marți, 10 noiembrie 2020

Calimetria – știința despre măsurarea calității

      Aplicarea sistemului de management al calității contribuie la regândirea eficienței proceselor tehnologice și la reorganizarea algoritmului de execuție / realizare / livrare a produselor și serviciilor. O valență esențială în acest sistem o are satisfacerea utilizatorilor. Acest deziderat se realizează prin monitorizarea, măsurarea, analiza, evaluarea și îmbunătățirea continuă a calității.

Standardul SM EN ISO 9001:2015 „Sisteme de management al calității. Cerințe” recomandă 2 cerințe cu privire la măsurarea și cuantificarea calității:

·         Cerința 9 „Evaluarea performanței”: monitorizare, măsurare, analizare și evaluare; satisfacerea clientului; auditul intern; analiza efectuată de management;

·         Cerința 10 „Îmbunătățire”: neconformitate și acțiune corectivă; îmbunătățire continuă

Primele practici cunoscute de evaluare a calității produselor datează din secolul al XV-lea î.Hr. - metoda „înțelepciunii colective”.  Olarii din insula Creta și-au marcat produsele cu un semn special, atestând calitatea înaltă a produselor lor. Vinificatorii evaluau calitatea vinului prin degustarea lui de către consumatori. Odată cu dezvoltarea comerțului a apărut imperativul de a clasifica produsele pe categorii de calitate. Pentru aceasta a fost necesar să se măsoare nu numai proprietățile individuale ale produsului, ci să se evalueze cantitativ calitatea acestuia. În acest sens, în Europa și Statele Unite la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea. a început să folosească pe scară largă metode de evaluare a calității produsului folosind puncte. Această abordare a servit drept temei pentru apariția unei noi științe despre calitate -  calitologia.

Dezvoltarea societății umane, creșterea cantității de bunuri, preocupările față de fiabilitate dictează o nouă gândire de măsurare și cuantificare a calității. Circumstanțele menționate au condus la necesitatea combinării diferitelor metode pentru a evalua calitatea produselor și la apariția unei noi științe - calimetria. Acest cuvânt provine dintr-o combinație a termenilor latini „gualitas” - „calitate” și „metrou” - „măsură”. Termenul apare pentru prima dată în anul 1968 pe paginile revistei „Standards and Quality”..

Fiind într-o mare măsură o disciplină științifică de natură interdisciplinară și intersectorială, în prezent, acest termen este utilizat pe scară largă în teoria și practica managementului. În mod special studiază și implementează metode de evaluare cantitativă a calității.

Scopul calimetriei este de a dezvolta și a îmbunătăți metodele, cu ajutorul cărora calitatea unui anumit produs/serviciu evaluat poate fi exprimată printr-un număr care caracterizează gradul de satisfacție racordat la nevoile/necesitățile utilizatorului și societății. Calimetria folosește în acest scop metode matematice moderne din teoria probabilității și statisticii, programarea liniară, neliniară și dinamică, teoria cozilor, teoria jocurilor, teoria controlului optim și teoria proceselor aleatorii. 

 Obiectul aplicării metodelor de calimetrie poate fi orice produs/serviciu, dacă calitatea sa este necesară pentru a fi supusă unei analize calimetrice.

Sarcinile calimetriei sunt:

·         fundamentarea  nomenclatorului indicatorilor care caracterizează calitatea produselor și serviciilor: indicatori pentru măsurarea unui serviciu/produs. Sunt specificate în informațiile documentate;

·         dezvoltarea metodelor pentru determinarea indicatorilor de calitate în timpul proiectării (produs, serviciu, campanie): metode cantitative și calitative. Utilizarea metodelor sociologice și matematice;

·         optimizarea nivelului de calitate al produselor/serviciilor la dimensiunile standardizate: indicatori statistici și de performanță în conformitate cu cerințele-minime de organizare și funcționare. Sunt specificate în informații documentate externe (Legi, regulamente, metodologii etc. elaborate de  ministere).

Datorită sferei largi de aplicare a calimetriei, astăzi este considerată o disciplină care studiază problema evaluării calității oricăror obiecte,  procese, servicii. 

Tatiana Coșeri, director adjunct al Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”