miercuri, 30 noiembrie 2011

FILIALA CODRU LA ANIVERSARE - 50 ANI


Ludmila DOGOTARI, şefa filialei Codru
 
Nu învăţăm pentru şcoală, ci pentru viaţă, iar cînd intrăm în viaţă, în anii bărbăţiei, 
şcoala rămîne cu mult îndărăt şi în faţa noastră se găseşte ca
să- i ţie locul şi să ne dea o îndrumare - biblioteca. Emanoil BucuţaFondată în anul 1961 , biblioteca Codru este unicul centru de cultură din cartierul Codru, sectiorul Botanica. Din decembrie 1961 pînă în 1978 a activat în incinta unei case de locuit.

Odată cu deschiderea Casei de Cultură "Orion" biblioteca a fost amplasată într -o incăpere specială destinată bibliotecii., cu o supafaţă de 300 m. Sala de lectură deţine 26 de locuri pentru utilizatori. Numărul utilizatorilor şi volumul fondului de carte a fost divers în diferite perioade de timp.

Şcoala medie nr. 49 avea un număr de 1500 elevi, grădiniţa nr. 103 avea 1100 copii, la Şcoala profesională nr. 4 îşi făceau studiile peste 700 elevi. Combinatul de mobilă "Codru", de la care
vine şi denumirea cartierului avea un număr de 4000 de muncitori. Numărul locatarilor din
cartier era de peste 5000.

Acum cu părere de rău situaţia este cu totul alta. Odată cu închiderea Combinatului de mobilă, s-a micşorat cu mult numărul angajaţilor, a scăzut numărul copiilor de la şcoală şi de la grădiniţă.

La moment, numărul locatarilor este de 3100, din ei 1710 sunt cititori activi ai bibliotecii noastre. Deţinem un fond de 35000 documente. Pe parcursul a celor 50 ani, biblioteca s- a prezentat ca centru de cultură, ce oferă programe de lectură, servicii de informare şi documentare. Oferim tuturor categoriilor de utilizatori accesul liber şi gratuit la informaţie.

În fiecare an organizăm Săptămîna Uşilor Deschise, un program complex de activităţi de promovare a serviciilor şi ofertelor bibliotecii.

Pentru unele categorii de utilizatori biblioteca este nu numai locul unde pot veni să împrumute cărţi, dar este şi un refugiu de la toate problemile cotidiene, este locul unde pot fi ascultaţi, alinaţi.

Noi, echipa bibliotecii primim satisfacţie de la munca prestată, care la prima vedere nu se vede, dar cu timpul dă roade.

... Omul trebue să se îndrepte spre Carte tot astfel cum floarea soarelui se îndreaptă spre soare. Computerul, deşi este cartea cea mai modernă, de căpătîi nu poate fi... Manole Neagu.