sâmbătă, 5 octombrie 2013

Rolul cărţii în societate

Vera Goldman,
                                                                    bibliotecar principal,  Filiala “Stefan cel Mare”

O carte citită bine te trimite la altele şi te invită  la cercetare pentru descoperirea de noi adevăruri. Gustul pentru citit nu vine de la sine, ci se formează printr-o strânsă legătură a factorilor educaţional. Micii cititori trebuie iniţiaţi şi deprinşi cât mai de timpuriu cu utilizarea concomitentă a cărţii şi a mijloacelor moderne audio-vizuale, ca premisă esenţială a unei învăţări eficiente.

Din cea mai fragedă copilărie, copiii sunt atraşi de personajele din poveştile auzite de la bunici şi părinţi. Ei trăiesc aceste întâmplări, învaţă să deosebească binele de rău, să simtă dragostea şi prietenia faţă de eroi care îi încântă, să le formeze gusturi, convingeri şi sentimente alese. Universul copilăriei se formează treptat în familie, sau biblioteci. Intrând la şcoală elevii sunt preocupaţi mai mult de a pătrunde în tainele cărţii, odată cu descoperirea „cheii”cititului şi a instrumentelor muncii intelectuale. Acum, atenţia lor se îndreaptă spre parcurgerea lecturii particulare. Este foarte important ca învăţătorul sau bibliotecarul să colaboreze cu  cititorii, pentru recomandarea   cărţilor adecvate vârstei.

Am organizat o excursie prin bibliotecă, pentru a le prezenta noile apariţii. Le-am explicat elevilor că fondul de carte este  aranjat  după anumite criterii: ordinea alfabetică a autorilor, geunri, specii literare, forma şi mărimea cărţilor, etc.  Această activitate s-a desfăşurat activ, elevii  căutând materialele necesare sub îndrumarea bibliotecarei, citind şi notând ce li s-a părut semnificativ.  

Activitatea menţionată a îmbinat armonios cunoştinţele acumulate de elevi în orele de ştiinţe, limba română, educaţie plastic. În felul acesta  îi obişnuim pe elevi, să coopereze cu bibliotecaîn realizarea sarcinilor, sarcini bazate pe deschidere, iniţiativă, creativitate şi sinceritate.  Astfel,  elevilor li s-a vorbit despre importanţa lecturii, despre preţuirea cărţii, despre genurile literare şi mesajul lor educativ. S-au prezentat informatii despre bibliotecă, carte, sala de lectură, concursuri.     

Pentru a-i reda cărţii locul cuvenit şi pentru a-i educa în spiritul preţuirii acesteia, am iniţiat un parteneriat cu diverse licee din sectorul Botanica,  unde am desfăşurat şi urmează să desfăşurăm diferite activităţi.

Cartea oferă satisfacţii nebănuite şi contribuie la formarea personalităţii şi comportamentului celui care o citeşte. Principalele texte care formează gustul pentru citit aparţin literaturii pentru copii, texte ce formează dragostea pentru limba maternă, gustul pentru frumos, sensibilitatea şi discernământul înselecţia valorilor, imaginaţia creatoare. Cu cât elevul se apropie mai devreme de carte, cu atît mai durabile sunt efectele ei în ceea ce priveşte comunicarea comportamentului şi socializarea lui.

Cartea va deveni una din preferinţele elevilor numai dacă vom redescoperi valenţele acestui minunat instrument de lucru şi-l vom pune la îndemâna lor. Lectura nu poate fi suplinită de emisiunile radio sau TV,ori de alte surse de educaţie informaţională. Numai lectura poate face posibilă diferenţa dintre oameni cu nivel de cultură. Dacă vom şti să trezim interesul elevilor noştri pentru citit,dacă vom îndruma, verifica şi stimula în acest scop, vom creşte generaţii care vor simţi o „sete” permanentă pentru citit, pentru cunoaştere, pentru lărgirea orizontului lor cultural ceea ce se va răsfrânge pozitiv asupra vieţii şi activităţii lor.