sâmbătă, 21 noiembrie 2020

Mâncăm manierat

 

Tatiana Donțu, șef sector, Filiala „Transilvania”

        


De ce avem nevoie de bune maniere în viața de zi cu zi? Ele sunt cheia supraviețuirii contactului cu cei din jur. Bunele maniere înseamnă să faci față cu inteligență și respect interacțiunilor sociale.                    E bine cunos
cut faptul că copii din generația Next, sunt mult mai influențați de mass-media, tehnologii,  și de elementele culturilor paralele pe care le creează, decât de familie și de școală. Valorile perene furnizate de mediul familial, respectiv de cel educațional tind să se estompeze, să ocupe un rol secundar din păcate.

Prin esența sa, omul este o ființă socială. Existența lui nu este posibilă decât într-un mediu social, rezultat al conviețuirii cu ceilalți. Este esențial ca, de la cea mai fragedă vârsta, copilul să fie inițiat în „arta de a trăi frumos", de a se comporta, de a ști la ce să se aștepte din partea celorlalți. Apoi, prin intermediul Serviciului „Turnirul amabilităților”, elevii au deprins anumite norme, reguli de viață și de conduită. 

Au deprins conduite care contribuie la întărirea legăturilor cu familia, cu prietenii, cu cei cu care vin în contact zilnic. Cum menționam mai sus, Serviciul „Turnirul amabilităților”, este adresat elevilor, și prezintă o ofertă deosebită, interesantă și accesibilă în îndrumarea și cizelarea comportamentului elevilor din clasa a III-a „C”, ghidați de profesoarea lor dna Regina Stolearenco de la școala primară nr. 83 „Gr. Vieru”, ca de altfel, a tuturor copiilor interesați. Ca necesitate, am proiectat acest Serviciu, combinând lectura, dramatizarea, jocul didactic, desenul. Iar competența generală a lui, este înțelegerea şi însușirea normelor de comportare civilizată a copiilor, precum şi dezvoltarea exprimării orale, cunoașterea şi utilizarea corectă a semnificațiilor structurilor verbale orale, relevante din punctul de vedere al vârstei.

            Da, ne-am propus să aducem mai aproape de elevi codul bunelor maniere, căci necesitatea lui este întâlnită la fiecare pas, fie că suntem la școală, în magazine sau la colțul străzii, iar la activitatea cea mai proaspătă, am învățat bunele maniere la masa, adică am învățat să mâncăm manierat. Prin intermediul prezentării „Mâncăm manierat”, prezentată online, ca de altfel și activitatea derulându-se pe Zoom,  elevii au învățat comportamentul manierat la masă, reguli de bază în pregătirea unei mese festive, precum și arta de a fi manierați, au dat întrebări, au prezentat desenele, si au vociferat alocuțiunile sale, s-au dat cu opiniile, au declamat poezioare chiar.  Prin demararea acestei activități, ne-am propus ca fiecare copil să deprindă regulile de comportament manierat, să fie mai atenți cu cei din jur, în mod special cu semenii lor. Elevii petrec cea mai mare parte a timpului la școală, or asta presupune un anumit comportament, iar noi avem menirea de a transmite anumite învățăminte copiilor. Ne dorim o societate mai manierată, mai atentă la comportamentul și la maniera de a comunica, pentru că doar așa, vom forma niște personalități notorii.

Cu speranța că au învățat să aplice „regulile” de a se comporta manierat la masă, dar nu numai, activitatea cu conținutul interesant şi captivant, pentru unii, inedit şi total diferit de ceea ce întâlnesc de obicei la școală, i-a ajutat pe copii, să-şi dezvolte simțul respectului de sine şi încrederea în propria persoană. Felul în care se comportă, are efect asupra oricărui gen de relație pe care o au. Pregătiți încă de mici în acest sens, ei vor deveni persoane adulte manierate, iar gesturile de politețe şi respect vor constitui un reflex, şi vor veni ca ceva firesc în comportamentul lor cotidian.