melodia de demult
               Azi cu tîngă o ascult
               Fete ca lalelele se duc cu altul...

Tot dumnealui ne-a destăinuit că a scrie romane este o boală, de care dacă te-ai îmbolnăvit, greu te lecuieşti. Doamna Maria Plămădeală, pedagog organizator la Centrul Comunitar pentru Copii şi Tineret Eurica, a rămas încîntată de această carte, spunînd că sunt rari bărbaţii care scriu atît de profund despre dragoste. De obicei femeile sunt mai romantice, dar în acest caz avem de-a  face cu un bărbat care şi-a dezgolit sufletul, şi ne-a arătat tot ce are mai frumos în el.

Doamna Ludmila Plopa, directorul Filialei Târgovişte, a declarat că domnul Vladimir Halipli a venit la biblioteca noastră ca un apostol al iubirii şi ne-a descris raiul şi infernul suferinţelor iubirii. El ne-a amintit că avem nevoie de puţină dragoste în plus. Dumneaei l-a felicitat pentru această carte care poartă în sine o profundă încărcătură sentimentală.

joi, 24 mai 2012

MEDALION LITERAR - ARTISTIC „TIMPUL SPIRITUAL AL POETULUI ION VATAMANU”


Margareta CEBOTARI,
bibliotecar principal, Filiala „Ovidius”

Programul complex de promovare a cărţii şi lecturii – Săptămâna uşilor deschise – a atras la biblioteca „Ovidius” public de diferite vârste şi preocupări. În cadrul cenaclului „Ovidius”, pentru a comemora aniversarea a 75 de ani de la naşterea poetului Ion Vatamanu, plecat prea devreme din rândurile noastre, în sala bibliotecii s-au întrunit la o activitate de suflet, studenţi de la Colegiul de Construcţii şi Colegiul Politehnic din Chişinău, alţi cititori activi ai bibliotecii..
Scriitorul Ianoş Ţurcanu, moderatorul cenaclului „Ovidius”, a reiterat importanţa spirituală a moştenirii valoroase lăsate poporului nostru de poetul Ion Vatamanu – versurile sale. O muncă titanică a sa  în perfecţionarea cuvântului şi  versului stă în spatele acestei moşteniri. Astfel putem afirma că poetul este şi acum cu ţara şi cu neamul său, pentru care a luptat, printre primii, pentru renaşterea naţională. A ars pentru această ţară, la propriu şi la figurat, implicându-se din plin atât în viaţa ştiinţifică (fiind chimist de profesie), cât şi în viaţa culturală şi politică (fiind şi deputat în Parlamentul Republicii Moldova).
Publicul a avut posibilitatea de a participa la un dialog interactiv cu soţia poetului, dna Elena Vatamanu şi scriitorul Andrei Burac. Tinerii au aflat cum era omul şi poetul Ion Vatamanu, fapte interesante din viaţa sa privată şi artistică. Amintiri frumoase despre soţul său a adus în actualitate dna Elena Vatamanu, menţionând că el în mod egal stima şi adora atât  familia, cât şi literatura, scrisul. În acelaşi timp a fost şi un cercetător ştiinţific de valoare în domeniul chimiei, activând în cadrul Academiei de Ştiinţe a Moldovei, fiind autorul a peste 150 de lucrări ştiinţifice.  
Ion Vatamanu a venit în literatură nu pe cale filologică, ci dintr-o chemare spirituală a sufletului său creator, a accentuat scriitorul Andrei Burac. Destinul său fizic a fost scurt pe acest pământ, dar deşi plecat fiind, a rămas cu sufletul cu noi.  Sunteţi o generaţie care se poate bucura de o mare libertate de exprimare – a ţinut să mai menţioneze Andrei Burac, îndemnând tinerii să interpătrundă undele de comunicare între generaţii citind opere artistice de valoare autentică, lăsate nouă ca moştenire de cei mai buni scriitori ai acestui neam.

Versuri din creaţia poetului au răsunat în sala bibliotecii în interpretarea studenţilor din grupa ACGV –11.09 de la  Colegiul de Construcţii: Anatolie Ţurcan, Ion Turtureanu, Nicolae Carauş, Cristian Cociorvă, Sava Antoniu, Alexei Borş. Alte două studente de la acelaşi colegiu au prezentat eseuri despre viaţa şi activitatea poetului. Alte versuri ale poetului, cele mai dragi sufletului lor tânăr, au inclus în recitalul lor un grup de elevi de la Liceul Teoretic din oraşul Durleşti. Astfel, atenţia publicului a fost captată de alte minunate versuri ale poetului recitate de aceşti copii: „Libertate”  (Victor Miron, cl. a IX-a „A”), „Unire moldoveni” (Dumitru Coiţan, cl. a V-a), „Moment ecologic” (Irina Costin, cl. a IX-a „B”). Iar micuţa Ana Cotorobai, elevă în clasa a treia a acestui liceu ne-a încântat sufletele cu o melodie pe versurile poetului, interpretând  cântecul „Ţara”.
Elena Butucel, directorul bibliotecii, a adus mulţumiri celor prezenţi pentru colaborare în organizarea acestei activităţi, îndemnând tinerii din sală să vină să citească din poezia lui Ion Vatamanu deoarece au a învăţa multe din opera lui:  să-şi iubească  limba, ţara, poporul.  
 Volumele de versuri din colecţia bibliotecii, semnate de Ion Vatamanu, au fost reunite şi propuse spre atenţia publicului în expoziţia de carte cu un generic prin care ne vorbeşte însuşi autorul:  „Un poet adevărat vede cu sufletul, el nu are nevoie de ochi”.

miercuri, 23 mai 2012

CURRICULUM ON-LINE: DREPTUL DE AUTOR PENTRU BIBLIOTECARI

Catedra de Biblioteconomie şi Asistenţă Informaţională a Universităţii de Stat din Moldova, Asociaţia Bibliotecarilor din Moldova şi Consorţiul Resurse Electronice pentru Moldova va prezenta luni, 28 mai, ora 12:00  Curriculumul on-line: Dreptul de autor pentru bibliotecari, care se va desfăşura în Aula Coval, Bloc Central al USM, et. 4.

marți, 22 mai 2012

ÎNTÎLNIRE CU SCRIITOAREA MARCELA MARDARE


Andriana Mihalachi, Filiala ”I. Mangher”

La 21 mai curent, micuţii programului „Ţipor” de la Filiala „I. Mangher” au avut o zi de neuitat: în ospeţie  la ei a venit  poeta, prozatoarea şi editoarea MARCELA MARDARE.
Întîlnirea a avut loc în sala teatrului bibliotecii - decorată ceva mai deosebit. Copiii au „ilustrat” în felul lor  povestirea „Blăniţa lui Aricuş” de îndrăgita autoare. Şi desigur locul central l-a ocupat expoziţia de carţi pentru copii ale doamnei Mardare: „Vino sub umbrela mea”, „Curiosul”, ”Sub o creangă de pădure”, „Legende despre flori”... iată doar cîteva dintre cărţile expuse pe rafturile şevaletului.
Copii au întîlnit-o călduros şi mai mult de cît atît, au fost bine pregătiţi. O surpriză frumoasă pentru spectatori, dar  şi pentru oaspetele drag a fost spectacolul  după povestirea  „Blăniţa lui Aricuş”, prezentat de cei din grupa română
            „Ariceii” - actori au impresionat întregul public prin artistismul şi iminenţa lor. La sfîrşitul spectacolului  toţi „artiştii” au recitat în cor poezia „CURIOSUL” care a devenit preferata lor. De altfel tot ei au venit cu ideea de a învăţa şi recita anume această poezie.
După care a urmat întîlnirea propriu – zisă cu autoarea. 
  Doamna Mardare le-a pus ghicitori şi a primit multe răspunsuri rapide, ingenioase şi, alteori neaşteptate. Şi chiar dacă nu cu toţii cunoşteau la perfecţie limba română cu toţii au fost activi şi ingenioşi. Apoi a urmat un „şuvoi” de intrebări pe care participanţii le-au adresat scriitoarei, încît s-a încins o discuţie interesantă. Aşa, într-o atmosferă cu multe amintiri, zîmbete, flori şi aplauze, dar şi foarte caldă şi  familială a trecut întîlnirea.  Şi pentru ca sărbătoarea să fie sărbătoare participanţii au primit în dar cărţi cu autograful autoarei.
Stimată doamnă Marcela, Vă aşteptăm cu drag la noi în ospeţie, pentru alte întîlniri poate cu alţi copii şi credem că nu mai puţin interesante şi vesele!!! 
Dacă sunteți curioși și domniile voastre, vă invităm pe www.ebraika-bmangher.blogspot.com pentru un ”raport” video, postat pe Youtube.


