miercuri, 3 martie 2010

FLASHMOB CUNUNĂ DE ROUĂ PENTRU GRIGORE VIERUElena VULPE,
director, Filiala "O. Ghibu"

Manifestarea culturală desfăşurată în formula unui flashmob cu genericul Cunună de rouă a fost consacrată celei de-a 75-a aniversări de la naşterea poetului-simbol Grigore Vieru.
Iniţiatorii acestei activităţi, bibliotecile din sectorul Buiucani (filialele „Alba Iulia”, „O. Ghibu”, V. Bielinski), împreună cu o mulţime de copii şi elevi de la liceele M. Eliade, S. Haret, Gh. Asachi s-au adunat la bustul poetului, plini de emoţii şi recunoştinţă, pentru a saluta prezenţa vie, înveşnicită în bronz, a scriitorului de pe Aleea Clasicilor, a Eroilor şi Martirilor Neamului, printr-un recital poetic-muzical din creaţia poetului îndrăgit. Cele câteva minute ale acţiunii-fulger, de maximă intensitate, trăite alături de Marele poet-apostol al Neamului, au atins proporţii echivalente cu freamătul clipei, au fost momente de înălţare sufletească spre dimensiunile astrale ale operei şi moştenirii spirituale, pe care ne-a dăruit-o cu har divin (un testament cu valoare de manifest cultural şi civic) Grigore Vieru.
Împreunându-şi mâinile şi sufletele ca într-o cunună de rouă, adolescenţii au încercuit precum un sacru Legământ bustul poetului eternelor reîntoarceri, care ne-a reprezentat ca nimeni altul, atât de fidel, fiinţa noastră naţională, rostind într-o suflare:
„Trimitem gândul şi slova
Iubirii ce ai pentru noi...”
Au răsunat apoi cântece şi poezii tăinuite în altarul sufletului fiecărui elev, zămislite de poet parcă anume pentru ei şi care vibrau în consonanţă cu toate iubirile nesfârşite şi eternele teme ale Poetului: Pământul natal, Ţara, Neamul, Mama, Casa părintească, Credinţa, Limba română, Eminescu, pe care ni le-a transmis spre a le proteja şi păstra cu sfinţenie acum şi în veac.
Bătrânii de pe băncile din parc, mamele plimbându-se cu copiii în cărucioare, trecătorii de diferite vârste se opreau, încetinindu-şi pasul, pentru a omagia poetul şi a participa, alături de bibliotecari şi elevi, la această clipă a confesiunii, mărturisirii, cinstirii, recunoştinţei şi mândriei pentru Poetul eternizat în chipul evanghelic şi blajin, care tresări parcă luminat de pe soclu.
Cele 15 minute stabilite într-o acţiune flashmob s-au transformat într-o clipă de durată eternă, redeşteptând în sufletul tuturor lumina Cuvântului şi Adevărului, pe care a predicat-o o viaţă întreagă Grigore Vieru – liderul nostru spiritual, mesaj încrustat şi pe piedestal:
„O spun să mă audă
Şi plin de floare pomul
Şi din mormânt voi spune
Mulţimii adevărul.”
Pe Aleea Clasicilor ningea februarie... În parcul prins de neaua argintie zburau fluturaşi... cu adrese şi e-mailuri de biblioteci, unde trecătorii erau invitaţi să vină pentru a descoperi opera nemuritoare a Poetului – una din marile taine ce ne apără fiinţa prin Iubire, Dragoste şi Speranţă. Ce dar divin ne-a dat Dumnezeu: Grigore Vieru – ochiul de veghe al neamului ce ne ocroteşte de-a pururi.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu