marți, 22 octombrie 2013

Conferința anuală Angajament civic: E-transformare @ bibliotecilor


Locaţie: Biblioteca Municipală B.P. Hasdeu
bd. Ştefan cel Mare și Sfînt nr. 148

23 octombrie 2013

9:00 – 10:00
Înregistrare
10:00 – 10:30
Mesaje de salut din partea persoanelor oficiale și ale oaspeților de onoare
10:30 – 11:30
Discursuri-cheie
Moderator: Mariana Harjevschi, director general, Biblioteca Municipală B.P. Hasdeu
Codru Vrabie, preşedinte, EPAS, România
Stela Mocanu, director, Centrul de Guvernare Electronică

11:30 – 13:00
Panel 1. Transformarea bibliotecilor: relaţii comunitare şi așteptările utilizatorilor
Moderator: Elena Butucel, prim-director adjunct Biblioteca Municipală B.P. Hasdeu
Comunicări:
·         Rolul bibliotecilor în susținerea unui guvern deschis. Veronica Creţu, membru al Grupului de lucru E-Government / Open Government
·         Parteneriatul asigurarea diversității de comunicare. Liuba Ciobanu, director, Biblioteca Ovidius
·         AstroClub Moldova: grup deschis pe Facebook. Natalia Ciorbă, șef oficiu, Biblioteca de Arte Tudor Arghezi
·         Biblioteca se transformă − construiește comunități inteligente. Lidia Kulikovski, expert inovații de bibliotecă, Programul Novateca
                                                 
Cel mai reușit parteneriat. Oferirea premiilor. Genoveva Scobioală, director, Departamentul dezvoltare și comunicare, Biblioteca Municipală B.P. Hasdeu

Sesiune Întrebări/Răspunsuri

13:00 – 14:00
Prînzul
14:00 – 15:30
Panel 2. Transformarea bibliotecilor: e-servicii
             Moderator: Ludmila Pânzari, director adjunct, Biblioteca Municipală B.P. Hasdeu
Comunicări:
·         Cărți electronice. Ion Bargan, director Bestseller.md 
·         Activitățile culturale ale Bibliotecii Municipale în mediul electronic. Savela Starciuc, director, Biblioteca Centrală
·         Blogul un mijloc de a promova biblioteca. Dumitru Crudu, director, Biblioteca Ștefan cel Mare
·         Blogul Chișinău, orașul meu sursa informațională relevantă pentru/despre comunitatea chișinăuiană. Gabriela Bulduma, Departamentul memoria Chișinăului

Sesiune Întrebări/Răspunsuri

15:30 – 16:00
Pauză
Premii pentru bibliotecile implicate în promovarea
Săptămînii Accesului Deschis 2013 în Republica Moldova

16:00 – 17:3017:30 – 18:00
Panel 3. Transformarea bibliotecilor: învăţare şi formare

Moderator: Tatiana Coșeri, director adjunct, Biblioteca Municipală B.P. Hasdeu

Comunicări:
  • Modernizarea formării profesionale prin noile tehnologii informaţionale. Nelly Țurcan, dr. conf. univ., Catedra Comunicare și Teoria Informării, Universitatea de Stat din Moldova
  •  E-learning: o soluție în spiritului timpului. Victor Koroli, director executiv, INFONET
  • Platforme virtuale de colaborare educaționale și de centralizare a datelor online. Olga Morozan, masterandă în psihologie, doctorandă, Institutul de Știinte ale Informației
Sesiune Întrebări/Răspunsuri

Discuții finale