luni, 21 mai 2012

SPIRIDON VANGHELI SAU MITUL COPILĂRIEI


Stela RUSSU, bibliotecar, Filiala „Transilvania”

Motto: „Luminează-te şi vei fi”
C. A. Rosetti

Pornind de la acest îndemn, cu dorinţa de ai găsi tălmăcirea şi de aşi potoli propria curiozitate, elevii din clasa a IV-a „B” de la şcoala primară „Gr. Vieru”, dăscăliţi de profesoara Elena Şopronco au poposit la Biblioteca „Transilvania”.

Aici, întâmpinaţi şi ghidaţi cu cea mai mare grijă şi bunăvoinţă de către colaboratoarele bibliotecii Lilia Beşan, Stela Russu şi Ludmila Capiţa, copiii au găsit mai multe explicaţii pentru această maximă, precum ar fi:
·        citeşte şi vei afla;
·        învaţă şi vei şti;
·        caută şi vei găsi;
·        cercetează şi vei descoperi.

Aceste gânduri şi multe alte adevăruri le poţi descoperi răsfoind filă cu filă cartea, simţind forţa inexplicabilă şi misterioasă a ei. Studiind creaţia mai multor scriitori, copiii au manifestat un viu interes pentru acel, care a făcut o literatură mare pentru cei mici, cunoscută şi îndrăgită pe toate meridianele, acel care se numeşte Spiridon Vangheli.

Copiilor dornici de a cunoaşte, li s-au prezentat cărţile: „Tatăl lui Guguţă când era mic”, care este cunoscută de toţi copiii. Ei adoră personajele din satul Trei Iezi şi în special pe Guguţă. Este un personaj în care se regăsesc foarte mulţi copii, care-şi doresc aceleaşi aventuri şi ghiduşii. Cei care ascultă de sfaturile transmise prin Guguţă, se descurcă foarte bine în viată. Guguţă are un sat, o ţară, o lume de prieteni. În cartea lui „Tatăl lui Guguţă când era mic” sunt redate personaje reale, adică fraţii şi familia autorului. Copiii au mulţumit mult pentru întâlnire, pentru informaţiile utile care le sunt de un real folos în timpul lecţiilor, promiţând că vor citi toate volumele lui Spiridon Vangheli. 
                                                               
În luna cea mai frumoasă a copilăriei, luna iunie, când se coc cireşii, Spiridon Vangheli va împlini onorabila vârstă de 80 de ani. Anul 2012 este anul lui Spiridon Vangheli, unul dintre cei mai de vază scriitori de la noi, cunoscut prin cărţile sale pentru copii pe mai multe meridiane ale lumii. SpiridonVangheli a scris multe despre copilărie. Copilăria este pentru el izvor de apă vie pe întreaga-i viaţă, iar copilul din el nu a dispărut niciodată sub inelele vârstei şi nisipurile clepsidrei. Cărţile scrise de Spiridon Vangheli au scopul, ca fiecare pagină să emoţioneze copilul. Numai în aşa mod mesajele scrise de el pot înfluenţa sufletele copiilor şi vor fi ţinute minte. Autorul nu-şi permite să se uite la copii de sus, nici de la „înălţimea anilor”, nici de la „înălţimea meritelor”. Povestioarele sale le scrie cât mai interesant şi captivant, fiindcă un copil în orice moment este în drept să închidă cartea, întrerupând în aşa mod, comunicarea cu autorul.                                                                                                                                                
Omagierea prozatorului, poetului, traducătorului si editorului Spiridon Vangheli a avut loc la Biblioteca „Transilvania” în cadrul a mai multor activităţi cum ar fi şi: concursului literar  „Cel mai bun cititor”, „Concursul cărţii citite”, petrecut în parteneriat cu Liceul teoretic „Orizont”. Astfel, elevii pasionaţi de lectură au participat la acest irepetabil concurs. Tema concursului a fost opera lui Spiridon Vangheli. Organizatorii şi-au propus prin acest concurs să valorifice lectura şi potenţialul creativ al copiilor. Participanţii au avut sarcina de a prezenta un joc literar, la a cărui alcătuire au aplicat cunoştinţele acumulate din cărţile citite. Au participat elevi din clasele III-IV-a, îndrumaţi de profesoara Tamara Cerbuşca şi bibliotecara Corina Hartea.
Juriul, format din profesori şi bibliotecari a evoluat lucrările conform criteriilor: originalitatea, imaginaţia pe care participantul a dovedit-o prin lucrarea realizată, varietatea lecturilor, coerenţa şi corectitudinea lingvistică, complexitatea jocului, gradul de acurateţe în executare a lucrării.                           

LA MULŢI ANI, Dragă scriitor! Aducem mulţumiri pentru operele scrise şi îi dorim numai bine!

sâmbătă, 19 mai 2012

Șezătoarea voluntarilor cu membrii cabinetului de miniștri

Voluntarii alături de copii cu dizabilități și membrii cabinetului de ministri vor confecționa
lucrări hand-made în ultima zi a Săptămînii Naționale a Voluntariatului 2012

Pentru a încheia Săptămîna Naţională a Voluntariatului (SNV) duminică, 20 mai 2012 între orele 11.00-13.00 în incinta Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” se va organiza „Șezătoarea voluntarilor cu membrii cabinetului de miniștri” la care se vor confecționa felicitări și alte lucrări hand-made cu reprezentarea logo-ului SNV „albinuțe”. Astfel, pe parcursul a două ore voluntarii „de nota 10” vor coordona  diverse ateliere de creație, iar lucrările realizate vor fi transmise în calitate de suvenire de mulţumire a persoanelor publice implicate în Săptămîna Națională a Voluntariatului din acest an.

Reprezentanți ai Guvernului împreună cu soţiile şi membri de familie sunt invitaţi să fie alături de voluntari. Astfel, oficialii vor fi mai aproape de copii cu dizabilităţi încurajîndu-i să confecţioneze lucruri originale și să promoveze conceptul de voluntariat.

Evenimentul este organizat de Centrul Comunitar pentru Copii și Tineri cu dizabilități fizice în parteneriat cu Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu” și Coaliția pentru promovarea legii și activităților de voluntariat.
Săptămâna Naţională a Voluntariatului este posibilă graţie ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenţiei SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID), în cadrul Programului Consolidarea Societăţii Civile în Moldova (MCSSP), implementat de către FHI 360. Evenimentul este posibil şi datorită contribuţiei Ministerului Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova. și face parte din Săptămîna Națională a Voluntariatului „Hai în gașca voluntarilor!” desfășurată în perioada 12-20 mai 2012.

Oricine poate fi voluntar! NOI suntem, iar TU?

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi:
Centrul Comunitar pentru Copii şi Tineri cu dizabilităţi fizice (CCCT)
Bd. Traian 23/1, Tel.:  +373 22 76 35 97, GSM: +373 69084961
Natalia Matei

vineri, 18 mai 2012

ARTIST AL CUVÂNTULUI ANDREI STRÂMBEANU

Tatiana DONȚU,
sef oficiu, Filiala „Transilvania”

Și iată-ne din nou la „Ceaiul de la ora patru” din cadrul Salonului de lectură, care a devenit o tradiție la Biblioteca „Transilvania”. Scriitorul Andrei Strâmbeanu şi-a făcut apariţia în aplauzele elevilor şi ale profesorilor aflaţi la Salonul de lectură. Doamna profesoară Alexandra Tănase a dat startul evenimentului cu un frumos şi emoţionant discurs. Celebrul scriitor ne-a încântat cu frumoasele şi înţeleptele sale cuvinte, purtând o discutie liberă cu auditoriul, unul din subiectele abordate fiind referitoare la sursa sa de inspirație în ceea ce privește creația personală. Întâlnirea a fost moderată de Alexandra Tănase, prof. la Liceul „Gaudeamus” și directorul Bibliotecii „Transilvania”, Parascovia Onciu. Printre invitați au fost: ziaristul Constantin Tănase, profesoarele Valentina Curechi, Eudochia Hămuraru, Elena Orhei și bineînțeles elevii claselor a V-a, a XI-a și a XII-a de la Liceul „Gaudeamus”.

Scriitorul Andrei Strâmbeanu este scriitorul de excepție a generației noastre și a fost invitatul Salonului de această dată. Rar se întâmplă ca un scriitor să fie tentat de toate genurile literare, liric, epic şi dramatic şi să reuşească pe deplin performanţa de a crea astfel. E scriitorul care excelează în toate genurile, dar se impune și ca prozator. Un fior liric străbate întreaga sa creaţie, izvorâtă dintr-o sensibilitate aparte şi din nostalgia unui timp la care nu mai are acces decât prin rememorare în sens creator.

,,Domnul Andrei Strâmbeanu are un profil de scriitor complet”, începe prezentarea profesoara Alexandra Tănase. Este poet, prozator, critic, jurnalist. Are o creaţie bogată, iar prin cărţile sale dovedeşte colegialitate şi respect pentru breasla căreia îi aparţine. A îndeplinit diverse funcţii, între care: redactor la câteva reviste”. A fost onorant pentru noi să ascultăm mărturisirile scriitorului la avalanșa de gânduri: să iubim mama, copilăria, neamul, să fim oameni, să nu ucidem copilul din noi. Datorită emoţiilor, toţi elevii erau nerăbdători să îl cunoască pe celebrul scriitor Andrei Strâmbeanu. Recitalul de poezie aleasă şi interpretată de elevii Lic. „Gaudeamus”, a început cu prezentarea a câte o poezie, fragment de proză sau dramaturgie, alese din opera maestrului. Toți au găsit cuvinte speciale pentru a caracteriza cele relatate. Profesoara Elena Orhei, însoțită de elevi din cl. a V-a a Liceului „Gaudeamus”, a căror dirigintă este, a vorbit despre dragostea față de poezie a elevilor, care ne-a convins de acest fapt, audiind recitalul prezentat de ei. Copii maturizați prin poezie, prin sinceritatea cu care au recitat, ne-au copleșit enorm de mult. Mărturisirile, povețele, gândurile autorului au impresionat adânc audiența. Este un bărbat puternic, dar și un copil inocent, tată grijuliu… și un soț romantic.

O asociere face şi distinsul om de condei Constantin Tănase, domnia sa asociază omul, respectiv scriitorul, cu locul de baştină, care are o anume bunătate sufletească. Am descoperit în biografia lui Andrei Strâmbeanu un om deosebit, destul de timid, şi care respectă prea mult scriitorii. Complexe literare nu are. Şi-a făcut datoria ca scriitor şi ca părinte”.

Impresionați de poeziile alese, elevii procedează la o analiză pe larg a operei apreciind: ,,Andrei Strâmbeanu este un neomodernist care şi-a individualizat poezia. Evoluţia scriitoricească este spectaculoasă, apoi devine calmă. Scriitorul şi-a rotunjit vocaţia fiind poet, prozator, eseist, jurnalist. Critica literară o face cu modestie, impunându-şi punctul de vedere ca de la poet la poet. Îl interesează aspectul durabil al operei. În Încheierea deosebitei seri de primăvară, pictat în verde natural, slujitorul condeiului Andrei Strâmbeanu se destăinuie: ,,Nu m-am gândit niciodată să ajung scriitor, poet… Nici nu ştiu dacă sunt”… . „Citind poezie, divinizându-i pe poeţi, pe scriitori, am început să scriu poezie. Mă ţineam după scriitori. Scriitorul de astăzi a ajuns de râsul lumii. Nu mai este persoană publică. Mă apucă tristeţea când văd în ce condiţii sociale trăiesc scriitorii de astăzi”…

