miercuri, 2 octombrie 2013

Tineri Lideri Politici – viitorii factori activi pentru integrare europeană la Biblioteca „Ovidius”

Natalia Ghimpu,
şef oficiu, Filiala „Ovidius”

La Filiala „Ovidius” a avut loc Lecţia Publică pe tema “Tineri Lideri Politici – viitorii factori activi pentru integrare europeană”, avându-l ca formator pe domnul Mihai Cernenco, doctor, conferenţiar universitar, din 1994 – şef Catedră Ştiinţe Umanistice la Universitatea Liberă Internaţională din Moldova (ULIM). Domnul Mihai Cernenco are o bogată experienţă în domeniul politologiei, fiind coordonator al Laboratorului “Ştiinţe Politice” din cadrul Colegiului Invizibil din Moldova, este Director Executiv al Centrului de Formare Europeană din Moldova, preşedinte al Centrului de Formare Europeană din Moldova, participant la mai mult de 100 de conferinţe naţionale şi internaţionale, fost analist politic la postul de televiziune „Catalan”, moderator la “Şcoala Tânărului Lider Politic”, în cadrul Asociaţiei Pentru Democraţie Participativă (ADEPT) etc.
Mihai Cernenco ne-a relatat despre partidele politice care sunt un fel de SRL cu ştampilă în buzunar, cu oficiu şi cu invitaţii la anumite ceremonii şi recepţii, că un partid politic trebuie să aibă un fundament serios ideologic, să aibă un program economic fantastic şi fundamentat, trebuie să aibă oameni care să realizeze acest program. Ne-a relatat despre Alianţa de guvernare, care poartă numele de „Alianţa pentru Integrare Europeană” şi care, în mod normal, trebuia să facă lucruri foarte mari şi foarte bune, în ceea ce priveşte integrarea europeană etc. Domnul Mihai Cernenco a fost printre fondatorii Colegiului Invizibil din Moldova (CIM) – organizaţie neguvernamentală educaţională, scopul fiind promovarea instruirii de calitate a studenţilor talentaţi în domeniile ştiinţelor sociale şi umanistice. Colegiul acordă sprijin studenţilor în obţinerea cunoştinţelor teoretice şi deprinderilor practice în baza programelor extracuriculare, ce completează şi extind cunoştinţele obţinute în cadrul programelor universitare. Deasemenea, domnul Mihai Cernenco a fost printre fondatorii  Şcolii Tînărului Lider Politic, Asociaţia pentru Democraţie Participativă "ADEPT", care este o organizaţie obştească, nonguvernamentală, nonprofit şi neafiliată politic, înregistrată în ianuarie 2000 şi atestată drept organizaţie de utilitate publică. În cadrul acestor organizaţii  au fost câştigate şi implimentate diferite Proiecte europene, precum af fi: Relaţiile UE – Moldova – monitorizarea progresului în cadrul Parteneriatului Estic, Lideri pentru schimbare. Îmbunătăţirea prevederilor şi procedurilor electorale la nivel regional (UTA Găgăuzia) şi naţional etc.
            Prezenta Lecţie Publică a fost iniţiată cu ocazia celebrării Zilei Internaţionale a Democraţiei. Mai mulţi beneficiari şi colegi au insistat să-l invităm pe domnul Mihai Cerneco, fiindcă au auzit de viziunele sale interesante asupra politicii Republicii Moldova şi de tematicile pe care le are în prelegerile orelor de curs (Politologie şi Ştiinţe Sociale la Universitatea Liberă Internaţională din Moldova). Cei prezenţi au aflat şi ce reprezintă termenul  lider („leader” este de origine engleză şi în traducere înseamnă “cel ce stă în frunte, conduce pe alţi oameni, membru cu autoritate al unei organizaţii sau grup social, cu influenta vădită asupra tuturor celorlalţi) etc. Tinerii – viitorii Tineri lideri politici şi Lideri economici au primit şi o listă de referinţe bibliodrafice, cărţi pe care să le consulte pentru aprofundarea cunoştinţelor în domeniul respectiv. Sperăm că prezenta Lecţie publică va fi un început bun pentru o colaborare cu Muhai Cernenco şi aducem mulţumiri că a acceptat invitaţiei noastre.