miercuri, 24 martie 2010

UN MĂRŢIŞOR PENTRU TRAIAN BRAD

Parascovia ONCIU,
director, Filiala „Transilvania”
Mărţişorul, una dintre cele mai frumoase tradiţii româneşti vine din timpuri străvechi şi celebrează venirea primăverii. Confecţionat dintr-un şnur împletit roşu cu alb – un simbol al trecerii de la iarnă la primăvară, mărţişorul rămâne peste timp simbolul soarelui atotputernic şi al purităţii sufleteşti. A dărui un mărţişor înseamnă a dărui o fărâmă de soare! Oare cât soare ne-a dăruit nouă, basarabenilor, Traian Brad?
Anul acesta, la 31 august, Traian Brad, ar fi împlinit 65 de ani. De 7 ani nu mai primim mărţişoare de la acest om drag, dar tradiţionalul concurs „Pe aripi de cocor sosi-ta mărţişor” are o continuitate datorită măriei sale, ajuns la a 17-a ediţie, amintindu-ne cu drag de faptele bune ale acestui mare prieten al cărţii, care a ştiut să îmbine lucruri frumoase cu tradiţii perene ale poporului român.
Primăvara se începea cu sosirea la Chişinău a mărţişoarelor lui Traian Brad, cu Anul Bibliologic, întrunirilor profesionale a bibliotecarilor din Republica Moldova şi România, captivante, interesante întâlniri în jurul cărţilor şi prietenilor.
Biblioteca „Transilvania” a beneficiat de marele noroc, având un ctitor inimos, împătimit al cărţii, generos, harnic şi darnic. Multe încercări au fost pe parcursul anilor, dar faptele bune reuşesc să supraveţuiească în timp.
Pe parcursul a 10 ani de ctitorie a lui Traian Brad, Biblioteca „Transilvania” a organizat 624 de activităţi culturale de o mare rezonanţă, cu participarea a 52 808 persoane. Cauza lui Traian Brad a continuat-o dna profesor Doina Popa, Sorina Stanca, aceleaşi gânduri bune şi activităţi frumoase, cărţi multe din noutăţile editoriale curente din România au trecut Prutul spre a îmbogaţi şi varia orizonturile, conceptele utilizatorilor.
Revenim la activitatea propriu zisă dupa doi ani de inactivitate. Tradiţionalele activităţi: Săptămâna uşilor deschise, Salonul de toamnă al editurilor transilvănene, ateliere profesionale, cenaclul Perpetuum, Salonul literar Ciaiul de la ora patru, programele Chişinăul citeşte o carte, Copii Chişinăului citesc o carte, Lecturile verii, Ora poveştilor, Bibliodădaca.
În amintirea lui Traian Brad am inaugurat cenaclul „Traian Brad”, condus cu dăruire de lingvistul, publicistul Vlad Pohilă, apreciat de Grigore Vieru ca „un remarcabil lingvist şi strălucit publicist”, menit să promoveze prin acest cenaclu adevărul istoric, limba română, cultura, tezaurul folcloric, operele scriitorilor romăni, personalităţile marcante ale Transilvaniei şi Republicii Moldova. Continuarea simpozionului „Basarabia – Transilvania repere culturale” va reveni în activitatea sa firească.
La 23 martie curent, Biblioteca „Transilvania” a găzduit Master- class, cu tematica „Practici de calitate pentru obţinerea gradului de calificare”. Formator al acestei întruniri a fost directorul adjunct al BM „B.P. Hasdeu”, dna Tatiana Coşeri. Grupul tintă al acestei întruniri profesionale fiind bibliotecarii şcolilor şi liceelor din municipiul Chişinău cu prezenţa a 30 persoane, precum şi reprezentanţi ai DGETS Franţuz Iustina, Arion Liuba, Safarova Ana. S-a discutat pe marginea „Regulamentului privind modul de conferire a categoriilor de calificare a cadrelor bibliotecare”. Cerinţele obligatorii pe care solicitanţii gradului de calificare trebuie să le îndeplinească; fişa de evaluare a activităţii bibliotecarului; prezentarea portofoliului. S-a atenţionat asupra faptului că au intervenit schimbări în descrierea analitică. Două ore şi treizeci de minute au zburat pe neobservate, toti participanţii ascultând cu atenţie îndrumările formatorului. Discuţii profesionale, întrebari şi răspunsuri au intervenit pe parcursul întregii şedinţe, fiind petrecută într-o atmosferă prietenoasă şi binevoitoare.
Astazi, 24 martie îşi va desfăşura activitatea simpozionul ştiinţific cu genericul „Basarabia – pământ românesc”, avându-l ca moderator pe Ion Buga, doctor habilitat, profesor universitar, USM, precum şi comunicările profesoarei de istorie a Liceului „Gaudeamus” Tatiana Doibani, liceenii vor susţine comunicări care vizează evenimentul Unirii Basarabiei cu patria-mamă din 27 martie 1918. Expoziţia de carte „Unirea Principatelor Române – eveniment fundamental în istoria românilor”, vor lărgi noi orizonturi de cunoaştere a subiectului dat.
Primăvara ne-a găsit în acţiune. Luna martie s-a înscris în agenda acţiunilor culturale a bibliotecii printr-o gamă de activităţi şi manifestări. Din ele putem remarca:
„Săptămâna francofoniei” (18-22 martie); Concursul „Încondeerea ouluir de Paşti” (30 martie); „Recital de cântece pascale” (30 martie); Expoziţii de desene a copiilor cu tematica pascală (31 martie); Programul extramuros „Povestea vine la tine” este un program proaspăt iniţiat care are menirea de a atrage cât mai multi utilizatori noi la bibliotecă, vine cu un şir de activităţi. Se petrece în fiecare miercuri a săptămânii, convenind cu partenerii bibliotecii.
Activităţile enumărate ţin de imaginaţia, dăruirea noastră, a bibliotecarilor, de dorinţa realizării unui climat plăcut, care să-i ofere publicului satisfacţii estetice, intelectuale, morale.
Asumarea declarată a rolului de promotor al culturii, a determinat Biblioteca să organizeze o serie de acţiuni de animaţie culturală dintre cele mai diverse: expoziţii documentare, expoziţii de artă plastică, lansări de carte, întâlniri cu scriitori, conferinţe tematice, audiţii muzicale, vizionări de filme şi alte programe destinate publicului chişinăuian, receptiv la astfel de evenimente. De altfel, prezenţa la acţiunile organizate, concretizată într-un număr mare de participanţi (2 500) confirmă eficienţa demersului cultural de acest tip.Colaborarea cu şcoli şi grădiniţe, universităţi, instituţii de cultură, edituri etc. continuă în mod firesc şi în anul 2010, asigurând coerenţa manifestărilor, amploarea şi calitatea acestora. Impactul pe care l-a avut activitatea desfăşurată de Biblioteca “Transilvania” pe ansamblu, şi, în mod special, prin acţiunile de animaţie culturală se poate cuantifica într-o măsură apreciabilă şi prin articole apărute în presă, întotdeauna favorabile imaginii instituţiei.

Un comentariu:

  1. Este salutabilă prezentarea activităţii bibliotecii, pentru ca societatea sa fie informată despre varietatea acţiunilor ce au loc într-o bibliotecă publică.

    RăspundețiȘtergere