joi, 22 martie 2012

CONFERINŢĂ LITERARĂ „CONSISTENŢA FILOZOFICĂ A DEMERSULUI CRITIC AL CERCETĂTOAREI LITERARE ANA BANTOŞ”

Margareta CEBOTARI,
 bibliotecar principal, Filiala „Ovidius”

Completarea colecţiei bibliotecii cu studiul „Deschidere spre universalism: Literatura română din Basarabia postbelică” al cercetătoarei literare Ana Bantoş, care conform aprecierii date de cunoscutul prof. dr. Theodor Codreanu ”este una dintre vocile critice importante din spaţiul românesc”, a fost pentru noi un nou imbold pentru a organiza o activitate dedicată acestei personalităţi marcante, deoarece aveam aceste gânduri de ceva timp încoace. În acest fel am oferit un bun prilej de a afla mai multă informaţie despre procesul literar din Basarabia elevilor de la liceele „Mihai Viteazul”, „Univers LIONS”, „Nicolae Sulac” şi studenţilor de la Colegiul de Construcţii şi Colegiul Politehnic din Chişinău, care au participat la conferinţa literară „Consistenţa filozofică a demersului critic al cercetătoarei literare Ana Bantoş”, desfăşurată recent la filiala „Ovidius” a BM „B. P. Hasdeu”.

Elena Butucel, directorul bibliotecii „Ovidius”, a prezentat un scurt fişier biografic al cercetătoarei literare Ana Bantoş (doctor habilitat în filologie, conferenţiar universitar),  menţionând aportul deosebit pe care îl are în viaţa literară şi culturală din ţară.

Doina Barbăroşie, elevă la Colegiul de Construcţii din Chişinău, a prezentat un mic eseu despre viaţa şi temele principale abordate în studiile critice ale cercetătoarei literare Ana Bantoş, menţionând că articolele şi studiile expuse de această autoare le sânt de ajutor în procesul de studiu al literaturii române contemporane.

Ana Bantoş a mulţumit pentru efortul depus de acei care s-au aplecat deja asupra studiilor sale literare. Întotdeauna are amintiri frumoase de la întâlnirile cu cititori, la care a participat de multe ori împreună cu alţi scriitori. Conferinţa a continuat cu o expunere destul de detaliată a cauzelor care au motivat-o să persevereze în studiul proceselor literare din Basarabia postbelică – de la începutul activităţii sale de cercetare şi până în prezent. Cunoştea bine literatura din Basarabia de aceea după 1989 s-a străduit să prezinte informaţia despre scriitorii basarabeni şi peste Prut, pentru a-i readuce în circuitul literar românesc şi universal. A scris mai multe articole şi studii, sunt editate deja câteva volume de carte, primul apărând la Iaşi cu titlul „Dinamica sacrului”, dezvăluind publicului cât de mult au însufleţit-o şi au susţinut-o în cercetările sale colegii din România. Autoarea a făcut apoi o prezentare a temelor incluse în ultimul volum „Deschidere spre universalism: Literatura română din Basarabia postbelică”, apărut în anul 2010, în seria „Biblioteca  revistei „Limba Română”, care este cea de a patra carte a sa. În încheierea prelegerii sale cercetătoarea Ana Bantoş a recomandat elevilor şi studenţilor  din sala bibliotecii să citească cât mai multe cărţi bune de analiză şi critică literară, de filozofie şi alte ştiinţe, fapt ce îi va ajuta să-şi formeze opinii corecte şi să-şi formuleze gândurile în caz de necesitate, menţionând că treptat literatura iese de sub cupola ideologicului şi se trece la criterii estetice.

Este de menţionat faptul, că volumul „Deschidere spre universalism: Literatura română din Basarabia postbelică” a obţinut Premiul “Cartea Anului” pentru literatură în cadrul celei de-a XIX-a ediţii a Salonului Internaţional de Carte desfăşurat la Chişinău în perioada 31 august – 3 septembrie 2010. De aceea ne-am bucurat mult că avem deja acest studiu în colecţiile bibliotecii şi vom putea oferi cititorilor informaţii mai calitative şi complete în domeniul dat, fapt relatat şi în cadrul revistei bibliografice în baza expoziţiei de carte „Ana Bantoş – prezenţă activă în viaţa literară din Moldova”.