luni, 27 decembrie 2010

CLUBUL DISCUŢIONAL “LOGOS”

Parascovia ONCIU,
director, Filiala “Transilvania”Promovarea liretaturii din domeniul religiei ar fi o prioritate din motivul, că biblioteca Transilvania a fost dotată încă din anii 1992 de când a fost inaugurat Oficiul teologic. Tot mai multă lume caută, se interesează de aceste cărţi. Lumea e în veşnică schimbare, problemele cotidiene sunt tot mai complicate şi pentru a găsi răspuns se întorc la cuvântul Domnului.

În acest context s-a ivit ideea de a crea un Club discuţional “Logos” pentru tineret pe probleme de cultură şi tradiţie ortodoxă.

Scopul Clubului “Logos” este de a ajuta tinerii să recunoască în tezaurul cultural al poporului valorile moral creştin-ortodoxe, să i-a aditudine cu referire la necesitatea acestor valor în opera de constituire a personalităţii umane, să-şi cerceteze proria fiinţă spitiruală, să-şi dezvolte abiblităţi de autocunoaştere şi autoeducaţie. Dezvoltarea competenţelor comunicative axate pe principiile pozitiviste ale culturii ortodoxe. Descoperirea idealului uman creştin în educaţia personalităţii.

Cele două şedinţe ale acestul Club au adunat 95 persoane, care au pus în disruţie temele: Natura dublă a omului şi legea integrării lui; Datoriile omului faţă de persoana propie; Milostenia ca datorie.

Miercuri, 22 decembrie in ajun de Marea sărbătoare a Crăciunului în cadrul şedinţei ordinare a Clubului, s-a pus accent pe subiectul discuţiei: Ce este Mila?

Invitat de onoare a fost Protoiereul Mitrofor, Nicolae Ciobanu, Parohul bisericii satului Cruglic, răspunzând la toate intrebările puse de către liceenii Liceului Gaudeamus (clasa a X-a, limbi moderne), îndrumaţi de profesoara de istorie Tatiana Doibani, care este şi preşedinta acestui proiect. Liceenii au adus pilde de Milostenie care sunt evocate în Viaţa Mântuitorului Iisus Hristos, Furtuna de pe mare, Viaţa celor 10 leproşi, Vindecarea orbului, Viaţa măicuţei Terezia şi multe altele. Milostenia este evocată în muzică poezie, pictură, viaţa de zi cu zi, trebuie doar să topim inimile noastre pentru a fi evlavioşi, milostivi unul faţă de altul. Poeziile din creaţie proprii a profesoarei Tatiana Doibani, precum şi a preotului au trezit interes, astfel ca liceenii pe loc au improvizat şi ei scene din Cina cea de taină, Colinde, precum şi rugăciuni recitate de liceenii Lena Gaşper, Traian Dorz şi alti liceeni.

Pe parcursul întregii şedinţe s-au iniţiat discuţii, dezbateri ce este Mila?

Este o poruncă sau o recomandare morală şi dacă a face milostenie este o poruncă, atunci care sunt faptele Milei, în ce chip facem milostenie, ştim ce trebuie să facem, dar are importanţă cum facem milostenie? Şi dacă avem inimă rece, împetrită, cum să ne facem milostivi? Ce răsplată fagăduieşte Dumnezeu celor milostivi?

Recitalurile de poezii şi cântece sunt nelipsite la aceste şedinţe pentru a evoca şi dragostea cuvântului şi muzicii sacre. Nelipsite au fost expoziţiile de carte Lumina naşte lumină (exp. 22 vol.), Ninge cu poveşti de Crăciun peste inima mea (exp. 40 vol.)

Au fost prezentate volumele:

Credinţa ortodoxă. – Iaşi: Editura Mitropoliei şi Bucovinei Trntas, 1996. – 447 p.

Cazania. Tâlcuirea Evangheliilor şi Cazanii la toate duminicile. – Orhei : Complex de Edituri al BIC Ortod. din Moldova, 2003. – 660 p.

Discuţiile sunt cele mai frecvente la aceste întruniri, are loc transmiterea cunoştinţelor despre adevărul creştin cu referire la păcate şi virtuţi, dragostea duhovnicească, rugăciunea ca formă de legătură a omului, cu eternitatea ca instrument psihologic de asigurare a echilibrului şi integrităţii personalităţii umane, modalităţile de puruficare a fiinţei umane, despre ecologia sufletuluiParticipanţii dezvoltă competenţe de a construi un dialog un discurs logic bine argumentat, de a prezenta gândurile într-o formă clară, de a analiza diferite surse de informare. De a căura soluţii pentru problemele existente, de a respecta punctul de vedere care nu corespunde cu cel propriu, de a susţine argumente opinia proprie, de a avea o atitudine tolerantă faţă de diferite viziuni şi idei.

Pe parcurs se vor organiza diverse activităţi: conferinţe, ore de lectură, prezentări de carte la temă, interviuri, întruniri cu invitaţi duhovnici.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu