marți, 7 decembrie 2010

SĂPTĂMÂNA UŞILOR DESCHISE LA BIBLIOTECA “L. REBREANU”

Elena CEBOTARI, director, Filiala "L. Rebreanu"


Programul cu genericul Săptămâna Uşilor Deschise, aliniat zilei de naştere a marelui scriitor a avut ca scop extinderea parteneriatelor, promovarea valorilor instituţiei, atragerea noilor cititori şi organizarea suitelor de manifesări omagiale dedicate celui mai mare romancier român din toate timpurile, menite să familiarizeze publicul larg cu cele mai noi şi interesante amănunte din viaţa şi activitatea literară a patronului spiritual. Din motive obiective, pentru prima oară, n-au putut fi prezenţi tutelarii de la Bistriţa-Năsăud, având însă şi anul acesta mare grijă să completeze fondul de carte încă din vară cu o considerabilă donaţie de volume valoroase. Astfel pe parcursul săptămânii a fost desfăşurat, un amplu program de manifestări adresate tuturor categoriilor de utilizatori: lansări de carte, expoziţii şi prezentări de colecţii, excursii ghidate etc.

Variată a fost programa destinată copiilor de la instituţiile preşcolare şi elevilor claselor primare: jocuri literare, matinee, ore de poveşti, prezentarea expoziţiilor de carte.

Ora poveştilor “Ghiocelul de aur” a fost prezentată video, urmată apoi de diverse jocuri distractive, copiii fiind foarte activi şi entuziasmaţi de ele.

Cu elevii claselor primare de la liceul "Al.I. Cuza" s-a desfăşurat jocul literar cu genericul "Călătorie în orăşelul Bucuriei". În cadrul acestei actvităţi în afară de jocurile organizate ca, spre exemplu, “Desenează o persoană bucuroasă”, “Dacă bucuria ar fi o carte, ce carte ar fi?”, “Bucuria vine atunci cînd...”, “Desenaţi orăşelul Bucuriei” etc., s-a discutat despre bucurie: cînd s-au bucurat, ce i-a bucurat, cine i-a bucurat, copiii fiind doritori să-şi povestească bucuriile lor. Jocurile organizate conform activităţii i-au ajutat pe micuţi să înţeleagă mai bine manifestările de bucurie, demonstrând cum merge un om bucuros, cum râde, ce visează etc.

Tot în acestă zi participanţii (15) care au frecventat Atelierul de creaţie “Fantezie şi Pictură” - desfăşurat pe parcursul acestui an, au fost menţionaţi cu diplome şi premii. Cele mai bune lucrări au fost expuse, astfel toti utilizatorii bibliotecii au avut posibilitatea să le admire pe parcursul acestei săptămâni.

În cadrul prezentatării expoziţiei “Călătorii minunate prin pagini de carte”, s-a vorbit despre colecţia de bază pentru copii şi noile intrări, astfel cei prezenţi au aflat ce este o bibliotecă, ce este cartea, ce putem gasi într-o carte, ce ne învaţă cărţile, de ce cartea ne este prieten drag etc.

La matineul “Poezii din cerul Toamnei”, dirijaţi de educatoarea Busuioc Maria, copiii au recitat poezii şi cîntece despre toamnă, cum ar fi: “Dulce-i toamna cu bobiţe”, “Vine toamna”, “A venit toamna la noi”, “Şi iarăşi e toamnă”, “Nu mai sunt pe luncă flori”, “Sfîrşit de toamnă”, “Vîntul toamnei”, “Se duc păsărelele”, “A ruginit frunza din vii”, prezentând şi o scenetă literară - “Ce culoare are toamna” ş.a.

În cadrul acestor zile s-a propus a se organiza dialoguri cu cititorii, întâlniri cu oameni de creaţie, lansări de carte. Printre acestea se înscrie şi întâlnirea micilor cititori cu scriitorul Titus Ştirbu, în cadrul căreia a avut loc şi lansarea cărţii Un copil cu două feţe şi o sută de poveţe. Întâlnirea, cu tema Titus Ştirbu – poetul cu suflet de copil, a reunit în jur de 50 de elevi ai claselor a II-a, împreună cu învăţătoarele ce le ghidează paşii pe tărâmul cunoştinţelor: Erizanu Elena, liceul „Al. I. Cuza” şi Şpac Silvia, liceul „G. Călinescu”, care au citit noua carte şi s-au hotărât să se încadreze într-un dialog direct cu autorul ce nu uită să le bucure sufletul cu poezioare frumoase. Ca urmare, întâlnirea a decurs firesc, într-un viu dialog, schimb de recitaluri şi de „ghiduşii”. Autorul a reuşit prin versurile selectate pentru recital să-i includă în această atmosferă şi pe cei maturi, care ascultau cu interes şi râdeau satisfăcuţi alături de învăţăcei. Astfel, cei prezenţi au aflat că, prin sârguinţa neobositului poet au ieşit la lumină cărţile Omul casă-şi construieşte, Iepuraşul leneş, Vai ce litere ghiduşe, Pomul cu cifre etc. care au ca scop de a stoca frânturi din cea mai fericită şi nevinovată perioadă: copilăria, în eternitate.

Cu inocenţa şi spontaneitatea vârstei, copiii au discutat aprins şi cu o bucurie, care într-adevăr a meritat toate eforturile depuse în organizarea acestei întâlniri.

Întâlnirea a fost extrem de plăcută, mai ales că autorul a venit şi cu daruri pentru Bibliotecă şi pentru cei mai activi cititori, toţi cei prezenţi primind o cărţulie cu autograful său. Şi autorul s-a bucurat de o surpriză din partea micilor cititori. A rămas profund impresionat de poezia dedicaţie „Ogorul copilăriei” pe care i-a recitat-o Nicolae Savin, elevul clasei a II-a, de la Liceul „G. Călinescu”.

Frumoasele îndemnuri: Fiţi şi voi nişte minuni! Fiţi cu toţii oameni buni! din poezia Ce înseamnă a fi om bun, recitată de poet în final au completat farmecul întâlnirii.

În una din zile, Biblioteca a găzduit lansarea volumului de versuri bilingv Clipa, doar ea= Миг, только миг, autor Dumitru Păsat, moderator: Victoria Fonari, dr. în filologie, conferenţiar la Catedra Literatură Română şi Teorie Literară a USM, dînsa fiind graficiana cărţii. La manifestare au mai participat scriitorii Ştefan Sofronovici şi Ada Zaporojanu.

Evenimentul s-a derulat într-un decor festiv, înfrumuseţat de prezenţa elevilor de la Liceul de cadeţi “Sf. Gheorghe” şi Liceul teoretic “G. Călinescu”, însoţiţi de profesoarele de limbă şi literatură română Liliana Cugut, Larisa Guţanu şi Larisa Nedelciuc.

Comentariile specialiştilor, urmate de recitalurile elevilor, unul mai simfonic decât altul, dar venind şi ei cu propriile viziuni critice, au transformat întâlnirea într-un feeric spectacol spiritual, susţinut de cadeţii Ion Olariţa, Mihai Scutaru, Maxim Şipitco, Ion Scurtu, Sandu Cotorcea, Andrei Bîzgan, Daniel Pîslaru, Dorin Graur, Sergiu Cazacu. De la liceul teoretic “G. Călinescu” au recitat: Valeria Cociug, Valeria Negrea, Vlad Plăcintă, Doina Marcu, Veronica Zabulica, Daniela Zaiaţ, Cătălina Britcaru, Vlad Mursa. În limbile română şi rusă au fost declamate poeziile: Doar clipa, Îmbrăţişarea toamnei, Meditaţie, E primăvară, Nopţile oarbe, Metabolism, Vorbe/Rugă, Metamorfoză ş.a. Participante active au mai fost Ludmila Manţuc şi Elena Lipovan, profesoare la Colegiul de Economie şi Drept din Chişinău.

La finele programului Dumitru Păsat a dat răspuns apelurilor solicitate. Întrebat de ce şi-a editat versurile şi în limba lui Puşkin, dumnealui a specificat: “Parafrazîndu-l pe regretatul Grigore Vieru, care vine din munţii latiniei, eu am văzut lumina zilei în taigaua munţilor Altai (Siberia), unde au fost deportaţi, la 1949, părinţii. O parte din tiraj va lua calea spre oraşul Barnaul, capitala regiunii Altai, iar de acolo – spre bibliotecile publice din ţinut”.

A fost o lansare ca la ea acasă, deoarece poetul Dumitru Pasat locuieşte în preajma bibliotecii, la Poşta Veche.

Promovarea valorilor francofone prin colecţia pe care o deţinem a constituit un obiectiv major al activităţii noastre în cadrul săptămânii. Invitaţia noastră de a participa la programul Săptămâna Uşilor Deschise a fost acceptată de Liceul român-francez “Gh. Asachi” şi prin vizitele efectuate (ghidate de profesoarele Daltă Viorica, Herţa Valentina, Belousov Mariana, Pereu Natalia şi Prodan Dorina) am realizat obiectivul propus – iniţierea unei colaborări cu această instituţie. Au fost prezentate colecţiile: L' art et les grandes civilisations – colecţie care răstoarnă noţiunea de carte de artă şi care este recunoscută ca o referinţă esenţială în istoria artei; Explorons – destinată tinerilor şi care le oferă o varietate de teme într-o abordare enciclopedică. Ziua de informare “Colecţii de cărţi în limba franceză” a fost destinată elevilor claselor a XI-a de la liceul sus-numit.

La masa rotundă “Promovarea valorilor francofone” organizată cu participarea profesorilor de limbă franceză din întreaga republică s-a produs un amplu dialog francofonist. S-a menţionat, că activităţile de acest gen contribuie la promovarea culturii francofone şi a limbii franceze, motivează elevii să studieze limba, încurajându-i să tindă spre noi performanţe.

Discuţia "Învăţământul preşcolar-abordare din perspectiva noului curriculum" s-a axat în jurul prospăt apărutului "Ghid pentru învăţământul preşcolar" şi a avut ca public un grup de educatori aflaţi la cursurile de formare continuă la IŞE. S-a constatat că educaţia preşcolarului e o muncă serioasă care presupune responsabilitate, multă pregătire şi cunoştinţe teoretice. Ca să ai succes în educarea celor mici trebuie să te pregăteşti, trebuie să construieşti, trebuie să creezi situaţii educative care să răspundă unor nevoi particulare, individuale, unice.

Un public numeros care a manifestat nu numai o prezenţă impunătoare, dar şi o antrenare activă în multe activităţi l-a constituit studenţii Colegiului de Poliţie „D. Cantemir”. A fi cetăţean european, democraţia şi cetăţenia europeană, avantajele şi neajunsurile procesului de aderare – acestea şi alte întrebări au fost subiecte de discuţie în urma prezentării de carte Constituţia Europei de J.H.H.Weiler.

Deoarece Ziua Bibliografiei a coincis cu programul Săptămânii Uşilor Deschise s-a organizat şi o activitate mai amplă de promovare a operei rebreniene şi anume ziua de informare Liviu Rebreanu – prezenţe în biblioteca „Liviu Rebreanu”, care a fost destinată studenţilor Colegiului de Poliţie „D. Cantemir”, unde a fost prezentată întreaga colecţie, cît şi noile achiziţii de documente, donaţie a Bibliotecii Judeţene Bistriţa Năsăud. Participanţii au manifestat un deosebit interes pentru colecţiile de documente prezentate, încadrîndu-se în discuţii şi dezbateri referitor la rolul cărţii şi a bibliotecii în societate.

Pentru cei mai mici, şi anume elevii liceului "Al. I. Cuza" a fost prezentată lecţia bibliografică "Ce ne spun cărţile", unde cei prezenţi au aflat cum au apărut cărţile, cine şi cum fac cărţile, ce ne învaţă ele etc.

În cadrul programului a fost organizat în premieră flashmobul Biblioteca te aşteaptă cu participarea elevilor de la liceul „G. Călinescu” şi studenţilor de la USM. Au fost difuzate fluturaşe în perimetrul străzilor Ceucari, Socoleni, Doina, Gh. Madan, cît şi la USM.

Săptămâna Uşilor Deschise s-a încununat cu o conferinţă jubiliară „Liviu Rebreanu - 125 de ani de la naştere”.

Mai întâi un grup de cadeţi de la liceul „Sf. Gheorghe” - Ghenadie Creţu, Mihai Scutaru, Iurie Trifan, Mihai Munteanu, Ion Bulgaru, Dorin Graur, Victor Bunescu, Alexandru Cotorcea, Ion Olariţa, Iulian Guzun, au prezentat un scurt spectacol literar „Fragmente din creaţia lui L.Rebreanu” şi eseuri proprii.

Scriitorul Vladimir Beşleagă s-a referit în continuare la Modelul-ideal Liviu Rebreanu în propria creaţie, iar cercetătorul Pavel Balmuş la Popasurile rebreniene (imaginare şi... reale) în Basarabia. Scriitorul Vladimir Beşleagă este unicul scriitor care şi-a scris în perioada comunistă teza de doctorat consacrată lui Liviu Rebreanu. Pavel Balmuş, în calitate de preşedinte al Societăţii Bibliophililor Paul Mihail din Moldova, a făcut o prezentare a ediţiilor chişinăuiene ale operelor lui Liviu Rebreanu. Din colecţia personală Clara şi Pavel Balmuş a dăruit bibliotecii un set mic de cărţi de şi despre L. Rebreanu: Amintiri despre Liviu Rebreanu, Liviu Rebreanu Caiete, prezentate de Niculae Gheran, Liviu Rebreanu după un veac – evocări, comentarii critice, perspective străine, mărturii ale prozatorilor de azi ş.a.

Cu prilejul sărbătoririi lui L.Rebreanu la Chişinău biblioteca a primit colecţii de ilustraţii de la Casele Memoriale Liviu Rebreanu, Fanny Liviu Rebreanu, Ion Minulescu, Claudia Millian şi Muzeul Literaturii Române din Bucureşti, care au fost expuse pentru toţi participanţii. Graţie acestor manifestări Biblioteca Liviu Rebreanu prin donaţiile oferite, îşi completează mereu colecţia de cărţi Liviu Rebreanu.

În cadrul conferinţei a mai fost citit şi comentat un amplu material Unde, când şi cum ai murit, Domnule Rebreanu?!, - discursul care urma a fi prezentat de Corneliu Lupeş, director al caselor memoriale L.Rebreanu, I.Minulescu, T.Arghezi din Bucureşti.

Programul Săptămâna Uşilor Deschise a avut un impact pozitiv. În cadrul săptămânii au fost organizate 12 vizite colective (Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, licele “Gh. Asachi”, “G. Călinescu”, “Al. I. Cuza”, Colegiul de poliţie “D. Cantemir”, Grădiniţele nr. 159 şi nr. 160) cu participarea a 401 persoane.

În această săptămâna, pe parcursul desfăşurării programului, au fost înscrişi 296 de cititori noi şi înregistrate 1762 vizite. Numărul de îmrumuturi constituie 4869 documente.

Au fost organizate 18 activităţi culturale la care au fost prezenţi 536 persoane.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu