vineri, 11 octombrie 2013

Albina Dumbrăveanu - promotoare fidelă a Limbii Materne

Victoria Cebanu,
şef oficiu , Biblioteca „Ovidius”

 La puţin timp de la Sărbătoarea Naţională „Limba noastră cea română” din 31 august, Biblioteca Ovidius a revenit, în conştiinţa celor ce au un respect deosebit pentru limba pe care o vorbim, prin ambiţia de a cunoaşte o serie de studii şi cercetări, în care se fac reflecţii valoroase asupra graiului matern. Cartea  Crezul meu, limba română, autoare Albina Dumbrăveanu, lansată recent la bibliotecă, este dedicată luptei pentru menţinerea pe linia de plutire a limbii române şi revenirea ei în drepturile fireşti de funcţionare ca limbă oficială a unui stat suveran şi independent. După cum menţionează şi autoarea: “…La înfăptuirea acestui ideal şi-au adus contribuţia lingviştii, scriitorii şi intelectualitatea basarabeană, precum şi cercetătorii ştiinţifici ai Centrului Naţional de Terminologie şi membrii Societăţii Limba Noastră cea Română. Pe această cale, ţin să-mi exprim recunoştinţa şi să aduc sincere mulţumiri colegelor şi prietenelor mele, Valentina Butnaru şi Eugenia Chiosa, coordonatori şi redactori ai acestei lucrări …”
Autoarea Albina Dumrăveanu  este absolventă a Facultăţii de istorie şi filologie, de la Universitatea de Stat din Chişinău, doctor în filologie,  cercetător ştiinţific, coordonator la Institutul de filologie al Academiei de Ştiinţe din Moldova, membru de onoare al Societăţii Limba Noastră cea Română. A participat cu referate şi comunicări la conferinţe, simpozioane ştiinţifice naţionale şi internaţionale, a publicat monografii, culegeri de texte, articole ştiinţifice şi de popularizare. Ea publică, împreună cu colegii săi, pe paginile acestei cărţi, materiale întru apărarea cetăţii limbii române, promovarea, cunoaşterea acestei limbi, cunoaşterea terminologiei de specialitate, utilizarea terminologiei în actele oficiale etc. La lansare au participat  dr. Anatol Eremia, toponimist, prof. univ. dr. Vorel Prisăcaru, prorector la UMF ”N.Testemițeanu”, prof. univ. dr. Tatiana Comendant, prorector la AMTAP, prof. Alexandra Hanganu (Cahul), prof. Vasile Țenu (Pogănești), meșter popular Natalia Cangea  (Casa de Creație a Copiilor, Criuleni),  prof. Victor Ambroci, prof Mariana Jitari (Liceul „Spiru Haret”), preot Vlad Mihăilă, editor Petru Șarcov (Editura ”Cu drag”), bibliografi Elena Butucel, Ana Brăiescu, ziariști, cercetători științifici, oameni de creație, tineri... Invitații au vorbit cu drag despre realizarea cărţii, despre necesitatea unor asemenea lecturi, felicitând autoarea cu ocazia acestui eveniment important. Toți cei prezenți au apreciat la justa valoare munca enormă pe care a depus-o Albina Dumbrăveanu.
”… Mulţi s-au înregimentat în lupta pentru limba română, alegând Partidul Limbii Române, dar pe parcurs, sau tot “diluat”, fie au ales alte partide, fie au ales alte priorităţi, fie au plecat în neagra străinătate, sau, şi mai trist - au plecat la Ceruri… Puţini au rămas şi puţini au luptat consecvent.  Consecvenţa doamnei Albina Dumbrăveanu şi a familiei sale este una demnă de urmat. Este o minune, când ambii părinţi au aceleaşi idealuri şi preocupări şi, mai ales, când se consacră împreună Limbii Române şi lasă moştenire copiilor o bibliotecă adunată cu migală, o luptă onestă şi o carte-argument a luptei lor pentru Limba Română”,  scrie în eseul  ”Același crez”  Valentina Butnaru, președinta Societății Limba Noastră cea Română.
Cartea Crezul meu, limba română, lansată la Biblioteca „Ovidius” reprezintă un volum nepreţuit pentru toţi cei, cărora le pasă de soarta limbii române.