vineri, 31 decembrie 2010

BIBLIOTECA ŞI ŞCOALA – PILONII DE BAZĂ AI EDUCAŢIEI PENTRU COPII

Claudia ŞATRAVCA, director,
filiala ,, Târgu-Mureş''

Biblioteca ,,Târgu -Mureş'' s-a dovedit a fi un adevărat catalizator de amplificare calitativă a programelor de dezvoltare a subiecţilor instituţiilor de învăţămînt.
 Un obiectiv important al activităţii bibliotecii noastre este dezvoltarea şi fortificarea parteneriatului cu instituţiile comunitare din sector, în special cu instituţiile de învăţămînt. Astfel, Biblioteca ,,Târgu-Mureş'' are ca parteneri principali toate instituţiile de învăţămînt din sectorul Râşcani. Printre cei mai activi se numără însă liceele: ,,Ion Creangă'' ; ,,Ştefan cel Mare'' şi Liceul ,,Igor Vieru'',(de arte plastice),vcu care relaţiile de colaborare s-au cimentat pe parcursul a 14 ani.

În parteneriat cu Liceul "Ion Creangă "organizăm un şir de activităţi cultural-educative: programe de promovare a cărţii şi a lecturii, lansări şi prezentări de carte, ore de lectură, ora ghicitorilor, ora poveştilor, concursuri, discuţii-dezbateri, întîlniri cu scriitorii, în scopul altoirii la elevi dragostea faţă de carte încă din copilărie. În cadrul cluburilor ,, Lecturi literare'' şi ,,Caleidoscopul tinerilor'', organizăm o serie de activităţi extrem de eficiente sub aspectul formării personalităţii tinerilor, şi consolidării programelor educative în baza curriculei şcolare.

Eficiente în acest sens au fost şi ,,mesele rotunde'', cu genericele: Drumul cărţii; Comunicare non-violentă; Dragostea; Ideal şi pasiune; Tinerii şi viciile ş.a.

Separat de aceste considerente biblioteca ,,Târgu- Mureş'', organizează în mod tradiţional activităţi de amploare în cadrul ,,Săptămînii Uşilor Deschise'', în parteneriat cu personalităţi de cultură din Târgu-Mureş, România.

În februarie a. c., în colaborare cu Fundaţia Culturală ,,Cezara'' şi Centrul de studii literare Grigore Vieru din Târgu- Mureş, am organizat o activiate comemorativă cu genericul ,,Grigore Vieru- miracol al neamului''. Cu această ocazie biblioteca a iniţiat un concurs literar intitulat ,,Grigore Vieru în creaţia proprie a cititorilor bibliotecii ,,Târgu -Mureş''. Directorul Centrului Literar, Valentin Marica, a oferit diplome la şase elevi învingători la concurs şi profesoarei de limbă şi literatură româna Ana Galaju, de la Liceul Teoretic ,,Ion Creangă''. Creaţiile literare a învingătorilor au fost publicate în revista ,,Vatra Veche'' din Târgu-Mureş.

Sunt tradiţionale Mesele rotunde pe teme profesionale, organizate de bibliotecă şi liceul Ion Creangă. De mare importanţă a fost masa rotundă cu tematica: ,,Rolul cărţii în dezvoltarea interesului faţă de lectură a copiilor de vîrstă şcolară mică'', cu participarea învăţătorilor şi bibliotecarilor. La această întrunire s-au pus în discuţie problemele parteneriatului educativ şi implementarea serviciilor noi de promovare a cărţii şi a lecturii în rîndul elevilor claselor primare.

În octombrie a.c., am participat cu o comunicare la seminarul municipal al directorilor adjuncţi al ciclului primar, cu tematica ,,Aspecte ale parteneriatului educativ: deschiderea spre formarea de competenţe educative la elevii de vîrstă şcolară mică prin dezvoltarea interesului faţă de lectură'', organizat de catedra ciclului primar a liceului Ion Creangă.

În această ordine de idei îmi exprim mulţumirea pentru fructuoasa relaţie de colaborare pe care o avem cu acest liceu în dezvoltarea interesului faţă de lectură, a micilor cititori.

Cu ocazia redeschiderii Oficiului Copii, în octombrie a.c., biblioteca a organizat o serată literară, numită „Odă cărţii şi bibliotecii”, în colaborare cu elevii claselor primare a Liceului „Ştefan cel Mare”. La redeschiderea festivă a Oficiului Copii au participat: administraţia publică locală a sect. Râşcani, scriitori, actori, profesori, bibliotecari şi elevi. Micii cititori de la liceul „Ştefan cel Mare” au venit pregătiţi cu recital de poezie, scenarii şi respiro muzical consacrate sarbătorii cărţii şi lecturii.

Elevii clasei a 10,,A'' de la Liceul Ştefan cel Mare, au avut prilejul de a se întîlni la bibliotecă cu scriitorul Ion Iachim. În cadrul acestei întîlniri Ion Iachim a prezentat cartea ''O istorie a expansiunilor ruseşti''. Lucrarea sa a fost scrisă datorită unor evenimente ce i-a marcat existenţa ca cetăţean al acestei ţări. Mesajul cărţii este reductibil la trezirea conştiinţei naţionale a poporului nostru prin cunoaşterea istoriei.

După prezentarea cărţii autorul a răspuns la un spectru de întrebări relevante adresate de participanţi, care au manifestat un real interes, pentru lucrarea autorului. La finile activităţii Ion Iachim a oferit cititorilor multe sfaturi utile şi a recitat o poezie – creaţie proprie.

În parametrii concluziilor de final, menţionez că biblioteca ,, Târgu-Mureş'' se declară mulţumită de relaţiile de colaborare pe care le are cu instituţiile de învăţămînt din sect. Râşcani, care contribuie la amplificarea eforturilor educative ale elevilor de toate vîrstele.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu