vineri, 25 octombrie 2013

Contrafort sau revenirea unei reviste elitare

Vitalie RĂILEANU,
director, Filiala „Onisifor Ghibu”

De mult timp cititorii noştri, dar îndeosebi studenţii de la Litere, Limbi moderne şi Jurnalism, ne întreabă dacă n-am primit revista de literatură şi dialog intelectual Contrafort. Nu ştiam ce să le răspundem, însă într-o emisiune televizată, fiind într-un dialog sincer cu scriitorul Anatolie Ciobanu, redactor – şef al revistei date, am aflat că… Contrafortul n-a fost finanţat din decembrie 2012…
Tristă constatare. Astăzi, când astfel de periodice nu prea apar şi când avem nevoie stringent de reviste elitare…, nu se găsesc bani.
Dar „se mai întâmplă şi lucruri frumoase pe acest Pământ”, vorba poetului.
Luni m-a telefonat bunul meu prieten Vitalie Ciobanu şi m-a rugat să-i găzduim, pe cei de la Contrafort, pentru a prezenta publicului cititor o ediţie specială a revistei, Număr de criză, cum l-au numit editorii.
Aşadar, academica Sală Nuciferă a Bibliotecii „Onisifor Ghibu” a fost timp de trei ore Agora prezentării cuprinsului acestei ediţii speciale, zic speciale din considerentele: primo – este prima dată când apare Supliment „Contrafort” şi secundo – acest număr al Contrafortului, 1-2 / 2013 – un număr de criză cum i-au zis editorii, a apărut graţie unui grant oferit de Ministerul Culturii al Republicii Moldova, apropo (sic!) este prima susţinere financiară din partea satului nostru în întreaga biografie a revistei date.

Oricum, acest eveniment indică asupra unui fapt salutabil, tinerii noştri cititori sunt ahtiaţi de lecturi serioase, constatabile şi memorabile. Cu amănunte despre acest eveniment vom veni pe blogul Bibliotecii „Onisifor Ghibu”, între timp, ne puteţi vizita pentru a lua un exemplar al suplimentului „Contrafort” – gratis! Lecturi frumoase!