joi, 19 noiembrie 2020

Ocrotirea copilului – o problemă primordială a societății

                                                                                   Svetlana Rotaru, bibliotecar, Filiala „Transilvania”

  Ziua internațională a drepturilor copilului a fost stabilită în 1954 şi este sărbătorită, în fiecare an, la 20 noiembrie, asigurând bunăstare copiilor.

Elementul esențial al asigurării progresului, bunăstării și civilizației în orice societate este promovarea și garantarea drepturilor copilului.

Pe parcursul anilor au fost efectuate mai multe schimbări și mai ales în domeniul drepturilor copilului. Însă, copii până în prezent sunt supuși la mai multe pericole, care împiedică creșterea și dezvoltarea lor, cum ar fi violența, războiul, neglijența, exploatarea sau discriminarea. Odată cu ratificarea Convenției cu privire la drepturile copilului, statul nostru s-a angajat în apărare și respectarea drepturilor copilului prin crearea mecanismelor legale naționale în conformitate cu standardele internaționale, care au contribuit la implementarea eficientă în practică.

Egalitatea în drepturi și eliminarea oricărei discriminări, reprezintă fundamentul garantării drepturilor specifice ale omului în special al copilului, care datorită  imaturității sale fizice și mentale are nevoie de ocrotire și grijă specială.1

Comitetul Drepturilor Copilului a definit discriminarea, ca un principiu general de o importanță fundamentală pentru implementarea Convenției cu privire la Drepturile Copilului în integrul ei. Deci, Comitetul pentru Drepturile Copilului mai recomandă că, împreună cu alte articole considerate principii generale, acest principiu al discriminării să fie prevăzut în legislație, precum și în strategiile referitoare la copii. Sunt diferite propuneri și forme de acțiune, propuse de Comitetul pentru Drepturile Copilului și anume studii asupra discriminării, elaborarea unor strategii, implicarea conducătorilor politici, în influențarea comportamentului general, promovarea companiilor de informare asupra discriminării și descurajarea discriminării. Activitatea cea mai importantă o constituie monitorizarea aplicării practice a drepturilor prevăzute în convenție pentru toți copii fără discriminare.

Convenția cu privire la Drepturile Copilului articolul 3 alin. (1) prevede că toate deciziile care se referă la copii, fie că sunt adoptate de instituții publice sau private, de ocrotire socială, de tribunale, de organe legislative, de autorități administrative, interesele copilului trebuie să fie luate în considerație cu prioritate.

 Obligația de a respecta interesele superioare ale copilului se regăsesc și în alte articole ale convenției cum ar fi:

  1. Separarea de părinți cu excepția că o asemenea separare este necesară intereselor superioare ale copilului cu dreptul copilului de a păstra legătura cu ambii părinți, înafara cazurilor în care acest lucru este contrar intereselor superioare ale copilului.
  2. Responsabilitățile părintești: ambii părinți poartă răspundere pentru creșterea și dezvoltarea copilului și acestea trebuie să se conducă de interesul copilului.
  3. Adopția: statul trebuie să se asigure că rațiunea primordială în acest domeniu este interesul superior al copilului.
  4. Privarea de mediul familial în propriul său interes atunci când nu pot fi lăsați în acest mediu, au dreptul la protecție și la ajutorul special din partea statului.
  5. Privarea de libertate: copii privați de libertate vor fi separați de adulți, înafară de cazurile în care se consideră  că este interesul superior al copilului sau să nu se procedeze altfel.

Cel mai important și fundamental drept este dreptul la viață, supraviețuire și dezvoltare și e o precondiție a libertății, progresului, justiției și omului, începutul și finalitatea, mijlocul și scopul drepturilor omului este dreptul central din care se nasc  toate celelalte.2   Dreptul la viață, este consfințit în mai multe acte internaționale. Declarația Universală a Drepturilor Omului stabilește în articolul 3 , că oricine are dreptul la viață, libertate și siguranța personală.3

Dacă ne referim la Convenția cu privire la Drepturile Copilului statul nostru s-a bazat pe apărarea și respectarea drepturilor copiilor. Deci reiese, că este necesar de a crea un organism legislativ intern, conform standardelor internaționale, care au contribuit la implementarea  eficientă în practică a cadrului legal  prin ocrotirea drepturilor copilului. Știind că copilul este un subiect ce necesită protecție și ocrotire este necesar de a consfinți drepturile acestuia prin reglementări internaționale.

Declarația de la Geneva din 1924 privind Drepturile Copilului, pentru prima dată pe plan internațional enunță în următoarele puncte despre necesitatea de a acorda o atenție specială copiilor și anume:

·    Copilul trebuie să dispună de mijloacele necesare pentru dezvoltarea sa normală, atât materială cât și spirituală;

·    Copilul care este flămând trebuie să fie hrănit, copilul este bolnav, trebuie să fie îngrijit, copilul care este retardat, trebuie să fie ajutat, copilul delicvent, trebuie să fie recuperat, iar orfanul de văduvă, trebuie să fie protejat;

·    În vremuri de primejdie copilul trebuie să primească primul îngrijire;

·    Copilul trebuie de pus în poziția de câștig a traiului și cel mai important e că el copilul  să fie protejat împotriva oricărei forme de exploatare.

Următoarea problemă cu care se confruntă societatea este abuzul. Abuzul constituie punerea în pericol a dezvoltării fizice și emoționale  a copilului. Dar, abuzul sexual  înseamnă antrenarea copiilor și adolescenților în activități sexuale, pe care nivelul de dezvoltare nu le permite să înțeleagă în cunoștință de cauză sau care încalcă interdicțiile sociale de rolurile familiale. Se știe că,  abuzul apare când adulții le aplică copiilor tratamente dăunătoare provocând leziuni organice sau tulburări psihice. Măsurile de prevenire a abuzului este analizată de următorii factori: recunoașterea și sancționarea prin lege a abuzului asupra copilului, crearea unei infrastructuri adecvate la nivel național și local pentru a preveni abuzul asupra copilului. Toți acești factori decurg din recunoașterea juridică a statutului copilului.

Copii sunt viitorul nostru, de aceea noi maturii trebuie să avem o atitudine prietenoasă și un comportament civilizat.

Pe lângă toate activitățile care au fost preconizate pentru această sărbătoare, Biblioteca Transilvania a organizat o expoziție cu genericul ,,Protecția copilului – problema contemporaneității”. Aici copiii pot face cunoștință cu diferite materiale unde sunt abordate drepturile copilului.

În concluzie vreau să menționez faptul că, copilul nu este o proprietate, ci este o personalitate cu dreptul la o viață mai bună. Părinții ar trebui să-i îndrume pe copii și să le educe dragostea de țară de tradițiile naționale, stima față de oamenii vârstnici, dar nicidecum ideile nerealizate de către părinții lor. Fiecare persoană are locul lui în societate.  1 . Carolina Ciugureanu - Mihailuță, Nicolai Osmochescu. Protecția Internațională a drepturilor copilului. ASEM. 2009, p. 78

2 Carolina Ciugureanu - Mihailuță, Nicolae Osmochescu. Op. Cit. p. 91

3 Declarația Universală a Drepturilor Omului, adoptată și proclamată la New York la 10 decembrie 1948 de adunarea generală a ONU. Culegere de acte normative.