sâmbătă, 25 decembrie 2010

VIN SĂRBĂTORILE. ÎNVREDNICEŞTE-NE, DOAMNE!

Stimaţi colegi! Magia Sărbătorilor de iarnă ne prevesteşte prin Spectacol de colinde şi sunet lin de clopoţel cea mai senzaţională informaţie a omenirii: Astăzi s-a născut Hristos! Iar prin ea: O, ce veste minunată!-naşterea Planului /Raportului pe care o aşteptăm cu zvâcnetul iepuraşului din poveste - mascota Anului ce va veni. Şi atâta linişte şi pace răvăşeşte sufletele Bibliotecarilor- celor hărăziţi de Bunul Dumnezeu a înmulţi lumina Cuvântului de început - prin creaţie, evaluare, impact, indicatori, strategii, obiective, servicii, programe, resurse- toate pentru a conserva Memoria şi a păstra tezaurul creativ al Planetei Pământ, care împreună cu Chişinăul citeşte o carte este chemat să descifreze de mii de secole codul universului transmis de Mesia. Doamne, ce bucurie, câtă plăcere! e să evaluezi Utilizatorii şi Programele culturale cu inepuizabila Tatiana Fiodoruc, să descoperi interesele de lectură prin experimentele promiţătoarei Danielei Gorincioi, să monitorizezi cu purtătorul de cuvânt din cancelaria domnească - Genoveva Scobioală - activităţile de marketing, să planezi virtual spaţiul informaţional planetar cu supertehnologizata Ludmila Pânzaru, să descoperi cu uimire! calitatea colecţiei cu mărinimia Zinaidei Pahomi, care dă de unde n-are, să înveţi cu Tatiana Coşeri, că societatea cunoaşterii are cultul profesioniştilor, să ştii că faci parte din Echipa Hasdeu, administrată prin vectorul diplomatic al Larisei Câşlaru şi prin finanţele transmise prin mană cerească de Tamara Iurco, să-ţi manifeşti identitatea vizuală, imaginea, brandul profesional cu inegalabila Lidia Kulikovski.


Doamne, vin Sărbătorile. Naştem precum s-a născut Hristos, în chinurile creaţiei Opera: Plan /Raport. Magii şi irozii ne prevestesc alt Program, nedeclarat încă, Lecturile iernii, prin care vom transpune la Ora poveştilor cel mai superb basm pe care l-a zămislit omenirea, cel cu un singur personaj, Mărinimosul şi Blăndul Hristos, care a aureolat o profesie să deschidă omenirii calea spre cunoaştere.

Doamne! În Ajun de An Nou, noi, bibliotecarii, cu responsabilitate primordială ne autoevaluăm şi ne întrebăm: Moldova citeşte? Ne sunt bibliotecile pline doldora de personal, resurse, tehnologii şi utilizatori? Vom putea înfrunta, în adecvaţie cu Biblioteca 2.0, identitatea profesională, care ne-ar salva, proiectându-ne în eternitate?

Fă, Atotputernicule, ca să se împlinească acest vis pe care cu adevărat ni-l dorim.

În rest: idei vii, decizii inspirate. La Mulţi Ani! Stimaţi colegi, pace-n suflet, bucurii de la cei dragi, sănătate nouă şi viaţă de poveste cum nu este. Să ne pătrundem de adevărul lui Hristos şi ni se va da! Biblioteca e a noastră, e în mânile noastre. Ea devine.

Cu multă consideraţie şi conspiraţie, Elena Vulpe.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu