miercuri, 16 mai 2012

RAPORTUL ACCES LA INFORMAŢIE PRIN BIBLIOTECILE PUBLICE DIN REPUBLICA MOLDOVA


Mariana Harjevschi,
Vice-preşedinte, ABRM

Practicele contemporane de management în cadrul bibliotecilor, traversează schimbări şi provocări esenţiale. Revizuirea şi actualizarea continuă sunt primordiale în aceste situaţii generate de criză şi instabilitate. Bibliotecile, prin natura sa, necesită abordări strategice flexibile şi novatoare pentru a deveni instituţii importante în comunitate. Raportul, Acces la informaţie prin bibliotecile publice din Republica Moldova, coordonat de către filiala din Rep. Moldova a Consiliului pentru Cercetări şi Schimburi Internaţionale (IREX) răspunde exact unor astfel de complexităţi, şi se dovedeşte a fi un studiu de referinţă excelent pentru managerii de biblioteci, factorii de decizie, precum şi celor interesaţi de situaţia bibliotecilor publice şi percepţia comunităţii privind biblioteca şi serviciile sale.

Studiul, de altfel, complementează excelent rapoartele statistice anuale cu privire la bibliotecile publice, astfel demonstrând că bibliotecile au nevoie de o nouă abordare strategică imediată. Oferind un ajutor practic pentru actorii ce formulează politicile în domeniul bibliotecilor, raportul are o abordare vizionară coerentă a activităţilor pe care le intenţionează a fi soluţionate şi implementate. Studiul, având la bază diverse metode sociologice, precum: studii de caz, interviuri, focus group –uri sporeşte credibilitatea rezultatelor. Dacă în primele capitole, studiul abordează în mod comprehensiv, dar şi pozitiv situaţia bibliotecilor publice, ulterior analiza oferă o perspectivă pe cât de sintetică, atât de clară asupra unor arii dificile ce împiedică bibliotecile să devină centre de acces la informaţie. Astfel, traducerea analizelor sociologice academice printr-un limbaj simplu, devin un instrument documentar praxiologic.

Încurajez, responsabilii de gestionarea bibliotecilor publice, să ia în considerare rezultatele studiului şi să îşi contureze o strategie şi plan de activităţi, precum şi să includă bibliotecile în strategiile sectoriale, astfel vor contribui la modernizarea acestor instituţii importante în Societatea Cunoaşterii.