miercuri, 9 octombrie 2013

Cursuri de formare continua pentru comunitatea biblioteconomica

Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova cu sprijinul Departamentului Comunicare şi teoria Informării din cadrul Facultăţii de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării a Universităţii de Stat din Moldova anunţă înscrierea la cursurile de formare continuă a personalului de bibliotecă din toate reţelele de biblioteci. 


Cursurile vor fi organizate în cadrul Centrului de Formare Continuă din cadrul Secţiei de Formare Continuă a USM, care îşi desfăşoară activitatea conform legislaţiei în vigoare, asigurând continuitatea şi interconexiunea dintre formarea iniţială şi cea continuă. La finalizarea cursurilor de formare continuă Universitatea de Stat din Moldova este abilitată de a elibera certificatele/diplomele de absolvire, fiind recunoscute în procesul de atribuire a gradelor de calificare, promovare în post, avansare în carieră. 


Pentru perioada septembrie-decembrie 2013 sunt planificate următoarele cursuri de formare continuă: 
„Managementul inovaţional al instituţiilor infodocumentare” (72 ore). Cursul se va desfăşura în cadrul Centrului de Formare Continuă al USM. Grupul-ţintă: directori şi manageri superiori din toate reţelele de biblioteci. Înscrierea pentru curs este deschisă: de la 1 septembrie până la 20 octombrie 2013. Cursul se organizează pentru un grup de 20-25 de persoane. 


„Biblioteca şcolara: modernizare şi schimbare prin prisma Manifestului UNESCO” (72 ore). Cursul se va organiza în noiembrie 2013 (cu începere de la 4 noiembrie) şi se va desfăşura în cadrul Centrului de Formare Continuă al USM. Grupul-ţintă: bibliotecii şcolari. Înscrierea pentru curs este deschisă: de la 1 septembrie până la 20 octombrie 2013. Cursul se organizează pentru un grup de 20-25 de persoane. 

 În scopul bunei organizări, concordării procesului de formare continua a bibliotecarilor cu necesităţile şi interesele domeniului practic, pot fi organizate cursuri de formare continuă (72 sau 150 de ore) la solicitarea bibliotecilor. 

Pentru înscriere la cursul de formare continuă trebuie să: 
• încheiaţi contract pentru cursul de formare continuă solicitat. 
Pentru încheierea contractelor Vă adresaţi la Dna Maria Bîrcă, dr., conf. univ. – Şef adjunct Secţia de Formare Continuă a USM

Contacte: 
tel.: 373-22-57-74-86 
fax: 373-22-24-42-48 
e-mail: mbirca@usm.md   
adresa: Universitatea de Stat din Moldova, Blocul Central, biroul 213a 
str. A.Mateevici, 60, Chişinău, MD-2009 

• completaţi fişa de înregistrare. Taxa de participare la cursuri – 350 (trei sute cincizeci) lei pentru un curs de 72 de ore şi 700 (şapte sute) lei pentru un curs de 150 de ore. Taxa include cheltuielile legate de procesul didactic. Taxa poate fi achitată după încheierea contractului prin virament, precum şi individual, în prima zi de curs. 

Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta: 
dr., conf. univ. Nelly Ţurcan, preşedintele comisiei Formare Continuă ABRM 

tel.: 373-22-57-76-02 
e-mail:  tsurcannelly@gmail.com