miercuri, 1 decembrie 2010

EDUCAREA TINEREI GENERAŢII - PRIORITATEA BIBLIOTECII

Tatiana ŞATRAVCA,
şef-oficiu, filiala ,,Târgu-Mureş”

Biblioteca ,,Târgu-Mureş” preocupată fiind mereu de educarea calitativă a tinerii generaţii şi-a orientat riguros activitatea spre promovarea programelor instructiv-educative ale tinerei generaţii. De aceea considerăm noi, că niciun efort nu este prea mare şi niciun gen de activitate nu este de neglijat, dacă scopul urmărit este educaţia adecvată şi corectă a tinerilor. Pornind de la această premisă, biblioteca promovează în mod prioritar modalităţi moderne de racordare la necesităţile educaţionalede dezvoltare etico-morală şi intelectuală ale copiilor şi adolescenţilor. Elocvente în acest sens sunt mesele rotunde de dezbateri, organizate pe teme actuale, ca formă inovaţională a bibliotecii de lucru cu copiii. Activînd într-un mediu compatibil exigenţelor utilizatorilor, biblioteca a păstrat şi aplică în continuare cu succes formele tradiţionale, justificate în timp, de lucru cu publicul, completînd arsenalul acestora cu altele noi, care, iată, se dovedesc a fi la fel de eficiente şi atractive pentru copii şi adolescenţi.


În luna noiembrie, în cadrul Săptămânii Tinerilor, am organizat o masă rotundă cu genericul: Tinerii şi viciile, cu participarea elevilor clasei a 11-a şi profesoarei de limbă şi literatură română Ana Galaju de la Liceul Teoretic ,,Ion Creangă”. Scopul acestei mese rotunde a fost informarea tinerilor despre efectele nocive ale consumului de droguri şi alcool, precum şi ale tabagismului. Fireşte că discuţia a decurs într-un mod destul de amplu, astfel încît participanţii au manifestat interes major pentru problemele abordate. În cadrul acestei dezbateri, elevii au venit pregătiţi cu comunicări şi informaţii suplimentare, punîndu-se accentul în mod special pe impactul negativ al deprinderilor nocive de viaţă asupra sănătăţii populaţiei. S-a discutat minuţios despre consecinţele de ordin psihic dar şi fizic pe care le provoacă consumul de droguri şi alcool şi anume modificările profunde şi ireversibile care apar în primul rînd, în sistemul nervos central, cel mai afectat de consumul de substanţe stupefiante. De asemenea elevilor li s-a vorbit şi despre implicaţiile sociale, rezultante ale narcomaniei: deteriorarea progresivă a relaţiilor sociale, creşterea riscului de excludere socială, diminuarea şanselor de reintegrare socio-profesională, suferinţa familiilor şi a prietenilor adevăraţi, dezinteres în relaţionarea cu mediul, implicarea în activităţi infracţionale, cînd se află sub influenţa drogurilor, sau pentru a face rost de ele, mediul delincvent în care se pomeneşte persoana consumatoare de substanţe stupefiante. Programul acestei mese rotunde a fost direcţionat în mod exhaustiv şi spre recomandările de final în educarea copiilor pentru a preveni consumul de droguri.Copiilor li s-a vorbit că fiecare om poate avea grijă de sănătatea sa, de atmosfera din familie, de relaţiile cu rudele şi prietenii. Nu trebuie admis faptul ca viaţa noastră să fie stăpînită de anumite vicii. Cauzînd dependenţa, drogurile fac dificilă renunţarea la consumul lor, de aceea cea mai bună alegere este să refuzi categoric consumul lor şi să nu creezi situaţia ca drogurile să-ţi controleze viaţa. Informaţia prezentată în cadrul acestei activităţi a fost sistematizată după criterii clare aşa încît să asigurăm un nivel de asimilare cît mai reprezentativ. Cu acest scop am recurs şi la cîteva modalităţi interactive de conlucrare cu copiii şi anume jocuri, discuţii, dezbateri, care le-a sporit extrem de mult interesul.

Aceste tipuri de activităţi sunt extrem de eficiente sub aspectul formării personalităţii tinerilor, care sunt întru totul racordate la eforturile şi manifestările de susţinere a lor. Biblioteca, prin optimizarea rolului său în viaţa copiilor contribuie la dezvoltarea gradului de inteligenţă şi spiritualitate, la dezvoltarea conştiinţei, precum şi la consolidarea simţului responsabilităţii faţă de sănătate, viaţă şi acţiunile proprii.

În final menţionez că activitatea organizată, ne-a permis promovarea priorităţilor şi obiectivelor supreme pe care le are biblioteca în procesul educării tinerei generaţii. Astfel biblioteca ni se prezintă a fi un adevărat instrument de cizelare a societăţii, de prevenire a comportamentelor deviante, precum şi de culturalizare şi modelare a copiilor şi adolescenţilor.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu