joi, 22 septembrie 2016

Nu ratați șansa! CONCURSUL Cel mai modern serviciu de bibliotecă

În contextul racordării serviciilor de bibliotecă la schimbările conforme Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” iniţiază concursul Cel mai modern serviciu de bibliotecă, adresat tuturor filialelor, care urmează să se desfășoare potrivit prezentului Regulament.
ORGANIZATOR: Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”.
SCOPUL: diversificarea, modernizarea şi adaptarea serviciilor oferite de bibliotecă la schimbările din comunitatea chişinăuiană, axate pe Obiectivele de dezvoltare ale mileniului.
OBIECTIVE: informarea şi culturalizarea societăţii; dezvoltarea competențelor civice, educaționale şi de comunicare; incluziunea socială și digitală;  oferirea oportunităților de dezvoltare a spiritului competitiv și creativ al utilizatorului; identificarea domeniilor de interes ale comunităţii; îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei acţiunilor colaborative; promovarea experienţei de parteneriat.

REGULAMENT

1.      Concursul este deschis pentru toate filialele Bibliotecii Municipale.
2.      Concursul se va desfăşura în perioada septembrie 2016 – ianuarie 2017.
3.      Aspectele vizate şi numărul de puncte:
a) implementarea / modernizarea serviciilor inovatoare – 10-20;
b) diversitatea acţiunilor  – 10;
c) beneficii / impact – 10;
d) promovarea imaginii – 10;
e) originalitate, creativitate – 20;
f) parteneriat – 10;
g) durabilitate (în cazul serviciilor modernizate) – 10;
h) participarea la taraba cu servicii (din luna octombrie) – 10.

4.      Participanţii la concurs vor transmite relatările cu descrierea succintă a serviciilor implementate / modernizate până la 1 februarie 2017, care vor cuprinde două-trei pagini.
5.      Relatările vor fi mai convingătoare şi mai credibile dacă vor fi însoţite de fotografii (anexe) sau trimiteri la reţele de socializare, postări pe bloguri etc.
6.      Aplicanţii la concurs pot prezenta şi alte materiale ce confirmă experienţa şi profesionalismul în domeniul menţionat, cum ar fi: diplome, premii, articole, servicii replicate în alte biblioteci etc.
7.      Filialele care vor acumula un număr mai mare de puncte se vor considera cele mai eficiente, ingenioase şi cooperante subdiviziuni.
8.      Juriul va fi format din reprezentanţi ai Direcţiei cultură a Primăriei Municipiului Chişinău, ai Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” şi ai diferitor misiuni ce sprijină Republica Moldova. 
9.      Concursul se va finaliza cu desemnarea câştigătorilor în cadrul şedinţei de bilanţ pentru anul 2016. Premiile se vor repariza în felul următor:

  • Premiul I  – 1000 lei;
  • Premiul II – 800 lei;
  • Premiul III – 600 lei;
  • cinci premii de încurajare – a câte 200 lei fiecare.

10.  Deţinătorii primelor I-III vor dezvolta relatările, prezentându-le spre publicare în revista BiblioPolis, precum şi le vo r posta pe blog, externalizându-şi, astfel, experienţa unui serviciu reuşit, demn de aplicare şi în alte filiale.

             Pentru informaţii suplimentare telefonaţi: 0 22 22 11 86.


Director general,
Biblioteca Municipală „B P. Hasdeu”                              dr. Mariana HARJEVSCHI