Emoţiile puternice cauzate de întâlnirea cu marele autor şi bucuria de a putea colabora cu scriitorul în mod direct sunt sentimentele întipărite în mintea şi sufletul elevilor. Au mulţumit pentru posibilitatea de a cunoaşte un mare scriitor al timpurilor noastre, de a putea dialoga cu dânsul în mod direct, de a afla ce se ascunde în spatele unui scriitor celebru şi de a cunoaşte tainele vieţii unei persoane atât de speciale.ANATOL MORARU ÎN DIALOG CU CITITORII


Tatiana DONŢU, Filiala "Transilvania"
                                                                                              
Joi, 17 mai, 2012, admiratori ai operei lui Anatol Moraru au avut parte de o întâlnire de neuitat la Biblioteca „Transilvania”, în cadrul Programului „Chişinăul citeşte o carte”. Au participat elevi de la Liceul teoretic„Gaudeamus” însoţiţi de profesoarele Alexandra Tănase, Valentina Curechi, liceeni de la Liceul sportiv nr. 2 şi Liceul „C. Negruzzi”. Nelipsite au fost şi colegele noastre de la Filialele A. Russo şi M. Drăgan cu utilizatorii săi implicaţi în program.    
                 
Evenimentul a oferit ocazia de a-l cunoaşte mai bine pe scriitor şi de a-i adresa întrebări cu privire la cărţile sale, modul în care scrie etc.    Elevi şi profesori l-au asaltat cu întrebări pe prozatorul Anatol Moraru în sala pentru adulţi a bibliotecii. Întâlnirea a generat o discuţie destul de interesantă pe marginea cărţii citite. Scriitorul a fost prezentat de criticul literar Vitalie Răileanu, Dumitru Crudu, dramaturg şi de tineri lectori de la USM, Facultatea de Litere, catedra Literatura Universală. Putem remarca cu certitudine, că Anatol Moraru este favoritul publicului de la Chişinău, fiind prezent în multe săli de bibliotecă la asemenea manifestări şi  face parte din pleiada apreciaţilor scriitori din noua generaţie.

Cartea „Nu mă tentează” a fost prezentată apoi de discipolii săi Ivan şi Maria Pilkin, profesori universitari (USM), care au catalogat volumul, ca fiind unul „extrem de seducător”, un roman care prezintă o poveste desfăşurându-se pe fundalul unei societăţi contemporane, căreia scriitorul îi face o radiografie extrem de reală, acidă şi amară, din firul epic nelipsind totuşi umorul şi nici ironia. Motivaţia apariţiei cărţii „Nu mă tentează” este modul sau regulile de viaţă, care ni le dictează timpul nostru. Ca şi oricare altă carte, ea are o biografie. A venit pe lume dintr-o necesitate, a fost ca o provocare. Trăim într-o criză identitară de mai bine de douăzeci de ani şi câte odată, este bine să te detaşezi de unele lucruri pentru a le putea apropia pe altele, care te marchează; pentru a putea exista în acest spaţiu şi în acest timp, trebuie să-ţi construieşti mai multe antene, ca să poţi  recepta lucrurile mărunte sau importante în contextul realităţii  anticipează autorul întrebările adolescenţilor de la Liceul teoretic „Gaudeamus”. Au răsunat multe întrebări şi răspunsuri pe potrivă, axându-se în special pe tehnica şi stilul de scriere a textului, genul literar, personaje literare, mesajul cărţii. Impresiile de după întâlnire nu s-au lăsat aşteptate. Anatol Moraru este un interlocutor interesant, înzestrat cu un umor rafinat; este un creator al simulărilor, axat pe timpul prezent. Este un exeget al textului scris şi este inspirat de opera marilor Balzac şi Borges.     

A mai menţionat autorul, că este o carte prin care a încercat de a intriga cititorul să citească, să consumeze literatura; o carte despre studenţi, o carte ironică, sarcastică, derâde banalităţile cotidiene. Profesoara Alexandra Tănase intervine cu un mesaj despre carte, despre implicaţa în program, că mesajul cărţii trebuie căutat şi bineînţeles, despre necesitatea unei activităţi în cadrul Salonului de lectură „Ceaiul de la ora patru” în baza cărţii.                                                                              

 În finalul discuţiei elevii de la Liceul „Gaudeamus”, nelipsiţi la astfel de întâlniri, au remarcat faptul, că în cartea sa autorul prezintă  portrete bine şlefuite ale eroilor, venind la sfârşitul romanului cu o poantă filozofică, spusă direct sau în mod aluziv, iar eleva Irina Petrici a rămas bulversată de limbajul erotic deosebit de cele din alte cărţi, au impresionat-o stările controversate din carte.  La sfârşitul acestei întâlniri scriitorul a promis să mai revină pentru alte discuţii şi dezbateri, iar tinerilor cititori le-a urat lectura plăcută.
 
Elevii noştri au rămas plăcut impresionaţi de personalitatea acestui scriitor, care este un amestec de umor, înţelepciune şi simplitate.joi, 17 mai 2012

FAMILIA ESTE MEDIUL ÎN CARE CREŞTEM ODATĂ CU PRIMELE LECŢII DE EDUCAŢIE ŞI DE CUNOAŞTELE A LUMII

Eugenia PLĂMĂDEALĂ,
bibliotecar principal, Filiala “Alba Iulia”În 15 mai curent comunitatea internaţională a consemnat Ziua Familiei, instituită în anul 1993 de către Adunarea Generală a Naţiunilor Unite ca Zi Internaţională a Familiei. Iar Republica Moldova s-a alăturat comunităţii internaţionale, consemnând aceasta zi, începând cu anul 2010.

Ştim cu toţii că, o familie nu este o formulă, este o ţesătură adâncă, constituită din cele mai tari fibre, mai fierbinţi şi mai nevăzute - din fibre de sânge. Prin familie, viaţa individului se eternizează, precum se scufundă în trecut, prin strămoşii săi, tot aşa ia în stăpînire viitorul prin descendenţii săi. Pentru a răspunde la întrebarea “Ce este familia?” s-ar cuveni să apelăm la dicţionarele explicative, la teorii şi dezbateri despre familie, la interpelări filosofico-religioase şi la înţelepciunea poporului, interpretată în proverbe şi zicători. Pentru unii familia este o iluzie, pentru alţii o instituie lăsată de Dumnezeu, o celulă de bază a societăţii sau cea mai de preţ comoară din viaţă, este mediul în care ne naştem, creştem, luam primele deprinderi de viaţă, ne formăm ca personalitate, ne educăm un character, interes etc.


Dintre toate aceste şi alte nenumarate valori, virtuţi integrate în cuvântul FAMILIE pe noi, bibliotecarii, ne interesează, în special, educaţia. Şi nu educaţia la general, ci educaţia dragostei copiilor pentru lectură, pentru cărţi şi bibliotecă de la cea mai fragedă vârstă. Mai mulţi specialişti în domeniu au ajuns la concluzia că, micuţii care citesc mai devreme, au mai multe şanse de a reuşi în şcoală şi în viaţă. Şi pentru aceasta nu este nevoie de eforturi deosebite, nu. În cele mai dese cazuri e suficient ca copiii să-şi vadă părinţii citind cât mai des, iar pe cei mici, când aceştea întind mîinuţa după o carte, să-i ajute să le îndrăgească, să răsfoiască. Şi atunci când ajung să poată citi să le ajute în aprecierea cărţilor, considerându-le ca cele mai interesante surse de cunoaştere şi de informare. Cărţile ajută copilul să-şi dezvolte vocabularul, să gândească, să se comporte în societate, să privească lucrurile cu multă atenţie şi seriozitate, să devină curioşi. Părinţii trebuie să le citească celor mici din cărţi viu colorate, cu puţine pagini, cu informaţii pe intelesul lor – despre animale, păsări, insecte, flori etc., încercând permanent să-i atragă cu ceva nou, necunoscut, şi astfel, vor reuşi... Sunt doar câteva sfaturi pentu părinţii cu copii mici, căci acolo, în acel mediu al copilariei înconjurate cu cărţi, dă roade bune sămânţa aruncată, acolo este solul cel mai fertil, iar părinţii sunt cei mai buni semănători. De acest lucru ne-am convins nu o singură dată din propria experienţă. Despre ce, cum, unde, când e mai bine să începem a citi am discutat în 16 mai curent la o întrunire de suflet cu cele mai active şi mai fidele familii cititoare ale filialei noastre. Am convenit cu colegii ca, în această zi să onorăm reprezentanţii celor mai cititoare familii înregistrate la biblioteca noastră, să invităm şi alţi beneficiari ai bibliotecii – câştigători ai unor concursuri de creaţie literară şi desene, voluntari. Am adunat un public din persoane la care lectura a devenit o deprindere de viaţă, care au renunţat de multe ori la desfătări înlocuind-o cu o dezbatere literară, o întâlnire cu un scriitotor sau pentru a citi o carte în bibliotecă. În cadrul întrunirii s-a informat audienţa despre motivul invitaţiei, despre istoria consemnarii Zilei Familiei, despre “Ce este familia în general?”, dar şi despre cum reuşesc părinţii prezenţi în sală să-şi atragă copiii la lectură. Doamna Reghina Morari, baieţelul căreia citeşte foarte bine la cei 5 anişori şi care a câştigat Conculsul “Cel Mai Fidel Cititor” organizat de Biblioteca Municipală “B.P. Hasdeu” în 2010, a spus scurt: “Am închis calculatorul…” Dar noi cunoaştem foarte bine că, mama acestui mic cititor în permanenţă citeşte, vine aproape zilnic la bibliotecă, iar fiica de 2 anişori, ca de altfel şi feciorul David, îşi alege singură cartea şi nu pleacă acasă până mama şi bibliotecara nu convin să-i dea fetei acasă cea mai scumpă enciclopedie. Mai mulţi din cei prezenţi au mărturisit despre cum, când şi ce citesc în familie, despre predilecţia informaţional-culturală în familie, despre lectură şi dezbateri cu voce tare în familie. Iar în rezultat, în special, cei mai mici au recunoscut că, datorită cititului în familie au înteles mai multe lucruri, de exemplu: “... în familia mea este o armonie şi o înţelegere pentru că se respectă poruncile lui Dumnezeu”; “... eu am învăţat să comunic cu părinţii amabil, sincer”; “... cuvintele fermecătoare poftim, mulţumesc, vă rog, scuzaţi sunt permanente în relaţia noastră de familie”. Ei ne-au mai mărturisit că, familiile cititoare se deosebesc de ceilalţi prin experienţa de viaţă mai temeinică, prin variatatea gamei de sentimente, posibilitatea sporită de a înţelege bucuriile şi suferinţele altora. Voluntarii, un grup de elevi din diverse clase şi licee din cartier, au demonstrat utilitatea vecinătăţii permanente cu cartea – au prezentat un recital literar-muzical, au adresat ghicitori – creaţie proprie, părinţilor din sală, au oferit interviuri ziariştilor de la Radio Moldova! În finalul întrunirii invitaţii noştri au primit diplome pentru “Cea mai fidela familie cititoare”, dar şi “Cel mai activ voluntar” al bibliotecii în 2012, şi pentru cel mai interesant eseu la tema “Ce imi ofera mie Biblioteca?”. Printre invitaţi menţionăm membrii familiilor Oleinic (mama Angela şi fiul Vasilică), Morari (mama Reghina şi fiul David), Parfentie (mama Nina), Moraru (fiica Nina), Iaţco (mama Elena şi fiica Maria), printre voluntari – Anita Buzulan, 8 ani; Cristofor Fistic, 12 ani, Irina Oroşan, 15 ani etc. Ceaiul şi dulciurile oferite invitaţilor au încununat activitatea prilejuită de Ziua Internationala a Familiei.