joi, 29 martie 2012

RAFTUL BIBLIOTECARULUI: REVISTA „BIBLIOTECA BUCUREŞTILOR”

Colecţia profesională a Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” s-a completat cu ultimele numere ale revistei „Biblioteca Bucureştilor”. Revista apare lunar şi este publicată de către Biblioteca Metropolitană Bucureşti sub auspiciile Asociaţiei Bibliotecarilor şi Documentariştilor din România. Numerele octombrie, noiembrie decembrie (10, 11, 12) din 2011 au următoarele rubrici:
·        Răsfoiri;
·        Bucureştii de altădată;
·        Patrimoniu;
·        Autografe contemporane;
·        Meridian biblioteconomic;
·        Cronica ediţiilor;
·        Orizonturi;
·        Am primit, Vă semnalăm;
·        In memoriam;
·        Aniversări
·        Istoria cărţii
·        Catalog;
·        Obiceiuri zilnice, sărbători perene;
·        Calendar cultural.

Un interes deosebit îl are rubrica Meridian biblioteconomic, care cuprinde mai multe articole axate pe:
·        Evaluarea non-utilizatorilor bibliotecii virtuale: un studiu la Università degli studi di Milano (autor – Chiara CONSONI, Universitatea din Tallin). Articolul prezintă rezultatul unui studiu concentrat pe non-utilizatori şi serviciile oferite de biblioteca digitală. Este interesantă definirea termenului „non-utilizatori”: persoane care nu folosesc serviciile existente oferite de bibliotecă. Studiul a fost aplicat la două categorii de non-utilizatori – efectivi (persoane care folosesc un serviciu o singură dată şi apoi decid să nu-l mai folosească) şi potenţiali (persoane care nu au folosit niciodată serviciul, chiar dacă ştiu sau nu ştiu despre acesta). Ca rezultat al cercetării s-a constatat: „non-utilizatorii efectivi consideră că au o bună cunoaştere legată de posibilităţile bibliotecii digitale. Au decis să nu mai folosească serviciul din diferite motive, deoarece pur şi simplu nu mai are nevoie, utilizează altă bibliotecă digitală, sistemul nu este prietenos cu utilizatorul. Bibliotecile digitale au fost accesate din motive legate de poziţia academică, dar şi din interes personal. O altă informaţie interesantă identificată în cadrul analizei este legată de felul în care au aflat despre acest serviciu; mulţi au ales pagina web şi recomandările colegilor”.
·        Asistenţii Bibliotecari ca discipoli situaţi în context: Cum pot ei învăţa mai eficient (I) (autor – Teresa TO, Universitatea oraşului Hong Kong). Acest articol prezintă o cercetare asupra asistenţilor bibliotecari şi cum învaţă ei într-o bibliotecă universitară. Rezultatele sunt benefice pentru a facilita un mediu propice învăţării pentru personalul bibliotecii. „Pentru a fi capabil să răspundă la schimbările de mediu ambiant şi la cerinţele utilizatorilor, membrii personalului bibliotecii au nevoie să se echipeze astfel încît să ofere ajutorul necesar utilizatorilor. Bibliotecile au de asemenea nevoie ca se regîndească modul cum structura lor internă poate fi mai eficientă/eficace şi cum pot crea ei o echipă care să fie mai adaptabilă la noi circumstanţe”.
·        Asistenţii Bibliotecari ca discipoli situaţi în context: Cum pot ei învăţa mai eficient (II) (autor – Teresa TO, Universitatea oraşului Hong Kong). Partea a doua a articolului abordează necesităţile de formare profesională indicînd ierarhia nevoilor de Maslow. „Conform teoriei învăţării adulte, oamenii sunt gata să înveţe cînd simt nevoia de a şti sau de a face ceva pentru ca să acţioneze mai eficient”.
Lecturi plăcute!
Tatiana COŞERI