miercuri, 3 iunie 2009

A CREA O SOCIETATE DE CITITORI – IMPERATIVUL PRINCIPAL AL UNEI BIBLIOTECI


Margareta CEBOTARI,
bibliotecar principal, BP „Ovidius”

Conform unor sondaje realizate de ONG-uri şi mass-media tinerii de azi nu mai citesc, preferă net-cultura de aceea devine evidentă şi de o actualitate stringentă efortul bibliotecilor de a susţine grupurile de utilizatori adolescenţi ale căror necesităţi informaţionale nu se rezumă doar la bibliografia şcolară sau conform cursului universitar, dar care recunosc lectura ca un refugiu, o plăcere estetică, o evadare în lumea miracolului.
Deseori purtam discuţii interesante, câteodată în contradictoriu, cu tinerii cititori pasionaţi, utilizatori ai Bibliotecii Publice „Ovidius”, pe diverse teme, de aceea ideea de a-i aduna la un club de discuţii a persistat pe parcursul mai multor ani. În anul 2008 am deschis un club literar cu genericul Meditaţie despre carte la care s-au pus în discuţie mai multe teme social-psihologice, s-au luat în dezbatere chipul şi aspiraţiile tineretului modern etc. În acest an, declarat Anul European al Creativităţii şi Inovaţiei, ne-am propus să diversificăm activitatea acestui club. De aceea ne-am adresat dlui Dumitru Mircea, care a avut inspiraţia de a-şi lansa la noi cartea sa de eseuri despre viaţa oamenilor de geniu cu un titlu foarte semnificativ – Umbre şi lumini, cu propunerea de a fi moderator. A acceptat cu plăcere şi-i aducem mulţumiri pe această cale. Practica câtorva şedinţe, derulate deja, ne dovedeşte că nu am făcut un pas greşit, deoarece a apărut îndată un suflu nou, idei inedite. Prin discuţii s-a ajuns la un nou format – club literar de discuţii şi creaţie – şi la o nouă denumire a clubului: Spirit şi intelect, pentru a fi mai aproape de obiectivele propuse de a le elucida (promovarea creaţiei tinerelor talente, promovarea autorilor autohtoni, a literaturii de calitate).
Suntem siguri că membrii acestui club literar vor dezvolta şi exploata noi strategii în obţinerea şi sporirea abilităţilor de lectură şi cărora le oferim, împreună cu dl Dumitru Mircea prin revista Roua stelară, posibilitatea de a-şi publica creaţiile proprii, de a-şi exprima gândurile ce le frământă sufletele lor june. Colaborarea deja a început şi ne bucurăm împreună cu Corina Pungă, un proaspăt membru al cenaclului, care este în continuă căutare a „muzei” , felicitând-o cu apariţia primelor sale versuri în numărul trecut al revistei. Iulia Ciornâi, altă studentă membră a acestui club, a început foarte activ să-şi exprime în paginile revistei perseverenţa sa pentru lectură, prin eseuri ce denotă cunoştinţe profunde şi de calitate.
În şedinţa din 27 mai membrii clubului şi-au exprimat gândurile şi emoţiile prin care au trecut atunci când au savurat o carte de excepţie şi care merită să fie citită. Lor li s-au alăturat şi noii veniţi: Ion Mischevca, Corina Lebedinschi, Vitalie Jereghi, Nadejda Usatâi. Discuţiile au fost iarăşi aprinse, fiecare încercând să-şi motiveze pasiunile pentru un anumit gen de literatură: Elena Popa adoră tema antichităţii, Vitalie şi-a exprimat atitudinea sceptică faţă de literatura postmodernistă etc. Atunci i-am invitat să participe la programul de lectură „Chişinăul citeşte o carte” iniţiat în ultimii ani de Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” şi care se derulează în toate filialele, inclusiv la noi la bibliotecă. În acest an avem în discuţie tocmai o operă a unui autor postmodernist – Măcel în Georgia de Dumitru Crudu. Va fi posibil şi să invităm mai apoi autorul la un tet-à-tet cu cititorii săi.
De data aceasta ne-a citi din versurile proprii Nina Bejan, masterand la Universitatea Tehnică din Moldova, momentul liric persistând, totuşi, la clubul nostru. Dl Dumitru Mircea a citit din versurile tânărului Iurie Palanciuc, care este deja pe calea de a se afirma printr-o primă apariţie editorială.
A devenit o tradiţie să prezint unele cărţi din ultimele achiziţii ale bibliotecii. De această dată am selectat cartea Ancorarea în realitate cu un subtitlu foarte actual: Natura informaţiei la sfârşit de mileniu de Albert Borgmann, în traducere de Bogdan Uilecan. Lucrarea este o istorie a informaţiei, a producerii şi a perceperii ei de către om, de la începuturile sale în lumea naturală până la rolul pe care îl joacă în transformarea culturii. Autorul ne convinge că informaţia culturală pe care o asimilăm prin citire ne permite să ne aventurăm dincolo de realitate. A citi înseamnă a ne acumula trecutul şi a ne limpezi prezentul. Aceasta este o activitate focală, care concentrează lumea (precum o lentilă convexă) şi o reflectă înapoi (precum o lentilă concavă). A citi înseamnă a înţelege, de aceea citirea este un talent cu mai multe nivele. Cititorul mereu capătă experienţe noi, se ajunge să nutrească aspiraţii profunde.
De aceea este foarte admirabil că reuşim să adunăm la Biblioteca „Ovidius” tineri care au aspiraţii spre creativitate, spre cuprinderea necuprinsului informaţional. Sunt bineveniţi, în egală măsură, toţi cei ce ar dori să adere la clubul nostru literar. Îi aşteptăm la ora 18.00 în ultima zi de miercuri a fiecărei luni.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu