marți, 15 octombrie 2013

Oaspeţi dragi în zi de hram

Vitalie RĂILEANU
Director, Filiala „Onisifor Ghibu”

E lucru ştiut, că în zilele când se serbează Hramul oraşului nostru, oaspeţii sunt primiţi cu o deosebită bucurie.
Biblioteca „Onisifor Ghibu” şi-a deschis larg uşile (chiar dacă avea program suspendat sic!) în faţa unui numeros grup de oameni de cultură: scriitori, redactori, prezentatori, regizori etc. toţi membri ai Uniunii ziariştilor profesionişti din România, în frunte cu dl. Doru Dinu Glăvan – preşedinte.
Biblioteca noastră a fost, timp de trei ore, un adevărat platou destinat dialogurilor televizate, interviurilor radiofonice, tribună de lansare a cărţilor şi revistelor aduse de oaspeţii noştri, printre care menţionăm un excepţional volum intitulat – O zi din viaţa lui Eminescu (28 iunie 1883). Dosar de presă,  (Bucureşti, Casa Editorială „Floare albastră, 2013) , semnat şi donat cititorilor bibliotecii noastre de cercetătorul jurnalist Nicolae Georgescu. Cuprinsul acestei cărţi reflectă adevărul despre ultima zi la „Timpul” a lui Mihai Eminescu. Autorul a insistat să refacă traseul lui Eminescu din acea zi oarecum pas cu pas şi ceas cu ceas. Sperăm că acest volum va fi de real folos studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor, dar şi cercetătorilor literari întru developarea multor şi diferitelor momente inedite din viaţa şi activitatea Marelui clasic al Literaturii române.
Apoi dl Doru Dinu Glăvan s-a referit asupra faptului, că arta unui ziarist, a unui scriitor, publicist, cercetător constă nu numai în a-şi exercita libertatea de expresie, ci, în acele momente în care opinia lui riscă să forţeze anumite limite, să aibă isteţimea de a nu le încălca, fără să facă rabat de la propria libertate.
Urmează o frumoasă alocuţiune a dlui Miron Manega, care a prezentat revista Observatorul militar, decorată cu ordinul „Meritul cultural” în grad de Cavaler oferindu-le celor din Sala Nuciferă descrierea cuprinsului. În mod special s-a menţionat interviul cu scriitorul Augustin Buzura, membru al Academiei Române, în care fostul preşedinte al Fundaţiei Culturale Române şi al Institutului Cultural Român se confesează ca: „Întotdeauna, cartea cea mai bună este următoarea, cea la care lucrez”.
În fond, această sinceră constatare este ca şi un îndemn pentru a depune efort şi în continuare la propăşirea culturii noastre şi la valorificarea intenţiilor nobile.
Domnul Florin Şperlea şi-a exprimat admiraţia faţă de Biblioteca „Onisifor Ghibu”, faţă de calda şi deosebita ospitalitate.
Noi, rămânem în frumoasa speranţă de a colabora şi pe viitor, tot atât de util, tot atât de bine.