joi, 12 noiembrie 2020

Terotehnologia – știința despre management și inginerie prin prisma fiabilității și calității

      Dezvoltată în Regatul Unit la începutul anilor ’70, terotehnologia implică o aplicare sistematică a expertizei necesarului de bunuri și servicii, o estimare financiară pentru realizarea sarcinilor conform planului de acțiuni și evaluarea  ciclului de viață al unei achiziții (bunuri / produse, clădiri, echipamente, instalații). Practic terotehnologia este un ciclu continuu care începe cu proiectarea și selecția articolului necesar, urmează instalarea și punerea în funcțiune, apoi operarea și întreținerea acestuia, până la modificarea, îndepărtarea și eliminarea / înlocuirea acestuia. Controlul întreținerii și utilizării bunurilor, instalațiilor în scopul menținerii acestora la nivelele maxime de operativitate, siguranță, exactitate și rentabilitate devine o prioritate și o necesitate în aplicarea sistemică a terotehnologiei.

Terotehnologia este derivată din cuvântul grecesc terein” înseamnă „a avea grijă”. Acest lucru subliniază necesitatea de a avea grijă și a păstra bunurile / spațiile; a preveni incidentele prin utilizarea corectă a utilajelor. Este o artă și o știință a managementului activelor fizice, și în esență un concept interdisciplinar. În instituțiile culturale acest termen nu este încă încetățenit.

Standardul Internațional ISO 9001:2015 „Sisteme de management al calității. Cerințe” se pronunță asupra elementelor tangente cu terotehnologia:

·         suport (resurse, infrastructură, mediul de lucru), operare (planificarea, controlul operațional, cerințe față de produce și servicii, păstrarea, servicii de mentenanță);

·         evaluarea performanței (monitorizarea utilizării resurselor, accesului la infrastructură / servicii, investițiilor financiare);

·          îmbunătățire (corectarea, prevenirea sau reducerea efectelor nedorite; examinarea, analizarea și determinarea cauzelor neconformității; pertinența, adecvarea și eficacitatea acțiunilor în situații de risc; acțiuni corective).

Iar sistemul de 20 de chei ale succesului, popular în cadrul companiilor care pun accentul pe calitate, loializarea consumatorilor / clienților și pe vizibilitate / imagine de lungă durată, evidențiază rolul terotehnologiei prin:

·         Cheia nr. 1: curățenia și organizarea locului de muncă („zone libere de haos”);

·         Cheia nr. 2: alinierea la obiectivele instituționale;

·         Cheia nr. 3: activitatea echipelor de îmbunătățire;

·         Cheia nr. 4: reducerea stocurilor;

·         Cheia nr.9: întreținerea utilajului și a echipamentului,

·         Cheia nr. 10: disciplina de muncă și angajamentul;

·         Cheia nr. 13: eliminarea pierderilor;

·         Cheia nr. 16: planificarea resurselor tangibile și intangibile;

·         Cheia nr. 17: controlul eficienței;

·         Cheia nr. 19: economisirea energiei și a materialelor;

·         Cheia nr. 20: tehnologiile de vârf.

Terotehnologia este în esență o combinație de management, finanțe, inginerie și alte practici aplicate activelor fizice. Accentul se pune pe eficiență și impact – asigurarea coerentă, operativă cu resurse necesare și  calitative, cu costuri minime, contribuind în așa mod la satisfacerea utilizatorilor și la livrarea performantă a serviciilor de către bibliotecari.

 

Tatiana Coșeri, director adjunct, Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”